Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett"

Transkript

1 10 Hovedstyret Periode: 1-12/ Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Julekalender , , ,00 0, ,00-54, Kransekake-aksjonen , , ,00 0, ,00-24, Kioskinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bingoinntekter , , ,00 0, ,00-7, Sponsorinntekter , , ,00 0, ,00-23, Inntekt sponsortreff 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sponsorinntekt periodisert ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kulturmidler Lillesand kommune , , ,00 0, ,00 0, Grasrotandel Norsk Tipping , , ,07 0, ,00-39, Aktivitetsmidler NIF , , ,68 0, ,00-4,84 Su m salgsin n tek ter , , ,75 0, ,00-25, Leieinntekter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Momskompensasjon , , ,00 0, ,00 19, Årskontingenter , , ,00 0, ,00-19,97 Sum andre salgsinntekter , , ,00 0, ,00-17,46 SUM , , ,75 0, ,00-22, Utgifter aksjoner , , ,33 0, ,00-35,14 Su m var ek ostn ader , , ,33 0, ,00-35,14 DEKNINGSBIDRAG , , ,42 0, ,00-21, Lønn renhold 9 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m løn n sk ostn ader 9 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kosulent og kursvirksomhet , , ,13 0, ,00-38,60 Su m an dr e per son alk ostn ader , , ,13 0, ,00-38,60 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,13 0, ,00-34, Leie Klepslandsbanen , , ,00 0, ,00-1, Leie Treningshall 1 200,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vask Klubbhus 1 675, , ,00 0, ,00-95, Vask gymsal Fagertun 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn ader lok aler , , ,00 0, ,00-63, Idrettsmateriell/utstyr 211, ,00 211,58 0, ,00-97, Trykking reklameskilt , , ,00 0, ,00 295, Sponsortreff/sponsorutgifter 1 200, , ,00 0, ,00-88, Drakter/trykkingsutgifter , , ,00 0, ,00 33, Kostnadsført inventar 7 394, , ,00 0, ,00-26, Datautgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,58 0, ,00-15, Vedlikehold klubbhus 3 421, , ,00 0, ,00-88,60 Su m r epar asjon er og vedlik eh old 3 421, , ,00 0, ,00-88, Regnskapsføring , , ,00 0, ,00-7,86 Sum eksterne honorarer , , ,00 0, ,00-7, Kontorrekvisita , , ,29 0, ,00 530,63 ################################################################################ 6820 Trykksaker , , ,00 0, , Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,47 0, ,00-33, Sosiale kostnader 7 452, , ,80 0, ,00-25, Telefon 412, ,00 412,61 0, ,00-97, Internet hjemmeside , , ,45 0, ,00-30, Annen telekommunikasjon 663,80 0,00 663,80 0,00 0,00 0, Viasat Abonnement 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0, Porto , , ,50 0, ,00-30,82 Su m k on tor k ostn ader , , ,92 0, ,00-3,54 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 1 Tid:: 10:20

2 10 Hovedstyret Periode: 1-12/ Reisekostnad, ikke oppg.pliktig ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 Su m r eise, diett, bilgodtgj ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, Reklame/annonser , , ,25 0, ,00 207,58 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader , , ,25 0, ,00 207, Premier 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0, Gaver/utmerkelser 5 016, , ,83 0, ,00 0,34 Gaver og k on tin gen ter 5 686, , ,83 0, ,00 13, Forsikringspremie , , ,00 0, ,00 20,72 Su m for sik r in ger , , ,00 0, ,00 20, Bank og kortgebyrer 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0, Diverse kostnader , , ,22 0, ,00-71,59 Su m an dr e k ostn ader , , ,22 0, ,00-71,48 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,00 0, ,00-19,06 SUM , , ,46 0, ,00-24,90 DRIFTSRESULTAT , , ,29 0, ,00-20, Renteinntekter , , ,00 0, ,00 56,48 Su m fin an sin n tek ter , , ,00 0, ,00 56, Renter/provisjon kassekreditt 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0, Annen finanskostnad og gebyrer 149,00 500,00 149,00 0,00 500,00-70,20 Su m fin an sk ostn ader 319,00 500,00 319,00 0,00 500,00-36,20 SUM NTO. FINANSPO STER , , ,00 0, ,00 58,85 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,29 0, ,00-19,97 ÅRSRESULTAT , , ,29 0, ,00-19,97 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 2 Tid:: 10:20

3 15 LIL - Corner Periode: 1-12/2012 ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 3 Tid:: 10:20

4 20 Fotballgruppa Periode: 1-12/ Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kioskinntekter , , ,00 0, ,00-21, Fotballskole , , ,00 0, ,00-13, Startkontingent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bill. salg/lotterier etc. 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00-25, Momskompensasjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egenandeler Fotballakademiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e salgsin n tek ter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM , , ,00 0, ,00-25, Innkjøp kioskvarer , , ,75 0, ,00-59, Utgifter aksjoner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Su m var ek ostn ader , , ,75 0, ,00-59,44 DEKNINGSBIDRAG , , ,25 0, ,00-16, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,30 0, ,00-46,39 Su m løn n sk ostn ader , , ,30 0, ,00-46, Kosulent og kursvirksomhet , , ,00 0, ,00 71,15 Su m an dr e per son alk ostn ader , , ,00 0, ,00 71,15 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,30 0, ,00-30, Idrettsmateriell/utstyr , , ,70 0, ,00 14, Drakter/trykkingsutgifter , , ,00 0, ,00 350,72 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,70 0, ,00 31, Dommerutgifter , , ,30 0, ,00-5, Bøter ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne honorarer , , ,30 0, ,00 23, Kontorrekvisita 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0, Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,00 0, ,00-66, Sosiale kostnader 4 199, , ,07 0, ,00-16,02 Su m k on tor k ostn ader , , ,07 0, ,00-60, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig , , ,00 0, ,00 192,50 Su m r eise, diett, bilgodtgj , , ,00 0, ,00 192, Reklame/annonser 7 850, , ,00 0, ,00-21,50 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader 7 850, , ,00 0, ,00-21, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00 20, Kampavgift Fotballkretsen , , ,00 0, ,00-41, Påmelding Stevner/cuper , , ,00 0, ,00 1, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Gaver/utmerkelser 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Gaver og k on tin gen ter , , ,00 0, ,00-6, Forsikringspremie , , ,00 0, ,00 26,67 Su m for sik r in ger , , ,00 0, ,00 26, Øreavrunding -0,50 0,00-0,50 0,00 0,00 0, Diverse kostnader 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e k ostn ader 499,50 0,00 499,50 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,57 0, ,00 17,86 SUM , , ,62 0, ,00 0,13 DRIFTSRESULTAT , , ,62 0, ,00 6,13 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 4 Tid:: 10:20

5 20 Fotballgruppa Periode: 1-12/ Renteinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Su m fin an sin n tek ter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM NTO. FINANSPO STER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,62 0, ,00 6,13 ÅRSRESULTAT , , ,62 0, ,00 6,13 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 5 Tid:: 10:20

6 21 Fotballakademiet Periode: 1-12/ Egenandeler Fotballakademiet , , ,00 0, ,00-18,50 Su m an dr e salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00-18,50 SUM , , ,00 0, ,00-18,50 DEKNINGSBIDRAG , , ,00 0, ,00-18, Trener-/Instruksjonsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m løn n sk ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Kosulent og kursvirksomhet ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e per son alk ostn ader ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,00 0, ,00-33,33 SUM , , ,00 0, ,00-33,33 DRIFTSRESULTAT 8 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 O RD. RESULTAT FØR SKATT 8 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT 8 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 6 Tid:: 10:20

7 30 Håndballgruppa Periode: 1-12/ Håndballskole ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kioskinntekter , , ,00 0, ,00-21, Inntekter dugnad 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sponsorinntekter 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00 9,41 SUM , , ,00 0, ,00 9, Innkjøp kioskvarer , , ,24 0, ,00-17,24 Su m var ek ostn ader , , ,24 0, ,00-17,24 DEKNINGSBIDRAG , , ,76 0, ,00 44, Trener-/Instruksjonsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m løn n sk ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn ader ar beidsk r aft 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Idrettsmateriell/utstyr , , ,93 0, ,00 99, Drakter/trykkingsutgifter 7 273, , ,35 0, ,00-63,63 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,28 0, ,00 34, Dommerutgifter 1 090, , ,00 0, ,00-92, Bøter 200, ,00 200,00 0, ,00-96,00 Sum eksterne honorarer 1 290, , ,00 0, ,00-93, Kontorrekvisita 1 610,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,25 0, ,00-22, Sosiale kostnader , , ,60 0, ,00 10, Telefon 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k on tor k ostn ader , , ,85 0, ,00-21, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig , , ,71 0, ,00-10,55 Su m r eise, diett, bilgodtgj , , ,71 0, ,00-10, Reklame/annonser , , ,26 0, ,00-24,22 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader , , ,26 0, ,00-24, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00 28, Påmelding Stevner/cuper , , ,00 0, ,00-69, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Gaver/utmerkelser 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Gaver og k on tin gen ter , , ,00 0, ,00-24, Forsikringspremie 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m for sik r in ger 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Diverse kostnader 1 614, , ,00 0, ,00-67,72 Sum andre kostnader 1 614, , ,00 0, ,00-67,72 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,10 0, ,00-17,34 SUM , , ,34 0, ,00-26,66 DRIFTSRESULTAT , , ,34 0, ,00-29, Renteinntekt bankinnskudd 1 945,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m fin an sin n tek ter 1 945,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 7 Tid:: 10:20

8 30 Håndballgruppa Periode: 1-12/2012 SUM NTO. FINANSPO STER 1 945,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,34 0, ,00-30,24 ÅRSRESULTAT , , ,34 0, ,00-30,24 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 8 Tid:: 10:20

9 40 Svømmegruppa Periode: 1-12/ Kioskinntekter , , ,90 0, ,00-13, Startkontingent , , ,00 0, ,00 52, Div. innt. grupper , , ,00 0, ,00 87,72 Su m salgsin n tek ter , , ,90 0, ,00 36, Kursinntekter , , ,00 0, ,00 18,38 Su m an dr e salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00 18,38 SUM , , ,90 0, ,00 30, Innkjøp kioskvarer , , ,17 0, ,00-1,12 Su m var ek ostn ader , , ,17 0, ,00-1,12 DEKNINGSBIDRAG , , ,73 0, ,00 33, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,00 0, ,00-10,87 Su m løn n sk ostn ader , , ,00 0, ,00-10,87 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,00 0, ,00-10, Idrettsmateriell/utstyr , , ,67 0, ,00 209, Drakter/trykkingsutgifter 4 520, , ,21 0, ,00-62,33 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,88 0, ,00 107, Kontorrekvisita 1 677, , ,97 0, ,00-76, Trykksaker , , ,00 0, ,00 1, Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,00 0, ,00-25, Sosiale kostnader 9 099, , ,60 0, ,00-24, Telefon 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Porto 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k on tor k ostn ader , , ,57 0, ,00-24, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig , , ,92 0, ,00 74,17 Su m r eise, diett, bilgodtgj , , ,92 0, ,00 74, Reklame/annonser 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00 4, Påmelding Stevner/cuper , , ,00 0, ,00 17, Premier , , ,00 0, ,00 47, Gaver/utmerkelser 2 532, , ,70 0, ,00-36,68 Gaver og k on tin gen ter , , ,70 0, ,00 23, Diverse kostnader , , ,02 0, ,00-12,92 Su m an dr e k ostn ader , , ,02 0, ,00-12,92 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,09 0, ,00 33,41 SUM , , ,26 0, ,00 24,66 DRIFTSRESULTAT , , ,36 0, ,00 15, Renteinntekt bankinnskudd 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 Su m fin an sin n tek ter 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 SUM NTO. FINANSPO STER 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 9 Tid:: 10:20

10 40 Svømmegruppa Periode: 1-12/2012 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,36 0, ,00 15,56 ÅRSRESULTAT , , ,36 0, ,00 15,56 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 10 Tid:: 10:20

11 50 Turngruppa Periode: 1-12/ Kioskinntekter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m salgsin n tek ter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 SUM 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Utgifter aksjoner 1 513, , ,00 0, ,00 51,30 Su m var ek ostn ader 1 513, , ,00 0, ,00 51,30 DEKNINGSBIDRAG , , ,00 0, ,00-110, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,60 0, ,00-20, Trenerlisens 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m løn n sk ostn ader , , ,60 0, ,00-24,07 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,60 0, ,00-24, Idrettsmateriell/utstyr , , ,48 0, ,00-3, Trykking reklameskilt 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,48 0, ,00-8, Kontorrekvisita 685,00 500,00 685,00 0,00 500,00 37, Trykksaker 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,00 0, ,00-20, Sosiale kostnader ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m k on tor k ostn ader , , ,00 0, ,00 68, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 5 168,40 0, ,40 0,00 0,00 0, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 1 600, , ,00 0, ,00-46,67 Su m r eise, diett, bilgodtgj 6 768, , ,40 0, ,00 125, Reklame/annonser , , ,50 0, ,00 125,15 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader , , ,50 0, ,00 125, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00-26, Påmelding Stevner/cuper 2 650, , ,00 0, ,00-55, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Gaver/utmerkelser 3 123, , ,00 0, ,00 56,15 Gaver og k on tin gen ter , , ,00 0, ,00-33, Forsikringspremie 6 166, , ,00 0, ,00-38,34 Su m for sik r in ger 6 166, , ,00 0, ,00-38, Diverse kostnader 780, ,00 780,00 0, ,00-84,40 Su m an dr e k ostn ader 780, ,00 780,00 0, ,00-84,40 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,38 0, ,00-0,60 SUM , , ,98 0, ,00-10,07 DRIFTSRESULTAT , , ,98 0, ,00-4,14 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,98 0, ,00-4,14 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 11 Tid:: 10:20

12 50 Turngruppa Periode: 1-12/2012 ÅRSRESULTAT , , ,98 0, ,00-4,14 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 12 Tid:: 10:20

13 60 Friidrettsgruppa Periode: 1-12/ Startkontingent 1 230, , ,00 0, ,00-86, Lørdagsløpet , , ,00 0, ,00 0, Aktivitetsmidler NIF 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00-53,21 SUM , , ,00 0, ,00-53,21 DEKNINGSBIDRAG , , ,00 0, ,00-53, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,00 0, ,00-3, Treningsavgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m løn n sk ostn ader , , ,00 0, ,00-19,39 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,00 0, ,00-19, Idrettsmateriell/utstyr , , ,00 0, ,00-16, Drakter/trykkingsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Egenandel klubbdrakter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,00 0, ,00-33, Vedlikehold anlegg/løyper 2 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m r epar asjon er og vedlik eh old 2 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kontorrekvisita 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0, Trykksaker 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Møter, kurs, oppdatering o.l 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sosiale kostnader 1 489, , ,61 0, ,00-50,35 Su m k on tor k ostn ader 1 654, , ,61 0, ,00-83, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 3 263, , ,60 0, ,00-67,36 Su m r eise, diett, bilgodtgj 3 263, , ,60 0, ,00-67, Reklame/annonser 808, ,00 808,13 0, ,00-79,80 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader 808, ,00 808,13 0, ,00-79, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00-12, Påmelding Stevner/cuper , , ,00 0, ,00-14, Premier 1 984, , ,00 0, ,00-60,32 Gaver og k on tin gen ter , , ,00 0, ,00-22, Diverse kostnader 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e k ostn ader 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,34 0, ,00-38,55 SUM , , ,34 0, ,00-34,96 DRIFTSRESULTAT , , ,34 0, ,00-28,87 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,34 0, ,00-28,87 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 13 Tid:: 10:20

14 60 Friidrettsgruppa Periode: 1-12/2012 ÅRSRESULTAT , , ,34 0, ,00-28,87 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 14 Tid:: 10:20

15 61 Olasheiløpet Periode: 1-12/ Startkontingent ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, Inntekter dugnad 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sponsorinntekter , , ,00 0, ,00-47,00 Su m salgsin n tek ter , , ,70 0, ,00-31,95 SUM , , ,70 0, ,00-31, Innkjøp kioskvarer 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00-100,00 Su m var ek ostn ader 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00-100,00 DEKNINGSBIDRAG , , ,70 0, ,00-31, Leie datasystemer ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 Sum leie maskiner og utstyr ,25 0, ,25 0,00 0,00 0, Idrettsmateriell/utstyr 5 681, , ,25 0, ,00 468, Drakter/trykkingsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser 5 681, , ,25 0, ,00 184, Kontorrekvisita 2 189,40 0, ,40 0,00 0,00 0, Trykksaker 1 875,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Møter, kurs, oppdatering o.l 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Porto 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k on tor k ostn ader 4 064, , ,40 0, ,00-26, Reklame/annonser 9 692, , ,13 0, ,00-51, Reklameartikler 7 856,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader , , ,38 0, ,00-12, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Gaver og k on tin gen ter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Diverse kostnader 320, ,00 320,00 0, ,00-84,00 Su m an dr e k ostn ader 320, ,00 320,00 0, ,00-84,00 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,28 0, ,00 15,32 SUM , , ,28 0, ,00 13,80 DRIFTSRESULTAT , , ,58 0, ,00-901,33 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,58 0, ,00-901,33 ÅRSRESULTAT , , ,58 0, ,00-901,33 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 15 Tid:: 10:20

16 70 Skigruppa Periode: 1-12/ Kioskinntekter 4 702, , ,00 0, ,00-5, Startkontingent 9 775, , ,00 0, ,00 22, Sponsorinntekter 6 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00 57,52 SUM , , ,00 0, ,00 57, Innkjøp kioskvarer 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m var ek ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 DEKNINGSBIDRAG , , ,00 0, ,00 70, Reparasjon og vedlikehold utstyr , , ,00 0, ,00 576, Vedlikehold anlegg/løyper 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m r epar asjon er og vedlik eh old , , ,00 0, ,00 12, Drivstoff 5 174, , ,81 0, ,00-52,96 Su m bilk ostn ader 5 174, , ,81 0, ,00-52, Reklame/annonser 1 516, , ,25 0, ,00-81,05 Sum salgs- og reklamekostnader 1 516, , ,25 0, ,00-81, Kontingenter kretser o.l. 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Premier 8 427, , ,00 0, ,00 5,34 Gaver og k on tin gen ter 8 427, , ,00 0, ,00-6,37 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,06 0, ,00-28,37 SUM , , ,06 0, ,00-30,12 DRIFTSRESULTAT , , ,06 0, ,00-70,81 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,06 0, ,00-70,81 ÅRSRESULTAT , , ,06 0, ,00-70,81 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 16 Tid:: 10:20

17 80 Barneidrettsgruppa Periode: 1-12/ Innkjøp kioskvarer 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m var ek ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 DEKNINGSBIDRAG 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Trener-/Instruksjonsutgifter 3 420,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m løn n sk ostn ader 3 420,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m k ostn ader ar beidsk r aft 3 420,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Idrettsmateriell/utstyr 1 831, , ,80 0, ,00-81,68 Su m k ostn adsfør te an sk affelser 1 831, , ,80 0, ,00-81, Kontorrekvisita 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00-100, Møter, kurs, oppdatering o.l 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sosiale kostnader 2 157,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 Su m k on tor k ostn ader 2 157, , ,60 0, ,00-13, Reklame/annonser 3 420, , ,00 0, ,00-31,60 Sum salgs- og reklamekostnader 3 420, , ,00 0, ,00-31, Påmelding Stevner/cuper 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Gaver/utmerkelser 1 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gaver og k on tin gen ter 2 125, , ,00 0, ,00 6,25 Su m an dr e dr iftsk ostn ader 9 534, , ,40 0, ,00-51,11 SUM , , ,40 0, ,00-56,09 DRIFTSRESULTAT , , ,40 0, ,00-56,09 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,40 0, ,00-56,09 ÅRSRESULTAT , , ,40 0, ,00-56,09 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 17 Tid:: 10:20

18 90 Tennisgruppa Periode: 1-12/ Startkontingent 1 100, , ,00 22, ,00-89,00 Su m salgsin n tek ter 1 100, , ,00 22, ,00-89, Leieinntekter 5 000,00 0, ,00 100,00 0,00 0, Kursinntekter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m an dr e salgsin n tek ter 5 000, , ,00 100, ,00-50,00 SUM 6 100, , ,00 122, ,00-69,50 DEKNINGSBIDRAG 6 100, , ,00 122, ,00-69, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,00 596, ,00-9,70 Su m løn n sk ostn ader , , ,00 596, ,00-9,70 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,00 596, ,00-9, Idrettsmateriell/utstyr 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Drakter/trykkingsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Vedlikehold anlegg/løyper 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m r epar asjon er og vedlik eh old 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Trykksaker 1 431, , ,25 28, ,00-4, Møter, kurs, oppdatering o.l 1 585, , ,00 31, ,00 58, Sosiale kostnader 4 216, , ,00 84, ,00 110,80 Su m k on tor k ostn ader 7 232, , ,25 144, ,00 60, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 4 420,00 0, ,00 88,40 0,00 0,00 Su m r eise, diett, bilgodtgj 4 420,00 0, ,00 88,40 0,00 0, Reklame/annonser 3 940, , ,00 78, ,00-43,71 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader 3 940, , ,00 78, ,00-43, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Gaver og k on tin gen ter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Diverse kostnader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m an dr e k ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,25 311, ,00-33,65 SUM , , ,25 907, ,00-19,66 DRIFTSRESULTAT , , ,25 785, ,00 7,65 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,25 785, ,00 7,65 ÅRSRESULTAT , , ,25 785, ,00 7,65 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 18 Tid:: 10:20

19 90 Tennisgruppa Periode: 1-12/2012 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 19 Tid:: 10:20

20 Periode: 1-12/ Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Julekalender , , ,00 ########################### ,00-54, Kransekake-aksjonen , , ,00 ########################### ,00-24, Håndballskole ,00 0, ,00 272,00 0,00 0, Kioskinntekter , , ,90 ########################### ,00-25, Fotballskole , , ,00 ########################### ,00-13, Startkontingent , , ,70 ########################### ,00 41, Bingoinntekter , , ,00 ########################### ,00-7, Lørdagsløpet , , ,00 200, ,00 0, Div. innt. grupper , , ,00 825, ,00 87, Bill. salg/lotterier etc. 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Inntekter dugnad 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sponsorinntekter , , ,00 ########################### ,00-22, Inntekt sponsortreff 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sponsorinntekt periodisert ,00 0, ,00 200,00 0,00 0, Kulturmidler Lillesand kommune , , ,00 360, ,00 0, Grasrotandel Norsk Tipping , , ,07 ########################### ,00-39, Aktivitetsmidler NIF , , ,68 ########################### ,00-7,16 Sum salgsinntekter , , ,35 ########################### ,00-20, Leieinntekter 5 000, , ,00 100, ,00 0, Momskompensasjon , , ,00 ########################### ,00 19, Kursinntekter , , ,00 ########################### ,00 7, Egenandeler Fotballakademiet , , ,00 978, ,00-18, Årskontingenter , , ,00 ########################### ,00-19,97 Sum andre salgsinntekter , , ,00 ########################### ,00-14,93 SUM , , ,35 ########################### ,00-18, Innkjøp kioskvarer , , ,16 ########################### ,00-39, Utgifter aksjoner , , ,33 419, ,00-32,35 Sum varekostnader , , ,49 ########################### ,00-37,88 DEKNINGSBIDRAG , , ,86 ########################### ,00-17, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,90 ########################### ,00-44, Treningsavgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Trenerlisens 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Lønn renhold 9 100,00 0, ,00 182,00 0,00 0,00 Sum lønnskostnader , , ,90 ########################### ,00-43, Kosulent og kursvirksomhet , , ,13 ########################### ,00-7,53 Sum andre personalkostnader , , ,13 ########################### ,00-7,53 Sum kostnader arbeidskraft , , ,03 ########################### ,00-32, Leie Klepslandsbanen , , ,00 494, ,00-1, Leie Treningshall 1 200,00 0, ,00 24,00 0,00 0, Vask Klubbhus 1 675, , ,00 33, ,00-95, Vask gymsal Fagertun 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn ader lok aler , , ,00 552, ,00-63, Leie datasystemer ,25 0, ,25 312,63 0,00 0,00 Su m leie m ask in er og u tstyr ,25 0, ,25 312,63 0,00 0, Idrettsmateriell/utstyr , , ,41 ########################### ,00 21, Trykking reklameskilt , , ,00 395, ,00 119, Sponsortreff/sponsorutgifter 1 200, , ,00 24, ,00-88, Drakter/trykkingsutgifter , , ,56 ########################### ,00 11, Egenandel klubbdrakter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Kostnadsført inventar 7 394, , ,00 147, ,00-26,06 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 20 Tid:: 10:20

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 SUM 923 095,42 1 786 058,25 DEKNINGSBIDRAG 923 095,42 1 786 058,25 Sum lønnskostnader

Detaljer

Lillesand Idrettslag Resultatregnskap for perioden 01.01.2015-31.12.2015

Lillesand Idrettslag Resultatregnskap for perioden 01.01.2015-31.12.2015 Resultatregnskap for perioden 01.01. - 31.12. Note Regnskap Regnskap Budsjett Driftsinntekter og driftskostnader 2014 Driftsinntekter 1, 2 3 598 231 3 265 313 3 629 900 Sum driftsinntekter 3 598 231 3

Detaljer

Lillesand Idrettslag Resultatregnskap for perioden 01.01.2014-31.12.2014

Lillesand Idrettslag Resultatregnskap for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Resultatregnskap for perioden 01.01. - 31.12. Note Regnskap Regnskap Budsjett Driftsinntekter og driftskostnader 2013 Driftsinntekter 1, 2 3 265 313 3 242 630 3 475 800 Sum driftsinntekter 3 265 313 3

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Resultat 100 Hovudlag Periode: 1-12/2015

Resultat 100 Hovudlag Periode: 1-12/2015 100 Hovudlag Periode: 1-12/2015 i 3090 Div.arrangementsinnt. 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 3091 Eigne arrangement 30,68 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 3101 Lagsklede 12 678,00 5,1 0,00 0,0 5 521,00 129,6 3200 Medlemskontingenter

Detaljer

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 30.06.2016 Oslo, 15.08.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 13 Budjsett 14 3100 - DIVERSE SALG -56 756,00-50

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BUDSJETT IL Hållingen Avd. 1, Hovedlaget

BUDSJETT IL Hållingen Avd. 1, Hovedlaget Avd. 1, Hovedlaget 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-3016 Baneleie 18.500,00-18.500,00-3115 Salg toalett og tørpepapir 74.810,00-75.000,00-3230 Kulturmidler 7.000,00-8.000,00-3231 Aktivitetsmidler

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt Regnskapsår Nr. 25 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 34 Driftstilskudd 63 384, cr 22 894, cr 63 384, cr 22 894, cr 39 Treningsavgift

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport 09.02.11 08.54 (Alle) Regnskapskonto 2010 3025 Salg T-skjorter, program Slogfunk 4 520 4 520 3200 Egenandeler 12 150 12 150 3205 Kontingenter 19 900 19 900 3210 Annonsestøtte 24 200 24 200 3220 Sponsing

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag ÅIL TOTALT BALANSE KTONR TEKST HITTIL I ÅR HITTIL I FJOR 1200 LØYPEMASKIN kr 0,00 kr 9 500,00 1201 SCOOTER kr 0,00 kr 6 450,00 1202 FANE kr 45 330,00 kr 52 885,00 1203 KLATREVEGG kr 59 900,00 kr 68 043,00

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 80 200 241 900 204 167 245 000 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 00 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Alternativ 1 Alternativ 2 Budsjett 2015 3 Medlemskontigent Hovedlag kr 50 kr 50 3001 Treningsavgifter kr - kr - 3100 Idrettskole kr - kr - 3110 Påmeldingsavgift kr

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultat avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 19 200 175 000-155 800 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 000 60 000 0 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2015

GEILO IL - BUDSJETT 2015 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2015 styret rennet rittet

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Fredag 21. Feb 2014 12:13 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet 0,00-17 500,00 0,00 0,00-17 500,00 0,00 3305 -

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

Budsjett 2012 og regnskap 2011

Budsjett 2012 og regnskap 2011 Budsjett 2012 og regnskap 2011 Regnskap 2011 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3010 Salgsinntekter, materiell avg. pliktig 35 222 0 35 222 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Vedlegg 2 IK GRANE ARENDAL FRIIDRETT. DRIFTSINNTEKTEROG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREGNSKAP. Vedlegg 2 IK GRANE ARENDAL FRIIDRETT. DRIFTSINNTEKTEROG DRIFTSKOSTNADER Note Vedlegg 2 o RESULTATREGNSKAP IK GRANE ARENDAL FRIIDRETT DRIFTSINNTEKTEROG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 86243 142406 Annen driftsinntekt 259344 190307 Sum driftsinntekter 345587 332713 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01 31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salsinntekter 1 921

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2012

GEILO IL - BUDSJETT 2012 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Hånd- Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2012 styret rennet

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2014

GEILO IL - BUDSJETT 2014 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 501 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- WCT Free- Snow- All- Bord- 2014 styret rennet

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Bagn idrettslag. Budsjett 2013

Bagn idrettslag. Budsjett 2013 Bagn idrettslag Budsjett 2013 Regnskapsår 2013 (01.01.2013-31.12.2013), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett 2013, Valuta NOK, Kilde Hovedbok 3010 Medlemskontingent 45 60 55

Detaljer

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00 RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER 2013 2013 2012 2014 Salg materiell avgiftsfritt 191 021,00 0,00 0,00 300 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 172 677,00 200 000,00

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0 Inntekt 10 felles 31.12.2014 2015 30 Salgsinntekt, sponsorinntekt avg.pl 715 088 622 000 694 000 32 Salgsinntekt avg.fri, kontingenter 465 546 463 000 373 000 34 Offentlige tilskudd/refusjon 278 614 254

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Periode: 31.12.2012 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00-40 000,00 10 000,00 0,00 3401 Andre Tilskudd -3 856,65-3 856,65-20 000,00-16 143,35 0,00 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals

BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals -2000-2000 -2000 10002 - Kristiansand Suns -2000-2000

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles 3420 Tilskudd Extrastiftelsen.............................................. -14 280,00 0,00 Offentlig tilskudd................................ -14 280,00 0,00 Sum

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2012 3100 Salg klede -8 300,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -241 740,99-195 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -12 000,00-105 000,00 3112 Inntekter

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015

NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015 Det vises til dokumentet 2. utsendelse. Dette dokumentet kommer i tillegg og inneholder disse sakene: 2.7 Registreringstall

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer