Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen"

Transkript

1 Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon:

2 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/ VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter å orientere Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) Kulturstyret (KS) Orientering fra studentene i SiB-styret Valgt av Velferdstinget Ønsker å orientere Studentersamfunnet i Bergen VT 27/15 Vedtekter for Velferdstinget Høringsbrev Forslag til statutter for Gjeldende vedtekter og styringsdokument VT 29/15 Innmelding i Velferdstingene i Norge Vedtekter for Velferdstingene i Norge (ViN) Side 2 Telefon:

3 VT 24/15 Protokoll for VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 3 Telefon:

4 Representanter (22) UiB (10): Ingrid Handeland, Thomas Bjørkeland, Mia Milde, Johanne Vaagland, Jin Sigve Mæland, Eirik Reikerås, Lars Arne Nilssen, Anders Sætra, Tord Bjørnevik, Tommy Aarethun HiB (6): Fredrik Bødtker, Martin Furland, Ida Austgulen, Bjørn Iversen, Andreas Olsbø, Andrea Holst NHH (3): Embla Belsvik, Ingvild Kvinnsland, Eirik Berger BI (2): Mikael Digre, Even Oppsal CKB (1): Vilde Fjeldavlie Gudmundsen Andre med møteplikt eller -rett VT-AU: Linnea Reitan Jensen, Magdalena Thorbjørnsen KK: Hanne Brørs SiB-styret: Tor Sivertsen Prestegard, Eivind Brandt Kulturstyret: Tellef Raabe Side 4 Telefon:

5 Forslag til dagsorden VT 14/15 VT 15/15 VT 16/15 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Orienteringer Orienteringssak Direktørpraten: Hege Råkil Orienteringssak VT 17/15 Kampanjer 2015 Diskusjonssak VT 18/15 Regnskap for Velferdstinget 2014 Diskusjonssak VT 19/15 VT 20/15 VT XX/15 VT XX/15 Vedtektsbehandling Vedtakssak Tacoresolusjon Vedtakssak Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Side 5 Telefon:

6 VT 14/15 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Forslag til vedtak 14.1 Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden 14.2 Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 01/15 Arbeidsutvalgets innstilling 1. Vedtas. 2. Vedtas. Resultat av votering 14.1 Vedtatt 14.2 Vedtatt med endringer som kom fram i møtet. VT 15/15 Orienteringer Orienteringssak VT 16/15 Direktørpraten: Hege Råkil Orienteringssak VT 17/15 Kampanjer 2015 Diskusjonssak VT 18/15 Regnskap for Velferdstinget 2014 Vedtakssak Vedtaksforslag 18.1 Velferdstinget godkjenner regnskapet for Arbeidsutvalgets innstilling Vedtas Side 6 Telefon:

7 Resultat av votering 18.1 Vedtatt VT 19/15 Vedtektsbehandling Vedtakssak Forslag til vedtak 19.1 Mandatet vedtas 19.2 A.A., B.B., C.C., D.D. og E.E. velges til vedtektskomiteen. Arbeidsutvalgets innstilling 19.1 Vedtas 19.2 Vedtas Resultat av votering 19.1 Vedtatt 19.2 Even Oppsal, Embla Belsvik, Lars Arne Nilssen, Andreas Olsbø og Ingvild Handeland ble valgt VT 20/15 Tacoresolusjon Vedtakssak Forslag til vedtak 20.1 Det omforente forslaget vedtas 20.2 Forslag fremmet av Fredrik Bødtker: Tilbudet skal gjelde for de største SIB-kafeene. Arbeidsutvalgets innstilling 20.1 Vedtas Resultat av votering 20.1 Ikke vedtatt 20.2 Ikke vedtatt VT 21/15 Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak Side 7 Telefon:

8 VT 22/15 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Side 8 Telefon:

9 VT 25/15 Orienteringer Side 9 Telefon:

10 Tid: Tirsdag 14. april, kl Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjoner og enkeltpersoner kan orientere om saker de mener er av interesse for Velferdstinget. Side 10 Telefon:

11 Plikter å orientere Organer som plikter å orientere til Velferdstinget, jamfør Velferdstingets vedtekter. Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) Linnea Møter 11. mars var det møte med byrådsleders kontaktutvalg, sammen med studentlederne fra UiB, HiB, NHH og BI, i tillegg til Kulturstyret, Utdanning i Bergen og Kvarteret. Av saker som ble løftet var Utdanning i Bergens arbeid med strategi fremover, Kulturstyrets økonomiske situasjon, og hvordan Bergen kan bli landets fremste studentby. Vi drøftet også litt rundt en rådgiverstilling i kommunen som skal ha ansvar for kunnskap og kunnskapsutvikling. 12. mars var jeg innom møtet til SiB Helse og Rådgivning for å legge fram Velferdstingets arbeidsprogram. Det ble god samtale rundt en del av punktene, og de virket fornøyde med avsnittet om SiB Helse og Rådgiving. 17. mars var jeg, sammen med studentlederne som også deltok i byrådsleders kontaktforum, i møte med fylkesordføreren i Hordaland. Saker som ble diskutert var status på bysykler, kollektivtransport, Bergen som kunnskapsby og helsetilbud. 20. mars var jeg i møte med prosjektleder i Lykkepromille og fadderkoordinator ved UiB angående en faddervaktkoordinator. De ønsker å få en person som er ansvarlig for gjennomføring av faddervaktprosjektet, slik at det ikke forsvinner. Vi diskuterte ulike løsninger, og ser på det som mulig å få denne personen på plass før neste års fadderuke. Faddervaktordningen er et samarbeidsprosjekt mellom nesten alle institusjonene som har fadderuke. Institusjonene skal skaffe folk til å gå faddervakter på kvelds- og nattestid, for å gjøre veien hjem fra byen trygg for de nye studentene mars var jeg og Magdalena i Oslo på Kartong-ViN, møte med arbeidsutvalgene i Velferdstingene i Norge. På sakslista til disse to dagene var formalisering av Velferdstingene i Norge (ViN), felles kampanjer, NSOs velferdspolitikk og samarbeid med Norsk studentorganisasjon. Det var gode diskusjoner og samtaler rundt alle temaene, og på delen om samarbeid med NSO var både velferds- og likestillingsansvarlig, Kristian, leder av NSO, Anders, og politisk rådgiver for velferd og likestilling, Janne, tilstede. Velferdstinget i Oslo og Akershus har allerede planlagt en del kampanjer de skal ha fremover, og det er muligheter for de andre velferdstingene å henge seg på. Den ene kampanjen går på å få studenter til å melde flytting til byen de bor og studerer i, og denne blir nok vi i Bergen også med på. 26. mars var jeg innom SiBs styremøte for å presentere Velferdstingets arbeidsprogram, og senere samme dag hadde VT-AU et arbeidsmøte om kampanjer. Der fikk vi planlagt mer på kampanjen om psykisk helse, og den nye emneknaggen blir #vibryross. Det har et mer positivt fokus enn #brydeg. Vi kommer også til å ta dette opp med studentlederne fra de ulike institusjonene og be om hjelp til promotering og gjennomføring. Foreløpig har vi tenkt at vi skal gjennomføre kampanjen i midten av mai. Andre arrangement 9. mars var jeg i Oslo, på seminar i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet om studenters psykiske helse. Kræsjkurs i studentdemokratiene, som ble avholdt i fjor, ble også arrangert 17. mars. Alle studentmediene var invitert til å sende sine redaksjonsmedlemmer, og studentdemokratiene ved de største institusjonene var invitert til å fortelle hvordan de fungerer og hva som er viktig fremover. Dessverre var det få som møtte opp, til tross for at vi har hatt kontakt med lederne angående dette. Her får vi se hva vi kan gjøre for at flere er med neste år. Side 11 Telefon:

12 19. mars var jeg og boligdirektør i SiB, Stein Ove, invitert til å holde innlegg på fagmøte i Husbanken. Det var ansatte i Husbanken fra rundt om i Norge, én person fra Vestbo, i tillegg til én fra kommunen tilstede i salen. Vi fikk begge gode tilbakemeldinger på våre innlegg, og det virker som om det kan bli en god dialog rundt hvordan vi best mulig kan bygge flest mulig boliger i sentrumsområdet. Representanten fra kommunen fortalte at Grønneviksøren 2, tomten SiB egentlig var lovet av kommunen, ikke kommer til å bli gitt til SiB for studentboligbygging allikevel. 25. mars arrangerte vi årets første velferdsfrokost, om sykkelbyen Bergen. Vi hadde et godt panel, og det var en del oppmøtte, men vi savnet flere representanter fra Velferdstinget. Nattbuss i fadderuka Jeg har endelig fått kontakt med Skyss, men tilbakemeldingen var bare at de skulle komme tilbake til oss etter at de har evaluert ordningen vi hadde i fjor. Dette tok jeg også opp med fylkesordføreren, og han skulle ta dette videre. Samarbeid med studenttillitsvalgte ved utdanningsinstitusjonene Jeg har innkalt til møte i studentlederforum. Dette er et forum vi ønsker å starte, hvor alle ledere av studentdemokratiene ved institusjonene inviteres. Målet er å skape et bedre samarbeidsmiljø mellom studentlederne og å få en naturlig møteplass for medlemmene i forumet. Økonomi Jeg har lagt ved økonomirapporten for mars, slik at representantene i Velferdstinget kan se hva som er brukt av midler hittil i år. VT-AU jobber nå med en plan for hvordan vi best mulig kan bruke midlene i profileringsposten. Side 12 Telefon:

13 Magdalena Møter AU-møter Vi har hatt flere AU-møter. Vi i arbeidsutvalget hadde også et møte før påsken der vi diskuterte kampanjer fremover og begynte planlegging av hvordan dette skal gjennomføres. Møte med Kartong-ViN i Oslo Mars var Linnea og jeg i Oslo for å møte med arbeidsutvalgene fra Velferdstinget i Trondheim, Oslo og Stavanger. På møtet snakket vi blant annet om samarbeid med NSO fremover, vi formaliserte oss og diskuterte kampanjer fremover. Velferdsfrokost Jeg har brukt mesteparten av tiden min i mars til planlegging av og forberedelse til Velferdsfrokosten som var 25. Mars. Det kom en del folk som ikke er studenter og oppmøtet var relativt godt, så vi er fornøyd. Vi fikk også kontakt med en mann fra KrF Hordland etter frokosten som ønsket å samarbeide med oss om bysykkel-ordningen, noe som er helt supert! Sindre På grunn av nært forestående innlevering av masteroppgave prioriterer jeg for tiden bort alle oppgaver i AU som ikke haster. Av samme årsak er jeg heller ikke tilstede på VT-møtet like før innlevering av oppgaven. Orientering for perioden mellom forrige og neste VT-møte gis på VT 04/15. Kulturstyret (KS) Kulturstyrets sammensetning: Stilling Fornavn Etternavn Institusjon Leder Tellef Solbakk Raabe NHH/UiB Nestleder Gjertrud Bøhn Mageli UiB (2 år, 1 igjen) Charlotte Todnem UiB (2 år, 2 igjen) Vegard Sørhus UiB (2 år, 2 igjen) Kristian Kongsvoll NHH/UiB (2 år, 2 igjen) Oda Sund UiB (1 år, 1 igjen) Mats Engdal Johansen BAS (1 år, 1 igjen) Pernille Røsvik UiB (1 år, 1 igjen) Amanda Øiestad Nilsen UiB (1 år, 1 igjen) Andreas Servan KHiB (1 år, 1 igjen) Ingrid Haugen Nonskard UiB Side 13 Telefon:

14 (1 år, 1 igjen) Vegard Bækkedal NHH Org.sek. Hege Andersen SiB 1. vara Heidi Guldvog Hartvedt UiB 2. vara Matteo Blomberg Ghini NHH 3. vara Frida Snilstveit Hoem UiB 4. vara Arja Horneland KHiB 5. vara Elizabeth Blomstervik UiB 6. vara Ida Hegle NHH/UiB Oversikt over våre midler 2015 ( ): Budsjett Antall søkn. Omsøkt Tildelt hittil Rest Musikk/Scene kr ,00 26 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pol/et/rel/sol kr ,00 21 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagmiljø kr ,00 20 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tidsskrift kr ,00 4 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Prosjekt kr ,00 8 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Registreringer SUM kr ,00 93 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Økonomi: Slik det ble orientert om ved forrige VT-møte, har Kulturstyret vesentlig mindre økonomiske midler tilgjengelig enn foregående år. Dette skyldes hovedsakelig 14 (!) nyregistrerte organisasjoner. Resultatet er tildelingskutt for eksempelvis Aktive Studenters Forening, Bergen Filmklubb, Tidsskriftet Røyst og flere andre. Om lag halvparten av årets driftssøknader er behandlet så langt i år. Vi avholder styremøte 13. april, dermed vil jeg kunne gi en muntlig orientering om nåværende situasjon. Side 14 Telefon:

15 Kurs: Vi arrangerer kurs lørdag 11. april. Dette vil det orienteres om muntlig. Mer enn 50 er påmeldt per dags dato. Det vil arrangeres ett kurs til senere i semesteret. Ny villa: Vi møter sammen med Kvarteret Eiendomsavdelingen (EiA) annenhver uke. Det vil orienteres om arbeidet muntlig. Detaljerte planer vil kunne presenteres til neste VT-møte (mai). Kontrollkomité Det Akademiske Kvarter: Pernille Røsvik er valgt som KS sin representant, med Andreas Servan som vara. Disse har ingenting å orientere per dags dato. Internt: Styret jobber godt og effektivt sammen. Kompetansen til det enkelte styremedlem er god, og det er også sosiale samholdet. De nyvalgte varamedlemmene har blitt godt inkludert, og de fleste av disse deltok på styremøte 02. Vi ser frem til kurs og festligheter førstkommende lørdag, samt søknadsbehandling mandag. Annet: Spørsmål? Orientering fra studentene i SiB-styret Orientering til VT 03/14 Vyrde velferdsting. Her kjem orientering frå representantane vald av studentane i SiB-styret. Styremøte Sidan førre møte i Velferdstinget har det vore eit møte i SiB-styret. Dette møtet var rett før påske, torsdag 26. april, og grunna påskeavvikling har me ikkje heilt avklåra alt av referat og informasjon frå dette møtet. Me kjem til å orientera munnleg frå dette møtet på VT-møtet. Me ber om orsaking for at denne orienteringa difor ikkje er fyldig. Opning av Kronstadparken opna me eit utvida treningssenter på Kronstad. Treningssenteret har no tre etasjar, med moglegheit for gruppetimar, ein eigen tredemølle- og spinningsal, ordentlege garderobefasilitetar og utvida styrke og kondisjonsareal. SiB resepsjon Etter påske har SiB opna sin nye resepsjon på Studentsenteret. Resepsjonen er der SiB-bolig sin resepsjon var før. Her kan ein då ta kontakt for alle spørsmål knytt til SiB sine tenestar. Neste styremøte Neste styremøte i SiB-styret er 16. april og skal m.a. handsama årsmelding. Kræsjkurs i studentpolitikk Tor har halde eit innlegg på Velferdstinget sitt kræsjkurs Side 15 Telefon:

16 Seminar om studentbustadar i regi av Husbanken Tor deltok på eit seminar om studentbustadbygging i regi av Husbanken. Styreleiarsamling og boligmøte Det vart arrangert styreleiarsamling og boligmøte for Studentsamskipnadane mars. Her møtast styreleiarar fyrst for å diskutera og erfaringsutveksla over relevante tema, og so har samskipnadane (adm.dir, styreleiar og boligdir.) ei felles samling der ein ser på utfordringar i høve studentbustadbygging. Diverre kom eg meg ikkje attende for å delta på 4. april grunna ei uforutsett stenging på Flesland, og fekk difor berre med meg måndag og halve tysdag. Vyrdsamt Tor Sivertsen Prestegard Valgt av Velferdstinget Tillitsvalgte som Velferdstinget har valgt, og som det er ønskelig at orienterer. Ankeutvalget for barnehagesaker Det har ikke blitt innkalt til møter i ankeutvalget. - Linnea Ankeutvalget for helsefondsaker Det har ikke blitt innkalt til møter i ankeutvalget. - Linnea Kontrollkomiteen til Det Akademiske Kvarter Ikke mottatt orientering Studentidrettsrådet Ikke mottatt orientering Styret i Studentradioen i Bergen (SRiB) Ikke mottatt orientering Styret i Studvest Ikke mottatt orientering Budsjettkomiteen (BK) Ikke mottatt orientering Ønsker å orientere Organisasjoner i Bergen som av eget ønske orienterer til Velferdstinget. Side 16 Telefon:

17 Studentersamfunnet i Bergen Arrangementer I løpet av den siste måneden har vi blant annet samarbeidet med Vibber. Vi har avviklet vår siste NRK-debatt dette semesteret, som omhandlet Brann der vi klarte å trekke nye publikummere. Kulturkomiteen avholdt et møte om psykopati som måtte flyttes til Logen på grunn av så mange påmeldte på facebook. Vi arrangerte også et møte i Grieghallen før Harmoniens konsert «Score». Alt i alt har møteavviklingen gått som det skal, selv om publikumstallet ikke er klart venter vi gode tall. Planlegging av neste semester Vi er nå godt i gang med planleggingen av neste semester. Vi kommer til å bruke den siste uken i semesteret høsten 2015 til å fokusere på Afrika Sør for Sahara. Dessuten planlegger vi samarbeid med BIFF. Dessverre har ikke NRK Hordaland mulighet til å samarbeide med oss neste semester, men begge parter åpne for samarbeid på et senere tidspunkt. PR Det ble trykket en kronikk i Bergens Tidende skrevet av en av Abdul Alkalimat som vi hadde som gjest i upop-komiteen om diskriminering i USA. En debattant skrev i Dagen i forkant av debatten vi hadde om KRF, og vi fikk dekning av BA i forbindelse med debatten om Brann. Vi har også hatt innledere om intervjuobjekter i Studvest, og snakket i Studentradioen om arrangementer. Annet Vi har avholdt allmøte, de riv blant annet diskutert budsjett som skal legges frem på var Generalforsamling 5. mai. Vi skal da også velge nytt styre og råd. Thea Marie Valler Leder, Studentersamfunnet Side 17 Telefon:

18 VT 27/15 Vedtekter for Velferdstinget Side 18 Telefon:

19 Høringsbrev Høringsinstanser Bergen den 17. mars 2015 Velferdstingets vedtektskomité I anledning høring om vedtektskomitéens forslag om nye statutter Velferdstingets vedtektskomité sender herved sitt vedlagte forslag om nye statutter for organisasjonen på høring blant de øverste studentpolitiske organene ved medlemsinstitusjonene i Studentsamskipnaden i Bergen. Forslaget er utarbeidet i tråd med det mandat som komitéen fikk av Velferdstingets andre møte i Komitéen har bestått av Embla Belsvik (NHH), Ingrid Handeland (UiB), Andreas Olsbø (HiB), Even Opsal (BI) og konstituert leder Lars Arne Nilssen (UiB). Blant de viktigste endringene i dokumentet er følgende: - Dagens vedtektsdokument er delt opp i de respektive statutter, retningslinjer og instrukser som det i dag utgjøres av. - Forslaget om nye statutter har fått ny språkdrakt og er organisert annerledes. - Bestemmelser om for eksempel voteringsformer og gjennomføring av valg er gjengitt kun ett sted i forslaget om nye statutter. Dette gjelder også komitéens overbevisning om eventuelle endringer i det øvrige av vedtektsdokumentet. - Antallet medlemmer og varamedlemmer til de ulike råd, styrer og komitéer er foreslått redusert. - Det foreslås en ny ordning for utarbeidelse og behandling av Velferdstingets program. Det er ikke foreslått forslag til endringer i de tilhørende instrukser, retningslinjer og statutter for organisasjonen. Nye forslag til disse vil derimot utarbeides av komitéen i de tilfeller hvor komitéens medlemmer selv eller høringspartene finner dette nødvendig. Arbeidsutvalget er ansvarlig for gjennomføringen av høringen. Komitéen inviterer derfor alle høringsparter til å sende sine forslag eller merknader innen torsdag den 16. april i år til Velferdstingets tredje møte i 2015 skal behandle diskusjonssak om vedtektskomitéens endringsforslag. Side 19 Telefon:

20 Forslag til statutter for Kapittel 1. Om organisasjonen og dens formål 1.1. Om formålet (VT Bergen) er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Velferdstinget representerer alle studenter tilknyttet studentsamskipnaden og skal være deres stemme i velferdspolitiske spørsmål Om organisasjonen Alle studieinstitusjoner i samskipnaden skal være representert i Velferdstinget. Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering. Antall representanter i Velferdstinget avhenger av antallet semesteravgiftsbetalende studenter ved den enkelte medlemsinstitusjon. Snittet av de to foregående semestrenes antall semesteravgiftsbetalende studenter ved den enkelte medlemsinstitusjon avgjør hvor mange representanter hver enkelt institusjon blir tildelt. Alle utdanningsinstitusjoner får én representant per påbegynte femten hundre semesteravgiftsbetalende studenter. Det finnes ingen øvre grense for hvor mange representanter som kan sitte i Velferdstinget. En medlemsinstitusjon har ikke anledning til utgjøre mer enn halvparten av representantene i Velferdstinget. Kapittel 2. Om møter i Velferdstinget og underlagte organer 2.1. Om rettigheter ved møter i Velferdstinget Representanter og deres stedfortreder i Velferdstinget har tale- forslags- og stemmerett. Tillitsvalgte i Velferdstinget og underlagte organer har tale- og forslagsrett. Studenter som for inneværende periode har betalt sin semesteravgift til samskipnaden har talerett Om ordinære møter i Velferdstinget Enhver student som for det inneværende semesteret har betalt semesteravgiften sin til samskipnaden kan melde inn saker til behandling i Velferdstinget. Den innmeldte saken må være saksforberedende organ i hende senest ti 10 dager før møtetidspunktet. Innkalling med tilhørende saksliste til ordinære møter i Velferdstinget skal distribueres blant representantene og deres stedfortredere, samt tilgjengeliggjøres for innsyn av øvrige interesserte. Foreløpig innkalling til ordinære møter i Velferdstinget skal distribueres og tilgjengeliggjøres senest fjorten 14 dager før møtestart. Endelig innkalling til ordinære møter i Velferdstinget skal distribueres og tilgjengeliggjøres senest sju 7 dager før møtestart Om ekstraordinære møter i Velferdstinget Det skal innkalles til ekstraordinære møter i Velferdstinget når et krav fremmes av en tredjedel av medlemsinstitusjonene, arbeidsutvalget selv eller ikke færre enn tredve 30 studenter som har betalt sin semesteravgift til samskipnaden for inneværende semester. Kravet skal fremmes skriftlig. Innkalling til ekstraordinære møter i Velferdstinget skal distribueres blant representantene og deres stedfortredere senest sju 7 dager før møtestart. Det er kun de saker som foranlediget innkallingen som kan behandles på det ekstraordinære møtet i Velferdstinget. Side 20 Telefon:

21 2.4. Om åpne og lukkede møter i Velferdstinget Velferdstingets møter skal være åpne for semesteravgiftsbetalende studenter. Dette gjelder ikke i tilfeller hvor arbeidsutvalget eller Velferdstinget har fattet et vedtak om at møtene skal lukkes. Velferdstinget kan også fatte vedtak om at møtet skal åpnes. Velferdstinget må fatte sitt vedtak med to tredjedelers kvalifisert flertall Om voteringsformer Alle vedtak i Velferdstinget og underlagte organer skal fattes med alminnelig flertall, med mindre noe annet er fastsatt i tråd med disse statuttene Om vedtaksdyktighet Velferdstinget og underlagte organer er vedtaksdyktige når minst halvparten av de stemmeberettigede eller deres stedfortredere er til stede. I møter i Velferdstinget må et minimum av fire medlemsinstitusjoner være representert. En medlemsinstitusjon kan ikke utgjøre mer enn halvparten av de tilstedeværende representantene med stemmerett i Velferdstingets møter Om orienteringsplikt Representanter for Velferdstingets underlagte organ samt styret i studentsamskipnaden skal orientere Velferdstingets representanter i forkant av eller under ordinære møter i Velferdstinget. Kapittel 3. Om valg til Velferdstingets underlagte organer 3.1. Om representasjon i Velferdstinget og underlagte organer Under behandling av sak om valg til komitéer med fem eller flere medlemmer har de tre største utdanningsinstitusjonene i studentsamskipnaden adgang til å kreve at én representant fra sin respektive institusjon skal kvoteres inn. I tilfeller hvor det kreves kvotering går medlemmet med flest semesteravgiftsbetalende studenter foran 3.2. Om valgbarhet Alle semesteravgiftsbetalende medlemmer kan stille til valg som medlemmer av de råd og utvalg som er nevnt i statuttenes kapitler fire og fem, med mindre annet er fastsatt i tråd med disse statuttene. Tillitsvalgte i Velferdstinget og underlagte organer har ikke adgang til å stille til valg som medlemmer eller varamedlemmer i kontrollkomitéen Om øvrige valgbestemmelser Velferdstinget er valgforsamling for alle valg til tillitsverv i Velferdstinget og underlagte organer, med mindre noe annet er fastsatt i tråd med disse statuttene. I valg hvor Velferdstinget er valgforsamling skal alle valg gjennomføres med absolutt flertall/preferansevalg. Alle valg til tillitsverv i Velferdstinget skal ha en funksjonstid på ett år, med mindre noe annet er fastsatt i tråd med disse statuttene. Velferdstinget kan gi fullmakt til å oppnevne medlemmer av de ulike råd og utvalg som er nevnt i statuttenes kapittel fem. Kapittel 4. Om Velferdstingets arbeidsutvalg Arbeidsutvalget er Velferdstingets utøvende organ. Arbeidsutvalget er saksforberedende og innstillende organ i saker som skal behandles i Velferdstinget. Side 21 Telefon:

22 Arbeidsutvalget har ansvar for at møter i Velferdstinget og underlagte organer innkalles og gjennomføres i tråd med de regler som er fastsatt i tråd med disse statuttene. Arbeidsutvalget har ansvar for at de saker som skal behandles i Velferdstinget løftes frem for behandling innen de tidsfrister som er fastsatt. Arbeidsutvalget skal bestå av fire medlemmer, herunder leder og nestleder. Kapittel 5. Om Velferdstingets øvrige organer 5.1. Om kontrollkomitéen Velferdstinget skal alltid ha en kontrollkomité. Kontrollkomitéen skal etter oppfordring eller på selvstendig grunnlag gjennomføre kontroll av de vedtak som fattes i Velferdstinget og de underlagte organene. Velferdstinget kan overgå kontrollkomitéens tolkninger med et to tredjedels kvalifisert flertall. Komitéen skal bestå av tre medlemmer og et varamedlem, herunder leder Om programkomitéen Velferdstinget skal i forkant av rulleringen av prinsipprogrammet nedsette en komité for utarbeidelse av forslag til prinsipprogram. Komitéen skal bestå av fem medlemmer og to rangerte varamedlemmer, herunder leder Om budsjettkomitéen Velferdstinget skal i forkant av fordelingen av semesteravgiften nedsette en komité for utarbeidelse av forslag til fordeling mellom søkerorganisasjonene. Komitéen skal bestå av fem medlemmer og to rangerte varamedlemmer, herunder leder Om kulturstyret Kulturstyret skal oppfylle de fullmakter og utøve det mandat som Velferdstinget har ilagt styret i forbindelse med Velferdstingets velferds- og kulturpolitikk. Kulturstyret skal bestå av sju medlemmer og tre rangerte varamedlemmer, herunder leder og nestleder Om idrettsrådet Idrettsrådet skal oppfylle de fullmakter og utøve det mandat som Velferdstinget har ilagt rådet i forbindelse med Velferdstingets idrettskontakt og politikk. Idrettsrådet skal representere studentidretten i samskipnadsområdet. Idrettsrådet skal bestå av sju medlemmer og tre rangerte varamedlemmer, herunder leder og nestleder Om øvrige komitéer Velferdstinget har til enhver tid adgang til å opprette det antall av komitéer som representantene finner hensiktsmessig. Komitéenes mandat, sammensetning og deres funksjonstid må være tydelig avgrenset i vedtaket om opprettelse. Kapittel 6. Om styring av Velferdstinget 6.1. Om prinsipp- og arbeidsprogram Velferdstinget skal på sitt andre møtet i høstsemesteret behandle vedtakssak om prinsipprogram. Prinsipprogrammet skal ha en tidshorisont som ikke er kortere enn tre år. Side 22 Telefon:

23 Det nyvalgte arbeidsutvalget skal så snart som mulig etter Velferdstingets rullering av prinsipprogrammet og innen én måned legge frem orienteringssak om sitt arbeidsprogram i Velferdstinget. Arbeidsutvalget skal i Velferdstingets siste møte legge frem diskusjonssak om evaluering av sitt arbeid for å realisere arbeidsprogrammets innhold Om budsjett og regnskap Velferdstinget skal behandle sak om budsjett for det påfølgende organisasjonsåret. Velferdstinget skal behandle sak om godkjenning av regnskap for det foregående organisasjonsåret Om retningslinjer og instrukser Velferdstinget kan fastsette nærmere bestemmelser i egne retningslinjer, statutter og instrukser. Kapittel 7. Om mistillit i Velferdstinget Velferdstinget kan med to tredjedeler kvalifisert flertall vedta mistillit mot personer med tillitsverv i Velferdstinget eller underlagte organer. Den som for mistillit rettet mot seg fratrer umiddelbart sitt tillitsverv. Mistillit kan ikke vedtas på ekstraordinære møter i Velferdstinget. Kapittel 8. Om endringer i Velferdstingets statutter Endringer i statuttene må vedtas med to tredjedelers kvalifisert flertall på et ordinært møte i Velferdstinget. Det er ikke adgang til å fremme endringsforslag til sak om behandling av statuttene senere enn ti dager før møtetidspunktet. Side 23 Telefon:

24 Gjeldende vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember Forretningsorden Side: Sist revidert: 2. desember Definisjoner Side: Sist revidert: 2. desember Instruks for Velferdstingets arbeidsutvalg Side: Sist revidert: 2. desember Instruks for Velferdstingets kulturstyret Side: 16 Sist revidert: 2. desember Instruks for Velferdstingets budsjettkomité Side: Sist revidert: 2. desember Instruks for Studentidrettsrådet Side: Sist revidert: 2. desember Statuttar for Studvest Side: Sist revidert: 2. desember Statuttar for Velferdstingets kulturstyre Side: Sist revidert: 2. desember 2014 Side 24 Telefon:

25 1 Statutter 1.1 Formål er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden i Bergen. Velferdstinget representerer alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen, og skal være deres stemme i velferdspolitiske spørsmål overfor Studentsamskipnaden i Bergen, utdanningsinstitusjonene, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og staten Eierform er selveiende og ingen kan i kraft av eierposisjon disponere over dets formue eller hefte for dets gjeld Valg til Velferdstinget Valg til Velferdstinget beskrives i Velferdstingets valgreglement. Representantene må ha betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen for å være valgbare, og må betale semesteravgift til samskipnaden i hele vervets funksjonstid. Velferdstinget kan gjøre unntak fra dette kravet med simpelt flertall Sammensetning Antallet representanter i Velferdstinget avhenger av antallet semesteravgiftsbetalende studenter ved de enkelte medlemsinstitusjonene. Det finnes ingen øvre grense for hvor mange representanter som kan sitte i Velferdstinget. Alle utdanningsinstitusjonene får én representant per påbegynte student. Snittet av antall semesteravgiftsbetalende studenter de siste to semester avgjør hvor mange representanter hver enkelt institusjon blir tildelt. Utregning foretas i forkant av det første Velferdstingsmøtet for hvert semester. Sammensetningen kan ikke være slik at én enkelt institusjon har mer enn 50 % av representantene i et fulltallig velferdsting. Dersom en institusjons representanter utgjør mer enn 50 % av et fulltallig Velferdsting, skal denne institusjonen miste representanter fram til dens representanter utgjør mindre enn 50,1 % av et fulltallig Velferdsting Stemmerett Representantene i Velferdstinget har stemmerett ved oppmøte Arbeidsprogram Velferdstinget skal hvert år vedta et arbeidsprogram på sitt første ordinære møte etter valgmøtet. Arbeidsprogrammet gjelder fram til nytt arbeidsprogram er vedtatt. Endringsforslag og alternative forslag til arbeidsprogram må være Velferdstingets arbeidsutvalg i hende innen møtestart. 1.2 Møter Offentlighet Alle møter i Velferdstinget er offentlige, og alle studenter som inneværende semester har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen har tale- og forslagsrett i Velferdstinget. Velferdstingets arbeidsutvalg kan med simpelt flertall vedta at en sak og dens saksdokumenter skal unntas offentligheten. Velferdstinget kan med 2/3 flertall gå imot Velferdstingets arbeidsutvalgs beslutning om at en sak skal unntas offentligheten. Velferdstinget kan med 2/3 flertall vedta at en sak og dens saksdokumenter skal unntas Side 25 Telefon:

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering.

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering. Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Kapittel - Organisasjon Formål Velferdstinget i Bergen er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden i Bergen. Velferdstinget

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN Vedtatt for første gang på VT 05/12, 17. april 2012. Disse vedtektene erstatter alle tidligere styringsdokument tilknyttet Velferdstinget i Bergen. Revisjoner: 1.

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK Protokoll: VT 09/14 Tid: Tirsdag 2. desember klokken 17.15 Sted: Tivoli, DAK Protokoll VT 09/14 Side 1 av 9 02.12.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Johanne Vaagland, Lars Arne Nilsen, Tommy Aarethun. -

Detaljer

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen. Side 22 Telefon: vtbergen.no

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen. Side 22 Telefon: vtbergen.no VT 46/15 Styringsdokumenter Side 22 Telefon: 555 45 011 post@ Mandat for vedtektskomiteen i Velferdstinget Vedtektskomiteen består av fem personer og koordineres av arbeidsutvalget. Komiteen skal utarbeide

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte 5 10 15 20 Tid: Tirsdag 3. desember Sted: Tivoli, Kvarteret Tivoli ligger i første etasje på Kvarteret. Det vil bli servert mat fra klokken 17.00, møtet settes

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte PROTOKOLL fra Kulturstyrets møte 4/15 den 11. mai 2014 kl.17:15 avholdt på rom 210 på Studentsenteret. Tilstede: Pernille Røsvik, Oda Sund, Kristian Kongsvoll, Andreas Servan, Mats Johansen, Tellef Solbakk

Detaljer

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen VT 04/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold Protokoll for VT 03/15... 3 VT 33/15 Orienteringer... 8 Plikter å orientere... 10

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Valgreglement for Norges musikkhøgskole

Valgreglement for Norges musikkhøgskole Valgreglement for Norges musikkhøgskole Kap. 1. Generelle bestemmelser. 1. Reglementets anvendelsesområde Reglementet gjelder for valg av styret og rektor/prorektor. 2. Valgperiode Valgperiodene er 4 år

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 52/15 Orienteringer... 3 Plikter å orientere... 5 Velferdstinget sitt arbeidsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet»

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» 5 Tid: Tirsdag 3. desember 2013 Sted: Tivoli, Kvarteret Til stede med stemmerett: 10 15 UiB: Håvard Øritsland Eggestøl, Bjørn Kristian Danbolt, Susann Strømsvåg, Njaal Neckelmann,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Forslag til vedtektsendringar

Forslag til vedtektsendringar Forslag til vedtektsendringar VT 04/14 Bergen, 19. mars 2014 Forklaring til dokument Blå tekst: Blå tekst er endringar som VT-AU ser på å vera mindre til ingen realitetsendring av dei eksisterande vedtektene.

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO VEDLEGG 1 - TIL REFERAT FRA STYREMØTE 24.JANUAR JANUAR 2007, STYRESAK 07/2007 MED AVSTEMMINGSRESULTAT. VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Reglementets anvendelsesområde

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Orienteringer VT 05/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 05/15. Velferdstinget i Bergen VT 05/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 8. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Valgreglement for StorHk

Valgreglement for StorHk Valgreglement for StorHk Gyldig fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012 og 17.4.2013. Kapittel 1. Virkeområde 1 Virkeområde Bestemmelsene i dette reglementet gjelder alle valg av tillitsvalgte som foretas

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/13

Endelig innkalling VT 06/13 Endelig innkalling VT 06/13 5 Tid: Tirsdag 3. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. 10 15 20

Detaljer