Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett"

Transkript

1 10 Hovedstyret Periode: 1-12/ Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Julekalender , , ,00 0, ,00-54, Kransekake-aksjonen , , ,00 0, ,00-24, Kioskinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bingoinntekter , , ,00 0, ,00-7, Sponsorinntekter , , ,00 0, ,00-23, Inntekt sponsortreff 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sponsorinntekt periodisert ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kulturmidler Lillesand kommune , , ,00 0, ,00 0, Grasrotandel Norsk Tipping , , ,07 0, ,00-39, Aktivitetsmidler NIF , , ,68 0, ,00-4,84 Su m salgsin n tek ter , , ,75 0, ,00-25, Leieinntekter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Momskompensasjon , , ,00 0, ,00 19, Årskontingenter , , ,00 0, ,00-19,97 Sum andre salgsinntekter , , ,00 0, ,00-17,46 SUM , , ,75 0, ,00-22, Utgifter aksjoner , , ,33 0, ,00-35,14 Su m var ek ostn ader , , ,33 0, ,00-35,14 DEKNINGSBIDRAG , , ,42 0, ,00-21, Lønn renhold 9 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m løn n sk ostn ader 9 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kosulent og kursvirksomhet , , ,13 0, ,00-38,60 Su m an dr e per son alk ostn ader , , ,13 0, ,00-38,60 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,13 0, ,00-34, Leie Klepslandsbanen , , ,00 0, ,00-1, Leie Treningshall 1 200,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vask Klubbhus 1 675, , ,00 0, ,00-95, Vask gymsal Fagertun 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn ader lok aler , , ,00 0, ,00-63, Idrettsmateriell/utstyr 211, ,00 211,58 0, ,00-97, Trykking reklameskilt , , ,00 0, ,00 295, Sponsortreff/sponsorutgifter 1 200, , ,00 0, ,00-88, Drakter/trykkingsutgifter , , ,00 0, ,00 33, Kostnadsført inventar 7 394, , ,00 0, ,00-26, Datautgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,58 0, ,00-15, Vedlikehold klubbhus 3 421, , ,00 0, ,00-88,60 Su m r epar asjon er og vedlik eh old 3 421, , ,00 0, ,00-88, Regnskapsføring , , ,00 0, ,00-7,86 Sum eksterne honorarer , , ,00 0, ,00-7, Kontorrekvisita , , ,29 0, ,00 530,63 ################################################################################ 6820 Trykksaker , , ,00 0, , Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,47 0, ,00-33, Sosiale kostnader 7 452, , ,80 0, ,00-25, Telefon 412, ,00 412,61 0, ,00-97, Internet hjemmeside , , ,45 0, ,00-30, Annen telekommunikasjon 663,80 0,00 663,80 0,00 0,00 0, Viasat Abonnement 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0, Porto , , ,50 0, ,00-30,82 Su m k on tor k ostn ader , , ,92 0, ,00-3,54 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 1 Tid:: 10:20

2 10 Hovedstyret Periode: 1-12/ Reisekostnad, ikke oppg.pliktig ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 Su m r eise, diett, bilgodtgj ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, Reklame/annonser , , ,25 0, ,00 207,58 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader , , ,25 0, ,00 207, Premier 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0, Gaver/utmerkelser 5 016, , ,83 0, ,00 0,34 Gaver og k on tin gen ter 5 686, , ,83 0, ,00 13, Forsikringspremie , , ,00 0, ,00 20,72 Su m for sik r in ger , , ,00 0, ,00 20, Bank og kortgebyrer 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0, Diverse kostnader , , ,22 0, ,00-71,59 Su m an dr e k ostn ader , , ,22 0, ,00-71,48 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,00 0, ,00-19,06 SUM , , ,46 0, ,00-24,90 DRIFTSRESULTAT , , ,29 0, ,00-20, Renteinntekter , , ,00 0, ,00 56,48 Su m fin an sin n tek ter , , ,00 0, ,00 56, Renter/provisjon kassekreditt 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0, Annen finanskostnad og gebyrer 149,00 500,00 149,00 0,00 500,00-70,20 Su m fin an sk ostn ader 319,00 500,00 319,00 0,00 500,00-36,20 SUM NTO. FINANSPO STER , , ,00 0, ,00 58,85 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,29 0, ,00-19,97 ÅRSRESULTAT , , ,29 0, ,00-19,97 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 2 Tid:: 10:20

3 15 LIL - Corner Periode: 1-12/2012 ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 3 Tid:: 10:20

4 20 Fotballgruppa Periode: 1-12/ Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kioskinntekter , , ,00 0, ,00-21, Fotballskole , , ,00 0, ,00-13, Startkontingent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bill. salg/lotterier etc. 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00-25, Momskompensasjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egenandeler Fotballakademiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e salgsin n tek ter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM , , ,00 0, ,00-25, Innkjøp kioskvarer , , ,75 0, ,00-59, Utgifter aksjoner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Su m var ek ostn ader , , ,75 0, ,00-59,44 DEKNINGSBIDRAG , , ,25 0, ,00-16, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,30 0, ,00-46,39 Su m løn n sk ostn ader , , ,30 0, ,00-46, Kosulent og kursvirksomhet , , ,00 0, ,00 71,15 Su m an dr e per son alk ostn ader , , ,00 0, ,00 71,15 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,30 0, ,00-30, Idrettsmateriell/utstyr , , ,70 0, ,00 14, Drakter/trykkingsutgifter , , ,00 0, ,00 350,72 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,70 0, ,00 31, Dommerutgifter , , ,30 0, ,00-5, Bøter ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne honorarer , , ,30 0, ,00 23, Kontorrekvisita 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0, Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,00 0, ,00-66, Sosiale kostnader 4 199, , ,07 0, ,00-16,02 Su m k on tor k ostn ader , , ,07 0, ,00-60, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig , , ,00 0, ,00 192,50 Su m r eise, diett, bilgodtgj , , ,00 0, ,00 192, Reklame/annonser 7 850, , ,00 0, ,00-21,50 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader 7 850, , ,00 0, ,00-21, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00 20, Kampavgift Fotballkretsen , , ,00 0, ,00-41, Påmelding Stevner/cuper , , ,00 0, ,00 1, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Gaver/utmerkelser 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Gaver og k on tin gen ter , , ,00 0, ,00-6, Forsikringspremie , , ,00 0, ,00 26,67 Su m for sik r in ger , , ,00 0, ,00 26, Øreavrunding -0,50 0,00-0,50 0,00 0,00 0, Diverse kostnader 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e k ostn ader 499,50 0,00 499,50 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,57 0, ,00 17,86 SUM , , ,62 0, ,00 0,13 DRIFTSRESULTAT , , ,62 0, ,00 6,13 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 4 Tid:: 10:20

5 20 Fotballgruppa Periode: 1-12/ Renteinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Su m fin an sin n tek ter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM NTO. FINANSPO STER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,62 0, ,00 6,13 ÅRSRESULTAT , , ,62 0, ,00 6,13 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 5 Tid:: 10:20

6 21 Fotballakademiet Periode: 1-12/ Egenandeler Fotballakademiet , , ,00 0, ,00-18,50 Su m an dr e salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00-18,50 SUM , , ,00 0, ,00-18,50 DEKNINGSBIDRAG , , ,00 0, ,00-18, Trener-/Instruksjonsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m løn n sk ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Kosulent og kursvirksomhet ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e per son alk ostn ader ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,00 0, ,00-33,33 SUM , , ,00 0, ,00-33,33 DRIFTSRESULTAT 8 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 O RD. RESULTAT FØR SKATT 8 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT 8 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 6 Tid:: 10:20

7 30 Håndballgruppa Periode: 1-12/ Håndballskole ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kioskinntekter , , ,00 0, ,00-21, Inntekter dugnad 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sponsorinntekter 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00 9,41 SUM , , ,00 0, ,00 9, Innkjøp kioskvarer , , ,24 0, ,00-17,24 Su m var ek ostn ader , , ,24 0, ,00-17,24 DEKNINGSBIDRAG , , ,76 0, ,00 44, Trener-/Instruksjonsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m løn n sk ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn ader ar beidsk r aft 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Idrettsmateriell/utstyr , , ,93 0, ,00 99, Drakter/trykkingsutgifter 7 273, , ,35 0, ,00-63,63 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,28 0, ,00 34, Dommerutgifter 1 090, , ,00 0, ,00-92, Bøter 200, ,00 200,00 0, ,00-96,00 Sum eksterne honorarer 1 290, , ,00 0, ,00-93, Kontorrekvisita 1 610,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,25 0, ,00-22, Sosiale kostnader , , ,60 0, ,00 10, Telefon 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k on tor k ostn ader , , ,85 0, ,00-21, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig , , ,71 0, ,00-10,55 Su m r eise, diett, bilgodtgj , , ,71 0, ,00-10, Reklame/annonser , , ,26 0, ,00-24,22 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader , , ,26 0, ,00-24, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00 28, Påmelding Stevner/cuper , , ,00 0, ,00-69, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Gaver/utmerkelser 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Gaver og k on tin gen ter , , ,00 0, ,00-24, Forsikringspremie 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m for sik r in ger 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Diverse kostnader 1 614, , ,00 0, ,00-67,72 Sum andre kostnader 1 614, , ,00 0, ,00-67,72 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,10 0, ,00-17,34 SUM , , ,34 0, ,00-26,66 DRIFTSRESULTAT , , ,34 0, ,00-29, Renteinntekt bankinnskudd 1 945,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m fin an sin n tek ter 1 945,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 7 Tid:: 10:20

8 30 Håndballgruppa Periode: 1-12/2012 SUM NTO. FINANSPO STER 1 945,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,34 0, ,00-30,24 ÅRSRESULTAT , , ,34 0, ,00-30,24 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 8 Tid:: 10:20

9 40 Svømmegruppa Periode: 1-12/ Kioskinntekter , , ,90 0, ,00-13, Startkontingent , , ,00 0, ,00 52, Div. innt. grupper , , ,00 0, ,00 87,72 Su m salgsin n tek ter , , ,90 0, ,00 36, Kursinntekter , , ,00 0, ,00 18,38 Su m an dr e salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00 18,38 SUM , , ,90 0, ,00 30, Innkjøp kioskvarer , , ,17 0, ,00-1,12 Su m var ek ostn ader , , ,17 0, ,00-1,12 DEKNINGSBIDRAG , , ,73 0, ,00 33, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,00 0, ,00-10,87 Su m løn n sk ostn ader , , ,00 0, ,00-10,87 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,00 0, ,00-10, Idrettsmateriell/utstyr , , ,67 0, ,00 209, Drakter/trykkingsutgifter 4 520, , ,21 0, ,00-62,33 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,88 0, ,00 107, Kontorrekvisita 1 677, , ,97 0, ,00-76, Trykksaker , , ,00 0, ,00 1, Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,00 0, ,00-25, Sosiale kostnader 9 099, , ,60 0, ,00-24, Telefon 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Porto 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k on tor k ostn ader , , ,57 0, ,00-24, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig , , ,92 0, ,00 74,17 Su m r eise, diett, bilgodtgj , , ,92 0, ,00 74, Reklame/annonser 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00 4, Påmelding Stevner/cuper , , ,00 0, ,00 17, Premier , , ,00 0, ,00 47, Gaver/utmerkelser 2 532, , ,70 0, ,00-36,68 Gaver og k on tin gen ter , , ,70 0, ,00 23, Diverse kostnader , , ,02 0, ,00-12,92 Su m an dr e k ostn ader , , ,02 0, ,00-12,92 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,09 0, ,00 33,41 SUM , , ,26 0, ,00 24,66 DRIFTSRESULTAT , , ,36 0, ,00 15, Renteinntekt bankinnskudd 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 Su m fin an sin n tek ter 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 SUM NTO. FINANSPO STER 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 9 Tid:: 10:20

10 40 Svømmegruppa Periode: 1-12/2012 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,36 0, ,00 15,56 ÅRSRESULTAT , , ,36 0, ,00 15,56 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 10 Tid:: 10:20

11 50 Turngruppa Periode: 1-12/ Kioskinntekter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m salgsin n tek ter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 SUM 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Utgifter aksjoner 1 513, , ,00 0, ,00 51,30 Su m var ek ostn ader 1 513, , ,00 0, ,00 51,30 DEKNINGSBIDRAG , , ,00 0, ,00-110, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,60 0, ,00-20, Trenerlisens 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m løn n sk ostn ader , , ,60 0, ,00-24,07 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,60 0, ,00-24, Idrettsmateriell/utstyr , , ,48 0, ,00-3, Trykking reklameskilt 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,48 0, ,00-8, Kontorrekvisita 685,00 500,00 685,00 0,00 500,00 37, Trykksaker 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Møter, kurs, oppdatering o.l , , ,00 0, ,00-20, Sosiale kostnader ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m k on tor k ostn ader , , ,00 0, ,00 68, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 5 168,40 0, ,40 0,00 0,00 0, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 1 600, , ,00 0, ,00-46,67 Su m r eise, diett, bilgodtgj 6 768, , ,40 0, ,00 125, Reklame/annonser , , ,50 0, ,00 125,15 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader , , ,50 0, ,00 125, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00-26, Påmelding Stevner/cuper 2 650, , ,00 0, ,00-55, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Gaver/utmerkelser 3 123, , ,00 0, ,00 56,15 Gaver og k on tin gen ter , , ,00 0, ,00-33, Forsikringspremie 6 166, , ,00 0, ,00-38,34 Su m for sik r in ger 6 166, , ,00 0, ,00-38, Diverse kostnader 780, ,00 780,00 0, ,00-84,40 Su m an dr e k ostn ader 780, ,00 780,00 0, ,00-84,40 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,38 0, ,00-0,60 SUM , , ,98 0, ,00-10,07 DRIFTSRESULTAT , , ,98 0, ,00-4,14 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,98 0, ,00-4,14 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 11 Tid:: 10:20

12 50 Turngruppa Periode: 1-12/2012 ÅRSRESULTAT , , ,98 0, ,00-4,14 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 12 Tid:: 10:20

13 60 Friidrettsgruppa Periode: 1-12/ Startkontingent 1 230, , ,00 0, ,00-86, Lørdagsløpet , , ,00 0, ,00 0, Aktivitetsmidler NIF 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00-53,21 SUM , , ,00 0, ,00-53,21 DEKNINGSBIDRAG , , ,00 0, ,00-53, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,00 0, ,00-3, Treningsavgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m løn n sk ostn ader , , ,00 0, ,00-19,39 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,00 0, ,00-19, Idrettsmateriell/utstyr , , ,00 0, ,00-16, Drakter/trykkingsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Egenandel klubbdrakter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser , , ,00 0, ,00-33, Vedlikehold anlegg/løyper 2 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m r epar asjon er og vedlik eh old 2 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kontorrekvisita 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0, Trykksaker 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Møter, kurs, oppdatering o.l 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sosiale kostnader 1 489, , ,61 0, ,00-50,35 Su m k on tor k ostn ader 1 654, , ,61 0, ,00-83, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 3 263, , ,60 0, ,00-67,36 Su m r eise, diett, bilgodtgj 3 263, , ,60 0, ,00-67, Reklame/annonser 808, ,00 808,13 0, ,00-79,80 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader 808, ,00 808,13 0, ,00-79, Kontingenter kretser o.l , , ,00 0, ,00-12, Påmelding Stevner/cuper , , ,00 0, ,00-14, Premier 1 984, , ,00 0, ,00-60,32 Gaver og k on tin gen ter , , ,00 0, ,00-22, Diverse kostnader 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e k ostn ader 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,34 0, ,00-38,55 SUM , , ,34 0, ,00-34,96 DRIFTSRESULTAT , , ,34 0, ,00-28,87 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,34 0, ,00-28,87 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 13 Tid:: 10:20

14 60 Friidrettsgruppa Periode: 1-12/2012 ÅRSRESULTAT , , ,34 0, ,00-28,87 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 14 Tid:: 10:20

15 61 Olasheiløpet Periode: 1-12/ Startkontingent ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, Inntekter dugnad 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sponsorinntekter , , ,00 0, ,00-47,00 Su m salgsin n tek ter , , ,70 0, ,00-31,95 SUM , , ,70 0, ,00-31, Innkjøp kioskvarer 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00-100,00 Su m var ek ostn ader 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00-100,00 DEKNINGSBIDRAG , , ,70 0, ,00-31, Leie datasystemer ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 Sum leie maskiner og utstyr ,25 0, ,25 0,00 0,00 0, Idrettsmateriell/utstyr 5 681, , ,25 0, ,00 468, Drakter/trykkingsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser 5 681, , ,25 0, ,00 184, Kontorrekvisita 2 189,40 0, ,40 0,00 0,00 0, Trykksaker 1 875,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Møter, kurs, oppdatering o.l 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Porto 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k on tor k ostn ader 4 064, , ,40 0, ,00-26, Reklame/annonser 9 692, , ,13 0, ,00-51, Reklameartikler 7 856,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader , , ,38 0, ,00-12, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Gaver og k on tin gen ter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Diverse kostnader 320, ,00 320,00 0, ,00-84,00 Su m an dr e k ostn ader 320, ,00 320,00 0, ,00-84,00 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,28 0, ,00 15,32 SUM , , ,28 0, ,00 13,80 DRIFTSRESULTAT , , ,58 0, ,00-901,33 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,58 0, ,00-901,33 ÅRSRESULTAT , , ,58 0, ,00-901,33 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 15 Tid:: 10:20

16 70 Skigruppa Periode: 1-12/ Kioskinntekter 4 702, , ,00 0, ,00-5, Startkontingent 9 775, , ,00 0, ,00 22, Sponsorinntekter 6 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m salgsin n tek ter , , ,00 0, ,00 57,52 SUM , , ,00 0, ,00 57, Innkjøp kioskvarer 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m var ek ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 DEKNINGSBIDRAG , , ,00 0, ,00 70, Reparasjon og vedlikehold utstyr , , ,00 0, ,00 576, Vedlikehold anlegg/løyper 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m r epar asjon er og vedlik eh old , , ,00 0, ,00 12, Drivstoff 5 174, , ,81 0, ,00-52,96 Su m bilk ostn ader 5 174, , ,81 0, ,00-52, Reklame/annonser 1 516, , ,25 0, ,00-81,05 Sum salgs- og reklamekostnader 1 516, , ,25 0, ,00-81, Kontingenter kretser o.l. 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Premier 8 427, , ,00 0, ,00 5,34 Gaver og k on tin gen ter 8 427, , ,00 0, ,00-6,37 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,06 0, ,00-28,37 SUM , , ,06 0, ,00-30,12 DRIFTSRESULTAT , , ,06 0, ,00-70,81 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,06 0, ,00-70,81 ÅRSRESULTAT , , ,06 0, ,00-70,81 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 16 Tid:: 10:20

17 80 Barneidrettsgruppa Periode: 1-12/ Innkjøp kioskvarer 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m var ek ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 DEKNINGSBIDRAG 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Trener-/Instruksjonsutgifter 3 420,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m løn n sk ostn ader 3 420,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Su m k ostn ader ar beidsk r aft 3 420,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Idrettsmateriell/utstyr 1 831, , ,80 0, ,00-81,68 Su m k ostn adsfør te an sk affelser 1 831, , ,80 0, ,00-81, Kontorrekvisita 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00-100, Møter, kurs, oppdatering o.l 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Sosiale kostnader 2 157,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 Su m k on tor k ostn ader 2 157, , ,60 0, ,00-13, Reklame/annonser 3 420, , ,00 0, ,00-31,60 Sum salgs- og reklamekostnader 3 420, , ,00 0, ,00-31, Påmelding Stevner/cuper 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Gaver/utmerkelser 1 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gaver og k on tin gen ter 2 125, , ,00 0, ,00 6,25 Su m an dr e dr iftsk ostn ader 9 534, , ,40 0, ,00-51,11 SUM , , ,40 0, ,00-56,09 DRIFTSRESULTAT , , ,40 0, ,00-56,09 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,40 0, ,00-56,09 ÅRSRESULTAT , , ,40 0, ,00-56,09 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 17 Tid:: 10:20

18 90 Tennisgruppa Periode: 1-12/ Startkontingent 1 100, , ,00 22, ,00-89,00 Su m salgsin n tek ter 1 100, , ,00 22, ,00-89, Leieinntekter 5 000,00 0, ,00 100,00 0,00 0, Kursinntekter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m an dr e salgsin n tek ter 5 000, , ,00 100, ,00-50,00 SUM 6 100, , ,00 122, ,00-69,50 DEKNINGSBIDRAG 6 100, , ,00 122, ,00-69, Trener-/Instruksjonsutgifter , , ,00 596, ,00-9,70 Su m løn n sk ostn ader , , ,00 596, ,00-9,70 Su m k ostn ader ar beidsk r aft , , ,00 596, ,00-9, Idrettsmateriell/utstyr 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Drakter/trykkingsutgifter 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m k ostn adsfør te an sk affelser 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Vedlikehold anlegg/løyper 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m r epar asjon er og vedlik eh old 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Trykksaker 1 431, , ,25 28, ,00-4, Møter, kurs, oppdatering o.l 1 585, , ,00 31, ,00 58, Sosiale kostnader 4 216, , ,00 84, ,00 110,80 Su m k on tor k ostn ader 7 232, , ,25 144, ,00 60, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 4 420,00 0, ,00 88,40 0,00 0,00 Su m r eise, diett, bilgodtgj 4 420,00 0, ,00 88,40 0,00 0, Reklame/annonser 3 940, , ,00 78, ,00-43,71 Su m salgs- og r ek lam ek ostn ader 3 940, , ,00 78, ,00-43, Premier 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Gaver og k on tin gen ter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Diverse kostnader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m an dr e k ostn ader 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Su m an dr e dr iftsk ostn ader , , ,25 311, ,00-33,65 SUM , , ,25 907, ,00-19,66 DRIFTSRESULTAT , , ,25 785, ,00 7,65 O RD. RESULTAT FØR SKATT , , ,25 785, ,00 7,65 ÅRSRESULTAT , , ,25 785, ,00 7,65 Utarbeidet av : Ekstern Regnskap AS Side:: 18 Tid:: 10:20

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 13 Budjsett 14 3100 - DIVERSE SALG -56 756,00-50

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2015

GEILO IL - BUDSJETT 2015 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2015 styret rennet rittet

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00 RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER 2013 2013 2012 2014 Salg materiell avgiftsfritt 191 021,00 0,00 0,00 300 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 172 677,00 200 000,00

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2012 3100 Salg klede -8 300,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -241 740,99-195 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -12 000,00-105 000,00 3112 Inntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

Detaljer