Undersøkelse om Skolefrukt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om Skolefrukt"

Transkript

1 Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2016 med Questback

2 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen. Blant nøkkelspørsmålene finner vi erfaringene med ordningen og hvordan selve Skolefrukten smaker. Spørsmål om smak på frukten og erfaringer er kun stilt til respondenter der hvor eleven selv har vært med å svare sammen med den foresatte. Det har også vært med spørsmål kun til foresatte for å evaluere tiltak som ranselpost. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av Questback, dvs. at det er sendt e-post til foresatte som deltar i skolefruktordningen høsten 2016 med forespørsel om deltakelse. Undersøkelsen ble sendt til foresatte i hele Norge. I undersøkelsen ble det sendt ut 2868 e-poster og vi fikk 82 svar, en svarprosent på 17. Det var 2595 svar hvor eleven også deltok. På enkelte spørsmål vil utvalget være noe lavere da vi kun har tatt med de som har svart på spørsmålet. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 20. oktober til 3. november Tilsvarende undersøkelse årene før ble gjennomført i omtrent samme periode. Ansvarlig for gjennomføring og rapport: Tore Angelsen.

3 Oppsummering/konklusjoner Foresatte og elever sin vurdering av Skolefrukt har vært relativt lik de siste årene. Fire av fem elever som svarer sammen med foreldrene sine er på positiv side når det gjelder erfaringer, og de fleste liker også skolefruktene godt. Når elevene sammenlikner skolefruktene med frukt de spiser ellers er det flest som mener det er omtrent likt, men det er noen flere på dårligere enn bedre. De fleste elevene spiser Skolefrukten i storefri, men det er også relativt mange som spiser den i en egen fruktstund i et friminutt/klassetime før eller etter matpausen. De som spiser frukten i en egen fruktstund er mer fornøyd med Skolefrukt generelt og har også en bedre oppfattelse av selve frukten som blir utdelt. Årsaken til dette kan være at en da har mer fokus på at Skolefrukten skal spises og det kan også være at de da får mer tid til å spise den opp. I storefri skal elevene også ha annen mat og drikke. Av de som har Skolefrukt er det totalt 6 av 10 som også har Skolemelk Det er elever i 1. klasse som i størst grad både har Skolefrukt og Skolemelk. Andelen som har begge deler synker systematisk med stigende klassetrinn. Ranselpost er fortsatt viktigste informasjonskilde til ordningen med Skolefrukt, og denne gangen var det flere som kunne huske å ha mottatt den enn året før. Refleksene til elevene kan ha bidratt til dette. De fleste likte ranselposten og satt pris på refleksen og bli minnet på påmelding. Et klart mindretall var negative og de mente informasjonen var unødvendig.

4 Generelle tilbakemeldinger på Skolefrukt fra elevene

5 De fleste foresatte og elever har positiv erfaring med Skolefrukt og tilbakemeldingene på generelle erfaringer har vært stabile de siste syv årene. Spørsmål til foresatt og elev: Hva er erfaringen med Skolefrukt hittil i høstsemesteret? Svar på en skala fra svært bra erfaring (blidt fjes) til svært dårlig erfaring (surt fjes) Eleven svarer sammen med foresatt (2592) Eleven svarer sammen med foresatt (3077) Eleven svarer sammen med foresatt (330) 2013 Eleven svarer sammen med foresatt (2650) 2012 Eleven svarer sammen med foresatt (2365) 20 - Eleven svarer sammen med foresatt (2020) Eleven svarer sammen med foresatt (387) Svært bra erfaring (6) Svært dårlig erfaring (1) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

6 Det er mange gode erfaringer med Skolefrukt og de har holdt seg stabile de siste årene. Det er noen færre som har svart «sunt med frukt» sammenliknet med årene før. * Spørsmål til foresatt og elev som svarer 5 eller 6 på erfaring: Hva er det som oppleves som en god erfaring? Godt med frukt på skolen Liker frukt Får forksjellig frukt Får frukt hver dag Sunt med frukt Får bra frukt/god kvalitet/god smak Får fersk frukt Annet, spesifiser Eleven svarer sammen med foresatt (102) Eleven svarer sammen med foresatt (1637) Eleven svarer sammen med foresatt (1799) De som har dårlig erfaring, svart 1 eller 2, begrunner dette mest med dårlig kvalitet. Men også for lite variasjon og ønske om oppdelt frukt blir svart. Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. * = Signifikant forskjell, 5 - nivå

7 De fleste elever har likt Skolefruktene godt, og det er på samme nivå som årene før. Spørsmål til foresatt og elev: Og tenk på alle Skolefruktene som du har fått denne høsten. Hvor godt eller dårlig har du likt Skolefruktene? Svar på en skala fra svært godt (blidt fjes) til svært dårlig (surt fjes) Eleven svarer sammen med foresatt (2583) Eleven svarer sammen med foresatt (3077) Eleven svarer sammen med foresatt (3296) Eleven svarer sammen med foresatt (268) Svært godt (6) Svært dårlig (1) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

8 De fleste mener at Skolefrukt smaker som frukt de spiser ellers. De siste fire årene har dette vært stabilt. Spørsmål foresatt og elev: Hva synes eleven om frukten som han/hun får utdelt på skolen sammenliknet med frukten eleven spiser ellers (for eksempel hjemme)? Synes eleven at frukten som han/hun spiser på skolen smaker 2016 (2590) (3082) (3303) (268) (2361) (2017) (392) Mye bedre Litt bedre Omtrent det samme Litt dårligere Mye dårligere Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

9 Tilbakemelding på Skolefruktprodukter fra foresatte

10 83 av de foresatte oppfatter kvaliteten på Skolefrukt som bra (fra til 6 på skalaen). Spørsmål til foresatt: Hvordan oppfatter du som foreldre/foresatt følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala fra svært bra (6) til svært dårlig (1).: Kvaliteten på frukten som blir delt ut til elevene Foresatte (32) Foresatte (5129) Foresatte (5103) Foresatte (105) Svært bra (6) Svært dårlig (1) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Foresatte som har svart «vet ikke» er ikke med i resultatet.

11 3 av foresatte oppfatter variasjon på Skolefrukt som bra (fra til 6 på skalaen). Spørsmål til foresatt: Hvordan oppfatter du som foreldre/foresatt følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala fra svært bra (6) til svært dårlig (1).: Variasjon på frukten som blir delt ut til elevene Foresatte (336) Foresatte (623) Foresatte (5090) Foresatte (107) Svært bra (6) Svært dårlig (1) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

12 Når elevene spiser Skolefrukt og hvordan dette påvirker fornøydhet Om de også har Skolemelk

13 6 av 10 elever svarer at de vanligvis spiser frukten i storefri. Det er også relativt mange elever som har en egen frukt-tid enten før eller etter storefri. Spørsmål til foresatt og elev: Når/hvilket tidspunkt er det eleven vanligvis spiser Skolefrukt? Et friminutt før storefri 10 I en klasssetime før storefri I storefri (samtidig som matpakken) svarer at det varierer 2 annet 2 vet ikke Et friminutt etter storefri I en klassetime etter storefri Prosent Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

14 Elever med egen frukt-tid svarer i større grad enn elever med frukt i storefri at de har meget positiv erfaring (enten 6 eller 5) med Skolefrukt. * Spørsmål til foresatt og elev: Hva er erfaringen med Skolefrukt hittil i høstsemesteret? Svar på en skala fra svært bra erfaring (blidt fjes) til svært dårlig erfaring (surt fjes). Med egen frukt-tid har enten eleven svart at han/hun spiser frukten i et friminutt eller klassetime før eller etter storefri Eleven har egen frukt-tid (68) Eleven spiser frukt i storefri (1528) Varierer (25) Svært bra erfaring (6) Svært dårlig erfaring (1) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. * = Signifikant forskjell 1 - nivå

15 Elever med egen frukt-tid svarer i større grad enn elever med frukt i storefri at de har likt Skolefruktene meget godt (enten 6 eller 5). * Spørsmål til foresatt og elev: Og tenk på alle Skolefruktene som du har fått denne høsten. Hvor godt eller dårlig har du likt Skolefruktene? Svar på en skala fra svært godt (blidt fjes) til svært dårlig (surt fjes). Med egen frukt-tid har enten eleven svart at han/hun spiser frukten i et friminutt eller klassetime før eller etter storefri Eleven har egen frukttid (681) Eleven spiser frukt i storefri (152) Varierer (253) Svært godt (6) Svært dårlig (1) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. * = Signifikant forskjell 1 - nivå

16 Elever med egen frukt-tid svarer i større grad enn elever med frukt i storefri at de synes Skolefrukt smaker bedre (enten mye eller litt) enn frukt de spiser ellers. * Spørsmål foresatt og elev: Hva synes eleven om frukten som han/hun får utdelt på skolen sammenliknet med frukten eleven spiser ellers (for eksempel hjemme)? Synes eleven at frukten som han/hun spiser på skolen smaker Med egen frukt-tid har enten eleven svart at han/hun spiser frukten i et friminutt eller klassetime før eller etter storefri Eleven har egen frukt-tid (68) Eleven spiser frukt i storefri (1529) Varierer (253) Mye bedre Litt bedre Omtrent det samme Litt dårligere Mye dårligere Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. * = Signifikant forskjell 1 - nivå

17 Av de som har Skolefrukt er det totalt 6 av 10 som også har Skolemelk. Det er flest i 1. klasse som har begge deler, og så synker dette med stigende alderstrinn. Spørsmål til foresatt og elev: Er eleven denne høsten også med på ordningen med Skolemelk? Totalt (2590) klasse (615) klasse (18) klasse (339) klasse (30) klasse (292) 6. klasse (218) klasse (2) klasse (8) klasse (66) klasse (3) Ja Nei Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

18 Om materiellet fra Skolefrukt

19 Tiltakene som ranselpost og nyhetsbrev er viktig for at foresatte skal melde seg på ordningen. Spørsmål til foresatt: Hvor fikk du informasjon om at du kunne abonnere på Skolefrukt? Her kan du krysse av for flere svar. Ranselpost fra skolen Visste om ordningen fra før Nyhetsbrev fra Skolefrukt Eleven min fortalte meg det Muntlig informasjon fra skolen Hjemmesiden til skolen Fra andre foresatte ved skolen Annonser på Internett/Facebook Annet, spesifiser Høst 2016 (820) Høst 2015 (512) Høst 201 (5617) Høst 2013 (95) Høst 2012 (276) Høst 20 (3830) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

20 Det var klart flere som gjenkjente ranselposten høsten 2016 enn året før. 2016: Fikk eleven, ved skolestart, en konvolutt som inneholdt en brosjyre med informasjon om Skolefrukt samt en refleks utformet som en frukt? Refleksen kunne enten være utformet som en banan (bildet), et eple eller en pære. 2015: Fikk eleven, ved skolestart, en folder med informasjon om Skolefrukt med ett av disse bildene og teksten Skolefruktstart på forsiden? Ja 0 65 Nei Vet ikke Foresatte (598) Foresatte (56) 201 (timeplan): (bokbind): (folder, sider): 58 Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

21 Ranselposten høst 2016 hadde flere entusiaster (6 på liker) sammenliknet med ranselpostene høst 2015 og 201. * Spørsmål foresatt 2016: Hvor godt eller dårlig likte du denne konvolutten med brosjyre og refleks? Svar på en skala der 6 er likte svært godt og 1 er likte svært dårlig. Ranselposten høst 2016 (2960) Ranselposten høst 2015 (201) Ranselposten høst 201 (2926) Ranselposten høst 2013 (3570) Ranselposten høst 2012 (251) (svært godt) (svært dårlig) Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. * Signifikant forskjell på 1 nivå.

22 Det som ble likt med ranselposten var mye knyttet til nyttig informasjon og refleksen. Utvalgte svar: Spørsmål foresatt 2016 som svarte fra til 6 på hvor godt en likte konvolutt med brosjyre og refleks: Hva likte du med konvolutten, brosjyren og refleksen dere fikk? 681 svar inneholdt noe med informasjon 636 svar inneholdt noe med refleks 106 svar inneholdt noe med brosjyre Hva likte du med konvolutten, brosjyren og refleksen dere fikk? Alltid greit med informasjon og reflekser blir det aldri nok av Alltid greit med informasjon, og min sønn digget refleksen :-) Alt - det var en flott konvolutt, brosjyren gav god og fullstendig informasjon, og refleksen - ja den må man vel se på som en fantastisk bonus :) Alt.. var veldig glad vi fikk dette skrivet, banan refleksen henger på sekken hennes og hun spiser opp frukten hun får.. hun syntest det er mye kjekkere å få frukt på skolen som en overraskelse enn at hun vet hva hun får i sekken. Tommel opp. Alt sammen var veldig fin og barn var fornøyd med refleksen.brosjyren er enkelt og med god nyhet. At barna fikk refleks som vi kunne henge på sekken At de skulle begynne med skolefrukt!!!! supert tiltak At det blir sunn mat på skolen, at mennesker støtter ting annerledes enn pølse, bolle, amerikanske mat (fordi det der er ikke helt naturlig) og brosjyren var profesjonelt! At det fulgte med en refleks, at den var informativ og godt design. At det fulgte med noe fornuftig i pakken, og informasjon om skolefrukt At det var god informasjon om ordningen osv, og refleksen var stilig! :) At jeg fikk en reminder på å bestille At vi fikk informasjon om ordningen, og at det lå ved en artig refleks. At vi fikk med oss informasjon om mulighetene man hadde. At vi fikk refleks og sånn sett ble påminnet om refleksbruk. At viktig å spise frukt Att jeg da fikk info om hvordan skolefritid ordningen fungerer. Visste ingenting om dette fra før av. Reflekser er jo alltids kjekt. Bare det at det settes fokus på sunne og gode matpakker for de små fremadstormende Barnevennlig og likevel tydelig informasjon for oss foreldre. Morsom refleks som barnet likte godt. Bra info og artig med refleks til ungane. Bra informasjon, fargerik og refleksen var helt topp og ble tatt i bruk med en gang. Bra informasjon, fint med refleks, og fokus på helse, velvære og sikkerhet. Brosjyren hadde bra informasjon om hvordan vi bestiller frukt, også refleksen barnet mitt var glad i. Brosjyren inneholder lite opplysninger. Refleksen er fin å ha på sekken. Den positive vinklingen på frukt som helsemat. Og refleksen som min sønn likte. Den var appellerende Den var oversiktlig og informativ. Og ga både foreldre og elev lyst til å prøve ordningen. Den vekket interesse for hva dette kunne være for noe. Den virket ikke som et kommersielt budskap, men mer som et fint og nøytralt tilbud.

23 Utvalgte svar fortsetter: Hva likte du med konvolutten, brosjyren og refleksen dere fikk? Der var det informasjon om skolefrukt og hvordan man skulle melde seg på. Design og gratis refleks - kjempebra! Det begynner å bli mørkt så refleksen ble puttet på sekken. Brosjyren forberedte eleven på at det ble frukt hver dag Det er bra at alle vet om skolefrukt og at det er jo litt kult med reflekser da Det er fint med en påminnelse om hvor viktig "frukt og grønnsaker" er for kosthold våre. Barna var veldig glad for reflexene. Det hørtest så utrolig fint ut med skolefrukt, for det stod at barna får i seg fem om dagen og får fersk frukt hver dag. Det informeres om hvilke frukt som er med i ordningen, og pris pr dag. Og et stort pluss med en kul banan-refleks! Det virket som en påminnelse om å bestille frukt i år også. Det å få ungene til selv å kunne være med å bestemme om de vil ha frukt eller ikke. Da kunne de se på denne kovolutten. En god påminnelse til å bestille skolefrukt Fint utformet brosjyre med flotte illustrasjoner og profesjonell layout. Men: informasjonen hadde vi fra før og den ble i grunnen kastet med det samme. Fint utformet med enkel, oversiktlig og nyttig informasjon. Fint med refleks, da dette er en svært nyttig "gave". Fokus og engasjement rundt frukt som en del av daglig kosthold! For barna er refleksen favorit. Voksne finner mye informasjon i brosjyren Foreldrene likte at brosjyren var godt beskrivende og mye konkret informasjon. Barnet likte spesielt godt refleksen. God info, kjekt med refleks. Et tilbud vi ikke visste om, og ville gjerne tilby barnet Informasjonen i brosjyren. Samt kjekt med en ny refleks - alltid nyttig! Informativ og enkel. Gøy med relfleks for barna. Og vi trenger alltid flere reflekser, denne var fin og viser sunne ting. Likte fokus på fruktordningen og en praktisk refleks Likte godt informasjonen Morsomt for eleven å få refleks, og informativ brosjyre. Nyttig informasjon og påminnelse om skolefrukt Påminnelse om dette viktige tiltaket + trafikksikkerhet. Påminnelse om fordelen med frukt/grønt. Refleks Refleks er en kjempe bra veien for barna til å tenke på å ta frukt hver dag. Brosjyren var veldig klart skrevet Refleks er forbruksvare, godt med flere Ungene elsker refleks. Brosjyren inneholder den informasjonen vi trengte for å bestille skolefrukt. Ungene likte refleksen. De vil ha en til ;-) Ungene synes det var stas å ville gjerne ha frukt. ungene var veldig begeistret over refleksen. informativ og ryddig brosjyre :) Ungene var veldig glade for refleksene

24 Det var kun 1 av 10 som var noe negative til ranselposten og blant disse svarte en del at papir og materiell var unødvendig. Spørsmål foresatt 2016 som svarte fra 1 til 3 på hvor godt en likte konvolutt med brosjyre og refleks: Hva var det du ikke likte du med konvolutten, brosjyren og refleksen dere fikk? Utvalgte svar: 33 svar inneholdt noe med unødvendig Hva var det du ikke likte med denne konvolutten med brosjyre og refleks? Den var sikkert ok, men har ikke lest så nøye i den Denne refleksen er tull og ikke brukbar. jeg synes det er tull og veldig uvennlig for miljøet. Gi en bedre presang eller gjør det ikke. Det var ikke noe galt med brosjyre og refleks, men jeg foretrekker å få informasjon tilsendt digitalt, slik at det ikke blir unødig papirsøppel. Refleks er en god "Give Away" - det har man alltid bruk for. Det hadde holdt med en refleks med skolefrukt.no på - evt et fengende slagord som får folk til å huske å melde på ungene. Det var ikke noe galt med den egentlig, vi kjente jo ordningen fra før slik at vi følte ikke helt behovet for informasjonen og sånn sett var den litt unødvendig. Det var uinteressant med brosjyren, da jeg allerede har fått med meg all infoen fra websidene fra før. Refleksen var fin den, det er fint å få fornyet refleksene sine innimellom. Dårlig informasjon. Satt igjen med flere ubesvarte spørsmål. Dårlig refleks. Bedre med refleksbånd Eleven syns ikke refleksen var brukervennlig nok. En 7. klassing bryr seg lite om en refleks. Sikkert en fin ting til 1. klasse... Refleksen er altfor liten i størrelse.. Skjønte ikke poenget med refleks eller brosjyre. Om skolen hadde informert via sms elle på.nett hadde vært like bra. Frukt hadde vi bestilt avhengig av refleks og brosjyre. Skulle ønske ressursene ble brukt på variert og god frukt i stedet. Synes det er unødvendig materiell. Har den info jeg trenger fra før.

25 Av de 65 som bekrefter å ha mottatt refleksen er det 3 av som enten har benyttet/benytter eller vil bruke den. Spørsmål til foresatte: Fikk eleven, ved skolestart, en konvolutt som inneholdt en brosjyre med informasjon om Skolefrukt samt en refleks utformet som en frukt? Refleksen kunne enten være utformet som en banan (bildet), et eple eller en pære. Spørsmål til foresatt som bekrefter å ha mottatt ranselpost: Har dere benyttet denne refleksen, kommer dere til å bruke den eller vil dere ikke bruke denne? (295 respondenter) Ja 65 Har benyttet/benytter refleksen 2 Nei 26 Kommer til å bruke refleksen 3 Vet ikke 9 Kommer ikke til å bruke refleksen Prosent Vet ikke Prosent Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

26 Oppfattelse av Skolefrukt sett fra de lokale leverandørene

27 Bama Hamar leverer til skoler der elever og foresatte er mest fornøyd med Skolefrukt høsten 2016 Gjennomsnitt Leverandør Totalscore Elevene svarer sammen med foresatt: Hva er erfaringen med Skolefrukt hittil i høstsemestere t? Svar på en skala fra svært bra erfaring (blidt fjes) til svært dårlig erfaring (surt fjes). Elevene svarer sammen med foresatt: Og tenk på alle skolefruktene som du har fått denne høsten. Hvor godt eller dårlig har du likt skolefruktene? Svar på en skala fra svært godt (blidt fjes) til svært dårlig (surt fjes). Hvordan oppfatter du som foreldre/foresat t følgende egenskaper ved skolefruktordni ngen? Svar på en skala der 6 er svært bra og 1 svært dårlig.: Kvaliteten på frukten som blir delt ut til elevene Hvordan oppfatter du som foreldre/foresat t følgende egenskaper ved skolefruktordni ngen? Svar på en skala der 6 er svært bra og 1 svært dårlig.: Variasjonen på frukten som blir delt ut til elevene Utvalg. Hva er erfaringen med Skolefrukt hittil i høstsemestere t? Svar på en skala fra svært bra erfaring (blidt fjes) til svært dårlig erfaring (surt fjes). Utvalg. Og tenk på alle skolefruktene som du har fått denne høsten. Hvor godt eller dårlig har du likt skolefruktene? Svar på en skala fra svært godt (blidt fjes) til svært dårlig (surt fjes). Utvalg. Hvordan oppfatter du som foreldre/foresat t følgende egenskaper ved skolefruktordni ngen? Svar på en skala der 6 er svært bra og 1 svært dårlig.: Kvaliteten på frukten som blir delt ut til elevene Utvalg. Hvordan oppfatter du som foreldre/foresat t følgende egenskaper ved skolefruktordni ngen? Svar på en skala der 6 er svært bra og 1 svært dårlig.: Variasjonen på frukten som blir delt ut til elevene Bama Hamar,52,67,63,7, Bama Stavanger,8,57,9,59, Bama Ålesund,7,56,53,56, Bama Vestfold,6,61,55,8, Odd Langdalen Oslo,,65,8,6, Fruktringen Oslo,,65,3,55, Bama Bodø,2,51,57,7, Bama Trondheim,2,57,53,3, Bama Sogn,1,67,60,2 3, Bama Østfold,0,7,6,53, Bama Agder,39,3,39,, Bama Drammen,37,5,0,3, Ferske Fristelser,3,51,39,3, Bama Telemark,33,32,37,0, Bama Oslo,26,32,32,26, A2G Logistikk,25,52,32,2 3, Bama Bergen,2,38,29,23, Bama Tromsø/Olav Aakre,23,38,39,15 3, Bama Kristiansund,15,1,21,23, Norge totalt,37,9,3,2, Bama totalt,37,9,,1, På alle de spørsmålene har elever og foresatte svart på en skala fra 6 til 1 der 6 er svært bra/svært godt og 1 er svært dårlig. Totalscoe er et gjennomsnitt av gjennomsnittet på de spørsmålene hvor hvert spørsmål har lik vekt. Leverandører/avdelinger med færre enn 30 vurderinger på ett eller flere av de spørsmålene er ikke med i rangeringen. Utvalget for Norge og Bama totalt er derfor større enn det som fremkommer ved å summere tabellen.

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 01 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2015 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2013 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever. Gjennomført mai 2017 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever. Gjennomført mai 2017 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever Gjennomført mai med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2012 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 0 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Skolefruktansvarlige Gjennomført for vårsemesteret 2017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret

Detaljer

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Rapport Gjennomført oktober 2013 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra elever og foresatte på økologiske epler.

Detaljer

Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt

Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte som hadde elever

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 11. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt

Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2015 med Questback Om undersøkelsen (i) Formål: Kartlegge om størrelsen på epler (konvensjonell) har noen betydning for oppfattet

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 2010 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2010. På sentrale spørsmål kan

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 10 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 10. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

Presentasjon skolefrukt oktober 2014

Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Hva har skjedd etter at gratisordningen opphørte i august Hva er utfordringene med abonnementsordningen Skolefrukt Hva gjøres for å møte utfordringene og for å øke

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 13 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 13. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høstsemesteret 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for høstsemesteret 12. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 16 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 16. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere Skolefrukt for våren 12. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for våren 2008 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for våren 2008 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt Gjennomført for våren 2008 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2008. Vi kan nå sammenlikne resultater med

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009 Undersøkelse om Skolefrukt i norske kommuner Rapport Gjennomført juni 2009 Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen var å få forståelse for hvordan ansatte i norske kommuner og politikere i kommunene

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 2008 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2008. Vi kan nå sammenlikne resultater

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for høsten 2007 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for høsten 2007 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt Gjennomført for høsten 2007 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2007. Dette er spesielt interessant da

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 2014 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 2014. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført mars 2012 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Fruktcupen

Undersøkelse om Fruktcupen Undersøkelse om Fruktcupen Rapport Fruktcupen Fruktcupen våren 2013 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å evaluere aktiviteten Fruktcupen for vårsemesteret 2013. Undersøkelsen ble sendt til

Detaljer

Kostvaner hos skolebarn

Kostvaner hos skolebarn september/oktober 2003 Kostvaner hos skolebarn Elevskjema Skole: Klasse: ID: 1 Kjære skoleelev Vi ber deg om å hjelpe oss med et prosjekt om skolebarns matvaner. Denne undersøkelsen blir gjennomført i

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut.

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Grunnlaget for gode helsevaner legges i oppveksten, derfor er det viktig

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Innhold Forord... 3 1. Introduksjon... 4 2. Mat og drikke til lunsj... 5 3. Skolemat i forhold til kjønn... 9 4.

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Rapport fra fruktstipend høsten 2011

Rapport fra fruktstipend høsten 2011 Rapport fra fruktstipend høsten 2011 1. Organisering: Noe av de viktigste med fruktordningen på stipendskolene er at det har engasjert hele skolen. Alle elever har fått mulighet til å spise frukt/grønt

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke

Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke Dette lurer vi på Problemstilling - grenser Vi diskuterte og lagde problemstillinger som

Detaljer

Oppsummering/konklusjon

Oppsummering/konklusjon Sunne matvarer Oppsummering/konklusjon De fleste i Norge er opptatt av å spise sunne matvarer i hverdagen. Både kjønn og utdannelse har betydning for hvor opptatt en er av dette, og spesielt kvinner med

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

OKTOBER Hva gjorde vi i september?

OKTOBER Hva gjorde vi i september? OKTOBER 2017 September har vært en fin måned på Romlingene. Vi har kost oss ute i godt vær og nytt å kunne leke i tynne klær. Vi har en fast gjeng på dissene som har det sosialt og kjekt sammen, men godt

Detaljer

Hjemmeoppgave til faktaark nr 9: Hva husker dere fra HEIA på 6. trinn?

Hjemmeoppgave til faktaark nr 9: Hva husker dere fra HEIA på 6. trinn? Hjemmeoppgave til faktaark nr 9: Hva husker dere fra HEIA på 6. trinn? Som en del av HEIA-prosjektet på 7. trinn får dere en hjemmeoppgave sammen med faktaarkene. Vi i prosjektgruppen oppfordrer 7. klassingen

Detaljer

Skolemelksordningen på Internett!

Skolemelksordningen på Internett! Skolemelksordningen på Internett! En guide for skolemelksansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du må gjøre er å registrere skolen din. Velkommen til skolemelksordningen

Detaljer

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 25 av 42 studenter deltok i evalueringen (dvs. 60 %) Forelesningene Forelesningene har vært bra. Fint at man kan følge med i kompendiet samtidig som

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Bokuka på Voksentoppen skole Mål: Øke elevenes leselyst

Bokuka på Voksentoppen skole Mål: Øke elevenes leselyst Bokuka på Voksentoppen skole 2017 Mål: Øke elevenes leselyst I bokuken har vi hatt som mål å øke elevenes leselyst. I håp om å få til dette har vi: Lånt nye og spennende bøker fra Deichmanske bibliotek.

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Frukt og grønt i sjette

Frukt og grønt i sjette Frukt og grønt i sjette Nanna Lien for Elling Bere og Knut-Inge Klepp Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap Involverte i prosjektet Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Velkommen til SFO foreldremøte Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Agenda SFO info Dagsplan Mål Aktiviteter Forventninger Plasstyper Praktisk info Garderoben Stille rom 18.09.2015 2 SFO INFO 92 flotte

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 «Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 For å forhindre frafall er faglig støtte prosjektets viktigste tiltak. Høsten 2013 startet 118 jenter i første studieår på studieretningene

Detaljer

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker?

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c Eiksmarka skole Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c, Eiksmarka skole Deltagere: Wilhelm, Ivar, Oskar, Gustav, Andreas, Anders, Magnus, Kristian,

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR 2014. Hei alle sammen! Tusen takk for enda en fin måned sammen med deres små herlige barn. Nå er februar også gått og vi merker på barnegruppen at de er blitt større

Detaljer

Prosjektevaluering 2014

Prosjektevaluering 2014 Prosjektevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Dramatisering av Skinnotten Periode: uke 13-25 1. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Etter bokstavprosjektet startet vi opp med samtaler og en

Detaljer

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse Er det håp for havet? Dagsopplegg for 1.-4. klasse For det enkelte mennesket er havet uendelig stort. Men kan vi bruke havet som søppelkasse, og samtidig tro at vi kan høste av havets ressurser i all fremtid?

Detaljer

Skolemåltidsprosjektet

Skolemåltidsprosjektet Skolemåltidsprosjektet i NT Hva har vi lært av prosjektskolene? Anne Sigrid Haugset og Gunnar Nossum, TFoU Hva har vi gjort: Dokumentert ordningene med skolemåltid på fire skoler gjennom besøk, intervjuer

Detaljer

Folkehelsekonferansen 30.10.14 29.10.2014

Folkehelsekonferansen 30.10.14 29.10.2014 HELSE, TRIVSEL OG LÆRING Kosthold i barnehage og skole Fysisk aktivitet i barnehage og skole Aktiv Horten Helsetjenesten for barn og unge Forskning for å fremme inntak av grønnsaker (UIO) barnehagebarn

Detaljer

MILJØHANDLINGSPLAN 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

MILJØHANDLINGSPLAN 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE MILJØHANDLINGSPLAN 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Kort beskrivelse av enheten: Sandbakken barnehage er en liten privat barnehage, som holder til i Kvenildveien på Heimdal, en mil sør for Trondheim. Barnehagen

Detaljer

Evaluering av UngdomsBirken sykkel - September 2013

Evaluering av UngdomsBirken sykkel - September 2013 Evaluering av UngdomsBirken sykkel - September 2013 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere

Detaljer

DAGS-AKS Kringsjå Aktivitetsskole Januar 2017

DAGS-AKS Kringsjå Aktivitetsskole Januar 2017 DAGS-AKS Kringsjå Aktivitetsskole Januar 2017 Intervju: AKS-LEDER Hva gjør vi på Kringsjå Aktivitetsskole? Hvordan er det egentlig å være AKS-leder på Kringsjå? På AKS gjør vi mye gøy. Vi har mange forskjellige

Detaljer

LEIRELVAPOSTEN JANUAR 2014

LEIRELVAPOSTEN JANUAR 2014 LEIRELVAPOSTEN JANUAR 2014 Da er januar måned snart over og det er på tide og evaluere måneden. Det har vært så mye spennende som har skjedd. Mange fine turer, kunst aktiviteter, samlingsstunder, og vi

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

UngdomsBirken løp 2013

UngdomsBirken løp 2013 UngdomsBirken løp 2013 Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset AS på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere til UngdomsBirken løp 2013. Vi

Detaljer

GALLERYWALK 2013 Foreldremøte 7 mai 2013

GALLERYWALK 2013 Foreldremøte 7 mai 2013 2013 Ideer til innhold og aktiviteter for satsingsområdet? Helsefremmende barnehage Foreldrenes tilbakemeldinger: 5 om dagen Sunn /usunn mat og ulike mattyper laget ute over bål Utetid/ aktivitet, mat

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Resutater. Lillehammer, juli 2015. Kjersti Isaksen. Markeds- og sponsorkoordinator Birken AS. HalvBirken løp

Resutater. Lillehammer, juli 2015. Kjersti Isaksen. Markeds- og sponsorkoordinator Birken AS. HalvBirken løp 2015 Resutater Denne rapporten er utarbeidet av Birken AS på bakgrunn av en markedsundersøkelse gjennomført i Questback. Undersøkelsen ble sendt pr. e-post til alle deltakere som startet i 2015, mandag

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER

SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER Rapport fra en kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført høsten 2011 på Borg, Kalnes, Malakoff og Mysen videregående

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

Krypende post for februar

Krypende post for februar Krypende post for februar Lekegrupper: Vi har gjort noen endringer i forhold til lekegruppene da det har blitt forandringer i barnegruppen. Vi har nå 3 lekegrupper istedenfor 4. Det er blå, rød og gul

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

Periodereferat FSK uke 48-52

Periodereferat FSK uke 48-52 Periodereferat FSK uke 48-52 Turer: I denne perioden har det blitt turer til litt forskjellige steder. Været (snø)har utfordret oss noen ganger så da har vi valgt å spise i barnehagen og gått en tur i

Detaljer

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned:

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned: APRIL PÅ SIRKELEN Vi har fått en liten smak av våren, selv om det fortsatt er ganske vått og "klinete " ute. Vann og leire er gode nyheter for barna. Det fører med seg mye fin vann lek og mange våte og

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss.

Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss. Herre skole Dato: 11.12.17 Foreldreinfo Herre skole nr. 04 2017-18 Til foreldre og foresatte Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss.

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen.

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen. Da var vi kommet i gang med høsten, og vi har vært utrolig heldige med det flotte været som vi har hatt. Vi har kost oss både inne og ute i barnehagen. Hadde vært utrolig fint om vi kunne fått dette været

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Standardrapport Totalt antall besvarelser: 54 I hvilken by deltok du på årets Barnebymarsj? 1% 7% 19% Bergen Kristiansund Levanger Lillestrøm Mo i Rana Oppdal 15% Oslo

Detaljer

1. Presentasjon av personalet. 2. Presentasjon av foreldrene. 3. Presentasjon av primærbarn. 4. Valg av SU/ AU. 5. Dagsrytmen på avdelingen

1. Presentasjon av personalet. 2. Presentasjon av foreldrene. 3. Presentasjon av primærbarn. 4. Valg av SU/ AU. 5. Dagsrytmen på avdelingen 1. Presentasjon av personalet 2. Presentasjon av foreldrene 3. Presentasjon av primærbarn 4. Valg av SU/ AU 5. Dagsrytmen på avdelingen 6. Ukesplan for Lifjell 7. Løveungene 8. Trollungene 9. Månedsplanen/

Detaljer