Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016"

Transkript

1 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole

2 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme timer, og noen slitsomme, mens de har jobbet med Nysgjerrigperoppgave. Både elever og lærer har likt dette veldig godt, og syns det har vært moro å forske. Forskning er gøy! Vi håper at dere som leser forskningsrapporten liker den og ser at vi har lært mye. 14. mars 2016, Hedemarken friskole, Løten Hovedveileder: Evelyn Flugstad Deltakere i prosjektet: Marcus, Emilie, Noah, Aster, Victoria, Alejandro, Teyus, Benjamin, Esther, Elisa, Samuel, Eskil og Emil 2

3 Innhold Forord s. 2 Innhold s Plan for prosjektet vårt s Dette gjorde vi s. 5 Uke 1 og 3 Hva lurer vi på? s. 5 Uke 4 Hva vil vi forske på? s. 5 Uke 5 Vi lager observasjonsskjemaer s. 6 Uke 6 Observasjon s. 7 Uke 7 - Spørreskjema s. 9 Uke 9 Intervju s. 10 Uke 10 registrering s Dette har vi funnet ut s. 12 Om hypotese 1 s. 12 Om hypotese 2 s. 12 Om hypotese 3 s. 12 Om hypotese 4 s. 12 Om hypotese 5 s Dette har vi lært av å forske s. 13 Mange ting s. 13 Nye hypoteser s Fortelle til andre s. 14 Foreldremøte s. 15 Fellessamling s. 15 Vi deler prosjektrapporten vår s Avslutning s.16 3

4 1. Hva vil vi finne ut? (Dette lurer jeg på) 1. Plan for prosjektet vårt Leker gutter mest med gutter og jenter med jenter? Vi vil se på 1. til 7. klasse 2. Hypotesene våre (Hva vi tror) 1. Gutter leker mest med gutter og jenter mest med jenter på skolen 2. Gutter og jenter liker å leke forskjellige ting og tenker forskjellig 3. Gutter og jenter leker mer sammen hjemme 4. Det er forskjell på hvilket klassetrinn. I 1. klasse leker både gutter og jenter 5. Når man blir større vil man ikke leke sammen for at andre ikke skal syns det er rart 3. Legge en plan Vi vil spionere på de andre elevene i friminuttene i en uke Vi skal stå i vindu i skolebygget og noen skal være ute Noen skal ta bilder Kontaktlærer må skrive en e-post til alle lærerne og fortelle at vi tar bilder, og at vi ikke skal bruke noe bilde uten at vi hadde spurt dem vi kan kjenne igjen om vi får lov Vi vil bruke skjemaer vi har laget selv til å skrive ned om de som leker sammen er gutter eller jenter Den første uka er det hemmelig hva vi skal forske på, så ikke noen gutter begynner eller slutter å leke med jenter eller jenter begynner eller slutter å leke med< gutter fordi de hører at vi forsker på det Hvis noen spør hva vi gjøre sier vi bare «Vi jobber med et Nysgjerrigperprosjekt, og det er hemmelig denne uka» Vi vil lage spørreskjema som vi skal gi til de andre klassene uka etterpå Vi skal også svare på spørreskjemaene og vi skal ikke skrive navn på dem 4. Hente opplysninger Vi følger planen som over 5. Fortelle til andre Vi vil fortelle de andre på skolen hva vi har funnet ut Vi vil fortelle elevene på småtrinnet om det på en fellessamling Vi vil gi rapporten vår til alle klassene på skolen Vi vil gi rapporten til lærerne Skype med en elev som har slutta og fortelle om prosjektet 4

5 2. Dette gjorde vi Uke 1 Hva lurer vi på? Lærer la ut rosa Post-it-lapper som vi kunne skrive spørsmål vi lurte på. Det kom flere spørsmål de først to ukene, så glemt vi det. Uke 3 Hva mer lurer vi på? Vi tok fram spørsmålene og skrev dem på tavla. Da kom det mange flere spørsmål. Vi satt strek over noen av fakta-spørsmålene som vi like gjerne kunne lese om i bøker, eller som var for stort for oss å forske på. Det var spørsmål som Emils sitt om «Hvorfor trenger man mat?» og Benjamin sitt «Hvordan lager men et fly?» Vi ble enige om å tenke på hvilket av følgende to spørsmål vi skulle forske på: et spørsmål Aster hadde om Leker gutter mest med gutter og jenter med jenter? Eller et som både Aster, Esther og Eskil hadde vært inne på: Hva slags mat spiser vi? Uke 4 Hva vil vi forske på? Ulike spørsmål som vi foreslo å forske på Vi ble enige om å forske på Leker gutter mest med gutter og jenter med jenter? 5

6 Uke 5 - Vi lager observasjonsskjemaer Vi laget forslag til hvordan vi kunne skrive ned det vi observerte om hvem som leker med hverandre. k, o-ø.åæp ccf Eskils forslag til registreringsskjema Noahs forslag til registreringsskjema Emilies forslag til registreringsskjema Noen begynte å skrive ned spørsmål til spørreskjemaet vårt. Emil og Teyus Noah, Marcus og Benjamin Elisa og Victoria 6

7 Uke 6 Observasjon Vi begynte å spionere på tirsdag. To elever fikk med seg fotoapparat ut i 1. friminutt, mens resten spredte seg på skolen og spionerte fra vinduene på lageret, i 2. etg. på bygget til småtrinnet, fra biblioteket i huset til mellom og ungdomstrinnet, fra vinduene på sløyden og to gikk bak et hushjørne. Observasjon eller spionasje i skolegården Observasjon eller spionasje i skolegården Aster observerer fra lageret Samuels billedobservasjon Elisas billedobservasjon i skolegården Etterpå fant vi ut at vi egentlig ikke hadde funnet ut så mye, for alle hadde jo sett skolegården samtidig, så vi visste ikke om det var de samme elevene vi hadde skrevet ned. Det skjønte vi da vi så på bildene som Aster og Noah hadde tatt, for da sa mange «De så jeg også!». Ferdig utfylte skjemaer og analyse av et skjema fra 1. observasjonsdag 7

8 Vi ble enige om at på torsdag måtte vi gjøre det annerledes. Læreren skulle sette opp en plan så alle spionerte litt hver i pargruppene sine torsdag, fredag og mandag uka etterpå. I tillegg skulle pargruppene ta bilder i hvert sitt friminutt. Denne planen fulgte vi. Skjemaet for når vi skulle spionerer og ta bilder hang innenfor døra til klasserommet. Det var litt vanskelig for noen å lese et skjema første gangen, men så lærte vi oss det. På tirsdag begynte vi også å se på spørreskjema. Vi snakket om at det var lurt at det var et skjema for gutter og et for jenter, så ble de lettere å forstå. På fredag jobbet vi videre med spørreskjemaet. Vi fant ut at vi kunne ha ulike tegn øverst på arket til gutter og jenter. Det kom fram mange forslag. For eksempel foreslo Emilie at vi kunne tegne en sol på jentenes og en bil på guttenes, og Samuel en katt på guttenes og et smil på jentenes. Vi fant også ut at vi kunne ha forskjellig farge på skjemaer til gutter og jenter, og det kom inn 2 ulike forslag for hver skjema. Vi bestemte oss for at vi kunne velge for jenter først, og stemme ved å rekke opp hånda på om det skulle være lysegrønt eller rosa. Både gutter og jenter kunne stemme, og lysgrønt ble valgt. Etterpå valgte vi lilla for guttene sitt skjema. Det kom inn 7 forslag for hver skjema på ting vi kunne tegne øverst på arket. Det ble litt vanskelig å velge ved å rekke opp hånda. Noen foreslo at vi kunne trekke, så det gjorde vi. Det ble «jente» på jenteskjemaet og «snøfnugg» på gutteskjemaet. Vi fant ut at det var lurt å ta med spørreskjemaet til 1. klasse og intervjue dem i stedet, for at de skulle fylle ut selv, siden ikke alle kan lese. Vi fant ut at det var viktig at de måtte svare på hvilken klasse de gikk i, siden vi trodde det var forskjell på 1. til 7. klasse. De skulle ikke skrive navnet sitt. Det kunne hende noen ikke ville skrive at de hadde lyst til å leke med gutter eller jenter hvis de ikke pleide å gjøre det, men hadde lyst til det. Vi ble enige om å spørre om disse tingene: Leker du med jenter/gutter på skolen? Leker du med jenter/gutter hjemme? Hvis du ikke gjør det, hvorfor ikke? Har du lyst til å leke med gutter/jenter? Vi har en Nysgjerrigperkontakt som heter Ingebjørg. Hun var lærer før, for de som går i 4. klasse nå. Hun foreslo at vi skulle gjøre spørsmålene veldig enkle og ikke spørre hvorfor-spørsmål. Hun foreslo at vi kunne intervjue noen fra hver klasse i sted, og da kunne de fortelle mer. 8

9 Uke 7 - Spørreskjema På mandag ble vi enige om å bruke spørreskjemaet som læreren hadde laget. Hun hadde skrevet det var blitt enige om. Marcus tegnet figur på jenteskjema og Elisa på gutteskjema. Vi brukte skolekatalogen til å finne ut hvor mange gutter og hvor mange jenter det er i 1. til 7. klasse, skrev det på tavla og regnet sammen hvor mange skjemaet vi trengte til hver. Noah og Elisa ble med på kopirommet og laget 57 lilla skjemaer til gutter og 44 lysegrønne skjemaer til jenter. Da fant vi ut at det er 101 elever fra 1. til 4. klasse. Resten av klassen så på registreringsskjemaene de hadde brukt da vi spionerte, for å se på hva vi har funnet ut. Læreren vår sendte en e-post til de andre lærerne og sa at vi kom til å komme for å levere spørreskjemaer i 2. time på tirsdag. Tirsdag gikk vi to og to til 3., 4. 5., 6. og 7. klasse. Vi banket på døra og sa at vi skulle levere spørreskjemaer, og spurte om de kunne fylle ut med en gang, eller om læreren deres kunne ta dem og gjøre det når det passa for dem, og legge skjemaene i hylla til læreren vår etterpå. Det passa for alle klassene utenom 6. klasse, som hadde Mat og helse, at de gjorde det med en gang. Vi venta til de var ferdige og så møttes vi alle i biblioteket, for noen ble fort ferdig og noen brukte litt tid. Eskil og Emilie har banket på i 7. klasse Alejandro deler ut spørreskjema i 7. kl Marcus i 5. kl Fredag registrerte alle sammen et spørreskjema hver på Excel. Det var gøy å se at tallene ble regnet sammen av seg selv. Samuel og Benjamin registrere på Excel Teyus og Alejandro Esther og Elisa 9

10 Uke 9 Intervju På tirsdag var vi på uteskolen med 1. klasse. Da intervjuet vi 1. klassingene. Vi var to fra klassen vår som intervjuet en 1. klassing av gangen. Vi brukte spørreskjemaet vårt, men vi spurte dem også om hvorfor de likte å leke eller ikke leke med gutter eller jenter. Vi hadde funnet ut at det kanskje hadde vært lurt å spørre om det også. Esther og Victoria intervjuer en 1. klassing Emil og Elisa 1. kl. intervju ved bålet 1. klasse svar på hvorfor de leker med motsatt kjønn Esther om å intervjue På fredag begynte vi å se på hva vi hadde funnet ut. Vi hadde fått inn skjemaer fra 40 jenter og 48 gutter fra 1. til 7. klasse. Det betyr at det bare var 4 jenter og 7 gutter vi ikke fikk noe skjema fra. Det var noen få som ikke hadde krysset av på alle spørsmålene. Det var veldig mange skjemaer, og ikke så lett å forstå alt sammen, så vi forsto at vi måtte registrere alt først. Uke 10 registrering På mandag registrerte vi ferdig spørreskjemaene. Alle hadde øvd en gang, så nå jobbet vi sammen i pargruppene våre og registrerte en klasse hver. Det var ganske vanskelig for noen, men vi fikk det til etter hvert. En leste skjemaet og en først inn i Excel. Vi byttet på og gjorde det annenhver gang. Til slutt laget læreren vår en oversikt på et skjema over hva vi hadde funnet ut fra hver klasse. Tirsdag snakket vi om hva vi hadde funnet ut når vi så på oversikten over registreringsskjemaene. 10

11 Dette fant vi ut om guttene av skjemaene LEKE MED GUTTER 37 gutter lekte med gutter hver dag og 10 av og til på skolen, og 1 aldri 19 lekte med gutter hver dag hjemme, 25 av og til og 4 aldri LEKE MED JENTER 10 gutter lekte med jenter hver dag, 32 noen ganger og 6 aldri på skolen 10 gutter lekte med jenter hver dag hjemme, 19 av og til og 13 aldri, 6 svarte ikke 8 gutter hadde lyst til å leke med jenter hver dag, 30 av og til og 10 aldri på skolen 6 gutter hadde lyst til å leke med jenter hver dag, 28 hjemme og 14 aldri NOEN Å LEKE MED Ingen skrev at de aldri hadde noen å leke med på skolen 2 av de som svarte lekte verken med gutter eller jenter hjemme Dette fant vi ut om jentene LEKE MED JENTER 28 jenter lekte med jenter hver dag, 11 av og til og 1 aldri på skolen 13 lekte med jenter hver dag hjemme, 24 av og til og 3 aldri LEKE MED GUTTER 6 jenter lekte med gutter hver dag, 26 noen ganger og 8 aldri på skolen 8 jenter lekte med gutter hver dag hjemme, 27 noen ganger og 4 aldri 9 jenter hadde lyst til å leke med gutter hver dag, 27 av og til og 4 aldri på skolen 9 jenter hadde lyst til å leke med gutter hver dag, 29 av og til og 2 aldri hjemme NOEN Å LEKE MED Ingen skrev at de aldri hadde noen å leke med på skolen for de som krysset av for at de ikke lekte med samme kjønn, krysset av at de lekte med motsatt kjønn. 2 av de som svarte, lekte verken med gutter eller jenter hjemme 11

12 3. Dette har vi funnet ut Om hypotese 1 Gutter leker mest med gutter og jenter mest med jenter på skolen Da vi observerte, ble vi overrasket over at det var mange gutter og jenter som lekte sammen på alle trinn, flere enn vi trodde det skulle være. Vi kunne se på skjemaene at det var som vi trodde på forhånd, at gutter lekte mest med gutter og jenter mest med jenter. Siden vi både så det når vi observerte og når vi så på skjemaene er vi er ganske sikre på at gutter leker mest med gutter og jenter mest med jenter på skolen. Sånn er det i hvert fall på skolen vår. Det var flere jenter som hadde lyst til å leke med gutter på skolen enn gutter som hadde lyst til å leke med jenter. Det er flere jenter som svarer at de har lyst til å leke med gutter enn de som gjør det. Vi lurer fortsatt på hvorfor de ikke gjør det. Kanskje vi kan finne det ut, hvis vi jobber med et prosjekt til neste år om gutter og jenter tenker og leker forskjellig. Om hypotese 2 Gutter og jenter liker å leke forskjellige ting og tenker forskjellig Vi oppdaget at det tar tid å forske på noe, og at en kanskje ikke rekker alt en har tenkt før tida er ute. Vi fikk ikke tid til å forske på dette med om gutter og jenter liker å leke forskjellige ting og tenker forskjellig. Dette vil vi gjerne finne ut mer av, så kanskje vi vil forske på det til neste år. Om hypotese 3 Gutter og jenter leke mer sammen hjemme Guttene svarte at de leker mindre med jenter hjemme enn på skolen, mens jentene svarte at de leker mer med gutter hjemme enn på skolen. Noen av guttene hadde ikke svart, så da er det litt vanskelig å vite. Det vi kunne se var at det var mange gutter som ikke hadde lyst til å leke med jenter hjemme, selv om de gjorde det, og flere jenter har lyst til å leke med gutter enn de som gjør det. Vi rakk ikke å intervjue andre enn 1. klasse om hvorfor de likte/ikke likte å leke med motsatt kjønn. 1. klassingene syns ikke det var lett å svare på, men en jente sa at hjemme hadde hun bare gutter å leke med, og da likte hun å gjøre det hver dag. En gutt sa at kanskje man liker å leke med gutter på skolen, men hjemme vil en leke med jenter fordi en for eksempel har kusinene sine på besøk. Om hypotese 4 Det er forskjell på hvilket klassetrinn. I 1. klasse leker både gutter og jenter Vi oppdaget at i alle klasser var det mange som likte å leke med motsatt kjønn av og til. Det var bare 14 stykker av de som svarte på hele skolen som aldri lekte med motsatt kjønn, 6 gutter og 8 jenter. De var spredt over flere klassetrinn. Vi tror kanskje at det er forskjell fra klasse til klasse og fra elev til elev, og ikke hvilket trinn de går på. 12

13 Om hypotese 5 Når man blir større vil man ikke leke sammen for at andre ikke skal syns det er rart På spørreskjemaene var det ikke noen stor forskjell på de store og de små hva de svarte om det å like å leke med motsatt kjønn. Derfor tror vi ikke at det stemmer at elever syns det er mer flaut når en blir større. I hvert fall ikke på vår skole. Mange ting 4. Dette har vi lært av å forske Da vi observerte, oppdaget vi at når alle gjorde det samtidig kunne vi ikke egentlig vite hvor mange som lekte med gutter og jenter den dagen, for kanskje vi så på akkurat de samme flere ganger. Det kan være ganske vanskelig å forske. Vi tror at vi kanskje gjorde noen feil når vi registrerte, og det var ikke lett å observere. Vi visste ikke sikkert hvem vi skulle skrive ned og hvem vi ikke skulle skrive ned. Vi kunne ikke rekke alle. Vi har lært om: å lese en tabell at når en skal jobbe med forskning, så må en kanskje ombestemme seg for hvordan en skal gjøre det fordi en ikke hadde tenkt på alt at når vi spionerte heter det å observere hva et spørreskjema er brukt Excel regneark og sett at tallene blir lagt sammen av seg selv at en ikke kan ta bilder av de som ikke ønsker det at vi ikke kan bruke bilder av noen uten å spørre om lov hva motsatt kjønn betyr Vi er glad for at alle har noen å leke med på skolen. Gutter som hadde krysset av at de aldri leker med jenter og jenter som hadde krysset av at de aldri lekte med gutter, krysset av at de lekte med motsatt kjønn. Det er litt trist at noen skrev at de aldri leker med verken gutter eller jenter hjemme. Kanskje de ikke har søsken på samme alder. Kanskje de ikke bor i et nabolag. Mange av oss bor på landet. 13

14 Nye hypoteser Vi har oppdaget at det vi har funnet ut, kanskje ikke er helt sikkert likevel, og at det fortsatt er sånn vi tror det er, men ikke kan vite sikkert. Da vi begynte prosjektet tenkte vi at vi ville finne ut hva som var vanlig alle steder, men nå skjønner vi at vi bare har funnet ut noe om hvordan det er på skolen vår. Da har vi fått nye hypoteser. De er: 1. Gutter leker mest med gutter og jenter mest med jenter på skolen vår 2. Gutter og jenter liker å leke forskjellige ting og tenker forskjellig 3. Jenter like bedre å leke med gutter enn gutter med jenter både på skolen og hjemme 4. Noen barn liker ikke å leke med motsatt kjønn, men i alle klasser er det noen som liker det 5. Fortelle til andre Vi presenterte prosjektet vårt for foreldrene våre på foreldremøte og for 1. til 4. klasse på fellessamling i auditoriet. Læreren vår intervjuet oss. Alle visste på forhånd hva hun skulle spørre dem om. På foreldremøtet gikk en PowerPoint med bilder fra prosjektet. Det fikk vi ikke til på fellessamlingen med 1. til 4. klasse, for det var en teknisk feil på anlegget i auditoriet. Her er det læreren skal spørre oss om: 1. Eskil: hvordan vi startet prosjektet med mange spørsmål først og så valgte hva vi ville forske på 2. Marcus: hva som var hypotesene våre 3. Aster: hva vi gjorde når vi observerte 4. Victoria: hvorfor vi ville holde observasjonen hemmelig i begynnelsen 5. Benjamin: hva vi måtte tenkte på når vi tok bilder av andre 6. Esther: om spørreskjemaene og hvordan vi gjorde det 7. Alejandro: om intervjuene av 1. klasse 8. Elisa: om å registrere på Excel 9. Noah hva vi fant ut når vi observerte 10. Samuel: hva vi fant ut om det å leke med motsatt kjønn på skolen og hjemme 11. Emilie: hva vi fant ut generelt om hvem gutter og jenter liker å leke med, og om klassen tenker annerledes om det nå enn før prosjektet 12. Teyus: om det var noen av hypotesene våre som ikke stemte 13. Emil: hva vi har lært og om vi vil gjøre noe sånt igjen 14

15 Foreldremøte På foreldremøtet sto alle framme hele tiden da læreren vår intervjuet oss og vi svarte på det vi hadde avtalt. Noen ganger hjalp vi hverandre å svare på spørsmålene. Her skulle vi hatt bilder fra foreldremøtet, men ingen av de som tok for oss har sendt det til oss. Nå skal alle elevene i 2. klasse få med seg hele rapporten hjem, så vi kan vise den til foreldrene, søsknene våre og andre som vil se og lese. Fellessamling På fellessamlingen med 1., 3. og 4. klasse gikk vi fram i grupper når vi ble intervjuet. Esther, Victoria og Benjamin Aster, Marcus og Eskil Emil, Emilie, Samuel og Teyus Noah, Elisa og Alejandro Vi glemte å spørre fotografen om å ta bilde av de som hørte på oss. Vi deler prosjektrapporten vår Før vi trykket opp prosjektrapporten og sendte den inn til Nysgjerrigper gikk Esther, Noah og Marcus til 5. klasse og Aster og Eskil til 7. klasse og Benjamin og Emil til Nico og spurte om lov til å bruk bilder av dem. Alle sa ja. Victoria sendte SMS med Mobilskole til John som var med oss på uteskolen og spurte om vi kunne bruke bildet som var hadde tatt av han når vi intervjuet 1. klassingene. Han sa også ja. 15

16 Emilie sendte en e-post til rektor og spurte om vi kunne komme på personalrommet i matpausen og gi rektor et eksemplarer av prosjektrapporten vår. Hun sa også ja. Emilie, Elisa og Esther ble med å leverte rapporten og fortalte lærerne om var der hvor gøy vi syns det hadde vært. Overleveringen kan du lese om og se på nettsiden vår friskolen.no. Til slutt gikk vi to og to til alle klassene på skolen og leverte et eksemplar av prosjektrapporten vår. Vi sa at de burde bli med på Nysgjerrigper eller et annet prosjekt til neste år. Vi skal snakke med Arn David som gikk i klassen vår før på Skype og fortelle han om prosjektet, men det har vi ikke rukket ennå. vi har også sendt en melding til Hamar Arbeiderblad om hva vi har forsket på, og litt om det vi har funnet ut. 6. Avslutning Det har vært gøy å jobbe med prosjektet og vi har lært mye. Vi gleder oss til å være med på Nysgjerrigper til neste år. 16

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken?

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Innlevert av 7. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi var med i forskningskampanjen der vi målte temperaturen hjemme

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

Er det sant at vi er like lange fra fingertupp til fingertupp som fra hode til føtter?

Er det sant at vi er like lange fra fingertupp til fingertupp som fra hode til føtter? Er det sant at vi er like lange fra fingertupp til fingertupp som fra hode til føtter? Nysgjerrigperkonkurransen 2019 2. klasse ved Hedemarken Friskole Forord Elevene i 2. klasse ved Hedemarken Friskole

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

LITT OM HVORFOR VI LURER

LITT OM HVORFOR VI LURER LITT OM HVORFOR VI LURER Mange på vår skole sier at de synes at skole er kjedelig. Vi ønsket å finne ut om det er sant eller om det bare er noe de sier. Vi lurte også på om det er forskjell mellom trinnene

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015.

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015. Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015 Side Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

Kom i gang med Nysgjerrigper

Kom i gang med Nysgjerrigper Kom i gang med Nysgjerrigper Gro Wollebæk Vevelstadåsen skole, ressurslærer og forfatter av naturfagserien Spire. Side Nysgjerrigpermetoden og læreplanverket Formålsparagrafen: Opplæringen skal «fremje

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor kommer det støv? Klasse: 6. trinn Skole: Gjerpen Barneskole (Skien, Telemark) Antall deltagere (elever): 2 Dato: 29.04.2009 Side 1 Vi er to jenter fra 6a

Detaljer

Hvorfor ser vi lite i mørket?

Hvorfor ser vi lite i mørket? Hvorfor ser vi lite i mørket? Innlevert av 5A ved Volla skole (Skedsmo, Akershus) Årets nysgjerrigper 2015 Hei til dere som skal til å lese dette prosjektet! Har dere noen gang lurt på hvorfor vi ser lite

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva får solsikken til å vokse høyest? Vann, Coca-Cola Zero eller Solrik (jordbær og appelsin)?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva får solsikken til å vokse høyest? Vann, Coca-Cola Zero eller Solrik (jordbær og appelsin)? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2018 Hva får solsikken til å vokse høyest? Vann, Coca-Cola Zero eller Solrik (jordbær og appelsin)? Forskere: 4. trinn ved Nesøya skole (Asker, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor har skolen vår og naboskolene ikke de samme reglene for elevene?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor har skolen vår og naboskolene ikke de samme reglene for elevene? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor har skolen vår og naboskolene ikke de samme reglene for elevene? Forskere: 1.-4. klasse ved Øresvik skole (Rødøy, Nordland) Nysgjerrigper-konkurransen

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

FIRST LEGO League. Stjørdal 2012. Daniel Storsve Gutt 11 år 0 Henrikke Leikvoll Jente 11 år 0 Elias Bakk Wik Gutt 11 år 0 Julie Dybwad Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Stjørdal 2012. Daniel Storsve Gutt 11 år 0 Henrikke Leikvoll Jente 11 år 0 Elias Bakk Wik Gutt 11 år 0 Julie Dybwad Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Stjørdal 2012 Presentasjon av laget Hell seniors 2 Vi kommer fra Hell Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Lånke skole Type lag:

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte?

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Innlevert av 5. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2011 Ansvarlig veileder: Birthe Hodnekvam Antall deltagere

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker?

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Innlevert av gruppe i 7A ved Nord- Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2015 COLATESTEN Vi har lyst til

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012

FIRST LEGO League. Romsdal 2012 FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Best LEGO friends Vi kommer fra Elnesvågen Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Haukås skole

Detaljer

Bekkestua Barneskole, klasse 3A, Bærum kommune, Akershus fylke

Bekkestua Barneskole, klasse 3A, Bærum kommune, Akershus fylke Bekkestua Barneskole, klasse 3A, Bærum kommune, Akershus fylke 1. Dette lurer vi på Endelig var det tid for Nysgjerrigper! Vi begynte prosjektet med å lage en Nysgjerrigperpostkasse som vi kunne putte

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva får oss til å miste konsentrasjonen? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det?

Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det? Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det? Innlevert av 5. -7.klasse ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2015 Vi går på den Norske skolen i Kenya og vi er

Detaljer

Hva skal vi forske på?

Hva skal vi forske på? Hva skal vi forske på? Nysgjerrigpermetoden.no (http://www.nysgjerrigpermetoden.no/) er et verktøy der vi kan opprette et arbeidsområde på nett for å arbeide med et prosjekt. Nysgjerrigpermetoden er en

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor drømmer vi? Forskere: 6.trinn ved Smeaheia skole (Sandnes, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord Fem elever

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

misunnelig diskokuler innimellom

misunnelig diskokuler innimellom Kapittel 5 Trond og Trine hadde virkelig gjort en god jobb med å lage et stilig diskotek. De hadde fått tak i diskokuler til å ha i taket. Dansegulvet var passe stort med bord rundt hvor de kunne sitte

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor går folks personlige grenser?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor går folks personlige grenser? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvor går folks personlige grenser? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Uke 2, utplassering i Szentendre, Ungarn.

Uke 2, utplassering i Szentendre, Ungarn. Uke 2, utplassering i Szentendre, Ungarn. Vi laget noen marsipanroser på deres måte. Vi sprøytet også ut kjeksmasse (Nero) og etter at kjeksene var stekt, sprøytet vi på aprikosmarmelade på kjeksene. Etter

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke

Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke Dette lurer vi på Problemstilling - grenser Vi diskuterte og lagde problemstillinger som

Detaljer

hvorfor sto de der de sto?

hvorfor sto de der de sto? Prosjekttittel: Hvor var det kverner i bygda vår, hvorfor var de der og hvorfor sto de der de sto? Skole: Tverlandet skole i Leirfjord (Nordland) Deltagere: 1. 7. klasse Dato: 27.02.15 Forord I Nysgjerrigperoppgaven

Detaljer

Vi hadde om forskning i tematimene. I boka vår som heter Gaia leste vi om hvordan forskning foregikk. Forskning er sånn:

Vi hadde om forskning i tematimene. I boka vår som heter Gaia leste vi om hvordan forskning foregikk. Forskning er sånn: 1 2 3 4 Vi hadde om forskning i tematimene. I boka vår som heter Gaia leste vi om hvordan forskning foregikk. Forskning er sånn: Vi snakket om hva hva vi ville forske på. Vi lurte egentelig på ganske mye,

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Blir det bedre trivsel på skolen med TL?

Nysgjerrigper-konkurransen Blir det bedre trivsel på skolen med TL? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Blir det bedre trivsel på skolen med TL? Forskere: 6.trinn ved Smeaheia skole (Sandnes, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Hvorfor er det ingen som plukker blokkebær? Klasse: 1. 7. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland9. Antall deltagere: 16. Dato: 04.01.

Hvorfor er det ingen som plukker blokkebær? Klasse: 1. 7. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland9. Antall deltagere: 16. Dato: 04.01. Hvorfor er det ingen som plukker blokkebær? Klasse: 1. 7. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland9 Antall deltagere: 16 Dato: 04.01.16 Forord Hver høst, så pleier elevene ved skolen å være på bærtur.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - August 2014 Heisann! Da er nytt barnehageår i gang, og vi på Sverdet er klar for mange spennende måneder med mye god læring og mange kjekke opplevelser. Vi er i full gang

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det slik? Vi er en klasse med 26 smarte, engasjerte og kule elever. Vi har vært med på nysgjerrigperprosjektet for første gang, og vi har hatt det kjempegøy! Vi har lært masse, og hatt det morsomt sammen alle sammen.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Hvordan lager vi det perfekte slimet? Anna Valand, Brita Valand og Beatrice Dversnes 6. klasse, Samfundet Skole Egersund

Hvordan lager vi det perfekte slimet? Anna Valand, Brita Valand og Beatrice Dversnes 6. klasse, Samfundet Skole Egersund Hvordan lager vi det perfekte slimet? Anna Valand, Brita Valand og Beatrice Dversnes 6. klasse, Samfundet Skole Egersund 1. Dette lurer vi på! Hvordan lager vi det perfekte slimet? Vi fikk beskjed om at

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TIF: 90695609 2 INT. MENIGHET - KVELD Lucas snakker til en forsamling på 50 stk. Gud elsker deg for den du er. Om du sliter

Detaljer

Aktiviteter elevrådet kan bruke

Aktiviteter elevrådet kan bruke Aktiviteter elevrådet kan bruke For å hente ideer Ekspertene kommer! Utstyr: Skoesker eller poser, lapper, penn Tid: ca 5-10 minutter på hver stasjon Med denne aktiviteten kan dere raskt få inn informasjon

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Hva fiser man mye av?

Hva fiser man mye av? Hva fiser man mye av? Innlevert av 2.klasse ved Uvdal skole (Nore og Uvdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 214 Takk, Birger Svihus, for informasjon om fis. Vi synes det har vært gøy å jobbe med nysgjerrigperprosjektet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Vollene. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Vollene. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Vollene Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 Oktober har nå gått over i historien, og vi tar et tilbakeblikk på hva vi har brukt den til. I uke 42 og 43 hadde vi to studenter fra høyskolen i

Detaljer

Hvilken metode er best og lettest å bruke for å lære gangetabellen?

Hvilken metode er best og lettest å bruke for å lære gangetabellen? Hvilken metode er best og lettest å bruke for å lære gangetabellen? Hvorfor er det så vanskelig å lære seg å huske gangetabellen? I høst har vi arbeidet en god del med gangetabellen. Selv om vi arbeidet

Detaljer

Olsvik rundt. Nytt klatrestativ. Ingrid. De synes det tok lang tid før det kom et nytt klatrestativ og at det er bra at det kom nå.

Olsvik rundt. Nytt klatrestativ. Ingrid. De synes det tok lang tid før det kom et nytt klatrestativ og at det er bra at det kom nå. Olsvik rundt 01.11.12 Olsvik skole Årgang 1, nummer 1 Nytt klatrestativ På Olsvik skole er det kommet ett nytt klatrestativ og i den anledning så har vi intervjuet Ingrid og Sigurd fra andre klasse. I

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN TIL DENNE LEKSJONEN Fokus: Gjeteren og sauene hans Tekster: Matteus 18:12-14; Lukas 15:1-7 (Salme 23; Joh.10) Lignelse Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Lignelseshylla

Detaljer

- 1 - Foreldreversjon

- 1 - Foreldreversjon - 1 - I D. N R K I D S C R E E N - 5 2 Foreldreversjon - 2 - Dato KJÆRE FORELDRE Hvordan er barnet ditt? Hvordan føler hun/han seg? Det er det vi ønsker å få vite av dere. Vennligst svar på disse spørsmålene

Detaljer

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Praktisk handlingsplan for språkopplæring 2.8 Begrepsavklaringen rundt 2.8 elever Med minoritetsspråklige elever menes det i denne sammenheng elever fra hjem der den en eller begge foresatte har et annet

Detaljer

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Sammen for alltid Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om at Mimo gjør det slutt med meg fordi jeg er dikter LÆREREN ER FORELSKET i mamma! Kan man tenke seg noe verre? NEI! Altså, foreldrene

Detaljer

Orker vi mer etter at vi har spist frokost?

Orker vi mer etter at vi har spist frokost? Orker vi mer etter at vi har spist frokost? Innlevert av 3 klasse ved Madlavoll skole (Stavanger, Rogaland) Årets Nysgjerrigper 2016 Vi i 3.klasse ved Madlavoll skole i Stavanger er en lærevillig og nysgjerrig

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Hei alle sammen. I september har vi fortsatt å introdusere barna gradvis for temaet vi skal ha i prosjektet. Vi har funnet tegninger av vikinger og vikingskip

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

BJØRNEBÆR SONE 3 APRIL 2015

BJØRNEBÆR SONE 3 APRIL 2015 Tema i april: Våren Hva skjer med dyr og fugler når våren står for tur? Tema for sosial kompetanse: Selvhevdelse: å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå imot gruppepress, ta

Detaljer

Hvorfor er noen mer kilne enn andre? Levert inn av 3A på Bekkestua Barneskole

Hvorfor er noen mer kilne enn andre? Levert inn av 3A på Bekkestua Barneskole Hvorfor er noen mer kilne enn andre? Levert inn av 3A på Bekkestua Barneskole Om oss Vi er klasse 3A på Bekkestua Barneskole. Vi elsker å forske, og har gledet oss til å få begynne med Nysgjerrigper helt

Detaljer

Nysgjerrigper våren Hvorfor kaster folk søppel i naturen?

Nysgjerrigper våren Hvorfor kaster folk søppel i naturen? Forskningsrapport Nysgjerrigper våren 2019 Hvorfor kaster folk søppel i naturen? Forskere: 4A, 4B og 4C ved Sørbø skole Forord På 4.trinn plukket vi 4,8 kg søppel på skolens område på 45 minutter. Dette

Detaljer