Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter"

Transkript

1 Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon:

2 Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 2 Telefon:

3 Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia Milde, Jin Sigve Mæland, Magnus Brekke Nygaard, Tord Øverland, Lars Arne Nilsen, Anders Sætra, Birgit Mjeldheim, Audun Syltevik, Tommy Aarethun HiB (6): Kristian F. Karlsen, Andreas Olsbø, Fredrik Brødtker, Ida Austgulen, Emilie Marlow, Oda Susann Torp NHH (2): Ingvild Kvinnsland, Embla Belsvik BI (2): Even Opsal, Jógvan Gunnarsson BAS (1): Ingeleiv A. U. Midtun Andre med møterett og -plikt Arbeidsutvalget: Linnea R. Jensen, Magdalena Thorbjørnsen, Sindre Dueland Kulturstyret: Tellef Raabe Kontrollkomiteen: Hanne Brørs SiB-styret: Eivind Brandt, Marianne Espelid, Jørund Gjesvik Side 3 Telefon:

4 Dagsorden VT 01/15 VT 02/15 VT 03/15 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Valg av protokollfører Orienteringer Orienteringssak VT 04/15 Velferdstingets sammensetning våren 2015 Orienteringssak VT 05/15 VT 06/15 VT 07/15 Valg Suppleringsvalg Suppleringsfullmakt VT 08/15 Arbeidsprogram for 2015 VT 09/15 Velferdstingets budsjett for 2015 VT 10/15 Kulturstyrets budsjett for 2015 VT 11/15 VT 12/15 VT 13/15 Vedtektsbehandling Diskusjonssak Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Side 4 Telefon:

5 VT 01/15 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Forslag til vedtak 1.1 Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden. 1.2 Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 09/14. Arbeidsutvalgets innstilling 1.1 Vedtas 1.2 Vedtas med de endringene som kommer fram på møtet. Resultat av votering 1.1 Vedtatt 1.2 Vedtatt VT 02/15 Valg av protokollfører Forslag til vedtak Velferdstinget velger N.N. til protokollfører for Velferdstinget. Kandidater Eva M. Nilsen Resultat av valg Eva M. Nilsen ble valgt VT 03/15 Orienteringer Orienteringssak VT 04/15 Velferdstingets sammensetning våren 2015 Orienteringssak Side 5 Telefon:

6 VT 05/15 Valg Forslag til vedtak Velferdstinget velger N.N, N.N ( ) N.N til x verv. Verv Kandidater Valgt Styremedlem i Studvest, gruppe B Fredrik B. Punsvik Fredrik B. Punsvik ble valgt Styremedlem i Studvest gruppe C Chris Ronald Hermansen Chris Ronald Hermansen ble valgt Varamedlem i Studvest-styret, gruppe A Varamedlem i Studvest-styret, gruppe C Karina Asbjørnsen Anders Jakobsen Karina Asbjørnsen ble valgt Anders Jakobsen ble valgt VT 06/15 Suppleringsvalg Forslag til vedtak Velferdstinget velger N.N, N.N ( ) N.N til x verv. Verv Kandidater Valgt Vara til SiB-styret Ingen sett Ingen ble valgt Velferdstingets arbeidsutvalg Ingen sett Ingen ble valgt Vara til Kulturstyret Ingen sett Ingen ble valgt Kontrollkomiteen Ingen sett Ingen ble valgt Styremedlem i Studvest, gruppe A Varamedlem i Studvest-styret, gruppe B Gerd Margrete Tjeldflåt Astrid Hauge Rambøl Gerd Margrete Tjeldflåt ble valgt Astrid Hauge Rambøl ble valgt Det Akademiske Kvarters Lars Arne Nilssen Lars Arne Nilssen ble valgt Side 6 Telefon:

7 kontrollkomité Styremedlem i Studentradioen i Bergen Ingen sett Ingen ble valgt VT 07/15 Suppleringsfullmakt Forslag til vedtak 7.1 Velferdstinget gir VT-AU suppleringsfullmakt til de nåværende ledige tillitsvervene med unntak av valg til VT-AU og kontrollkomiteen. 7.2 Det føres ikke suppleringsvalg på sakslista med mindre man har aktuelle kandidater til VT-AU eller kontrollkomiteen. Arbeidsutvalgets innstilling 7.1 Vedtas 7.2 Vedtas Resultat av votering 7.1 Vedtatt 7.2 Vedtatt VT 08/15 Arbeidsprogram for 2015 Forslag til vedtak 8. 1 Arbeidsprogramkomiteen: Arbeidsprogram for 2015 (vedlagt) 8.2 Mæland: Dissens Nygaard: Dissens 2 Forslag fremmet i møtet 8.4 Andreas Olsbø: punkt 5.2 strykes Arbeidsutvalgets innstilling 8.1 Arbeidsprogrammet for 2015 vedtas. 8.2 Mælands dissens vedtas ikke. 8.3 Nygaards dissens vedtas. Side 7 Telefon:

8 Resultat av votering 8.1 Vedtatt 8.2 Ikke vedtatt 8.3 Ikke vedtatt 8.4 Ikke vedtatt VT 09/15 Velferdstingets budsjett for 2015 Forslag til vedtak 9.1 Velferdstinget vedtar budsjettet for regnskapsåret Forslag fremmet i møtet 9.2 Magnus Nygaard: Kutte budsjettpost reise med 3000 NOK, og overføre pengene til posten profilering Arbeidsutvalgets innstilling 9.1 Vedtas Resultat av votering 9.1 Vedtatt 9.2 Ikke vedtatt VT 10/15 Kulturstyrets budsjett for 2015 Forslag til vedtak 10.1 Velferdstinget vedtar Kulturstyrets budsjett for regnskapsåret Arbeidsutvalgets innstilling 10.1 Vedtas. Resultat av votering 10.1 Vedtatt Side 8 Telefon:

9 VT 11/15 Vedtektsendringer Orienterings eller diskusjonssak VT 12/15 Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak VT 13/15 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Side 9 Telefon:

10 Orienteringer VT 02/15 Side 10 Telefon:

11 Tid: tirsdag 3. mars, kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjoner og enkeltpersoner kan orientere om saker de mener er av interesse for Velferdstinget. Innhold Plikter å orientere Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) Kulturstyret (KS) Orientering fra studentene i SiB-styret Valgt av Velferdstinget Ankeutvalget for barnehagesaker Ankeutvalget for helsefondsaker Kontrollkomitéen til Det Akademiske Kvarter Studentidrettsrådet Styret i Studentradioen i Bergen (SRiB) Styret i Studvest Budsjettkomiteen (BK) Ønsker å orientere Studentersamfunnet i Bergen Side 11 Telefon:

12 Plikter å orientere Organer som plikter å orientere til Velferdstinget, jamfør Velferdstingets vedtekter. Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) Linnea Siden forrige VT-møte har det skjedd en god del. 5. februar var jeg på det første møtet til SP HiB i 2015, og fikk orientere litt om hva Velferdstinget er og gjør. Der ble det også valgt representanter til Velferdstinget, og det var kamp om varaplassene! 7. februar arrangerte vi oppstartsseminar for representantene i Velferdstinget, og i tillegg var kontrollkomité, budsjettkomité og arbeidsprogramkomité invitert. Det var ikke så mange som deltok, vi var omtrent 15 personer. Vi hadde håpet på bedre oppmøte, men det virket som om de som var der fikk godt utbytte. Det kom veldig mange gode innspill, både til innleggene til Marita Monsen og Per Kristian Knutsen og til idémyldringen rundt kampanjer. 9. februar var jeg på besøk hos NHH, og fikk møte studentpolitisk utvalg der. 11. februar var det åpning av SiBs nye lege- og tannlegesenter på Danmarksplass. Der hadde jeg æren av å offisielt åpne senteret, samt hilse på de ansatte februar deltok jeg på Norsk studentorganisasjons landsstyremøte.der var jeg først og fremst for å følge opp Politisk dokument om studentkultur, studentidrett og studentmedier. Jeg hadde i samarbeid med Tommy Aarethun, en av Bergens delegater i landsstyret, skrevet et helhetlig endringsforslag, men ønsket var først og fremst å få dokumentet fjernet fra sakslisten til landsmøtet. Det viste seg å være enklere enn jeg hadde sett for meg, og dokumentet ble vedtatt fjernet fra sakslisten med et stort flertall. I tillegg fikk jeg møtt velferds- og likestillingsansvarlig i NSO-AU, Kristian Myhre. Jeg håper at både VT Bergen og de andre velferdstingene i Norge kan ha bedre kontakt med NSO-AU enn det vi har hatt frem til nå, og ønsker å ta initiativ til dette. 16. februar var det åpning av Kvarterets jubileumsuke. Der holdt jeg en kort tale og ga Kvarteret en blomsterbukett på vegne av Velferdstinget. 17. februar arrangerte Utdanning i Bergen et seminar rundt sin strategiprosess. De skal ha ny strategi fra 2016, og arbeidet rundt denne er nå i gang. Rektorene og studentdemokratiene ved de ulike institusjonene var invitert, i tillegg til noen ansatte i kommunen og fylkeskommunen. Vi ble blant annet bedt om å diskutere hva som skulle være fokusområdene i den nye strategien, og her kom det mange spennende innspill februar var jeg på seminar med Velferdstingene i Norge (ViN) i Stavanger. ViN består av Velferdstingene i Oslo og Akershus, Trondheim, Bergen og Stavanger. Vi diskuterte en del rundt eventuelle nasjonale kampanjer og ViNs funksjon. Samarbeid og kommunikasjon med NSO ble også et tema disse dagene, og vi er alle enige om at vi ønsker bedre kommunikasjon med NSOs arbeidsutvalg. Da vi var i Stavanger reverserte også regjeringen lovendringen i studentsamskipnadsloven fra 2013, og ga studentene tilbake makten i samskipnadene. ViN skrev en felles pressemelding angående dette, og den ble sendt ut til både nasjonale og lokale medier. 20. februar var det boligutvalgsmøte, et møte mellom SiB og tillitsutvalgene ved de ulike boligene til SiB. Det var godt oppmøte, det var bare to av tillitsutvalgene som ikke var tilstede, og det ene fordi Side 12 Telefon:

13 det ikke er i drift nå. Samme dag var jeg også i et møte med Hege Råkil, direktør i SiB Helse og rådgivning for å orientere om arbeidsprogrammet. SP HiB har tatt initiativ til Studentpolitisk pubcrawl, og inviterte Velferdstingets representanter og andre studentpolitikere til Kronbar torsdag 19. februar. Jeg synes dette er et godt bidrag til samarbeidsmiljøet mellom institusjonene, og håper enda flere møter opp neste gang, og gleder meg til å få se flere av institusjonenes studentpuber. Jeg er også i dialog med Ida fra Lykkepromille angående nattbusser i fadderuka, og prøver å få tak i Skyss for å få i gang samarbeidet igjen. På forrige VT-AU-møte valgte vi to varaer til Kulturstyret. I tillegg fordelte vi endelig arbeidsoppgavene i arbeidsprogrammet mellom oss. Jeg har ansvar for det meste av nasjonal politikk, blant annet hele delkapittelet om helse og rådgivning, med unntak av punktet om eksternfinansiering av Karrieresenteret. Jeg har også ansvar for bolig, men punktet «Arbeide for å innføre alternative losjeringsløsninger i SiB sine boliger» har VT-AU i felleskap. Punktet om nattbusser i fadderuka er også mitt ansvar, sammen med begge punkter under studentøkonomi. Under delkapittelet om SiB deler jeg og Sindre punkt 6.2 og 6.3, og det siste punktet faller på hele AU, i samarbeid med blant annet budsjettkomiteen. I delkapittelet Studentbergen har jeg ansvar for alle punkter, utenom 7.3, om bokhandlere, og jeg har også trening og barnehage. Da fordelingen av de 2000 studentboligene ble offentliggjort på mandag var jeg i BT, og jeg har også blitt sitert i Studvest. Jeg tror vi klarte å skape litt blest rundt dette, i og med at Bergen kun ble tildelt 100 boliger. Magdalena Møter: Vi har hatt 3 VT-AU møter. Oppstartsseminar: Vi arrangerte oppstartsseminar lørdag 7. Februar. Til tross for at vi ikke ble så mange deltakere ble det en suksess. Det var en veldig hyggelig dag (og kveld), og den lille gjengen vi var ble mye bedre kjent! Vi fikk også blant annet mange nye ideer til kampanjer vi kan kjøre fremover. Kvarterets jubileumsåpning: Linnea og jeg deltok på Kvarterets jubileumsåpning. Linnea holdt en hilsningstale og overgav blomster fra VT. Kampanjer: Bysykler: Vi har begynt å planlegge hvordan vi skal sette fokus på kampen om bysykler med stasjoner ved utdanningsinstitusjonene. VI har også blitt enige om at Velferdsfrokosten mest sannsynlig vil handle om bysykler. Eksternfinansiering av karrieresenteret: Jeg har begynt å ta opp denne saken igjen og begynt å se på hvordan vi skal gå frem for å få til dette. Her må man samarbeide med studentparlamentene ved de ulike utdanningsinstitusjonene og få dem til å føre saken videre til sin ledelse. Det er nødvendig med mer finansiering av karrieresenteret fra utdanningsinsitutsjonene selv, slik at penger som vanligvis går fra SIB og inn hit i stedet kan kanaliseres inn på psykisk helse. Sindre Side 13 Telefon:

14 Orientering ettersendes grunnet en teknisk krisesituasjon i helgen og en påfølgende uavhengig krisesituasjon i en nasjonal studentorganisasjon. Orienteringen vil ettersendes på torsdag. Kulturstyret (KS) Kulturstyrets sammensetning: Stilling Fornavn Etternavn Institusjon Leder Tellef Solbakk Raabe NHH/UiB Nestleder Gjertrud Bøhn Mageli UiB (2 år, 1 igjen) Charlotte Todnem UiB (2 år, 2 igjen) Vegard Sørhus UiB (2 år, 2 igjen) Kristian Kongsvoll NHH/UiB (2 år, 2 igjen) Oda Sund UiB (1 år, 1 igjen) Mats Engdal Johansen BAS (1 år, 1 igjen) Pernille Røsvik UiB (1 år, 1 igjen) Amanda Øiestad Nilsen UiB (1 år, 1 igjen) Andreas Servan KHiB (1 år, 1 igjen) Ingrid Haugen Nonskard UiB (1 år, 1 igjen) Vegard Bækkedal NHH SiB Hege Andersen - Vara Heidi Guldvog Hartvedt UiB Matteo Blomberg Ghini NHH Frida Snilstveit Hoem UiB Arja Horneland KHiB Elizabeth Blomstervik UiB Side 14 Telefon:

15 Vi ønsker å supplere med ytterligere to varamedlemmer. Oversikt over våre midler 2015 ( ): Budsjett Omsøkt Tildelt hittil 2015 Rest Musikk/Scene kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pol/et/rel/sol kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagmiljø kr ,00 kr ,00 kr- kr ,00 Tidsskrift kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Prosjekt kr ,00 kr ,00 kr- kr ,00 SUM Kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Økonomisk situasjon: Som det vises av oversikten har vi opplevd søknadsrekord. 70 unike organisasjoner har så langt søkt om driftsstøtte. Fristen har utløpt (15. februar), men vi vet at flere organisasjoner stabler søknader på beina nå. Tildelingssummene til disse organisasjonene vil avkortes utifra hvor mange måneder som gjenstår av driftsåret. 12 organisasjoner har søkt om registrering, omlag halvparten av disse er nyoppstartede. BIS Bergen søker om driftsstøtte på vegne av flere underorganisasjoner, søknadssum fra de foreligger ikke enda. Vi har fått inn fem prosjektsøknader (løpende frist) så langt, og forventer selvsagt langt flere ila året. Dette betyr at vi må fatte flere vanskelige beslutninger, noe som vil innebære kutt i tildelinger til de aller fleste organisasjoner. På styremøte ble bare et fåtall «store» søknader behandlet. Kurs: Vi har fastsatt første kursdato Vi planlegger å gjøre dette til et heldagskurs for maks en person (fortrinnsvis leder) av hver organisasjon, med påfølgende festligheter på kveldstid. Det vil arrangeres ett kurs til senere i semesteret. Ny villa: Første møte med Eiendomsavdelingen for året er satt til uken etter VT02. Vi planlegger møter annenhver uke i etterkant av dette første møtet. Kontrollkomité Det Akademiske Kvarter: Pernille Røsvik er valgt som KS sin representant, med Andreas Servan som vara. Internt: Første styremøte var godt og effektivt, takket være god opplæring og dyktige styremedlemmer. Vi ser frem til å gå løs på flere søknader de neste ukene. Møteplan for 2015 er vedtatt, datoer vil gjøres Side 15 Telefon:

16 tilgjengelig på våre nettsider snarlig. Handlingsplanen for 2015 er vedtatt, og legges ved som eget vedlegg. Orientering fra studentene i SiB-styret Vyrde Velferdsting Sidan førre møte i VT har me fylgjande å orientera om. Ekstraorinært styremøte Det vart gjennomført ekstraordnært styremøte for å handsama grønneviksørensaka. Møtet var onsdag 18. februar. Grønneviksørensaka I ekstraordinært styremøte vart det behandla kva SiB skal gjera med dommen i saka om Grønneviksøren. Styret vedtok samstemt å anka dommen vidare til lagmannsretten. Grunnen til anken er at styret meiner tingretten har gjort ei feil vurdering av sakens svært prinsipielle spørsmål samt at styret meiner retten har lagt eit uriktig faktum til grunn for dommen. Tidsramma for ei ny domsavsigelse er usikker, men det kan fort ta kring eit år. Kvarteret 20-år Me i SiB-styret har gratulert Kvarteret med vel gjennomførte 20 år, og styreleiar overrekte på vegne av SiB ei gåve, kr i kjøkkenutstyr, på opninga av jubileet. Styreopplæring og seminar Torsdag 26. februar arrangerer SiB-styret styreopplæring, del 2. Me har òg hatt vitjing av studentane i SiO og SiT-styra. Treningssenter i sentrum Som orientert om munnleg valde styret å utsetja realitetshandsaming av saka om nytt treningssenter i sentrum til neste ordinære møtet, 26. mars. Grunnen til dette er at det kom fram ny informasjon like før styret skulle handsama saka, og at ein på møtet ikkje hadde god nok oversikt over situasjonen til å fatta eit velgrunna vedtak. Møteplan januar 26. mars 16. april 18. juni september 29. oktober 10. desember Side 16 Telefon:

17 Vedtekter for SiB Barnehage På møtet vart det vedtatt ei mindre endring i vedtektene til SiB Barnehage som omhandlar tildeling av barnehageplassar. Endringa gjer at ein prioriterer studentar med studentboligplass inn barnehagekøen. Dette gjer ein kan tilby ein meir komplett teneste til studentar med barn i studentbustadane. Andre saker frå SiB Styret valde Eivind Brandt til nestleiar og justerte styrehonorar. Tildeling til studentbustadar frå KD SiB fekk tildelt 100 hybeleiningar (HE) frå KD i tilskot til studentbustadbygging for Og ellers Muntlig får sushi. Sju fjell legesenter har opna dørene. Arbeidet på Kronstad treningssenter går framover, ein har byrja å saga i golvet for å bygga trapper. Fleire av SiB sine ulike kaféar og treningssenter får sine eigne Facebook-sider. mcash er rulla ut til alle kaféar. Vyrdsamt Tor Sivertsen Prestegard, Styreleiar Valgt av Velferdstinget Tillitsvalgte som Velferdstinget har valgt, og som det er ønskelig at orienterer. Ankeutvalget for barnehagesaker Det har ikke blitt innkalt til møter i ankeutvalget. - Linnea Ankeutvalget for helsefondsaker Det har ikke blitt innkalt til møter i ankeutvalget. - Linnea Kontrollkomitéen til Det Akademiske Kvarter Ikke mottatt orientering Studentidrettsrådet Ikke mottatt orientering Styret i Studentradioen i Bergen (SRiB) Styret i Studvest Ikke mottatt orientering Side 17 Telefon:

18 Budsjettkomiteen (BK) Ikke mottatt orientering Ønsker å orientere Organisasjoner i Bergen som av eget ønske orienterer til Velferdstinget. Studentersamfunnet i Bergen Møteavvikling Møteavviklingen går sin gang. Et høydepunkt er konseptet «Silent Disco», som vi arrangerte i samarbeid med Kode. Vi har også avviklet to «Vestlandsdebatter». Men vi ser dessverer at oppmøte på disse debattene ikke er like høye som vi skulle ønske. Vi har også tatt del i Kvarterets jubileumsuke, med blant annet «lunsj med Frank og Bernt» foran en full speilsal, og konsert med Vestlandske Selskabsorkester. Vi har også arrangert helhus «Wanderlust», med estimert 900 på huset i løpet av kvelden. Økonomi Studentersamfunnet har blitt tildelt kr fra Riksmålsforbundet, som vi ikke hadde budsjettert med. Vi har enda ikke bestemt hvordan vi skal dsiponere dem. Neste semester Vi har så vidt startet planleggingen av neste semesters programmer. Det inkluderer at vi har fått bekreftelse fra UiB om at vi kan bruk aulaen til åpningsmøte vårt. Vi ønsker også å få gjennomført valgvake på Kvarteret. Pr Vi har fått dekning av Studvest på møte om en søppelfri hverdag - «A wasteless life», og på «silent disco». Vi har hatt intervju på SriB i forbindelse med debatt om skjult reklame. Vi fik også dekning av BT i forbindelse med besøk av Per Fugelli på åpningsmøte. Rekruttering Vi har slitt litt med medlemstallet det siste semesteret, noe som gjør at våre medlemmer må jobbe mer enn det vi mener de burde. Heldigvis begynner organisasjonen å fylle seg opp, et par komiteer er mer eller mindre helt fulle. Thea Marie Valler, Leder, Studentersamfunnet Side 18 Telefon:

19 Økonomiformidlingen Vi ble for arbeidet vi gjør tildelt kr av velferdstinget i Først og fremst må vi si at vi er meget takknemlig for dette generøse bidraget som er essensielt til vår daglige drift og hjelper oss hjelpe flest mulig mennesker. Av konkretet prosjekter som ble gjennomført i 2014 kan det nevnes trykking og utdeling av 2000 brosjyrer til internasjonale studenter. Her har vi hatt tett kontakt med både HIB, UIB, SIB og NHH hvor vi både har fått innspill på innhold til brosjyren, samt hjelp og råd i forhold til distribusjon av denne. Vi har i etterkant mottatt henvendelser fra internasjonale studenter på flere forskjellige områder blant annet bank, mobil, skatt, jobb mm. Vi har også gjennomført intern og ekstern kursing. Blant annet har vi holdt foredrag for jussgruppen WayBack som hjelper innsatte og tidligere innsatte tilbake til samfunnet. Ofte er denne gruppen i en sårbar situasjon økonomisk, og det var derfor ønskelig med en kompetanse overføring fra økonomiformidlingen. Av intern kursing ville vi trekke fram et kurs vi hadde med namsmannen om gjeldsordning og gjeldssanering. Slike kurs er viktige for å holde rådgiverne våre oppdaterte på det som skjer på området. I løpet av året har vi også gjennomført 2 ulike standsrunder rundt på de ulike fakultetene til UIB, NLA og HIB. Hovedformålet med dette er å vise hva vi tilbyr studentene. Selv om vi merker at terskelen fortsatt er relativt høy for å komme i kontakt med oss direkte på stand, så merket vi en økning i henvendelser i etterkant av disse arrangementene. I tillegg har vi inngått en rammeavtale med ingeniørenes studentforening om å holde et kurs i privatøkonomi for dem, noe som vi håper tar plass i løpet av Vi har også i samarbeid med Jussformidlingen hatt et arrangement på Torgalmenningen. Her delte vi ut brosjyrer samt annen informasjon om oss selv og arrangementet ble sett på som vellykket. Det siste store prosjektet som vi har hatt fokus på i 2014 har vært prosjektet VGS som er et prosjekt hvor rådgivere reiser rundt på ulike videregående skoler i området og holder foredrag i privatøkonomi. Dette har blitt mottatt svært godt av de ulike skolene samt elevene. Foredraget tar utgangspunkt i hvordan overleve på et studentbudsjett og er dermed en øvelse i å bli klar for studietiden. I løpet av 2014 holdt vi totalt 8 foredrag, hvor 6 var på Laksevåg VGS, mens de resterende 2 var på Bergen Katedralskole. Av konkrete tall har vi i løpet av 2014 hatt rundt 100 henvendelser. Hvor ca 10 % har kommet fra studenter. Tallene er delvis estimater ettersom klientprogrammet vårt som var nytt for året fortsatt er i en innkjøringsfase. Vi er uansett godt fornøyd med tallene og ser en stabil økning fra oppstarten i Vi har blant annet for første gang i vår korte historie hatt venteliste på saksbehandling, noe som viser oss at det er en etterspørsel etter tjeneste våre. På bakgrunn av dette har vi blant annet rekruttert en helt ny prosjektgruppe slik at rådgiverne skal frigjøres til å kun drive med rådgivning. Dette skal sikre at folk som henvender seg til oss raskt får den hjelpen de trenger. Side 19 Telefon:

20 Vi har også fått et enda tettere samarbeid med både Jussformidlingen, BUS, Jusshjelpen i Nord- Norge, jussgruppen Wayback mf. Dette har vist seg å være nyttig, både på grunn av utveksling av kunnskap, men også utveksling av klienter som gjerne har problemer i skjæringsfeltet mellom juss og økonomi. Videre har vi for året leid kontorlokalet i sentrum som også er vår desidert største utgift. Vi har vært tidligere vært i kontakt med kommunen angående å leie et lokale av dem, men det har vist seg å være vanskelig da disse lokalene har sprengt kapasitet. Vi hadde også i oppstarten lokale ut ved NHH, men det viste seg at dette var en barriere for klienthenvendelser og dermed vurderer vi det dit hen at lokalet i sentrum er essensielt for videre drift. Ellers kan vi nevne at fortsatt er alle våre rådgivere 100 % frivillige og ulønnet, noe som vi setter stor pris på ettersom hver og enkelt legger ned en del timer i løpet av en uke for økonomiformidlingen. Håper at dette ga dere en liten oversikt over hvordan året har vært og hva midlene har vært brukt til. Vi venter fortsatt på regnskapet for 2014 som skal ferdigstilles av NHHS, så når dette er klart vil det bli sendt dere. Med ønske om et godt samarbeid videre! Med vennlig hilsen Line Homelien Leder Økonomiformidlingen E-post: Tlf.: Kenneth Boel Pedersen Økonomiansvarlig Økonomiformidlingen E-post: Tlf.: Side 20 Telefon:

21 Regnskap 2014 Side 21 Telefon:

22 Introduksjon Velferdstingets regnskap blir ført av SiBs økonomiavdeling. Velferdstinget fører et skyggeregnskap som blir benyttet som grunnlag for dette regnskapet. Grunnen til at VT velger å benytte skyggeregnskapet fremfor SiBs regnskap er at man, av erfaring, har sett at skyggeregnskapet vi selv fører er mer korrekt for Velferdstinget, og gjør det lettere for Velferdstinget å se hva midlene er brukt til. Overordnet Det kommer fram av regnskapet at Velferdstinget går med kr i underskudd. Den uforutsette utgiften «husleie» er en stor grunn til dette underskuddet. Våren 2014 ble Bergensstudentens midler fordelt, og Velferdstinget vedtok at de som var igjen skulle benyttes til kampanjer i regi av Velferdstinget. Derfor er budsjettrammen kr høyere enn det som ble fordelt under budsjettforhandlingene i Bekreftelse Jeg bekrefter med dette at regnskapet etter beste evne er ført i tråd med god skikk. Bergen 24. februar Linnea Reitan Jensen Leder Side 22 Telefon:

23 Regnskap Budsjett Rev. budsj Regnskap Budsj.avvik Note Kostnadsramme Lønnskostnader Honorar: VT-AU Honorar: Møte og protokoll Arbeidsgiveravgift Kollektiv pensjon og forsikring Pensjon, gruppelivs- og ulykkesforsikring Totalt lønnsutgifter Driftskostnader Møtemat: VT Møtemat: AU Kursing Kontorrekvisita Profilering Telefon Reise Representasjon Husleie Totale driftskostnader Totale kostnader Resultat 0 0 Side 23 Telefon:

24 Noter 1 Dette er en samlepost med lønnsrelaterte utgifter som ikke var tatt med i budsjettet for Budsjettet for møtemat til VT sprakk med i overkant av kr, blant annet grunnet mange oppmøtte på budsjettmøtet. 3 Det var satt av midler til oppstartsseminar på høsten, men dette var ikke ønsket av Velferdstinget allikevel høsten Midlene fra denne posten har gått til velferdsfrokost og oppstartsseminar på våren. 4 Telefonutgiftene har ikke blitt fakturert for Det ble ført husleie for VTs bruk av UiB-bygg. Dette har ikke vært vanlig, og kommer ikke til å skje igjen. 6 Driftsresultatet til Velferdstinget viser et underskudd på over kr. Dette blir dekket av SiB. Side 24 Telefon:

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 03/14 Tid: Tirsdag 4. mars klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT 02/14

Detaljer

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 28 Arbeidsprogramkomitéen... 34 Ordstyrar...

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/10: Tid: Mandag 22. mars 2010: kl 17:00 Sted: Det Akademiske Kvarter, Tivoli Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer