Endelig innkalling VT 01/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig innkalling VT 01/16"

Transkript

1 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar

2 Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat kl Møtestart er kl Husk å melde deg på møtet gjennom påmeldingsskjemaet: Påmeldingsfristen er fredag 29. januar, kl Innkalling med foreløpig dagsorden skal være VT sine medlemmer i hende senest 14 dager før møtedato. Endelig innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger fra arbeidsutvalget skal være Velferdstingets medlemmer i hende sju dager før møtedato. er må være meldt og saksdokument må være sendt inn til arbeidsutvalget senest ti dager før møtedato. Man melder saker gjennom dette skjemaet: Saker som kommer etter denne fristen må meldes til eventuelt før dagsorden godkjennes /møtet settes. Det kreves 2/3 flertall for å kunne fatte vedtak i slike saker. Representanter som ikke kan møte må snarest melde fra til gjennom påmeldingsskjemaet over. Representantene har selv ansvar for å skaffe vara. Spørsmål kan rettes til leder på eller telefon Definisjoner Orienteringssak bare mulig å stille spørsmål Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak Velferdstingets møteplan for 2016 VT 01/16 tirsdag 2. februar VT 02/16 tirsdag 1. mars VT 03/16 tirsdag 5. april VT 04/16 tirsdag 3. mai VT 05/16 tirsdag 6. september VT 06/16 tirsdag 4. oktober VT 07/16 lørdag 5. november (budsjettmøte) VT 08/16 tirsdag 6. desember (valgmøte) Leder Endelig innkalling VT 01/15 Side 2 av 19 Tirsdag 2. februar

3 Forslag til dagsorden VT 01/16 VT 02/16 VT 03/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll. Saker til eventuelt. Orienteringer Orienteringssak Gjennomgang av SiB Helse og Rådgivning Orienteringssak VT 04/16 Velferdstingets sammensetting våren 2016 Orienteringssak VT 05/16 VT 06/16 Rapport fra søkerorganisasjoner Orienteringssak SiB-hytten Diskusjonssak VT 07/16 Budsjett for Velferdstinget 2016 VT 08/16 Budsjett for Kulturstyret 2016 VT 09/16 VT 10/16 VT 11/16 VT 12/16 VT 13/16 VT 14/16 VT XX/16 VT XX/16 Suppleringsvalg Valgsak Suppleringsfullmakt Prinsipprogram Resolusjon: Studenthelse Vedtektsendringer Mandatendringer Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Endelig innkalling VT 01/15 Side 3 av 19 Tirsdag 2. februar

4 VT 01/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll. Saker til eventuelt. Velferdstinget vedtar hvilke saker som skal behandles på møtet, samt protokollen fra forrige møte. Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan kun endres dersom Velferdstinget vedtar med 2/3 flertall å enten ta inn nye saker eller endre rekkefølgen. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldes skriftlig til sekretariatet før strek i saken er satt. Vi har også blitt oppfordret til å sette en tidsplan. Her har vi forsøkt etter beste evne, og pausene blir etter behov. Forslag til tidsplan: 17.15: Opprop 17.20: VT 01/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll. Saker til eventuelt 17.25: VT 02/16 Orienteringer 17.40: VT 03/16 Gjennomgang av SiB Helse og Rådgivning 18.10: VT 04/16 Velferdstingets sammensetting våren : VT 05/16 Rapport fra søkerorganisasjoner 18.45: VT 06/16 SiB-hytten 19.05: VT 07/16 Budsjett for Velferdstinget : VT 08/16 Budsjett for Kulturstyret : VT 09/16 Suppleringsvalg 19.45: VT 10/16 Suppleringsfullmakt 19.55: VT 11/16 Prinsipprogram 21.00: VT 12/16 Resolusjon: Diagnose: student 21.20: VT 13/16 Vedtektsendringer 21.40: VT 14/16 Mandatendringer 21.50: Eventuelt og møtekritikk Forslag til vedtak 01.1 Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden 01.2 Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 08/15 Arbeidsutvalgets innstilling 01.1 Vedtas 01.2 Vedtas Vedlegg - VT0116_0116_Forslag til protokoll VT0815 IKKE GODKJENT Endelig innkalling VT 01/15 Side 4 av 19 Tirsdag 2. februar

5 VT 02/16 Orienteringer Orienteringssak Å orientere Velferdstinget om det som har skjedd siden forrige møte. Velferdstingets arbeidsutvalg (), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjoner og enkeltpersoner kan orientere om saker de mener er av interesse for Velferdstinget. Vedlegg - VT0116_0216_Orienteringer Endelig innkalling VT 01/15 Side 5 av 19 Tirsdag 2. februar

6 VT 03/16 Gjennomgang av SiB Helse og veiledning Orienteringssak Forkortelser SiB: Studentsamskipnaden i Bergen Å orientere Velferdstinget om den interne gjennomgangen av SiB Helse og veiledning. Hege Råkil, direktør i SiB Helse og veiledning, er invitert til å fortelle om gjennomgangen av SiB Helse og veiledning. Hvert år gjennomfører SiB en form for evaluering av én av sine avdelinger. Det blir satt ned både arbeidsgruppe og styringsgruppe, og til slutt skal styringsgruppa komme med sine anbefalinger til eventuelle endringer for avdelingen. Endelig innkalling VT 01/15 Side 6 av 19 Tirsdag 2. februar

7 VT 04/16 Velferdstingets sammensetting våren 2016 Orienteringssak Å orientere Velferdstinget om sammensettingen våren Sammensettingen av Velferdstinget avhenger av studenttall. Hvert semester skal Arbeidsutvalget orientere Velferdstinget om sammensettingen. Hver institusjon får 1 representant i Velferdstinget per påbegynte student, jamfør i Velferdstingets vedtekter. I 2016 er det én endring i Bergen hva gjelder institusjoner. Betanien Diakonale Høgskole og Haraldsplass Diakonale Høgskole har fusjonert med Misjonshøgskolen i Stavanger og Diakonhjemmet i Oslo, og blitt VID vitenskapelige høgskole. Dette medfører at Betanien og Haraldsplass, som tidligere hadde én representant hver, nå til sammen har én representant. Sammensettingen av Velferdstinget for våren 2016 blir følgende: Institusjon Vår 2015 Høst 2015 Snitt Mandat detaljert Faktiske mandat Universitetet i Bergen ,40 10 Høgskolen i Bergen ,5 5,01 6 Norges Handelshøgskole ,01 3 BI Bergen ,39 2 NLA Høgskolen ,89 1 VID Vitenskapelige ,5 0,49 1 Høgskole Kunsthøgskolen i Bergen ,5 0,22 1 Bergen Arkitektskole ,5 0,10 1 Campus Kristiania Bergen ,5 0,21 1 Skrivekunstakademiet ,5 0,01 1 SUM ,73 27 Endelig innkalling VT 01/15 Side 7 av 19 Tirsdag 2. februar

8 VT 05/16 Rapport fra søkerorganisasjoner Orienteringssak Sindre Dueland Å gå gjennom rapportene som søkerorganisasjonene har sendt inn. I tildelingsbrevet vedtatt av Velferdstinget for semesteravgiftsfordelingen for 2015, står det følgende: Organisasjoner som mottar støtte fra Velferdstinget skal sende rapport om bruken av midlene. Rapporten skal sendes til Velferdstinget senest to uker før Velferdstingets første møte på vårsemesteret. En skal i tillegg rapportere ved ev. søknad til budsjettkomiteen, jf h i vedtektene. Jamfør dette har bedt organisasjonene som fikk tildelt midler i 2015 om rapport. Vedlegg ETTERSENDES! - VT0116_0516_Rapporter - VT0116_0516_Tildelingsbrev 2015 Endelig innkalling VT 01/15 Side 8 av 19 Tirsdag 2. februar

9 VT 06/16 SiB-hytten Diskusjonssak Å diskutere bruk av SiB-hytten SiB-hytten ble åpnet i 2013, og har siden den gang vært svært populær blant studentorganisasjonene i Bergen. Det er SiB Trening som har ansvar for hytta, og nå rapporterer de om mye hærverk og ekstraarbeid rundt vedlikehold av hytta etter at studentorganisasjoner har vært der. I dag kan studentorganisasjoner leie hytten når de ønsker, og vanligvis er helgene ganske fullbooket. Prisene for bruk av hytta er: Pris pr. person er 110,- pr. døgn. Pris for hele hytten er pr døgn og 7 500,- for en helg. Pris for hele hytten for ikke studenter er hhv ,- for et døgn og ,- for en helg. Ta kontakt på for informasjon. Velferdstinget diskuterer saken, og disse innspillene vil bli tatt med videre til behandling av saken i SiB-styremøte 3. februar. SiB Trening legger fram en rekke hendelser fra de siste årene, samt forslag til tiltak. Punkter til diskusjon i møtet: - Hva skal SiB gjøre ved uheldige hendelser? - Skal en større del av semesteravgiften gå til å dekke opp for kostnadene, eller skal vi øke prisen per døgn? - Hvordan ønsker Velferdstinget at hytta skal benyttes? Vedlegg - VT0116_0616_SiB-hytten Endelig innkalling VT 01/15 Side 9 av 19 Tirsdag 2. februar

10 VT 07/16 Prinsipprogram Å behandle Velferdstingets prinsipprogram for 2016 Presentajson I 2014 vedtok Velferdstinget å ikke ha noe prinsipprogram. Dette betyr at det i 2015 kun var arbeidsprogram for Velferdstinget. Etter vedtektsbehandlingen høsten 2015 ble ordningen med prinsipprogram gjeninnført, men på en litt annen måte. Prinsipprogrammet bestemmer hva Velferdstinget mener om ulike saker, og er det politiske grunnlaget for Velferdstinget. Prinsipprogrammet er utgangspunktet når arbeidsutvalget skal utarbeide sitt arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet er det arbeidsutvalget skal jobbe med det inneværende året, og blir behandlet som orienteringssak på Velferdstingets andre møte, VT 02/16, 1. mars. Prinsipprogrammet blir utarbeidet av en komité, prinsipprogramkomiteen (PPK), valgt av Velferdstinget på valgmøtet i desember. Komiteen skal ifølge Velferdstingets vedtekter: 3-4 Prinsipprogramkomité Velferdstinget skal på årets siste møte nedsette en prinsipprogramkomite som skal fornye eller revidere det eksisterende prinsipprogrammet. Komiteen legger frem et forslag på første møte til Velferdstinget i den nye perioden. Komiteen består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Komiteen har blitt administrert av leder av Velferdstinget. Arbeidet startet like etter jul, og komiteen har hatt fire møter, men aldri vært fulltallig. Komiteens medlemmer er: Ingvild Kvinnsland, NHH Ida Austgulen, HiB Haakon Kvernevik Knudsen, BI Brage Engebretsen, BI Eirik Lie Reikerås, UiB Varamedlemmer: Jin Sigve Mæland Bjørn Iversen Forslag til vedtak 07.1 Forslag fra Jin Sigve Mæland: tillegg: SiB skal ha differensiert treningsavgift 07.2 Forslag fra Jin Sigve Mæland: tillegg: SiB skal ha en kjøttfri dag i uka i sine kafeer 07.3 Forslag fra : tillegg: De ulike utdanningsinstitusjonene skal bidra med tilskudd til SiB relativt til antall studenter ved institusjonen Velferdstinget vedtar prinsipprogram for Arbeidsutvalgets innstilling 07.1 Vedtas (dissens: Linnea) 07.2 Vedtas ikke (dissens: Ingrid) 07.3 Vedtas 07.4 Vedtas Vedlegg: - VT0116_0716_PPKs forslag Endelig innkalling VT 01/15 Side 10 av 19 Tirsdag 2. februar

11 VT 08/16 Budsjett for Velferdstinget 2016 Å behandle budsjett for Velferdstinget På VT 08/15 vedtok Velferdstinget lønnskostnadene for Dette møtet skal driftskostnadene behandles. Det er ikke gjort noen endringer fra budsjettet som ble lagt fram på VT 08/15. Forslag til budsjett med kommentarer ligger vedlagt. Forslag til vedtak 08.1 Velferdstinget vedtar budsjett for AUs innstilling 08.1 Vedtas Vedlegg - VT0116_0816_VT budsjett Endelig innkalling VT 01/15 Side 11 av 19 Tirsdag 2. februar

12 VT 09/16 Budsjett for Kulturstyret Å behandle Kulturstyrets budsjett for På VT 08/15 behandlet Velferdstinget lønnskostnadene til Kulturstyret, så på dette møtet er det driftskostnadene som skal behandles. Kulturstyrets budsjett ligger vedlagt. Forslag til vedtak 09.1 Velferdstinget vedtar Kulturstyrets budsjett for AUs innstilling 09.1 Vedtas Vedlegg - VT0116_0916_KS budsjett Endelig innkalling VT 01/15 Side 12 av 19 Tirsdag 2. februar

13 VT 10/16 Suppleringsvalg Å velge til vervene som ikke ble fylt på valgmøtet På valgmøtet i desember var det en del verv som ikke ble fylt. Alle SiB-studenter har mulighet til å stille til alle verv Velferdstinget velger til. Det blir ikke praktisert kjønnskvotering. Til noen verv er det krav til representasjon fra utdanningsinstitusjoner. En institusjon kan ikke kreve representasjon etter at valg er gjennomført. Noen av vervene er honorert. Dette er markert med en stjerne på oversikten. Kandidater som har meldt sitt kandidatur via kandidatskjema innen mandag 1. februar blir printet ut til møtet. Kandidater som stiller etter dette vil bli publisert på vtbergen.no/motedokument, samt lagt inn i det oppdaterte kandidatskjemaet som blir delt ut i møtet. Det er mulig å stille til valg under møtet. Valget skal gjennomføres i rekkefølgen på neste side, med mindre noe annet blir bestemt. Velferdstinget kan ta stilling til om man skal velge representanter samlet eller separat. For en utdypende oversikt over vervene, se våre nettsider: vtbergen.no/valg. Val g Organisasjon Verv Meldt Lengd e Arbeidsutvalget Nestleder* 0 1 år 1 medlem 0 1 år Kontrollkomiteen 2 medlemmer 0 1 år 3 vara 0 1 år Styret i Studvest 1 vara gruppe A 0 1 år 1 vara gruppe B 0 1 år Styret i Studentradioen i 2 vara 0 1 år Bergen Endelig innkalling VT 01/15 Side 13 av 19 Tirsdag 2. februar

14 VT 11/16 Suppleringsfullmakt Å gi arbeidsutvalget suppleringsfullmakt. mener det vil være en fordel å gi arbeidsutvalget fullmakt til å supplere til de ledige tillitsvervene, med unntak av ledige verv i og kontrollkomiteen. Det er ønskelig å kunne supplere personer mellom VT-møtene, og det er ikke ønskelig å ta opp suppleringsvalg på alle møter. foreslår også at man ikke tar opp suppleringssaker i VT-møter, med mindre det kommer inn aktuelle kandidater. Forslag til vedtak 11.1 Velferdstinget gir suppleringsfullmakt til de nåværende ledige tillitsvervene, med unntak av valg til og kontrollkomiteen Suppleringsvalg blir ikke løftet på dagsorden med mindre kandidater har meldt seg til de aktuelle vervene. AUs innstilling 11.1 Vedtas 11.2 Vedtas Endelig innkalling VT 01/15 Side 14 av 19 Tirsdag 2. februar

15 VT 12/16 Resolusjon: Diagnose: student Å behandle resolusjon om studenthelse Lederne av Velferdstingene i Norge (ViN) har gått sammen om å skrive en resolusjon om studenthelse. Resolusjonen var ute på høring blant Velferdstingets representanter, med svarfrist 22. januar. Det kom inn to høringssvar: ett fra NHH, og ett fra Sosialdemokratisk liste fra UiB. I tillegg har vi fått innspill fra helsedirektørene ved de tre største studentsamskipnadene. Høringsinnspillene har blitt drøftet med resten av ViN, og vi har lagt inn noen nye momenter. Et av de nye momentene er en presisering av studentsamskipnadenes oppgaver. Vedlegg: - VT0116_1216_Resolusjon: Diagnose Forslag til vedtak 12.1 Velferdstinget vedtar resolusjon: Diagnose student AUs innstilling 12.1 Vedtas Endelig innkalling VT 01/15 Side 15 av 19 Tirsdag 2. februar

16 VT 13/16 Vedtektsendringer Sindre Dueland Å behandle mandatendringer. Nå som Velferdstinget har fått nestleder på heltid, ser vi det som nødvendig å presisere dette i vedtektene og i arbeidsutvalgsmandatet. Bakgrunnen for endringene er altså å ta høyde for nestleder på heltid. har sett på oppbyggingen av AU, og betydningen en nestleder på heltid vil ha for forholdet mellom de to på heltid og de frivillige. Det er ofte vanskelig å få samlet alle til et møte for å få gjort vedtak, og derfor foreslår nå å dele opp arbeidsutvalget slik det er i dag. Vi ønsker at leder og nestleder blir arbeidsutvalget, mens arbeidsutvalget pluss de frivillige sammen utgjør styret. Slik er det enklere å få avklart rollene mellom de på heltid, samt avgjøre hvilke beslutninger som kan tas av arbeidsutvalget, og hvilke som må gjennom styret. I tillegg til denne oppdelingen har vi foreslått at det må være absolutt flertall for å få gjennom vedtak i styret. Slik har ikke leder og nestleder mulighet til å totalt overkjøre de frivillige i styret. Vi ønsket å gjøre makten til leder og nestleder litt mindre, men samtidig gi de mulighet til å ta mindre avgjørelser på egenhånd, blant annet om mindre disposisjoner i henhold til budsjett. Eksempler på dette kan være reiser som må bestilles raskt, innkjøp til arrangement og VT-møter og lignende. Dette har leder til nå kunnet avgjøre på egenhånd, men orientert arbeidsutvalget om i etterkant. Nå må det være to for å ta slike avgjørelser. I foreløpig innkalling sendte vi med helhetlig forslag, og her følger endringsforslagene enkeltvis. Forslag til vedtak 13 Innstillingen på vedtektsendringer vedtas Arbeidsutvalgets innstilling 13.1 A01 01 vedtas 13.2 A01 02 vedtas 13.3 A01 03 vedtas 13.4 A01 04 vedtas 13.5 A01 05 vedtas 13.6 A01 06 vedtas Vedlegg: - VT0116_1316_Endringsforslag Endelig innkalling VT 01/15 Side 16 av 19 Tirsdag 2. februar

17 VT 14/16 Mandatendringer Sindre Dueland Å behandle mandatendringer. Også i arbeidsutvalgsmandatet er det behov for å gjøre endringer som følge av at vi har fått nestleder på heltid. Her har vi forsøkt å spesifisere rollene til leder og nestleder så godt som mulig, samt ta med endringene som følger av oppdelingen i arbeidsutvalget og styret. I tillegg har vi, på oppfordring fra Velferdstinget, utarbeidet et økonomireglement som gjelder for hele Velferdstinget. Her har vi også sortert ut en del av det som gikk på økonomi i arbeidsutvalgsmandatet tidligere, for å samle det meste av økonomirelaterte bestemmelser i ett dokument. Forslag til voteringsorden vil bli delt ut i møtet. Forslag til vedtak Innstillingen på mandatendringer vedtas Velferdstinget vedtar økonomireglementet Arbeidsutvalgets innstilling 14.1 B01 01 vedtas 14.2 B01 02 vedtas 14.3 B01 03 vedtas 14.4 B01 04 vedtas 14.5 B01 05 vedtas 14.6 B01 06 vedtas 14.7 B01 07 vedtas 14.8 B01 08 vedtas 14.9 B01 09 vedtas B01 10 vedtas B01 11 vedtas B01 12 vedtas B01 13 vedtas B01 14 vedtas Vedtas Vedlegg: - VT0116_1416_ Endringsforslag mandat Endelig innkalling VT 01/15 Side 17 av 19 Tirsdag 2. februar

18 VT XX/15 Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak Å ta opp eventueltsaker. Saker til eventuelt må meldes under behandling av dagsorden. Det kreves 2/3 flertall for å fatte vedtak i eventueltsaker. Endelig innkalling VT 01/15 Side 2 av 19 Tirsdag 2. februar

19 VT XX/15 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Å skape en bedre møtekultur og et mer effektivt velferdsting. Møtekritikken er åpen for alle oppmøtte, men protokollføres ikke. Endelig innkalling VT 01/15 Side 3 av 19 Tirsdag 2. februar

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte 5 10 15 20 Tid: Tirsdag 3. desember Sted: Tivoli, Kvarteret Tivoli ligger i første etasje på Kvarteret. Det vil bli servert mat fra klokken 17.00, møtet settes

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 6 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 03/13 5. mars 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 20/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering.

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering. Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Kapittel - Organisasjon Formål Velferdstinget i Bergen er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden i Bergen. Velferdstinget

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/13

Endelig innkalling VT 06/13 Endelig innkalling VT 06/13 5 Tid: Tirsdag 3. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. 10 15 20

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Tirsdag 15. mars 2011 VT 24/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Livar Bergheim,

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK Protokoll: VT 09/14 Tid: Tirsdag 2. desember klokken 17.15 Sted: Tivoli, DAK Protokoll VT 09/14 Side 1 av 9 02.12.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Johanne Vaagland, Lars Arne Nilsen, Tommy Aarethun. -

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN Vedtatt for første gang på VT 05/12, 17. april 2012. Disse vedtektene erstatter alle tidligere styringsdokument tilknyttet Velferdstinget i Bergen. Revisjoner: 1.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/14. Tid: Tysdag 7. oktober, kl Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 07/14. Tid: Tysdag 7. oktober, kl Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 07/14 Tid: Tysdag 7. oktober, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle. SiB-studentar har tale- og forslagsrett. Møter byrjar med

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 7 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 3. september 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 50/13 Opprop 10 15 20 25 30 Følgende representanter og vararepresentanter

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/14-15 den 24.november 2014 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter SP 46/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt.

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 02/13 5. februar 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 VT sak 09/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede: Universitetet

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Endeleg innkalling VT 01/13

Endeleg innkalling VT 01/13 Endeleg innkalling VT 01/13 5 Tid: tysdag 4. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det akademiske kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet»

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» 5 Tid: Tirsdag 3. desember 2013 Sted: Tivoli, Kvarteret Til stede med stemmerett: 10 15 UiB: Håvard Øritsland Eggestøl, Bjørn Kristian Danbolt, Susann Strømsvåg, Njaal Neckelmann,

Detaljer

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/15-16 den 28. september 2015 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/15

Endelig innkalling VT 06/15 Endelig innkalling VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 19 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 07/15-16 den 18. april 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 07/15-16 den 18. april 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 07/15-16 den 18. april 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 84/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011 Møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 14. september 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 48/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 9 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 4. desember 2012 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 01/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen. Side 22 Telefon: vtbergen.no

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen. Side 22 Telefon: vtbergen.no VT 46/15 Styringsdokumenter Side 22 Telefon: 555 45 011 post@ Mandat for vedtektskomiteen i Velferdstinget Vedtektskomiteen består av fem personer og koordineres av arbeidsutvalget. Komiteen skal utarbeide

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre Landsmøtet Sakspapir Møtedato.0.0-6.0.0

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Protokoll Velferdstinget 2012 Møte 01/12 i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 06. desember 2011, klokka 17.15 VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 08/12

Endeleg innkalling VT 08/12 Endeleg innkalling VT 08/12 5 Tid: tysdag 16. oktober, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det Akademiske Kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

Forslag til vedtektsendringar

Forslag til vedtektsendringar Forslag til vedtektsendringar VT 04/14 Bergen, 19. mars 2014 Forklaring til dokument Blå tekst: Blå tekst er endringar som VT-AU ser på å vera mindre til ingen realitetsendring av dei eksisterande vedtektene.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for informatikk, Remmen Møtedato: 19.10.06 Arkivref: jg/69-06 Innstilling fra: Nestleder Saksbehandler: Jørgen Grannes Saksnr: 69-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

SP 64/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 64/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 05/15-16 den 25. januar2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 64/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 Mandag

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer