Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling"

Transkript

1 Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl : Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes ved Representantskapet. 1

2 Antall stemmeberettigede: Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen velger Ingrid Norgren til ordstyrer, Jørgen Skjellevik til bisitter, Kay-Ole Aven Ullebø til referent og Studentersamfunnet i Bergen og Rettsvesenet til tellekorps. Vedtatt ved akklamasjon. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden. Dagsorden godkjent med følgende endring: Sak 10.1 flyttes til før sak 3. Forslag til dagsordenen fra Ingrid Norgren: Ny sak (2.1): Generalforsamlingen vedtar å gi talerett til aktive funksjonærer, tillitsvalgte og dorgemedlemmer som ikke er studenter. Vedtatt ved akklamasjon. 3. Valg av underskrivere av protokoll AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen velger Jørgen Skjellevik (representantskapet), Lars Arnesen (kvarterstyret), Ole Morten Lund Stamnes (driftsorganisasjon) og John Magnus Dahl (brukerorganisasjon) til underskrivere av protokoll. Vedtatt ved akklamasjon. 3.1 Protokoll fra den 29. ordinære Generalforsamling Representantskapets vedtaksforlsag: Generalforsamlingen tar protokollen fra den 29. ordinære generalforsamling til orientering. Vedtatt ved akklamasjon. 2

3 3.2 Protokoll fra den 32. ordinære generalforsamling Representantskapets vedtaksforlsag: Generalforsamlingen tar protokollen fra den 32. ordinære generalforsamling til orientering. Vedtatt ved akklamasjon. 4. Rapport om driftsorganisasjonenes virksomhet AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar rapportene om driftsorganisasjonenes virksomhet til orientering. Vedtatt ved akkklamasjon. 4.1 Semesterrapport fra Aktive Studenters Forening Det åpnes for spørsmål til Aktive Studenters Forening. 4.2 Semesterrapport fra Bergen Filmklubb Det åpnes for spørsmål til Bergen Filmklubb. 4.3 Semesterrapport fra Bergen Realistforening Det åpnes for spørsmål til Bergen Realistforening 4.4 Semesterrapport fra Studentersamfunnet Det åpnes for spørsmål til Studentersamfunnet. 3

4 4.5 Semesterrapport fra Studentteateret Immaturus Det åpnes for spørsmål til Studentteateret Immaturus. 5. Semesterrapport for arbeidsgruppene og Representantskapet 5.1 Semesterrapport fra Eksponeringsetaten Semesterrapporten foreligger ikke. Det åpnes for spørsmål til Eksponeringsetaten. 5.2 Semesterrapport fra E-tjenesten Det åpnes for spørsmål til E-tjenesten. 5.3 Semesterrapport fra Geriatrisk Avdeling Det åpnes for spørsmål til Geriatrisk Avdeling 5.4 Semesterrapport fra Infoetaten Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Birgitte B. Rosén. Det åpnes for spørsmål til Infoetaten. 5.5 Semesterrapport fra Kraftetaten Det åpnes for spørsmål til Kraftetaten. 5.6 Semesterrapport fra Kvarterets Økonomiske Ressursgruppe 4

5 Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Erik Oramas. Det åpnes for spørsmål til Kvarterets Økonomiske Ressursgruppe. 5.7 Semesterrapport fra Personalgruppen Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Frode Realfsen. Det åpnes for spørsmål til Personalgruppen. 5.8 Semesterrapport fra Rettsvesenet Det åpnes for spørsmål til Rettsvesenet. 5.9 Semesterrapport fra Romvesenet Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Eirik Magnar Høydal. Det åpnes for spørsmål til Romvesenet Semesterrapport fra Skjenkegruppen Det åpnes for spørsmål til Skjenkegruppen Semesterrapport fra Vaktetaten Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Trygve Stiegler. Det åpnes for spørsmål til Vaktetaten Semesterrapport fra Representantskapet Det åpnes for spørsmål til Representantskapet. 5

6 AUs vedtaksforslag: Generalforsamlignen tar semesterrapportene fra arbeidsgruppene og Representantskapet til orientering. Vedtatt ved akklamasjon. 6. Regnskap Muntlig orientering ved Kjetil Lund Hansen, økonomiansvarlig i Kvarterstyret. Det åpnes for spørsmål rundt regnskapet. AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar regnskapet til orientering. Vedtatt ved akklamasjon. 7. Semesterrapport for Kvarteret Innledende innlegg fra Kvarterstyret, ved Lars Arnesen Generalforsamlingen vedtar Kvarterets semesterrapport for våren For: 99 Mot: 0 Avholdne: 3 Forslaget ble vedtatt. 8. Handlingsplaner for Kvarteret Forslag til handlingsplan presenteres ved Lars Arnesen, leder av Kvarterstyret. Det åpnes for spørsmål rundt forslag til handlingsplan. Generalforsamlingen vedtar revidert handlingsplan for Kvarteret for For: 101 Mot: 0 Avholdne: 3 Forslaget ble vedtatt. 6

7 9. Budsjett 9.1 Investeringsplan 2011 Forslag til investeringsplan presenteres Kjetil Lund Hansen, økonomiansvarlig i Kvarterstyret. Det åpnes for debatt rundt forslag til investeringsplan for Romvesenet år 0 vekk, gitt til Kraft til lysmiksepult Kraftetaten kommer med endringsforlsag. Generalforsamlingen vedtar Kvarterstyrets forslag til investeringsbudsjett 2011 Kraftetatens vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar Kraftetatens forslag til investeringsbudsjett 2011 Eirik Tenfjords vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar Kvarterstyrets forslag til investeringsbudsjett 2011, forutsatt økonomisk dekning gjennom avtale med dorgene Representantskapets vedtaksforslag ble først satt opp mot Kraftetatens vedtaksforslag. Representantskapets vedtaksforslag lå til grunn. For Representantskapets forslag: 19 For Kraftetatens forslag: 54 Avholdne: 34 Kraftetatens forslag gikk videre. Eirik Tenfjord sitt vedtaksforslag ble satt opp mot Kraftetatens vedtaksforslag. Eirik Tenfjord sitt vedtaksforslag lå til grunn. For Eirik Tenfjord sitt forslag: 94 For Kraftetatens forslag: 10 Avholdne: 3 Det ble deretter stemt over Eirik Tenfjord sitt vedtaksforslag. For: 107 7

8 Mot: 0 Avholdne: 0 Forslaget ble enstemmig vedtatt. 9.2 Revidert budsjett 2011 Forslag til budsjett presenteres ved Kjetil Lund Hansen, økonomiansvarlig i Kvarterstyret. Det åpnes for debatt rundt forslaget til budsjett for Reprentantskapets vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar Kvarterstyrets forslag til revidert budsjett for For: 87 stemmer Mot: 0 stemmer Avholdende: 13 stemmer Forslaget ble vedtatt. 10 Statuttendringer 10.1 Medlemsskap for interne ikke-studenter RS forslag presenteres av Jørgen Skjellevik. PG trekker sitt vedtaksforslag Generalforsamlingen vedtar å endre 1.3 til: Studenter i Bergen ved universitet eller høyskole har rett til å bli medlem av, og delta i, Kvarterets organisasjon. Studenter ved læresteder som er medlem av Studentsamskipnaden i Bergen er automatisk medlemmer. Studenter ved Handelshøyskolen BI kan bli medlem ved å betale medlemsavgift. I tillegg er alle funksjonærer ved Kvarteret medlemmer. For: 98 stemmer Mot: 0 stemmer Avholdende: 3 stemmer Forslaget ble vedtatt. 8

9 10.2 Vedtaksdyktighet ved ekstraordinær generalforsamling RS forslag presanteres av Jørgen Skjellevik. Det åpnes for debatt. Generalforsamlingen vedtar å endre 2.2 til: Generalforsamlingen består av individuelle medlemmer av Det Akademiske Kvarter, jf Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når 100 medlemmer er tilstede. Ved ekstraordinær generalforsamling er Generalforsamlingen vedtaksdyktig når 50 medlemmer er tilstede. Ved vedtaksudyktighet kan det innkalles til ny generalforsamling med samme dagsorden. Representantskapets innstilling: Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å vedta Representantskapets forslag. Det ble stemt over et forslag om å ikke realitetsbehandle vedtaksforslaget. For: 106 Mot: 1 Avholdne: 2 Forslaget ble ikke realitetsbehandlet Representantskapets mandat til å foreta valg RS forslag blir presentert ved Jørgen Skjellevik. Det åpnes for debatt. Representantskapets første vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Generalforsamlingen velger Kvarterstyre og dets leder, de generalforsamlingsvalgte medlemmene av Representantskapet, medlemmer til Studenthusfondet, og medlemmer av eventuelle midlertidige utvalg. Representantskapets andre vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Generalforsamlingen velger Kvarterstyre og dets leder, de generalforsamlingsvalgte medlemmene av Representantskapet, medlemmer til Studenthusfondet, og medlemmer av eventuelle midlertidige utvalg. Dersom generalforsamlingen ikke velger personer til samtlige ledige verv i Kvarterstyret eller Representantskapet, eller dersom medlemmer i disse trekker seg, kan Representantskapet innsette medlemmer av Kvarteret som de finner skikket. Representantskapets innstilling: 9

10 Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å vedta Representantskapets andre forslag. Representantskapets første forslag ble satt opp mot Representantskapets andre forslag. Representantskapets første forslag lå til grunn. For Representantskapets første forslag: 1 For Representantskapets andre forslag: 78 Avholdne: 26 Det ble deretter stemt over Representantskapets andre forslag. For: 92 Mot: 6 Avholdne: 6 Representantskapets andre vedtaksforslag ble vedtatt Tale- og debattregler RS vedtaksforslag presanteres ved Jørgen Skjellevik. Det åpnes for debatt. Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Ordstyrer leder møtet etter Studentersamfunnet i Bergens alminnelige tale- og debattregler, med mindre Generalforsamlingen vedtar andre regler. For: 81 Mot: 6 Avholdne: 13 Forslaget ble vedtatt Forretningsorden RS forslag presenteres ved Jørgen Skjellevik. Det åpnes for debatt. Generalforsamlingen vedtar å endre med tillegg av et nytt punkt: 2. Forretningsorden. Nåværende punkt 2 til 12 samt referanser til disse forskyves. 10

11 For: 74 Mot: 1 Avholdne: 25 Forslaget ble vedtatt Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet KØRs første vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Kvarterstyret skal godkjenne mål og retningslinjer for arbeidsgruppenes virksomhet, og delegere budsjettmidler i tråd med dette. Arbeidsgruppene er underlagt Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet, men skal i det daglige være selvstyrte. Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet kan likevel ikke brukes til å nekte Kør og Rett vesenet å behandle saker hvor alle involverte parter er del av Kvarterets organisasjon, løsningsmetoder for disse eller hvilken konklusjon denne arbeidsgruppen skal komme til. KØRs andre vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Kvarterstyret skal godkjenne mål og retningslinjer for arbeidsgruppenes virksomhet, og delegere budsjettmidler i tråd med dette. Arbeidsgruppene er underlagt Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet, men skal i det daglige være selvstyrte. Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet kan ikke brukes til å nekte Arbeidsgruppene rettigheter de har gjennom sin status i 5.3. Kvarterstyrets vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Kvarterstyret skal godkjenne mål og retningslinjer for arbeidsgruppenes virksomhet, og delegere budsjettmidler i tråd med dette. Arbeidsgruppene er underlagt Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet, men skal i det daglige være selvstyrte. Generalforsamlingen vedtar å utsette realitetsbehandling av denne saken til neste ordinære generalforsamling. Representantskapets innstilling: 11

12 Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å utsette realitetsbehandling av denne saken til neste ordinære generalforsamling. Det ble først stemt over Representantskapets forslag om å utsette realitetsbehandling. For: 55 Mot: 4 Avholdne: 41 Saken ble ikke realitetsbehandlet Inntekter fra interne Nåværende statutt: 5.5: Tillitsvalgte og funksjonærer i Kvarteret skal ikke ha lønn for sin innsats. Kraftrådets vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre 5.5 til: Tillitsvalgte og funksjonærer i Kvarteret skal ikke ha lønn for sin innsats. Kvarterets interne prisnivå skal reflektere dette. Mer spesifikt vil dette si at Kvarterets økonomiske plan ikke skal baseres på inntekt fra husets tillitsvalgte og funksjonærer. Representantskapets innstilling: Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å ikke vedta forslaget. Kraft trekker saken 10.8 Endring av budsjett utenom generalforsamlingene Nåværende statutt: 8.2: Kvarterstyret har ansvar for Kvarterets forpliktelser og inntekter. Kun Kvarterstyret kan forplikte Kvarteret utad. Kvarterstyret kan kun bruke midler i tråd med vedtatte budsjetter. Økonomiforvaltningen skal følge god regnskapsskikk, og regnskap revideres av en autorisert revisor som utnevnes av generalforsamlingen. KØRs vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre 8.2 til: Kvarterstyret har ansvar for Kvarterets forpliktelser og inntekter. Kun Kvarterstyret kan forplikte Kvarteret utad. Kvarterstyret kan kun bruke midler i tråd med vedtatte budsjetter. Dersom det oppstår en prekær situasjon som innebærer muligheter for betydelig økonomisk skade, betydelig tapte inntekter eller skade på renommé, kan nødvendige endringer av budsjettet vedtas av 12

13 Representantskapet, etter innstilling fra Kvarterstyret. Slike endringer skal fremkomme av møtereferater, og skal medtas som orienteringssak på påfølgende Generalforsamling. Leder og økonomiansvarlig i hver arbeidsgruppe er ansvarlig for arbeidsgruppens økonomiske virksomhet. Økonomiforvaltningen skal følge god regnskapsskikk, og regnskap revideres av en autorisert revisor som utnevnes av generalforsamlingen Representantskapets innstilling: Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å ikke vedta forslaget. For: 1 Mot: 66 Avholdne: 33 Forslaget ble ikke vedtatt Skibas RS vedtaksforslag presanteres muntlig ved Jørgen Skjellevik. Generalforsamlingen vedtar å endre 9.2 til: Skibas skal forvalte Olav Kyrres gt. 49 til bruk som studentkulturhus på vegne av husets eier, Universitetet i Bergen, som stiller lokalet som fristasjon. Skibas eies av Universitetet i Bergen, Studentsamskipnaden i Bergen og Det Akademiske Kvarter. Det er inngått en aksjonæravtale som sikrer Kvarteret flertall i Skibas styre, og som sikrer Kvarteret myndighet over fristasjonsytelsene. Aksjonæravtalen og Skibas vedtekter kan kun endres dersom Generalforsamlingen på forhånd har godkjent slike endringer. Generalforsamlingen velger Kvarterets representant til Skibas generalforsamling. Dersom ingen representant er valgt skal Kvarterstyrets leder representere Kvarteret. Kvarterstyret velger Kvarterets representanter i Skibas styre, og kun sittende medlemmer av Kvarterstyret er valgbare. Kvarterstyrets leder skal være styreleder og daglig leder i Skibas. Kvarterets representanter plikter å følge Instruks for studentrepresentantene i Skibas, denne instruksen kan kun endres av Generalforsamlingen. For: 88 Mot: 1 Avholdne: 12 Forslaget ble vedtatt. 13

14 11 Andre forhåndsmeldte saker 11.1 Statuttrevisjonskomitè Kvarterstyrets vedtaksforslag presenteres av Lars Arnesen. RS vedtaksforslag presenteres av Jørgen Skjellevik. Kvarterstyrets vedtaksforslag: Kvarterstyret innstiller 33. generalforsamling om å ikke realitetsbehandle sak 18 i Saker på høring, samt opprette en statuttrevisjonskomité som skal utarbeide et helhetlig statuttendringsforslag til 34. generalforsamling. Generalforsamlingen vedtar at det skal settes ned en statuttrevisjonskomité som skal forberede statuttendringer frem til neste ordinære generalforsamling, i henhold til Representantskapets forslag til mandat. Generalforsamlingen forutsetter at en strukturendring av statuttene er en del av forslagene til endringer. Representantskapets forslag ble satt opp mot Kvarterstyrets forslag, Representantskapets forslag lå til grunn. For Representantskapets forslag: 19 For Kvarterstyrets forslag: 48 Avholdne: 51 Representantskapets forslag gikk videre. Det ble deretter stemt over For: 30 Mot: 0 Avholdne: 88 Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble levert forslag om å utsette sak 11.3 til 11.5 til neste generalforsamling. For: 98 Mot: 5 Avholdne: 7 14

15 Sak 11.3, 11.4 og 11.5 ble utsatt Manglende protokoller fra den 30. og den 31. generalforsamling RS vedtaksforslag presenteres av Jørgen Skjellevik. Generalforsamlingen tar til etterretning at protokollunderskriverne fra den 30. ordinære generalforsamling og den 31. ordinære generalforsamling har oversittet fristen for å levere protokoll med henholdsvis ett og et halvt og ett år. Generalforsamlingen pålegger Representantskapet å forberede sak til neste ordinære generalforsamling der Generalforsamlingen enten selv vedtar protokoll dersom referat kan oppdrives, eller behandler saker som fortsatt skal være gjeldende på nytt. For: 93 Mot: 0 Avholdne: 9 Forslaget ble vedtatt Orienteringssaker til Generalforsamling Generalforsamlingen pålegger Kvarterstyret og Representantskapet å legge frem orientering om interngoder, rapport fra Sommerkvarteret, og redegjørelse for ansattes stillingshjemler, stillingsinstrukser og lønnsrammer til neste ordinære generalforsamling. Saken ble utsatt Ny stillingshjemmel for kontant- og varemedarbeider KØRs vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å opprette ny stillingshjemmel for Kontant og vare-medarbeider. Generalforsamlingen pålegger Kvarterstyret og Representantskapet å lage en samlet utredning over ansattstruktur til neste ordinære generalforsamling. Utredningen skal inkludere oversikt over dagens stillinger og deres arbeidsoppgaver, og kan inkludere forslag til endringer. Opprettelse av ny stilling som kontant- og varemedarbeider samt en ordning med dagkvarter skal vurderes. 15

16 Saken ble utsatt Innstruks for Kvarterets styremedlemmer i Skibas Anders S. Sageviks vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar vedlagte instruks for Kvarterets styremedlemmer i Skibas. Representantskapets første vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar vedlagte instruks for Kvarterets styremedlemmer i Skibas, med unntak av 6 som strykes. Forslaget er trukket av forslagsstiller til fordel for Representantskapets andre vedtaksforsalg. Representantskapets andre vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar vedlagte instruks for Kvarterets styremedlemmer i Skibas, med følgende endring i 6: 6 Som hovedregel skal bare styremedlemmene i Skibas samt Kvarterstyrets leder ha møte- og talerett på styremøtene i Skibas (i spesielle unntakstilfeller kan likevel andre innrømmes møte- og talerett for å belyse enkeltsaker). I tillegg til personer nevnt i forrige punktum kan kvarterstyremedlemmer og ansatte i Skibas gis møte- og talerett under orienteringssaker, og en referent uten talerett kan være tilstede under vedtakssaker. Saken ble utsatt. 12 Valg Orientering fra Valgkomiteen. Følgende personer stiller til valg som leder av Kvarterstyret: Sigrid J. Strand Paul Wicking Følgende personer stiller til valg til Kvarterstyret: Hanne Brørs Holly Hui Anders Ohma Jonas Sharif Hordvik Følgende personer stiller til valg til Representantskapet: Jørgen Skjellevik Eirik Milford 16

17 Bård Husby Lars Arnesen Sigrid J. Strand holder valgtale Paul Wicking holder valgtale Lars Arnesen holder valgtale Jørgen Skjellevik holder valgtale Jan Fredrik Eliassen holder valgtale på vegne av Bård Husby, da kandidaten ikke er til stede. Ingrid Norgren holder valgtale på vegne av Eirik Milford, da kanditaten ikke er tilstede. Hanne Brørs holder valgtale Holly Hui holder valgtale Anders Ohma holder valgtale John Magnus Dahl holder valgtale på vegne av Jonas Sharif Hordvik, da kandidaten ikke er til stede. Det åpnes for spørsmål til kandidatene. Valgresultat: Valg av leder for Kvarterstyret: Sigrid Jangaard Strand: 85 stemmer Paul Wicking: 22 stemmer Sigrid Jangaard Strand ble valgt til leder for Kvarterstyret for 2 semestre. Valg av medlemmer til Kvarterstyret: Holly Hui: 95 stemmer Hanne Brørs: 89 stemmer Anders Ohma: 70 stemmer Paul Wicking: 56 stemmer Jonas Sharif Hordvik: 52 stemmer Holly Hui, Hanne Brørs og Anders Ohma ble valg til medlem i Kvarterstyret for 2 semestre, Paul Wicking ble valgt til medlem i Kvarterstyret for 1 semester. Valg av medlemmer til Representantskapet: Jørgen Skjellevik: 70 stemmer Lars Arnesen: 62 stemmer Bård Husby: 57 stemmer Eirik Milford: 54 stemmer Jørgen Skjellevik og Lars Arnesen ble valgt til medlem i Representantskapet for 3 semestre, Bård Husby ble valgt til medlem i Representantskapet for 2 semestre. 17

18 Valg av varamedlemmer til Representantskapet: Bård Husby: 14 stemmer Jørgen Skjellevik: 13 stemmer Eirik Milford: 11 stemmer Lars Arnesen: 7 stemmer Ingen kandidater fikk de nødvendige 1/3 av stemmene, og ingen ble dermed valgt til varamedlem. Det ble avgitt 110 stemmer i ledervalget, og 114 stemmer i de øvrige valgene. Jørgen Skjellevik Lars Arnesen [Sign.] Ole Morten Lund Stamnes [Sign.] John Magnus Dahl [Sign.] [Sign.] 18

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Mandag 10. mai 2010 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter 1 1. Valg av ordstyrer og referent Generalforsamlingen velger Pål Andreas

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling

Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling Søndag 23. november 2008 klokken 14:00 Egget, Studentsenteret SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005 REALISTFORENINGENS LOVER Ajour vårsemesteret 2005 22. november 2005 2 FORMÅL OG ORGANISASJON 1 Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Svar på høring. 29. Ordinære Generalforsamling

Svar på høring. 29. Ordinære Generalforsamling Svar på høring 29. Ordinære Generalforsamling 20. April 2009 Svar på høringsrunde Våren 2009 Her kommer tilbakemeldinger på saker som kom ut på høring. Svarene er sendt Representantskapet innen fristen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ascend

Vedtekter for foreningen Ascend Vedtekter for foreningen Ascend ğ1 Foreningens navn Foreningens navn er Ascend. ğ2 Formål 1. Ascend er en frivillig interesseorganisasjon av og for studenter ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer Til GramArts medlemmer Oslo, 21. april 2016 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 24. mai 2016 kl. 15:30-18:00 Sted: Vulkan Depot, Maridalsveien 21, 0175 Oslo (www.vulkanoslo.no/vulkan-depot/)

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2013 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 31-09 09. september 2009, kl 17:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2012 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer