INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Politihøgskolen, Norges idrettshøgskole, Markedshøyskolen, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Atlantis Medisinske Høgskole, Bjørknes Høyskole, Høyskolen Diakonova, Norges Veterinærhøgskole, Westerdals Høyskole, Norges Helsehøyskole, Norsk Gestaltinstitutt, Høgskolen i Staffeldtsgate, Norges Dansehøyskole, Barratt Due Musikkinstitutt, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Den Norske Eurytmihøyskole og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte mandag 14. oktober. Møtet finner sted i kantinen på Det Teologiske Menighetsfakultet, Gydas vei 4, 0363 Oslo. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt med arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til Ved spørsmål om praktisk informasjon: kontakt informasjonsansvarlig Christian Strandenæs på eller 2

3 AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 2. september V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon VT 04 Politikk 4a) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO V 4b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO V VT 05 Økonomi 5a) Godkjenning av Velferdstingets regnskap 2012 revisjonsberetning V 5b) Velferdstinget driftsbudsjett 2014 V VT 06 Valg VT 07 Eventuelt 3

4 Forslag til møteplan: Hilsningstalere 17:15 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 2. september 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:30 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Velferdstinget driftsbudsjett b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO debatt Matpause b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO debatt Pause med snacks. Frist for innlevering av endringsforslag 21:05 4b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO votering 20:45 4a) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO 21:15 7) Eventuelt Møteslutt 4

5 Saksfremlegg 1a Dato: 14. oktober 2013 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Kjartan Almenning Referent: Sarah Sørensen For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1b Dato: 14. oktober 2013 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1c Dato: 14. oktober 2013 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Vedlagt forslag til dagsorden For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 5

6 Saksfremlegg 1d Dato: 14. oktober 2013 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdsseminaret 6. mai Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1e Dato: 14. oktober 2013 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av valgprotokoller AU innstiller på følgende: Valgprotokoller godkjennes. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 2a Dato: 14. oktober 2013 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Arbeidsutvalgets orientering Perioden siden forrige møte i VT har vært preget av to ting: Stortingsvalget mandag 9/9, og saksbehandling frem til dette møtet. Det har vært en omfattende prossess å gå gjennom og innstille på alle tilskuddsøknadene. Vi har prøvd å hente inn ekstra informasjon der det har opplevdes som nødvendig, og ha en dialog med de som har søkt. Dette har tatt mye tid, og har ført til lite tid til å drive politisk arbeid. Vi gleder oss veldig til å få tid til å ta fatt på nye prosjekter nå som tildelingene er over. Onsdag 4/9 var Torbjørn Røe Isaksen innom og holdt et foredrag om den Nordiske modellen. Foredraget kunne godt ha vært bedre besøkt, men alt i alt var vi fornøyde. Med utgangspunkt i studenttall vi har fått fra SiO (med noen endringer) har vi beregnet sammensetningen av neste Velferdsting. Velferdstinget 2014 blir som følger: Universitetet i Oslo får 16 plasser. Høgskolen i Oslo og Akershus får 10 plasser. Handelshøyskolen BI får fire plasser. Norges Idrettshøyskole får en plass. Studentunionen ved Campus Kristiania (Markedshøyskolen, Norges Helsehøyskole og Norges Kreative Fagskole) får en plass. Politihøyskolen får en plass. De siste fire plassene velges på valgforsamling for de mindre institusjonene torsdag 27/10. 7

8 VT har vært i media fire ganger siden sist: «Et pennestrøk unna», Leserinnlegg, Universitas, , «Studentene heiet på taperlaget», Universitas «Studentene på BI får mindre igjen for pengene», Leserinnlegg, Inside «Sender stafettpinnen mot høyre», Universitas, Christian har startet på en ny runde med institusjonsbesøk, og har som mål å få besøkt alle en gang til før jul. Han har holdt en workshop om studnetvelferd på HiOAs motivasjonsseminar. Onsdag 2/10 feiret Det norske Studentersamfund 200 år. Vi gratulerer dem så mye med dagen! På onsdag 9/10 skal Tone holde et foredrag om studentboliger på Ensliges landsforbunds arrangement SINGELdagen. Torsdag 10/10 er Verdensdagen for psykisk helse, og VT skal også i år markere dette. Tema for Verdensdagen i år er Se hverandre, gjør en forskjell. Vi har laget en kampanje som skal gjennomføres i alle SiOs kantiner i uke 41. Kaffekoppene skal byttes ut med en komplimentskaffekopp, hvor studentene kan skrive et kompliment på koppen, og gi den videre til noen de bryr seg om. I tillegg skal vi dele ut frokostposer til studentene på selve Verdensdagen. Dette er en komplimentsfrokost, hvor studentene får kaffe, en liten frokost, litt info om SiO Helse og et komplimentskort de kan gi videre. Vi får hjelp av SP-UiO og SP-HiOA til å dele ut 1500 slike poser. Prosjekt inntak har endelig begynt å rulle. Onsdag 2. oktober var Mari på første styringsgruppemøte i prosjektet. Målet er å bedre inntakssystemet hos Psykisk Helse, for å sikre at alle studenter som henvender seg til helsetjenesten skal få et tilbud. I høst startes det opp et prøveprosjekt med kortere inntakssamtaler hos psykisk helse på Blindern. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus 8

9 Saksfremlegg 2b Dato: 14. oktober 2013 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Hovedstyrets orientering ettersendes. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Leder for Velferdstinget Saksfremlegg 2c Dato: 14. oktober 2013 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Leder for Velferdstinget Mari Heglum Nestleder for Velferdstinget Mari Heglum Nestleder for Velferdstinget 9

10 Saksfremlegg 4a Dato: 14. oktober 2013 Sak: 4a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO AU innstiller på følgende: Velferdstingets budsjettprioriteringer vedtas. Saksnotat Drøfting: Arbeidsutvalget fremmer budsjettprioriteringene på bakgrunn av politisk grunndokument, arbeidsprogrammet for 2013 og egne vurderinger. Prioriteringene er ikke gjensidig utelukkende, ettersom SiO kan og bør prioritere både en ytterligere prisreduksjon i tannhelsetjenesten og nytt timebestillingssystem. Arbeidsutvalget har innstilt på to prioriteringer. Vi håper at Velferdstinget tenker på at prioriteringene våre veier tyngre om vi fremmer få, men konkrete prioriteringer til SiO. AU understreker at rommet for å få gjennomslag for prioriteringene henger sammen med omfanget av søknaden om midler til demokratier, kultur og medier. Dersom rammen for budsjettsøknaden økes, vil dette gå på bekostning av vår mulighet til å prioritere bruk av semesteravgift til Vedlagt er AUs forslag til budsjettprioriteringer fra Velferdstinget til SiOs budsjettprosess for Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO 1. Tannhelse: Redusere prisene med ytterligere 20 %, og sette tak på 3000 kr Fra Velferdstingets arbeidsprogram for 2013: 3.1: VT-AU skal sørge for ytterligere prisreduksjon i tannhelsetjenesten og at ordningen skal bli permanent I 2012 vedtok Velferdstinget å øke semesteravgiften fra 410 til 550 kroner i semesteret. Sammen med denne økningen ble det vedtatt prioriteringer for hva denne økningen skulle brukes til. Satsning på tannhelse ble prioritert, og semesteravgiftsøkningen har resultert i en ordning hvor prisene på tannlegetjenestene er redusert med 20%. På Velferdsseminaret 2013 vedtok Velferdstinget at de ønsket en ytterligere reduksjon av prisene, og at ordningen skal bli

11 permanent. Tannhelse er en av de største enkeltutgiftene studenter har, og å ytterligere subsidiere tannhelse er derfor viktigere enn f.eks. å utvide refusjonsordningen for fastlegene. SiO estimerer at det vil koste per år å redusere prisen på tannlegetjenestene med ytterligere 20 %. Vi ønsker også å sette et tak på hvor mye en student skal bruke hos SiO-tannlegen, og refundere alt over. Gitt at tallet på store inngrep holder seg relativt lavt, vil det koste kr per år å refundere alle tannlegeutgifter over 3000 kr (basert på konsultasjoner hos tannhelsetjenesten januar til september 2013). 2. Tannhelse: nytt timebestillingssystem Fra Velferdstingets arbeidsprogram for 2013: 3.3: VT skal jobbe for at SiO får på plass et nettbasert timebestillingsystem i helseavdelingene. På Velferdsseminaret ble det også vedtatt at VT-AU skal jobbe for et nytt elektronisk timebestillingssystem i helseavdelingene. VT-AU ser behovet for et bedre timebestillingssystem, men mener samtidig at behovet er absolutt størst hos tannhelse, hvor det i dag kun er mulig å bestille time ved å ringe mellom og hver morgen på hverdager. Hos fastlegeordningen er det nå mulig å bestille time via SMS, og hos psykisk helse kan du få time både ved å ringe når som helst i åpningstiden, og ved å møte opp. Behovet for økt tilgjengelighet for timebestilling er altså desidert størst hos tannhelse, og VT-AU ønsker derfor at SiO skal prioritere et nytt system her foran ytterligere forbedringer hos for eksempel fastlegeordningen. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

12 Saksfremlegg 3b Dato: 14. oktober 2013 Sak: 4b), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Velferdstingets budsjettsøknad til SiO AU innstiller på følgende: 1. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til 14,809 millioner kroner 2. Velferdstingets budsjettsøknad for 2013 vedtas. 3. Dersom ikke Velferdstinget blir tildelt søknadssummen, vil kutt foregå etter ostehøvelprinsippet. 4. Arbeidsutvalget får myndighet til å utarbeide søknadsteksten som skal følge søknaden. Saksnotat Søknadene er lagt ut på og kan leses digitalt. VT-AU oppfordrer representantene til at eventuelle endringsforslag leveres inn i forkant av VT-møtet. Etter dialog med innstilt ordstyrer presenterer VT-AU forslag til voteringsorden i saksnotatet. Foreslått voteringsorden i fire runder: 1. Maksimalrammer for tildelingene fastsettes. 2. Kuttforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste kutt. Dette skaper en "pott". Dersom det vedtas et kuttforslag på en post, faller automatisk alle tilleggsforslag på posten (siden vi antar rasjonalitet). 3. Tilleggsforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste tillegg. Dersom et forslag ikke kan vedtas uten å sprenge "potten" fra pkt 2., har det automatisk falt. 4. Helheten i tildelingsbudsjettet voteres over. Vedlegg: 1. Forslag til budsjettsøknad a. Overordnet bakgrunn for innstilling b. Drøfting av tildeling til media, kultur og studentdemokrati c. Forslag til budsjettsøknad i tabell d. Begrunnelse post for post 2. Mediepolitiske tildelingskriterier 3. Kulturpolitiske tildelingskriterier 4. Avtalen mellom Velferdstinget og søknadsberettigede For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

13 Forslag til budsjettsøknad Overordnet bakgrunn for tildeling Velferdstinget skal tildele midler til studentdemokratisk aktivitet, studentmedier og studentkultur. Pengene som tildeles kommer fra semesteravgiften. Velferdstinget har i år mottatt 19 søknader om tilskuddsstøtte. Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) er det arbeidende organet som har behandlet og innstilt på søknadene. VT-AU har hatt tett dialog med flere av søkerne for å kvalitetssikre og hente inn manglende informasjon. Velferdstinget skal tildele midler til tre ulike kategorier av søkere. Disse er 1) studentdemokratier, 2) studentmedier, og 3) kulturinstitusjoner. I kategorien studentdemokratier behandles søknader fra de øverste studentdemokratiene ved de 28 lærestedene tilknyttet SiO. I kategorien studentmedier behandles søknader fra de heldekkende studentmediene (Universitas og Radio Nova) og fra Kulturstyrets mediepott, som videre bevilger midler til de mellomstore studentmediene (Inside, Argument, Ergo og Oslo Student-TV). I kategorien kulturinstitusjoner behandles søknaden fra Det Norske Studentersamfund og Velferdstingets Kulturstyre. Arbeidsutvalget har valgt å behandle søknaden fra Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) særskilt, det vil si at den ikke er plassert inn i en av de tre nevnte kategoriene. Vi har redegjort for dette i eget kapittel. Velferdstinget må gjøre prioriteringer på tre ulike nivå når midlene fra semesteravgiften skal fordeles mellom gode formål. På Nivå 1 må budsjettrammen vurderes. Vi må prioritere hvor mye av semesteravgiften som skal viderefordeles i Velferdstinget, og hvor mye som skal gå til andre velferdsordninger og tiltak.en høy budsjettramme vil begrense hvor mye penger som kan brukes på SiOs egne velferdstilbud, og omvendt. På Nivå 2 må vi prioritere mellom de ulike kategoriene for tildeling. Altså må det gjøres en vurdering av hvor mye som skal gå til henholdsvis demokratier, medier og kultur. På nivå 3 må det prioriteres innad i hver kategori. Her må ulike søkeres behov for tilskudd veies opp mot hverandre. Et selvsagt prinsipp for tildelingen har vært å vurdere i hvilken grad søker behøver pengene det er søkt om. Dette for å skjøtte ansvaret VT har for å fordele semesteravgiften slik at man får mest mulig velferd for pengene. På hvert av disse nivåene har VT-AU lagt flere hensyn og prinsipper til grunn for innstillingen. Det følgende er en redegjørelse for hvilke prinsipper som har vært førende på hvert nivå. Nivå 1: Vurdering av budsjettrammen I vurderingen av budsjettrammen har Arbeidsprogrammet for 2013 vært det viktigste styringsdokumentet. Flere punkter i arbeidsprogrammet er såkalte budsjettsaker, altså saker som krever at vi omprioriterer bruken av semesteravgiftspenger. For å gjennomføre saker som krever økte budsjettposter kreves det vanligvis at en også klarer å prioritere bort noe annet. Dette kan være vanskelig, særlig når det må prioriteres mellom saker som alle oppleves som gode formål. VT-AU har innstilt på budsjettrammen med tanke på hvordan punktene i arbeidsprogrammet best kan realiseres. Vurderingen vi har

14 gjort her må derfor ses i sammenheng med saken om VTs budsjettprioriteringer til SiO. Vi har her måttet veie ulike punkter i arbeidsprogrammet opp mot hverandre. Dette gjelder spesielt punktene 3.1 og 8.8. Punkt 3.1 i arbeidsprogrammet sier: VT skal jobbe for en ytterligere prisreduksjon i tannhelsetjenesten og at ordningen skal bli permanent. Punkt 8.8 i arbeidsprogrammet sier: SiO skal ikke drive prisdifferensiering mellom studenter. I tilfeller der noen studenter betaler mer enn andre, grunnet eksempelvis fravær av medlemskontingenter til interesseorganisasjoner, skal VT tilbakeføre summen til studentdemokratiene ved de enkelte. Punkt 8.8. innebærer en tilbakeføring av midler til studentdemokratier som ikke er medlem av NSO. Dette gjelder for studentdemokratiet ved handelshøgskolen BI, Studentrådet ved Politihøgskolen i Oslo, Studentutvalget ved Barratt Due Musikkinstitutt, Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole,Studentrådet ved Rudolf Steiner høyskolen, Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi, Atlantis Medisinske Høyskole, Bjørknes Høyskole, CK Markedshøyskolen, CK Norges Helsehøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Folkeuniversitetene, Musikkteaterhøyskolen, NISS, Norsk Gestaltinstitutt og Westerdals. Dette vil til sammen utgjøre en sum på kroner. Til sammenlikning vil det koste kroner å redusere prisene hos tannhelsetjenesten med ytterligere 20% (gitt at antallet konsultasjoner ikke øker). Det vil også medføre en tilbakeføring av midler til studentdemokratier som ikke har sendt inn tilskuddssøknad, og dermed ikke har søkt en eneste krone fra Velferdstinget. VT-AU har brukt svært mye tid på å diskutere hvordan en slik tilbakeføring av midler kan muliggjøres i budsjettet. Punkt 8.8 sier bare at midlene skal tilbakeføres, men utdyper ikke hvor disse pengene skal komme fra. Vi kom fram til at dette kunne gjøres på to måter. 1) Innenfor eksisterende budsjettramme, og 2) Ved å øke budsjettrammen. Det første alternativet (innenfor eksisterende ramme) medfører at vi må finne de kronene som skal tilbakeføres andre steder i budsjettet. Disse må da skrelles av summen til andre søknader. Dette vil medføre å kutte kr fra tildelingene til søkerne. Dette vil få store negative konsekvenser for både drift og aktivitet. Det andre alternativet (å øke budsjettrammen) vil medføre at vi må ta midlene fra velferdstilbudene i SiO. Dersom rammen økes kan dette betraktes som en av VTs budsjettprioriteringer til SiO for Dette vil da nødvendigvis gå på bekostning av å kunne foreta andre budsjettprioriteringer, og dermed realisere andre punkter i arbeidsprogrammet (som punkt 3.1, ytterligere prisreduksjon i tannhelsetjenesten). Summen en ville ha tilbakeført til studentdemokratiene utgjør halvparten av det vi fordelte til studentdemokratier i fjor. Det første alternativet vil få såpass alvorlige konsekvenser for søkere som ikke får direkte tilbakebetaling at VT-AU ikke mener det er forsvarlig å innstille på et slikt budsjett uten et eksplisitt mandat fra Velferdstinget. VT-AU ønsker heller ikke å prioritere en tilbakeføring av midler på bekostning av et forbedret velferdstilbud for studentene i SiO. Vi anser en

15 ytterligere reduksjon av prisene i tannhelsetjenesten som mer effektiv og fornuftig bruk av semesteravgiftspengene. Vi har derfor valgt å prioritere punkt 3.1 i arbeidsprogrammet over punkt 8.8. Som Velferdsting har vi et ansvar for å fordele semesteravgiftspengene på en måte som gir mest mulig velferd for flest mulig studenter. Da må vi vurdere hvorvidt søkerene har reelle behov, men også hvor vi kan få best valuta for pengene. Vi har vurdert søknadene og innstilt på summer som vi mener svarer til de reelle behovene hos søker, og satt en ramme ut fra det. Vi ser det som motstridende å ukritisk tilbakeføre en sum med penger som vi ikke har målrettede tiltak for. Dette vil etter vår mening gå på akkord med vårt ansvar for å fordele semesteravgiften på en måte som skal sikre lik rett til utdanning. VT-AU innstiller på at punkt 8.8 i arbeidsprogrammet ikke gjennomføres på tildelingsmøtet i 2013, men isteden bli hensynstatt i behandlingen av punkt 8.4: VT skal revidere tildelingsordningen fra semesteravgiften med hensyn til rettferdig fordeling, forutsigbarhet og langsiktighet. Dette arbeidet er allerede i gang, og VT vil her få muligheten til å ta stilling til ulike modeller for tildelingsordningen som helhet. Vi mener dette vil gi et bedre og mer forsvarlig sluttresultat både for institusjonene det gjelder og for samskipnaden som helhet. Nivå 2: prioritering mellom søknadskategoriene I prioriteringen mellom søknadskategoriene har ikke VT-AU gått ut i fra en sum for hver av kategoriene, men hva som er behovene og nødvendige satsninger hos hver enkelt søker. Vi mener at alle kategoriene som helhet kommer godt ut av denne innstillingen. Det er ingen søkere som har innstilte kutt som vil føre til en stopp i drift eller betydelig redusert aktivitet. Når det er sagt ser vi at de heldekkende studentmediene har behov som skiller seg fra de andre kategoriene fordi de i større grad er avhengig av hele søknadssummen for å fortsette driften som normalt i årene fremover. Førende prinsipp for innstillingen: 1. Grad av behov: Vi har lagt til grunn at graden av behov her skal spille en sentral rolle. Dette er avgjort av hvor stor egenkapital de ulike søkerne har, og i hvilken grad de får eller har muligheten til å få støtte fra andre steder. AU har i denne tildelingen valgt å innstille på en helt nødvendig satsning på studentmedier. Begge de heldekkende mediene har relativt høye innstilte summer, noe AU anser som helt essensielt for å sikre at det studentoffentlige ordskiftet opprettholdes og får mulighet til å utvikle seg videre. I fjor avslo VT en satsning på studentmediene ved å ikke innvilge penger til ønskede satsninger hos Radio Nova og Universitas. Dette førte til at behovene for nødvendige oppgraderinger i utstyr, målrettede satsninger for å oppfylle VTs mediepolitiske tildelingskriterier bedre og enhver tanke om ekspansjon fremdeles står ved lag.

16 Mediene er avhengige av støtte fra VT på en helt annen måte enn studentdemokratiene. De har i mye mindre grad muligheter for annen finansiering, og i den grad de har det er disse inntektene ustabile og ikke nok til å drifte organisasjonene og sikre en forutsigbarhet for deres aktive og for produktet de leverer. VT-AU vurderer det slik at det at det er svært legitime grunner til at man skal satse på studentmedier i årets tildeling. Både SP-HiOA og SP-UiO har ennå stor egenkapital, og slik ikke et så stort behov for midler. Studentmediene har på den annen side svært lav egenkapital, og samtidig stort behov for tekniske oppgraderinger. Dette er engangsinvesteringer det er lurt å gi tilskudd til nå, før reduksjon i egenkapitalen hos studentdemokratiene krever økte tilskudd fra Velferdstinget. Det er med andre ord rom for, og en fornuftig prioritering å gi studentmediene råd til å gjøre nødvendige oppgraderinger før VT samtidig må bygge opp tilskuddene til studentdemokratiene. Nivå 3: Prioritering innenfor hver søknadskategori: Studentdemokratier, studentmedier, kulturinstitusjoner og SBIO Studentdemokratiene Dette er de øverste studentdemokratiene ved lærestedene tilknyttet SiO. For budsjettåret 2014 er det 28 søknadsberettigede studentdemokratier. Velferdstinget har mottatt søknader fra 15 av disse. 13 studentdemokratier har ikke søkt Velferdstinget om tilskudd. Disse er studentrådet ved politihøgskolen i Oslo, Atlantis Medisinske Høyskole, Bjørknes Høyskole, CK Markedshøyskolen, CK Norges Helsehøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Folkeuniversitetene, Musikkteaterhøyskolen, NISS, Norsk Gestaltinstitutt og Westerdals. VT-AU oppfordrer på det sterkeste disse studentdemokratiene til å søke om tilskudd i framtiden. Førende prinsipper for innstillingen: 1. Studentpolitisk aktivitet og drift: VT-AU har vektlagt at Velferdstinget skal innvilge støtte til studentpolitisk aktivitet og drift. Utelukkende sosiale og kulturelle tiltak skal støttes av Kulturstyret. Dette er et viktig prinsipp for å hindre en dobbeltsubsidiering med semesteravgiftsmidlene og dermed en forfordeling av noen læresteder. VT-AU har likevel vært pragmatiske når det kommer til svært små skoler hvor det er helt naturlig at studentdemokrati og sosial aktivitet glir inn i hverandre. 2. Grad av behov: VT-AU har vektlagt hvor stort det reelle behovet for midler er hos hver enkelt søker. I vurderingen av dette har vi sett på a) størrelsen på egenkapitalen, b) muligheten til å få støtte fra andre (for eksempel fra NSO) og c) nødvendigheten av satningsområdene i budsjettet. 3. Studenttall

17 Å tilstrebe likhet mellom studenttall og støttesum har vært et viktig prinsipp. I tilfeller hvor grad av behov tilsier et svært høyt, eller svært lavt, behov har vi imidlertid latt grad av behov få forrang forran studenttall som førende prinsipp. 4. Minimumsstøtte VT-AU har lagt til grunn er at alle studentdemokratier som har søkt støtte får minimum kroner. Dette for å tilgodese mindre institusjoner fra tidligere OAS-skoler som tidligere fikk et beløp per student overført fra OAS. Studentmediene I henhold til de mediepolitiske tildelingskriteriene er det to studentmedier som er søknadsberettigede direkte til VT, Universitas og Radio Nova. De mellomstore mediene får tilskudd over Kulturstyrets mediepott som også fastsettes av VT. Førende prinsipper for innstillingen: 1. Mediepolitiske tildelingskriterier (se vedlegg) 2. Medieundersøkelsen 3. Grad av behov (vurdert på samme måte som for studentdemokratiene) Studentmediene er helt essensielle for et levende studentdemokrati, for studentkulturen og er viktige for å skape en felles studentidentitet i Oslo og Akershus. Til studentmedier generelt er det relevant å nevne at Velferdtingets medieundersøkelse 2013 viste at et flertall av studentene er enten positiv eller svært positiv til at studentmediene finansieres av semesteravgiften. Få respondenter var negativ eller svært negativ, og en god andel svarte verken eller. Kulturinstitusjoner Førende prinsipper for innstillingen: 1.Kulturpolitisk tildelingskriterier (se vedlegg) 2. Grad av behov I kategorien kultur er to søkere vurdert, Det Norske Studentersamfund og Velferdstingets eget Kulturstyre. Summen av tildelingene i denne kategorien skal sørge for en forutsigbarhet for foreningsliv og studentkultur i Oslo og Akershus. Innstillingen holder samme nivå for begge søkere som i fjor, noe vi anser for å være tilstrekkelig til å sikre stabilitet og rom for videre utvikling av studentkulturen i Oslo og Akershus. Studentforeningen ved BI i Oslo (SBIO) SBIO er en organisasjon som skiller seg fra de andre søkerne til Velferdstinget. De andre søkerne er enten studentdemokratier, studentmedier eller kulturinstitusjoner. SBIO har en organisasjonsstruktur som gjør at ingen av disse kategoriene passer. Dette er fordi SBIO fungerer både som studentdemokrati og kulturinstitusjon for BI-studentene. Ved å

18 ha ansvaret for både studentdemokratisk aktivitet og kulturtilbudet, har SBIO en utvidet funksjon sammenlignet med andre studentdemokratier som søker. På grunn av at SBIO er organisert på en måte som skiller seg fra de andre studentdemokratiene har de blitt behandlet på ulike måter de siste årene. For å rettferdiggjøre en innstilling har de enten blitt behandlet som 1) et studentdemokrati eller 2) en kulturinstitusjon. VT-AU har i år valgt å gå bort fra å se SBIO som det ene eller det andre. Vi har tatt høyde for at de både har en kulturfunksjon og dermed får tildelt penger for å opprettholde et kulturtilbud og at de er et studentdemokrati og får penger til driften av dette. En viktig grunn til at de blir regnet for å dekke begge disse funksjonene er at SBIO har lagt om måten de organiserer økonomien sin på. Der foreningene tidligere hadde sin egen økonomi er de nå underlagt paraplyen SBIO også økonomisk (les mer om dette i søknaden). Dette betyr i praksis at de ikke kan søke Kulturstyret om penger, og at SBIO sentralt må søke om midler til alle foreninger og utvalg på hele BI direkte fra VT. Dette har Kulturstyret også tatt høyde for i sin søknad til VT, og trekt fra kroner, hvilket er det de tildelte til SBIO i fjor. Unntaket er studentavisen INSIDE som fremdeles får penger direkte fra Kulturstyret.

19 19 Tilskuddsbudsjett til medier, demokrati, kultur og velferd 2014 NOK Innvilget 2012 Innvilget 2013 Budsjett Studentdemokrati: 101 Studentparlamentet ved Universitet I Oslo Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet Studentutvalget ved Norges Musikkhøgskole Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Veterinærmedisinsk studentutvalg Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo Studentrådet ved Politihøgskolen Studentutvalget ved Barrat Due Musikkinstitutt Studentforeningen Frappé ved Norges Dansehøyskole Studentrådet på Diakonova Studentparlamentet ved Lovisenberg diakonale høgskole Studentsamfundet ved Norges Informasjonsteknologisk Høgskole Studentrådet ved Rudolf Steinerhøyskolen Studentrådet ved Høgskolen i Staffeldtsgate Studentrådet ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Sum Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo NSO kontingent*** Studentmedier: 201 Universitas Radio Nova Kulturstyret-medier Sum Kulturinstitusjoner 301 Det Norske Studentsamfund Sum Kulturstyret: Velferdstinget: Tilskuddssøknad til SiO

20 Begrunnelse for arbeidsutvalgets innstilinger: POST STUDENTDEMOKRATI Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo: *gjennomsnitt Høst 2012 og vår 2013 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Mari Heglum meldte seg inhabil i behandlingen fordi hun bor sammen med leder av SP-UiO. SP-UiO er det største studentdemokratiet, har høy aktivitet og vil da naturligvis tildeles en forholdsvis stor sum. De har levert en god søknad med et nøkternt budsjett. VT-AU velger å innstille på mindre enn søkesummen. Vi mener at behovene som er redegjort for i søknaden er legitime, men vi ser at den planlagte nedtrappingen i egenkapital har gått mer langsomt enn forventet. Vi anslår derfor at de kan spise litt mer av EK enn budsjettert. Vi oppfordrer UiO til å fortsatt søke NSO om penger der det er mulig. Enstemmig innstilling: SP-UiO Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 9 % Antall studenter * Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital Årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 30 % 26 % 19 % Historisk utvikling av egenkapitalen

21 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus: SP-HiOA* Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 17 % Antall studenter ** Drift Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital Årets resultat Egenkapital Velferd Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital Årets resultat Egenkapital - prosent av drift*** 66 % 43 % 34 % Historisk utvikling av egenkapitalen**** *HiOA fører to budsjetter; drift og velferd.**gjennomsnitt høst 2012 og vår ***Egenkapital (både drift og velferds) i prosent av drift (både drift og velferds). ****Drift og velferd Arbeidsutvalgets begrunnelse: SP-HiOA har over de siste to årene fått relativt lave tilskudd fra VT. Dette er en konsekvens av at de har en egenkapital som har vært særdeles høy, og i tilskuddsavtalen mellom VT og studentdemokratiene legges det til grunn av grad av egenkapital kan være utslagsgivende for tildelingsnivået. Vi ser imidlertid at SP-HiOA bygger ned egenkapitalen sin med sikte på å havne på et sunt og stabilt nivå, og vil derfor ikke kutte de mer enn I fjor hadde SP et positivt avvik mellom budsjett og regnskap på kr, noe som er mer en hele den tildelte summen fra i fjor. VT-AU kan i lys av dette ikke rettferdiggjøre å innstille på at hele søknadssummen innvilges, men vi ønsker at HiOA fremdeles skal motta en tildeling av en viss størrelse av hensyn til forutsigbarhet. Når SP har bygget egenkapitalen sin ned til et sunt nivå vil de måtte motta større tildelinger fra VT for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Forutsigbarhet i dette vil være at de kan forvente at tildelingene trappes opp samtidig som egenkapitalen bygges ned. I og med at de i realiteten ikke har brukt noen av de tildelte midlene fra i fjor innstiller ikke VT-AU på noen økning fra fjorårets nivå i år.

22 VT-AU oppfordrer SP-HiOA som et stort medlemslag i NSO til å benytte seg av muligheten til å søke penger derfra til for eksempel motivasjonsseminar og kampanjevirksomhet. Enstemmig innstilling: Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole S-NIH Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 54 % Antall studenter 1 397* Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital Årets resultat Egenkapital Historisk utvikling av egenkapitalen Ikke egenkapital Ikke egenkapital Ikke egenkapital *gjennomsnitt høst 2012 og vår 2013 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentstyret på NIH har høy aktivitet og gode ambisjoner om ytterligere satsning på studentaktiviteter (for eksempel studentseminar). De har en bevisst satsing på å bli mer synlige, skape engasjement og aktivitet. Studentstyret søker om penger til å fordele til foreningene på NIH. VT-AU velger å kutte fra søkt sum da dette helt klart er Kulturstyrets bord og ikke noe som bør støttes direkte gjennom VT. Studentstyret oppfordres også til å søke penger fra NSO der det er mulig. Enstemmig innstilling: Studentrådet ved det Teologiske Menighetsfakultetet SR-MF Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 54 % Antall studenter 1 104* Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat

23 23 Inngående egenkapital Årets resultat Egenkapital Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2012 og vår 2013 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studenrådet ved Menighetsfakultetet har en egen ordning for tildelingsmidler som i form og funksjon i svært stor grad overlapper med Kulturstyret. Vi oppfordrer Studentrådet ved MF til få sine foreninger til å søke gjennom Kulturstyret, heller enn å ha en lokal ordning i tillegg. I tillegg til dette søker Studentrådet om mer penger til honorar, noe VT-AU ikke ønsker å støtte. Enstemmig innstilling: Studentutvalget ved Norges Musikkhøgskole SUT-NMH Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 54 % Antall studenter 647* Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital Årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 23 % 21 % 25 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2012 og vår 2013 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentutvalget ved NMH har levert en ryddig og oversiktlig søknad der de viser at de er et studentutvalg i vekst. Gode tiltak som oppfølging av internasjonale studenter, fadderuke og studentpublikasjonen Donytt er tiltak VT-AU vil premiere. NMH har allikevel relativt lavt studenttall og vi innstiller derfor på kr. Som medlem av NSO oppfordres de til å benytte muligheten til å søke midler derfra. Enstemmig innstilling:

24 Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen SAHO Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 105 % Antall studenter 543* Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital Årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 11 % 13 % 11 % Historisk utvikling av egenkapitalen Ikke egenkapital Ikke egenkapital *gjennomsnitt høst 2012 og vår 2013 Arbeidsutvalgets begrunnelse: VT-AU innstiller på en sum som støtter driften av studentdemokratiet, men ønsker ikke å dekke til alkohol slik det fremgår av budsjettet at det er gjort. Utover dette har Studentstyret fine initiativer som kommer mange studenter til gode. De oppfordres også som medlem av NSO til å søke midler derfra. Enstemmig innstilling: Veterinærmedisinsk Studentutvalg VSU Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 28 % Antall studenter 475* Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital Årets resultat Egenkapital ** Egenkapital - prosent av drift 33 % 32 % 28 % Historisk utvikling av egenkapitalen

25 *gjennomsnitt høst 2012 og vår **Egenkapitalen inkluderer støtte høst 2011 fra Velferdstinget på kr.9772,18 utbetalt i Arbeidsutvalgets begrunnelse: VT-AU mener innstillingen dekker drift og planlagte aktiviteter, samtidig som vi ser at det er noe økte kostnader knyttet til reising i forbindelse med sammenslåingen med UMB (og dermed også sammenslåing av studentdemokratiene). Egenkapitalen har gradvis økt og vi mener dermed de fint kan spise litt av den. VSU er medlem av NSO og kan søke penger til ulike tiltak også der. Enstemmig innstilling: Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo SR-KHiO Tidligere tildelt / Søknadssum søkte ikke Økning i prosent av fjoråret beløp 105 % Antall studenter 494* Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital Årets resultat Egenkapital Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2012 og vår 2013 Arbeidsutvalgets begrunnelse: VT-AU ønsker svært gjerne å støtte driften av studentrådet på KHIO, men da de kun har budsjettert med i inntekt fra VT og det tilsynelatende er et ok budsjett innstiller ikke VT-AU på mer enn det. Studentrådet har også en høy egenkapital dersom det skulle oppstå uforutsette utgifter. Enstemmig innstilling:

26 Studentutvalget ved Barratt Due Musikkinstitutt SUT-BDM Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 54 % Antall studenter 84* Regnskap 2012 Rev. budsjett 2013** Budsjett 2014 Inntekter *** *** Utgifter Resultat Inngående egenkapital **** Årets resultat Egenkapital***** Egenkapital - prosent av drift 160 % 211 % 119 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2012 og vår ** budsjett og foreløpig regnskapstall *** Tilskudd og estimert inntekt fra studentoppdrag.**** Egenkapital består ved årets begynnelse i hovedsak av overskudd fra studentoppdrag. Overskuddet skal brukes til å finansiere Barratt Dues Store Nyttårsball ***** BDM har satt opp deres budsjett for 2014 slik at forventet inntekter inngår i balansen og ikke på inntektssiden. Her er estimert inntekter fra studentoppdrag lagt til i inntektene i oversikten. Og derved ikke tatt med planlagt trekk på egenkapitalen på (det fremgår av resultatet og utgående egenkapital). Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentutvalget har en imponerende høy aktivitet, noe VT-AU ønsker å støtte opp under. De har likevel et veldig lavt studenttall og budsjetterer med midler til oppussing av øvingslokaler, en utgift som klart tilhører Barratt Due Musikkinstitutt og ikke dets studentutvalg. Enstemmig innstilling: Studentparlamentet ved Lovisenberg Diakonale Høgskole SR-LDH Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 37 % Antall studenter 731* Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital

27 27 Årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 47 % 38 % 41 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2012 og vår 2013 Arbeidsutvalgets begrunnelse: VT-AU ønsker å støtte drift av parlamentet og planlagt aktivitet. Vi ser samtidig at egenkapitalen deres er relativt høy og har økt gradvis de siste årene. VT-AU mener at Studentparlamentet kan bruke av egenkapitalen fremfor å budsjettere med en økning i egenkapital. Som medlem av NSO oppfordres de til å søke midler også derfra. Enstemmig innstilling: Studentersamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høyskole SF-NITH Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 863 % Antall studenter 720* Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital Årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2012 og vår 2013 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Søknaden til NITH inneholder ikke bare midler til drift av studentdemokratiet, men også til drift av og utstyr til alle utvalgene på NITH. Utvalgene ved NITH kan søke penger hos Velferdstingets Kulturstyre. Vi oppfordrer utvalgene ved NITH til å søke om støtte fra Kulturstyret. Enstemmig innstilling:

28 Studentrådet ved Rudolf Steinerhøyskolen SR-RSH Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 566 % Antall studenter 158* Regnskap 2012 Rev. budsjett 2013** Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital Årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 12 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2012 og vår ** basert på sist oppdatert regnskapstall Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentrådet har søkt om en meget høy sum per student. VT-AU innstiller på til å dekke drift av studentdemokratiet. Studentrådet oppfordres til å be Rudolf Steinerhøyskolen om å dekke utgifter knyttet til kompost og kildesortering i kantina. Enstemmig innstilling: Studentrådet ved Høgskolen i Staffeldtsgate SR-HiS Tidligere tildelt / Søknadssum søkte ikke Økning i prosent av fjoråret beløp 412 % Antall studenter 174* Regnskap 2012 Budsjett 2013** Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital Årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 155 % 933 % 22 % Historisk utvikling av egenkapitalen

29 *gjennomsnitt høst 2012 og vår ** mest sannsynlig sist oppdatert regnskapstall Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentrådet søker en økning på fra tildelt sum i fjor men begrunner ikke økningen i konkrete tiltak. Mange av postene i budsjettet er justert kraftig opp uten at det forklares verken i søknad eller på bakgrunn av regnskap. Enstemmig innstilling: Studentrådet ved Høyskolen for Ledelse og Teologi SF-HLT Tidligere tildelt / Søknadssum søkte ikke Økning i prosent av fjoråret beløp 2 % Antall studenter 154* Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital Årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 104 % 87 % 138 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2012 og vår 2013 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og teologi har søkt kr , hvilket er minstesummen VT-AU har valgt å legge seg på. De berømmes for realistisk budsjettering. Enstemmig innstilling: POST 150 NSO-KONTINGENT: Overføres fra semesteravgiften til NSO etter avtale mellom NSO og SiO. Er for 2014 kr 32 per semester per student.

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 7. april kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 10. NOVEMBER

KULTURSTYREMØTE 10. NOVEMBER KULTURSTYREMØTE 10. NOVEMBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio) Jeanette Viken (UiO) Sigmund Berg (UiO), Felicitas Scheffknecht (UiO)Maren Høyland (UiO)Rune Keisuke Kosaka (UiO) og Marius

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Kulturstyremøte 18. februar

Kulturstyremøte 18. februar Kulturstyremøte 18. februar Til stede: Leder: Svein V. Tømmerdal (UiO), nestleder: Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Karoline Soot (UiO) og Svend

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

Kulturstyremøte 1. oktober

Kulturstyremøte 1. oktober Kulturstyremøte 1. oktober Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Eirik

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER

KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00 HØYSKOLEN I OSLO P(ilestredet) 52 Auditorium 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 VELKOMMEN

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminar 11.-12. februar 2012 7 8 9 10 11 12 Sted: Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Fordeling av semesteravgift for 2016

Fordeling av semesteravgift for 2016 Velferdstinget i Bergen v/ Budsjettkomiteen 2015 Fordeling av semesteravgift for 2016 Budsjettkomiteens innstilling Serine Jonassen, Johanne Vaagland, Sondre Johan Haugsdal Riisøen, Haakon Kvernevik Knudsen

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminaret 2013 16.-17. februar 7 8 9 10 11 Sted: Randsvangen hotell på Hadeland 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter! 1 19 20

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2015 7.- 8. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 6. mai 2013 Tid: klokken

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Aleksander Nikolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).

Detaljer