Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling"

Transkript

1 Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl : Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes ved Representantskapet. 1

2 Antall stemmeberettigede: Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen velger Ingrid Norgren til ordstyrer, Jørgen Skjellevik til bisitter, Kay-Ole Aven Ullebø til referent og Studentersamfunnet i Bergen og Rettsvesenet til tellekorps. Vedtatt ved akklamasjon. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden. Dagsorden godkjent med følgende endring: Sak 10.1 flyttes til før sak 3. Forslag til dagsordenen fra Ingrid Norgren: Ny sak (2.1): Generalforsamlingen vedtar å gi talerett til aktive funksjonærer, tillitsvalgte og dorgemedlemmer som ikke er studenter. Vedtatt ved akklamasjon. 3. Valg av underskrivere av protokoll AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen velger Jørgen Skjellevik (representantskapet), Lars Arnesen (kvarterstyret), Ole Morten Lund Stamnes (driftsorganisasjon) og John Magnus Dahl (brukerorganisasjon) til underskrivere av protokoll. Vedtatt ved akklamasjon. 3.1 Protokoll fra den 29. ordinære Generalforsamling Representantskapets vedtaksforlsag: Generalforsamlingen tar protokollen fra den 29. ordinære generalforsamling til orientering. Vedtatt ved akklamasjon. 2

3 3.2 Protokoll fra den 32. ordinære generalforsamling Representantskapets vedtaksforlsag: Generalforsamlingen tar protokollen fra den 32. ordinære generalforsamling til orientering. Vedtatt ved akklamasjon. 4. Rapport om driftsorganisasjonenes virksomhet AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar rapportene om driftsorganisasjonenes virksomhet til orientering. Vedtatt ved akkklamasjon. 4.1 Semesterrapport fra Aktive Studenters Forening Det åpnes for spørsmål til Aktive Studenters Forening. 4.2 Semesterrapport fra Bergen Filmklubb Det åpnes for spørsmål til Bergen Filmklubb. 4.3 Semesterrapport fra Bergen Realistforening Det åpnes for spørsmål til Bergen Realistforening 4.4 Semesterrapport fra Studentersamfunnet Det åpnes for spørsmål til Studentersamfunnet. 3

4 4.5 Semesterrapport fra Studentteateret Immaturus Det åpnes for spørsmål til Studentteateret Immaturus. 5. Semesterrapport for arbeidsgruppene og Representantskapet 5.1 Semesterrapport fra Eksponeringsetaten Semesterrapporten foreligger ikke. Det åpnes for spørsmål til Eksponeringsetaten. 5.2 Semesterrapport fra E-tjenesten Det åpnes for spørsmål til E-tjenesten. 5.3 Semesterrapport fra Geriatrisk Avdeling Det åpnes for spørsmål til Geriatrisk Avdeling 5.4 Semesterrapport fra Infoetaten Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Birgitte B. Rosén. Det åpnes for spørsmål til Infoetaten. 5.5 Semesterrapport fra Kraftetaten Det åpnes for spørsmål til Kraftetaten. 5.6 Semesterrapport fra Kvarterets Økonomiske Ressursgruppe 4

5 Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Erik Oramas. Det åpnes for spørsmål til Kvarterets Økonomiske Ressursgruppe. 5.7 Semesterrapport fra Personalgruppen Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Frode Realfsen. Det åpnes for spørsmål til Personalgruppen. 5.8 Semesterrapport fra Rettsvesenet Det åpnes for spørsmål til Rettsvesenet. 5.9 Semesterrapport fra Romvesenet Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Eirik Magnar Høydal. Det åpnes for spørsmål til Romvesenet Semesterrapport fra Skjenkegruppen Det åpnes for spørsmål til Skjenkegruppen Semesterrapport fra Vaktetaten Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Trygve Stiegler. Det åpnes for spørsmål til Vaktetaten Semesterrapport fra Representantskapet Det åpnes for spørsmål til Representantskapet. 5

6 AUs vedtaksforslag: Generalforsamlignen tar semesterrapportene fra arbeidsgruppene og Representantskapet til orientering. Vedtatt ved akklamasjon. 6. Regnskap Muntlig orientering ved Kjetil Lund Hansen, økonomiansvarlig i Kvarterstyret. Det åpnes for spørsmål rundt regnskapet. AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar regnskapet til orientering. Vedtatt ved akklamasjon. 7. Semesterrapport for Kvarteret Innledende innlegg fra Kvarterstyret, ved Lars Arnesen Generalforsamlingen vedtar Kvarterets semesterrapport for våren For: 99 Mot: 0 Avholdne: 3 Forslaget ble vedtatt. 8. Handlingsplaner for Kvarteret Forslag til handlingsplan presenteres ved Lars Arnesen, leder av Kvarterstyret. Det åpnes for spørsmål rundt forslag til handlingsplan. Generalforsamlingen vedtar revidert handlingsplan for Kvarteret for For: 101 Mot: 0 Avholdne: 3 Forslaget ble vedtatt. 6

7 9. Budsjett 9.1 Investeringsplan 2011 Forslag til investeringsplan presenteres Kjetil Lund Hansen, økonomiansvarlig i Kvarterstyret. Det åpnes for debatt rundt forslag til investeringsplan for Romvesenet år 0 vekk, gitt til Kraft til lysmiksepult Kraftetaten kommer med endringsforlsag. Generalforsamlingen vedtar Kvarterstyrets forslag til investeringsbudsjett 2011 Kraftetatens vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar Kraftetatens forslag til investeringsbudsjett 2011 Eirik Tenfjords vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar Kvarterstyrets forslag til investeringsbudsjett 2011, forutsatt økonomisk dekning gjennom avtale med dorgene Representantskapets vedtaksforslag ble først satt opp mot Kraftetatens vedtaksforslag. Representantskapets vedtaksforslag lå til grunn. For Representantskapets forslag: 19 For Kraftetatens forslag: 54 Avholdne: 34 Kraftetatens forslag gikk videre. Eirik Tenfjord sitt vedtaksforslag ble satt opp mot Kraftetatens vedtaksforslag. Eirik Tenfjord sitt vedtaksforslag lå til grunn. For Eirik Tenfjord sitt forslag: 94 For Kraftetatens forslag: 10 Avholdne: 3 Det ble deretter stemt over Eirik Tenfjord sitt vedtaksforslag. For: 107 7

8 Mot: 0 Avholdne: 0 Forslaget ble enstemmig vedtatt. 9.2 Revidert budsjett 2011 Forslag til budsjett presenteres ved Kjetil Lund Hansen, økonomiansvarlig i Kvarterstyret. Det åpnes for debatt rundt forslaget til budsjett for Reprentantskapets vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar Kvarterstyrets forslag til revidert budsjett for For: 87 stemmer Mot: 0 stemmer Avholdende: 13 stemmer Forslaget ble vedtatt. 10 Statuttendringer 10.1 Medlemsskap for interne ikke-studenter RS forslag presenteres av Jørgen Skjellevik. PG trekker sitt vedtaksforslag Generalforsamlingen vedtar å endre 1.3 til: Studenter i Bergen ved universitet eller høyskole har rett til å bli medlem av, og delta i, Kvarterets organisasjon. Studenter ved læresteder som er medlem av Studentsamskipnaden i Bergen er automatisk medlemmer. Studenter ved Handelshøyskolen BI kan bli medlem ved å betale medlemsavgift. I tillegg er alle funksjonærer ved Kvarteret medlemmer. For: 98 stemmer Mot: 0 stemmer Avholdende: 3 stemmer Forslaget ble vedtatt. 8

9 10.2 Vedtaksdyktighet ved ekstraordinær generalforsamling RS forslag presanteres av Jørgen Skjellevik. Det åpnes for debatt. Generalforsamlingen vedtar å endre 2.2 til: Generalforsamlingen består av individuelle medlemmer av Det Akademiske Kvarter, jf Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når 100 medlemmer er tilstede. Ved ekstraordinær generalforsamling er Generalforsamlingen vedtaksdyktig når 50 medlemmer er tilstede. Ved vedtaksudyktighet kan det innkalles til ny generalforsamling med samme dagsorden. Representantskapets innstilling: Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å vedta Representantskapets forslag. Det ble stemt over et forslag om å ikke realitetsbehandle vedtaksforslaget. For: 106 Mot: 1 Avholdne: 2 Forslaget ble ikke realitetsbehandlet Representantskapets mandat til å foreta valg RS forslag blir presentert ved Jørgen Skjellevik. Det åpnes for debatt. Representantskapets første vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Generalforsamlingen velger Kvarterstyre og dets leder, de generalforsamlingsvalgte medlemmene av Representantskapet, medlemmer til Studenthusfondet, og medlemmer av eventuelle midlertidige utvalg. Representantskapets andre vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Generalforsamlingen velger Kvarterstyre og dets leder, de generalforsamlingsvalgte medlemmene av Representantskapet, medlemmer til Studenthusfondet, og medlemmer av eventuelle midlertidige utvalg. Dersom generalforsamlingen ikke velger personer til samtlige ledige verv i Kvarterstyret eller Representantskapet, eller dersom medlemmer i disse trekker seg, kan Representantskapet innsette medlemmer av Kvarteret som de finner skikket. Representantskapets innstilling: 9

10 Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å vedta Representantskapets andre forslag. Representantskapets første forslag ble satt opp mot Representantskapets andre forslag. Representantskapets første forslag lå til grunn. For Representantskapets første forslag: 1 For Representantskapets andre forslag: 78 Avholdne: 26 Det ble deretter stemt over Representantskapets andre forslag. For: 92 Mot: 6 Avholdne: 6 Representantskapets andre vedtaksforslag ble vedtatt Tale- og debattregler RS vedtaksforslag presanteres ved Jørgen Skjellevik. Det åpnes for debatt. Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Ordstyrer leder møtet etter Studentersamfunnet i Bergens alminnelige tale- og debattregler, med mindre Generalforsamlingen vedtar andre regler. For: 81 Mot: 6 Avholdne: 13 Forslaget ble vedtatt Forretningsorden RS forslag presenteres ved Jørgen Skjellevik. Det åpnes for debatt. Generalforsamlingen vedtar å endre med tillegg av et nytt punkt: 2. Forretningsorden. Nåværende punkt 2 til 12 samt referanser til disse forskyves. 10

11 For: 74 Mot: 1 Avholdne: 25 Forslaget ble vedtatt Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet KØRs første vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Kvarterstyret skal godkjenne mål og retningslinjer for arbeidsgruppenes virksomhet, og delegere budsjettmidler i tråd med dette. Arbeidsgruppene er underlagt Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet, men skal i det daglige være selvstyrte. Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet kan likevel ikke brukes til å nekte Kør og Rett vesenet å behandle saker hvor alle involverte parter er del av Kvarterets organisasjon, løsningsmetoder for disse eller hvilken konklusjon denne arbeidsgruppen skal komme til. KØRs andre vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Kvarterstyret skal godkjenne mål og retningslinjer for arbeidsgruppenes virksomhet, og delegere budsjettmidler i tråd med dette. Arbeidsgruppene er underlagt Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet, men skal i det daglige være selvstyrte. Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet kan ikke brukes til å nekte Arbeidsgruppene rettigheter de har gjennom sin status i 5.3. Kvarterstyrets vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Kvarterstyret skal godkjenne mål og retningslinjer for arbeidsgruppenes virksomhet, og delegere budsjettmidler i tråd med dette. Arbeidsgruppene er underlagt Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet, men skal i det daglige være selvstyrte. Generalforsamlingen vedtar å utsette realitetsbehandling av denne saken til neste ordinære generalforsamling. Representantskapets innstilling: 11

12 Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å utsette realitetsbehandling av denne saken til neste ordinære generalforsamling. Det ble først stemt over Representantskapets forslag om å utsette realitetsbehandling. For: 55 Mot: 4 Avholdne: 41 Saken ble ikke realitetsbehandlet Inntekter fra interne Nåværende statutt: 5.5: Tillitsvalgte og funksjonærer i Kvarteret skal ikke ha lønn for sin innsats. Kraftrådets vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre 5.5 til: Tillitsvalgte og funksjonærer i Kvarteret skal ikke ha lønn for sin innsats. Kvarterets interne prisnivå skal reflektere dette. Mer spesifikt vil dette si at Kvarterets økonomiske plan ikke skal baseres på inntekt fra husets tillitsvalgte og funksjonærer. Representantskapets innstilling: Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å ikke vedta forslaget. Kraft trekker saken 10.8 Endring av budsjett utenom generalforsamlingene Nåværende statutt: 8.2: Kvarterstyret har ansvar for Kvarterets forpliktelser og inntekter. Kun Kvarterstyret kan forplikte Kvarteret utad. Kvarterstyret kan kun bruke midler i tråd med vedtatte budsjetter. Økonomiforvaltningen skal følge god regnskapsskikk, og regnskap revideres av en autorisert revisor som utnevnes av generalforsamlingen. KØRs vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre 8.2 til: Kvarterstyret har ansvar for Kvarterets forpliktelser og inntekter. Kun Kvarterstyret kan forplikte Kvarteret utad. Kvarterstyret kan kun bruke midler i tråd med vedtatte budsjetter. Dersom det oppstår en prekær situasjon som innebærer muligheter for betydelig økonomisk skade, betydelig tapte inntekter eller skade på renommé, kan nødvendige endringer av budsjettet vedtas av 12

13 Representantskapet, etter innstilling fra Kvarterstyret. Slike endringer skal fremkomme av møtereferater, og skal medtas som orienteringssak på påfølgende Generalforsamling. Leder og økonomiansvarlig i hver arbeidsgruppe er ansvarlig for arbeidsgruppens økonomiske virksomhet. Økonomiforvaltningen skal følge god regnskapsskikk, og regnskap revideres av en autorisert revisor som utnevnes av generalforsamlingen Representantskapets innstilling: Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å ikke vedta forslaget. For: 1 Mot: 66 Avholdne: 33 Forslaget ble ikke vedtatt Skibas RS vedtaksforslag presanteres muntlig ved Jørgen Skjellevik. Generalforsamlingen vedtar å endre 9.2 til: Skibas skal forvalte Olav Kyrres gt. 49 til bruk som studentkulturhus på vegne av husets eier, Universitetet i Bergen, som stiller lokalet som fristasjon. Skibas eies av Universitetet i Bergen, Studentsamskipnaden i Bergen og Det Akademiske Kvarter. Det er inngått en aksjonæravtale som sikrer Kvarteret flertall i Skibas styre, og som sikrer Kvarteret myndighet over fristasjonsytelsene. Aksjonæravtalen og Skibas vedtekter kan kun endres dersom Generalforsamlingen på forhånd har godkjent slike endringer. Generalforsamlingen velger Kvarterets representant til Skibas generalforsamling. Dersom ingen representant er valgt skal Kvarterstyrets leder representere Kvarteret. Kvarterstyret velger Kvarterets representanter i Skibas styre, og kun sittende medlemmer av Kvarterstyret er valgbare. Kvarterstyrets leder skal være styreleder og daglig leder i Skibas. Kvarterets representanter plikter å følge Instruks for studentrepresentantene i Skibas, denne instruksen kan kun endres av Generalforsamlingen. For: 88 Mot: 1 Avholdne: 12 Forslaget ble vedtatt. 13

14 11 Andre forhåndsmeldte saker 11.1 Statuttrevisjonskomitè Kvarterstyrets vedtaksforslag presenteres av Lars Arnesen. RS vedtaksforslag presenteres av Jørgen Skjellevik. Kvarterstyrets vedtaksforslag: Kvarterstyret innstiller 33. generalforsamling om å ikke realitetsbehandle sak 18 i Saker på høring, samt opprette en statuttrevisjonskomité som skal utarbeide et helhetlig statuttendringsforslag til 34. generalforsamling. Generalforsamlingen vedtar at det skal settes ned en statuttrevisjonskomité som skal forberede statuttendringer frem til neste ordinære generalforsamling, i henhold til Representantskapets forslag til mandat. Generalforsamlingen forutsetter at en strukturendring av statuttene er en del av forslagene til endringer. Representantskapets forslag ble satt opp mot Kvarterstyrets forslag, Representantskapets forslag lå til grunn. For Representantskapets forslag: 19 For Kvarterstyrets forslag: 48 Avholdne: 51 Representantskapets forslag gikk videre. Det ble deretter stemt over For: 30 Mot: 0 Avholdne: 88 Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble levert forslag om å utsette sak 11.3 til 11.5 til neste generalforsamling. For: 98 Mot: 5 Avholdne: 7 14

15 Sak 11.3, 11.4 og 11.5 ble utsatt Manglende protokoller fra den 30. og den 31. generalforsamling RS vedtaksforslag presenteres av Jørgen Skjellevik. Generalforsamlingen tar til etterretning at protokollunderskriverne fra den 30. ordinære generalforsamling og den 31. ordinære generalforsamling har oversittet fristen for å levere protokoll med henholdsvis ett og et halvt og ett år. Generalforsamlingen pålegger Representantskapet å forberede sak til neste ordinære generalforsamling der Generalforsamlingen enten selv vedtar protokoll dersom referat kan oppdrives, eller behandler saker som fortsatt skal være gjeldende på nytt. For: 93 Mot: 0 Avholdne: 9 Forslaget ble vedtatt Orienteringssaker til Generalforsamling Generalforsamlingen pålegger Kvarterstyret og Representantskapet å legge frem orientering om interngoder, rapport fra Sommerkvarteret, og redegjørelse for ansattes stillingshjemler, stillingsinstrukser og lønnsrammer til neste ordinære generalforsamling. Saken ble utsatt Ny stillingshjemmel for kontant- og varemedarbeider KØRs vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å opprette ny stillingshjemmel for Kontant og vare-medarbeider. Generalforsamlingen pålegger Kvarterstyret og Representantskapet å lage en samlet utredning over ansattstruktur til neste ordinære generalforsamling. Utredningen skal inkludere oversikt over dagens stillinger og deres arbeidsoppgaver, og kan inkludere forslag til endringer. Opprettelse av ny stilling som kontant- og varemedarbeider samt en ordning med dagkvarter skal vurderes. 15

16 Saken ble utsatt Innstruks for Kvarterets styremedlemmer i Skibas Anders S. Sageviks vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar vedlagte instruks for Kvarterets styremedlemmer i Skibas. Representantskapets første vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar vedlagte instruks for Kvarterets styremedlemmer i Skibas, med unntak av 6 som strykes. Forslaget er trukket av forslagsstiller til fordel for Representantskapets andre vedtaksforsalg. Representantskapets andre vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar vedlagte instruks for Kvarterets styremedlemmer i Skibas, med følgende endring i 6: 6 Som hovedregel skal bare styremedlemmene i Skibas samt Kvarterstyrets leder ha møte- og talerett på styremøtene i Skibas (i spesielle unntakstilfeller kan likevel andre innrømmes møte- og talerett for å belyse enkeltsaker). I tillegg til personer nevnt i forrige punktum kan kvarterstyremedlemmer og ansatte i Skibas gis møte- og talerett under orienteringssaker, og en referent uten talerett kan være tilstede under vedtakssaker. Saken ble utsatt. 12 Valg Orientering fra Valgkomiteen. Følgende personer stiller til valg som leder av Kvarterstyret: Sigrid J. Strand Paul Wicking Følgende personer stiller til valg til Kvarterstyret: Hanne Brørs Holly Hui Anders Ohma Jonas Sharif Hordvik Følgende personer stiller til valg til Representantskapet: Jørgen Skjellevik Eirik Milford 16

17 Bård Husby Lars Arnesen Sigrid J. Strand holder valgtale Paul Wicking holder valgtale Lars Arnesen holder valgtale Jørgen Skjellevik holder valgtale Jan Fredrik Eliassen holder valgtale på vegne av Bård Husby, da kandidaten ikke er til stede. Ingrid Norgren holder valgtale på vegne av Eirik Milford, da kanditaten ikke er tilstede. Hanne Brørs holder valgtale Holly Hui holder valgtale Anders Ohma holder valgtale John Magnus Dahl holder valgtale på vegne av Jonas Sharif Hordvik, da kandidaten ikke er til stede. Det åpnes for spørsmål til kandidatene. Valgresultat: Valg av leder for Kvarterstyret: Sigrid Jangaard Strand: 85 stemmer Paul Wicking: 22 stemmer Sigrid Jangaard Strand ble valgt til leder for Kvarterstyret for 2 semestre. Valg av medlemmer til Kvarterstyret: Holly Hui: 95 stemmer Hanne Brørs: 89 stemmer Anders Ohma: 70 stemmer Paul Wicking: 56 stemmer Jonas Sharif Hordvik: 52 stemmer Holly Hui, Hanne Brørs og Anders Ohma ble valg til medlem i Kvarterstyret for 2 semestre, Paul Wicking ble valgt til medlem i Kvarterstyret for 1 semester. Valg av medlemmer til Representantskapet: Jørgen Skjellevik: 70 stemmer Lars Arnesen: 62 stemmer Bård Husby: 57 stemmer Eirik Milford: 54 stemmer Jørgen Skjellevik og Lars Arnesen ble valgt til medlem i Representantskapet for 3 semestre, Bård Husby ble valgt til medlem i Representantskapet for 2 semestre. 17

18 Valg av varamedlemmer til Representantskapet: Bård Husby: 14 stemmer Jørgen Skjellevik: 13 stemmer Eirik Milford: 11 stemmer Lars Arnesen: 7 stemmer Ingen kandidater fikk de nødvendige 1/3 av stemmene, og ingen ble dermed valgt til varamedlem. Det ble avgitt 110 stemmer i ledervalget, og 114 stemmer i de øvrige valgene. Jørgen Skjellevik Lars Arnesen [Sign.] Ole Morten Lund Stamnes [Sign.] John Magnus Dahl [Sign.] [Sign.] 18

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

VEDTEKTER. Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET. Artikkel 1. Navn.

VEDTEKTER. Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET. Artikkel 1. Navn. VEDTEKTER Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET Artikkel 1. Navn. Under navnet Den norske klubben Costa Blanca opprettes nærværende

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer