Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen"

Transkript

1 VT 01/15 Velferdstinget i Bergen 1

2 Tid: tirsdag 3. februar, kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjoner og enkeltpersoner kan orientere om saker de mener er av interesse for Velferdstinget. Innhold Plikter å orientere... 3 Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU)... 3 Kulturstyret (KS)... 5 Orientering fra studentene i SiB-styret... 6 Valgt av Velferdstinget... 9 Ankeutvalget for barnehagesaker... 9 Ankeutvalget for helsefondsaker... 9 Styringsgruppa for Karrieresenteret... 9 Kontrollkomitéen til Det Akademiske Kvarter... 9 Studentidrettsrådet... 9 Styret i Studentradioen i Bergen (SRiB)... 9 Styret i Studvest... 9 Budsjettkomiteen (BK) Ønsker å orientere K7 Bulletin Det Akademiske Kvarter Studentersamfunnet i Bergen

3 Plikter å orientere Organer som plikter å orientere til Velferdstinget, jamfør Velferdstingets vedtekter. Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) Linnea Opplæring Fra valget 2. desember og fram til jul fikk jeg en god del opplæring av tidligere VT-leder, Tor. Før jul var jeg og Tor på befaring på omtrent alle SiBs boliger og treningssentre, og vi var i møte med direktørene i SiB. Vi var også en tur i Oslo på overlapp med velferdstingene i Oslo og Akershus, Trondheim og Stavanger. VT-AU VT-AU har konstituert seg og fordelt arbeidsoppgaver. Magdalena Thorbjørnsen er nestleder, og har ansvar for helse og eksternfinansiering av Karrieresenteret. Sindre Dueland er ansvarlig for bolig, budsjettkomiteen og IT. Møteplanen for VT-AU dette semesteret er også satt, og vi har møter hver mandag kl.14.00, så langt det lar seg gjøre. Vi har også fått tatt pressebilder. Det mangler fortsatt ett medlem i AU, og dette har jeg veldig lyst til å få på plass så fort som mulig. Arrangement Det har gått mye tid til planlegging av oppstartsseminaret vi skal ha 7. februar. Nå er nesten alt på plass. Det eneste som mangler er påmeldte deltakere. Velferdsfrokostene som ble holdt i fjor ønsker vi å fortsette med, og planleggingen av den første er i gang. Kontakt med medlemsinstitusjonene Jeg har invitert meg selv på besøk til de største institusjonene, og har vært på besøk på BI og på HiB. Planen er å få rukket innom alle medlemsinstitusjonene i løpet av februar. Annet Tidlig i januar startet jeg med å oppdatere informasjon på vtbergen.no og andre medier og jeg pusset opp #boligkravhuset. Jeg har fungert som sekretær i arbeidsprogramkomiteen, og deltatt på alle deres møter. Det har vært en del representasjonsarbeid, allerede i desember var jeg på SP HiBs julebord, og i slutten av januar deltok jeg på Studentersamfunnets åpningsmøte og var på Kvarterets åpning av kulturvåren januar var jeg på VT Trondheims oppstartsseminar, og holdt blant annet et innlegg om hvordan VT Bergen fungerer. Magdalena Ingenting å orientere om. Sindre Etter konstitueringen av arbeidsutvalget har jeg hovedansvar for saksområdet bolig, oppfølging av budsjettkomiteen, organisasjonens tekniske tjenester og ansvaret for gjennomgang av vedtektene. Bolig Under dette saksområdet har jeg utelukkende arbeidet med oppfølging av tidligere Klubb Fantoft. 3

4 Vi har fått en direkte uformell forespørsel fra beboerne om å delta i prosjektgruppen som skal se på den fremtidige driften av Klubb Fantoft. Som respons på forespørselen sendte vi en egen forespørsel til dirktør for studentboligene, med begjæring om deltakelse i prosjektgruppen. Direktør for studentboligene avslo dette. Det har vært ett møte blant beboerne på Fantoft. Der kom det frem ganske stor misnøye med stengingen. Etter møtet har jeg forsøkt å få i stand et mindre møte med lederen for Klubb Fantoft, lederen for tillitsutvalget på Fantoft og lederen for tillitsutvalget i familieboligene på Fantoft. Møtet er ikke satt opp enda. Som oppfølging til møtet med beboerne vil jeg be om et møte med direktør for SiB bolig og kommunikasjonssjef i SiB. Videre har jeg blitt informert om at SiB Bolig har avslått beboernes forespørsel om å utvide tiden rommet (tidl. Klubb Fantoft) er åpent, fra til Så langt har ikke beboerne fått gjennomslag for noen av sine ønsker om bruken av rommet. Men de har fått større innsikt i hvordan SiB Bolig ønsker at lokalet skal benyttes. Det fremstår for tiden (for beboerne) som om prosessen er konstruert og at SiB Bolig allerede har bestemt seg for resultatet. For min del vil jeg avvente til vi har hatt møte med beboerrepresentantene og SiB Bolig før jeg konkluderer. Budsjettkomiteen Budjsettkomiteen har gjennomført sitt første møte, og har konstituert seg selv. Leder av komiteen er Serine fra NHH, nestleder er Johanne fra UiB. Komiteen vil for fremtiden legge frem egne orienteringer når det har skjedd noe i komiteen. Arbeidsutvalgets oppgave overfor komiteen består utelukkende av støtte og tilrettelegging. Det er opprettet et felles prosjektstyringsbrett i Trello for komiteen og komiteen har fått et eget område i Goggle Drive (se under). Tekniske tjenester Velferdstinget har hatt en god teknisk utvikling under forrige leder. For å fortsette utviklingen i riktig retning har vi sett noe på hvilke arbeidsverktøy organisasjonen bør benytte seg av. Det vesentlige for utviklingen i år er at arbeidsutvalget har opprettet en egen brukerkonto som samler alle ITtjenestene og at vi har gått til anskaffelse av en Google Drive-konto. Sistnevnte skal forenkle kommunikasjon og dokumentdeling i organisasjonen, samt opprettholde et felles arkiv over tid. Arbeidsutvalget har satt opp Trello som prosjektstyringsverktøy. Det anskaffes Google-kontoer til hele arbeidsutvalget, og således overføres e-postadministrasjonen til Gmail. Dette vil forenkle arbeidet og kontinuiteten i Velferdstinget. Vedtekter Det arbeides med en helhetlig revisjon av vedtektene. Utgangspunktet for gjennomgangen har vært et dokument som i dag fremstår som lite konsistent, uten klare definisjoner, med et utall direkte 4

5 gjentakelser og med vesentlige mangler. For en nermere beskrivelse av gjennomgangen vises til egen sak på dette møtet. Annet Vi har ommøblert noe på kontoret den første uken. Resultatet er et noe bedre arbeidsmiljø for de tillitsvalgte i organisasjonen. Leder og jeg var på besøk på SP HiB. Kulturstyret (KS) Kulturstyrets sammensetning: Stilling Fornavn Etternavn Leder Tellef Solbakk Raabe Nestleder Gjertrud Bøhn Mageli (2 år, 1 igjen) Charlotte Todnem (2 år, 2 igjen) Vegard Sørhus (2 år, 2 igjen) Kristian Kongsvoll (2 år, 2 igjen) Oda Sund (1 år, 1 igjen) Mats Engdal Johansen (1 år, 1 igjen) Pernille Røsvik (1 år, 1 igjen) Amanda Øiestad Nilsen (1 år, 1 igjen) Andreas Servan (1 år, 1 igjen) Ingrid Haugen Nonskard (1 år, 1 igjen) Vegard Bækkedal Vara Heidi Guldvog Hartvedt Matteo Blomberg Ghini Frida Snilstveit Hoem SiB Hege Andersen Vi ønsker å supplere med ytterligere fire varamedlemmer. Oversikt over tildelte midler 2014: Budsjett Omsøkt Tildelt 2014 Rest Musikk/Scene kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pol/et/rel/sol kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagmiljø kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tidsskrift kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Prosjekt kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 9 920,00 5

6 Tidsskriftet Røyst ble mot slutten av 2014 tildelt kr i underskudsstøtte. Deres regnskap nådde oss først 20. januar, og der er derfor usikkert om de kr kan tas fra fjorårets budsjett, eller må føres for Søknadskrivekurs: Kulturstyret arrangerer kurs i søknadsskriving 2. februar på Studentsenteret. Der vil vi gå gjennom kriterier og aspekter ved en god søknad. Oppmøte og gjennomføring vil orienteres om muntlig. Internkurs: Mandag 19. januar arrangerte Kulturstyret et internkurs for styremedlemmene, som et ledd i den interne opplæringen. Tidligere leder Nicolai Gjellestad og nyvalgt leder Tellef Solbakk Raabe ledet kurset, som gikk over i sosialt samvær utover kvelden. Vi var nesten fulltallige, «og alle var enige om at det hadde vært en fin tur». Annet: Forslag til møteplan er sendt ut til styremedlemmene, og vedtas på første møte mandag 23. februar. KS-medlemmene er plassert i de ulike komiteene. Vi fortsetter å promotere søknadsfristen for driftsstøtte 15. februar på e-post, Facebook, MiSide og i Studvest. Orientering fra studentene i SiB-styret Vyrde Velferdsting, Førre styremøte Sidan førre orientering har det vore eitt møte i SiB-styret. På møtet vedtok ein formelt utviding av treningssenteret på Kronstad. Me opnar den utvida delen av senteret i mars og dette blir då eit fullverdig treningssenter med garderobefasilitetar, spinningsal og sal for gruppetrening. Vidare vedtok ein budsjett for Det er få store endringar frå tidelegare budsjett, og budsjett legg opp til trygg drift. Me må framleis ta inn over oss kritikken frå Riksrevisjonen, og må arbeida for å betra eigenkapitalssituasjonen. Til slutt kan det nemnast at det vart vedtatt strategi mot Neste styremøte er torsdag 29. januar. Her skal me konstituera styret, setja møteplan og trening står m.a. på agendaen. Styret 2015 Styret 2015 har fylgjande samansetnad Fem styremedlemmer valde av Velferdstinget 6

7 Tor Sivertsen Prestegard (styreleiar) Jørund Thommasen Gjesvik Marianne Rødseth Espelid Arne Petter Sandvik Eivind Brandt Det er ikkje vald nestleiar i styret. Dette gjerast på fyrste styremøte. Tre varaar valde av Velferdstinget 1. Lars Arne Nilsen Vegard Sørhus Jin Sigve Mæland 2015 Det er to varaplassar på val under dette Velferdstingsmøtet Tre styremedlemmer valde av dei tilsette i SiB Heidi Berg Ina Berg Enghild Dalseide Fem vararepresentantar valde av dei tilsette i SiB 1. Therese Bessesen Ann Margitt Hellebust Vidar Askeland David Watson Kari Aaraas Eit styremedlem, oppnemnd av Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen Ein vararepresentant, oppnemnd av Universitetet i Bergen Kjell Bernstrøm Styremedlemmer oppnemnd av Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen Nina Skage (NHH) Styremedlem 2015 Audun Rivedal (HiB) Observatør 2015 Vararepresentantar oppnemnd av Norges Handelshøysole og Høgskolen i Bergen 1. Audun Rivedal (HiB) 2. Jorun Gunnerud (NHH) 7

8 3. Sonja Iren Dyrkorn (HiB) Trening Ved nyttår måtte ein avvikla drifta av SiB Sentrum. For å kompensera for dette har me utvida på Vektertorget og avvikla praksisen med eksterne kundar der, samt at me utvidar på Kronstad for å sikra god kapasitet. Vidare har me innført kapasitetsoversikt på alle treningssentra våre (Studentsenteret er ikkje oppe og går endå, men det kjem snarleg). Ved å gå inn på sib.no/trening kan ein sjå kor mange som har trent på SiB trening same dag, og den førre veka. Me vonar dette kan vera eit verkty for å betre utnytta kapasiteten me har. Kafé Dei største kaféane har fått eigne Facebook-sider. Me vonar dette gjer at det blir enklare å halda seg oppdatert på kva som hender på dei kaféane ein nyttar mest, og me vonar at folk vil melda attende til kaféane her, om dei har innspel eller forbetringar. Me har vidare hatt eksamensmiddag. Eksamensmiddagen er finansiert av overskotet frå SiB kafé, som me gir direkte attende til studentane gjennom halv pris på middag i eksamenstida. Til slutt kan det vera greit å orientera om at me vidarefører kaffiavtalen. Om du beheld koppen er det same pris, 250 kr. Om du treng ny kopp er det 300. Avtalen inneheld no òg te, etter ynskje frå Velferdstinget. Bolig Som de kanskje har lest i Studest har me nokre bustadar ståande tomme ved semesterstart. Det er ei utfording å få fylt bustadar på våren grunna forskjellen i utvekslingssemester for innvekslingsstudentar. Utfordringar kan kokast ned til at det kjem fleire studentar til Bergen om hausten enn om våren. Me kan difor ikkje leige ut alle dei ledige husværa på våren med langtidskontraktar av di me må ha ledige hyblar om hausten att. Me skal framover diskutera korleis me kan løysa dette problemet. Helse og rettleiing Me har opna vår nye tannklinikk på Danmarksplass, i same lokaler som Sju fjell legesenter snarleg opnar. Dette gjer at me betrar kapasiteten på tannlege. Me betrar òg legekapasiteten med tre nye legar. Legekontoret har opna ventelistene sine, og opnar sjølve legepraksisen i februar. Styreopplæring Me har gjennomført styreopplæring del ein for SiB-styret. Dette er lovpålagt gjennom Samskipnadslova, og me hadde Fredrik Refsnes frå SiO til å halda styreopplæringa. Opplæringa gjekk på korleis ein arbeider i eit styre, kva lover og reglar som gjeld, ansvarsbevistheit og fordeling med meir. I tillegg skal me gjennomføra ein styreopplæring del to og tre. 8

9 Tor Sivertsen Prestegard Valgt av Velferdstinget Tillitsvalgte som Velferdstinget har valgt, og som det er ønskelig at orienterer. Ankeutvalget for barnehagesaker Det har ikke blitt innkalt til møter i ankeutvalget. - Linnea Ankeutvalget for helsefondsaker Det har ikke blitt innkalt til møter i ankeutvalget. - Linnea Styringsgruppa for Karrieresenteret - Ikke mottatt orientering Kontrollkomitéen til Det Akademiske Kvarter Ikke mottatt orientering Studentidrettsrådet Ikke mottatt orientering Styret i Studentradioen i Bergen (SRiB) SriB trenger nye styremedlemmer oppnevnt av VT. Dette trenger vi for at SiB-studentene i Bergen kan følge opp at deres interesser kan bli tatt vare på i radioen. Blant annet ved at pengene VT bevilger til radioen hvert år blir brukt på en god måte for å skape et bra velferdstilbud til studentene. Arbeidet VTs oppnevnte styremedlemmer gjør er ikke omfattende. De må lese rapportene fra administrasjonen i forkant av møtene, og gjerne kommentere på dette under styremøtene. De orienterer kort til VT etter møtene. De er med å utarbeide handlingsplan og å skrive årsmelding. De kan komme med pålegg og retningslinjer til radioens ansatte. De må være med å påse at radioens formål ivaretas og at regnskap og formueforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. De evaluerer også radioens profil og sendeflate uten å detaljstyre SriBs redaksjonelle arbeid. - Vegard Sørhus Daglig leder, Studentradioen i Bergen Styret i Studvest Ikke mottatt orientering 9

10 Budsjettkomiteen (BK) Budsjettkomitéen hadde første møte for å konstituere seg tirsdag På møtet ble Serine Jonassen valg til leder og Johanne Vaagland nestleder og sekretær. Komitéen skal utover våren planlegge og fastsette planen for søknad, intervjuer og innstilling av budsjett. Datoplanen vil bli satt slik at budsjettkomitéen får nok tid til å gjennomføre søknadsprosessen, samtidig som søkere får god tid til å innhente nødvendig informasjon. Vi ønsker å fastlegge noen retningslinjer og hovedprinsipper for budsjettet før søknadsprosessen starter, og å følge opp grupper som fikk tildelt penger for Mer informasjon om datoer og retningslinjer vil bli gitt utover våren. Mvh Serine Jonassen Ønsker å orientere Organisasjoner i Bergen som av eget ønske orienterer til Velferdstinget. K7 Bulletin Ikke mottatt orientering Det Akademiske Kvarter Ikke mottatt orientering. Studentersamfunnet i Bergen Ikke mottatt orientering. 10

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 28 Arbeidsprogramkomitéen... 34 Ordstyrar...

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 03/14 Tid: Tirsdag 4. mars klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT 02/14

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 08/10

Endeleg innkalling til VT 08/10 Endeleg innkalling til VT 08/10 Tid: 15.11.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/10: Tid: Mandag 22. mars 2010: kl 17:00 Sted: Det Akademiske Kvarter, Tivoli Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) mandag 03.09.2012 Studentrådet 2011/2012, Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) V/ nestleder Mikael Rønne REDEGJØRELSE FOR SØKNAD Studentrådet (SR) 2011/2012 ved KHIO vil

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer