Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett"

Transkript

1 10 Hovedstyret Periode: 1-12/ Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Julekalender , , ,00 0, ,00-54, Kransekake-aksjonen , , ,00 0, ,00-24, Kioskinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bingoinntekter , , ,00 0, ,00-7, Sponsorinntekter , , ,00 0, ,00-23, Inntekt sponsortreff 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sponsorinntekt periodisert ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kulturmidler Lillesand kommune , , ,00 0, ,00 0, Grasrotandel Norsk Tipping , , ,07 0, ,00-39, Aktivitetsmidler NIF , , ,68 0, ,00-4,84 Su m salgsin n tek ter , , ,75 0, ,00-25, Leieinntekter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Momskompensasjon , , ,00 0, ,00 19, Årskontingenter , , ,00 0, ,00-19,97 Sum andre salgsinntekter , , ,00 0, ,00-17,46 SUM , , ,75 0, ,00-22, Utgifter aksjoner , , ,33 0, ,00-35,14 Su m var ek ostn ader , , ,33 0, ,00-35,14 DEKNINGSBIDRAG , , ,42 0, ,00-21, Lønn renhold 9 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m løn n sk ostn ader 9 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kosulent og kursvirksomhet , , ,13 0, ,00-38,60 Su m an dr e per son alk ostn ader , , ,13 0, ,00-38,60 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,13 0, ,00-34, Leie Klepslandsbanen , , ,00 0, ,00-1, Leie Treningshall 1 200,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vask Klubbhus 1 675, , ,00 0, ,00-95, Vask gymsal Fagertun 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn ader lok aler , , ,00 0, ,00-63, Idrettsmateriell/utstyr 211, ,00 211,58 0, ,00-97, Trykking reklameskilt , , ,00 0, ,00 295, Sponsortreff/sponsorutgifter 1 200, , ,00 0, ,00-88, Drakter/trykkingsutgifter , , ,00 0, ,00 33, Kostnadsført inventar 7 394, , ,00 0, ,00-26, Datautgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,58 0, ,00-15, Vedlikehold klubbhus 3 421, , ,00 0, ,00-88,60 Su m r epar asjon er og vedlik eh old 3 421, , ,00 0, ,00-88, Regnskapsføring , , ,00 0, ,00-7,86 Sum eksterne honorarer , , ,00 0, ,00-7, Kontorrekvisita , , ,29 0, ,00 530,63 ################################################################################ 6820 Trykksaker , , ,00 0, , Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,47 0, ,00-33, Sosiale kostnader 7 452, , ,80 0, ,00-25, Telefon 412, ,00 412,61 0, ,00-97, Internet hjemmeside , , ,45 0, ,00-30, Annen telekommunikasjon 663,80 0,00 663,80 0,00 0,00 0, Viasat Abonnement 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0, Porto , , ,50 0, ,00-30,82 Su m k on tor k ostn ader , , ,92 0, ,00-3,54 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 1 Tid:: 10:20

2 10 Hovedstyret Periode: 1-12/ Reisekostnad, ikke oppg.pliktig ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 Su m r eise, diett, bilgodtgj ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, Reklame/annonser , , ,25 0, ,00 207,58 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader , , ,25 0, ,00 207, Premier 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0, Gaver/utmerkelser 5 016, , ,83 0, ,00 0,34 Gaver og k on tin gen ter 5 686, , ,83 0, ,00 13, Forsikringspremie , , ,00 0, ,00 20,72 Su m for sik r in ger , , ,00 0, ,00 20, Bank og kortgebyrer 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0, Diverse kostnader , , ,22 0, ,00-71,59 Su m an dr e k ostn ader , , ,22 0, ,00-71,48 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,00 0, ,00-19,06 SUM , , ,46 0, ,00-24,90 DRIFTSRESULTAT , , ,29 0, ,00-20, Renteinntekter , , ,00 0, ,00 56,48 Su m fin an sin n tek ter , , ,00 0, ,00 56, Renter/provisjon kassekreditt 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0, Annen finanskostnad og gebyrer 149,00 500,00 149,00 0,00 500,00-70,20 Su m fin an sk ostn ader 319,00 500,00 319,00 0,00 500,00-36,20 SUM NTO. FINANSPO STER , , ,00 0, ,00 58,85 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,29 0, ,00-19,97 ÅRSRESULTAT , , ,29 0, ,00-19,97 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 2 Tid:: 10:20

3 15 LIL - Corner Periode: 1-12/2012 ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 3 Tid:: 10:20

4 20 Fotballgruppa Periode: 1-12/ Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kioskinntekter , , ,00 0, ,00-21, Fotballskole , , ,00 0, ,00-13, Startkontingent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bill. salg/lotterier etc. 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00-25, Momskompensasjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egenandeler Fotballakademiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e salgsin n tek ter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM , , ,00 0, ,00-25, Innkjøp kioskvarer , , ,75 0, ,00-59, Utgifter aksjoner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Su m var ek ostn ader , , ,75 0, ,00-59,44 DEKNINGSBIDRAG , , ,25 0, ,00-16, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,30 0, ,00-46,39 Su m løn n sk ostn ader , , ,30 0, ,00-46, Kosulent og kursvirksomhet , , ,00 0, ,00 71,15 Su m an dr e per son alk ostn ader , , ,00 0, ,00 71,15 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,30 0, ,00-30, Idrettsmateriell/utstyr , , ,70 0, ,00 14, Drakter/trykkingsutgifter , , ,00 0, ,00 350,72 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,70 0, ,00 31, Dommerutgifter , , ,30 0, ,00-5, Bøter ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne honorarer , , ,30 0, ,00 23, Kontorrekvisita 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0, Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,00 0, ,00-66, Sosiale kostnader 4 199, , ,07 0, ,00-16,02 Su m k on tor k ostn ader , , ,07 0, ,00-60, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig , , ,00 0, ,00 192,50 Su m r eise, diett, bilgodtgj , , ,00 0, ,00 192, Reklame/annonser 7 850, , ,00 0, ,00-21,50 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader 7 850, , ,00 0, ,00-21, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00 20, Kampavgift Fotballkretsen , , ,00 0, ,00-41, Påmelding Stevner/cuper , , ,00 0, ,00 1, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Gaver/utmerkelser 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Gaver og k on tin gen ter , , ,00 0, ,00-6, Forsikringspremie , , ,00 0, ,00 26,67 Su m for sik r in ger , , ,00 0, ,00 26, Øreavrunding -0,50 0,00-0,50 0,00 0,00 0, Diverse kostnader 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e k ostn ader 499,50 0,00 499,50 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,57 0, ,00 17,86 SUM , , ,62 0, ,00 0,13 DRIFTSRESULTAT , , ,62 0, ,00 6,13 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 4 Tid:: 10:20

5 20 Fotballgruppa Periode: 1-12/ Renteinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Su m fin an sin n tek ter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM NTO. FINANSPO STER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,62 0, ,00 6,13 ÅRSRESULTAT , , ,62 0, ,00 6,13 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 5 Tid:: 10:20

6 21 Fotballakademiet Periode: 1-12/ Egenandeler Fotballakademiet , , ,00 0, ,00-18,50 Su m an dr e salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00-18,50 SUM , , ,00 0, ,00-18,50 DEKNINGSBIDRAG , , ,00 0, ,00-18, Trener-/Instruksjonsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m løn n sk ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Kosulent og kursvirksomhet ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e per son alk ostn ader ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,00 0, ,00-33,33 SUM , , ,00 0, ,00-33,33 DRIFTSRESULTAT 8 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 O RD. RESULTAT FØR SKATT 8 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT 8 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 6 Tid:: 10:20

7 30 Håndballgruppa Periode: 1-12/ Håndballskole ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kioskinntekter , , ,00 0, ,00-21, Inntekter dugnad 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sponsorinntekter 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00 9,41 SUM , , ,00 0, ,00 9, Innkjøp kioskvarer , , ,24 0, ,00-17,24 Su m var ek ostn ader , , ,24 0, ,00-17,24 DEKNINGSBIDRAG , , ,76 0, ,00 44, Trener-/Instruksjonsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m løn n sk ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn ader ar beidsk r aft 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Idrettsmateriell/utstyr , , ,93 0, ,00 99, Drakter/trykkingsutgifter 7 273, , ,35 0, ,00-63,63 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,28 0, ,00 34, Dommerutgifter 1 090, , ,00 0, ,00-92, Bøter 200, ,00 200,00 0, ,00-96,00 Sum eksterne honorarer 1 290, , ,00 0, ,00-93, Kontorrekvisita 1 610,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,25 0, ,00-22, Sosiale kostnader , , ,60 0, ,00 10, Telefon 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k on tor k ostn ader , , ,85 0, ,00-21, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig , , ,71 0, ,00-10,55 Su m r eise, diett, bilgodtgj , , ,71 0, ,00-10, Reklame/annonser , , ,26 0, ,00-24,22 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader , , ,26 0, ,00-24, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00 28, Påmelding Stevner/cuper , , ,00 0, ,00-69, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Gaver/utmerkelser 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Gaver og k on tin gen ter , , ,00 0, ,00-24, Forsikringspremie 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m for sik r in ger 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Diverse kostnader 1 614, , ,00 0, ,00-67,72 Sum andre kostnader 1 614, , ,00 0, ,00-67,72 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,10 0, ,00-17,34 SUM , , ,34 0, ,00-26,66 DRIFTSRESULTAT , , ,34 0, ,00-29, Renteinntekt bankinnskudd 1 945,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m fin an sin n tek ter 1 945,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 7 Tid:: 10:20

8 30 Håndballgruppa Periode: 1-12/2012 SUM NTO. FINANSPO STER 1 945,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,34 0, ,00-30,24 ÅRSRESULTAT , , ,34 0, ,00-30,24 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 8 Tid:: 10:20

9 40 Svømmegruppa Periode: 1-12/ Kioskinntekter , , ,90 0, ,00-13, Startkontingent , , ,00 0, ,00 52, Div. innt. grupper , , ,00 0, ,00 87,72 Su m salgsin n tek ter , , ,90 0, ,00 36, Kursinntekter , , ,00 0, ,00 18,38 Su m an dr e salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00 18,38 SUM , , ,90 0, ,00 30, Innkjøp kioskvarer , , ,17 0, ,00-1,12 Su m var ek ostn ader , , ,17 0, ,00-1,12 DEKNINGSBIDRAG , , ,73 0, ,00 33, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,00 0, ,00-10,87 Su m løn n sk ostn ader , , ,00 0, ,00-10,87 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,00 0, ,00-10, Idrettsmateriell/utstyr , , ,67 0, ,00 209, Drakter/trykkingsutgifter 4 520, , ,21 0, ,00-62,33 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,88 0, ,00 107, Kontorrekvisita 1 677, , ,97 0, ,00-76, Trykksaker , , ,00 0, ,00 1, Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,00 0, ,00-25, Sosiale kostnader 9 099, , ,60 0, ,00-24, Telefon 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Porto 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k on tor k ostn ader , , ,57 0, ,00-24, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig , , ,92 0, ,00 74,17 Su m r eise, diett, bilgodtgj , , ,92 0, ,00 74, Reklame/annonser 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00 4, Påmelding Stevner/cuper , , ,00 0, ,00 17, Premier , , ,00 0, ,00 47, Gaver/utmerkelser 2 532, , ,70 0, ,00-36,68 Gaver og k on tin gen ter , , ,70 0, ,00 23, Diverse kostnader , , ,02 0, ,00-12,92 Su m an dr e k ostn ader , , ,02 0, ,00-12,92 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,09 0, ,00 33,41 SUM , , ,26 0, ,00 24,66 DRIFTSRESULTAT , , ,36 0, ,00 15, Renteinntekt bankinnskudd 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 Su m fin an sin n tek ter 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 SUM NTO. FINANSPO STER 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 9 Tid:: 10:20

10 40 Svømmegruppa Periode: 1-12/2012 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,36 0, ,00 15,56 ÅRSRESULTAT , , ,36 0, ,00 15,56 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 10 Tid:: 10:20

11 50 Turngruppa Periode: 1-12/ Kioskinntekter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m salgsin n tek ter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 SUM 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Utgifter aksjoner 1 513, , ,00 0, ,00 51,30 Su m var ek ostn ader 1 513, , ,00 0, ,00 51,30 DEKNINGSBIDRAG , , ,00 0, ,00-110, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,60 0, ,00-20, Trenerlisens 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m løn n sk ostn ader , , ,60 0, ,00-24,07 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,60 0, ,00-24, Idrettsmateriell/utstyr , , ,48 0, ,00-3, Trykking reklameskilt 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,48 0, ,00-8, Kontorrekvisita 685,00 500,00 685,00 0,00 500,00 37, Trykksaker 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,00 0, ,00-20, Sosiale kostnader ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m k on tor k ostn ader , , ,00 0, ,00 68, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 5 168,40 0, ,40 0,00 0,00 0, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 1 600, , ,00 0, ,00-46,67 Su m r eise, diett, bilgodtgj 6 768, , ,40 0, ,00 125, Reklame/annonser , , ,50 0, ,00 125,15 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader , , ,50 0, ,00 125, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00-26, Påmelding Stevner/cuper 2 650, , ,00 0, ,00-55, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Gaver/utmerkelser 3 123, , ,00 0, ,00 56,15 Gaver og k on tin gen ter , , ,00 0, ,00-33, Forsikringspremie 6 166, , ,00 0, ,00-38,34 Su m for sik r in ger 6 166, , ,00 0, ,00-38, Diverse kostnader 780, ,00 780,00 0, ,00-84,40 Su m an dr e k ostn ader 780, ,00 780,00 0, ,00-84,40 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,38 0, ,00-0,60 SUM , , ,98 0, ,00-10,07 DRIFTSRESULTAT , , ,98 0, ,00-4,14 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,98 0, ,00-4,14 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 11 Tid:: 10:20

12 50 Turngruppa Periode: 1-12/2012 ÅRSRESULTAT , , ,98 0, ,00-4,14 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 12 Tid:: 10:20

13 60 Friidrettsgruppa Periode: 1-12/ Startkontingent 1 230, , ,00 0, ,00-86, Lørdagsløpet , , ,00 0, ,00 0, Aktivitetsmidler NIF 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00-53,21 SUM , , ,00 0, ,00-53,21 DEKNINGSBIDRAG , , ,00 0, ,00-53, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,00 0, ,00-3, Treningsavgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m løn n sk ostn ader , , ,00 0, ,00-19,39 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,00 0, ,00-19, Idrettsmateriell/utstyr , , ,00 0, ,00-16, Drakter/trykkingsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Egenandel klubbdrakter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,00 0, ,00-33, Vedlikehold anlegg/løyper 2 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m r epar asjon er og vedlik eh old 2 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kontorrekvisita 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0, Trykksaker 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Møter, kurs, oppdatering o.l 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sosiale kostnader 1 489, , ,61 0, ,00-50,35 Su m k on tor k ostn ader 1 654, , ,61 0, ,00-83, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 3 263, , ,60 0, ,00-67,36 Su m r eise, diett, bilgodtgj 3 263, , ,60 0, ,00-67, Reklame/annonser 808, ,00 808,13 0, ,00-79,80 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader 808, ,00 808,13 0, ,00-79, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00-12, Påmelding Stevner/cuper , , ,00 0, ,00-14, Premier 1 984, , ,00 0, ,00-60,32 Gaver og k on tin gen ter , , ,00 0, ,00-22, Diverse kostnader 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e k ostn ader 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,34 0, ,00-38,55 SUM , , ,34 0, ,00-34,96 DRIFTSRESULTAT , , ,34 0, ,00-28,87 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,34 0, ,00-28,87 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 13 Tid:: 10:20

14 60 Friidrettsgruppa Periode: 1-12/2012 ÅRSRESULTAT , , ,34 0, ,00-28,87 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 14 Tid:: 10:20

15 61 Olasheiløpet Periode: 1-12/ Startkontingent ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, Inntekter dugnad 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sponsorinntekter , , ,00 0, ,00-47,00 Su m salgsin n tek ter , , ,70 0, ,00-31,95 SUM , , ,70 0, ,00-31, Innkjøp kioskvarer 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00-100,00 Su m var ek ostn ader 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00-100,00 DEKNINGSBIDRAG , , ,70 0, ,00-31, Leie datasystemer ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 Sum leie maskiner og utstyr ,25 0, ,25 0,00 0,00 0, Idrettsmateriell/utstyr 5 681, , ,25 0, ,00 468, Drakter/trykkingsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser 5 681, , ,25 0, ,00 184, Kontorrekvisita 2 189,40 0, ,40 0,00 0,00 0, Trykksaker 1 875,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Møter, kurs, oppdatering o.l 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Porto 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k on tor k ostn ader 4 064, , ,40 0, ,00-26, Reklame/annonser 9 692, , ,13 0, ,00-51, Reklameartikler 7 856,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader , , ,38 0, ,00-12, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Gaver og k on tin gen ter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Diverse kostnader 320, ,00 320,00 0, ,00-84,00 Su m an dr e k ostn ader 320, ,00 320,00 0, ,00-84,00 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,28 0, ,00 15,32 SUM , , ,28 0, ,00 13,80 DRIFTSRESULTAT , , ,58 0, ,00-901,33 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,58 0, ,00-901,33 ÅRSRESULTAT , , ,58 0, ,00-901,33 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 15 Tid:: 10:20

16 70 Skigruppa Periode: 1-12/ Kioskinntekter 4 702, , ,00 0, ,00-5, Startkontingent 9 775, , ,00 0, ,00 22, Sponsorinntekter 6 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00 57,52 SUM , , ,00 0, ,00 57, Innkjøp kioskvarer 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m var ek ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 DEKNINGSBIDRAG , , ,00 0, ,00 70, Reparasjon og vedlikehold utstyr , , ,00 0, ,00 576, Vedlikehold anlegg/løyper 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m r epar asjon er og vedlik eh old , , ,00 0, ,00 12, Drivstoff 5 174, , ,81 0, ,00-52,96 Su m bilk ostn ader 5 174, , ,81 0, ,00-52, Reklame/annonser 1 516, , ,25 0, ,00-81,05 Sum salgs- og reklamekostnader 1 516, , ,25 0, ,00-81, Kontingenter kretser o.l. 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Premier 8 427, , ,00 0, ,00 5,34 Gaver og k on tin gen ter 8 427, , ,00 0, ,00-6,37 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,06 0, ,00-28,37 SUM , , ,06 0, ,00-30,12 DRIFTSRESULTAT , , ,06 0, ,00-70,81 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,06 0, ,00-70,81 ÅRSRESULTAT , , ,06 0, ,00-70,81 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 16 Tid:: 10:20

17 80 Barneidrettsgruppa Periode: 1-12/ Innkjøp kioskvarer 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m var ek ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 DEKNINGSBIDRAG 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Trener-/Instruksjonsutgifter 3 420,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m løn n sk ostn ader 3 420,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m k ostn ader ar beidsk r aft 3 420,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Idrettsmateriell/utstyr 1 831, , ,80 0, ,00-81,68 Su m k ostn adsfør te an sk affelser 1 831, , ,80 0, ,00-81, Kontorrekvisita 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00-100, Møter, kurs, oppdatering o.l 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sosiale kostnader 2 157,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 Su m k on tor k ostn ader 2 157, , ,60 0, ,00-13, Reklame/annonser 3 420, , ,00 0, ,00-31,60 Sum salgs- og reklamekostnader 3 420, , ,00 0, ,00-31, Påmelding Stevner/cuper 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Gaver/utmerkelser 1 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gaver og k on tin gen ter 2 125, , ,00 0, ,00 6,25 Su m an dr e dr iftsk ostn ader 9 534, , ,40 0, ,00-51,11 SUM , , ,40 0, ,00-56,09 DRIFTSRESULTAT , , ,40 0, ,00-56,09 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,40 0, ,00-56,09 ÅRSRESULTAT , , ,40 0, ,00-56,09 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 17 Tid:: 10:20

18 90 Tennisgruppa Periode: 1-12/ Startkontingent 1 100, , ,00 22, ,00-89,00 Su m salgsin n tek ter 1 100, , ,00 22, ,00-89, Leieinntekter 5 000,00 0, ,00 100,00 0,00 0, Kursinntekter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m an dr e salgsin n tek ter 5 000, , ,00 100, ,00-50,00 SUM 6 100, , ,00 122, ,00-69,50 DEKNINGSBIDRAG 6 100, , ,00 122, ,00-69, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,00 596, ,00-9,70 Su m løn n sk ostn ader , , ,00 596, ,00-9,70 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,00 596, ,00-9, Idrettsmateriell/utstyr 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Drakter/trykkingsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Vedlikehold anlegg/løyper 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m r epar asjon er og vedlik eh old 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Trykksaker 1 431, , ,25 28, ,00-4, Møter, kurs, oppdatering o.l 1 585, , ,00 31, ,00 58, Sosiale kostnader 4 216, , ,00 84, ,00 110,80 Su m k on tor k ostn ader 7 232, , ,25 144, ,00 60, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 4 420,00 0, ,00 88,40 0,00 0,00 Su m r eise, diett, bilgodtgj 4 420,00 0, ,00 88,40 0,00 0, Reklame/annonser 3 940, , ,00 78, ,00-43,71 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader 3 940, , ,00 78, ,00-43, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Gaver og k on tin gen ter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Diverse kostnader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m an dr e k ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,25 311, ,00-33,65 SUM , , ,25 907, ,00-19,66 DRIFTSRESULTAT , , ,25 785, ,00 7,65 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,25 785, ,00 7,65 ÅRSRESULTAT , , ,25 785, ,00 7,65 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 18 Tid:: 10:20

19 90 Tennisgruppa Periode: 1-12/2012 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 19 Tid:: 10:20

20 Periode: 1-12/ Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Julekalender , , ,00 ########################### ,00-54, Kransekake-aksjonen , , ,00 ########################### ,00-24, Håndballskole ,00 0, ,00 272,00 0,00 0, Kioskinntekter , , ,90 ########################### ,00-25, Fotballskole , , ,00 ########################### ,00-13, Startkontingent , , ,70 ########################### ,00 41, Bingoinntekter , , ,00 ########################### ,00-7, Lørdagsløpet , , ,00 200, ,00 0, Div. innt. grupper , , ,00 825, ,00 87, Bill. salg/lotterier etc. 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Inntekter dugnad 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sponsorinntekter , , ,00 ########################### ,00-22, Inntekt sponsortreff 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sponsorinntekt periodisert ,00 0, ,00 200,00 0,00 0, Kulturmidler Lillesand kommune , , ,00 360, ,00 0, Grasrotandel Norsk Tipping , , ,07 ########################### ,00-39, Aktivitetsmidler NIF , , ,68 ########################### ,00-7,16 Sum salgsinntekter , , ,35 ########################### ,00-20, Leieinntekter 5 000, , ,00 100, ,00 0, Momskompensasjon , , ,00 ########################### ,00 19, Kursinntekter , , ,00 ########################### ,00 7, Egenandeler Fotballakademiet , , ,00 978, ,00-18, Årskontingenter , , ,00 ########################### ,00-19,97 Sum andre salgsinntekter , , ,00 ########################### ,00-14,93 SUM , , ,35 ########################### ,00-18, Innkjøp kioskvarer , , ,16 ########################### ,00-39, Utgifter aksjoner , , ,33 419, ,00-32,35 Sum varekostnader , , ,49 ########################### ,00-37,88 DEKNINGSBIDRAG , , ,86 ########################### ,00-17, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,90 ########################### ,00-44, Treningsavgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Trenerlisens 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Lønn renhold 9 100,00 0, ,00 182,00 0,00 0,00 Sum lønnskostnader , , ,90 ########################### ,00-43, Kosulent og kursvirksomhet , , ,13 ########################### ,00-7,53 Sum andre personalkostnader , , ,13 ########################### ,00-7,53 Sum kostnader arbeidskraft , , ,03 ########################### ,00-32, Leie Klepslandsbanen , , ,00 494, ,00-1, Leie Treningshall 1 200,00 0, ,00 24,00 0,00 0, Vask Klubbhus 1 675, , ,00 33, ,00-95, Vask gymsal Fagertun 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn ader lok aler , , ,00 552, ,00-63, Leie datasystemer ,25 0, ,25 312,63 0,00 0,00 Su m leie m ask in er og u tstyr ,25 0, ,25 312,63 0,00 0, Idrettsmateriell/utstyr , , ,41 ########################### ,00 21, Trykking reklameskilt , , ,00 395, ,00 119, Sponsortreff/sponsorutgifter 1 200, , ,00 24, ,00-88, Drakter/trykkingsutgifter , , ,56 ########################### ,00 11, Egenandel klubbdrakter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Kostnadsført inventar 7 394, , ,00 147, ,00-26,06 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 20 Tid:: 10:20

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 SUM 923 095,42 1 786 058,25 DEKNINGSBIDRAG 923 095,42 1 786 058,25 Sum lønnskostnader

Detaljer

Lillesand Idrettslag Resultatregnskap for perioden 01.01.2015-31.12.2015

Lillesand Idrettslag Resultatregnskap for perioden 01.01.2015-31.12.2015 Resultatregnskap for perioden 01.01. - 31.12. Note Regnskap Regnskap Budsjett Driftsinntekter og driftskostnader 2014 Driftsinntekter 1, 2 3 598 231 3 265 313 3 629 900 Sum driftsinntekter 3 598 231 3

Detaljer

Lillesand Idrettslag Resultatregnskap for perioden 01.01.2014-31.12.2014

Lillesand Idrettslag Resultatregnskap for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Resultatregnskap for perioden 01.01. - 31.12. Note Regnskap Regnskap Budsjett Driftsinntekter og driftskostnader 2013 Driftsinntekter 1, 2 3 265 313 3 242 630 3 475 800 Sum driftsinntekter 3 265 313 3

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 13 Budjsett 14 3100 - DIVERSE SALG -56 756,00-50

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport 09.02.11 08.54 (Alle) Regnskapskonto 2010 3025 Salg T-skjorter, program Slogfunk 4 520 4 520 3200 Egenandeler 12 150 12 150 3205 Kontingenter 19 900 19 900 3210 Annonsestøtte 24 200 24 200 3220 Sponsing

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2015

GEILO IL - BUDSJETT 2015 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2015 styret rennet rittet

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

Budsjett 2012 og regnskap 2011

Budsjett 2012 og regnskap 2011 Budsjett 2012 og regnskap 2011 Regnskap 2011 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3010 Salgsinntekter, materiell avg. pliktig 35 222 0 35 222 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01 31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salsinntekter 1 921

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2012

GEILO IL - BUDSJETT 2012 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Hånd- Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2012 styret rennet

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2014

GEILO IL - BUDSJETT 2014 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 501 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- WCT Free- Snow- All- Bord- 2014 styret rennet

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Bagn idrettslag. Budsjett 2013

Bagn idrettslag. Budsjett 2013 Bagn idrettslag Budsjett 2013 Regnskapsår 2013 (01.01.2013-31.12.2013), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett 2013, Valuta NOK, Kilde Hovedbok 3010 Medlemskontingent 45 60 55

Detaljer

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00 RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER 2013 2013 2012 2014 Salg materiell avgiftsfritt 191 021,00 0,00 0,00 300 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 172 677,00 200 000,00

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0 Inntekt 10 felles 31.12.2014 2015 30 Salgsinntekt, sponsorinntekt avg.pl 715 088 622 000 694 000 32 Salgsinntekt avg.fri, kontingenter 465 546 463 000 373 000 34 Offentlige tilskudd/refusjon 278 614 254

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals

BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals -2000-2000 -2000 10002 - Kristiansand Suns -2000-2000

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles 3420 Tilskudd Extrastiftelsen.............................................. -14 280,00 0,00 Offentlig tilskudd................................ -14 280,00 0,00 Sum

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2012 3100 Salg klede -8 300,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -241 740,99-195 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -12 000,00-105 000,00 3112 Inntekter

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015

NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015 Det vises til dokumentet 2. utsendelse. Dette dokumentet kommer i tillegg og inneholder disse sakene: 2.7 Registreringstall

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -284 000,00-331 038,24-1 600 000,00 3012 Treningsavgift -1 207 350,75-1 189 60 3020

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011.

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. MOTTATT Orkdal idrettslag 19.06.2011 2 0 JUN2011 Orkdal kommune Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. Or anisas'onsform: Hovedlaget har hovedansvaret i Orkdal idrettslag,

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Resultat avd. 70 Idrettslag

Resultat avd. 70 Idrettslag Resultat avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame............................................... 19 200,00 90 400,00 3011 Sponsorinntekter mva pliktig.......................................... 60 000,00

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer