Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen"

Transkript

1 Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 13. oktober 2010 Det var 14 stemmeberettigede fra fire ulike institusjoner til stede. VT var ikke vedtaksdyktig. Det var enighet blant de tilstedeværende om å la arkitekten bak SiB sitt forslag til ny studenthytte om å få presentere sitt forslag da vedkommende måtte gå Det ble åpnet for spørsmål til arkitekt Helge Christiansen underveis i presentasjonen. Christiansen har utarbeidet et forslag til en hytte med sengeplasser til 30 personer, etter tolkning av tildelt oppgave fra SiB. Han har blant annet lagt vekt på følgende momenter: - God utnyttelse av tomten, hensiktsmessig plassering av hytten i terrenget (også med hensyn til nærliggende hytter) - Utfordringene i forhold til kraftledningene over tomten, som krever en sikkerhetssone på totalt 17m - Takkonstruksjon som letter arbeidet med snøryddig - Universell utforming, blant annet heis i bygget - Skjermede sovefløyer med ekstra lydisolering - Mulighet for å skille av kjøkken og stue med skillevegg - Hytten inneholder for øvrig: - 1.etg: sengeplass til 15 personer, bad, badstue, tørkerom, toaletter, skibod, trimrom, teknisk rom, vindfang, garderobe, romslig entré - 2.etg: sengeplass til 15 personer, kjøkken, stue, utgang til stor altan (delvis overbygget), toaletter, bad, mulighet for å bygge på med ytterligere en soveromsfløy med sengeplass til 15 personer - Hems: stue/oppholdsrom, Det ble blant annet stilt spørsmål i forhold til materialvalg inne/ute. Det ble skissert gjennomgående normal standard, men slitesterke materialer der dette kreves, samt lavere standard på mindre utsatte steder der dette var hensiktsmessig. Videre er ikke alle momenter rundet dette endelig avklart. VT 97/10 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Sosialdemokratene: Radikal liste: Blå liste: Liberal Liste: KhiB: BAS: NHH: Ola Hermansen, Synnøve Mjeldheim Skaar, Nina Hem, Håvard Dretvik, Ole Christian Muggerud Roman Eliassen Anette Pollen Erik Nyman-Apelset Therese Hoen Eirik B. Tenfjord, Maren Solhjem 1

2 HiB: NLA Betanien: HDH: Skrivekunstakademiet: Sindre Dueland, Kjersti Myhre, Øystein Fimland, Ragnhild Bjarttun (settevara) Følgende representanter hadde meldt forfall: Sosialdemokratene: Roger Valhammer BAS: Håvard Austvoll HiB: Thomas Remme SiB-styret: Edwin Forstrøm, Guro Grimstad, Anders Kvernmo Langset, Even Sørland Følgende møtte fra Velferdsstyret: Ole Fosse Fardal, Jørgen Thorkelsen Følgende møtte fra SiB-styret:. Følgende møtte fra K.K: Christian Olsen Møteleder: Magne Seierslund Protokollfører: Hege Andersen Det var 15 stemmeberettigede til stede, fordelt på fire institusjoner. VT var vedtaksdyktig. Olsen fra KK ba VT om tillatelse til å forlate møtet. Han stiller seg tilgjengelig per telefon. Ordstyrer klargjorde at det ikke står noe i Velferdstingets forretningsorden om at KK må være til stede under møtet for at VT skal være vedtaksdyktig. Olsen forlot møtet. Det var 15 stemmeberettigede til stede, fordelt på fire institusjoner. VT var vedtaksdyktig. Det ble ytret ønske fra salen om en prøvevotering over å fravike forretningsorden på punktet som omhandler Vedtaksdyktighet. Vedtaket krever kvalifisert flertall for å bli vedtatt. 6 personer stemte for forslaget. Forslaget falt. VT 98/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 2

3 Det ble opplyst om at verken SiB eller brukerutvalget har anledning til å være representert på Velferdstingets møte 07/10, mandag 18. oktober. Dueland fremmet følgende forslag: VT vedtar at det for resten av møtet er tilstrekkelig at det er 12 stemmeberettigede representanter fra minst fire medlemsinstitusjoner til stede for å opprettholde vedtaksdyktigheten, og vedtar med dette å fravike bestemmelsene i styringsdokumentene. Vedtaket krever kvalifisert flertall for å bli vedtatt. 12 personer stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt. VT 99/10 Studenthytte på Kvamskogen Idrettsjef i SiB, Bård Johansen, innledet på bagrunn av utsendte sakspapir. Administrasjonen i SiB har skissert opp tre ulike alternativer for å tilby SiBstudenter friluftsmuligheter og hytteovernatting. Johansen gikk gjennom de ulike forslagene. Ragnhild Bjarttun (settevara fra HiB) forlot møtet. 14 representanter til stede, fra fire ulike institusjoner. VT var vedtaksdyktig, etter at det ble vedtatt å fravike bestemmelsene i forretningsorden tidligere i møtet. Pause 10 minutter. Det ble åpnet for spørsmål til Johansen. Det kom frem under spørsmålsrunden at SiB vil få utbetalt ca. kr ,- fra forsikringsselskapet for den gamle hytten, forutsatt at det begynnes påbygging av en ny studenthytte innen fem år. Tenfjord fikk presentere brukerutvalgets forslag til ny studenthytte på bakgrunn av utsendte sakspapirer (her kom det frem flere nye momenter) og ved bruk av power-point. Per i dag består brukerutvalget kun av Tenfjord. Linn Kopperdal, fra Bergen Arkitektskole, var med i brukerutvalget første periode. Kopperdal sitter ikke lengre i VT. Før sommeren la brukerutvalget frem et forslag med tre mindre hytter, dette forslaget ble justert ned til to hytter grunnet grunnforholdende på tomten med store myrområde. Etter at problematikken med høyspentmastene kom frem har brukerutvalget nå kommet frem til et forslag som innebærer bygging av en hytte. Kostnadsrammen for denne hytten ligger på i overkant av 3 millioner kroner. Tenfjord gikk grundig gjennom praktiske og tekniske løsninger for denne hytte, materialvalg m. mer. Noen av momentene han la vekt på var: - Solide materialer med lite vedlikehold. Delvis også utskiftbare. - Plan for oppvarming, inkludert varmepumpe 3

4 - Praktisk og kostnadsbesparende løsning med en separat ski/utstyrsbod - Universell utforming - Hytten vil ha sengeplass til 20 personer, samt en hems med mulighet for å plassere ut madrasser. Tenfjord gikk også gjennom et nytt forslag til prissystem i forbindelse med utleie av hytten. Kort oppsummert innebærer forslaget en fast pris på kr ,- for studenter for leie av hytten. Samt foreslått nedre og øvre pristak for ikke-studenter på henholdsvis kr ,- og kr ,- Tenfjord foreslo videre at SiB benytter seg av en ekstern utleieaktør i de periodene der hytten ikke er booket av SiB-studenter eller ansatte. Det ble åpnet for spørsmål til Tenfjord underveis i orienteringen. Geir Grannes ankom møtet underveis i Tenfjord sin orientering. 14 representanter til stede, fra fire ulike institusjoner. VT var vedtaksdyktig, etter at det ble vedtatt å fravike bestemmelsene i forretningsorden tidligere i møtet. Håvard Dretvik forlot møtet underveis i Tenfjord sin orientering. 13 representanter til stede, fra fire institusjoner. VT var vedtaksdyktig, etter at det ble vedtatt å fravike bestemmelsene i forretningsorden tidligere i møtet. Fosse Fardal gjorde redefor for VS sin innstilling. På grunn av endringer av såpass dramatisk karakter, blant annet vedrørende tomteforholdende, anser VS det som hensiktsmessig å debattere nødvendigheten av en eventuell ny studenthytte i større grad. VS syntes også prosessen har gått litt i stå, og at atmosfæren rundt prosessen har utviklet seg i en usunn retning VS sin innstilling: Velferdstyret innstiller på at det ikke bygges en ny studenthytte på Kvamskogen. Det ble åpnet for spørsmål. Ingen stilte spørsmål. Pause med pizza 17. minutter. Det ble åpnet for debatt. Ordstyrer satte følgende taletid: Innlegg: 2 minutter Replikk: 1minutt, inntil to replikker per innlegg. Tenfjord kom med følgende oppklarende opplysning: Brukerutvalget søker Velferdstinget om ,-til bygging av ny studenthytte i 2011, samt et årlig tilskudd på ,- fra og med Strek for debatten. Ordstyrer vurderer det dit hen at VT har tre ulike forslag å ta stilling til. 4

5 Alternativ votering over administrasjonen i SiBs forslag opp mot forslaget fra brukerutvalget: Dueland ønsket skriftelig votering. Grannes og Seierslund ble oppnevnt som tellekorps. Kontrolltelling i salen. 13 representanter til stede. VT var vedtaksdyktig, etter at det ble vedtatt å fravike bestemmelsene i forretningsorden tidligere i møtet. Møtet ble avsluttet kl For SiBs forslag: 4 For brukerutvalgets forslag: 7 Avholdende: 2 Forslaget fra brukerutvalget videre i voteringen. VS sin innstilling ble lagt til grunn, opp mot forslaget fra brukerutvalget. Velferdsstyrets innstilling: 3 Brukerutvalget: 9 Avholdende: 1 VT vedtok at de ønsker å bygge en ny studenthytte basert på forslaget fra brukerutvalget. Protokolltilførsel fremmet av Kjersti Myhre: Jeg finner det svært uheldig at Velferdstinget avviker fra vedtektene ved behandling av sak VT 99/10- Studenthytte på Kvamskogen. Protokollen ble underskrevet av: Roman Eliassen, Synnøve M. Skaar, Nina Hem, Anette Pollen. 5

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer