Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter"

Transkript

1 Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon:

2 Innhold Protokoll for VT 03/ VT 33/15 Orienteringer... 8 Plikter å orientere Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) Kulturstyret (KS) Studentene i SiB-styret Valgt av Velferdstinget Ankeutvalget for barnehagesaker Ankeutvalget for helsefondsaker Kontrollkomiteen til Det Akademiske Kvarter Studentidrettsrådet Styret i Studentradioen i Bergen (SRiB) Budsjettkomiteen (BK) Ønsker å orientere Studentersamfunnet i Bergen VT 27/15 Vedtekter for Velferdstinget Høringsbrev... Error! Bookmark not defined. Forslag til statutter for... Error! Bookmark not defined. Gjeldende vedtekter og styringsdokument... Error! Bookmark not defined. VT 29/15 Innmelding i Velferdstingene i Norge... Error! Bookmark not defined. Vedtekter for Velferdstingene i Norge (ViN)... Error! Bookmark not defined. Side 2 Telefon:

3 Protokoll for VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Side 3 Telefon:

4 Oppmøtt Representanter (22) UiB (10): Lars Arne Nilssen, Anders Sætra, Mia Milde, Tommy Aarethun, Thomas Bjørkeland, Jin Sigve Mæland, Tord Lauvland Bjørnevik, Audun Syltevik, Eirik Lie Reikerås, Erlend Grønvold HiB (6): Andreas Olsbø, Andrea Holst, Ida Austgulen, Martin Furland, Bjørn Iversen, Marius Eidem NHH (3): Embla Belsvik, Ingvild Kvinnsland, Maria Guldvik BI (2): Mikael Digre, Even Oppsal HDH (1): Sigrid Seim Andre med møteplikt eller -rett VT-AU: Linnea Reitan Jensen, Magdalena Thorbjørnsen KK: Anja Myrtveit (konstituert ved akklamasjon) SiB-styret: Tor Sivertsen Prestegard, Marianne Rødseth Espelid Kulturstyret: Tellef Raabe Side 4 Telefon:

5 Forslag til dagsorden VT 24/15 VT 25/15 VT 26/15 VT 27/15 VT 28/15 VT 29/15 VT XX/15 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Orienteringer Orienteringssak Direktørpraten: Bård Johansen, SiB Trening Orienteringssak Vedtekter for Velferdstinget Diskusjonssak Resolusjon: Kjøttfri mandag Vedtakssak Innmelding i Velferdstingene i Norge Vedtakssak Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak Side 5 Telefon:

6 VT 24/15 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Forslag til vedtak 24.1 Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden 24.2 Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 02/15 Arbeidsutvalgets innstilling 24.1 Vedtas 24.2 Vedtas Resultat av votering 24.1 Vedtatt 24.2 Vedtatt VT 25/15 Orienteringer Orienteringssak VT 26/15 Direktørpraten: Bård Johansen, SiB Trening Orienteringssak VT 27/15 Vedtekter for Velferdstinget Diskusjonssak VT 28/15 Resolusjon: Kjøttfri mandag Vedtakssak Vedtaksforslag 28.1 Resolusjonen vedtas Endringsforslag fremmet av Erlend Grønvold: (VT) mener at vegetarianske tilbud er et godt tiltak for å bedre studentenes helse og la studentene bidra positivt til miljøvennlige tiltak som fører til reduserte utslipp av klimagasser. Et vegetariansk tilbud vil også bidra til mindre belastning på naturressurser og til en økning i dyrevelferd. ber derfor Studensamskipnaden (SiB) om at de i sin kafe-avdeling innfører hovedmiddag. Dette innebærer at det vil bli servert vegetariansk en dag i uken. Side 6 Telefon:

7 Arbeidsutvalgets innstilling 28.1 Vedtas ikke Resultat av votering 28.1 Ikke vedtatt 28.2 Ikke vedtatt VT 29/15 Innmelding i Velferdstingene i Norge Vedtakssak Forslag til vedtak 29.1 Velferdstinget melder seg inn i Velferdstingene i Norge. Arbeidsutvalgets innstilling 29.1 Vedtas Resultat av votering 29.1 Vedtatt VT 30/15 Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak Ingen saker til eventuelt VT 31/15 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Side 7 Telefon:

8 VT 33/15 Orienteringer Side 8 Telefon:

9 Tid: Tirsdag 5. mai, kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjoner og enkeltpersoner kan orientere om saker de mener er av interesse for Velferdstinget. Side 9 Telefon:

10 Plikter å orientere Organer som plikter å orientere til Velferdstinget, jamfør Velferdstingets vedtekter. Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) Linnea Møter april var jeg på NSOs landsmøte i Lillestrøm. Et av endringsforslagene til vedtektene var å gi Velferdstingene i Norge (ViN) én observatørplass på NSOs landsmøter. Dette gikk ikke gjennom, men vi har tro på at det vil gå til neste år. I tillegg ble det vedtatt en resolusjon om studentkultur, studentmedia og studentidrett. Resolusjonen kan dere lese her: 22. april var jeg i oppfølgingsmøte med Utdanning i Bergen, hvor Utdanning i Bergens rolle og profilering ble diskutert. 27. april var jeg, sammen med Even og Lise fra BI, i møte med Ørjan Vågstøl, direktør i SiB Kafé, om den nye SiB-kantina på BI. Nattbuss i fadderuka Jeg er i dialog med Skyss angående nattbuss i fadderuka. De ønsker å gi oss samme tilbud som i fjor, altså 83-bussen, som går fra Fantoft, gjennom sentrum og ut til Hatleberg, med avgang hver time. I tillegg foreslår de å sette inn flere avganger i helgen. Jeg hadde håpet på at vi fikk til flere avganger, men Skyss ønsker ikke å sette inn mer ressurser kun basert på ett prøveår. Avgangene blir fra sentrum hver hele time fram til Avgangene blir også lagt ut i app og på nett, slik at det blir lettere å se når man kan ta buss. Samarbeid med studenttillitsvalgte ved utdanningsinstitusjonene 23. april ble det første studentlederforumet avholdt. Ledere av studentdemokratiene fra UiB, HiB, NHH, BI, Campus Kristiania og BAS var tilstede. Av saker på sakslista var blant annet forumets rolle og funksjon, #vibryross og koordinatorstilling i Bergen kommune. Forumet blir et samarbeidsorgan for studentledere ved de ulike institusjonene, hvor man kan holde seg oppdatert på hva som skjer, og gjøre det lettere å samarbeide på tvers av institusjonene. Alle virket også veldig positive til #vibryross-kampanjen, og jeg tror vi kommer til å få mye hjelp fra studentdemokratiene til kampanjen. Vi skal avholde ett møte annen hver måned, og neste møte blir i juni. #vibryross Jeg har vært i dialog med Hege Råkil, direktør for SiB Helse og Rådgivning, angående hvordan vi skal nå ut og hva vi skal nå ut med av informasjon i kampanjen. Jeg fikk mange gode innspill, og før flyers og lignende trykkes opp, kommer alt av tekstmateriale til å sendes innom både Hege, psykologer og rådgivning. Dette for å sørge for at det vi går ut med blir riktig. Det grafiske materialet er nesten ferdig. Det blir både flyers og plakater, og i tillegg skal SiB lage et hefte med smarte tips til eksamensperioden som vi kan ha med oss. Det vil antakelig også bli kjøpt inn en roll-up eller lignende som vi kan ha med oss rundt på stands. Side 10 Telefon:

11 Kampanjen vil bli avholdt mai, og VT-AU skal forsøke å komme innom så mange institusjoner som mulig i løpet av disse dagene, men vi er avhengige av hjelp for å gjennomføre dette skikkelig. Magdalena Ingenting å orientere om. Sindre Tilbake i Velferdstingets tjeneste 4. mai. Orientering vil bli gitt muntlig i møtet. Kulturstyret (KS) Kulturstyrets sammensetning: Stilling Fornavn Etternavn Institusjon Leder Tellef Solbakk Raabe NHH/UiB Nestleder Gjertrud Bøhn Mageli UiB (2 år, 1 igjen) Charlotte Todnem UiB (2 år, 2 igjen) Vegard Sørhus UiB (2 år, 2 igjen) Kristian Kongsvoll UiB (2 år, 2 igjen) Oda Sund UiB (1 år, 1 igjen) Mats Engdal Johansen BAS (1 år, 1 igjen) Pernille Røsvik UiB (1 år, 1 igjen) Amanda Øiestad Nilsen UiB (1 år, 1 igjen) Andreas Servan KHiB (1 år, 1 igjen) Ingrid Haugen Nonskard UiB (1 år, 1 igjen) Vegard Bækkedal NHH Org.sek. Hege Andersen SiB 1. vara Heidi Guldvog Hartvedt UiB 2. vara Matteo Blomberg Ghini NHH 3. vara Frida Snilstveit Hoem UiB 4. vara Arja Horneland KHiB 5. vara Elizabeth Blomstervik UiB 6. vara Ida Hegle NHH/UiB Oversikt over våre midler 2015 ( ): Budsjett Antall søkn. Behandlet Omsøkt Støtteberettiget Tildelt hittil Rest Musikk/Scene kr , kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pol/rel/et/sol kr , kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagmiljø kr , kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tidsskrift kr , kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Prosjekt kr , kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Registreringer SUM kr , kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Side 11 Telefon:

12 Økonomi: Viser til sak i Studvest Vi ser ut til å tildele alle tilgjengelige midler neste styremøte, 11. mai Flere store søknadsorganisasjoner som Hulen ( kr) og Bergen Teknikersamfund ( ) er ikke behandlet enda. Om lag kr vil tas fra «Prosjektpotten» og overføres til «Driftspotten» til de ulike komiteene. Vi ser det som hensiktsmessig å skade ordinær drift minst mulig. Anslagsvis har vi samlet kuttet kr i tildelinger til organisasjoner som mottok støtte i fjor. Eksempelvis ble ASF kuttet med kr, sammenlignet med fjoråret. Kurs: Vi arrangerer i samarbeid med Lykkepromille kurs onsdag 6. mai. Kurset heter «Den nødvendige samtalen», og er et tilbud for personer med ledelses- eller personalansvar. Ny villa: Vi møter sammen med Kvarteret Eiendomsavdelingen (EiA) annenhver uke. Kvarteret og deres DORGer har godkjent forslag til romfordeling. Oppdaterte arkitekttegninger vil kunne presenteres på VT04-møtet. Kontrollkomité Det Akademiske Kvarter: Vi bidrar til gjennomføringen av Kvarterets Generalforsamling, som avholdes mandag 4. mai. Det vil orienteres om GF muntlig. Integreringsprisen: På initiativ fra Johanne Vaagland ønsker KS å bidra til gjennomføringen av Integreringsprisen, som vil utdeles november Kulturpolitikk: Kulturstyret ønsker en tidligere avklaring på vår rolle som VTs utøvende kulturpolitiske organ. Diskusjonssak. Statutter: Vi setter pris på Vedtektkomiteens arbeid med å revidere våre statutter, og ser frem til å få presentert det endelige forslaget. Retningslinjer for tildeling av støtte vil revideres ila sommeren, og endringsforslag vil presenteres på første VT-møte etter sommerferien. Internt: Styret jobber godt og effektivt sammen. Det vil avholdes to styremøter før sommerferien, i tillegg til sommeravslutning for Bergens studentorganisasjoner. Studentene i SiB-styret Vyrde Velferdsting Sidan førre møte i VT har det vore eit møte i Styret i Studentsamskipnaden i Bergen. På dette møtet vart det m.a. godkjend årsrekneskap for 2014 og Kundetilfredsheitsundersøkinga (KTI) vart gjennomgått. Kundetilfredsheitsundersøkinga Som ein kanskje har sett av oppslag i Studvest (http://www.studvest.no/sib-er-best-i-landet/) har me Side 12 Telefon:

13 fått svært gode attendmeldingar frå studentane på SiB sine tjenestar, og me aukar i kundetilfredsheit (KTI) frå 2013 til Marita Monsen (kommunikasjonsleiar i SiB) kjem innom på dette møtet og legg fram resultata for dykk, og eg kjem difor ikkje til å gå i detalj på desse her. På bagrunn av det KTI-undersøkinga har avdekka av forbetringspotensiale har styret bedt administrasjonen om å leggja fram ei sak i haust på korleis me kan betra dette. Årsrekneskap Styret handsama årsrekneskap på førre møte. Per Kristian Knutsen (adm.dir) skal på dette møte leggja fram og gå gjennom resultata frå 2014 so dette kjem eg ikkje til å gå i detalj på her. Av overordna kommentar kan me melda om at resultatet for 2014 er sterkt påverka av det negative utfallet av Grønneviksøren-saka i tingretten. Styret meiner, som informert om tidelegare, at dommen syner feil vurdering av fleire prinsipielle spørsmål og har anka dommen til lagmannsretten. Strukturmøte Det har vore eit samskipnadsstukturmøte med styreleiarane/representant for styret i Oslo. På møte såg ein med anna på dei pågåande strukturendringane i UH-sektoren, og korleis dette vil påverka samskipnadane. Nestleiar Eivind stilte for oss i Bergen. Anna Utover dette kan me orientera om at det, på dette møte, var ynskjeleg å leggja fram ei diskusjonssak for VT om tryggleik i studentbustadane, og kva tiltak ein kan setja inn for å betra denne. Dette har me ikkje fått til grunna tidspress. Dette ber me om orsaking for, og har som ynskje å leggja den fram i haust Om de har spørsmål de veit om alt no, må de gjerne senda meg ein e-post på førehand slik at eg kan gi dykk gode svar på møtet. Tor Sivertsen Prestegard Styreleiar Valgt av Velferdstinget Tillitsvalgte som Velferdstinget har valgt, og som det er ønskelig at orienterer. Ankeutvalget for barnehagesaker Det har ikke blitt innkalt til møter i ankeutvalget. - Linnea Ankeutvalget for helsefondsaker Det har ikke blitt innkalt til møter i ankeutvalget. - Linnea Side 13 Telefon:

14 Kontrollkomiteen til Det Akademiske Kvarter Ikke mottatt orientering Studentidrettsrådet Ikke mottatt orientering Styret i Studentradioen i Bergen (SRiB) Styret i Studvest Styret har dette semesteret gjennomført tre møter pluss intervjuer av søkerne til foto- og kulturredaktørstillingene. I tillegg har det blitt gjennomført medarbeidersamtaler med alle fire redaktørene. På årets andre møte ble Yvonne Røysted valgt til ny styreleder og Fredrik Punsvik til ny nestleder. Det er planlagt å gjennomføre ett møte til før sommeren. Styret ansatte 23. april Hanne Dahl Geving som ny fotoredaktør og Bente Todnem som ny kulturredaktør. De tiltrer over sommeren. Orientering til Velferdstinget fra Studvest per 27/04-15 Annonsesalg Annonsemarkedet i 2014 var betydelig vanskeligere enn tidligere år, og Studvest hadde en nedgang i annonsesalget på 9,2 % i forhold til Annonsemarkedet er i 2015 fortsatt vanskelig. Per er annonsesalget 1,4 % bedre enn , og 9,8 % dårligere enn Det er fortsatt tidlig i året, og vanskelig å spå hvordan annonsesalget vil utvikle seg, men p.d.d. ser vi for oss at annonsesalget for hele 2015 vil bli omtrent på samme nivå som i fjor. Annonsesalget vil da bli som budsjettert. Men det er stor usikkerhet rundt dette, og vi ser det som sannsynlig at det kan forverres ytterligere i høstsemesteret. Kostnader Kostnadene hittil i år ligger omtrent etter budsjett. Fremtidige investeringer Vi har i fire år hatt Adobe Photoshop, Final Cut, og Indesign-lisenser. Alle har endret ordningen så man er nødt til å abonnere på dem for å få oppdateringer. Nå er all programvare vi har utdatert, og for å kunne bruke den oppdaterte programvaren må vi begynne å abonnere. Det eneste som er presserende, er Photoshop. Til de tre foto-pcene vi har, vil et abonnement på Adobe Photoshop koste cirka 3600 kroner i året som en ny fast post i budsjettet. Store deler av fotoparken vår er i tillegg utdatert. Lesere Vi satser stadig mer på å nå ut til flere studenter på nett. De to siste ukene har vi hatt en økning i sidevisninger på 225 % sammenlignet med fjoråret i samme periode. Totalt i år har vi 10,52 prosent flere lesere ( vs i fjor) og 4,32 prosent flere sidevisninger ( mot ). Dette er de høyeste tallene vi har oppnådd etter at Studvest startet å måle nettaktivitet i Annet Så langt i semesteret har vi hatt en større satsing på engelsk-seksjonen vår. Vi har ansatt en frivillig engelskredaktør, som hjelper ansvarlig redaktør med seksjonen. Og hver uke har vi én engelsk artikkel på trykk i avisen, i tillegg til nettsiden som oppdateres med engelskartikler. Vi jobber med å rekruttere flere journalister både til engelsk- og nyhetsredaksjonen. Side 14 Telefon:

15 Budsjettkomiteen (BK) Ikke mottatt orientering Ønsker å orientere Organisasjoner i Bergen som av eget ønske orienterer til Velferdstinget. Studentersamfunnet i Bergen Arrangementer Uke 17 hadde vi siste ordinære arrangementsuke. Med blant annet vårt faste konsept «litterært kvarter», som dette semesteret ble gjestet av Vigdis Hjort. Vi har også arrangert byvandring, som en del av vår satsing på alternative møteformer. Vi avholdt også helhus 25. april, «til stjernene og forbi», med godt oppmøte (anslår 700), med blant annet en spillsimulator laget av kunstelever og møte om science fiction. Økonomi Styret har ferdigstilt endelig budsjettforslag til generalforsamling. Booking og planlegging Vi arbeider med å ferdigstille program til neste semester, og er godt i gang med planlegging av programredaksjonen. Vi har ikke mer enn 4-5 ferdige møter, men vi har arbeidsgrupper til at datoer og styret mener prosessen er godt i gang. Vi kommer antagelig ikke til å bidra til fadderuka i år, ettersom fadderstyrene ønsket å booke program selv. Annet 5. mai avholder vi generalforsamling, og velger nytt styre og råd. Vi vil i løpet av måneden bestemme hvilket selskap vi ønsker å benytte oss av for å sette opp ny nettside. Leder, Studentersamfunnet i Bergen, Thea Marie Valler Side 15 Telefon:

16 VT 37/15 Budsjettprosess Side 16 Telefon:

17 7 Instruks for Velferdstingets budsjettkomité 7.1 Generelt Se paragraf Overordnet mål Det er en målsetning at midler fra Velferdstinget går til organisasjoner som når ut til og yter velferd for flest mulig av studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen Underpunkter a) Semesteravgiften skal gå til studentvelferd. b) Tildelingen skal komme studenter til gode. Organisasjoner med et flertall av medlemmer som ikke er studenter tilknyttet SiB har ikke rett til å motta støtte fra Velferdstinget Krav til søknad Søknad om støtte fra Velferdstinget skal inneholde følgende: a) Informasjon om drift og historikk b) Oversikt over søkerorganisasjonens struktur. Her må det komme fram om søkerorganisasjonen er selvstendig eller underlagt en annen organisasjon. c) Informasjon om antall aktive medlemmer i organisasjonen, samt informasjon om hvor stor andel av de aktive medlemmene som er studenter. Studentoversikten skal, så sant det lar seg gjøre, inneholde en oversikt over institusjonstilhørigheten til studentmedlemmene. Dersom studentorganisasjonen driver informasjons- eller mediearbeid skal det legges ved statistikk med leser-/lytter-/seertall, samt besøkstall for organisasjonens nettsider. d) Økonomisk begrunnelse for søknaden. Her kreves detaljerte begrunnelser for hvorfor søkerorganisasjonen skal motta støtte fra semesteravgiften. e) Antatt budsjett for søknadsåret f) Budsjett for inneværende år. g) Årsregnskap og budsjett for de siste to årene, samt fullstendig balanseregnskap for organisasjonen. h) Rapport med informasjon om hvordan tidligere tildelte midler fra Velferdstinget har blitt benyttet. Søknaden skal sendes som et samlet pdf-dokument. 7.3 Budsjettkomiteens arbeid Utlysning Budsjettkomiteen har ansvar for å lyse ut søknadsfrist og eventuelt informere tidligere søkerorganisasjoner om frister for søknader. Side 17 Telefon:

18 7.3.2 Søknader Budsjettkomiteen har ansvar for å lese gjennom søknader og opplyse søkerorganisasjoner om eventuelle manglende vedlegg eller annen relevant informasjon som bør være med. Opplysninger om mangel ved søknad må opplyses om innen rimelig tid før ettersendingsfristen er ute. Søkerorganisasjonene har ansvar for å overholde den oppsatte fristen. Blir den ikke overholdt, vil ikke søknaden bli behandlet Intervjuer Budsjettkomiteen skal gjennomføre intervjuer med samtlige av søkerorganisasjonene Innstilling Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide en innstilling til fordeling av semesteravgiften. Innstillingen skal overleveres Velferdstingets arbeidsutvalg senest tre uker før budsjettmøtet. Innstillingen skal inneholde en kort presentasjon av hver enkelt søkerorganisasjon samt en vurdering av deres søknad. Innholdet i innstillingen er unntatt offentlighet frem til endelig innkalling er utsendt. Innholdet kan eventuelt offentliggjøres på pressekonferanse arrangert i samarbeid med Velferdstingets arbeidsutvalg. Budsjettkomiteens medlemmer må synligjøre ev. nåværende og tidligere verv i søkerorganisasjonene Budsjettmøte Alle medlemmer av budsjettkomiteen har møteplikt på budsjettmøtet Side 18 Telefon:

19 Side 19 Telefon:

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Detaljer

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen VT 01/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 2 Telefon: 555 45 011 Side 3 Telefon: 555 45 011 Side 4 Telefon: 555 45 011 Side 5 Telefon: 555 45 011 Side

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 08/14 Tid: tysdag 8. november kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 28 Arbeidsprogramkomitéen... 34 Ordstyrar...

Detaljer

Endeleg innkalling VT 05/12

Endeleg innkalling VT 05/12 Endeleg innkalling VT 05/12 5 10 Tid: tysdag 17. april, kl. 17.15 Stad: «Campus», Kjelleren, Norges Handelshøyskole, Helleveien 30 Buss nummer 3, 4, 5, 18 og 39 frå Torget (andre sida av vegen frå Fisketorget)

Detaljer

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 03/14 Tid: Tirsdag 4. mars klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT 02/14

Detaljer

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 23 Arbeidsprogramkomitéen... 28 Ordstyrar...

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Vedlegg: VT 06/14 Tid: Tysdag 9. september, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 06/14 Tid: Tysdag 9. september, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 06/14 Tid: Tysdag 9. september, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15 Tid: Mandag 23.

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Forslag til vedtektsendringar

Forslag til vedtektsendringar Forslag til vedtektsendringar VT 04/14 Bergen, 19. mars 2014 Forklaring til dokument Blå tekst: Blå tekst er endringar som VT-AU ser på å vera mindre til ingen realitetsendring av dei eksisterande vedtektene.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15 Tid: Mandag 24.november

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer