BUDSJETT KLUBBHUS 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT KLUBBHUS 2007"

Transkript

1 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune Leieinntekter aerobic Utleie klubbhus til private Total Utgifter: Kommunale avgifter Strøm Canal Digital/NRK Alarm Forsikring bygg Festeavgift Vedlikehold/nyanskaffelser Vaktmestertjenester Bredbånd Renter på lån Ekstra renhold Bergen kommune Total

2 BUDSJETT HOVEDLAG 2007 Inntekter: Budsjett 07 BIL-bladet annonser Sponsorinntekter Automatinntekter Renteinntekter Total Utgifter: Revisjon BIL-bladet Nettsiden Kontorrekvisita Data/EDB kostnader Sosiale tiltak Annonser Porto 400 Plan Norge Bærbar PC Total

3 BUDSJETT AEROBIC 2007 Inntekter: Budsjett 07 Medlemsinntekter Utgifter: Leie lokale Lønn/arb.giv. avgift Materiell Total

4 Bønes IL fotball Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2007 Dato: Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Salgs- og driftsinntekt Salgsinntekter 3005 dugnadsinntekter 0, , , Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 0, , , fotballskole 0, , , kommunale tilskudd, BU midler 0, , , tilskudd fra NIF 0, , , Årskontingenter 0, , ,00 SUM Salgsinntekter 0, , ,00 SUM Salgs- og driftsinntekt 0, , ,00 Varekostnad Varekostnader 4010 Startkontigenter 0, , , dommerutgifter 0, , , kretskontingent 0, , , Startkontigent Cup 0, , , Treningsutgifter 0, , , halleie/baneleie 0, , , brøyting av fotballbane 0, , spillerlisenser 0, , Rekvisita/kontorutstyr 0, , materiell 0, , drakter/treningstøy 0, , ,00 SUM Varekostnader 0, , ,00 SUM Varekostnad 0, , ,00 Lønnskostnad Lønn m.m 5910 Kantinekostnad 0, , , Annen personalkostnad 0, , ,00 SUM Lønn m.m 0, , ,00 SUM Lønnskostnad 0, , ,00 Andre driftskostnader Reperasjon og vedlikehold 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 0, , drift/vedlikehold utearealet 0, ,00 SUM Reperasjon og vedlikehold 0, , ,00 Kontorkostnader, trykksaker o.l Møte, kurs, oppdatering og lignende 0, , ,00 SUM Kontorkostnader, trykksaker o.l. 0, , ,00 Telefon, porto o.l Telefon 0, , Porto 0, , ,00 SUM Telefon, porto o.l. 0, , ,00 Idrettens foreningsregnskap Standard Versjon Side 1

5 Bønes IL fotball Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2007 Dato: Side: 2 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Kontingent og gave 7422 gaver 0, , ,00 SUM Kontingent og gave 0, , ,00 SUM Andre driftskostnader 0, , ,00 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri 0, , ,00 SUM Finansinntekter 0, , ,00 Finanskostnader 8170 Annen finanskostnad 0,00 200,00-200,00 SUM Finanskostnader 0,00 200,00-200,00 SUM Finansinntekt og -kostnad 0, , ,00 Resultater Sum salgs- og driftsinntekter 0, ,00 Sum totale driftskostnader 0, ,00 Sum finansinntekt og -kostnader 0, , , , ,00 Årsresultat Avsetninger 0,00 700,00-700,00 0,00 0,00 0,00 Årsresultat etter avsetninger 0,00 700,00-700,00 Idrettens foreningsregnskap Standard Versjon Side 2

6 Budsjett fordelt per måned Dato: Regnskap: Beskrivelse: Bønes Håndball Konto Navn Type Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt 3000 Salgsinntekter, kiosksalg Inntekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Seriekamparr- i Bøneshallen Inntekt , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , Dugnadsinntekter Inntekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , Sponsorinntekter avgiftsfri Inntekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , Offentlig tilskudd/refusjon Inntekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Kommunale tilskudd (BU-midl Inntekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Kommunale midler - husleier Inntekt 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Tilskudd fra NIF Inntekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Årskontingenter Inntekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Kontingent fra fjoråret Inntekt , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Lotteri/Bingo/lotto ol. Inntekt , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Diverse inntekter Inntekt , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , Startkontigenter serie Utgift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dommerutgifter Utgift 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, , Kretskontingent Utgift 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gebyrer til krets Utgift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , Startkontigent Cup Utgift 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Halleie/Baneleie Utgift 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Klubboverganger Utgift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Rekvisita/kontorutstyr Utgift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Innkjøp av varer for videre Utgift 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Materiell Utgift 1 000, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , Drakter/treningstøy Utgift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , Trenerutdannelse Utgift 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , Annen personalkostnad Utgift 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , BIL-bladet kostnader Utgift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Møte, kurs, oppdatering og Utgift 600,00 600,00 600,00 800,00 0,00 0,00 0,00 200,00 800,00 800,00 800,00 800, , Porto Utgift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500, , Reisekostnad, ikke oppgavep Utgift ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Gaver Utgift 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Annen kostnad, fradragsbere Utgift 1 300, , ,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Idrettens foreningsregnskap Standard Versjon Side 1

7 Budsjett fordelt per måned Dato: Regnskap: Beskrivelse: Bønes Håndball Konto Navn Type Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt 8040 Renteinntekt, skattefri Inntekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Idrettens foreningsregnskap Standard Versjon Side 2

8 Kontonr Kontonavn Budsjett2007 Budsjett 2006 Regnskap 2006 IB 2006 UB Kundefordringer , , , Idrettskolen , , , Bankinnskudd ,00 0, , Egenkapital 0 0 0, , , Annen egenkapital 0 0 0, , , kortsiktig gjeld internt , Sponsorinntekter , Kommunale tilskudd BU-midler , , Tilskudd fra NIF , , , Årskontingenter , , , Startkontigent Cup , , , Treningsutgifter , , , Hall-leie, baneleie , , , Materiell , , , Drakter og treningstøy , , , Gave til styre/ledere 1 000, ,00 255, Trykksaker 2 000, ,00 0, Møte, kurs, oppdatering og lignende ,00 654, Arrangement for barn , , , Arrangement for instruktører 7 000, , , Idrettsleir-sommer , Tur med idrettskolen , Telefon 1 000, , , Porto ,00 0, Renteinntekt, skattefri , , Annen finanskostnad , Årsresultat ,00 Merknad Merknad IS har besluttet å gi et tilskudd på kr ,00 til uteanlegg Fjellsdalen. Disse har vi forutsatt tatt av midler vi allerede har på konto. IS setter i tillegg av kr til IS bidrag til lønning av Administrativ leder. Disse er ikke tatt med i budsjett p.t.

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2015 SALGSINNTEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3010 SALG, ØL 6 414 300 698 976 762 169 617 915 500

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2014 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER TOTALBUDSJETT 2014 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 6 026 000 444 000 606 000 650 000

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3114 Julekalender 68 352,00 150 000,00 68 352,00 0,00 150 000,00-54,43 3116 Kransekake-aksjonen

Detaljer

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00 RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER 2013 2013 2012 2014 Salg materiell avgiftsfritt 191 021,00 0,00 0,00 300 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 172 677,00 200 000,00

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011.

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. MOTTATT Orkdal idrettslag 19.06.2011 2 0 JUN2011 Orkdal kommune Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. Or anisas'onsform: Hovedlaget har hovedansvaret i Orkdal idrettslag,

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer