VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:"

Transkript

1 Protokoll Velferdstinget 2012 Møte 01/12 i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 06. desember 2011, klokka VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet: Velferdsstyret (VS): SiB-styret: Kontrollkomiteen: Livar Bergheim, Peter Hatlebakk, Kristoffer Gaasholt, Thor Haakon Bakke, Anette Pollen, Knut Knapskog, Mathias Bratz Queseth Håkon Berg, Ole Morten Mjelstad, Edgar Karlsen, Rosmari Valdersnes Anders Bjørneby, Maren Solhjem. Ørjan Svaland Aas, Charlotte Wigum. Ingen. Ingen, meldt forfall. Ingen, meldt forfall. Ingen. Ingen. Audun Kjørstad. Bjørn-Anders Hind, Anja Johnsen. Sindre Dueland, Kristina Daae Smedsvig, Even Sørland, Geir M. Grannes. Tine Øverseth Blomfeldt, Thomas Knudsen. 16 stemmeberettigede representanter til stede fra 4 ulike institusjoner. Velferdstinget var vedtaksdyktige. Følgende representanter ankom møtet i løpet av sak 04/12 Orienteringer under orientering fra Velferdsstyret: HiB: Ingrid Lovise Nybakk. Følgende representanter ankom møtet i løpet av sak 04/12 Orienteringer under orientering fra StudVest: Velferdsstyret (VS): Anna Gjertsen. Følgende representanter forlot møtet etter behandling av sak 05/12 under punkt 06 Styret til Studentsamskipnaden i Bergen: UiB: Peter Hatlebakk. Forslag til vedtak: Møtet settes. Velferdsstyrets innstilling: Vedtas. Vedtak: Velferdsstyrets innstilling ble vedtatt. VT 02/12 Valg av ordstyrer og protokollfører for 2012 Vedtakssak

2 Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget velger N.N. som protokollfører for VT Velferdstinget velger N.N. som ordstyrer for VT Ordstyrer honoreres med kr 1 000, per møte. Velferdsstyrets innstilling: Vedtas Forslag fra Audun Kjørstad: Velferdstinget velger Magne Seierslund som ordstyrer og Ingrid Foss Ballo som protokollfører for VT01/12. Det ble først votert over forslag til ordstyrer og protokollfører for møtet VT 01/12. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Punkt 1 i Velferdsstyrets innstilling: Ingen kandidater til protokollfører for VT Det ble åpnet for debatt om punkt 3 i Velferdsstyrets innstilling. Votering over punkt 3 i Velferdsstyrets innstilling. Vedtak: Punkt 3 i Velferdsstyrets innstilling ble vedtatt, mot 1 stemme. Punkt 2 i Velferdsstyrets innstilling: En kandidat til ordstyrer for VT Kandidaten var Magne Seierslund. Vedtak: Punkt 2 i Velferdsstyrets innstilling ble vedtatt, Velferdstinget velger Magne Seierslund som ordstyrer for VT VT 03/12 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt Vedtakssak Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden. 2. Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 07/11. Velferdsstyrets innstilling: Vedtas. Forslag: Sindre Dueland foreslår å endre rekkefølgen under sak VT05/12, slik at 06 Styret til Studentsamskipnaden i Bergen flyttes frem til før 01 Velferdsstyret. Vedtak: Forslaget fra Sindre Dueland ble vedtatt. Vedtak: Velferdstingets innstilling ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. Saker til eventuelt: En sak ble meldt om mulig endring i Kulturstyrets statutter. VT 04/12 Orienteringer Orienteringssak

3 Velferdsstyret orienterte. Kulturstyret orienterte. SiB-styret orienterte. Andre orienteringer: StudVest orienterte. VT 05/12 Konstituering og val Vedtakssak 06. Styret til Studentsamskipnaden i Bergen Det skal velges tre medlemmer for to år og fem varamedlemmer for ett år. UiB, HiB og NHH skal være representert i styret. Det var fem kandidater til tre plasser i styret til Studentsamskipnaden i Bergen. Kandidater: Håkon Berg (HiB), Rasmus Haugen Sandvik (HiB), Ingrid Foss Ballo (UiB), Stian Dahle (HiB), Anders Bjørneby (NHH). Kandidat Ingrid Foss Ballo (UiB) presenterte seg. Kandidat Anders Bjørneby (NHH) presenterte seg. Kandidat Stian Dahle (HiB) presenterte seg. Kandidat Håkon Berg (HiB) presenterte seg. Kandidat Rasmus Haugen Sandvik (HiB) presenterte seg. Det ble åpnet for spørsmål til kandidatene. Kontrollkomiteen ble valgt som tellekorps. Forslag fra Audun Kjørstad: Velferdstinget velger å se bort ifra Valgreglementet 26 i denne saken og i behandling av andre valgsaker på VT 01/12. Forslaget trenger 2/3 flertall (11 stemmer). Vedtak: Vedtatt, mot 1 stemme. Orientering fra tellekorpset: Valgtallet var 4,01. Resultat fra telling ble Håkon Berg (HiB) 6, Ingrid Foss Ballo (UiB) 4,331 og Rasmus Haugen Sandvik (HiB) 4,326. NHH skal ha representasjon i styret til Studentsamskipnaden i Bergen. Anders Bjørneby (NHH) kvoteres derfor inn på bekostning av Rasmus Haugen Sandvik (HiB). Vedtak: Håkon Berg (HiB), Ingrid Foss Ballo (UiB) og Anders Bjørneby (NHH) ble valgt. Det var tre kandidater til fem varaplasser i styret til Studentsamskipnaden i Bergen. Kandidater: Anders Kvernmo Langseth (HiB), Stian Dahle (HiB), Kristina Daae Smedsvig (UiB). Kandidatene presenterte seg. Det ble åpnet for spørsmål til kandidatene.

4 Orientering fra tellekorpset: Resultatet fra telling ble Anders Kvernmo Langseth (HiB) 7, Stian Dahle (HiB) 4, Kristina Daae Smedsvig (UiB) 4. Loddtrekning mellom Stian Dahle (HiB) og Kristina Daae Smedsvig (UiB), hvor Stian Dahle (HiB) vant loddtrekningen. Vedtak: Anders Kvernmo Langseth (HiB) valgt til 1.vara, Stian Dahle (HiB) valgt til 2.vara, Kristina Daae Smedsvig (UiB) valgt til 3.vara. 01. Velferdsstyret Det skal velges leder og tre medlemmer. Det var en kandidat til leder av Velferdsstyret. Kandidat: Audun Kjørstad. Audun Kjørstad presenterte seg. Det ble åpnet for spørsmål fra salen. Vedtak: Audun Kjørstad (UiB) ble valgt. Det var to kandidater til tre plasser som medlemmer av Velferdsstyret. Kandidater: Anna Gjertsen og Anja Johnsen. Anna Gjertsen presenterte seg. Anja Johnsen presenterte seg. Det ble åpnet for spørsmål til kandidatene. Vedtak: Anna Gjertsen (HDH) og Anja Johnsen (HiB) ble valgt. 02. Kulturstyret Det skal velges leder, nestleder, fem medlemmer for ett år, tre medlemmer for to år, sju varamedlemmer for ett år. Det forelå en innstilling fra to valgkomiteer for kulturstyret, en valgkomité for ledervalget og en valgkomité for nestleder, medlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen for ledervalget bestod av: Audun Kjørstad (Velferdsstyret og UiB) og Geir M. Grannes (Kulturstyrets budsjettkomité, SiB-styret og NHH). Valgkomiteen for nestleder, medlemmer og varamedlemmer bestod av: Audun Kjørstad (Velferdsstyret og UiB), Jorid Martinsen (Kulturstyret og UiB) og Hege Andersen (SiB). Valgkomiteens innstilling leder av Kulturstyret: Gøran Thengs. Det var en kandidat til leder av kulturstyret. Kandidat: Gøran Thengs. Gøran Thengs presenterte seg. Det ble åpnet for spørsmål til kandidaten.

5 Vedtak: Gøran Thengs (UiB) ble valgt. Valgkomiteens innstilling nestleder av Kulturstyret: Millan Persdotter Person. Det var en kandidat til nestleder av Kulturstyret. Kandidat: Millan Persdotter Person. Millan Persdotter Person presenterte seg. Det ble åpnet for spørsmål til kandidaten. Vedtak: Millan Persdotter Person (UiB) ble valgt. Valgkomiteens innstilling til tre medlemmer av Kulturstyret for 2 år: Geir Ask-Henriksen (UiB) Hilde Vedvik Thomassen (NHH) Stian Dahle (HiB) Valgkomiteens innstilling til fem medlemmer av Kulturstyret for 1 år: Anette Pollen (UiB) Helene Husum Heggenes (UiB) Roger Lyngre Solvang (UiB) Sylvelin Bratlid Tellnes (UiB) Thomas Digervold (UiB) Det ble åpnet for presentasjon av kandidatene. Anette Pollen presenterte seg. Geir Ask-Henriksen var ikke tilstede på møtet, ble presentert av Jorid Martinsen (Kulturstyret) Helene Husum Heggenes presenterte seg. Kontrollkomiteen opplyste om at VT må overgå statuttene for å kunne velge noen som ikke er tilstede. Forslag: Forslag fra Audun Kjørstad om å overgå statuttene slik at VT kan velge kandidater som ikke er tilstede på møtet, både i denne saken og i resterende valgsaker. Votering over forslaget. Vedtak: Forslaget fra Audun Kjørstad ble enstemmig vedtatt. Hilde Vedvik Thomassen presenterte seg. Roger Lyngre Solvang var ikke tilstede på møtet, ble presentert av Jorid Martinsen (Kulturstyret) Stian Dahle valgte å ikke presentere seg, hadde allerede presentert seg under 06 Styret til studentsamskipnaden i Bergen.

6 Sylvelin Bratlid Tellnes presenterte seg. Thomas Digervold presenterte seg. Det ble åpnet for spørsmål. Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Geir Ask-Henriksen, Hilde Vedvik Thomassen og Stian Dahle ble valgt til medlemmer av Kulturstyret for 2 år. Anette Pollen, Helene Husum Heggenes, Roger Lyngre Solvang, Sylvelin Bratlid Tellnes og Thomas Digervold ble valgt til medlemmer av Kulturstyret for 1 år. Valgkomiteens innstilling til sju varamedlemmer til Kulturstyret: 1. vara Belén Asri 2. vara Siv Dyb Wangsmo 3. vara Gunnhild Sætre 4. vara Kristian Ellingsen Åmot 5. vara Hege Eriksen 6. vara Charlotte Spurkeland 7. vara Jorid Martinsen Det var sju kandidater til sju varamedlemmer til Kulturstyret. Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Belén Asri ble valgt til 1.vara, Siv Dyb Wangsmo ble valgt til 2.vara, Gunnhild Sætre ble valgt til 3.vara, Kristian Ellingsen Åmot ble valgt til 4.vara, Hege Eriksen ble valgt til 5.vara, Charlotte Spurkeland ble valgt til 6.vara, Jorid Martinsen ble valgt til 7.vara. 03. Budsjettkomité Det skal velges fem medlemmer og fem varamedlemmer. UiB, HiB og NHH skal være representert i komiteen. Det var en kandidat til medlem av Budsjettkomiteen. Kandidat: Martin Hoang Nguyen. Martin Hoang Nguyen presenterte seg. Det ble åpnet for spørsmål til kandidaten. Vedtak: Martin Hoang Nguyen ble valgt. 04. Kontrollkomité Det skal velges tre medlemmer og tre varamedlemmer. Det var to kandidater til medlem av kontrollkomiteen.

7 Kandidater: Tine Øverseth Blomfeldt (UiB), Thomas Knudsen (UiB). Kandidatene ønsket ikke å presentere seg. Det ble åpnet for spørsmål til kandidatene. Vedtak: Tine Øverseth Blomfeldt (UiB) og Thomas Knudsen (UiB) ble valgt. Det var en kandidat til varamedlem av kontrollkomiteen. Kandidat: Daniel Furre. Kandidaten var ikke tilstede på møtet. Vedtak: Daniel Furre ble valgt som 1.vara til kontrollkomiteen. Forslag: Forslag fra Petter Lønningen om å flytte frem valgsak 09 Styret til StudVest. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 09. Styret til Studvest Det skal velges to medlemmer med bakgrunn fra studentorganisasjoner eller studentpolitikk, to medlemmer med bakgrunn fra studentmedia, ett medlem som er yrkesaktiv journalist og to varamedlemmer fra redaksjonsklubben Studvest. Det forelå en innstilling fra Studvest: Fra Studentmedia: Petter Lønningen (Studvest), Sean Murrey (Studvest) Fra Studentorganisasjon: Millan Person (Immaturus), Stian Dahle (Kvarteret) Yrkesaktiv journalist: Eirin Eikefjord (BT) Varamedlemmer: Matias Helgheim, Anders Ervin Ripegutu. Kandidatene ønsket ikke å presentere seg. Det ble åpnet for spørsmål til kandidatene. Vedtak: Studvest sin innstilling ble vedtatt. Petter Lønningen (Studvest), Sean Murrey (Studvest), Millan Person (Immaturus), Stian Dahle (Kvarteret) og Eirin Eikefjord (BT) ble valgt som medlemmer til styret til Studvest. Matias Helgheim og Anders Ervin Ripegutu ble valgt som varamedlemmer til styret til Studvest. 05. Arbeidsprogramkomité Det skal velges ti medlemmer og ti varamedlemmer. Orientering fra leder av Velferdsstyret, Audun Kjørstad.

8 Det var fem kandidater til medlem av Arbeidsprogramkomiteen. Kandidater: Mathias Bratz Queseth (UiB), Knut Knapskog (UiB), Martin Hoang Nguyen (NHH), Livar Bergheim (UiB) og Sunniva Adam (NHH). Vedtak: Mathias Bratz Queseth (UiB), Knut Knapskog (UiB), Martin Hoang Nguyen (NHH), Livar Bergheim (UiB) og Sunniva Adam (NHH) ble valgt. Velferdsstyret ble valgt til sekretariat. 07. Styringsgruppa til Karrieresenteret Det skal velges ett medlem og et varamedlem. Det var en kandidat til medlem. Kandidat: Livar Bergheim. Vedtak: Livar Bergheim (UiB) ble valgt. Det var en kandidat til varamedlem. Kandidat: Jorid Martinsen. Vedtak: Jorid Martinsen (UiB) ble valgt. 08. Studentidrettsrådet (SIR) Det skal velges ett medlem og ett varamedlem. Det var en kandidat til medlem. Kandidat: Camilla Hermansen. Vedtak: Camilla Hermansen (NLA) ble valgt. Det var en kandidat til varamedlem. Kandidat: Ingrid Vedå. Vedtak: Ingrid Vedå (NLA) ble valgt. 10. Styret til Studentradioen i Bergen Det skal velges to medlemmer og to varamedlemmer. Innstilling på to medlemmer fra Studentradioen: Anna Gjertsen Jorid Martinsen Det var to kandidater til medlemmer. Kandidater: Anna Gjertsen, Jorid Martinsen.

9 Vedtak: Anna Gjertsen (HDH) og Jorid Martinsen (UiB) ble valgt. Det var to kandidater til varamedlemmer. Kandidater: Maria Dyrhol Sandvik, Roger Lyngre Solvang. Vedtak: Maria Dyrhol Sandvik (UiB) og Roger Lyngre Solvang (UiB) ble valgt. 11. Styret til Studentersamfunnet Det skal velges ett medlem og ett varamedlem. Det var en kandidat til medlem. Kandidat: Tor Håkon Bakke. Vedtak: Tor Håkon Bakke (UiB) ble valgt. Det var en kandidat til varamedlem. Kandidat: Millan Persdotter Person. Vedtak: Millan Persdotter Person (UiB) ble valgt. 12. Representantskapet til Det akademiske kvarter Det skal velges ett medlem og ett varamedlem. Det var ingen kandidater. Forslag: Forslag fra Audun Kjørstad om å ta inn en ny valgsak om Representantskapet for Hulen. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Representantskapet for Hulen Det skal velges ett medlem og ett varamedlem. Det var en kandidat til medlem. Kandidat: Magne Seierslund. Vedtak: Magne Seierslund (UiB) ble valgt. Det var en kandidat til varamedlem. Kandidat: Gøran Thengs. Vedtak: Gøran Thengs (UiB) ble valgt. Votering over punkt 4 i Velferdsstyrets innstilling:

10 4. Velferdsstyret skal fungere som sekretariat for Arbeidsprogramkomiteen. Velferdsstyret innstiller ikke på arbeidsprogram. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Votering over punkt 2 i Velferdsstyrets innstilling: 2. Velferdstinget velger leder og nestleder av Velferdsstyret som medlem og varamedlem i kontaktutvalget mellom Bergen kommune og studentene i Bergen, og som medlem og varamedlem i kontaktutvalget mellom Hordaland fylkeskommune og studentene i Bergen. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Votering over punkt 5 i Velferdsstyrets innstilling: 5. Velferdsstyret får suppleringsfullmakt til alle ubesatte verv, med unntak av Velferdsstyret, Kontrollkomiteen, Budsjettkomiteen og styret i SiB. Vedtak: Enstemmig vedtatt. VT 06/12 Møteplan for 2012 Vedtakssak Orientering fra leder av Velferdsstyret, Audun Kjørstad. Rom booket på Kvarteret (Storelogen og Speilsalen). Flere møter for 2012 enn det som har vært i Innstilling fra Velferdsstyret: VT 02/12 VT 03/12 VT 04/12 VT 05/12 VT 06/12 VT 07/12 VT 08/12 VT 09/12 VT 01/13 Tirsdag 17. januar Tirsdag 21. februar Tirsdag 20. mars Tirsdag 17. april Tirsdag 22. mai Tirsdag 18. september Tirsdag 16. oktober Tirsdag 13. november (budsjettmøte) Tirsdag 4. desember (konstituerende møte) Vedtak: Velferdsstyrets innstilling ble vedtatt. VT 07/12 Endring av styringsdokument Orienteringssak endret til diskusjonssak Orientering fra leder av Velferdsstyret, Audun Kjørstad. Det ble åpnet for spørsmål.

11 Saken ble endret fra orienteringssak til diskusjonssak. Det ble åpnet for debatt. VT 08/12 Retningslinjer for deling av kontaktinfo Diskusjonssak Orientering fra leder av Velferdsstyret, Audun Kjørstad. Det ble åpnet for spørsmål. Det ble åpnet for debatt. VT 09/12 Eventuelt Diskusjons- eller orienteringssak Kulturstyrets statutter Diskusjonssak Orientering fra Jorid Martinsen (Kulturstyret) og Geir M. Grannes (Kulturstyrets budsjettkomité). Diskusjon om hvorvidt studentidrett eller arrangementer i «gråsonen» i retning av idrett skal få støtte av Kulturstyret. Det ble tatt en prøvevotering over hvorvidt det er ønskelig at Kulturstyret fremmer forslag om endring i statuttene som åpner opp for støtte til idrettsarrangementer. I prøvevoteringen var det flertall for at Kulturstyret skulle fremme forslag om endring i statuttene. VT 10/12 Møtekritikk Diskusjonssak

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011 Møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 14. september 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 48/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 9 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 4. desember 2012 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 01/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 Mandag

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Tirsdag 15. mars 2011 VT 24/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Livar Bergheim,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte 5 10 15 20 Tid: Tirsdag 3. desember Sted: Tivoli, Kvarteret Tivoli ligger i første etasje på Kvarteret. Det vil bli servert mat fra klokken 17.00, møtet settes

Detaljer

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 6 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 03/13 5. mars 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 20/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet»

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» 5 Tid: Tirsdag 3. desember 2013 Sted: Tivoli, Kvarteret Til stede med stemmerett: 10 15 UiB: Håvard Øritsland Eggestøl, Bjørn Kristian Danbolt, Susann Strømsvåg, Njaal Neckelmann,

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Endeleg innkalling VT 01/13

Endeleg innkalling VT 01/13 Endeleg innkalling VT 01/13 5 Tid: tysdag 4. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det akademiske kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt.

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 02/13 5. februar 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 VT sak 09/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede: Universitetet

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 7 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 3. september 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 50/13 Opprop 10 15 20 25 30 Følgende representanter og vararepresentanter

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 04/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 04/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 04/10 Mandag 19. april 2010 Møtet startet kl.18.00, orientering fra styreleder i SiB fra 17.45-18.00 VT 58/10 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Endeleg innkalling VT 01/12

Endeleg innkalling VT 01/12 Endeleg innkalling VT 01/12 5 10 15 20 Tid: Tysdag 06.12.2011, kl. 17.15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen

Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 13. oktober 2010 Det var 14 stemmeberettigede fra fire ulike institusjoner til stede. VT var ikke vedtaksdyktig. Det var enighet blant de tilstedeværende

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK Protokoll: VT 09/14 Tid: Tirsdag 2. desember klokken 17.15 Sted: Tivoli, DAK Protokoll VT 09/14 Side 1 av 9 02.12.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Johanne Vaagland, Lars Arne Nilsen, Tommy Aarethun. -

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/10 Mandag 15. mars 2010 VT 43/10 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Ola Hermansen, Jan Jacob Hoffman, Bjørn-

Detaljer

11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Handlingsplanen ble godkjent med endringene som fremkom i møtet.

11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Handlingsplanen ble godkjent med endringene som fremkom i møtet. PROTOKOLL fra Kulturstyrets møte 1/13 den 25.februar 2013 kl. 17.15. Avholdt på midtrommet på Studentsenteret. Følgende var til stede: Trine Gabrielsen, André Borlaug Grønningen, Nicolai Gjellestad, Thea

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 01/11

Endeleg innkalling til VT 01/11 Endeleg innkalling til VT 01/11 Tid: 06.12.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/11

Endelig innkalling VT 03/11 Endelig innkalling VT 03/11 Tid: Tirsdag 15.3.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen 1 REFERAT KS-MØTE 09/11 Tid: Fredag 9. desember 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 Tid: Mandag 29. februar 2016

Detaljer

Endelig innkalling til VT 01/10

Endelig innkalling til VT 01/10 Endelig innkalling til VT 01/10 Tid: 7.12.2009, kl 17.00 Sted: Egget, Studentsenteret. Foreløpig innkalling med foreløpig dagsorden skal være VTs medlemmer i hende senest 14 dager før møtedato. Endelig

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/11

Endeleg innkalling VT 07/11 Endeleg innkalling VT 07/11 Tid: tysdag 18. oktober, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret ved Studentsenteret

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 Tid: Tirsdag 6. september 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/12

Endeleg innkalling VT 02/12 Endeleg innkalling VT 02/12 5 10 15 20 Tid: tysdag 17.01.2012, kl. 17.15 Stad: Storelogen (3. et.), Det akademiske kvarter Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 02/11

PROTOKOLL KS-MØTE 02/11 PROTOKOLL KS-MØTE 02/11 Tid: Tirsdag 22. mars 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Madelen Julie Olufsen, Benedict Peter, Birger Grotli, Kristian Ellingsen

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 05/11

PROTOKOLL KS-MØTE 05/11 PROTOKOLL KS-MØTE 05/11 Tid: Fredag 10.juni 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Madelen Julie Olufsen, Benedict Peter, Mathilde Smestad, Trine Gabrielsen,

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/13

Endelig innkalling VT 06/13 Endelig innkalling VT 06/13 5 Tid: Tirsdag 3. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. 10 15 20

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/11

Endeleg innkalling VT 06/11 Endeleg innkalling VT 06/11 Tid: ONSDAG 14.09.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Ordstyrar: Magne Seierslund Protokollførar: Hanne Kvilhaugsvik Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Mandag 10. mai 2010 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter 1 1. Valg av ordstyrer og referent Generalforsamlingen velger Pål Andreas

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte PROTOKOLL fra Kulturstyrets møte 4/15 den 11. mai 2014 kl.17:15 avholdt på rom 210 på Studentsenteret. Tilstede: Pernille Røsvik, Oda Sund, Kristian Kongsvoll, Andreas Servan, Mats Johansen, Tellef Solbakk

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/14-15 den 24.november 2014 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter SP 46/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering.

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering. Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Kapittel - Organisasjon Formål Velferdstinget i Bergen er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden i Bergen. Velferdstinget

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Endeleg innkalling VT 08/12

Endeleg innkalling VT 08/12 Endeleg innkalling VT 08/12 5 Tid: tysdag 16. oktober, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det Akademiske Kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 03.02.11 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl. 17.15 23.25 Referent: Kopi til: Jone Rivrud Rygg 3 stk:

Detaljer

Endeleg innkalling: ekstraordinært møte i Velferdstinget

Endeleg innkalling: ekstraordinært møte i Velferdstinget Endeleg innkalling: ekstraordinært møte i Velferdstinget Tid: Tysdag 26.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 05/12

Endeleg innkalling VT 05/12 Endeleg innkalling VT 05/12 5 10 Tid: tysdag 17. april, kl. 17.15 Stad: «Campus», Kjelleren, Norges Handelshøyskole, Helleveien 30 Buss nummer 3, 4, 5, 18 og 39 frå Torget (andre sida av vegen frå Fisketorget)

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Elevorganisasjonen i Vestfold Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26.

Elevorganisasjonen i Vestfold Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26. Til Elevorganisasjonen i Vestfold Kopi Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26. mai 2009 Referat fra Årsmøtet i Elevorganisajsonen

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet)

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 09.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.16.00 18.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN Vedtatt for første gang på VT 05/12, 17. april 2012. Disse vedtektene erstatter alle tidligere styringsdokument tilknyttet Velferdstinget i Bergen. Revisjoner: 1.

Detaljer

Dagsorden for ordinært møte i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl Møtelokale: Nygårdsgaten 1b

Dagsorden for ordinært møte i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl Møtelokale: Nygårdsgaten 1b Dagsorden for ordinært møte 13-08 i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl 18.15 Møtelokale: Nygårdsgaten 1b Rekonstruert av Espen Lehn-Nilsen 28. Januar fordi det aldri kom noen

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND Den 11. april 2012 kl. 13:00 ble det avholdt konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland.

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl. 16.35: Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

Endeleg innkalling VT 03/12

Endeleg innkalling VT 03/12 Endeleg innkalling VT 03/12 5 10 Tid: tysdag 21. februar, kl. 17.15 Stad: Auditorium A+B, Studentsenteret Stad: Seminarrom 2, Dragefjellet, Det juridiske fakultet, UiB Endeleg innkalling med dagsorden,

Detaljer

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Dato 08.05.14 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Referat og orienteringssaker 1. Opprop Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Thomas B. Birkeland Ida S. Knudsen Ajmery Atif

Detaljer

Forslag til vedtektsendringar

Forslag til vedtektsendringar Forslag til vedtektsendringar VT 04/14 Bergen, 19. mars 2014 Forklaring til dokument Blå tekst: Blå tekst er endringar som VT-AU ser på å vera mindre til ingen realitetsendring av dei eksisterande vedtektene.

Detaljer

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 09/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 05.09.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS

Detaljer

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 fl fli Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 i Konstituering Landsmøtet åpnes av MBUs leder Audun Westad Hilsener ved: Biskop Christian Alsted Hovedstyrets leder Per Endre Bjørnevik

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Protokoll frå. Den sjette ordinære Generalforsamlinga. Polar Interesseorganisasjon. halde på. Brynseng i Oslo. den 13.

Protokoll frå. Den sjette ordinære Generalforsamlinga. Polar Interesseorganisasjon. halde på. Brynseng i Oslo. den 13. Protokoll frå Den sjette ordinære Generalforsamlinga i Polar Interesseorganisasjon halde på Brynseng i Oslo den 13. desember 2008 Møtet starta kl 17:37 av leiar Andreas-Johann Ulvestad. Sak 1. Godkjenning

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer