Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter"

Transkript

1 Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

2 Side 2 Telefon:

3 Side 3 Telefon:

4 Side 4 Telefon:

5 Side 5 Telefon:

6 Side 6 Telefon:

7 Side 7 Telefon:

8 Side 8 Telefon:

9 Side 9 Telefon:

10 Side 10 Telefon:

11 Kandidatpresentasjoner VT 01/15, sak 02/15 Side 11 Telefon:

12 Protokollfører Det er forhåndsmeldt 1 kandidat til protokollførervervet. 1 Navn Eva M. Nilsen Din e-post Ditt telefonnummer Institusjon UiB: Universitetet i Bergen Har du betalt semesteravgift dette semesteret? Ja Ønsket verv Protokollfører Fast eller vara? Fast Student gjennom hele vervet? Ja Studiebakgrunn Jeg begynte studiene mine i august 2011, og studerer nå andre semester på master i statsvitenskap. Organisasjonsbakgrunn Jeg jobbet som journalist i Samviten, studentmagasinet på SV-fakultetet, i 2 år. For øyeblikket er jeg PRansvarlig i Masterutvalget for studiet mitt, i tillegg til aktivt medlem i ESN (Erasmus Student Network). Forrige semester gikk jeg frivillig som Natteravn, og var på bachelornivå med i Studentutvalget for studiet mitt. Motivasjon Frivillig organisasjonsarbeid byr på nyttig og verdifull erfaring som tas med videre i arbeidslivet. Å være protokollfører i Velferdstinget medfører innsikt i hvordan et demokratisk organ fungerer i praksis, og derfor et flott supplement til min teoretiske og akademiske hverdag. Side 12 Telefon:

13 Orienteringer VT 01/15 VT01/15, sak 03/15 Side 13 Telefon:

14 Tid: tirsdag 3. februar, kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjoner og enkeltpersoner kan orientere om saker de mener er av interesse for Velferdstinget. Innhold Plikter å orientere Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) Kulturstyret (KS) Orientering fra studentene i SiB-styret Valgt av Velferdstinget Ankeutvalget for barnehagesaker Ankeutvalget for helsefondsaker Styringsgruppa for Karrieresenteret Kontrollkomitéen til Det Akademiske Kvarter Studentidrettsrådet Styret i Studentradioen i Bergen (SRiB) Styret i Studvest Budsjettkomiteen (BK) Ønsker å orientere K7 Bulletin Det Akademiske Kvarter Studentersamfunnet i Bergen Side 14 Telefon:

15 Plikter å orientere Organer som plikter å orientere til Velferdstinget, jamfør Velferdstingets vedtekter. Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) Linnea Opplæring Fra valget 2. desember og fram til jul fikk jeg en god del opplæring av tidligere VT-leder, Tor. Før jul var jeg og Tor på befaring på omtrent alle SiBs boliger og treningssentre, og vi var i møte med direktørene i SiB. Vi var også en tur i Oslo på overlapp med velferdstingene i Oslo og Akershus, Trondheim og Stavanger. VT-AU VT-AU har konstituert seg og fordelt arbeidsoppgaver. Magdalena Thorbjørnsen er nestleder, og har ansvar for helse og eksternfinansiering av Karrieresenteret. Sindre Dueland er ansvarlig for bolig, budsjettkomiteen og IT. Møteplanen for VT-AU dette semesteret er også satt, og vi har møter hver mandag kl.14.00, så langt det lar seg gjøre. Vi har også fått tatt pressebilder. Det mangler fortsatt ett medlem i AU, og dette har jeg veldig lyst til å få på plass så fort som mulig. Arrangement Det har gått mye tid til planlegging av oppstartsseminaret vi skal ha 7. februar. Nå er nesten alt på plass. Det eneste som mangler er påmeldte deltakere. Velferdsfrokostene som ble holdt i fjor ønsker vi å fortsette med, og planleggingen av den første er i gang. Kontakt med medlemsinstitusjonene Jeg har invitert meg selv på besøk til de største institusjonene, og har vært på besøk på BI og på HiB. Planen er å få rukket innom alle medlemsinstitusjonene i løpet av februar. Annet Tidlig i januar startet jeg med å oppdatere informasjon på og andre medier og jeg pusset opp #boligkravhuset. Jeg har fungert som sekretær i arbeidsprogramkomiteen, og deltatt på alle deres møter. Det har vært en del representasjonsarbeid, allerede i desember var jeg på SP HiBs julebord, og i slutten av januar deltok jeg på Studentersamfunnets åpningsmøte og var på Kvarterets åpning av kulturvåren januar var jeg på VT Trondheims oppstartsseminar, og holdt blant annet et innlegg om hvordan VT Bergen fungerer. Magdalena Ingenting å orientere om. Sindre Etter konstitueringen av arbeidsutvalget har jeg hovedansvar for saksområdet bolig, oppfølging av budsjettkomiteen, organisasjonens tekniske tjenester og ansvaret for gjennomgang av vedtektene. Side 15 Telefon:

16 Bolig Under dette saksområdet har jeg utelukkende arbeidet med oppfølging av tidligere Klubb Fantoft. Vi har fått en direkte uformell forespørsel fra beboerne om å delta i prosjektgruppen som skal se på den fremtidige driften av Klubb Fantoft. Som respons på forespørselen sendte vi en egen forespørsel til dirktør for studentboligene, med begjæring om deltakelse i prosjektgruppen. Direktør for studentboligene avslo dette. Det har vært ett møte blant beboerne på Fantoft. Der kom det frem ganske stor misnøye med stengingen. Etter møtet har jeg forsøkt å få i stand et mindre møte med lederen for Klubb Fantoft, lederen for tillitsutvalget på Fantoft og lederen for tillitsutvalget i familieboligene på Fantoft. Møtet er ikke satt opp enda. Som oppfølging til møtet med beboerne vil jeg be om et møte med direktør for SiB bolig og kommunikasjonssjef i SiB. Videre har jeg blitt informert om at SiB Bolig har avslått beboernes forespørsel om å utvide tiden rommet (tidl. Klubb Fantoft) er åpent, fra til Så langt har ikke beboerne fått gjennomslag for noen av sine ønsker om bruken av rommet. Men de har fått større innsikt i hvordan SiB Bolig ønsker at lokalet skal benyttes. Det fremstår for tiden (for beboerne) som om prosessen er konstruert og at SiB Bolig allerede har bestemt seg for resultatet. For min del vil jeg avvente til vi har hatt møte med beboerrepresentantene og SiB Bolig før jeg konkluderer. Budsjettkomiteen Budjsettkomiteen har gjennomført sitt første møte, og har konstituert seg selv. Leder av komiteen er Serine fra NHH, nestleder er Johanne fra UiB. Komiteen vil for fremtiden legge frem egne orienteringer når det har skjedd noe i komiteen. Arbeidsutvalgets oppgave overfor komiteen består utelukkende av støtte og tilrettelegging. Det er opprettet et felles prosjektstyringsbrett i Trello for komiteen og komiteen har fått et eget område i Goggle Drive (se under). Tekniske tjenester Velferdstinget har hatt en god teknisk utvikling under forrige leder. For å fortsette utviklingen i riktig retning har vi sett noe på hvilke arbeidsverktøy organisasjonen bør benytte seg av. Det vesentlige for utviklingen i år er at arbeidsutvalget har opprettet en egen brukerkonto som samler alle ITtjenestene og at vi har gått til anskaffelse av en Google Drive-konto. Sistnevnte skal forenkle kommunikasjon og dokumentdeling i organisasjonen, samt opprettholde et felles arkiv over tid. Arbeidsutvalget har satt opp Trello som prosjektstyringsverktøy. Det anskaffes Google-kontoer til hele arbeidsutvalget, og således overføres e-postadministrasjonen til Gmail. Dette vil forenkle arbeidet og kontinuiteten i Velferdstinget. Vedtekter Side 16 Telefon:

17 Det arbeides med en helhetlig revisjon av vedtektene. Utgangspunktet for gjennomgangen har vært et dokument som i dag fremstår som lite konsistent, uten klare definisjoner, med et utall direkte gjentakelser og med vesentlige mangler. For en nermere beskrivelse av gjennomgangen vises til egen sak på dette møtet. Annet Vi har ommøblert noe på kontoret den første uken. Resultatet er et noe bedre arbeidsmiljø for de tillitsvalgte i organisasjonen. Leder og jeg var på besøk på SP HiB. Kulturstyret (KS) Kulturstyrets sammensetning: Stilling Fornavn Etternavn Leder Tellef Solbakk Raabe Nestleder Gjertrud Bøhn Mageli (2 år, 1 igjen) Charlotte Todnem (2 år, 2 igjen) Vegard Sørhus (2 år, 2 igjen) Kristian Kongsvoll (2 år, 2 igjen) Oda Sund (1 år, 1 igjen) Mats Engdal Johansen (1 år, 1 igjen) Pernille Røsvik (1 år, 1 igjen) Amanda Øiestad Nilsen (1 år, 1 igjen) Andreas Servan (1 år, 1 igjen) Ingrid Haugen Nonskard (1 år, 1 igjen) Vegard Bækkedal Vara Heidi Guldvog Hartvedt Matteo Frida Blomberg Ghini Snilstveit Hoem SiB Hege Andersen Vi ønsker å supplere med ytterligere fire varamedlemmer. Oversikt over tildelte midler 2014: Budsjett Omsøkt Tildelt 2014 Rest Musikk/Scene kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pol/et/rel/sol kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagmiljø kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tidsskrift kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Prosjekt kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 9 920,00 Side 17 Telefon:

18 Tidsskriftet Røyst ble mot slutten av 2014 tildelt kr i underskudsstøtte. Deres regnskap nådde oss først 20. januar, og der er derfor usikkert om de kr kan tas fra fjorårets budsjett, eller må føres for Søknadskrivekurs: Kulturstyret arrangerer kurs i søknadsskriving 2. februar på Studentsenteret. Der vil vi gå gjennom kriterier og aspekter ved en god søknad. Oppmøte og gjennomføring vil orienteres om muntlig. Internkurs: Mandag 19. januar arrangerte Kulturstyret et internkurs for styremedlemmene, som et ledd i den interne opplæringen. Tidligere leder Nicolai Gjellestad og nyvalgt leder Tellef Solbakk Raabe ledet kurset, som gikk over i sosialt samvær utover kvelden. Vi var nesten fulltallige, «og alle var enige om at det hadde vært en fin tur». Annet: Forslag til møteplan er sendt ut til styremedlemmene, og vedtas på første møte mandag 23. februar. KS-medlemmene er plassert i de ulike komiteene. Vi fortsetter å promotere søknadsfristen for driftsstøtte 15. februar på e-post, Facebook, MiSide og i Studvest. Orientering fra studentene i SiB-styret Vyrde Velferdsting, Førre styremøte Sidan førre orientering har det vore eitt møte i SiB-styret. På møtet vedtok ein formelt utviding av treningssenteret på Kronstad. Me opnar den utvida delen av senteret i mars og dette blir då eit fullverdig treningssenter med garderobefasilitetar, spinningsal og sal for gruppetrening. Vidare vedtok ein budsjett for Det er få store endringar frå tidelegare budsjett, og budsjett legg opp til trygg drift. Me må framleis ta inn over oss kritikken frå Riksrevisjonen, og må arbeida for å betra eigenkapitalssituasjonen. Til slutt kan det nemnast at det vart vedtatt strategi mot Neste styremøte er torsdag 29. januar. Her skal me konstituera styret, setja møteplan og trening står m.a. på agendaen. Styret 2015 Styret 2015 har fylgjande samansetnad Fem styremedlemmer valde av Velferdstinget Side 18 Telefon:

19 Tor Sivertsen Prestegard (styreleiar) Jørund Thommasen Gjesvik Marianne Rødseth Espelid Arne Petter Sandvik Eivind Brandt Det er ikkje vald nestleiar i styret. Dette gjerast på fyrste styremøte. Tre varaar valde av Velferdstinget 1. Lars Arne Nilsen Vegard Sørhus Jin Sigve Mæland 2015 Det er to varaplassar på val under dette Velferdstingsmøtet Tre styremedlemmer valde av dei tilsette i SiB Heidi Berg Ina Berg Enghild Dalseide Fem vararepresentantar valde av dei tilsette i SiB 1. Therese Bessesen Ann Margitt Hellebust Vidar Askeland David Watson Kari Aaraas Eit styremedlem, oppnemnd av Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen Ein vararepresentant, oppnemnd av Universitetet i Bergen Kjell Bernstrøm Styremedlemmer oppnemnd av Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen Nina Skage (NHH) Styremedlem 2015 Audun Rivedal (HiB) Observatør 2015 Vararepresentantar oppnemnd av Norges Handelshøysole og Høgskolen i Bergen 1. Audun Rivedal (HiB) 2. Jorun Gunnerud (NHH) Side 19 Telefon:

20 3. Sonja Iren Dyrkorn (HiB) Trening Ved nyttår måtte ein avvikla drifta av SiB Sentrum. For å kompensera for dette har me utvida på Vektertorget og avvikla praksisen med eksterne kundar der, samt at me utvidar på Kronstad for å sikra god kapasitet. Vidare har me innført kapasitetsoversikt på alle treningssentra våre (Studentsenteret er ikkje oppe og går endå, men det kjem snarleg). Ved å gå inn på sib.no/trening kan ein sjå kor mange som har trent på SiB trening same dag, og den førre veka. Me vonar dette kan vera eit verkty for å betre utnytta kapasiteten me har. Kafé Dei største kaféane har fått eigne Facebook-sider. Me vonar dette gjer at det blir enklare å halda seg oppdatert på kva som hender på dei kaféane ein nyttar mest, og me vonar at folk vil melda attende til kaféane her, om dei har innspel eller forbetringar. Me har vidare hatt eksamensmiddag. Eksamensmiddagen er finansiert av overskotet frå SiB kafé, som me gir direkte attende til studentane gjennom halv pris på middag i eksamenstida. Til slutt kan det vera greit å orientera om at me vidarefører kaffiavtalen. Om du beheld koppen er det same pris, 250 kr. Om du treng ny kopp er det 300. Avtalen inneheld no òg te, etter ynskje frå Velferdstinget. Bolig Som de kanskje har lest i Studest har me nokre bustadar ståande tomme ved semesterstart. Det er ei utfording å få fylt bustadar på våren grunna forskjellen i utvekslingssemester for innvekslingsstudentar. Utfordringar kan kokast ned til at det kjem fleire studentar til Bergen om hausten enn om våren. Me kan difor ikkje leige ut alle dei ledige husværa på våren med langtidskontraktar av di me må ha ledige hyblar om hausten att. Me skal framover diskutera korleis me kan løysa dette problemet. Helse og rettleiing Me har opna vår nye tannklinikk på Danmarksplass, i same lokaler som Sju fjell legesenter snarleg opnar. Dette gjer at me betrar kapasiteten på tannlege. Me betrar òg legekapasiteten med tre nye legar. Legekontoret har opna ventelistene sine, og opnar sjølve legepraksisen i februar. Styreopplæring Me har gjennomført styreopplæring del ein for SiB-styret. Dette er lovpålagt gjennom Samskipnadslova, og me hadde Fredrik Refsnes frå SiO til å halda styreopplæringa. Opplæringa gjekk på korleis ein arbeider i eit styre, kva lover og reglar som gjeld, ansvarsbevistheit og fordeling med meir. I tillegg skal me gjennomføra ein styreopplæring del to og tre. Side 20 Telefon:

21 Tor Sivertsen Prestegard Valgt av Velferdstinget Tillitsvalgte som Velferdstinget har valgt, og som det er ønskelig at orienterer. Ankeutvalget for barnehagesaker Det har ikke blitt innkalt til møter i ankeutvalget. - Linnea Ankeutvalget for helsefondsaker Det har ikke blitt innkalt til møter i ankeutvalget. - Linnea Styringsgruppa for Karrieresenteret - Ikke mottatt orientering Kontrollkomitéen til Det Akademiske Kvarter Ikke mottatt orientering Studentidrettsrådet Ikke mottatt orientering Styret i Studentradioen i Bergen (SRiB) SriB trenger nye styremedlemmer oppnevnt av VT. Dette trenger vi for at SiB-studentene i Bergen kan følge opp at deres interesser kan bli tatt vare på i radioen. Blant annet ved at pengene VT bevilger til radioen hvert år blir brukt på en god måte for å skape et bra velferdstilbud til studentene. Arbeidet VTs oppnevnte styremedlemmer gjør er ikke omfattende. De må lese rapportene fra administrasjonen i forkant av møtene, og gjerne kommentere på dette under styremøtene. De orienterer kort til VT etter møtene. De er med å utarbeide handlingsplan og å skrive årsmelding. De kan komme med pålegg og retningslinjer til radioens ansatte. De må være med å påse at radioens formål ivaretas og at regnskap og formueforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. De evaluerer også radioens profil og sendeflate uten å detaljstyre SriBs redaksjonelle arbeid. - Vegard Sørhus Daglig leder, Studentradioen i Bergen Styret i Studvest Ikke mottatt orientering Side 21 Telefon:

22 Budsjettkomiteen (BK) Budsjettkomitéen hadde første møte for å konstituere seg tirsdag På møtet ble Serine Jonassen valg til leder og Johanne Vaagland nestleder og sekretær. Komitéen skal utover våren planlegge og fastsette planen for søknad, intervjuer og innstilling av budsjett. Datoplanen vil bli satt slik at budsjettkomitéen får nok tid til å gjennomføre søknadsprosessen, samtidig som søkere får god tid til å innhente nødvendig informasjon. Vi ønsker å fastlegge noen retningslinjer og hovedprinsipper for budsjettet før søknadsprosessen starter, og å følge opp grupper som fikk tildelt penger for Mer informasjon om datoer og retningslinjer vil bli gitt utover våren. Mvh Serine Jonassen Ønsker å orientere Organisasjoner i Bergen som av eget ønske orienterer til Velferdstinget. K7 Bulletin Ikke mottatt orientering Det Akademiske Kvarter Ikke mottatt orientering. Studentersamfunnet i Bergen Ikke mottatt orientering. Side 22 Telefon:

23 Kandidatpresentasjoner VT 01/15, sak 05/15 Valg Side 23 Telefon:

24 Innhold Styret i Studvest Gruppe B Gruppe C Varamedlemmer til Studvest-styret, gruppe A Varamedlemmer til Studvest-styret, gruppe C Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen prioritering av kandidatene. Side 24 Telefon:

25 Styret i Studvest Gruppe B Det er forhåndsmeldt 1 kandidat til Studvest-styret, gruppe B 1 Navn Fredrik B Punsvik Din e-post Ditt telefonnummer Institusjon UiB: Universitetet i Bergen Har du betalt semesteravgift dette semesteret? Ja Ønsket verv Styremedlem, Studvest (kategori B) Fast eller vara? Fast Student gjennom hele vervet? Ja Studiebakgrunn Jus, 4. året. Organisasjonsbakgrunn Lang erfaring fra partipolitikk, blant annet som nestleder i Unge Høyres Landsforbund. Ikke lenger partipolitisk aktiv. Tidligere styreleder i Studvest. Motivasjon Fordi jeg ønsker å bidra til at Studvest styres på en profesjonell og fornuftig måte. Avisen står antakeligvis overfor noen tøffe veivalg i tiden fremover. Jeg ønsker å bidra at avisen kommer best mulig ut av det. Side 25 Telefon:

26 Gruppe C Det er forhåndsmeldt 1 kandidat til Studvest-styret, gruppe C 1 Navn Chris Ronald Hermansen Din e-post Ditt telefonnummer Institusjon Ikke student Har du betalt semesteravgift dette semesteret? Nei Ønsket verv Styremedlem, Studvest, gruppe C Fast eller vara? Fast Student gjennom hele vervet? Nei Studiebakgrunn Medievitenskap, årsstudium Organisasjonsbakgrunn 2 år i samme styret. Motivasjon Fordi jeg ønsker å bidra til Studvest etter gode år der som journalist/fotograf. Side 26 Telefon:

27 Varamedlemmer til Studvest-styret, gruppe A Det er forhåndsmeldt 1 kandidat til varamedlem i Studvest-styret, gruppe A 1 Navn Karina Asbjørnsen Din e-post Ditt telefonnummer Institusjon UiB: Universitetet i Bergen Har du betalt semesteravgift dette semesteret? Ja Ønsket verv Styret i Studvest Fast eller vara? Vara Student gjennom hele vervet? Ja Studiebakgrunn Går på bachelorprogrammet i sammenliknende politikk. Har tidligere fullført bachelor i journalistikk. Organisasjonsbakgrunn Tidl. ansvarlig redaktør i BSTV Motivasjon Relevant bakgrunn, ønsker å bidra. Side 27 Telefon:

28 Varamedlemmer til Studvest-styret, gruppe C Det er forhåndsmeldt 1 kandidat til varamedlem i Studvest-styret, gruppe C 1 Navn Anders Jakobsen Din e-post Ditt telefonnummer Institusjon Ikke student Har du betalt semesteravgift dette semesteret? Nei Ønsket verv Styret i Studvest. gruppe C Fast eller vara? Vara Student gjennom hele vervet? Nei Studiebakgrunn Jeg har to bachelorgrader i henholdsvis midtøstenkunnskap og sammenliknende politikk, en mastergrad i historie og praktisk-pedagogisk utdanning, alt ved Universitetet i Bergen. Organisasjonsbakgrunn Har vært nyhetsjournalist ( ) og ansvarlig redaktør (2011) i Studvest. Motivasjon Jeg mener at Studvest er veldig viktig for studentbyen Bergen og mediebyen Bergen, og ønsker med min journalistbakgrunn fra BT og Vestnytt å bidra til at avisen fortsetter å være det. Side 28 Telefon:

29 Kandidatpresentasjoner VT 01/15, sak 06/15 Suppleringsvalg Side 29 Telefon:

30 Innhold Styret i Studvest Gruppe A Varamedlemmer til Studvest-styret Det Akademiske Kvarters kontrollkomité Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen prioritering av kandidatene. Side 30 Telefon:

31 Styret i Studvest Gruppe A Det er forhåndsmeldt 1 kandidat til Studvest-styret, gruppe A 1 Navn Gerd Margrete Tjeldflåt Din e-post Ditt telefonnummer Institusjon Ikke student Har du betalt semesteravgift dette semesteret? Nei Ønsket verv Studveststyret, kategori A - bakgrunn fra studentmedia Fast eller vara? Fast Student gjennom hele vervet? Nei Studiebakgrunn Har studert ved UiB. Ein bachelor i historie og nesten ein bachelor i samfunnsøkonomi. Organisasjonsbakgrunn Er tidlegare journalist og nyhenderedaktør i Studvest. Jobba fulltid som redaktør i Har vore med i styret i eitt år, og har det siste halve året vore styreleiar. Ønskjer å fortsette med det. Motivasjon Eg har mykje erfaring frå Studvest, både som journalist i redaksjonen og frå styret. Er i dag fast tilsett som politisk journalist i Bergens Tidende, og har difor ein del kunnskap og erfaring frå journalistikken også utanfor studentmedia. Ønskjer å halde fram med å bidra med dette i studveststyret, og trur det er særleg viktig i desse tider der annonseinntektene til absolutt alle medier er sviktande, og ein treng å tenkje nytt rundt korleis nyhende skal publiserast, og aviser skal sjå ut. Side 31 Telefon:

32 Varamedlemmer til Studvest-styret Det er forhåndsmeldt 1 kandidat til varamedlem i Studvest-styret, gruppe B 1 Navn Astrid Hauge Rambøl Din e-post Ditt telefonnummer Institusjon UiB: Universitetet i Bergen Har du betalt semesteravgift dette semesteret? Nei Ønsket verv Studvest, kategori B Fast eller vara? Vara Student gjennom hele vervet? Nei Studiebakgrunn Mastergrad i sosiologi, avsluttes to uker. (Har ikke betalt semesteravgift av "tekniske årsaker": har ikke fått poststudierett ennå, men er lovet dette.) Skal være poststudent våren Organisasjonsbakgrunn Representant i Studentparlamentet perioden 2013/2014. Studentrepresentant i universitetsstyret 2014/15. Tidligere redaktør i Studvest (2012). Motivasjon Jeg kjenner organisasjonen godt. Side 32 Telefon:

33 Det Akademiske Kvarters kontrollkomité Det er forhåndsmeldt 1 kandidat til vervet som medlem av Det Akademiske Kvarters kontrollkomité. 1 Navn Lars Arne Nilssen Din e-post Ditt telefonnummer Institusjon UiB: Universitetet i Bergen Har du betalt semesteravgift dette semesteret? Ja Ønsket verv Medlem av kontrollkomitéen i Det akademiske kvarter Fast eller vara? Fast Student gjennom hele vervet? Ja Studiebakgrunn Bachelorgrad ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, SV. Årsstudium ved Institutt for økonomi, SV. Påbegynt årsstudium ved Insitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, HF. Organisasjonsbakgrunn Diverse erfaring fra det frivillige kultur- og organisasjonslivet, samt fra studentpolitikken. Motivasjon Jeg ønsker å bidra til trygg og riktig forvaltning av Bergens fremste studentsted og -kulturarena. Side 33 Telefon:

34 Forslag til arbeidsprogram 2015 VT 01/15, sak 08/15 Side 34 Telefon:

35 1 Helse og rådgivning VT mener at SiB sin helse- og veiledningstjeneste skal jobbe aktivt for å forebygge fysiske og psykiske helseproblemer hos studentene. 1.1 Arbeide for økt eksternfinansiering av Karrieresenteret 1.2 Arbeide for at studenter skal ha et like rimelig tannhelsetilbud som ungdom mellom 18 og 20 år i Hordaland. 1.3 Arbeide for kortere ventetid for psykisk behandling 1.4 Arbeide for å få det offentlige til å dekke en større del av kostnadene til Studentenes psykiske helsetjeneste 2 Bolig VT mener at SiB Bolig skal ha minst 30 % dekningsgrad. SiB skal ha gode rutiner for oppfølging av sine beboere. 2.1 Arbeide for sentrumsnære tomter til studentboliger 2.2 Arbeide for å innføre alternative losjeringsløsninger i SiB sine boliger 2.3 Sikre god kommunikasjon med tillitsutvalgene 3 Studentkafé VT mener at studentkafeene skal tilby lik pris på like produkter, uavhengig av studiested. 3.1 Arbeide for at tilbudet i kafeene blir enklere og billigere 3.2 Arbeide for økt åpningstid i eksamensperioden tilpasset studentenes behov 3.3 Arbeide for at kafeene gir et tilbud til allergikere og lignende grupper, med tydelig merking av maten 4 Samferdsel VT mener at studenter skal tilbys studentrabatt på all kollektivtransport. Rabatten skal være lik uansett alder, tid på døgnet, og bo- eller studiested. 4.1 Arbeide for nattbuss i fadderuka 4.2 Arbeide for prøveordning for bysykler med stasjoner ved utdanningsinstitusjonene Dissens: Jin Sigve Mæland 4.1: Utheves 5 Studentøkonomi VT mener at studiestøtten skal bindes til 1,5 G og fordeles over 11 måneder. 5.1 Arbeide for «Boligkravet» 5.2 Arbeide for at inntektstaket for studenter økes. 6 SiB VT mener at relevant informasjon om SiB sine tjenester skal være kjent for studentene. SiB skal ha god kommunikasjon med studentene. 6.1 Arbeide for å få bedre innsikt i SiB sin økonomi 6.2 Arbeide for at utdanningsinstitusjonene bidrar med tilskudd til SiB relativt til antall studenter ved institusjonen 6.3 Arbeide for å få studenttillitsvalgte inn i SiB sine avdelinger 6.4 Gjennomføre en helhetlig vurdering av hvordan semesteravgiften fordeles 7 Studentbergen Side 35 Telefon:

36 VT skal være synlig overfor studentene i Bergen. Alle kulturtilbud i Bergen skal ha studentpriser 7.1 Arbeide for å få opprettet rådgiverstillinger med ansvar for kunnskap og kunnskapsutvikling i Bergen kommune 7.2 Arbeide for bedre samarbeid med de studenttillitsvalgte ved utdanningsinstitusjonene 7.3 Arbeide for å beholde fysiske bokhandlere ved de ulike utdanningsinstitusjonene 7.4 Arrangere søknadskurs for organisasjonene som søker om midler fra Velferdstinget Dissens: Magnus Brekke Nygaard 7.3: Strykes 8 Trening VT mener at SiB Trening skal ha et godt, dimensjonert og rimelig tilbud nært studiestedene. 8.1 Arbeide for å opprette et nytt treningssenter i sentrum 9 Barnehage SiB skal dekke studentenes behov for barnehageplasser og opprettholde fleksible ordninger Side 36 Telefon:

37 Budsjett for Driftsåret 2015 VT 01/15, sak 09/15 Side 37 Telefon:

38 Budsjett Endring Kostnadsramme Lønnskostnader Honorar: VT-AU Honorar: Møte og protokoll Arbeidsgiveravgift Kollektiv pensjon og forsikring Totalt lønnsutgifter Driftskostnader Møtemat: VT Møtemat: AU Velferdsutgifter Kursing Kontorrekvisita Data Kopieringsutgifter Vedlikehold utstyr/interiør Telefon Profilering Reise Representasjon Arrangement Totale driftskostnader Totale kostnader Resultat 0 0 Side 38 Telefon:

39 Lønnskostnader Honorar: VT-AU Honorar til leder av VT-AU. Denne er foreslått hevet med kr fra Lønnsposten er ikke hevet siden Honorar: Møte og protokoll Honorar til møteleder og protokollfører. Posten er ikke foreslått endret fra Arbeidsgiveravgift Posten er ikke foreslått endret fra Kollektiv pensjon og forsikring Posten er foreslått økt med fra 2014, grunnet faktiske utgifter. Driftskostnader Møtemat: VT Posten er foreslått hevet med kr fra 2014, slik at det kan serveres mat også på det siste VTmøtet i året. Møtemat: AU Budsjettpost for møtemat til arbeidsutvalget. Noen av møtene blir lange, og da er det fint om VT-AU kan kjøpe inn mat til disse. Velferdsutgifter Denne posten er ny. Dette skal rekke til semesteravslutninger for VT-AU. Kursing Posten er ikke foreslått hevet fra Disse kr skal holde til to seminarer for Velferdstinget. Kontorrekvisita Dette posten er foreslått redusert med kr fra Posten dekker kun kontorrekvisitter. Data Ny post. Dette skal dekke innkjøp av Google Drive-kontoer til VT-AU og komiteene. I tillegg dekker dette også lisens på Microsoft Office-pakken og drift av domener. Kopieringsutgifter Ny post. Posten er foreslått på kr, omtrent nøyaktig det samme som ble brukt i Vedlikehold utstyr/interiør Ny post. Denne skal dekke innkjøp av ny datamaskin på VT-kontoret. Telefon Denne posten dekker utgiftene for kontortelefonen til Velferdstinget. Profilering Posten er foreslått økt med kr fra VT-AU ønsker å ha litt mer spillerom innenfor profilering, for å kunne gjøre Velferdstinget mer synlig. Reise Posten er foreslått økt med kr fra Side 39 Telefon:

40 Representasjon Posten er foreslått økt med kr fra Dette skal dekke utgifter til representasjonsarrangement, ofte er det deltakeravgift på dette. I tillegg fyller Det Akademiske Kvarter 20 år i år, og det er ønskelig å kjøpe inn en liten gave til jubileet. Arrangement Posten skal dekke tre velferdsfrokoster. Side 40 Telefon:

41 Budsjett for Kulturstyret Driftsåret 2015 VT 01/15, sak 10/15 Side 41 Telefon:

42 Budsjett Endring Kostnadsramme Lønnskostnader Honorar kr Arbeidsgiveravgift kr Pensjonskostnad kr Totalt lønnsutgifter kr Driftskostnader Personalbespisning kr Velferdsutgifter kr Opplæring/kurs kr Arrangement kr Vedlikehold utstyr/interiør kr Kontorrekvisita kr Kopieringsutgifter kr Reklame/annonser kr Informasjon kr Totalt driftskostnader kr Støtte til søkerorganisasjoner DS: Musikk/scene kr DS: Pol, et, rel, sol kr DS: Fagmiljø kr DS: Tidsskrift kr Prosjektstøtte kr Støtte til søkerorganisasjoner Avskrivninger kr Finanskostnader kr Totale kostnader kr Resultat 0 0 Side 42 Telefon:

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen VT 01/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK Protokoll: VT 09/14 Tid: Tirsdag 2. desember klokken 17.15 Sted: Tivoli, DAK Protokoll VT 09/14 Side 1 av 9 02.12.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Johanne Vaagland, Lars Arne Nilsen, Tommy Aarethun. -

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen VT 04/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 52/15 Orienteringer... 3 Plikter å orientere... 5 Velferdstinget sitt arbeidsutvalg

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte PROTOKOLL fra Kulturstyrets møte 4/15 den 11. mai 2014 kl.17:15 avholdt på rom 210 på Studentsenteret. Tilstede: Pernille Røsvik, Oda Sund, Kristian Kongsvoll, Andreas Servan, Mats Johansen, Tellef Solbakk

Detaljer

Orienteringer VT 05/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 05/15. Velferdstinget i Bergen VT 05/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 8. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen

Detaljer

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte 5 10 15 20 Tid: Tirsdag 3. desember Sted: Tivoli, Kvarteret Tivoli ligger i første etasje på Kvarteret. Det vil bli servert mat fra klokken 17.00, møtet settes

Detaljer

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet»

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» 5 Tid: Tirsdag 3. desember 2013 Sted: Tivoli, Kvarteret Til stede med stemmerett: 10 15 UiB: Håvard Øritsland Eggestøl, Bjørn Kristian Danbolt, Susann Strømsvåg, Njaal Neckelmann,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15 Kandidatpresentasjoner VT 04/15, sak 39/15 Innhold Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3... 3 Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 6 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 03/13 5. mars 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 20/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold Protokoll for VT 03/15... 3 VT 33/15 Orienteringer... 8 Plikter å orientere... 10

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 04/14 Tid: tysdag 8. april kl. Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Kandidatskjema VT 06/14

Kandidatskjema VT 06/14 Kandidatskjema VT 06/14 Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) Det er førehandsmeldt ein kandidat til VT-AU. 1 Magnus Brekke Nygaard Magnus Brekke Nygaard magnus@fri24.com 98414983 AU-medlem med idrett

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Styremøte Studentsamskipnaden på Vestlandet

Styremøte Studentsamskipnaden på Vestlandet Studentsamskipnaden på Vestlandet Styremøte Studentsamskipnaden på Vestlandet Protokoll 1/2017 Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i møterom 2 UiB, Muséplass 1 2. februar 2017, kl.

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Orienteringar: VT 06/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 06/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 06/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 08/14 Tid: tysdag 8. november kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 7 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 3. september 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 50/13 Opprop 10 15 20 25 30 Følgende representanter og vararepresentanter

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/14-15 den 24.november 2014 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter SP 46/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 02/14 Tid: Tirsdag 11. februar klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Fordeling av semesteravgift for 2016

Fordeling av semesteravgift for 2016 Velferdstinget i Bergen v/ Budsjettkomiteen 2015 Fordeling av semesteravgift for 2016 Budsjettkomiteens innstilling Serine Jonassen, Johanne Vaagland, Sondre Johan Haugsdal Riisøen, Haakon Kvernevik Knudsen

Detaljer

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 9 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 4. desember 2012 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 01/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Protokoll VT 08/15. Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 08/15 Side 1 av 9 Tirsdag 1.

Protokoll VT 08/15. Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 08/15 Side 1 av 9 Tirsdag 1. Protokoll VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 08/15 Side 1 av 9 Tirsdag 1. desember Oppmøtte Representanter med stemmerett (19/27) UiB (10/10) Jin Sigve

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt.

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 02/13 5. februar 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 VT sak 09/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede: Universitetet

Detaljer

Endeleg innkalling VT 01/13

Endeleg innkalling VT 01/13 Endeleg innkalling VT 01/13 5 Tid: tysdag 4. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det akademiske kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 09/14 Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle. SiB-studentar har tale- og forslagsrett. Budsjettmøtet byrjar

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Vedlegg VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Vedlegg VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Vedlegg VT 09/14 Tid: Tysdag 2. desember, 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 08/14 Tid: Lørdag 8. oktober klokken 10.15 Sted: Egget, Studentsenteret Protokoll VT 07/14 Side 1 av 12

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/13

Endelig innkalling VT 06/13 Endelig innkalling VT 06/13 5 Tid: Tirsdag 3. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. 10 15 20

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 23 Arbeidsprogramkomitéen... 28 Ordstyrar...

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011 Møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 14. september 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 48/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Orienteringer VT 07/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 07/15. Velferdstinget i Bergen VT 07/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: Lørdag 7. november, kl. 10.15 Sted: Egget, Studentsenteret Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/12

Endeleg innkalling VT 02/12 Endeleg innkalling VT 02/12 5 10 15 20 Tid: tysdag 17.01.2012, kl. 17.15 Stad: Storelogen (3. et.), Det akademiske kvarter Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Tirsdag 15. mars 2011 VT 24/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Livar Bergheim,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet»

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» 5 Tid: Tirsdag 3. desember 2013 Sted: Tivoli, Kvarteret Til stede med stemmerett: 10 15 UiB: Håvard Øritsland Eggestøl, Bjørn Kristian Danbolt, Susann Strømsvåg, Njaal Neckelmann,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Tilstede: TU Løbergsveien, TU Fantoft Familieboliger, TU Fridalen, TU Hatleberg, TU Grønneviksøren, TU Damsgårdsveien, TU Gyldenpris

Tilstede: TU Løbergsveien, TU Fantoft Familieboliger, TU Fridalen, TU Hatleberg, TU Grønneviksøren, TU Damsgårdsveien, TU Gyldenpris Referat Boligutvalgsmøtet 14. februar 2014 Tilstede: TU Løbergsveien, TU Fantoft Familieboliger, TU Fridalen, TU Hatleberg, TU Grønneviksøren, TU Damsgårdsveien, TU Gyldenpris Fra SiB: Salg- og markedssjef

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Kulturstyrets statutter

Kulturstyrets statutter Kulturstyrets statutter sist endret av VT 15/05-2006 INNLEDNING 1 Kulturstyrets formål 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstingets (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 28 Arbeidsprogramkomitéen... 34 Ordstyrar...

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 01/11

Endeleg innkalling til VT 01/11 Endeleg innkalling til VT 01/11 Tid: 06.12.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER EKSTERNANSVARLIG Var på møte med Vibber på torsdag sammen med andre arrangører som skal være med på arrangementet. Hadde møte med SALT på fredag, sammen med Kamilla.

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/11

Endeleg innkalling VT 07/11 Endeleg innkalling VT 07/11 Tid: tysdag 18. oktober, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret ved Studentsenteret

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Vedlegg VT 08/14. Tid: Laurdag 8. november, kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret

Vedlegg VT 08/14. Tid: Laurdag 8. november, kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Vedlegg VT 08/14 Tid: Laurdag 8. november, kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Protokoll: VT 07/14 Tid: Tirsdag 7. oktober klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 07/14 Side

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer