Undersøkelse om Skolefrukt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om Skolefrukt"

Transkript

1 Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 13 med Questback

2 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 13. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne resultater med tidligere semestre for å følge utviklingen. Populasjonen er alle grunnskoler i Norge som er påmeldt administrasjonssystemet skolefruktsys.no. Da undersøkelsen ble gjennomført var populasjonen ca. 72 (896 skoler av 1251) av alle 1-10 og 8-10 skoler (gratisordningen) og ca. 48 (840 av 1749) av de rene barneskolene (1-7 skoler). Målgruppen var skolefruktansvarlige ved skolene. Skolefruktansvarlige er de som har hovedansvaret for praktiske forhold knyttet til frukt/grønt på skolen. Det kan være rektor (spesielt på mindre skoler på under 100 elever), lærer, vaktmester eller kontorpersonell. Metode: Undersøkelsen ble gjennomført av Opplysningskontoret for frukt og grønt ved bruk av Questback, noe som også innebærer spørsmål/svar på internett. Utvalg: Registrerte skolefruktansvarlige ved påmeldte skoler som også har bestilt frukt vårsemesteret 13, totalt 1736 skolefruktansvarlige. Det var totalt 851 som svarte, dvs. en svarprosent på 49. Noen respondenter har valgt å ikke svare på noen spørsmål. Her vil utvalget da være de som har svart på spørsmålet. Gjennomføring: Undersøkelsen ble gjennomført i perioden til Respondentene ble bedt om å svare ut fra sine erfaringer for vårsemesteret 13. Hovedansvarlig for gjennomføring og analyse: Tore Angelsen

3 Oppsummering/konklusjoner Totalt sett er fornøydhet, opplevelse av kvalitet og tilfredshet med leverandørene på omtrent samme nivå som tidligere. Poser med eplebåter er et nytt produkt som ble levert til relativt mange skoler vårsemesteret 13. Ett av partiene var av dårlig kvalitet, og de berørte skolene er mindre fornøyd med Skolefrukt totalt sett enn andre skoler. Én levering som ikke holder mål har altså en stor påvirkning på totalopplevelsen for hele semesteret. Når det gjelder administrasjonssystemet Skolefrutksys.no blir informasjon om nye elever som er påmeldt ordningen oppfattet bedre nå enn for noen år tilbake. I tillegg opplever 9 av 10 skoler det som «svært bra» at foresatte betaler direkte til Skolefrukt. Stadig flere skoler klargjør også for nytt semester uten hjelp, noe som tyder på at de ansvarlige stadig blir mer kjent med administrasjonssystemet. Kundesenteret til Skolefrukt som er når på får også svært gode tilbakemeldinger. Omtrent alle er fornøyd med hjelpen derfra, og hele 7 av 10 er «svært fornøyd». De som er skolefruktansvarlige trenger ikke bruke mye tid på selve skolefrukten. De fleste anslår at de bruker under 30 minutter pr. uke.

4 Grad av fornøydhet med skolefruktordningen

5 8 av 10 av skoler med gratis fruktordning er enten svært eller ganske fornøyd med ordningen. Fornøydheten har vært stabil høy helt siden lanseringen av gratis skolefrukt høsten 07. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for (eksempel våren 13). Hvor fornøyd er du totalt sett? Våren 13 (467 skoler, gratis) Høsten 12 (349 skoler, gratis) Våren 12 (471 skoler, gratis) Høsten 11 (562, skoler gratis) Våren 11 (565 skoler, gratis) Høsten 10 (454 skoler, gratis) Våren 10 (624 skoler, gratis) Høsten 09 (649 skoler, gratis) Våren 09 (596 skoler, gratis) Høsten 08, (650 skoler, gratis) Våren 08, (649 skoler, gratis) Høsten 07 (776 skoler gratis) Svært fornøyd Ganske fornøyd Passe fornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Utvalg: Skoler med gratis frukt/grønt ordning. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

6 Det er 7 av 10 skoler hvor foresatte betaler som er svært/ganske fornøyde. Dette er en nedgang fra de siste semestrene. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for (eksempel våren 13 ). Hvor fornøyd er du totalt sett? Våren 13 (337, 1-7 skoler abon) Høsten 12 (263, 1-7 skoler abon) Våren 12 (392, 1-7 skoler abon) Høsten 11 (423, 1-7 skoler abon) Våren 11 (431, 1-7 skoler abon) Høsten 10 (410, 1-7 skoler abon) Våren 10 (450, 1-7 skoler abon) Høsten 09 (449, 1-7 skoler abon) Våren 09 (463, 1-7 skoler abon) Høsten 08 (443, 1-7 skoler abon) Våren 08 (473, 1-7 skoler abon) Høsten 07 (477, 1-7 skoler abon) Skoleårt Svært fornøyd Ganske fornøyd Passe fornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Utvalg: Skoler med foreldrebetalt ordning. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Resultatet for 06/07 er alle skoletyper i grunnskolen med abonnementsordning.

7 Årsaken til nedgangen er at flere skoler ved et uhell fikk et parti med dårlige eplebåter. Skoler som opplevde at de fikk bra eplebåter er like fornøyde som tidligere (se pil). Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for (eksempel våren 13 ). Hvor fornøyd er du totalt sett? Våren 13 (112 skoler med abonn. og bra eplebåter) Våren 13 (61 skoler med abonn. og dårlige eplebåter) Våren 12 (392, 1-7 skoler abon) Svært fornøyd Ganske fornøyd Passe fornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Utvalg: Skoler med foreldrebetalt ordning. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

8 Oppfattelse av frukten og leverandørene

9 Kvaliteten på frukten oppfattes fortsatt høy når den ankommer skolen. Det er generelt noen færre som svarer svært bra/ganske på våren sammenliknet med høstsemesteret. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for (eksempel våren 13 ). Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Kvaliteten på frukten når den har ankommet skolen Våren 13 (845) Høsten 12 (614) Våren 12 (864) Høsten 11 (986) Våren 11 (991) Høsten 10 (846) Våren 10 (1069) Høsten 09 (1128) Våren 09 (1056) Høsten 08 (1094) Våren 08 (1132) Høsten 07 (1256) Skoleårt Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

10 Kvaliteten på frukten oppfattes like høy på skoler som har fått bra eplebåter sammenliknet med foregående semestre, men de skolene som fikk dårlig produkt opplever en dårligere generell kvalitet sammenliknet med tidligere. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for (eksempel våren 13 ). Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Kvaliteten på frukten når den har ankommet skolen Våren 13 (249 skoler med bra eplebåter) Våren 13 (141 skoler med dårlig eplebåter) Høsten 12 (614) Våren 12 (864) Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

11 Eple, appelsin og klementin er frukter som oppleves å ha best kvalitet. Spørsmål skolefruktansvarlige: Når det gjelder de ulike Skolefruktene. Hva synes du om kvaliteten på disse Skolefruktene? Gjennsomnitt Eple (helt) Appelsin Klementin Kiwi Pære Fersken Nektarin Banan Gulrot i pose Gulrot (hel) Eple oppdelt i pose 3,3 4,48 4,4 4,22 4,19 4,12 4,11 4,07 3,94 3,94 3, Utvalg: Alle som har fått produktet. Svært dårlig Ganske dårlig Verken eller Ganske bra Svært bra

12 Det er først og fremst eple i pose flest oppfatter har dårlig kvalitet, og årsakene er Spørsmål skolefruktansvarlige: Hva er det som ikke er så bra med kvaliteten på.. /produkt/frukt)? Svar fra de som opplevde dårlig kvalitet: Eple (helt) Appelsin Eple oppdelt i pose hadde dårlig holdbarhet, lukt, farge og smak. Flere opplevde at produktet var gjæret og klissete. Merk: Leverandøren av produktet har bekreftet at det ved ett tilfelle ble brukt feil type epler til produktet. Klementin Gulrot i pose Gulrot (hel) Hel gulrot får negativ tilbakemelding blant annet fordi den ikke er skrelt. Flere gir tilbakemelding på at de hele gulrøttene er tørre og flekkete. De virker ikke ferske. Eple (oppdelt i pose) Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Flere nevner at gulrot i pose kan være tørre med et hvitt belegg (hvitskimmer på skallet). Det er få som opplever dårlig kvalitet på epler, appelsiner og klementiner. Et par tilbakemeldinger på støtskader på epler. De få som har noe å utsette på klementiner nevner for sure eller de har vært bløte. Utvalg: Alle som har fått produktet.

13 Banan, pære og kiwi er produkter der det er spesielt utfordrende å treffe med modningsgraden. Spørsmål skolefruktansvarlige: Hva er det som ikke er så bra med kvaliteten på.. /produkt/frukt)? Svar fra de som opplevde dårlig kvalitet: Kiwi Pære Dårlig kvalitet på banan blir oftest forbundet med at de er brune eller overmodne. Noen peker også på frostskader eller at de er umodne/for grønne. Ett svar som illustrerer problemet: «For moden eller for grønn». Fersken Nektarin Banan Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: Alle som har fått produktet. Pære er også et produkt som enten kan oppleves som umoden eller overmoden. Et par svar som illustrerer problemet: 1. «Pærene er alt for harde, elevene tar en bit og kaster resten». 2. «Den er for moden ved ankomst» Kiwi kan oppleves som for umoden. Et svar : «Steinharde og lite modne, dermed sure og vanskelig å få i seg» Nektarin og fersken har også noe av den samme utfordringen som fruktene over, og i tillegg er det noen som nevner dette med støtskader.

14 Oppfattet kvalitet på banan, eple, pære og eplebåter i pose er de viktigste driverne for oppfattet kvalitet på frukten totalt sett. I tillegg vil variasjon påvirke om en oppfatter at frukten har god kvalitet. Kvaliteten på banan (0,3) R Square = 0,46. De uavhengige variabler forklarer 46 av variasjonen i den avhengige variabel. Det er en relativt god forklaringskraft Variasjon i typer frukter som blir levert (0,26) Kvaliteten på eple (0,2) Kvaliteten på eple oppdelt i pose (0,16) Kvaliteten på frukten når den har ankommet skolen Kvaliteten på pære (0,13) Lineær regresjon, metode Stepwise. Betaverdier står i parentes etter de uavhengige variabler Utvalg: 360 skolefruktansvarlige som har svart på alle involverte spørsmål

15 Når det gjelder oppfattelse av variasjon er den fortsatt ganske svak totalt sett Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for (eksempel våren 13). Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Variasjon i type frukter som blir levert Våren 13 (829) Høsten 12 (610) Våren 12 (844) Høsten 11 (968) Våren 11 (979) Høsten 10 (861) Våren 10 (1058) Høsten 09 (1125) Våren 09 (1037) Høsten 08 (1083) Våren 08 (1115) Høsten 07 (1257) Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret. * = Signifikant forskjell/økning, 1 nivå

16 Skoler med foreldrebetalt ordning oppfatter at de har fått klart mindre variasjon nå på vårsemesteret sammenliknet med høstsemesteret 12. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for (eksempel høsten 12). Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Variasjon i type frukter som blir levert Våren 13, abonnement (328) Høsten 12, abonnement (262) Våren 12, abonnement (383) Høsten 11, abonnement (414) Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Vi antar at variasjonen ble oppfattet som bedre i høstsemesteret 12 som resultat av at det ved flere anledninger ble levert druer i beger til de fleste skolene. Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret. * = Signifikant forskjell/økning, 1 nivå

17 9 av 10 skoler er enten ganske eller svært fornøyd med leverandøren sin. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for (eksempel våren 13). Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Leveringene av frukt fra leverandøren (pålitelighet, riktig mengde etc) Våren 13 (831) Høsten 12 (610) Våren 12 (849) Høsten 11 (973) Våren 11 (979) Høsten 10 (837) Våren 10 (1062) Høsten 09 (1125) Våren 09 (1040) Høsten 09 (1092) Våren 08 (1116) Høsten 07 (1256) Skoleårt Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

18 Oppfattelse av administrasjonssystemet Skolefruktsys.no

19 Det med informasjon om nye elever som er påmeldt ordningen blir oppfattet bedre nå enn for noen år tilbake. Spørsmål skolefruktansvarlige på skoler med foreldrebetalt ordning: Og hvordan oppfater du? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra. Informasjon om nye elever som er påmeldt ordningen Våren 13 (3) Høsten 09 (4) Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

20 9 av 10 opplever det som svært bra at foreldre/foresatte betaler direkte til Skolefrukt Spørsmål skolefruktansvarlige på skoler med foreldrebetalt ordning: Og hvordan oppfater du? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra. At foreldre/foresatte betaler direkte til Skolefrukt Våren 13 (3) 90 8 Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

21 7 av 10 skolefruktansvarlige klargjør semesteret uten hjelp. Det er en klar økning i forhold til høstsemesteret 08. Spørsmål skolefruktansvarlige: Før hvert semester må en klargjøre klassestruktur, kalender og bestilling på skolefruktsys.no. Hvilke av alternativene nedenfor passer for deg? Kryss av for alternativet som passer best. Våren 13 (851) Høsten 08 (1106) På skoler med abonnementsordning er det 77 (68 i 08) som er inne på skolefruktsys.no og klargjør uten hjelp, mot 67 (48 i 08) på skoler med gratisordning. Jeg er selv inne på skolefrutksys.no og klargjør uten hjelp Jeg er selv inne på skolefrutksys.no, men må ha noe hjelp Jeg er ikke selv inne på skolefruktsys.no, men får hjelp Jeg gjør ikke dette da det er en annen person på skolen som har ansvar for dette Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret.

22 De som ønsker hjelp til klargjøring ringer fortsatt mest til kundesenteret , men noen velger også å sende e-post eller ringe Skolefrukt sentralt. Spørsmål til de som søker hjelp: Hva slags hjelp er det du bruker vanligvis? Flere svar mulig. Våren 13 (155 som søker hjelp) Høsten 08 (330 som søker hjelp) Jeg ringer kundesenteret til Skolefrukt Jeg sender e-post med spørsmål til Jeg ringer Skolefrukt sentralt Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

23 Hele 7 av 10 er svært fornøyd med hjelpen fra kundesenteret. Det er en klar økning fra høstsemesteret 08 Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvor fornøyd er du med hjelpen fra Skolefrukt sitt kundesenter Våren 13 (107 som har ringt kundesenteret) Høsten 08, (3 som har ringt kundesenteret) Svært fornøyd Ganske fornøyd Passe fornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

24 92 av skolene med gratis frukt kjenner til at en kan endre bestilling av frukt på Skolefruktsys.no, og de fleste er klar over at en kan endre både fast og midlertidig bestilling. Spørsmål til skoler med gratis frukt: Er du klar over muligheten til å endre antall bestilte frukt i skolefruktsys.no i løpet av semesteret (467 skoler med gratis frukt)? Det er et par alternativer for å endre bestilling av Skolefrukt. Hvilke av disse alternativene er du klar over? Flere svar mulig.: Våren 13 (431 som er klar over muligheten til å endre bestilling) Ja Nei Vet ikke/ubesvart Høsten 08 var det 85 som svarte ja og 14 som svarte nei Endre fast bestilling av gratis frukt Gjøre midlertidig endring av bestilling Ingen av disse/vet ikke Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

25 Omtrent halvparten av de som er klar over at de kan endre fast bestilling har gjort dette i løpet av vårsemesteret. Har du selv vært inne og gjort endring av fast bestilling i løpet av vårsemesteret? Sett kryss i alternativet som passer best. Våren 13 (375 som er klar over muligheten til å endre bestilling) Ja Ja, men fikk hjelp av skolefrukt support Nei, har ikke klart dette Nei, har ikke hatt behov for dette Vet ikke/ubesvart Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

26 Og omtrent halvparten av de som er klar over at de kan endre midlertidig bestilling har gjort dette i løpet av vårsemesteret. Har du selv vært inne og gjort midlertidig endring i løpet av vårsemesteret? Sett kryss i alternativet som passer best. Våren 13 (287 som er klar over muligheten til å endre midlertidig bestilling) Ja Ja, men fikk hjelp av skolefrukt support Nei, har ikke klart dette Nei, har ikke hatt behov for dette Vet ikke/ubesvart Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

27 Tid på Skolefrukt

28 62 av de skolefruktansvarlige anslår at de bruker 30 minutter eller mindre på Skolefrukt i løpet av uka. Det blir i gjennomsnitt 6 minutter eller mindre pr dag. Spørsmål skolefruktansvarlige: Omtrent hvor mye tid bruker du på skolefrukt i løpet av hele uka? Selv om det er vanskelig å anslå tidsforbruket, prøv å gi et omtrentlig svar. Total (8) Gratis frukt/grønt (445) Samme spørsmål ble stilt for vårsemesteret 09, med omtrent samme resultat Elevene betaler for frukt/grønt (335) Under 10 min i uka 11 til 30 min i uka 31 til 60 min i uka Mellom 1 og 5 timer i uka Mellom 5 og 10 timer i uka Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter type betaling for Skolefrukt.

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2012 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011 Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse TNS Gallup, Mars 2011 Bakgrunn Det er per i dag to hovedordninger for frukt/grønt i grunnskolen: A) Gratis frukt/grønt - til elever i ungdomskolen (8.-10.

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler i prosjekt Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Rapport. Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder. Dokumentasjonsrapport. Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 54/2015

Rapport. Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder. Dokumentasjonsrapport. Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 54/2015 Rapport 54/2015 Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder Dokumentasjonsrapport Forord Denne rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Målrettede

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Spørsmål til Skole-Norge

Spørsmål til Skole-Norge RAPPORT 33/2009 Spørsmål til Skole-Norge Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009 Nils Vibe, Miriam Evensen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Utvidet rett til egenmelding

Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Næringslivets holdninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk Analyseteamet i Skatteetaten

Næringslivets holdninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk Analyseteamet i Skatteetaten Næringslivets holdninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk Analyseteamet i Skatteetaten Ved: Stian Fagerli Arntsen, Anders Berset, Hanne Beate Næringsrud, Tormod Reiersen og Øyvind Hedemark

Detaljer

Helse- og miljøfarlige kjemikalier Kunnskaper og forventninger rundt produkter inneholdene helse- og miljøfarlige kjemikalier

Helse- og miljøfarlige kjemikalier Kunnskaper og forventninger rundt produkter inneholdene helse- og miljøfarlige kjemikalier Oppdragsrapport nr. 3-2000 Anna Risnes, Per Arne Tufte og Randi Lavik Helse- og miljøfarlige kjemikalier Kunnskaper og forventninger rundt produkter inneholdene helse- og miljøfarlige kjemikalier SIFO

Detaljer

Ung i Oslo 2015. Patrick Lie Andersen Anders Bakken HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Ung i Oslo 2015. Patrick Lie Andersen Anders Bakken HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS rapport nr /1 rapport nr /1 skolen, er aktive på fritiden, har god helse, ruser seg lite og begår ikke kriminalitet. Et hovedfunn er at Oslo er et godt og trygt sted å vokse opp for de aller fleste av

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer