VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:"

Transkript

1 Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet: Velferdsstyret (VS): SiB-styret: Kontrollkomiteen: Livar Bergheim, Alette Dybesland Lie, Peter Hatlebakk, Hannah Atic, Anita Johansen, Reidun Svalebjørg, Kristoffer Gaasholt, Thor Haakon Bakke. Håkon Berg, Ole Morten Mjelstad, Edgar Karlsen, Rosmari Valdersnes, Monica Olsen. Anders Bjørneby, Maren Solhjem. Truls Opheim. Ingen til stede ved opprop. Maren Svendsen meldt forfall. Ingrid Bakken. Ellen Ringstad Alexander Sæjnes. Thea Knudzen. Audun Kjørstad. Bjørn-Anders Hind, Anna Gjertsen, Anja Johnsen. Sindre Dueland, Kristina Daae Smedsvig, Even Sørland, Geir M. Grannes. Tine Øverseth Blomfeldt, Thomas Knudsen. Følgende representanter ankom møtet i løpet av sak 72/11: SiB-styret: Anders Kvernmo Langseth Følgende representanter forlot møtet i løpet av sak 72/11: SiB-styret: Sindre Dueland og Anders Kvernmo Langseth. 20 stemmeberettigede representanter til stede fra 8 ulike institusjoner. Velferdstinget var vedtaksdyktige. Forslag til vedtak: Møtet settes. Velferdsstyrets innstilling: Vedtas. Vedtak: Velferdsstyrets innstilling ble vedtatt. VT 67/11 Valg av protokollfører Forslag til vedtak: Velferdstinget velger Ingrid Foss Ballo som protokollfører for VT 08/11. Velferdsstyrets innstilling: Vedtas

2 Vedtak: Velferdsstyrets innstilling ble vedtatt. VT 68/11 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden. 2. Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 07/11. Velferdsstyrets innstilling: Vedtas. Vedtak: Velferdstingets innstilling ble vedtatt. Ingen saker til eventuelt. VT 69/11 Orienteringer Orienteringssak Velferdsstyret Kulturstyret SiB-styret Andre VT 70/11 Ettergodkjenning av høringssvar: Xpressbuss.no Forslag til vedtak: Velferdstinget ettergodkjenner høringssvar til Xpressbuss.no Velferdsstyrets innstilling: Vedtas. Vedtak: Velferdsstyrets innstilling ble vedtatt. VT 71/11 Høringssvar: NOU 2011:15 «Rom for alle: En sosial boligpolitikk for framtiden» Forslag til vedtak: Velferdsstyret godkjenner høringssvar på NOU 2011:15 «Rom for alle: En sosial boligpolitikk for framtiden». Velferdsstyrets innstilling: Vedtas. Vedtak: Velferdsstyrets innstilling ble vedtatt. VT 72/11 Fordeling av semesteravgiftspenger for 2012 Forslag til vedtak i saken: 1. Velferdstinget holder seg til en ramme på kr , i budsjettfordelingen for Velferdstinget velger å ikke behandle Budsjettkomiteen sitt forslag om tildeling av støtte til Bergen Liberale Studenter. 3. Velferdstinget vedtar et felles tildelingsbrev, til alle mottakere av støtte for 2012, i samsvar med Velferdsstyret sitt forslag og med de endringer som framkom i møtet.

3 4. Velferdstinget vedtar budsjett for 2012 i samsvar med forslaget fra Budsjettkomiteen og de endringene som ble vedtatt i møtet. Velferdsstyrets innstilling: Vedtas. Det ble åpnet for orienteringer med oppklarende spørsmål før debatt om de ulike punktene i Velferdsstyrets forslag til vedtak. Orientering om Budsjettkomiteens innstilling fra Budsjettkomiteen. Orientering om helhetlig endringsforslag fra Maren Solhjem og Anders Bjørneby. Orientering om helhetlig endringsforslag fra Sindre Dueland og Alette Dybesland Lie. Forslag fra Audun Kjørstad (VS): VT innvilger Hege Råkil talerett i sak 72/11. Vedtak: Hege Råkil ble innvilget talerett i sak 72/11. Orientering om studenthelse og veiledning fra Hege Råkil. Det ble åpnet for oppklarende spørsmål til orienteringene. Forslag fra Audun Kjørstad (VS): Velferdstinget gir Erik Næsgaard talerett i sak 72/11. Vedtak: Erik Næsgaard ble innvilget talerett i sak 72/11. Det ble åpnet for debatt om hvilken helhet som skal ligge til grunn for videre debatt. Budsjettkomiteens innstilling lå i bordet, i tillegg var det kommet et helhetlig endringsforslag fra Maren Solhjem og Anders Bjørneby og et helhetlig endringsforslag fra Sindre Dueland og Alette Dybesland Lie. Budsjettkomiteens innstilling: BSI BSTV HiBI Jussformidlingen K7 Bulletin Kulturstyret Kvarteret NHHI NHHS Ekspedisjon 500 Studentersamfunnet SRiB Studvest UKK Velferdsstyret SUM Helhetlig endringsforslag fra Dueland (SiB-styret) og Dybesland Lie (UiB):

4 BSI BSTV HiBI Jussformidlingen K7 Bulletin Kulturstyret Kvarteret NHHI NHHS Ekspedisjon Studentersamfunnet SRiB Studvest UKK Velferdsstyret SUM Helhetlig endringsforslag fra Solhjem og Bjørneby (NHH): BSI BSTV HiBI Jussformidlingen K7 Bulletin Kulturstyret Kvarteret NHHI NHHS Ekspedisjon Studentersamfunnet SRiB Studvest UKK Velferdsstyret SUM Votering: Helhetlig endringsforslag fra Solhjem og Bjørneby opp mot helhetlig endringsforslag fra Dueland og Dybesland Lie. Opptelling: 19 stemmeberettigede (Peter Hatlebakk forlatt møtet). Vedtak: Helhetlig endringsforslag fra Dueland og Dybesland Lie falt (13 mot 6 stemmer). Votering: Helhetlig endringsforslag fra Solhjem og Bjørneby opp mot Budsjettkomiteens innstilling. Vedtak: Helhetlig endringsforslag fra Solhjem og Bjørneby falt (11 mot 8 stemmer). Budsjettkomiteens innstilling ligger til grunn for videre debatt.

5 Det åpnes for debatt om punkt 1 i forslag til vedtak i Velferdsstyrets innstilling. Velferdsstyrets innstilling: 1. Velferdstinget holder seg til en ramme på kr , i budsjettfordelingen for Opptelling: 20 stemmeberettigede. Endringsforslag fra Eirik Tenfjord (NHH): Øke rammen med til investeringer/engangsutgifter for Endringsforslag 1 fra Alette Dybesland Lie (UiB): Øke rammen til Endringsforslag 2 fra Alette Dybesland Lie (UiB): Øke rammen til Votering: Forslag fra Tenfjord ble satt opp mot de to forslagene fra Lie. Vedtak: Endringsforslag fra Tenfjord falt. Votering: De to forslagene fra Dybesland Lie ble satt opp mot hverandre. Vedtak: Endringsforslag 1 fra Dybesland Lie falt. Vedtak: Endringsforslag 2 fra Dybesland Lie enstemmig vedtatt. Votering: Det vedtatte forslaget fra Dybesland Lie på å øke rammen til settes opp mot Velferdsstyrets innstilling i punkt 1 på at Velferdstinget holder seg til en ramme på kr , i budsjettfordelingen for Vedtak: Velferdsstyrets innstilling vedtas ikke. Forslaget om å øke rammen til kr ble enstemmig vedtatt. Det ble åpnet for debatt om punkt 2 i forslag til vedtak i Velferdsstyrets innstilling. Velferdsstyrets innstilling: 2. Velferdstinget velger å ikke behandle Budsjettkomiteen sitt forslag om tildeling av støtte til Bergen Liberale Studenter. Vedtak: Velferdsstyrets innstilling ble vedtatt, med to avholdende stemmer. Det ble åpnet for debatt om punkt 3 i forslag til vedtak i Velferdsstyrets innstilling. Velferdsstyrets innstilling: 3. Velferdstinget vedtar et felles tildelingsbrev, til alle mottakere av støtte for 2012, i samsvar med Velferdsstyret sitt forslag og med de endringer som framkom i møtet. Vedtak: Velferdsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble åpnet for debatt om punkt 4 i forslag til vedtak i Velferdsstyrets innstilling.

6 Velferdsstyrets innstilling: 4. Velferdstinget vedtar budsjett for 2012 i samsvar med forslaget fra Budsjettkomiteen og de endringene som ble vedtatt i møtet. Budsjettkomiteens forslag: BSI BSTV HiBI Jussformidlingen K7 Bulletin Kulturstyret Kvarteret NHHI NHHS Ekspedisjon Studentersamfunnet SRiB Studvest UKK Velferdsstyret SUM Det kom inn følgende endringsforslag til innstillingen: Endringsforslag fra Monica Olsen (HiB): VKK ingen støtte. Endringsforslag fra Monica Olsen (HiB): NHHS ekspedisjon ingen støtte. Endringsforslag fra Maria Dyrhol Sandvik (Studentersamfunnet): Bruke av de som er «til overs» fra totalen for at studentersamfunnet skal få Endringsforslag fra Håkon Berg (HiB): Heve støtten til HiBI med 10 00, til en total på Endringsforslag fra Thor Haakon Bakke (UiB): Srib: kuttes BSI: øke StudVest: kuttes Studentersamfundet: øke Endringsforslag fra Anders Bjørneby (NHH): Øke støtten til K7 Bulletin til Endringsforslag fra Anders Bjørneby (NHH): Kutte Velferdstinget til Endringsforslag fra Anders Bjørneby (NHH):

7 Kutte SriB til Endringsforslag fra Maren Solhjem (NHH): Øke rammen til NHHI fra til Endringsforslag fra Maren Solhjem (NHH): Øke rammen til Studentersamfunnet fra til Øke BSI med , til totalt Øke BSTV med 19 00, til totalt Øke Jussformidlingen med 10 00, til totalt. Øke K7 Bulletin med 35 00, til totalt Øke Kulturstyret med 31 00, til totalt Øke Kvarteret med , til totalt Øke Studentersamfundet med, til totalt Kutte Studvest med 30 00, til totalt Kutte UKK med 12 00, til totalt. Kutte Velferdsstyret med , til totalt Kontrollkomiteen opplyste om at Velferdstinget må revidere eller fravike stillingsinstruks for Velferdsstyret dersom forslaget blir vedtatt. Endringsforslag fra Jorid Martinsen (Kulturstyret): Øke støtten til kulturstyret til Øke Kvarteret med: Oppussing av Stjernesalen Lobbyrinten Inngangsparti og trappehus

8 Totalt For å gi Kvarteret penger må VT få en representant i Kvarterets planlagte økonomiske gjennomgang til våren. Gi BSTV (Økning på 300). Gi K7 Bulletin Gi Kulturstyret Gi NHHI Kutte støtten til NHH Ekspedisjon. (Til totalt.) Gi Studentersamfunnet Gi SriB Gi StudVest Kutte UKK til. Gi Velferdsstyret Endringsforslag fra Sindre Dueland (SiB-styret): Øke Jussformidlingen med (Til totalt ). Endringsforslag fra Jørgen Thune Johnsen (BSTV): Foreslår å øke tilskuddet til Bergen Student-TV til Endringsforslag fra Joakim Myklebust (Studvest): Øke tildeling til Studvest med til trykking og utkjøring. Endringsforslag fra Christian Olsen: NHHI total tildeling Endringsforslag fra Livar Bergheim (UiB): Øke BSI med

9 Endringsforslag fra Livar Bergheim (UiB): Øke Studvest fra til Endringsforslag fra Bjørn-Anders Hind (VS), Anna Gjertsen (VS), Audun Kjørstad (VS) og Anja Johnsen (VS): Gi totalt til drift av Velferdstinget. Øke HiBI med Øke Jussformidlingen med Øke K7 Bulletin med Øke Kulturstyret med 500. Øke Kvarteret med Øke NHHI med Kutte NHHS Ekspedisjon med 500. Øke Studentersamfunnet med Kutte SriB med Kutte UKK med Kutte Velferdstinget med Det ble presisert at totalen av forslagene fra Ole Morten Mjeldstad utgjør en budsjettsum på , som er rammen Velferdstinget har vedtatt. Forslag fra Andreas Gjellebøk Sverdrup: Bergen Student-TV tildeles kr Forslag fra Bjørn-Anders Hind (VS) og Audun Kjørstad (VS): Dersom Velferdstinget ikke bruker hele rammen på budsjettmøtet: VT ber VS forberede en sak til VT 1/12 hvor resterende beløp fra rammen fordeles.

10 Det ble tatt pause for å klarere voteringsorden. Det ble diskutert om det var mulig for flere å komme til enighet om noen forslag, etterfulgt av en prøvevotering. Et helhetlig endringsforslag ble fremmet fra Maren Solhjem (NHH). Helhetlig endringsforslag fra Maren Solhjem (NHH): BSI BSTV HiBI Jussformidlingen K7 Bulletin Kulturstyret Kvarteret SriB Studentersamfunnet Studvest NHHI Velferdsstyret SUM Det ble gjennomført en prøvevotering på helhetlig endringsforslag fra Maren Solhjem. Prøvevotering på forslag fra Solhjem (NHH): Forslaget fikk flertall i prøvevoteringen. Votering: Det ble votert over det helhetlige endringsforslaget fra Solhjem (NHH) opp mot Budsjettkomiteens forslag. Vedtak: Vedtatt med 14 stemmer. 3 stemmer mot og 2 avholdende stemmer. Alle andre endringsforslag falt som konsekvens av vedtaket. VT 73/11 Eventuelt Ingen saker under eventuelt. VT 74/11 Møtekritikk Diskusjonssak

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. august 2010. Tid: 17.12

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

Referat fra Styremøte 12. mai 2009

Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Tilstede: Fra ASVL: Forfall: Hildegunn Arntzen Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Johan Veggen Helge Jan Nilsen Gunnar Helgerud Dag Sandvik Kjell Sverre Myrvoll Turid Ettestøl

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

3. Fremlagt Statsbudsjett for 2015: Hvilke bevilgninger får Statped etter fremlagt budsjett, og hvordan er disse fordelt /øremerket?

3. Fremlagt Statsbudsjett for 2015: Hvilke bevilgninger får Statped etter fremlagt budsjett, og hvordan er disse fordelt /øremerket? Referat frå møte i brukeråd Statped sørøst, Storo, Statped sørøst, fredag 24. oktober 2014 Til stede, medlemmer av brukerråd sørøst: Sverre Fuglerud (Norges Blindeforbund), Anne Cathrine Høvik (Dysleksi

Detaljer