Økonomiavdelingens rolle. Høgskolen i Gjøvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiavdelingens rolle. Høgskolen i Gjøvik"

Transkript

1 Øknmiavdelingens rlle g invlvering i EUfinansierte prsjekter ved Høgsklen i Gjøvik 1

2 Hvem er vi? Kathrine Huke Markengbakken, øknmisk rådgiver ute på avdeling IMT. Hun er tett på EU-prsjektene. Styremedlem i Narma. Har jbbet 5 år ved HiG. J-Are Nrdli Eriksen rådgiver i sentral øknmiseksjn. Har jbbet 4 år ved HiG. Anne Hilde Ruen Nymen senirrådgiver g teamleder regnskap i sentral øknmiseksjn. Har jbbet 14 år ved HiG. 2

3 Høgsklen i Gjøvik (HiG) Innlandet - på vestsida av Mjøsa. En av tre høgskler rundt Mjøsa En av de minste høgsklene i Nrge 3000 studenter g 340 ansatte 3 fagavdelinger Avdeling fr helse, msrg g sykepleie Avdeling fr infrmatikk g medieteknikk Avdeling fr teknlgi, øknmi g ledelse Samlkaliserte på ett campus 3

4 Organisasjn Høgskledirektør Dekan Øknmidirektør Øknmi cntrller Leveringsavtale Regnskapsfunksjn Øknmistyringsfunksjn Innkjøpsfunksjn Driftsfunksjn Seksjn A Seksjn B Seksjn C Regnskap Renhld Lønn Drift av bygninger Fristasjn Kantine

5 EU-prsjekter ved HiG Stre g anerkjente frskningsmiljøer innen infrmasjnssikkerhet g fargevitenskap 3 aktive prsjekter i infrmasjnssikkerhet pr ktber 2013 innen rammeprgram 7. Ett av disse er på tvers av avdelinger. 2 avsluttede FP7 1 avsluttet FP6 1 Marie Curie-prsjekt (ITN) innen fargevitenskap med krdineringsansvar 1 Eurstar-prsjekt (randsne) Flere prsjekter på gang (FP7) 5

6 Registrerte EU-prsjekter ved HiG SuPLight FIDELITY CP ELITE INGRESS REALISM ORIGINS EU-kde Tittel Søknadstidspunkt Beskrivelse HiG-kntakt Tt. budsjett Vår andel. Tt. fra EU Vår EU-andel FP7-ICT- Trusted Revcable Bimetric Dette er Christph TURBINE FP7 Active 9,9 mill E E 6,35 mill E E Identities avsluttet Bush CIP-ICT- BEST Bimetric Eurpean Stakehlder Christph PSP CIP* Active Avsluttes E E E E NETWORK Netwrk Bush 2 FP7-NMP SMALL-4 FP7-SEC FP7- PEOPLE ITN FP7-SEC FP7-SEC FP7-SME FP7-SEC FP7 FP7 FP7 FP7 FP7 FP7 FP7 Active Active Active Oppstart nå Oppstart nå Negtiatin ** Negtiatin *CIP: The Cmpetetiveness and Innvatin Framewrk prgramme **: frhandlinger m gjennmføring, ansvarsfrhld, øknmi mm. Sustainable and effective prductin f leight weight slutins Fast and trustwrthy Identity delivery and check with epassprts leveraging Traveler Privacy Clr Printing 7.0 : Next generatin Multi-channel Printing Elicit t learn crucial pst-crisis lessns Innvative tecnlgies fr fingerprint live scanners REAL-time In-Situ Mnitring f Tlware in Precissin Engineering Applicatins Recmndatins fr Reliable Breeder Dcuments Restring e- Passprt Cnfidence and Leveraging Extended Brder Security Her er vi krdinatr Katrin Franke Christph Bush, Bian Yang Jn Yngve hardeberg 4,27 mill E E 3,096 mill E E 18,2 mill E E 13 mill E E 2,45 mill E E E Stewart Kwalsky 1,19 mill E E E E Christph Bush 4,25 mill E E 3,234 mill E E Kristian Martinsen Christph Bush 1,3 mill E E Søkt E E 2,26 mill E E Søkt 1,73 mill E Søkt E 6

7 Midler fra EU FP7 til SH g VH, «Delprsjektrapprt m UH-sektren», tabell 1, utkast 27/09/2013 HiB HiFm NIH NMH NVH HiB HiG HiHe HiFm HiH HiL HiÅ HiM AHO NHH HiG HiOA HiST HiV HiSF HiVe HiØ HiØ HiV HiVe HiÅ AHO HiST HiSF HiM NIH NHH NMH HiOA HiH NVH HiL HiHe 7

8 «En suksesshistrie» Stlte av evalueringen av Marie Curie 8

9 Administrasjn av EU-prsjekter (rammeprgrammer) Suksessfaktrer fr administrasjn av EU-prsjekter: Samarbeide g samspill både mellm administrasjnen på de ulike avdelinger g mellm frskere g administrasjn er suksessfaktr nummer 1. Infrmasjnsflyt mellm de ulike grupper av ansatte. Kmpetanse m EU-finansierte prsjekter, fr eksempel rundt revisjn av prsjektene. 9

10 Øknmiseksjnens rlle i EU-prsjekter Øknmiseksjnen sin rlle er viktig helt fra søknad til avslutning av prsjekt. Dette gjelder øknmiansatte både på avdeling g sentralt. Beregninger i budsjett I henhld til både høgsklens regnskap g tillatt fra EU-kmmisjnen Øknmiske knsekvenser fr høgsklen (egenandeler) Bilagsbehandling Lønnsberegning (frutsetning at timelistene er krrekt utfylt) Rapprtering Revisjn 10

11 Tiltak ved HiG EU-team er i gang Kmpetanseheving deltagelse på kurs Øknmirådgiver fagavdeling inne i søknadsprsessen fr å ivareta budsjettet Timelister Egen BOA-timesats Hjelpeprsjekter fr å hlde styr på merverdiavgift på kstnader i prsjektene Skjema fr refusjn av utlegg Skjema fr reiser Beregning g bkføring av indirekte kstnader Beregning g bkføring av egenandeler Øknmirådgiver fagavdeling rapprterer i EU-prtalen 11

12 EU team HiG Øknmirådgivere fagavdeling Øknmirådgivere FA Studiekrdinatr fagavdeling Sekretær EU-prsjekt Rådgiver fr skriving av prsjektsøknader Studie/frskningsrådgivere FA Kmmunikasjn utveksling av inf Kmpetanse m prsjektprteføljen Kmpetanse m regelverk Frum fr prblemstillinger/spørsmål Kntaktpunkt til EU /krdinatr Fkus på revisjn Utvikling av timelister Bilagshåndtering

13 Kmpetanse m øknmi i EU-prsjekter Har deltatt på flere kurs g wrk-shps fr å øke kmpetansen Kurs hs Finance Helpdesk g Yellw Research Kurs hs NFR Wrk-shps i EU-nettverket Deltagerne har vært fra både øknmi- g studieseksjnen sentralt ved HiG g fra fagavdelingene Samtaler med Prject Officer i EU Gjelder ved krdinatrrlle 13

14 Budsjettprsessen Må inn i søknadsprsessen fr å ivareta budsjettet Lønnsbudsjett «Man-mnth rate» Beregn ttal lønn pr ansatt i prsjektet g divider på 10 Ta høyde fr ansatte i høyere lønnstrinn enn planlagt, lønnsøkning, valutasvingning, m.m. Reiser g andre kstnader Indirekte kstnader HUSK å få med revisjnskstnader (etter mttatt EUR / i Hrizn 2020) Passe på at satsene er ufrandret etter frhandlingene 14

15 Lønn i EU-prsjekter Lønnskstnader skal være faktisk lønnskstnad til den enkelte sm jbber i prsjektet Kan først regnes ut etter minimum12 måneders føring av timelister Ansatte sm jbber 100% på prsjektet føres direkte på prsjektnummer i SAP Vi har beregnet en egen BOA-timepris fr å kmme så nær pp til virkelig kstnad sm mulig Timer føres månedlig ut fra timeliste med denne BOA-timeprisen. Dette gir en freløpig lønnskstnad sm justeres til faktisk lønnskstnad etter 12 måneder. 15

16 Prduktive timer Basert på Heitmannutvalgets utredning m ttale kstnader i frskningsprsjekter så har vi beregnet et gjennmsnitt fr antall prduktive timer pr år ved HiG. HiG hadde 4,95% sykefravær i Dette gir 11 dager på Illness/thers g 1613 prductive hurs i stedet fr

17 Timepris på BOA-prsjekter Laget egen BOA-timepris fra Brukes på alle BOA-prsjekter. DET KGL. FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Freløpig hvedlønnstabell Lønninger fr arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2013 Brutt- Overtids- Lønns- lønn 1) Bruttlønn - OU 2) gdtgjørelse 4) trinn Pr. år Pr. år Pr. mnd. 50 % 100 % Timesats BOA HIG ,40 226,80 302,40 228, ,00 229,60 306,20 231, ,00 232,50 310,10 234, ,00 235,50 313,90 237, ,40 428,70 571,60 432, ,70 436,80 582,40 440, ,00 444,90 593,20 449, ,00 452,90 603,90 457, ,70 461,40 615,10 465, ,40 469,30 625,70 473, ,70 478,40 637,80 482, ,40 487,80 650,40 492, ,40 499,50 665,90 504,10 17

18 Timepris på BOA-prsjekter A-tabellen Dividert på 1613 timer Påplusset 32% ssiale kstnader Må justeres fr 2014 Sykefravær 2013 Økte ssiale kstnader (pensjn) 18

19 Timelister Alle sm skal lønnes på EU-prsjekt MÅ skrive timelister fr minimum 12 måneder. Timelistene må vise: Antall timer per prsjekt per dag frdelt på arbeidspakke g aktivitet I tillegg viser den blant annet Undervisning Fravær Sykdm Ttalt antall timer per dag Signeres av arbeidstaker g av seksjnsleder NB! Timelister virker tilsynelatende veldig enkelt, men byr på stre utfrdringer samtidig sm det er det mest essensielle å få krrekt. 19

20

21 Beregning av faktisk lønnskstnad Faktisk lønn i prsjektet beregnes slik: Beregn ttal lønnskstnad pr ansatt i prsjektet Lønn Ssiale kstnader Eventuelle gder sm er avtalt i arbeidskntrakt g medberegnet i budsjettet Beregn ttalt antall prduktive timer ut fra timelisten Beregn en timepris ved å dele ttal lønn på ttalt antall prduktive time Lønn per ansatt i prsjektet: Kalkulert timepris x antall timer på prsjektet Juster den freløpige lønnskstnaden slik at bkført lønn blir lik beregnet faktisk lønn 21

22 Bilagshåndtering EU dekker ikke merverdiavgift g skatter til sentrale myndigheter Lkale skatter sm flyplassavgift dekkes I Hrizn 2020 kan det se ut til at merverdiavgift vil bli dekket. Opprettet hjelpeprsjekter (interne)fr føring av merverdiavgift Lettere å hlde versikt ver hvilke bilag merverdiavgiften er trukket ut g hvilke bilag der den ikke er trukket ut Laget eget skjema fr refusjner fr å skille ut merverdiavgift SAP lite egnet fr refusjner av utlegg I Basware Invice splittes kstnadene ved attestasjn 22

23 Refusjnsskjema 23

24 Bilagskvalitet Underbilag skal vise Beløp Hva sm er kjøpt At pengene faktisk er utbetalt Dat Navn på firma/leverandør 24

25 Gdkjente kstnader Sjekk hvilke kstnader sm er gdkjent i budsjettet PC er er ikke lenger en gdkjent kstnad (unntak er i Marie Curie) Lunsj i frbindelse med møter er k, men middager etter møter gdkjennes sjelden Kstnader sm vanligvis er indirekte kstnader ved høgsklen skal dekkes av indirekte kstnader i prsjektet gså Økte kstnader ved Sub-cntracting må gdkjennes av EU (unntak er revisjn) Vanlig praksis ved høgsklen er viktig fr å si m en kstnad blir gdkjent eller ikke Interne kstnader Kan bare belastes EU-prsjekter i samme grad sm vi bruker internfakturering til vanlig. Hvis vi ikke bruker det til vanlig, kan heller ikke EU-prsjekter belastes med interne kstnader. 25

26 Reiser Krav til underbilag sm ver. Ikke nk med utskrift av htell-/billettbestilling på nett. Må ha kvittering fra htell sm viser at den ansatte har vært der. Merverdiavgift må vises på kvittering Bare teammedlemmer (sm jbber på prsjektet) kan få dekket reiser på EU-prsjekt Det skal vises at reisen faktisk er gjennmført. Bardingkrt hektes ved bilag. Før reise: Prsjektleder må lage en versikt sm viser Hvem skal reise Hvr de skal reise Dater fr reisen Hvrfr de skal reise, hva vil de ppnå med reisen Vedlagt til reiseregning må freligge signerte deltagerlister fra møter, etc. 26

27 Rapprtering Rapprtering til EU skjer på arbeidspakke g aktivitetsnivå Vurderer å ta i bruk en egen dimensjn i Agress fr arbeidspakke g aktivitet Kathrine vil vise et hjelpeark fr å rapprtere reiser 27

28

29 Oversikt reiser Date Destinatin Purpse NOK VAT Eligible NOK Eligible EUR WP Categry apr.13 Germany Frest Fire Wrkshp 7768,2-173, ,42 937,14 2 SUPP aug.13 Osl-FFI Preparatin Wrkshp , ,96 125,00 5 MNG 29.mai Osl-FFI Meeting with partner ,41 948,59 117,05 5 MNG jun.13 Germany Earthquakes wrkshps 8151,85-265, ,41 973,17 2 SUPP jan.13 San Sebastian Kick ff ELITE 9526, , ,74 976,42 2 SUPP Currency rate 8,1038

30 Indirekte kstnader Indirekte kstnader g egenandeler Flat sats i rammeprgram 7 på 60% (Marie-Curie unntak med 10%) Beregnes 60% på lønn g andre direkte kstnader, men ikke på Subcntracting slik sm revisjn Det beregnede beløpet bkføres på prsjektet I Hrizn 2020 blir satsen antagelig 25% Egenandeler EU-midler dekker fte 75% av kstnaden (varierer i henhld til ppgave) Fører inn egenandeler fr resten (knt 8905) I Hrizn 2020 blir det antageligvis 100 % kstnadsdekning (gså dekker mva) g det blir dermed ingen egenandel 30

31 Til slutt Vi ppfrdrer dere til å engasjere dere EU prsjekter gir spennende utfrdringer til øknmiavdelingen Skjerper fkus mt Revisjn fra EU 31

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark Høgsklen i Telemark Innkalling Styret Møte 7/14-3 I.l 0.20 14 Høgsklen i T elemark, Kjølne s ring 56, Pstbks 203, 390 l Prsgrunn Te lefn : 35 57 50 00 T e lefaks: 35 57 50 02 (http://www.hit.n/main/cntentlview/full/

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER ÅRSBERETNING INNHOLD ÅRSBERETNING SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER Side: l KOMMENTARER Orientering m kmmentarene 10 Sentraladministrasjnen 11 Skle- g bamehageetaten 27 Helse- g ssialetaten 35 Kultur-

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling Praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling Utvikling g praktisk test av indikatrsett fr integrerte perasjner i lje- g gassnæringen Jn Sveinung Hant Helse, miljø g sikkerhet Oppgaven

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Osl Ntat Til:AMU-møtet 3.september 2012 Dat: 09.08.2012 Saksnr..: 2012/9504 KMC Halvårsrapprt 2012 fra BHT Oppfølging av sak 11/12: Status fr Enhet fr BHT Til: AMU Hvedvernembudet fremla

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer