Undersøkelse om Skolefrukt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om Skolefrukt"

Transkript

1 Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2012 med Questback

2 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen. Blant nøkkelspørsmålene finner vi erfaringene med ordningen og hvordan selve skolefrukten smaker. Spørsmål om smak på frukten og erfaringer er kun stilt til respondenter der hvor eleven selv har vært med å svare sammen med den foresatte. I tillegg har vi spurt om forbruket av frukt og grønnsaker for eleven gjennom en gjennomsnittlig dag, blant annet for å kartlegge betydningen av at eleven deltar i Skolefrukt. Det har også vært med spørsmål kun til foresatte for å evaluere tiltak som ranselpost og bokbind. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av Questback, dvsat det er sendt e-post til foresatte som deltar i skolefruktordningen nå høsten 2012 med forespørsel om deltakelse. I alt ble det sendt ut 223 e-poster og vi fikk 281 svar. Det var 237 svar hvor eleven også deltok. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 3. oktober til 1. oktober. Tilsvarende undersøkelser i 2010 og 2011 ble gjennomført litt tidligere (månedsskifte september/oktober) Ansvarlig for gjennomføring og rapport: Tore Angelsen.

3 Oppsummering/konklusjoner Erfaringene med skolefrukt har vært stabil de siste tre årene og de fleste er positive. Druer og eple er de mest populære skolefruktene. Så følger banan, kiwi og gulrot i pose. Ingen av skolefruktene har en høy andel med «liker dårligst», slik at alleskolefruktene er viktige for å sikre god variasjon. Denne høsten har leverandører testet ut nye skolefruktprodukter som druer i beger og oppskjært frukt/grønt i små beger. Begge disse produktene ble av de fleste elevene bedre likt enn vanlige skolefrukter. Et produkt som druer i beger medfører at elevene blir enda mer fornøyd med Skolefrukt. Produkter som druer i beger ser ut til å øke generell fornøydhet på sikt. Uten denne type produkter er det en fare for at fornøydheten til Skolefrukt stadig vil bli dårligere. Det er nå fire ulike måter å betale for Skolefrukt på. Kortbetaling er klart mest vanlig, men opplysninger for å betale på giro via e-post, sms(ny) og faktura (ny) er også brukt. Foresatte er godt fornøyd med hvordan alle måtene å betale på fungerte. Materiellet fra Skolefrukt blir stort sett godt mottatt av foresatte og elever.

4 Generelle tilbakemeldinger på Skolefrukt

5 De fleste foresatte og elever har positiv erfaring med Skolefrukt og 7 gir terningkast eller. Tilbakemeldingene på generelle erfaringer har vært stabile de siste tre årene. Spørsmål til foresatt og elev: Hva er erfaringen med Skolefrukt hittil i høstsemesteret? Svar på en skala der er svært bra erfaring og 1 er svært dårlig erfaring. Tenk gjerne en terning der er beste terningkast og 1 er dårligst Eleven svarer sammen med foresatt (23) Eleven svarer sammen med foresatt (2020) Eleven svarer sammen med foresatt (387) Svært god erfaring () 3 2 Svært dårlig erfaring (1) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

6 Det er mange faktorer med frukten som gir positiv erfaring med Skolefrukt. 7 av 10 svarer at en får forskjellig frukt og at det er godt med frukt på skolen. Spørsmål til foresatt og elev som svarer eller på erfaring: Hva er det som oppleves som en god erfaring? Får forskjellig frukt Godt med frukt på skolen Liker frukt Får frukt hver dag 3 3 Sunt med frukt 2 1 Får bra frukt/god kvalitet/god 8 Får fersk frukt 0 1 Annet, spesifiser Eleven svarer sammen med foresatt (133) Eleven svarer sammen med foresatt (1131) Blant de som har dårlig erfaring (107 som har svart 1 eller 2 på erfaring) er det 1 som begrunner det med dårlig kvalitet/smak. 2 svarer for lite variasjon, 37 råtten eller for moden frukt og 3 med at det skulle vært oppdelt. Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

7 Det er en økning* i andel elever som oppgir at frukt er godt som en begrunnelse for å delta i skolefruktordningen. Spørsmål til foresatt og elev: Hvorfor er eleven med på Skolefrukt? Her kan en krysse av for flere alternativer. Eleven ønsker det selv Frukt er sunt Frukt er godt Fint når en er litt sulten på skolen Mor/far bestemmer God erfaring fra tidligere år Klassekameratene har også frukt Annet, spesifiser * Signifikant økning på nivå Eleven svarer sammen med foresatt (237) Eleven svarer sammen med foresatt (2013) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

8 Sammenliknet med frukt ellers har Skolefrukt holdt seg stabilt de siste tre årene. De fleste mener Skolefrukt smaker omtrent som frukt ellers. Spørsmål foresatt og elev: Hva synes eleven om frukten som han/hun får utdelt på skolen sammenliknet med frukten eleven spiser ellers (for eksempel hjemme)? Synes eleven at frukten som han/hun spiser på skolen smaker 2012 (231) (2017) (392) Mye bedre Litt bedre Omtrent det samme Litt dårligere Mye dårligere Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

9 Druer er kommet opp som den mest populære Skolefrukten. Eple er nå nummer 2 og banan nr. 3. Spørsmål til foresatt og elev: Hvilken frukt/grønnsak som Skolefrukt liker eleven aller best? Druer Eple Banan Kiwi Gulrot i pose Plomme Pære Nektarin Appelsin Fersken Klementin Gulrot, hel (232) 2011 (2022) 2010 (392) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

10 Det er flest som rangerer epler og druer blant de tre mest populære skolefruktene. Det er ingen av fruktene/grønnsakene som veldig mange liker dårligst. Alle ser derfor ut til å være viktige, også for å ha god variasjon. Spørsmål til foresatt og elev: Hvilken frukt/grønnsak som Skolefrukt liker eleven aller best, nr 2, nr 3 og dårligst? Druer Eple Banan Kiwi Gulrot i pose 9 12 Plomme 7 Pære 8 13 Nektarin Appelsin 10 Fersken Klementin 3 2 Gulrot, hel Nr 1 Nr 2 Nr 3 Dårligst Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback, oktober Utvalg: 232.

11 Tiltakene som ranselpost og nyhetsbrev er viktig for at foresatte skal melde seg på ordningen. Spørsmål til foresatt: Hvor fikk du informasjon om at du kunne abonnere på Skolefrukt? Her kan du krysse av for flere svar. Ranselpost fra skolen Visste om ordningen fra før Nyhetsbrev fra Skolefrukt Eleven min fortalte meg det Muntlig informasjon fra skolen Hjemmesiden til skolen Fra andre foresatte ved skolen Annet, spesifiser Høst 2012 (27) Høst 2011 (3830) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

12 Om betaling for Skolefrukten

13 7 av 10 foresatte betaler med kort, mens valgte å få tilsendt faktura Spørsmål til foresatt: Hvordan valgte du å betale for ordningen? Kort Bankgiro, betalingsinformasjon via e-post 18 2 Bankgiro, betalingsinformasjon via sms 3 Faktura tilsendt i posten Husker ikke Foresatte 2012 (278) Foresatte 2011 (3829) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

14 Foresatte var stort sett fornøyd med hvordan betalingen fungerte. Spørsmål foresatt: Hvor godt eller dårlig syntes du betalingen fungerte? Svar på en skala der er svært godt og 1 er svært dårlig. Kort (2977) Bankgiro, betalingsinformasjon via e- post (71) Bankgiro, betalingsinformasjon via sms (127) Faktura tilsendt i posten (21) (svært godt) (svært dårlig) Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

15 Det var flere som fikk betalt ved første forsøk i 2012 enn i 2011 * Spørsmål til foresatt: Fikk du betalt ved første forsøk, eller måtte du prøve to eller flere ganger for å få betalt med kort? Fikk betalt ved første forsøk Måtte prøve 2 til 3 ganger før jeg fikk betalt 8 12 Måtte prøve ganger eller flere før jeg fikk betalt Foresatte som betalte med kort (2971) Foresatte som betalte med kort (2703) * Signifikant forskjell på 1 -nivå. Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

16 Tilbakemelding på nye Skolefrukt produkter

17 77 liker beger med druer bedre enn vanlige skolefrukter. Spørsmål til foresatt og elev: Hvor godt eller dårlig liker eleven beger med druer sammenliknet med andre skolefrukter? 2012 Eleven svarer sammen med foresatt og bekrefter at har fått beger med druer (128) Liker beger med druer mye bedre Verken eller Liker beger med druer mye dårligere Liker beger med druer litt bedre Liker beger med druer litt dårligere Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

18 Beger med druer medfører større generell fornøydhet med skolefruktordningen. Det er klart flere foresatte og elever som har fått beger med druer som gir terningkast eller sammenliknet med de som ikke har fått. Spørsmål til foresatt og elev: Hva er erfaringen med Skolefrukt hittil i høstsemesteret? Svar på en skala der er svært bra erfaring og 1 er svært dårlig erfaring. Tenk gjerne en terning der er beste terningkast og 1 er dårligst Eleven svarer sammen med foresatt (23) Eleven svarer sammen med foresatt og har fått utdelt druer (127) Eleven svarer sammen med foresatt og har ikke fått utdelt druer (1118) Svært god erfaring () 3 2 Svært dårlig erfaring (1) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. * Av de som har fått beger med druer svarer 1,8 enten eller, mens tilsvarende andel for de som ikke har fått druer er 2,3. Signifikant forskjell på 1 -nivå.

19 Beger med druer medfører også at elevene oppfatter at Skolefrukten er like god som frukt en får ellers (like mange på bedre enn på dårligere). Blant de som ikke har fått utdelt druer i beger er det flere som mener at Skolefrukten smaker dårligere enn annen frukt sammenliknet med de som har fått produktet*. Spørsmål foresatt og elev: Hva synes eleven om frukten som han/hun får utdelt på skolen sammenliknet med frukten eleven spiser ellers (for eksempel hjemme)? Synes eleven at frukten som han/hun spiser på skolen smaker Eleven svarer sammen med foresatt (237) Eleven svarer sammen med foresatt og har fått utdelt druer (127) Eleven svarer sammen med foresatt og har ikke fått utdelt druer (1118) Mye bedre Litt bedre Omtrent det samme Litt dårligere Mye dårligere Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. * Av de som har fått beger med druer svarer 17, at skolefrukten smaker litt dårligere enn ellers, mens tilsvarende andel for de som ikke har fått druer er 2,. Signifikant forskjell på 1 -nivå.

20 Nye oppskårede produkter oppleves også mer positivt enn vanlige skolefrukter. Det er klart flere elever som liker nye oppskårede produkter bedre enn de som liker de dårligere sammenliknet med andre skolefrukter. Spørsmål til foresatt og elev: Hvor godt eller dårlig liker eleven dette produktet sammenliknet med andre skolefrukter? 2012 Eleven svarer sammen med foresatt og bekrefter at har fått dette oppskjærte produkt (70) Liker det oppskjærte produktet mye bedre Verken eller Liker det oppskjærte produktet mye dårligere Liker det oppskjærte produktet litt bedre Liker det oppskjærte produktet litt dårligere Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. De som likte de nye produktene dårligere svarte på et oppfølgingsspørsmål om årsak til dette. Flere pekte på at druene inneholdt sten, og det var noen kommentarer på at oppskjært frukt/grønt ble litt forringet, eksempel tørt, litt bløtt eller surt.

21 Hvor mye frukt og grønnsaker barna med Skolefrukt spiser totalt sett

22 Det er en økning i andelen som spiser 2, frukt eller mer fra 2011 til 2012 fra 33 til 39 *. Spørsmål foresatt og elev: Omtrent, hvor mye frukt spiser eleven vanligvis i løpet av en dag? Med vanlig frukt tenker vi for eksempel på et HELT eple eller en klase med druer (ikke fruktdrikk). Tenk på hva eleven spiser av vanlig frukt til sammen i løpet av en vanlig dag (23) (2020) (392) Mer enn 3 frukt 3 frukt Fra 2 til 3 frukt 2 frukt Fra 1 til 2 frukt 1 frukt Mindre enn 1 frukt Vet ikke * Signifikant forskjell på 9 nivå. Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

23 Det er nå 1 som oppgir at eleven spiser 2, porsjoner grønnsaker eller mer. Det er en økning fra 2010*. Spørsmål foresatt og elev: Omtrent, hvor mange porsjoner grønnsaker (ikke poteter) spiser eleven vanligvis i løpet av en dag? En porsjon kan for eksempel tilsvare en håndfull for eleven (233) (2017) 2010 (392) * Signifikant økning på nivå (12 til 1 ) Mer enn 3 porsjoner grønnsaker (p.g.) 3 p.g. Fra 2 til 3 p.g. 2 p.g. Fra 1 til 2 p.g. 1 p.g. Mindre enn 1 p.g. Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

24 Om materiellet fra Skolefrukt

25 av 10 foresatte kan huske å ha mottatt ranselposten. Det er en nedgang fra høsten 2011* Spørsmål til foresatt: Fikk eleven en siders brosjyre med informasjon om Skolefrukt nå ved skolestart (bilde av forsiden)? Ja 8 9 Nei 1 21 Vet ikke Foresatte (273) Foresatte (3828) * Signifikant forskjell på 1 -nivå. Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

26 Ranselposten blir stort sett godt likt Spørsmål foresatt: Hvor godt eller dårlig likte du denne brosjyren. Svar på en skala der er likte svært godt og 1 er likte svært dårlig. Ranselposten høst 2012 (21) (svært godt) (svært dårlig) Vet ikke De som svarte fra 1 til 3 ble spurt om hva som kan forbedres med brosjyren. Mange svarte at det var unødvendig med brosjyre og at informasjon på e-post ville holdt. Andre at brosjyren skulle vært mer rett på sak, og at en kunne informert bedre om selve ordningen (hva elevene fikk). Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

27 8 som har mottatt bokbind har benyttet det allerede eller har planer om å bruke det Spørsmål til foresatte med elev i. eller. klasse (108): Har eleven i. eller. klasse fått med seg ett elastisk bokbind hjem fra skolen? Spørsmål til foresatt som har mottatt bokbind: Har du benyttet dette bokbindet allerede? Ja Nei Vet ikke Foresatte med elev i enten. eller. klasse (1177) Har mottatt bokbind (72) Ja, på skolebok Ja, på annen bok Nei, men har planer om å bruke det Nei, vil nok ikke bruke det Vet ikke Foresatte med elev i enten. eller. klasse (108) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Det som ble likt med bokbindet er først og fremt at det er enkelt å ta på. God holdbarhet og fargerikt ble også nevnt som positivt. Mange av de som ikke vil bruke det hadde allerede satt på bokbind på bøkene.

28 Andre tilbakemeldinger Noen utvalget enkeltsvar som viser et spenn i tilbakemeldingene: Helt til slutt, er det noe du ikke har fått frem i svarene dine som du ønsker å gi oss i Skolefrukt tilbakemelding om? Hvis ja, skriv det ned her. Barn spiser mye mere frukt om frukten blir delt opp eller om lærerne hjelper barn til å dele opp. Ofte her hele epler med hjemme med ett tygg på, disse må da kastes. Jeg ønsker at lærerne skal involvere seg mer i fruktspisingen, og hjelpe barna til å spise mere frukt Barna liker godt å få frukt på skolen - "slik som de andre gjør". De ville heller ha skolefrukt enn frukt med fra hjemme. Barna melder om at de har vært tilfeller da da ikke har fått frukt fordi det har vært tomt. Barna savner jordbær som et fruktalternativ. Andrer bærsorter hadde også vært bra i beger Barna spiser mer av frukten, hvis den er kuttet opp eller kommer slik som druer og små gulrøtter. Får av og til med hele epler og appelsiner med hjem i sekken. Barnet synes at hun ikke får nok tid på skolen til å spise den frukten som blir tilbudt. Barnet melder om kjedelig frukt og tørre epler. Har ikke tenkt å fortsette med fruktordingen dersom dette fortsetter. Jeg fikk ikke informasjon om ordningen, slik dere sier dere har sendt ut ved skolestart. Barnet har ønsker som å få litt annet frukt som jordbær og mango. Andre råe grønnsaker er også et ønske. Tusen takk for en fantastisk ordning!!! Bra at det finnes et slikt tilbud! Bra at skolefrukt finnes!:) Bra greie for barna, de liker mer forskjellig frukt nå. Bra opplegg!pass på å holde kvalitet like høyt, spesielt ferske frukter + variasjon!lykke til ;- ) Bra tilbud, men urettferdig at 1-10 kl skoler får frukt gratis Bringbær og jordbær er ønsket som fruktmåltid en gang i blant. Den opplevde kvaliteten av skolefruktordningen har variert ila. De årene vi har deltatt. En viktig brikke i dette har vært skolens håndtering/administrering av ordningen. Vi opplever dette som bedre nå enn tidligere. Ser likevel at det er en viktig faktor. Det eneste jeg har og utsette på er at epler og litt hard frukt kunne vært delt opp i biter,, da det er mye løse tenner nå fortiden.. og at kiwien er vanskelig renske den..ellers uten om det syns jeg det er et godt tilbud til barna og er kjempeførnøyd... Det er dager hvor frukt ikke blir spist, kunne det vært en ide å tilby 2 ulike frukt hver dag så eleven kan velge. Eg trur borna hadde ete meire frukt og grønt om det var oppskjert på eit fat. Eg kunne ynskje at dei fekk meir grønnsaker. Då gjerne eit fruktmåltid og eit grønnsaksmåltid på skulen kvar dag, då alt var oppskåre. Eleven gav middels score på hva hun syntes om fruktordningen kun fordi hun har fått Kiwi og det liker hun ikke. Vi som foreldre er veldig fornøyde for da trenger vi ikke å tenke på frukt og jeg tror variasjonen blir større når den blir levert. Eleven savner eplebiter i småposer lik de som de serverer på mcdonalds. Eleven sier det er mye dårlig frukt. Eleven synes det er for ofte eple. Ellers er hun svært fornøyd med den frukten hun får. Foreldrene synes det er et veldig godt tilbud. Eleven vår var veldig fornøyd med druepakken, så hvis mulig ønsker han det hyppigere :-) Eleven ønsker at kavliteten på frukten blir bedre, spesielt bananene og at gulerøttene vaskes! Elevene mine synes gulrot med skall og pære går igjen ofte, det faller ikke i smak. Elevene synes ikke gulrot er noe særlig fordi den ikke er skrelt. Den er møkkete, hårete og lite appetitlig. Har fått tilbakemelding fra min datter vedrørenden div. frukt. Bananene blir ikke spist da de er for grønne men druer var en suksess. Har opplevd flere ganger at frukt er dårlig/råtten. Dette er verken tilfredsstillende eller apetittelig for eleven. Har vært en del dårlig frukt tidligere,men hittil iår har det vært bra,håper at det fortsetter med det. Jeg synes det er merkelig at det gjøres forskjell på ordningen i skoler som har ungdomstrinn sammen med barneskole, der det er gratis frukt, og andre skoler, der det må betales. Det er ikke mye penger, men et prinsipp om likebehandling. Jeg synes det er veldig rart at så få andre i klassen til barnet mitt velger skolefruktordning. Det er jo faktisk kjempebillig. Kjempe godt tiltak for barna med frukt i skolen. Takk Ønsker mer variasjon i utvalget! Ønsker mer druer i beger og små gulrot i poser.

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011 Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse TNS Gallup, Mars 2011 Bakgrunn Det er per i dag to hovedordninger for frukt/grønt i grunnskolen: A) Gratis frukt/grønt - til elever i ungdomskolen (8.-10.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Ungdom og skolematvaner $ % Holbergprisen i skolen 1

Ungdom og skolematvaner $ % Holbergprisen i skolen 1 !""# $ % Holbergprisen i skolen 1 FORORD Denne forskningsrapporten er utarbeidet av fire elever fra VK1 ved Bergen Handelsgymnasium i Bergen. Elevene som har deltatt i prosjektet er Tale Bjerknes, Christina

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Ungdom ønsker at sunn mat blir mer tilgjengelig! SMS-konkurranse. Stor suksess med MER på idrettsarenaen

Ungdom ønsker at sunn mat blir mer tilgjengelig! SMS-konkurranse. Stor suksess med MER på idrettsarenaen frukt&grønt ET IDEMAGASIN TIL IDRETTS-NORGE OG KANTINEBRANSJEN FRA OPPLYSNINGSKONTORET FOR FRUKT OG GRØNNSAKER, SOMMER 2005 g ET IDEMAGASIN TIL IDRETTS-NORGE OG KANTINEBRANSJEN FRA OPPLYSNINGSKONTORET

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7%

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% BKS Snitt alle VO-skular Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% Kjønn Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% Alder Under 25 år 20,8% 12,4% 25-34 år 55,7% 42,7% 35-44 år 18,8% 28,4% 45-54 år 3,4% 14,5% 55 år

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1)

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) (1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) Innledning Deprimerte mennesker bebreider seg ofte for at de gjør for lite. De tenker at de ikke får til

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006 ARBEIDSNOTAT 39/2006 Synnøve S. Brandt Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Hvorfor spiser barn mer kjøtt enn fisk?

Hvorfor spiser barn mer kjøtt enn fisk? Hvorfor spiser barn mer kjøtt enn fisk? Innlevert av 1.-4 trinn ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2011 Vi har lært mye både barna og lærere. Ungene har vært med på å skrive på rapportene

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer