Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling"

Transkript

1 Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl : Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes ved Representantskapet. 1

2 Antall stemmeberettigede: Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen velger Ingrid Norgren til ordstyrer, Jørgen Skjellevik til bisitter, Kay-Ole Aven Ullebø til referent og Studentersamfunnet i Bergen og Rettsvesenet til tellekorps. Vedtatt ved akklamasjon. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden. Dagsorden godkjent med følgende endring: Sak 10.1 flyttes til før sak 3. Forslag til dagsordenen fra Ingrid Norgren: Ny sak (2.1): Generalforsamlingen vedtar å gi talerett til aktive funksjonærer, tillitsvalgte og dorgemedlemmer som ikke er studenter. Vedtatt ved akklamasjon. 3. Valg av underskrivere av protokoll AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen velger Jørgen Skjellevik (representantskapet), Lars Arnesen (kvarterstyret), Ole Morten Lund Stamnes (driftsorganisasjon) og John Magnus Dahl (brukerorganisasjon) til underskrivere av protokoll. Vedtatt ved akklamasjon. 3.1 Protokoll fra den 29. ordinære Generalforsamling Representantskapets vedtaksforlsag: Generalforsamlingen tar protokollen fra den 29. ordinære generalforsamling til orientering. Vedtatt ved akklamasjon. 2

3 3.2 Protokoll fra den 32. ordinære generalforsamling Representantskapets vedtaksforlsag: Generalforsamlingen tar protokollen fra den 32. ordinære generalforsamling til orientering. Vedtatt ved akklamasjon. 4. Rapport om driftsorganisasjonenes virksomhet AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar rapportene om driftsorganisasjonenes virksomhet til orientering. Vedtatt ved akkklamasjon. 4.1 Semesterrapport fra Aktive Studenters Forening Det åpnes for spørsmål til Aktive Studenters Forening. 4.2 Semesterrapport fra Bergen Filmklubb Det åpnes for spørsmål til Bergen Filmklubb. 4.3 Semesterrapport fra Bergen Realistforening Det åpnes for spørsmål til Bergen Realistforening 4.4 Semesterrapport fra Studentersamfunnet Det åpnes for spørsmål til Studentersamfunnet. 3

4 4.5 Semesterrapport fra Studentteateret Immaturus Det åpnes for spørsmål til Studentteateret Immaturus. 5. Semesterrapport for arbeidsgruppene og Representantskapet 5.1 Semesterrapport fra Eksponeringsetaten Semesterrapporten foreligger ikke. Det åpnes for spørsmål til Eksponeringsetaten. 5.2 Semesterrapport fra E-tjenesten Det åpnes for spørsmål til E-tjenesten. 5.3 Semesterrapport fra Geriatrisk Avdeling Det åpnes for spørsmål til Geriatrisk Avdeling 5.4 Semesterrapport fra Infoetaten Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Birgitte B. Rosén. Det åpnes for spørsmål til Infoetaten. 5.5 Semesterrapport fra Kraftetaten Det åpnes for spørsmål til Kraftetaten. 5.6 Semesterrapport fra Kvarterets Økonomiske Ressursgruppe 4

5 Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Erik Oramas. Det åpnes for spørsmål til Kvarterets Økonomiske Ressursgruppe. 5.7 Semesterrapport fra Personalgruppen Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Frode Realfsen. Det åpnes for spørsmål til Personalgruppen. 5.8 Semesterrapport fra Rettsvesenet Det åpnes for spørsmål til Rettsvesenet. 5.9 Semesterrapport fra Romvesenet Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Eirik Magnar Høydal. Det åpnes for spørsmål til Romvesenet Semesterrapport fra Skjenkegruppen Det åpnes for spørsmål til Skjenkegruppen Semesterrapport fra Vaktetaten Semesterrapporten foreligger ikke. Muntlig presentasjon ved Trygve Stiegler. Det åpnes for spørsmål til Vaktetaten Semesterrapport fra Representantskapet Det åpnes for spørsmål til Representantskapet. 5

6 AUs vedtaksforslag: Generalforsamlignen tar semesterrapportene fra arbeidsgruppene og Representantskapet til orientering. Vedtatt ved akklamasjon. 6. Regnskap Muntlig orientering ved Kjetil Lund Hansen, økonomiansvarlig i Kvarterstyret. Det åpnes for spørsmål rundt regnskapet. AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar regnskapet til orientering. Vedtatt ved akklamasjon. 7. Semesterrapport for Kvarteret Innledende innlegg fra Kvarterstyret, ved Lars Arnesen Generalforsamlingen vedtar Kvarterets semesterrapport for våren For: 99 Mot: 0 Avholdne: 3 Forslaget ble vedtatt. 8. Handlingsplaner for Kvarteret Forslag til handlingsplan presenteres ved Lars Arnesen, leder av Kvarterstyret. Det åpnes for spørsmål rundt forslag til handlingsplan. Generalforsamlingen vedtar revidert handlingsplan for Kvarteret for For: 101 Mot: 0 Avholdne: 3 Forslaget ble vedtatt. 6

7 9. Budsjett 9.1 Investeringsplan 2011 Forslag til investeringsplan presenteres Kjetil Lund Hansen, økonomiansvarlig i Kvarterstyret. Det åpnes for debatt rundt forslag til investeringsplan for Romvesenet år 0 vekk, gitt til Kraft til lysmiksepult Kraftetaten kommer med endringsforlsag. Generalforsamlingen vedtar Kvarterstyrets forslag til investeringsbudsjett 2011 Kraftetatens vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar Kraftetatens forslag til investeringsbudsjett 2011 Eirik Tenfjords vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar Kvarterstyrets forslag til investeringsbudsjett 2011, forutsatt økonomisk dekning gjennom avtale med dorgene Representantskapets vedtaksforslag ble først satt opp mot Kraftetatens vedtaksforslag. Representantskapets vedtaksforslag lå til grunn. For Representantskapets forslag: 19 For Kraftetatens forslag: 54 Avholdne: 34 Kraftetatens forslag gikk videre. Eirik Tenfjord sitt vedtaksforslag ble satt opp mot Kraftetatens vedtaksforslag. Eirik Tenfjord sitt vedtaksforslag lå til grunn. For Eirik Tenfjord sitt forslag: 94 For Kraftetatens forslag: 10 Avholdne: 3 Det ble deretter stemt over Eirik Tenfjord sitt vedtaksforslag. For: 107 7

8 Mot: 0 Avholdne: 0 Forslaget ble enstemmig vedtatt. 9.2 Revidert budsjett 2011 Forslag til budsjett presenteres ved Kjetil Lund Hansen, økonomiansvarlig i Kvarterstyret. Det åpnes for debatt rundt forslaget til budsjett for Reprentantskapets vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar Kvarterstyrets forslag til revidert budsjett for For: 87 stemmer Mot: 0 stemmer Avholdende: 13 stemmer Forslaget ble vedtatt. 10 Statuttendringer 10.1 Medlemsskap for interne ikke-studenter RS forslag presenteres av Jørgen Skjellevik. PG trekker sitt vedtaksforslag Generalforsamlingen vedtar å endre 1.3 til: Studenter i Bergen ved universitet eller høyskole har rett til å bli medlem av, og delta i, Kvarterets organisasjon. Studenter ved læresteder som er medlem av Studentsamskipnaden i Bergen er automatisk medlemmer. Studenter ved Handelshøyskolen BI kan bli medlem ved å betale medlemsavgift. I tillegg er alle funksjonærer ved Kvarteret medlemmer. For: 98 stemmer Mot: 0 stemmer Avholdende: 3 stemmer Forslaget ble vedtatt. 8

9 10.2 Vedtaksdyktighet ved ekstraordinær generalforsamling RS forslag presanteres av Jørgen Skjellevik. Det åpnes for debatt. Generalforsamlingen vedtar å endre 2.2 til: Generalforsamlingen består av individuelle medlemmer av Det Akademiske Kvarter, jf Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når 100 medlemmer er tilstede. Ved ekstraordinær generalforsamling er Generalforsamlingen vedtaksdyktig når 50 medlemmer er tilstede. Ved vedtaksudyktighet kan det innkalles til ny generalforsamling med samme dagsorden. Representantskapets innstilling: Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å vedta Representantskapets forslag. Det ble stemt over et forslag om å ikke realitetsbehandle vedtaksforslaget. For: 106 Mot: 1 Avholdne: 2 Forslaget ble ikke realitetsbehandlet Representantskapets mandat til å foreta valg RS forslag blir presentert ved Jørgen Skjellevik. Det åpnes for debatt. Representantskapets første vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Generalforsamlingen velger Kvarterstyre og dets leder, de generalforsamlingsvalgte medlemmene av Representantskapet, medlemmer til Studenthusfondet, og medlemmer av eventuelle midlertidige utvalg. Representantskapets andre vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Generalforsamlingen velger Kvarterstyre og dets leder, de generalforsamlingsvalgte medlemmene av Representantskapet, medlemmer til Studenthusfondet, og medlemmer av eventuelle midlertidige utvalg. Dersom generalforsamlingen ikke velger personer til samtlige ledige verv i Kvarterstyret eller Representantskapet, eller dersom medlemmer i disse trekker seg, kan Representantskapet innsette medlemmer av Kvarteret som de finner skikket. Representantskapets innstilling: 9

10 Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å vedta Representantskapets andre forslag. Representantskapets første forslag ble satt opp mot Representantskapets andre forslag. Representantskapets første forslag lå til grunn. For Representantskapets første forslag: 1 For Representantskapets andre forslag: 78 Avholdne: 26 Det ble deretter stemt over Representantskapets andre forslag. For: 92 Mot: 6 Avholdne: 6 Representantskapets andre vedtaksforslag ble vedtatt Tale- og debattregler RS vedtaksforslag presanteres ved Jørgen Skjellevik. Det åpnes for debatt. Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Ordstyrer leder møtet etter Studentersamfunnet i Bergens alminnelige tale- og debattregler, med mindre Generalforsamlingen vedtar andre regler. For: 81 Mot: 6 Avholdne: 13 Forslaget ble vedtatt Forretningsorden RS forslag presenteres ved Jørgen Skjellevik. Det åpnes for debatt. Generalforsamlingen vedtar å endre med tillegg av et nytt punkt: 2. Forretningsorden. Nåværende punkt 2 til 12 samt referanser til disse forskyves. 10

11 For: 74 Mot: 1 Avholdne: 25 Forslaget ble vedtatt Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet KØRs første vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Kvarterstyret skal godkjenne mål og retningslinjer for arbeidsgruppenes virksomhet, og delegere budsjettmidler i tråd med dette. Arbeidsgruppene er underlagt Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet, men skal i det daglige være selvstyrte. Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet kan likevel ikke brukes til å nekte Kør og Rett vesenet å behandle saker hvor alle involverte parter er del av Kvarterets organisasjon, løsningsmetoder for disse eller hvilken konklusjon denne arbeidsgruppen skal komme til. KØRs andre vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Kvarterstyret skal godkjenne mål og retningslinjer for arbeidsgruppenes virksomhet, og delegere budsjettmidler i tråd med dette. Arbeidsgruppene er underlagt Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet, men skal i det daglige være selvstyrte. Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet kan ikke brukes til å nekte Arbeidsgruppene rettigheter de har gjennom sin status i 5.3. Kvarterstyrets vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre ledd til: Kvarterstyret skal godkjenne mål og retningslinjer for arbeidsgruppenes virksomhet, og delegere budsjettmidler i tråd med dette. Arbeidsgruppene er underlagt Kvarterstyrets instruksjonsmyndighet, men skal i det daglige være selvstyrte. Generalforsamlingen vedtar å utsette realitetsbehandling av denne saken til neste ordinære generalforsamling. Representantskapets innstilling: 11

12 Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å utsette realitetsbehandling av denne saken til neste ordinære generalforsamling. Det ble først stemt over Representantskapets forslag om å utsette realitetsbehandling. For: 55 Mot: 4 Avholdne: 41 Saken ble ikke realitetsbehandlet Inntekter fra interne Nåværende statutt: 5.5: Tillitsvalgte og funksjonærer i Kvarteret skal ikke ha lønn for sin innsats. Kraftrådets vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre 5.5 til: Tillitsvalgte og funksjonærer i Kvarteret skal ikke ha lønn for sin innsats. Kvarterets interne prisnivå skal reflektere dette. Mer spesifikt vil dette si at Kvarterets økonomiske plan ikke skal baseres på inntekt fra husets tillitsvalgte og funksjonærer. Representantskapets innstilling: Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å ikke vedta forslaget. Kraft trekker saken 10.8 Endring av budsjett utenom generalforsamlingene Nåværende statutt: 8.2: Kvarterstyret har ansvar for Kvarterets forpliktelser og inntekter. Kun Kvarterstyret kan forplikte Kvarteret utad. Kvarterstyret kan kun bruke midler i tråd med vedtatte budsjetter. Økonomiforvaltningen skal følge god regnskapsskikk, og regnskap revideres av en autorisert revisor som utnevnes av generalforsamlingen. KØRs vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å endre 8.2 til: Kvarterstyret har ansvar for Kvarterets forpliktelser og inntekter. Kun Kvarterstyret kan forplikte Kvarteret utad. Kvarterstyret kan kun bruke midler i tråd med vedtatte budsjetter. Dersom det oppstår en prekær situasjon som innebærer muligheter for betydelig økonomisk skade, betydelig tapte inntekter eller skade på renommé, kan nødvendige endringer av budsjettet vedtas av 12

13 Representantskapet, etter innstilling fra Kvarterstyret. Slike endringer skal fremkomme av møtereferater, og skal medtas som orienteringssak på påfølgende Generalforsamling. Leder og økonomiansvarlig i hver arbeidsgruppe er ansvarlig for arbeidsgruppens økonomiske virksomhet. Økonomiforvaltningen skal følge god regnskapsskikk, og regnskap revideres av en autorisert revisor som utnevnes av generalforsamlingen Representantskapets innstilling: Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å ikke vedta forslaget. For: 1 Mot: 66 Avholdne: 33 Forslaget ble ikke vedtatt Skibas RS vedtaksforslag presanteres muntlig ved Jørgen Skjellevik. Generalforsamlingen vedtar å endre 9.2 til: Skibas skal forvalte Olav Kyrres gt. 49 til bruk som studentkulturhus på vegne av husets eier, Universitetet i Bergen, som stiller lokalet som fristasjon. Skibas eies av Universitetet i Bergen, Studentsamskipnaden i Bergen og Det Akademiske Kvarter. Det er inngått en aksjonæravtale som sikrer Kvarteret flertall i Skibas styre, og som sikrer Kvarteret myndighet over fristasjonsytelsene. Aksjonæravtalen og Skibas vedtekter kan kun endres dersom Generalforsamlingen på forhånd har godkjent slike endringer. Generalforsamlingen velger Kvarterets representant til Skibas generalforsamling. Dersom ingen representant er valgt skal Kvarterstyrets leder representere Kvarteret. Kvarterstyret velger Kvarterets representanter i Skibas styre, og kun sittende medlemmer av Kvarterstyret er valgbare. Kvarterstyrets leder skal være styreleder og daglig leder i Skibas. Kvarterets representanter plikter å følge Instruks for studentrepresentantene i Skibas, denne instruksen kan kun endres av Generalforsamlingen. For: 88 Mot: 1 Avholdne: 12 Forslaget ble vedtatt. 13

14 11 Andre forhåndsmeldte saker 11.1 Statuttrevisjonskomitè Kvarterstyrets vedtaksforslag presenteres av Lars Arnesen. RS vedtaksforslag presenteres av Jørgen Skjellevik. Kvarterstyrets vedtaksforslag: Kvarterstyret innstiller 33. generalforsamling om å ikke realitetsbehandle sak 18 i Saker på høring, samt opprette en statuttrevisjonskomité som skal utarbeide et helhetlig statuttendringsforslag til 34. generalforsamling. Generalforsamlingen vedtar at det skal settes ned en statuttrevisjonskomité som skal forberede statuttendringer frem til neste ordinære generalforsamling, i henhold til Representantskapets forslag til mandat. Generalforsamlingen forutsetter at en strukturendring av statuttene er en del av forslagene til endringer. Representantskapets forslag ble satt opp mot Kvarterstyrets forslag, Representantskapets forslag lå til grunn. For Representantskapets forslag: 19 For Kvarterstyrets forslag: 48 Avholdne: 51 Representantskapets forslag gikk videre. Det ble deretter stemt over For: 30 Mot: 0 Avholdne: 88 Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble levert forslag om å utsette sak 11.3 til 11.5 til neste generalforsamling. For: 98 Mot: 5 Avholdne: 7 14

15 Sak 11.3, 11.4 og 11.5 ble utsatt Manglende protokoller fra den 30. og den 31. generalforsamling RS vedtaksforslag presenteres av Jørgen Skjellevik. Generalforsamlingen tar til etterretning at protokollunderskriverne fra den 30. ordinære generalforsamling og den 31. ordinære generalforsamling har oversittet fristen for å levere protokoll med henholdsvis ett og et halvt og ett år. Generalforsamlingen pålegger Representantskapet å forberede sak til neste ordinære generalforsamling der Generalforsamlingen enten selv vedtar protokoll dersom referat kan oppdrives, eller behandler saker som fortsatt skal være gjeldende på nytt. For: 93 Mot: 0 Avholdne: 9 Forslaget ble vedtatt Orienteringssaker til Generalforsamling Generalforsamlingen pålegger Kvarterstyret og Representantskapet å legge frem orientering om interngoder, rapport fra Sommerkvarteret, og redegjørelse for ansattes stillingshjemler, stillingsinstrukser og lønnsrammer til neste ordinære generalforsamling. Saken ble utsatt Ny stillingshjemmel for kontant- og varemedarbeider KØRs vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å opprette ny stillingshjemmel for Kontant og vare-medarbeider. Generalforsamlingen pålegger Kvarterstyret og Representantskapet å lage en samlet utredning over ansattstruktur til neste ordinære generalforsamling. Utredningen skal inkludere oversikt over dagens stillinger og deres arbeidsoppgaver, og kan inkludere forslag til endringer. Opprettelse av ny stilling som kontant- og varemedarbeider samt en ordning med dagkvarter skal vurderes. 15

16 Saken ble utsatt Innstruks for Kvarterets styremedlemmer i Skibas Anders S. Sageviks vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar vedlagte instruks for Kvarterets styremedlemmer i Skibas. Representantskapets første vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar vedlagte instruks for Kvarterets styremedlemmer i Skibas, med unntak av 6 som strykes. Forslaget er trukket av forslagsstiller til fordel for Representantskapets andre vedtaksforsalg. Representantskapets andre vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar vedlagte instruks for Kvarterets styremedlemmer i Skibas, med følgende endring i 6: 6 Som hovedregel skal bare styremedlemmene i Skibas samt Kvarterstyrets leder ha møte- og talerett på styremøtene i Skibas (i spesielle unntakstilfeller kan likevel andre innrømmes møte- og talerett for å belyse enkeltsaker). I tillegg til personer nevnt i forrige punktum kan kvarterstyremedlemmer og ansatte i Skibas gis møte- og talerett under orienteringssaker, og en referent uten talerett kan være tilstede under vedtakssaker. Saken ble utsatt. 12 Valg Orientering fra Valgkomiteen. Følgende personer stiller til valg som leder av Kvarterstyret: Sigrid J. Strand Paul Wicking Følgende personer stiller til valg til Kvarterstyret: Hanne Brørs Holly Hui Anders Ohma Jonas Sharif Hordvik Følgende personer stiller til valg til Representantskapet: Jørgen Skjellevik Eirik Milford 16

17 Bård Husby Lars Arnesen Sigrid J. Strand holder valgtale Paul Wicking holder valgtale Lars Arnesen holder valgtale Jørgen Skjellevik holder valgtale Jan Fredrik Eliassen holder valgtale på vegne av Bård Husby, da kandidaten ikke er til stede. Ingrid Norgren holder valgtale på vegne av Eirik Milford, da kanditaten ikke er tilstede. Hanne Brørs holder valgtale Holly Hui holder valgtale Anders Ohma holder valgtale John Magnus Dahl holder valgtale på vegne av Jonas Sharif Hordvik, da kandidaten ikke er til stede. Det åpnes for spørsmål til kandidatene. Valgresultat: Valg av leder for Kvarterstyret: Sigrid Jangaard Strand: 85 stemmer Paul Wicking: 22 stemmer Sigrid Jangaard Strand ble valgt til leder for Kvarterstyret for 2 semestre. Valg av medlemmer til Kvarterstyret: Holly Hui: 95 stemmer Hanne Brørs: 89 stemmer Anders Ohma: 70 stemmer Paul Wicking: 56 stemmer Jonas Sharif Hordvik: 52 stemmer Holly Hui, Hanne Brørs og Anders Ohma ble valg til medlem i Kvarterstyret for 2 semestre, Paul Wicking ble valgt til medlem i Kvarterstyret for 1 semester. Valg av medlemmer til Representantskapet: Jørgen Skjellevik: 70 stemmer Lars Arnesen: 62 stemmer Bård Husby: 57 stemmer Eirik Milford: 54 stemmer Jørgen Skjellevik og Lars Arnesen ble valgt til medlem i Representantskapet for 3 semestre, Bård Husby ble valgt til medlem i Representantskapet for 2 semestre. 17

18 Valg av varamedlemmer til Representantskapet: Bård Husby: 14 stemmer Jørgen Skjellevik: 13 stemmer Eirik Milford: 11 stemmer Lars Arnesen: 7 stemmer Ingen kandidater fikk de nødvendige 1/3 av stemmene, og ingen ble dermed valgt til varamedlem. Det ble avgitt 110 stemmer i ledervalget, og 114 stemmer i de øvrige valgene. Jørgen Skjellevik Lars Arnesen [Sign.] Ole Morten Lund Stamnes [Sign.] John Magnus Dahl [Sign.] [Sign.] 18

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Mandag 10. mai 2010 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter 1 1. Valg av ordstyrer og referent Generalforsamlingen velger Pål Andreas

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling

Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling Søndag 23. november 2008 klokken 14:00 Egget, Studentsenteret SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Dagsorden for ordinært møte i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl Møtelokale: Nygårdsgaten 1b

Dagsorden for ordinært møte i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl Møtelokale: Nygårdsgaten 1b Dagsorden for ordinært møte 13-08 i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl 18.15 Møtelokale: Nygårdsgaten 1b Rekonstruert av Espen Lehn-Nilsen 28. Januar fordi det aldri kom noen

Detaljer

STATUTTER FOR DET AKADEMISKE KVARTER

STATUTTER FOR DET AKADEMISKE KVARTER STATUTTER FOR DET AKADEMISKE KVARTER Vedtatt på generalforsamlingsmøte 03.05.95 Endret på 2. ordinære generalforsamling 11.11.95 Endret på 4. ordinære generalforsamling 09.11.96 Endret på 5. ordinære generalforsamling

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005 REALISTFORENINGENS LOVER Ajour vårsemesteret 2005 22. november 2005 2 FORMÅL OG ORGANISASJON 1 Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Svar på høring. 29. Ordinære Generalforsamling

Svar på høring. 29. Ordinære Generalforsamling Svar på høring 29. Ordinære Generalforsamling 20. April 2009 Svar på høringsrunde Våren 2009 Her kommer tilbakemeldinger på saker som kom ut på høring. Svarene er sendt Representantskapet innen fristen

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 75-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 76-16 Behandlingssak:

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på generalforsamling høst 2001 Oppdatert sist etter generalforsamling høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ascend

Vedtekter for foreningen Ascend Vedtekter for foreningen Ascend ğ1 Foreningens navn Foreningens navn er Ascend. ğ2 Formål 1. Ascend er en frivillig interesseorganisasjon av og for studenter ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Svar på høring. 28. Ordinære Generalforsamling

Svar på høring. 28. Ordinære Generalforsamling Svar på høring 28. Ordinære Generalforsamling 03. november 2008 Svar på høringsrunde høsten 2008 Her kommer tilbakemeldinger på saker som kom ut på høring. Svarene er sendt Representantskapet innen fristen

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen)

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) SAK 10 Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO VEDTEKTER FOR ELSA OSLO I kraft etter Generalforsamlingen i ELSA Oslo tirsdag 8. november. Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1 - Formål The European Law Students Association (ELSA) Oslo skal

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke Sist endret 27.01.17 Menageriet Linjeforening for studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)...

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

Svar på høring. 33. ordinære generalforsamling

Svar på høring. 33. ordinære generalforsamling Svar på høring 33. ordinære generalforsamling 24. april 2011 Svar på høring våren 2011 Under følger høringssvarene vi har fått inn i løpet av høringsrunden, sortert etter sakene de gjelder. Budsjettforslagene

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1-1 Navn og struktur The European Law Students Association (ELSA) Oslo er

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten FORSLAG GENERALFORSAMLING I NFKH 6. JUNI 2016 SAKSLISTE 1. Åpning og konstituering av møtet Sigrid J. Askum 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Versjon: Vedtatt på representantskapsmøtet 7. november 2010, revidert av representantskapet 17. november 2013, 25. oktober 2015 og 6. november 2016 Redd Barnas

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling Møteprotokoll Ordinær generalforsamling 07.09.2015-08.09.2015 Linjeforeningen Delta Generalforsamlingen ble avholdt 07.09.2015 i Auditorium R7 på NTNU Campus Gløshaugen Møtet åpnes av leder Per-Dimitri

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET I NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE 2014

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET I NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE 2014 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET I NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE 2014 Tid og sted: Rica Victoria Hotel, Rosenkrantzgate 13, Oslo, den 25, januar 2014 kl 18.00. 1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av de stemmeberettigede

Detaljer

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD)

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) Generalforsamling i ProgNett våren 2013 Møtedato: 21/5-2013 Møtetid: 17.00 Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) SAKLISTE Etablering av generalforsamlingen Valg av ordstyrer og referent Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer