Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører"

Transkript

1 Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører Generell administrasjon... side 2 Plukklister, etiketter og levering av frukt. side 11 Fakturering.. side 32 Informasjon.. side 36 Hjelpe skolene med klasser, kalender og endre bestilling... side 40 Administrering av svalskap side 47

2 Generell administrasjon Side 2

3 Min kontaktinformasjon Hovedmeny: Min kontaktinformasjon Undermeny: Leverandørregister Her ligger kontaktinformasjonen Skolefrukt og skolene benytter. Sørg for at denne informasjonen blir oppdatert ved utskifting av skolefruktansvarlig på avdelingen. Side 3

4 Skoler i ditt godkjenningsområde Hovedmeny: Min kontaktinformasjon Undermeny: Leverandør - Skolekoblinger Tabellen viser alle skoler innen ditt område. Skoler med koblingsstatus Aktiv har enten: 1. Påmeldt og valgt deg som leverandør i dag. 2. Har benyttet deg som leverandør tidligere, men er nå meldt av ordningen. Skoler med koblingsstatus Passiv har ikke valgt deg som leverandør (sier ikke noe om de er påmeldt eller ikke). Side 4

5 Alle skoler i ditt godkjenningsområde Hovedmeny: Min kontaktinformasjon Undermeny: Vis skoler i leverandørområdet Her kan du skrive ut en liste med opplysninger om skoler i området du er godkjent for. Listen har kontaktinformasjon til hver skole, hvilke skoler som er påmeldt/ikke påmeldt, og om de benytter deg eller en annen leverandør (status aktiv eller passiv ). Forklaring til de ulike uttrykkene: Påmeldt/aktiv = skole du leverer til Påmeldt/passiv = skole andre leverer til Ikke påmeldt/aktiv = skole du tidligere har levert til, potensiell ny skole Ikke påmeldt/passiv = skole du ikke har levert til, potensiell ny skole Listen kan formateres i Excel for å sortere på f.eks. postnummer, påmeldingsstatus etc. Side 5

6 Oversikt over alle skoler du leverer til Hovedmeny: Min kontaktinformasjon Undermeny: Vis mine skoler Her kan du skrive ut en liste med alle skolene du leverer til med diverse informasjon. Velg informasjonen du ønsker ved å huske av i lista under Velg variable som skal inngå i lista Side 6

7 Lagre egnede dokumenter Hovedmeny: Min kontaktinformasjon Undermeny: Mitt dokumentbibilotek Her kan du legge inn all slags mulige dokumenter, vedlegg etc. som gjelder Skolefrukt. Eksempel resultater fra undersøkelser. Velg knappen Nytt dokument og last opp. Side 7

8 Slik melder du på nye skoler Hovedmeny: Skoleabonnementer Undermeny: Start lokal påmelding Her kan du som leverandør selv hjelpe skoler du har solgt deg inn til å melde seg på Skolefrukt.no. Ved å merke av til venstre for skolens navn vil det automatisk sendes en påmeldings e-post til skolen. Husk: Kontroller at e-postadressen til skolen er riktig. Hvis adressen er feil, kan skolen kontaktes for å endre e-postadressen. Dette gjør skolen under Min skole Ajourfør skoleinfo. Skolefrukt kan også kontaktes på for å få den endret. Klikk på forhåndsvis e-post for å lese gjennom e-postmeldingen som blir sendt til skolen. Side 8

9 Slik registrerer du flere brukere på systemet Hovedmeny: Adm Undermeny: Brukere Her kan du registrere og administrere flere brukere som tilhører din organisasjon. Klikk på Søk for å se en oversikt over hvor mange brukere som er registrert i din organisasjon. Når listen over brukere vises, kan du klikke på Vis ved brukernavnet for å få se brukerens e- postadresse og passord. Slik sletter du en bruker: Klikk først på Vis ved brukernavnet og deretter på Avslutt bruker. Slik legger du til en ny bruker: Klikk på Ny bruker, og skriv inn BrukerID, e-postadresse og passord. Side 9

10 Slik ser du antall abonnementer på skolene dine Hovedmeny: Elevabonnementer Undermeny: Vis skoleabonnementer Søk opp skolen og velg en dato hvor elevene har frukt på skolen (grønn dag) Side 10

11 Plukklister, etiketter og levering av frukt Side 11

12 Start med ruteplanlegger Hovedmeny: Fruktleveranser Undermeny: Ruteplanlegger 1. Følg kolonneprinsippet 2. Plukkdag er dagen du tar ut plukklista 3. Leveringsdag er ofte én dag etter at plukklista er tatt ut og en dag før det skal spises frukt på skolen 4. De grønne dagene som blir markert er dagene eleven skal spise frukt på skolen for den aktuelle leveringen Side 12

13 Opprette fruktruter (1) Navn på fruktrute blir i dag oppgitt i et tekstfelt i Ruteplanlegger. Før installasjon av utvidelsene vil det bli kjørt en jobb som definerer et sett med ruter for hver leverandør basert på disse tekstene. Første gang fruktruter velges vil de automatisk definerte rutene bli vist Dette tilfellet viser tydelig ulempen med at rutenavn har vært oppgitt som en tekst. Rute Nr. 3 og rute Nr. 3 var trolig ment å være den samme, men den ene teksten har 2 blanke, den andre 1 blank, dermed blir det to forskjellige ruter. Side 13

14 Opprette fruktruter (2) Ved å klikke på rutenavnet får man opp følgende skjermbilde Her kan navn og eventuell beskrivelse endres, og i tillegg kan leveringsrekkefølgen (dvs. den rekkefølgen skolene kommer ut i på plukkliste og etiketter) endres. En skole som flyttes opp eller ned vil bli merket med grå bakgrunn som et visuelt hjelpemiddel Side 14

15 Opprette fruktruter (3) Skoler kan flyttes til en annen rute ved å klikke på Bytt rute i ruteoversikten for å flytte flere skoler samtidig. Side 15

16 Opprette pakkerier (1) Skjermbildet som kommer opp første gang Pakkerier velges ser slik ut: Side 16

17 Opprette pakkerier (2) Skjermbilde for registrering av nytt pakkeri Skriv inn pakkerinavn. Når dette lagres vises oppdatert pakkeriliste Side 17

18 Opprette pakkerier (3) Hvis det registreres mer enn et pakkeri vil pakkerilista bli utvidet Det blir nå vist antall Fruktruter som er koblet til hvert pakkeri, og det er mulig å slette et pakkeri som ikke er koblet til noen ruter. En kan klikke Bytt pakkeri i pakkerilista for å endre pakkeri for flere ruter samtidig. Side 18

19 Kobling mellom fruktruter og pakkerier (1) Hvis leverandøren har definert pakkerier vil det i startbildet under fruktruter være en ekstra kolonne som viser hvilket pakkeri hver rute tilhører Dette skjermbildet viser også hvordan ruter uten noen tilhørende skoler kan slettes. Side 19

20 Kobling mellom fruktruter og pakkerier (2) Skjermbildet for registrering og redigering av fruktrute vil inneholde et ekstra felt for Pakkeri for leverandører med pakkerier Side 20

21 Fruktmenyer (1) Før installasjon av utvidelsene vil alle leverandører (dvs. Testleverandører i første omgang) få definert en standardmeny basert på siste fruktvalg brukt ved utskrift av etiketter Første gang fruktmenyer velges vil dermed skjermbildet se slik ut Side 21

22 Fruktmenyer (2) Her kan leverandøren endre en allerede eksisterende meny eller registrere nye menyer Fruktmenyer kan slettes hvis det er definert mer enn en meny Side 22

23 Reservasjoner (1) Hvis ingen reservasjoner er registrert kommer følgende skjermbilde opp Side 23

24 Reservasjoner (2) Ved klikk på Ny reservasjon må man først velge skole Når skole er valgt velges hvilken frukt skolen har reservert seg mot, og hva som skal leveres i stedet Side 24

25 Reservasjoner (3) Etter at reservasjonen er lagret returneres til lista En reservasjon kan endres ved å klikke på skolenavnet, og slettes ved å klikke Slett. Det er mulig å registrere flere reservasjoner for samme skole. Det kontrolleres i tilfelle at samme frukt ikke blir brukt både som Reservasjon og Erstatning. Side 25

26 Vedlikehold av frukttyper (1) Frukttyper kan nå inneholde informasjon om antall frukt pr. kasse, og det er mulig å angi et tillegg som skal legges til ved generering av plukklister. Skjermbildet for registrering eller endring av en frukttype er nå slik: Hvis antall frukt pr. kasse angis vil antall frukt på etiketter bli vist som f.eks (4 kasser pluss 5) 85 i stedet for bare 85 som tidligere. På plukklister i Excel-format vil antall kasser og brekk (antall frukt i tillegg til hele kasser) bli vist i hver sin kolonne. Side 26

27 Vedlikehold av frukttyper (2) Tillegg oppgis i prosent, og det er mulig (men ikke nødvendig) å angi et minimum og maksimum antall frukt som skal leveres som tillegg. Et eventuelt tillegg vil ikke tas med på etiketter, OLFI fil eller fakturagrunnlag. De nye feltene blir også vist i oversikten over frukttyper: Side 27

28 Generering av etiketter og plukklister (1) Det nye brukstilfellet Skriv Etiketter og Plukklister er en kombinasjon av Vis plukkliste og Skriv etiketter. Startbildet er det samme som for Skriv etiketter, men med mulighet til å velge Pakkeri og Fruktmeny i tillegg. Valg av pakkeri vil naturlig nok ikke bli vist for leverandører som ikke har definert pakkerier. For leverandører med bare en fruktmeny vil navnet på menyen bli vist i stedet for valgboksen. Når alle valg er foretatt, klikk på Fortsett for å gå videre til neste skjermbilde. Side 28

29 Generering av etiketter og plukklister (2) Når alle valg er foretatt, klikk på Fortsett for å gå videre til neste skjermbilde. Valgene som gjøres i dette skjermbildet tas vare på når Generer liste(r) klikkes og vil være forhåndsvalgt neste gang brukstilfellet kjøres. Etiketter åpnes, som tidligere, i eget vindu. Samtidig åpnes print-dialogen for utskrift. Hvis Vis Ascii, Vis Excel fil eller Vis OLFI fil velges, vil i motsetning til tidligere disse ikke åpnes i nytt vindu automatisk. I stedet blir det generert lenke(r) som blir vist nederst på sida Her kan man velge å klikke på en lenke for å åpne (i eget nettleservindu eller i Excel, avhengig av nettleser), eller høyreklikke og velge Save as / Lagre som for å lagre generert fil på lokal disk. Side 29

30 Varsel om skoler med én eller flere fridager Her får du få også opp en liste dersom det er skoler som kun har hvite dager (= fridager) i kalenderen for neste levering. Dette gjør deg i stand til å planlegge alternativ levering i forhold til ferier og helligdager. Dette er viktig i forhold til at vi skal levere frukten det betales for ut i fra registrert kalender. Eksempel: Det leveres frukt tirsdag og fredag. Neste uke er det høstferie ( ) og skolen stengt og markert med hvite dager i kalenderen. Når en velger plukkdato 5.10 vil det komme en grønn eplemelding om at neste leveringsdager er hvite dager. Alternativ levering for spisedager på skolen rett etter hvite dager (høstferie, vinterferie etc) må da vurderes (se mer neste side) Plukkliste skolefrukt for fredag Skole Rute Kundenr Beskrivelse Plukkdag Ma Ti On To Fr Sum Test Royal elever kan Fre 0 barneskole ikke få appelsiner/citr us Sum 0 Høstferie er 8.10 til Side 30

31 Plukklistene i perioder med hvite dager Ved plukkdagene i perioder med hvite dager (for eksempel høstferien) kommer det ikke opp varsel om skoler med hvit dag så lenge systemet generer minst én dag med bestilling. I eksemplet er plukkdag tirdag 9.10 som er tirsdagen i høstferien. Mandag uken etter, altså 15.10, kommer opp på plukklista Men skolen er normalt stengt i høstferien, så det som blir tatt ut av plukklistene tirsdag 9.10 og fredag må enten leveres rett før høstferien (frukt som holder seg godt) eller tidlig mandag Alternativt at skolen har hvit dag mandag (den første dagen av høstferien). Men da går elevene glipp av frukt i én dag og leverandøren får tapt salg. Tips: Kontakt skolene dine via brukstilfellet Send informasjon til skolene før nytt semester om hvilken dag du har mulighet til å starte leveringen slik at de fjerner dag/dager i kalenderen. Eventuelt gjør dette for skolene dine under brukstilfellet Skoler-Skolekalender. Ved foreldrebetaling: Dette MÅ gjøres før bestillinger kommer inn Plukkliste skolefrukt for tirsdag Skole Rute Kundenr Beskrivelse Plukkdag Ma Ti On To Fr Sum Test Royal elever kan Tir barneskole ikke få appelsiner/citr us Sum Plukkliste skolefrukt for fredag Skole Rute Kundenr Beskrivelse Plukkdag Ma Ti On To Fr Sum Test Royal elever kan Fre barneskole ikke få appelsiner/citr us Sum Side 31

32 Fakturering Side 32

33 Fakturering av Skolefrukt til OFG Betalskoler med subsidiert pris (faktura for frukten til OFG). Skoler med vanlig abonnementsordning, der foresatte betaler kroner 3,00 pr frukt. Faktureringsgruppe 0 Gratisskoler med subsidiert pris (faktura til kommune/skole). Dette er skoler der for eksempel kommunen gir gratis frukt. Fordelen vil være at kommunen/skolen vil få faktura etter levering, slik som på den vanlige gratisordningen. Leverandøren fakturerer kommunen/skolen 2,61 ekskl. mva basert på bestillingene. Faktureringsgruppe 3 Leverandørene får tilskudd i slutten av hvert semester på kroner 1,50 inkl. mva fra OFG. OFG faktureres på grunnlag av fakturaforslag skrevet ut for hele semesteret. Antall frukt tilsvarer beløp som faktureres (kr 1,50 per frukt) inkl. mva. Side 33

34 Slik skriver du fakturagrunnlag for levert frukt Hovedmeny: Fruktleveranser Undermeny: Fakturafil med fakturagrunnlag Denne benyttes ved månedlig fakturering til OFG Her vil du se fakturagrunnlaget, som er beregnet med utgangspunkt i betalte skoleabonnementer. Beløpet inkluderer MVA. Skriv ut PDF-filen som vedlegg til fakturaen, med eventuelle justeringer og kommentarer på eget ark. Faktureringsgruppe 0 skal benyttes ved fakturering til OFG Skoler som er i faktureringsgruppe 3 skal faktureres kommune/skole Samsvar mellom fakturagrunnlag og hva som faktisk er levert. Det er kun omsetning fra dette fakturagrunnlaget som utbetales. Dvs. har du levert ut for mye varer i forhold til fakturagrunnlaget, får en ikke kompensasjon for dette. Bruk plukklisten for å sikre at det er sammenheng. Side 34

35 Slik skriver du fakturagrunnlag (ii) Hovedmeny: Fruktleveranser Undermeny: Fakturafil med fakturagrunnlag Kun til og med dato da systemet beregner perioden fra forrige genererte fakturagrunnlag. Denne skal derfor benyttes til fakturering Undermeny: Vis fakturafiler. Her vises tidligere genererte fakturaer. Undermeny: Vis fakturagrunnlag. Her vises leveranser i en til og fra periode. Undermeny: Beregn leverandørtap. Her vises tap som følge av leveranser og foresatte som ikke betaler inn. Side 35

36 Fakturering av tilskudd til OFG Hovedmeny: Fruktleveranser Undermeny: Grunnlag pristilskudd Denne benyttes ved fakturering av tilskudd i slutten av hvert semester. Velg både faktureringsgruppe 0 og faktureringsgruppe 3 Side 33

37 Informasjon Side 36

38 Send informasjon til skolene Hovedmeny: Fruktleveranser Undermeny: Send informasjon til skoler Her får du sende informasjon til skolene enten 1. Egne skoler 2. Alle skoler som kan velge deg som leverandør Tips 1: Bruk denne funksjonen for å informere skolene om nytt semester og at de i den forbindelse er nødt til å registrere klasser og kalender, eventuelt abonnement dersom de benytter multiabonnement eller har gratis frukt. Dette sikrer at fruktleveransene kommer hurtigere i gang etter hvert semesterskifte. Tips 2: Se neste side Side 37

39 Send informasjon til skolene (2) Tips: 2 Bruk denne funksjonen for å informere skolene om leveranser i forbindelse med høstferie, vinterferie etc Side 38

40 Meldinger fra skolene Hovedmeny: Min kontaktinformasjon Undermeny: Meldinger fra dine skoler Du får meldinger direkte fra skolene i innboksen. I tillegg får du lagret meldingene under: Min kontaktinformasjon/meldinger fra dine skoler Funksjonen er ment å bedre den direkte oppfølgingen av skolene og dermed sikre korrekt levering, kvalitet og variasjon. Side 39

41 Hjelpe skolene med klasser, kalender og endre bestilling Side 40

42 Slik hjelper du skoler å registrere klasser Hovedmeny: Skoler Undermeny: Skoleklasser Alle klasser som du vil aktivere slik at foresatte kan registrere sine barn, legger du inn her. Skal alle klasser på skolen få tilbudet, legger du inn alle klassene. Dette fordi foresatte blir bedt om å velge klassen eller gruppen barnet tilhører. Beskrivelsen i kolonnen Klassenavn vil være det foresatte ser. Eksempel: Årstrinn Klassenavn 1 1a 2 2a Klikk på Ny klasse for å legge inn nye klasser/grupper. Hvis du vil endre et eksisterende klassenavn eller en organisasjonsenhet, klikker du på navnet i grønt. Org.enhet er andre enheter enn klasser som ønsker å delta i skolefruktordningen. Dette kan være SFO, kantine eller lignende. Klikk på Ny org.enhet for å legge inn navnet på organisasjonsenheten. Når klassene er lagt inn, kan du bruke samme klassenavn fra høst- til vårsemesteret. Klikk på Kopier mellom semestre. Side 41

43 Slik hjelper du skoler å registrere kalendere Hovedmeny: Skoler Undermeny: Skolekalender Velg semester og kontroller at alle dager det skal spises frukt på skolen er merket med grønt. Det er denne listen som brukes som grunnlag for din plukkliste til hver enkelt skole. Det er derfor viktig at planleggingsdager og andre fridager blir merket med hvitt (klikk på en bestemt dato og den skifter farge). Du velger neste måned ved å klikke på pilen øverst til høyre i kalenderen. Dersom skolen har behov for det, kan det registreres ulike kalendere for ulike klasser ved å hake av i klasselisten til høyre for kalenderen. Merk: Først når det er valgt Lagre og lås kalender er skolen klar for bestilling. Side 42

44 Slik hjelper du skoler med fast bestilling på gratis frukt, samt endre fast bestilling Hovedmeny: Elevabonnementer Undermeny: Bestill frukt - etterksuddsfaktura Velg semester og trykk på knappen Vis bestilling. Gjør endringer under Nytt antall og utenfor raden med klasser, her Hele skolen. Side 43

45 Slik hjelper du skoler med gratis frukt å gjøre midlertidig endring (i) Hovedmeny: Elevabonnementer Undermeny: Bestill frukt - etterksuddsfaktura Velg semester og klikk på knappen Vis bestilling. Klikk så på knappen Foreta midlertidig endring. Hensikt: Midlertidig endring benyttes dersom det skal registreres endringer kun for én, eller noen få dager i et semester. Eksempel kan være når noen klasser skal på tur. En må være oppmerksom på at den midlertidige endringen må foretas noen dager i forkant av ønsket endring. Funksjonen er tilpasset ruteplanlegger hos leverandøren, slik at skolen kun kan endre de dager som leverandøren enda ikke har plukket for. Side 44

46 Slik hjelper du skoler med gratis frukt å gjøre midlertidig endring (ii) Marker datoer det ønskes gjort endringer for. Datoene blir markert med blått. Obs! Eventuelle datoer i grått kan det ikke endres antall for, ettersom dette er datoer leverandøren allerede har plukket og pakket frukt for. Legg inn ønsket endring i rubrikken Endring til høyre i bildet. For tillegg legg inn positivt tall og for reduksjon legg inn negativt tall Ny bestilling for valgte datoer kommer opp helt til høyre under Ny bestilling Klikk Lagre endringer Side 45

47 Administrering av svalskap Side 46

48 Slik registrerer du nye svalskap Hovedmeny: Materiell Undermeny: Skapregistrering Velg Fakbrikat/type fra nedtrekksmenyen. Skriv inn serienummer og År mottatt. Skal skapet rett ut på en skole velger du denne skolen før du lagrer. Hvis ikke blir skapet registrert på lager hos leverandør Side 47

49 Slik administreres svalskap videre Hovedmeny: Materiell Undermeny: Skapoversikt Klikk på knappen Vis skap hos leverandør og du får en oversikt over skap på lager. Du kan redigere informasjon om skapene under kolonnen Rediger og du kan registrere flytting av skap til skole under Flytt til. Under Finn skoler får du en oversikt over skap utplassert på alle skolene dine. Skap kan flyttes fra skole til andre skoler eller til ditt lager. Side 48

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler i prosjekt Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt - På nettet for 1-10 og 8-10 skoler Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Skolemelkordningen på Internett!

Skolemelkordningen på Internett! Skolemelkordningen på Internett! En guide for skolemelkansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du trenger å gjøre er å dele ut melk. Sist oppdatert 01.02.2011 Velkommen

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no

Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no En orientering til foreldre/foresatte Utgitt juni 2010 Slik setter du i gang! Gå inn på www.skolefruktsys.no.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høstsemesteret 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for høstsemesteret 12. På sentrale

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett http://test.skolemelk.no En bestillingsguide for foresatte Skolemelk for elever fra 1. til 10. klasse Velkommen til skolemelksordningen på Internett! Velkommen til bestilling

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Skolemelksordningen på Internett!

Skolemelksordningen på Internett! Skolemelksordningen på Internett! En guide for skolemelksansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du må gjøre er å registrere skolen din. Velkommen til skolemelksordningen

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 10 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 10. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Presentasjon skolefrukt oktober 2014

Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Hva har skjedd etter at gratisordningen opphørte i august Hva er utfordringene med abonnementsordningen Skolefrukt Hva gjøres for å møte utfordringene og for å øke

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område]

Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område] Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område] inngått mellom Opplysningskontoret for frukt og grønt (heretter kalt «OFG») Økern torg 1 Postboks 187 Økern 0510 Oslo og [AAA] (heretter kalt

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

hypernet Direkte Brukerdokumentasjon for foresatte Version 1.0

hypernet Direkte Brukerdokumentasjon for foresatte Version 1.0 hypernet Direkte Brukerdokumentasjon for foresatte Version 1.0 Innholdsfortegnelse hypernet Direkte for foresatte...3 Infotavle... 3 Innlogging for foresatte... 3 Tjenester for innlogget foresatt... 4

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Innføring av ny betalingsløsning som dekker kort- og fakturabetaling vil føre til endringer av brukstilfellene:

Innføring av ny betalingsløsning som dekker kort- og fakturabetaling vil føre til endringer av brukstilfellene: Bilag 2 Innføring av ny betalingsløsning som dekker kort- og fakturabetaling vil føre til endringer av brukstilfellene: Kortløsning 3 stk 3.6.2 Bestilling av elevabonnement 3.6.3 Fornyelse av elevabonnement

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukerinstruks Esso Energi ebusiness

Brukerinstruks Esso Energi ebusiness Brukerinstruks Esso Energi ebusiness Esso Energi ebusiness Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Logg inn... 3 3. Navigering... 3 4. Bestilling... 3 4.1. Produkter... 4 4.2 Pers. Innkjøpsliste... 4 5.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn for den tilleggsinformasjonen

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 1 ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er: Opplysningskontoret for frukt og grønt Skolefrukt, Økern torg 1, Postboks 187 Økern 0510 Oslo Kontaktperson hos

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 13 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 13. På sentrale

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Drevprøve Dachshunder.... 4 DWA hovedmeny... 5 Legg

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 11. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Utviklet av Per Øivind Eriksen april 2010 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for våren 2008 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for våren 2008 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt Gjennomført for våren 2008 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2008. Vi kan nå sammenlikne resultater med

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Brukerveiledning for barnehagestillinger.no

Brukerveiledning for barnehagestillinger.no Brukerveiledning for barnehagestillinger.no Registrering Åpne nettleseren din og gå til barnehagestillinger.no. Oppe til høyre på siden klikker du på «Ny bruker». Velg «Arbeidsgiver» og fyll ut registreringsskjemaet.

Detaljer

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål?

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Her har vi laget en mulighet til å finne et så fullstendig som mulig, næringslivsregister

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen jan 2014 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett WWW.SKOLEMELK.NO - Bruksanvisning for foresatte Order and pay for the School Milk on the Internet. Read help instructions on www.skolemelk.no Velkommen til skolemelksordningen

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf!

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf! CSVLFSNBOVBM XfcTipq! XfcTipq!er ditt personlige sted for ordremottak inn til Validus Engros. Fordelene med adgang til en WebShop er mange. ordreregistrering kan skje akkurat når det måtte passe inn i

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av.

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF leseren. Innlogging Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen ved skolen din. Øverst i skjermbildet ser du alltid hvem som er innlogget

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær/prostesaksbehandler. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

Veiledning for nye KS

Veiledning for nye KS Veiledning for nye KS Velkommen til Fagtorget nye modul for Kvalitetssikring! Her har du tilgang til våre nyeste sjekklister, avviksskjemaer, filarkiv, fotodokumentasjon med mer Innhold Kvalitetssikring

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Bruksanvisning. Royal Canin webshop

Bruksanvisning. Royal Canin webshop Bruksanvisning Royal Canin webshop Innhold Hvordan logger jeg inn på webshop? 3 Hvordan bestiller jeg produkter? 3 1. Bla i Katalogen 3 2. Hurtigkjøp 3 Hvordan søker etter et produkt? 4 Hvordan se om et

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer