Undersøkelse om Skolefrukt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om Skolefrukt"

Transkript

1 Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2012 med Questback

2 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen. Blant nøkkelspørsmålene finner vi erfaringene med ordningen og hvordan selve skolefrukten smaker. Spørsmål om smak på frukten og erfaringer er kun stilt til respondenter der hvor eleven selv har vært med å svare sammen med den foresatte. I tillegg har vi spurt om forbruket av frukt og grønnsaker for eleven gjennom en gjennomsnittlig dag, blant annet for å kartlegge betydningen av at eleven deltar i Skolefrukt. Det har også vært med spørsmål kun til foresatte for å evaluere tiltak som ranselpost og bokbind. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av Questback, dvsat det er sendt e-post til foresatte som deltar i skolefruktordningen nå høsten 2012 med forespørsel om deltakelse. I alt ble det sendt ut 223 e-poster og vi fikk 281 svar. Det var 237 svar hvor eleven også deltok. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 3. oktober til 1. oktober. Tilsvarende undersøkelser i 2010 og 2011 ble gjennomført litt tidligere (månedsskifte september/oktober) Ansvarlig for gjennomføring og rapport: Tore Angelsen.

3 Oppsummering/konklusjoner Erfaringene med skolefrukt har vært stabil de siste tre årene og de fleste er positive. Druer og eple er de mest populære skolefruktene. Så følger banan, kiwi og gulrot i pose. Ingen av skolefruktene har en høy andel med «liker dårligst», slik at alleskolefruktene er viktige for å sikre god variasjon. Denne høsten har leverandører testet ut nye skolefruktprodukter som druer i beger og oppskjært frukt/grønt i små beger. Begge disse produktene ble av de fleste elevene bedre likt enn vanlige skolefrukter. Et produkt som druer i beger medfører at elevene blir enda mer fornøyd med Skolefrukt. Produkter som druer i beger ser ut til å øke generell fornøydhet på sikt. Uten denne type produkter er det en fare for at fornøydheten til Skolefrukt stadig vil bli dårligere. Det er nå fire ulike måter å betale for Skolefrukt på. Kortbetaling er klart mest vanlig, men opplysninger for å betale på giro via e-post, sms(ny) og faktura (ny) er også brukt. Foresatte er godt fornøyd med hvordan alle måtene å betale på fungerte. Materiellet fra Skolefrukt blir stort sett godt mottatt av foresatte og elever.

4 Generelle tilbakemeldinger på Skolefrukt

5 De fleste foresatte og elever har positiv erfaring med Skolefrukt og 7 gir terningkast eller. Tilbakemeldingene på generelle erfaringer har vært stabile de siste tre årene. Spørsmål til foresatt og elev: Hva er erfaringen med Skolefrukt hittil i høstsemesteret? Svar på en skala der er svært bra erfaring og 1 er svært dårlig erfaring. Tenk gjerne en terning der er beste terningkast og 1 er dårligst Eleven svarer sammen med foresatt (23) Eleven svarer sammen med foresatt (2020) Eleven svarer sammen med foresatt (387) Svært god erfaring () 3 2 Svært dårlig erfaring (1) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

6 Det er mange faktorer med frukten som gir positiv erfaring med Skolefrukt. 7 av 10 svarer at en får forskjellig frukt og at det er godt med frukt på skolen. Spørsmål til foresatt og elev som svarer eller på erfaring: Hva er det som oppleves som en god erfaring? Får forskjellig frukt Godt med frukt på skolen Liker frukt Får frukt hver dag 3 3 Sunt med frukt 2 1 Får bra frukt/god kvalitet/god 8 Får fersk frukt 0 1 Annet, spesifiser Eleven svarer sammen med foresatt (133) Eleven svarer sammen med foresatt (1131) Blant de som har dårlig erfaring (107 som har svart 1 eller 2 på erfaring) er det 1 som begrunner det med dårlig kvalitet/smak. 2 svarer for lite variasjon, 37 råtten eller for moden frukt og 3 med at det skulle vært oppdelt. Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

7 Det er en økning* i andel elever som oppgir at frukt er godt som en begrunnelse for å delta i skolefruktordningen. Spørsmål til foresatt og elev: Hvorfor er eleven med på Skolefrukt? Her kan en krysse av for flere alternativer. Eleven ønsker det selv Frukt er sunt Frukt er godt Fint når en er litt sulten på skolen Mor/far bestemmer God erfaring fra tidligere år Klassekameratene har også frukt Annet, spesifiser * Signifikant økning på nivå Eleven svarer sammen med foresatt (237) Eleven svarer sammen med foresatt (2013) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

8 Sammenliknet med frukt ellers har Skolefrukt holdt seg stabilt de siste tre årene. De fleste mener Skolefrukt smaker omtrent som frukt ellers. Spørsmål foresatt og elev: Hva synes eleven om frukten som han/hun får utdelt på skolen sammenliknet med frukten eleven spiser ellers (for eksempel hjemme)? Synes eleven at frukten som han/hun spiser på skolen smaker 2012 (231) (2017) (392) Mye bedre Litt bedre Omtrent det samme Litt dårligere Mye dårligere Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

9 Druer er kommet opp som den mest populære Skolefrukten. Eple er nå nummer 2 og banan nr. 3. Spørsmål til foresatt og elev: Hvilken frukt/grønnsak som Skolefrukt liker eleven aller best? Druer Eple Banan Kiwi Gulrot i pose Plomme Pære Nektarin Appelsin Fersken Klementin Gulrot, hel (232) 2011 (2022) 2010 (392) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

10 Det er flest som rangerer epler og druer blant de tre mest populære skolefruktene. Det er ingen av fruktene/grønnsakene som veldig mange liker dårligst. Alle ser derfor ut til å være viktige, også for å ha god variasjon. Spørsmål til foresatt og elev: Hvilken frukt/grønnsak som Skolefrukt liker eleven aller best, nr 2, nr 3 og dårligst? Druer Eple Banan Kiwi Gulrot i pose 9 12 Plomme 7 Pære 8 13 Nektarin Appelsin 10 Fersken Klementin 3 2 Gulrot, hel Nr 1 Nr 2 Nr 3 Dårligst Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback, oktober Utvalg: 232.

11 Tiltakene som ranselpost og nyhetsbrev er viktig for at foresatte skal melde seg på ordningen. Spørsmål til foresatt: Hvor fikk du informasjon om at du kunne abonnere på Skolefrukt? Her kan du krysse av for flere svar. Ranselpost fra skolen Visste om ordningen fra før Nyhetsbrev fra Skolefrukt Eleven min fortalte meg det Muntlig informasjon fra skolen Hjemmesiden til skolen Fra andre foresatte ved skolen Annet, spesifiser Høst 2012 (27) Høst 2011 (3830) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

12 Om betaling for Skolefrukten

13 7 av 10 foresatte betaler med kort, mens valgte å få tilsendt faktura Spørsmål til foresatt: Hvordan valgte du å betale for ordningen? Kort Bankgiro, betalingsinformasjon via e-post 18 2 Bankgiro, betalingsinformasjon via sms 3 Faktura tilsendt i posten Husker ikke Foresatte 2012 (278) Foresatte 2011 (3829) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

14 Foresatte var stort sett fornøyd med hvordan betalingen fungerte. Spørsmål foresatt: Hvor godt eller dårlig syntes du betalingen fungerte? Svar på en skala der er svært godt og 1 er svært dårlig. Kort (2977) Bankgiro, betalingsinformasjon via e- post (71) Bankgiro, betalingsinformasjon via sms (127) Faktura tilsendt i posten (21) (svært godt) (svært dårlig) Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

15 Det var flere som fikk betalt ved første forsøk i 2012 enn i 2011 * Spørsmål til foresatt: Fikk du betalt ved første forsøk, eller måtte du prøve to eller flere ganger for å få betalt med kort? Fikk betalt ved første forsøk Måtte prøve 2 til 3 ganger før jeg fikk betalt 8 12 Måtte prøve ganger eller flere før jeg fikk betalt Foresatte som betalte med kort (2971) Foresatte som betalte med kort (2703) * Signifikant forskjell på 1 -nivå. Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

16 Tilbakemelding på nye Skolefrukt produkter

17 77 liker beger med druer bedre enn vanlige skolefrukter. Spørsmål til foresatt og elev: Hvor godt eller dårlig liker eleven beger med druer sammenliknet med andre skolefrukter? 2012 Eleven svarer sammen med foresatt og bekrefter at har fått beger med druer (128) Liker beger med druer mye bedre Verken eller Liker beger med druer mye dårligere Liker beger med druer litt bedre Liker beger med druer litt dårligere Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

18 Beger med druer medfører større generell fornøydhet med skolefruktordningen. Det er klart flere foresatte og elever som har fått beger med druer som gir terningkast eller sammenliknet med de som ikke har fått. Spørsmål til foresatt og elev: Hva er erfaringen med Skolefrukt hittil i høstsemesteret? Svar på en skala der er svært bra erfaring og 1 er svært dårlig erfaring. Tenk gjerne en terning der er beste terningkast og 1 er dårligst Eleven svarer sammen med foresatt (23) Eleven svarer sammen med foresatt og har fått utdelt druer (127) Eleven svarer sammen med foresatt og har ikke fått utdelt druer (1118) Svært god erfaring () 3 2 Svært dårlig erfaring (1) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. * Av de som har fått beger med druer svarer 1,8 enten eller, mens tilsvarende andel for de som ikke har fått druer er 2,3. Signifikant forskjell på 1 -nivå.

19 Beger med druer medfører også at elevene oppfatter at Skolefrukten er like god som frukt en får ellers (like mange på bedre enn på dårligere). Blant de som ikke har fått utdelt druer i beger er det flere som mener at Skolefrukten smaker dårligere enn annen frukt sammenliknet med de som har fått produktet*. Spørsmål foresatt og elev: Hva synes eleven om frukten som han/hun får utdelt på skolen sammenliknet med frukten eleven spiser ellers (for eksempel hjemme)? Synes eleven at frukten som han/hun spiser på skolen smaker Eleven svarer sammen med foresatt (237) Eleven svarer sammen med foresatt og har fått utdelt druer (127) Eleven svarer sammen med foresatt og har ikke fått utdelt druer (1118) Mye bedre Litt bedre Omtrent det samme Litt dårligere Mye dårligere Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. * Av de som har fått beger med druer svarer 17, at skolefrukten smaker litt dårligere enn ellers, mens tilsvarende andel for de som ikke har fått druer er 2,. Signifikant forskjell på 1 -nivå.

20 Nye oppskårede produkter oppleves også mer positivt enn vanlige skolefrukter. Det er klart flere elever som liker nye oppskårede produkter bedre enn de som liker de dårligere sammenliknet med andre skolefrukter. Spørsmål til foresatt og elev: Hvor godt eller dårlig liker eleven dette produktet sammenliknet med andre skolefrukter? 2012 Eleven svarer sammen med foresatt og bekrefter at har fått dette oppskjærte produkt (70) Liker det oppskjærte produktet mye bedre Verken eller Liker det oppskjærte produktet mye dårligere Liker det oppskjærte produktet litt bedre Liker det oppskjærte produktet litt dårligere Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. De som likte de nye produktene dårligere svarte på et oppfølgingsspørsmål om årsak til dette. Flere pekte på at druene inneholdt sten, og det var noen kommentarer på at oppskjært frukt/grønt ble litt forringet, eksempel tørt, litt bløtt eller surt.

21 Hvor mye frukt og grønnsaker barna med Skolefrukt spiser totalt sett

22 Det er en økning i andelen som spiser 2, frukt eller mer fra 2011 til 2012 fra 33 til 39 *. Spørsmål foresatt og elev: Omtrent, hvor mye frukt spiser eleven vanligvis i løpet av en dag? Med vanlig frukt tenker vi for eksempel på et HELT eple eller en klase med druer (ikke fruktdrikk). Tenk på hva eleven spiser av vanlig frukt til sammen i løpet av en vanlig dag (23) (2020) (392) Mer enn 3 frukt 3 frukt Fra 2 til 3 frukt 2 frukt Fra 1 til 2 frukt 1 frukt Mindre enn 1 frukt Vet ikke * Signifikant forskjell på 9 nivå. Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

23 Det er nå 1 som oppgir at eleven spiser 2, porsjoner grønnsaker eller mer. Det er en økning fra 2010*. Spørsmål foresatt og elev: Omtrent, hvor mange porsjoner grønnsaker (ikke poteter) spiser eleven vanligvis i løpet av en dag? En porsjon kan for eksempel tilsvare en håndfull for eleven (233) (2017) 2010 (392) * Signifikant økning på nivå (12 til 1 ) Mer enn 3 porsjoner grønnsaker (p.g.) 3 p.g. Fra 2 til 3 p.g. 2 p.g. Fra 1 til 2 p.g. 1 p.g. Mindre enn 1 p.g. Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

24 Om materiellet fra Skolefrukt

25 av 10 foresatte kan huske å ha mottatt ranselposten. Det er en nedgang fra høsten 2011* Spørsmål til foresatt: Fikk eleven en siders brosjyre med informasjon om Skolefrukt nå ved skolestart (bilde av forsiden)? Ja 8 9 Nei 1 21 Vet ikke Foresatte (273) Foresatte (3828) * Signifikant forskjell på 1 -nivå. Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

26 Ranselposten blir stort sett godt likt Spørsmål foresatt: Hvor godt eller dårlig likte du denne brosjyren. Svar på en skala der er likte svært godt og 1 er likte svært dårlig. Ranselposten høst 2012 (21) (svært godt) (svært dårlig) Vet ikke De som svarte fra 1 til 3 ble spurt om hva som kan forbedres med brosjyren. Mange svarte at det var unødvendig med brosjyre og at informasjon på e-post ville holdt. Andre at brosjyren skulle vært mer rett på sak, og at en kunne informert bedre om selve ordningen (hva elevene fikk). Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

27 8 som har mottatt bokbind har benyttet det allerede eller har planer om å bruke det Spørsmål til foresatte med elev i. eller. klasse (108): Har eleven i. eller. klasse fått med seg ett elastisk bokbind hjem fra skolen? Spørsmål til foresatt som har mottatt bokbind: Har du benyttet dette bokbindet allerede? Ja Nei Vet ikke Foresatte med elev i enten. eller. klasse (1177) Har mottatt bokbind (72) Ja, på skolebok Ja, på annen bok Nei, men har planer om å bruke det Nei, vil nok ikke bruke det Vet ikke Foresatte med elev i enten. eller. klasse (108) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Det som ble likt med bokbindet er først og fremt at det er enkelt å ta på. God holdbarhet og fargerikt ble også nevnt som positivt. Mange av de som ikke vil bruke det hadde allerede satt på bokbind på bøkene.

28 Andre tilbakemeldinger Noen utvalget enkeltsvar som viser et spenn i tilbakemeldingene: Helt til slutt, er det noe du ikke har fått frem i svarene dine som du ønsker å gi oss i Skolefrukt tilbakemelding om? Hvis ja, skriv det ned her. Barn spiser mye mere frukt om frukten blir delt opp eller om lærerne hjelper barn til å dele opp. Ofte her hele epler med hjemme med ett tygg på, disse må da kastes. Jeg ønsker at lærerne skal involvere seg mer i fruktspisingen, og hjelpe barna til å spise mere frukt Barna liker godt å få frukt på skolen - "slik som de andre gjør". De ville heller ha skolefrukt enn frukt med fra hjemme. Barna melder om at de har vært tilfeller da da ikke har fått frukt fordi det har vært tomt. Barna savner jordbær som et fruktalternativ. Andrer bærsorter hadde også vært bra i beger Barna spiser mer av frukten, hvis den er kuttet opp eller kommer slik som druer og små gulrøtter. Får av og til med hele epler og appelsiner med hjem i sekken. Barnet synes at hun ikke får nok tid på skolen til å spise den frukten som blir tilbudt. Barnet melder om kjedelig frukt og tørre epler. Har ikke tenkt å fortsette med fruktordingen dersom dette fortsetter. Jeg fikk ikke informasjon om ordningen, slik dere sier dere har sendt ut ved skolestart. Barnet har ønsker som å få litt annet frukt som jordbær og mango. Andre råe grønnsaker er også et ønske. Tusen takk for en fantastisk ordning!!! Bra at det finnes et slikt tilbud! Bra at skolefrukt finnes!:) Bra greie for barna, de liker mer forskjellig frukt nå. Bra opplegg!pass på å holde kvalitet like høyt, spesielt ferske frukter + variasjon!lykke til ;- ) Bra tilbud, men urettferdig at 1-10 kl skoler får frukt gratis Bringbær og jordbær er ønsket som fruktmåltid en gang i blant. Den opplevde kvaliteten av skolefruktordningen har variert ila. De årene vi har deltatt. En viktig brikke i dette har vært skolens håndtering/administrering av ordningen. Vi opplever dette som bedre nå enn tidligere. Ser likevel at det er en viktig faktor. Det eneste jeg har og utsette på er at epler og litt hard frukt kunne vært delt opp i biter,, da det er mye løse tenner nå fortiden.. og at kiwien er vanskelig renske den..ellers uten om det syns jeg det er et godt tilbud til barna og er kjempeførnøyd... Det er dager hvor frukt ikke blir spist, kunne det vært en ide å tilby 2 ulike frukt hver dag så eleven kan velge. Eg trur borna hadde ete meire frukt og grønt om det var oppskjert på eit fat. Eg kunne ynskje at dei fekk meir grønnsaker. Då gjerne eit fruktmåltid og eit grønnsaksmåltid på skulen kvar dag, då alt var oppskåre. Eleven gav middels score på hva hun syntes om fruktordningen kun fordi hun har fått Kiwi og det liker hun ikke. Vi som foreldre er veldig fornøyde for da trenger vi ikke å tenke på frukt og jeg tror variasjonen blir større når den blir levert. Eleven savner eplebiter i småposer lik de som de serverer på mcdonalds. Eleven sier det er mye dårlig frukt. Eleven synes det er for ofte eple. Ellers er hun svært fornøyd med den frukten hun får. Foreldrene synes det er et veldig godt tilbud. Eleven vår var veldig fornøyd med druepakken, så hvis mulig ønsker han det hyppigere :-) Eleven ønsker at kavliteten på frukten blir bedre, spesielt bananene og at gulerøttene vaskes! Elevene mine synes gulrot med skall og pære går igjen ofte, det faller ikke i smak. Elevene synes ikke gulrot er noe særlig fordi den ikke er skrelt. Den er møkkete, hårete og lite appetitlig. Har fått tilbakemelding fra min datter vedrørenden div. frukt. Bananene blir ikke spist da de er for grønne men druer var en suksess. Har opplevd flere ganger at frukt er dårlig/råtten. Dette er verken tilfredsstillende eller apetittelig for eleven. Har vært en del dårlig frukt tidligere,men hittil iår har det vært bra,håper at det fortsetter med det. Jeg synes det er merkelig at det gjøres forskjell på ordningen i skoler som har ungdomstrinn sammen med barneskole, der det er gratis frukt, og andre skoler, der det må betales. Det er ikke mye penger, men et prinsipp om likebehandling. Jeg synes det er veldig rart at så få andre i klassen til barnet mitt velger skolefruktordning. Det er jo faktisk kjempebillig. Kjempe godt tiltak for barna med frukt i skolen. Takk Ønsker mer variasjon i utvalget! Ønsker mer druer i beger og små gulrot i poser.

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 0 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 13 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 13. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 11. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt

Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte som hadde elever

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 10 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 10. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Presentasjon skolefrukt oktober 2014

Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Hva har skjedd etter at gratisordningen opphørte i august Hva er utfordringene med abonnementsordningen Skolefrukt Hva gjøres for å møte utfordringene og for å øke

Detaljer

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Rapport Gjennomført oktober 2013 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra elever og foresatte på økologiske epler.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere Skolefrukt for våren 12. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høstsemesteret 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for høstsemesteret 12. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009 Undersøkelse om Skolefrukt i norske kommuner Rapport Gjennomført juni 2009 Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen var å få forståelse for hvordan ansatte i norske kommuner og politikere i kommunene

Detaljer

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 2008 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2008. Vi kan nå sammenlikne resultater

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført mars 2012 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Kostvaner hos skolebarn

Kostvaner hos skolebarn september/oktober 2003 Kostvaner hos skolebarn Elevskjema Skole: Klasse: ID: 1 Kjære skoleelev Vi ber deg om å hjelpe oss med et prosjekt om skolebarns matvaner. Denne undersøkelsen blir gjennomført i

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

*** Spm. 24X1 *** Nedenfor er det en rekke utsagn om FERSK FRUKT. Kryss av for de fruktene du synes passer til hvert av utsagnene.

*** Spm. 24X1 *** Nedenfor er det en rekke utsagn om FERSK FRUKT. Kryss av for de fruktene du synes passer til hvert av utsagnene. *** Spm. 24X1 *** Nedenfor er det en rekke utsagn om FERSK FRUKT. Kryss av for de fruktene du synes passer til hvert av utsagnene. Chi2 nivå(w): 5.0% og fedre- land Antall intervju 2883 1037 1846 258 760

Detaljer

Elevene skal finne frukt og grønnsaker gjemt i et virvar av bokstaver, tegne dem og undersøke med tanke på smaksopplevelser

Elevene skal finne frukt og grønnsaker gjemt i et virvar av bokstaver, tegne dem og undersøke med tanke på smaksopplevelser OPPGAVER BARNETRINNET 1 (3) Bokstav-virvar Elevene skal finne frukt og grønnsaker gjemt i et virvar av bokstaver, tegne dem og undersøke med tanke på smaksopplevelser S G E R K I W I G S I T R O N U U

Detaljer

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011 Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse TNS Gallup, Mars 2011 Bakgrunn Det er per i dag to hovedordninger for frukt/grønt i grunnskolen: A) Gratis frukt/grønt - til elever i ungdomskolen (8.-10.

Detaljer

Krypende post for februar

Krypende post for februar Krypende post for februar Lekegrupper: Vi har gjort noen endringer i forhold til lekegruppene da det har blitt forandringer i barnegruppen. Vi har nå 3 lekegrupper istedenfor 4. Det er blå, rød og gul

Detaljer

Versjon I, 11. august 2014. Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016

Versjon I, 11. august 2014. Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016 Versjon I, 11. august 2014 Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016 1 Innholdsfortegnelse Om Skolefrukt. side 3 Oversikt over tilgjengelige leverandører.. side 5 A2G Logistikk. side 7 Avigo

Detaljer

slik selger du spiseklar frukt

slik selger du spiseklar frukt slik selger du spiseklar frukt SUNNE alternativer Har VærT mangelvare UNDEr IDrETTSarraNGEmENTEr. I denne brosjyren finner du det du trenger å vite for å selge kuttet, spiseklar frukt på idrettsarrangementer.

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Rapport fra fruktstipend høsten 2011

Rapport fra fruktstipend høsten 2011 Rapport fra fruktstipend høsten 2011 1. Organisering: Noe av de viktigste med fruktordningen på stipendskolene er at det har engasjert hele skolen. Alle elever har fått mulighet til å spise frukt/grønt

Detaljer

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Innhold Forord... 3 1. Introduksjon... 4 2. Mat og drikke til lunsj... 5 3. Skolemat i forhold til kjønn... 9 4.

Detaljer

Undersøkelse om Fruktcupen

Undersøkelse om Fruktcupen Undersøkelse om Fruktcupen Rapport Fruktcupen Fruktcupen våren 2013 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å evaluere aktiviteten Fruktcupen for vårsemesteret 2013. Undersøkelsen ble sendt til

Detaljer

Anette Christine Iversen og Oddrun Samdal

Anette Christine Iversen og Oddrun Samdal Anette Christine Iversen og Oddrun Samdal HEMIL-rapport nr.2-2006 ISBN 13 978-82-7669-113-9 (pdf) ISBN 82-7669-113-7 (pdf) HEMIL-senteret Universitetet i Bergen 2006 Forord Senter for forskning om helsefremmende

Detaljer

Slik kutter og selger du frukt

Slik kutter og selger du frukt Slik kutter og selger du frukt Vi gir deg 50 % avslag på alle BAMA-produkter du kjøper til klubben i ditt hjerte. BAMA skal gjøre Norge ferskere og sunnere. BAMA sin visjon er å gjøre Norge ferskere og

Detaljer

Frukt og grønt i sjette

Frukt og grønt i sjette Frukt og grønt i sjette Nanna Lien for Elling Bere og Knut-Inge Klepp Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap Involverte i prosjektet Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

OBS! Spør alltid en voksen før du lager mat. Ha en voksen i nærheten mens du lager mat.

OBS! Spør alltid en voksen før du lager mat. Ha en voksen i nærheten mens du lager mat. OBS! Spør alltid en voksen før du lager mat. Ha en voksen i nærheten mens du lager mat. Tor og Mia elsker Superpizzaer. Superpizzaene er veldig gode og sunne. Hvis du ikke liker eller tåler noe av det

Detaljer

Hvorfor kaster vi så mye mat?

Hvorfor kaster vi så mye mat? Hvorfor kaster vi så mye mat? 7B Ålgård skole 2015/16 Andre, Annelin, Charlotte, Erik, Henriette, Henrik, Iselin, Joachim, Julie, Kristin, Oda, Per Kristian, Rosanne, Sebastian, Steffen, Tale, Tiril, Victoria

Detaljer

VEILEDER FOR KOSTHOLD -FOLKHEIM BARNEHAGE-

VEILEDER FOR KOSTHOLD -FOLKHEIM BARNEHAGE- VEILEDER FOR KOSTHOLD -FOLKHEIM BARNEHAGE- Frosta 2015 MÅL: Personal og foreldre skal få økt kunnskap knyttet til helse og livsstil DELMÅL: Barnehagen følger nasjonale retningslinjer for kosthold Fysisk

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Et undervisningsopplegg for 6. trinn utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet Smakssansen Grunnsmakene Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

VEILEDER FOR KOSTHOLD FOR SOLVANG BARNEHAGE

VEILEDER FOR KOSTHOLD FOR SOLVANG BARNEHAGE VEILEDER FOR KOSTHOLD FOR SOLVANG BARNEHAGE Frosta 2014 MÅL: Personal og foreldre skal få økt kunnskap knyttet til helse og livsstil DELMÅL: Barnehagen følger nasjonale retningslinjer for kosthold Fysisk

Detaljer

91300 SOFT COTTON A K I J H B D E F C G

91300 SOFT COTTON A K I J H B D E F C G 91300 SOFT COTTON A K I J H B F D E C G Versjon 2 91300 FRUKT TIL BARNAS DESSERTBORD GARNKVALITET Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m) GARNALTERNATIV Super Soft Cotton GARNMENGDE Oransje:

Detaljer

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager Enkle og supergode oppskrifter På tur Friluftseminar for barnehager Tirsdag 29. april 2014 Hovedretter Pizza italian style - oppskrift for to pizzaer, beregn èn pizza til ca. 6 barn Pizzabunner, to stk:

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Et undervisningsopplegg for 6. trinn utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet Smakssansen Grunnsmakene Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Oppdrag Matforskning!

Oppdrag Matforskning! Oppdrag Matforskning! 1 Side Forskningsrådets skoletilbud Forskningsdagene 16. til 27. september Forskningskampanjen Nasjonal kampanje i forbindelse med Forskningsdagene Årets Nysgjerrigper Forskningskonkurranse

Detaljer

Folkehelsekonferansen 30.10.14 29.10.2014

Folkehelsekonferansen 30.10.14 29.10.2014 HELSE, TRIVSEL OG LÆRING Kosthold i barnehage og skole Fysisk aktivitet i barnehage og skole Aktiv Horten Helsetjenesten for barn og unge Forskning for å fremme inntak av grønnsaker (UIO) barnehagebarn

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Et undervisningsopplegg for 6. trinn utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakene Forsøk 1 Forsøk

Detaljer

Hjemmeoppgave til faktaark nr 9: Hva husker dere fra HEIA på 6. trinn?

Hjemmeoppgave til faktaark nr 9: Hva husker dere fra HEIA på 6. trinn? Hjemmeoppgave til faktaark nr 9: Hva husker dere fra HEIA på 6. trinn? Som en del av HEIA-prosjektet på 7. trinn får dere en hjemmeoppgave sammen med faktaarkene. Vi i prosjektgruppen oppfordrer 7. klassingen

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Våre vanligste frukter 2

Våre vanligste frukter 2 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 6. mai 2004 Våre vanligste frukter 2 På denne siden presenterer vi en rekke frukter som det

Detaljer

Meny for livsstilsfasen - Norge

Meny for livsstilsfasen - Norge Meny for livsstilsfasen - Norge Uke 1 Frokost: Dag 1 Valg 4 Yoghurt naturell med eplebiter og kanel, samt hardkokt egg FLYTTBART VALG Omelett med urter og tomater, stekt i olivenolje. En håndfull bær.

Detaljer

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet bilde er fra E. sin hage Hva har vi gjort i september Vi har hatt en fantastisk høst med mye varmt og solrikt vær.. I mat-uken var vi i hagen og hentet

Detaljer

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut.

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Grunnlaget for gode helsevaner legges i oppveksten, derfor er det viktig

Detaljer

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper A. Knivredskaper Sett alltid knivredskapet inn i skjæreposisjon 1. Det eneste unntaket er når du skal skjære i 8 biter (se pkt. B). Skjæreposisjon 1 Skjæreposisjon 2 Løft opp øvre skjæredel for å sette

Detaljer

Blakli barnehager. Kostholdsplan

Blakli barnehager. Kostholdsplan Blakli barnehager Kostholdsplan Blakli barnehager ønsker i samarbeid med foreldre og barn å opplyse, tilby og tilberede god, sunn og fristende mat i barnehagen. Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie

Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie Hvordan du starter dagen er essensielt for optimal energi og helse. Det som mange av oss har oversett er hva vi spiser til frokost. Er du som jeg vokst opp

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Et undervisningsopplegg for 6. trinn utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet Smakssansen Grunnsmakene Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON:

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON: Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet ForMat er nærings livets satsing for å redusere mengden mat som kastes i hele verdikjeden. Målet er å bidra til å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015.

Detaljer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Standardrapport Totalt antall besvarelser: 54 I hvilken by deltok du på årets Barnebymarsj? 1% 7% 19% Bergen Kristiansund Levanger Lillestrøm Mo i Rana Oppdal 15% Oslo

Detaljer

Undersøkelse om Fruktcupen

Undersøkelse om Fruktcupen Undersøkelse om Fruktcupen Rapport Fruktcupen Fruktcupen våren 2014 Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å evaluere aktiviteten Fruktcupen for vårsemesteret 2014. Undersøkelsen ble sendt til alle

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 1 ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er: Opplysningskontoret for frukt og grønt Skolefrukt, Økern torg 1, Postboks 187 Økern 0510 Oslo Kontaktperson hos

Detaljer

FESTMAT I BARNEHAGEN. Holane 12, 6770 Nordfjordeid tlf 47 39 54 64

FESTMAT I BARNEHAGEN. Holane 12, 6770 Nordfjordeid tlf 47 39 54 64 Sjokoladekake i langpanne og muffins med nonstopp er enkelt å ty til når barn skal feire. Dette kan godt avløysast av nye og meir spennande godbitar og delikatesser som er minst like lette å lage. FESTMAT

Detaljer

Vi bygger vår kostholdsplan på nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, utgitt av Sosial og helse direktoratet.

Vi bygger vår kostholdsplan på nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, utgitt av Sosial og helse direktoratet. Vi bygger vår kostholdsplan på nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, utgitt av Sosial og helse direktoratet. Vi ønsker at barnehagen og foreldrene skal være bevisste på gode matvaner

Detaljer

Månedens resept/idé Figur marsipan

Månedens resept/idé Figur marsipan Månedens resept/idé Figur marsipan Condifa har en veldig god spisemarsipan med en ikke for bitter, fin rund mandelsmak. Den inneholder 43 % søte spanske mandler. For å komme frem til denne typen spisemarsipan,

Detaljer

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Andel norske varer i forhold til import. Forbruksutviklingen siste 10 år

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Andel norske varer i forhold til import. Forbruksutviklingen siste 10 år Totaloversikten Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter 2004 2013 Oppdatert pr. 19. mars 2014 Forbruksutviklingen siste 10 år Andel norske varer i forhold til import Drivere for et økt forbruk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Innledning Innhold I denne kokeboken har vi laget enkle oppskrifter der NutriniKid Multi Fibre nøytral inngår som en viktig ingrediens. Dette er ment som et

Detaljer

SMOOTHIES. Enklere blir det ikke

SMOOTHIES. Enklere blir det ikke BlåBokstaver Foto: Lisa Westergaard varenr. 2011 11/30 000 Revidert 2011. 6.opplag SMOOTHIES Enklere blir det ikke Tips og råd på www.melk.tv Nå kan du få mange gode tips og råd til matlaging og ernæring

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

FRISKE TENNER FÅR DU VED Å

FRISKE TENNER FÅR DU VED Å FRISKE TENNER! FRISKE TENNER FÅR DU VED Å spise sunn mat til faste måltider godt for kropp og tenner drikke vann når du er tørst, mellom måltidene og om natten pusse tenner morgen og kveld med fluortannkrem

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Navn: with Timon and Pumbaa:

Navn: with Timon and Pumbaa: Skjema for håndvask Timon og Pumbaa har lært at for å bli kvitt bakterier, må du vaske hendene med såpe og varmt vann i minst 20 sekunder. Vask hendene i det du tror er 20 sekunder. Få noen til ta tiden

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2011/2012 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2011/2012 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2011/2012 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan siden oktober 2011, og tiden er nå inne for evaluering i form av rapport. Vi kommer til

Detaljer

Frisk frukt på jobben!

Frisk frukt på jobben! Frisk frukt på jobben! Frukt fra HeltOpplagt gjør arbeidsdagen hyggeligere! Gjør en avtale med oss og få de tre første ukene gratis! RING 0 23 46 Fra ca kr 4 per person/dag! Sunnere Renere Enklere Fruktige

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler i prosjekt Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen:

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen: Livet på avdelingen: Feiekosten er en stor favoritt for tiden. Vi har mange flinke feiere som feier både gulv og tepper.. Krypende post Uke 42 Epledagen: Fredag 17.oktober var det epledagen!! Dette ønsket

Detaljer

Velkommen til Åpen gård 26. april 2015. Vitaminfest! Aktivitetshefte Vi ønsker deg en festlig vitaminopplevelse! www.geitmyra.no

Velkommen til Åpen gård 26. april 2015. Vitaminfest! Aktivitetshefte Vi ønsker deg en festlig vitaminopplevelse! www.geitmyra.no Velkommen til Åpen gård 26. april 2015 Vitaminfest! Aktivitetshefte Vi ønsker deg en festlig vitaminopplevelse! www.geitmyra.no VELKOMMEN TIL GEITMYRA OG VELKOMMEN TILBAKE Geitmyra matkultursenter for

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Iskalde. nytelser. oppskrifter

Iskalde. nytelser. oppskrifter oppskrifter Iskalde nytelser Det bugner av lekre råvarer som jordbær, bringebær og friske meloner. Press godsakene til deilige og næringsrike juicer og juicepops! Syndig godt, men også stappfullt av vitaminer,

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

Bordvers. Ormen den lange krøyp som en slange - "slangebevegelser" med den ene hånda. Tok seg en pære - strekker armen og liksom plukker en pære

Bordvers. Ormen den lange krøyp som en slange - slangebevegelser med den ene hånda. Tok seg en pære - strekker armen og liksom plukker en pære Bordvers Ormen den lange Ormen den lange krøyp som en slange - "slangebevegelser" med den ene hånda Under et gjerde - ene hånda "kryper" under andre armen Tok seg en pære - strekker armen og liksom plukker

Detaljer

Mine første norske ord

Mine første norske ord Astrid Brennhagen Mine første norske ord Muntlig språktrening for nybegynnere Lærerveiledning Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post:

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer

Salater fra Montebello

Salater fra Montebello Salater fra Montebello Grønn linsesalat 6 dl grønne linser 1 ½ pakke med ruccula 6 stenger stangselleri 300 g feta i tern 6 ss ristet pinjekjerner 9 ss hvitvinseddik Litt salt Litt chilisaus 9 ss olje

Detaljer

Kommunal ernæringspolitikk

Kommunal ernæringspolitikk Kommunal ernæringspolitikk Kari Hege Mortensen/Rådgiver ernæring 18.03.2009 19.03.2009 1 RETT TIL MAT- (Helsedirektoratet) Ikke bare nok, men også rett til et ernæringsmessig kosthold som gir grunnlag

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

DEILIGE DRIKKER. Friske tørsteslukkere du kan lage selv. Friske fristelser i NORGE. underveis. Du finner alle våre restauranter på:

DEILIGE DRIKKER. Friske tørsteslukkere du kan lage selv. Friske fristelser i NORGE. underveis. Du finner alle våre restauranter på: Friske fristelser i NORGE Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com * HVAM DEILIGE DRIKKER Friske tørsteslukkere du kan lage selv LIER SØR*/NORD HOLMESTRAND Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge

Detaljer

PRIMITIV MAT. EMNEKURS 18. april 2015. Kan være både avansert og enkelt. Alternativer til pølse på pinne. Mat på leir og tur

PRIMITIV MAT. EMNEKURS 18. april 2015. Kan være både avansert og enkelt. Alternativer til pølse på pinne. Mat på leir og tur EMNEKURS 18. april 2015 PRIMITIV MAT Kan være både avansert og enkelt Alternativer til pølse på pinne Mat på leir og tur Maten er fra 30 år i 1. Øyestad speidergruppe Even Spiggersoppe a la Skauholmen

Detaljer

Tre sett med oppgaver for mattebingo for 5. trinn Tips Lett 3,5 12,5 180 1/2 1/4 4/5 250 44,4 40,4

Tre sett med oppgaver for mattebingo for 5. trinn Tips Lett 3,5 12,5 180 1/2 1/4 4/5 250 44,4 40,4 Tre sett med oppgaver for mattebingo for 5. trinn Det er laget 3 sett med oppgaver som skal løses uten penn og papir. Ett sett med oppgaver består av lette spørsmål, ett med middels og det siste settet

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Middag for store og små

Middag for store og små ToppMats arnekasse 3 personer, 4 middager Uke 12, 2014 Middag for store og små Ukens meny fra ToppMat: Kyllingklubber med gylne søtpoteter og agurkog avokadosalat Mandelbakt sei med potetstappe og råkostsalat

Detaljer

MILJØHANDLINGSPLAN 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

MILJØHANDLINGSPLAN 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE MILJØHANDLINGSPLAN 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Kort beskrivelse av enheten: Sandbakken barnehage er en liten privat barnehage, som holder til i Kvenildveien på Heimdal, en mil sør for Trondheim. Barnehagen

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april

Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april Optimal ernæring for idrettsutøvere Inneholder tilstrekkelig med næringsstoff for opprettholdelse, vedlikehold og vekst

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer