Fordeling av semesteravgift for 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fordeling av semesteravgift for 2016"

Transkript

1 Velferdstinget i Bergen v/ Budsjettkomiteen 2015 Fordeling av semesteravgift for 2016 Budsjettkomiteens innstilling Serine Jonassen, Johanne Vaagland, Sondre Johan Haugsdal Riisøen, Haakon Kvernevik Knudsen og Tord Lauvland Bjørnevik

2 Innhold Introduksjon... 2 Budsjettkomiteen Komiteens arbeid... 2 Søknadsoversikt... 3 Tildelingsoversikt... 4 Endring hos søkerne... 5 Historisk tildeling... 6 Innstilt støtte fra hver student i Bergen... 6 Begrunnelser for tildeling... 7 Velferdstinget i Bergen... 7 Studentersamfunnet... 7 Kulturstyret... 8 BUS... 8 Jussformidlingen... 9 Økonomiformidlingen... 9 Studvest K7 Bulletin STOFF BSTV Studentradioen i Bergen - SRiB Norges Handelshøyskole Idrett - NHHI Høgskolen i Bergen idrett - HIBI BISI BSI

3 Introduksjon Dette er Budsjettkomiteens (BK) innstilling til fordeling av semesteravgiftsmidler fra Velferdstinget for BK har etter beste evne forsøkt å komme frem til en fordeling som når målsetningen om at «[ ] midler fra Velferdstinget går til organisasjoner som når ut til og yter velferd for flest mulig av studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen» 1. Komiteens innstilling er enstemmig. Budsjettkomiteen 2015 Komiteen har bestått av Serine Jonassen (leder), Johanne Vaagland (nestleder), Sondre Johan Haugsdal Riisøen, Haakon Kvernevik Knudsen, Lars Arne Nilssen (frem til 17.08) og Tord Lauvland Bjørnevik (fra 17.08). Til sammen representerer komiteen studieinstitusjonene NHH, UiB, HiB og BI. De fleste medlemmene av komiteen har selv vært aktive i studentorganisasjoner. Her er en oversikt over disse: Haakon Kvernevik Knudsen er styremedlem ved BIS Bergen som er øverste leder i BIS. Haakon innehar vervet Fagansvarlig. Johanne Vaagland har tidligere vært leder av SAIH-Bergen som er en av søkerorganisasjonene i Kulturstyret. I tillegg satt Johanne som representant i Velferdstinget i 2014/2015. Tord Lauvland Bjørnevik har tidligere vært aktivt medlem i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdommen, som er en av søkerorganisasjonene til Kulturstyret. Har også vært representant i Velferdstinget i 2014/2015. Sondre Riisøen har tidligere vert programleder i SRiB, medlem i BSI og leder i linjeforeningen for bygg og landmåling som mottar støtte fra kulturstyret. Han er nå formann i BTS, som mottar støtte fra kulturstyret og er moderorganisasjonen til HiBI. Sondre har meldt seg inhabil i behandlingen av søknaden til HiBI Serine Jonassen har ikke vært medlem i noen av søkerorganisasjonene tilknyttet NHHS. Komiteens arbeid BK utlyste søknaden den 4. mai med søknadsfrist innen 1. august Søknaden ble sendt ut til alle tidligere mottakere av støtte og ble publisert på Velferdstingets nettsider. Ettersendingsfristen ble satt til 15. august ved mangler i søknaden. I forkant av søknadsfristen ba vi om å få innsendt regnskap og balanse for 2014 for mottakere av støtte for Målet var å sørge for bedre oppfølging av økonomien med organisasjoner som allerede har fått støtte. Dette var også nyttig fordi man fikk anledning til å oppklare eventuelle mangler før søknadsfristen. Det ble foretatt intervju med alle søkerne 26. september. Arbeidet til komiteen og samarbeidet med søkerne har fungert veldig fint. 1 Velferdstingets vedtekter 7.2 2

4 Søknadsoversikt I år som tidligere ble det søkt om mye mer midler enn vi har anledning til å dele ut. Det ble til sammen søkt om kr mer enn vi har til rådighet. Søker Søkt om 2016 BUS 100,000 Jussformidlingen 200,000 Økonomiformidlingen 90,000 Kulturstyret 1 626,000 K7 bulletin 180,000 Studvest 870,000 BSTV 410,000 STOFF 314,239 NHHI 320,000 BISI 300,000 HiBI 250,000 BSI 840,000 Studentersamfunnet 220,000 SRiB 852,000 VT 723,000 Sum 7 295,239 Tildeling 5 900,000 Differanse ,239 De aller fleste søkerne har søkt om mer penger enn de har fått tidligere fordi de ønsker å vokse. Dette vil det dessverre ikke være mulig å innfri, da budsjettet ikke har økt siden i fjor. 3

5 Tildelingsoversikt Dette er årets innstilling fra budsjettkomitéen. Vi mener denne vil gi mest studentvelferd for pengene. Søker Søkt om 2016 Innstilling 2016 BUS 100,000 0,000 Jussformidlingen 200, ,900 Økonomiformidlingen 90,000 80,000 Kulturstyret 1 626, ,000 K7 bulletin 180,000 90,000 Studvest 870, ,000 BSTV 410, ,000 STOFF 314, ,000 NHHI 320, ,000 BISI 300, ,000 HiBI 250, ,000 BSI 840, ,000 Studentersamfunnet 220, ,000 SRiB 852, ,000 VT 723, ,100 Sum 7 295, ,000 4

6 Endring hos søkerne Det kan være interessant å se hvor store endringer de ulike søkerne får med den nye innstillingen. Søker Innstilt av omsøkt Endring fra 2015 BUS 0% (ikke søkt før) Jussformidlingen 60% -14% Økonomiformidlingen 89% -20% Kulturstyret 100% 12% K7 bulletin 50% -53% Studvest 86% -4% BSTV 61% -15% STOFF 32% (ikke søkt før) NHHI 92% 18% BISI 67% -20% HiBI 92% 31% BSI 93% -7% Studentersamfunnet 91% -9% SRiB 76% -11% VT 73% 19% 5

7 Historisk tildeling Under følger en oversikt over historiske søknadstall (S), innstilt beløp (I) og tildeling (T): Organisasjon S2013 I2013 T2013 S2014 I2014 T2014 S2015 I2015 T2015 Bergen Challenge kr kr - kr - kr kr kr - BSI kr kr kr kr kr kr ,00 kr kr kr BSTV kr kr kr kr kr kr ,00 kr kr kr BISI kr kr kr BIS Slippen kr kr Foto NHHS kr Fribyte kr kr kr - HIB Rolag kr HIBI kr kr kr kr kr kr ,00 kr kr kr Jussformidlingen kr kr kr kr kr kr ,00 kr kr kr K7 Bulletin kr kr kr kr kr kr ,00 kr kr kr K7 Minutter kr kr Kulturstyret kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kvarteret kr kr NHHI kr kr kr kr kr kr ,00 kr kr kr Samfunnet kr kr kr kr kr kr ,00 kr kr kr SRIB kr kr kr kr kr kr ,00 kr kr kr Studvest kr kr kr kr kr ,00 kr kr kr UKK kr kr Velferdstinget kr kr kr kr kr kr ,00 kr kr kr Økonomiformidlingen kr kr kr kr kr kr ,00 kr kr kr Sum kr kr kr kr kr kr kr kr kr Innstilt støtte fra hver student i Bergen For å sette fordelingen i et perspektiv som kan gjøre det enklere å relatere seg til har vi her listet opp forslaget og bidraget hver enkelt student teoretisk gir til hver organisasjon. Regnestykket er basert på 5,9 millioner til fordeling fra ca studenter. Hver student bidrar da med ca 100kr per semester som fordeles. Søkerorganisasjon Kr per student Kulturstyret 55 BSI 26 Studvest 25 SRiB 22 Velferdstinget 18 NHHI 10 HiBI 8 BSTV 8 BISI 7 Studentersamfunnet 7 Jussformidlingen 4 K7 Bulletin 3 Stoff 3 Økonomiformidlingen 3 BUS 0 6

8 * kr/ ca studenter = ca 200 kr per student *Tallene er rundet av til nærmeste 0,5. Begrunnelser for tildeling Velferdstinget i Bergen Omsøkt: ,- Innstilt: ,- Velferdstinget (VT) har sendt inn en god søknad, og argumenterer godt for hvorfor VT skal få innvilget det beløpet som er omsøkt. VT søker om totalt ,-, der det blant annet er lagt inn et ønske om et ekstra lønnet verv. Begrunnelsen til VT om behovet for et ekstra lønnet verv er flere. I dag er kapasiteten til arbeidsutvalget (AU) sprengt. Leder jobber vesentlig mer enn det står i instruksen, og resten av AU baserer seg på tilgjengelig tid mellom studier, jobb og andre forpliktelser. I tillegg lider VT av at leder i hovedsak jobber på kontoret alene, og muligheten for å diskutere saker med resten av AU må ofte utsettes til hele AU kan samles. Leder blir sittende med mye administrativt arbeid, og har begrenset kapasitet til å jobbe politisk med de sakene som er viktige for Velferdstinget. Politisk arbeid må nedprioriteres til fordel for administrering av organisasjonen, og Budsjettkomiteen (BK) mener dette er uheldig. Til sammenligning har Velferdstinget i Trondheim to heltidsverv og tre deltidsverv, og Velferdstinget i Oslo og Akershus har tre på heltid og tre på deltid. VT argumenterer godt for et ekstra lønnet fulltidsverv, og BK ser at behovet for det absolutt er tilstede, men vi har ikke funnet rom til å innvilge ekstra heltidsverv i dette budsjettet. BK mener likevel at behovet for økt kapasitet i VT-AU er såpass stort at det innvilges et lønnet verv tilsvarende 30%. Hvis VT skal få mer gjennomslag for de store sakene som er viktig for alle studentene i Bergen så må det sikres ressurser til å jobbe for disse. Derfor innstiller BK på at Velferdstinget får innvilget kroner for Studentersamfunnet Omsøkt: ,- Innstilt: ,- Budsjettkomiteen (BK) anerkjenner at Studentersamfunnet har en svært sentral rolle blant kulturtilbudene for studenter i Bergen. Samfunnet består av medlemmer fordelt ut på tilnærmet alle utdanningsinstitusjonene i Bergen. Videre kan man skilte med svært gode besøkstall, og antall arrangementer. BK mener at Studentersamfunnet får mye studentvelferd ut fra tildelte midler. Prioriteringer i budsjettprosessen gjør dessverre at man ikke har mulighet for å innstille på å tildele hele søknadsbeløpet. Vi mener at den store omsetningen til Studentersamfunnet gjør at man har mulighet til å hente inn noe i budsjettene. Samfunnet har også vist seg å være svært tilpasningsdyktig, for eksempel da de hadde likviditetsproblemer våren BK innstiller derfor på å tildele Studentersamfunnet kr for

9 Kulturstyret Omsøkt: ,- Innstilt: ,- Kulturstyret har sendt inn en god, oversiktlig og godt begrunnet søknad. I søknaden legger de opp til å bruke kr mer på tildeling av økonomisk støtte til Bergens studentorganisasjoner, samtidig som interne drift-, personal og lønnskostnader kuttes med kr. Ved oppstarten av høstsemesteret 2015 er det 139 studentorganisasjoner registrert hos Kulturstyret. Kulturstyret har også det siste året opplevd en kraftig økning i omsøkte midler, som også er grunnen til deres økning i søknadsbeløp. Totalt har det blitt omsøkt for kr, der kr av disse er støtteberettiget. Budsjettkomiteen (BK) er av den oppfatning at midlene som Kulturstyret deler ut er et viktig bidrag til studentkulturen i Bergen, og er med på å sikre god og stabil vekst for studentorganisasjonene. Kulturstyret har gode kriterier for tildeling, og har i sitt budsjett kuttet i interne drift-, personal og lønnskostnader for å kunne dele ut mer midler til studentorganisasjonene. BK mener at midlene som deles ut av Kulturstyret er viktig for å sikre et bredt og godt kulturtilbud til studentene i Bergen. Andelen omsøkte midler som er støtteberettiget viser tydelig behovet for en økning i tildelingen til Kulturstyret. BK innstiller derfor på å innvilge Kulturstyret hele søknadsbeløpet på kroner. BUS Omsøkt: ,- Innstilt: 0,- Vi i Budsjettkomiteen (BK) 2015 vil først understreke at vi anerkjenner arbeidet BUS gjør for SIBs studenter. I BUS sin søknad kommer det frem et ønske om å profilere seg mer for studentene og opplyse flere om BUS tilbud. Samtidig planlegges flere eksterne (ikke for studenter) prosjekt og noen andre uspesifiserte behov. Hvorfor innstilles det ikke på støtte til BUS 2015/2016: BK finner ikke at støtte til BUS fra VT er essensielt for BUS sin videre drift. BUS er i dag finansiert av Institutt for sosialfag og vernepleie ved Høgskolen i Bergen og Bergen kommune. BUS har ikke fått signaler fra Høgskolen om at de vil få kutt i sitt budsjett, og vil også fortsette å motta midler fra kommunen i Vi ser derfor ikke støtte fra VT som nødvendig for å opprettholde nåværende drift. Selv om ønsket om å nå flere studenter er bra, blir dette et prioriteringsspørsmål. Vi unner BUS pengene de søker, men ser at andre søkerorganisasjoner har større behov for midlene slik situasjonen er per i dag. I motsetning til mange andre studentorganisasjoner fremstår som sagt ikke støtten fra VT til BUS som avgjørende for opprettholdelse av organisasjonen. Videre deler BK ut penger på bakgrunn av målet om velferd til flest mulig studenter. BUS evner dessverre ikke å tydeliggjøre hvordan pengene de søker om står i samsvar med hva studentmassen får igjen. 8

10 Slik BK ser det på bakgrunn av både søknad og intervju, vil pengene BUS søker først og fremst fungere som en buffer som skal dekke ymse behov og ønsker. Dette finner vi svært vanskelig å prioritere sett opp mot andre søkere. På bakgrunn av dette innstiller derfor BK på ikke å støtte BUS i årets budsjett. Om BUS ønsker å søke igjen til neste år oppfordrer BK BUS til å tydeliggjøre nødvendigheten av pengene, og å komme med klarere planer for hvordan pengene kommer SIBs studenter til gode. Jussformidlingen Omsøkt: ,- Innstilt: ,- Jussformidlingen har levert en svært god og omfattende søknad. Det er lett å se hva pengene går til og de har gode kontrollsystem for økonomien. Jussformidlingen hjelper studenter og andre med juridisk rådgivning. I 2014 hadde jussformidlingen totalt 526 saker, der studentene utgjorde 13% av disse. Om sommeren holder jussformidlingen sommeråpent. Dette er en periode da det rapporteres om økt antall henvendelser fra studenter som følge av juridiske problemer rundt boligforhold, leiekontrakter, depositum osv. I 2015 brukte jussformidlingen kroner på å holde sommeråpent. Budsjettkomiteen (BK) mener at jussformidlingen er et godt tiltak for studentene i Bergen, og mener det er rimelig at studentene i Bergen skal være med å finansiere at jussformidlingen skal holde sommeråpent. Samtidig er det slik at jussformidlingen allerede får store statlige og kommunale overføringer for å kunne drive organisasjonen, for eksempel fikk jussformidlingen fra justisdepartementet i Jussformidlingen har etter BK sin mening romslige budsjetter med høye utgifter til deltakelse på konferanser, utenlandsreiser, seminar- og kurs. BK mener derfor det er rom i jussformidlingen sitt budsjett til å kunne finansiere sommeråpent til tross for at hele søknadsbeløpet ikke blir innvilget, og innstiller derfor på å tildele Jussformidlingen kr for Økonomiformidlingen Omsøkt: ,- Innstilt: ,- Økonomiformidlingen leverer en god søknad og etter Budsjettkomiteen (BK) sin mening et godt budsjett. BK vil gjerne berømme Økonomiformidlingen for å ha kuttet i kostnader der det er mulig, og at de søker om mindre midler en de ble tildelt i fjor. BK ser positivt på Økonomiformidlingene sine prosjekter og framtidsplaner. Selv om økonomiformidlingen er en tjeneste som retter seg mot alle studentene i Bergen, så er Budsjettkomiteen noe kritisk til at det bare er NHH studenter som er med i organisasjonen, der 1 i vedtektene sier at det utelukkende er NHH studenter som kan bidra som rådgivere i Økonomiformidlingen. I intervjuet ble det oppklart at økonomiformidlingen selv ønsker å engasjere studenter fra flere institusjoner i fremtiden. BK innstiller på å tildele økonomiformidlingen kr for

11 Studvest Omsøkt: Innstilt: Studvest har levert en veldig god søknad, der det kommer godt frem hvorfor man søker tildeling fra Velferdstinget, og hvordan de omsøkte midlene vil bli benyttet. Budsjettkomiteen (BK) mener Studvest gjør et viktig arbeid i studentbergen. I en årrekke har avisen levert god studentvelferd gjennom sine mange utgivelser og gjennom å være en viktig kontrollmekanisme ovenfor utdanningsinstitusjonene i Bergen. Det er utfordrende tider i mediebransjen som helhet i Norge. Sviktende annonseinntekter har rammet mange medier, og dette gjelder også Studvest. Det budsjetteres med en nedgang på 10% i annonseinntektene fra 2015 til Gjennom intervjurunden kom det frem at Studvest arbeider strategisk for å takle de utfordrende annonsetidene som rammer mediebransjene. Dette er noe BK ser på som positivt. Til tross for dette finner ikke BK rom for å innstille den summen som Studvest har søkt. I et begrenset budsjett hvor mange organisasjoner har velbegrunnede søknader om midler, foreligger det lite muligheter for komiteen til å legge tildelingen på et nivå der man på fullgod måte kan bøte på de sviktende annonseinntektene. K7 Bulletin Omsøkt: Innstilt: K7 Bulletin har vært i gjennom et utfordrende år i Avisen har hatt stor utskiftning i ledelsen og journalistene. Dette har gått ut over mengde utgivelser i vårsemesteret I fordelingen av semesteravgiftspengene må man forholde seg til hva som gir mest mulig velferd til flest mulig studenter. Studentmedier gir viktig studentvelferd både gjennom underholdningsverdi, men gjerne spesielt gjennom rollen som en vaktbikkje i studentrelaterte saker. For at et studentmedium skal gi god velferd er det sentralt at man har jevnlige utgivelser med nyheter som fremstår som relevante for en stor andel av studentmassen. På bakgrunn av den lave aktiviteten som var i løpet av vårsemesteret er det vanskelig for budsjettkomiteen å forsvare en tildeling til K7 Bulletin på samme nivå som fjorårets. Det er derfor innstilt på en tildeling på for STOFF Omsøkt: Innstilt: Stoff er et nytt innslag i mediemangfoldet i studentbergen. Gjennom 2015 har Stoff levert jevnlige utgivelser som har vært tilgjengelige ved mange av utdanningsinstitusjonene i Bergen. Stoff har levert en god søknad, der det kommer godt frem hva tildelte midler fra Velferdstinget vil brukes til. Budsjettkomiteen (BK) er imponerte over hvordan Stoff har klart å etablere en avis med jevnlige utgaver uten ekstern støtte gjennom Det er samtidig forståelig at det er behov for tilskudd for å etablere en sikker langsiktig drift. Det er dog ikke rom i tildelingen for å innstille på at Stoff får hele 10

12 den omsøkte summen. All den tid Stoff fremdeles er et nytt prosjekt er det nødvendig at man kan se at avisen kan levere høykvalitetsjournalistikk med relevans for studentene i Bergen over lenger tid, før man kan nærme seg en støtte som ligger på det nivået som Stoff har omsøkt. BK har derfor innstilt på å tildele STOFF kroner for BSTV Omsøkt: Innstilt: Bergen Student-TV har søkt om en stor økning av midler i forhold til fjorårets tildeling. Økninger skyldes et ønske om å oppgradere utstyret og øke produksjonsvolumet og kvaliteten. BSTV har den siste tiden hatt likviditetsproblemer som følge av mistanke om underslag av et tidligere styremedlem. Budsjettkomiteen (BK) har likevel blitt overbevist om at nåværende styre har kontroll på økonomien. BSTV har vist stort ansvar i saken, forberedt handlingsplaner og gjennomgått reglementet for å hindre underslag i fremtiden. BSTV fremstår som en solid og godt styrt organisasjon, og budsjettkomiteen ønsker derfor ikke å redusere tildelingen på grunnlag av dette. BK mener derimot at BSTV har rom for å kutte i dagens budsjett og at det bør være mulig å omprioritere for å dekke nye investeringer. Det innstilles derfor på i tildeling. Studentradioen i Bergen - SRiB Omsøkt: ,- Innstilt: ,- SRiB har levert en god søknad og søker om totalt kroner. Pengene skal gå til å opprettholde driften, overgang fra FM til DAB, fornyelse av utstyr og gjennomførelse av lytterundersøkelse kroner er en svært høy sum og utgjør en stor andel av pengene Budsjettkomiteen (BK) skal fordele. Vi synes SRiB leverer et godt og profesjonelt tilbud med bra innhold. Det BK finner vanskelig er å rettferdiggjøre at en enkelt organisasjon disponerer en så stor del av søkepotten uten at det finnes nyere og klare tall på hvor stor andel av studentmassen som faktisk nyter godt av SRiBs tilbud. Om SRiB ønsker å motta penger i den størrelsesordenen det søkes om her må det komme klarere data på hvor stor del av studentmassen som faktisk har noe igjen for denne typen store tildelinger. Siden dette ikke foreligger per i dag innstiller BK på kroner, noe vi mener er forsvarlig for å sikre videre god drift av SRiB. Selv om ikke BK skal komme med føringer på hvordan organisasjoner skal disponere tildelte midler, presiserer BK at data som tydeliggjør, (1) antall lyttere som er studenter, og (2) hvor viktig denne gruppen studenter finner tilbudet SRiB leverer, som særdeles viktig informasjon. Denne informasjonen bør være avgjørende i kommende søknadsprosesser om SRiB ønsker å fortsette å motta penger fra VT i den størrelsesorden de har og fremdeles gjør. 11

13 Norges Handelshøyskole Idrett - NHHI Omsøkt: ,- Innstilt: ,- NHHI leverte er fin søknad. De søker om totalt kr for å drifte og utvide sin organisasjon. I dag har NHHI 50 lag fordelt på 1200 medlemmer. Kapasiteten er sprengt, og for å kunne bevare og utvide treningstilbudet som NHHI har i dag er det behov for en større tildeling av midler, og det er grunnlaget for at NHHI har søkt om kroner for NHHI har i dag utrolig mange medlemmer sett i forhold til hvor mange studenter det er på NHH. NHHI sine idrettslag er utrolig populære, og det er ikke plass til alle som ønsker å være med. NHHI er også det idrettslaget som bruker minst av midlene som mottas av VT per medlem. Selv om BK har forståelse for at kapasiteten hos idrettslagene er begrenset også for NHH-studenter vil BK likevel presisere at NHHI bør tilstrebe å være mer åpen for studenter ved andre utdanningsinstitusjoner. I tillegg er det ikke tilstrekkelig med midler til at alle søkerorganisasjonene kan få alt de søker om. BK innstiller derfor på å tildele NHHI kroner for Høgskolen i Bergen idrett - HIBI Omsøkt: ,- Innstilt: ,- HIBI har levert en god søknad. De søker om totalt kroner for å kunne utvide treningstilbudet. Etter samlokaliseringen til Høgskolen på Kronstad har HIBI merket en stor vekst i antall medlemmer, og engasjementet og interessen for HIBI har økt. Per januar 2015 hadde HIBI 373 medlemmer som hadde betalt medlemsavgift, i dag er det trolig over 400. HIBI har som mål å ha 600 medlemmer innen utgangen av Budsjettkomiteen er av den oppfatning at HIBI tilbyr et godt treningstilbud til høgskolens studenter. Det er også positivt at HIBI er åpen for studenter ved andre utdanningsinstitusjoner. HIBI har stort vekstpotensiale, og budsjettkomiteen mener at en økning fra fjorårets tildeling vil være positivt for å styrke HIBI, noe som vil kunne gi studentene et godt treningstilbud. Derfor har budsjettkomiteen innstilt på å tildele HIBI kroner for BISI Omsøkt: Innstilt: BI Studentidrett (BISI) søker om økt tildeling i forhold til i fjor. Begrunnelsen for søknaden er å dekke utgifter til leie av haller, kompensasjon av reiseutgifter, vedlikehold og investering i fellesutstyr og subsidiert spilleravgift. BISI har omtrent 400 medlemmer og fikk i fjor en relativ høy tildeling per medlem. På grunnlag av dette mener vi at det er mulig å drive idrettslaget mer effektivt, eller å øke spillernes egenandeler. Det innstilles derfor på en tildeling på

14 BSI Omsøkt: Innstilt: Bergen Studentidrettslag søker om samme tildeling som tidligere år. Begrunnelsen for søknaden er å opprettholde og utvide treningstilbudet til studentene. BSI har omtrent 1411 aktive studenter og har dermed en relativt høy tildeling per student. Mens de andre studentidrettslagene opplever sterk vekst i antall nye medlemmer, er veksten i BSI moderat. På grunnlag av dette mener vi at det bør være mulig for BSI å drive studentidrettslaget mer effektivt. Det oppgitte medlemstallet er basert på et estimat fra en undersøkelse i Dette gjør det vanskelig for BK å med sikkerhet vite hvor mange studenter tildelingen kommer til gode. Da samtlige andre institusjoner opplever vekst, ville det vært nyttig å vite hvordan utviklingen er hos BSI. BK anbefaler på det sterkeste at BSI snart foretar en ny undersøkelse slik at man senere kan tildele midler med større sikkerhet. På grunnlag av dette innstilles det på en tildeling på kr. 13

VELFERDSTINGET I BERGEN V/ BUDSJETTKOMITÉEN 2014. Fordeling av semesteravgift for 2015. Budsjettkomiteens innstilling

VELFERDSTINGET I BERGEN V/ BUDSJETTKOMITÉEN 2014. Fordeling av semesteravgift for 2015. Budsjettkomiteens innstilling VELFERDSTINGET I BERGEN V/ BUDSJETTKOMITÉEN 2014 Fordeling av semesteravgift for 2015 Budsjettkomiteens innstilling Anders Sætra, Dag Ove Stubhaug, Mikkel Andreas Eriksen, Njaal Hendrick Neckelmann og

Detaljer

VELFERDSTINGET I BERGEN V/ BUDSJETTKOMITEEN 2013. Fordeling av semesteravgift for 2014. Budsjettkomiteens innstilling

VELFERDSTINGET I BERGEN V/ BUDSJETTKOMITEEN 2013. Fordeling av semesteravgift for 2014. Budsjettkomiteens innstilling VELFERDSTINGET I BERGEN V/ BUDSJETTKOMITEEN 2013 Fordeling av semesteravgift for 2014 Budsjettkomiteens innstilling Marte H. Stabbetorp, Jørgen Apeland, Joachim Kompalla, Astrid H. Ramøl og Erlend Sand

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Fordeling av semesteravgift for 2017

Fordeling av semesteravgift for 2017 VELFERDSTINGET I BERGEN V/ BUDSJETTKOMITEEN 2016 Fordeling av semesteravgift for 2017 Budsjettkomiteens innstilling Kaja Karinsdatter Toset (NHH), Andreas Kimer (HiB), Magnus Nygaard (UiB), Anne Mari Stien

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen REFERAT Styremøte 10.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 65-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 66-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 67-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

Vedlegg VT 08/14. Tid: Laurdag 8. november, kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret

Vedlegg VT 08/14. Tid: Laurdag 8. november, kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Vedlegg VT 08/14 Tid: Laurdag 8. november, kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Protokoll: VT 07/14 Tid: Tirsdag 7. oktober klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 07/14 Side

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Budsjettkomiteen 2011

Budsjettkomiteen 2011 Budsjettkomiteen 2011 «Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB og NHH skal være representert i komitéen.» I can haz semesteravgiftspenger

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK Protokoll: VT 09/14 Tid: Tirsdag 2. desember klokken 17.15 Sted: Tivoli, DAK Protokoll VT 09/14 Side 1 av 9 02.12.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Johanne Vaagland, Lars Arne Nilsen, Tommy Aarethun. -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, ØA, NA, FA, UA,SA, HRx2, SPA PT: Leder, KA,ØA, NA, FA, MA, NA,NLD Leder HRx2 Sak 59 15: Til behandling:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT Styremøte 10. November 2015 BI Bergen Sak 240 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Godkjent. Sak 241-15

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Retningslinjer for EO-fondet 2015/2016

Retningslinjer for EO-fondet 2015/2016 Retningslinjer for EO-fondet 2015/2016 1.0 Generelt om retningslinjene for tildeling av Frifond-midler 1.1 Disse retningslinjene regulerer Elevorganisasjonens forvaltning av Frifond-midler. 1.2 Elevorganisasjonen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15 Kandidatpresentasjoner VT 04/15, sak 39/15 Innhold Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3... 3 Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Trondheim, 15. juni 2007 Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Selskapets aksjonærer innkalles herved

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM (8 stk. med stemmerett), totalt 13 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte 5 10 15 20 Tid: Tirsdag 3. desember Sted: Tivoli, Kvarteret Tivoli ligger i første etasje på Kvarteret. Det vil bli servert mat fra klokken 17.00, møtet settes

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Tilstede: TU Løbergsveien, TU Fantoft Familieboliger, TU Fridalen, TU Hatleberg, TU Grønneviksøren, TU Damsgårdsveien, TU Gyldenpris

Tilstede: TU Løbergsveien, TU Fantoft Familieboliger, TU Fridalen, TU Hatleberg, TU Grønneviksøren, TU Damsgårdsveien, TU Gyldenpris Referat Boligutvalgsmøtet 14. februar 2014 Tilstede: TU Løbergsveien, TU Fantoft Familieboliger, TU Fridalen, TU Hatleberg, TU Grønneviksøren, TU Damsgårdsveien, TU Gyldenpris Fra SiB: Salg- og markedssjef

Detaljer

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Bakgrunn: Kulturdepartementet valgte tidligere i år å omgjøre tildelingen av konsesjon for 24/7 radio fra 1.1.2010. Radio Revolt står fra denen dato uten rett til

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

Kulturstyremøte 18. februar

Kulturstyremøte 18. februar Kulturstyremøte 18. februar Til stede: Leder: Svein V. Tømmerdal (UiO), nestleder: Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Karoline Soot (UiO) og Svend

Detaljer

Vedlegg VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Vedlegg VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Vedlegg VT 09/14 Tid: Tysdag 2. desember, 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 08/14 Tid: Lørdag 8. oktober klokken 10.15 Sted: Egget, Studentsenteret Protokoll VT 07/14 Side 1 av 12

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Brukerstyringen er et overordnet prinsipp.

Detaljer

Kandidatskjema VT 06/14

Kandidatskjema VT 06/14 Kandidatskjema VT 06/14 Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) Det er førehandsmeldt ein kandidat til VT-AU. 1 Magnus Brekke Nygaard Magnus Brekke Nygaard magnus@fri24.com 98414983 AU-medlem med idrett

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 01-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 01-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 17.15 01.09.14 Ikke tilstede: KVK, KOMMUNIKASJON Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak:

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Orienteringer VT 05/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 05/15. Velferdstinget i Bergen VT 05/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 8. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika DATO: 25.10.17 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 01.11.2017, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 26.08.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, FA,NA,NLD,KA,MA, HRx3 SA,UA SAK 90 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Vedtekter for Svinesundskomitéen

Vedtekter for Svinesundskomitéen 1 2013-09-09 Vedtekter for Svinesundskomitéen 1 FORMÅL Svinesundskomitéen er et forum som skal fremme nordisk samarbeid, med et spesielt fokus på Sverige og Norge. Foreningen er et forum for jevnlig kontakt

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 10. NOVEMBER

KULTURSTYREMØTE 10. NOVEMBER KULTURSTYREMØTE 10. NOVEMBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio) Jeanette Viken (UiO) Sigmund Berg (UiO), Felicitas Scheffknecht (UiO)Maren Høyland (UiO)Rune Keisuke Kosaka (UiO) og Marius

Detaljer

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Birch Reichenwalds gate 25 (Holodeck 3) 0482 Oslo Fredag 8. mai kl. 18:00 Sak 1: åpning og konstituering Møtet begynte ca. kl. 18:15. Bernhard Jensen var ordstyrer

Detaljer

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Til: Landsmøte Fra: Landsstyret Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Forslag til budsjettet er understreket. Dette notatet forklarer innholdet i budsjettpostene og går gjennom de viktigste prioriteringer

Detaljer

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER

KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 18.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 17. JANUAR 2016

KULTURSTYREMØTE 17. JANUAR 2016 KULTURSTYREMØTE 17. JANUAR 2016 Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO). Nestleder: Jeanette Viken (UiO). Svend Sondre Frøhaug (NIH). Mikkel Lahlum (UiO). Gunvor Evenrud (UiO). Joel Gianni (HiOA).

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Budsjett 2010 Under Dusken

Budsjett 2010 Under Dusken Budsjett 2010 Under Dusken 1 Innledning Som følge av tidspress, er dette kun et foreløpig utkast til budsjettforklaring for Under Duskens 2010-budsjett. Under har vi skissert hvordan vi ønsker at midlene

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner. Trekker i trådene Av Inger Anne Hovland 03.03.2009 01:02 Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Velferdstinget og konsernstyret i Studentsamskipnaden i Trondheim

Samarbeidsavtale mellom. Velferdstinget og konsernstyret i Studentsamskipnaden i Trondheim Samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og konsernstyret i Studentsamskipnaden i Trondheim 1. Bakgrunn I følge "Lov om studentsamskipnader" har studentene rett til å velge et flertall av styret i en studentsamskipnad.

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer