Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?"

Transkript

1 Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015

2 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter og vår jobbet med denne rapporten. Vi har brukt mye tid, men det var det verdt. Vi har lært mye. Prosjektet har vært tverrfaglig, noe som betyr at vi har jobbet med prosjektet i flere fag. Vi har skrevet, lest, regnet og lært nye metoder for å innhente informasjon. Vi har snakket med med mange flotte og flinke personer. Vi håper at du som leser denne rapporten bli nysgjerrig på hvordan det er å fordype seg i en problemstilling, og kanskje får lyst til å forske litt selv. Tusen takk til alle dere som hjalp oss! Ansvarlig veileder: espen abelsen Antall deltagere (elever): 15 Innlevert dato: Deltagere: Mathilde A., Henrik N., Kenneth D., Mathias Andre A., Linus B., Isabell H., Christian H., Martin Ø., Thea Henriette H., Aurora L., Andreas B., Ask Emil P., Sigrid S., Thea Elida S., Lone H. 2

3 Dette lurer jeg på Hva vil vi forske på? Dette er andre ting 3 kl lurer på. Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Vi prater mye om det som skjer på skolebussen Å sitte fremme i bilen Hvorfor er det slik Å jobbe med problemstillingen Hypoteser Legg en plan Spørreundersøkelse Utforming av spørreundersøkelsen Å lage et spørreskjema Er det gode spørsmål? Avtale med lærere på niende og tiende trinn. Intervju Videointervju Å lage spørsmål til en intervju Ut å hente opplysninger Videointervjuene Her er spørsmålene til bussjåfør Jan Spørreundersøkelse i 9. og 10.klasse Dette har jeg funnet ut Forskjeller Jente-Gutt HVA FANT VI UT??? Er det noen som har bestemt at det skal være slik? REGLER-ELEVRÅD Aha SPØRSMÅL- ELEVRÅD Om å sitte foran i bilen Voksne som tok skolebussen da de gikk på Granmoen Fortell til andre 3

4 Presentere resultatet for 9. og 10.klasse Legge rapporten på biblioteket Henge rapporten på skrivetavla Presentasjon for foreldre 4

5 Dette lurer jeg på Hva vil vi forske på? For å komme igang med prosjektet fikk elevene i 3.klasse i hjemmelekse å tenke på ting de ville forske på. Det kom mange gode forslag. Dette er andre ting 3 kl lurer på. 1. Hvorfor er tunga rød? 2. Hvorfor skal de voksne bestemme? 3. Hvorfor er lys? 4. Hvorfor har man bøker? 5. Hvorfor har man bomberom? 6. Hvordan lager man dataer? 7. Hvordan lager man klær? 8. Hvordan lager man løyper med tråkkemaskin? 9.Hvordan lager vi biler? 10. Hvem er det som finnner på ale navnene på frukt og fjell? 11. Hvorfor vil ungdomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men fremme i bilen? 5

6 Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Vi kom frem til at vi ville forske på hvorfor "storunger" er så opptatt av å sitte bakerst i skolebussen, men fremme i personbilen. Da nesten alle ved vår skole reiser med skolebuss til og fra skolen, så er dette et aktuelt tema som opptar de fleste. Her er en av skolebussene Vi prater mye om det som skjer på skolebussen I løpet av året har vi mange samtaler i klassen om hva som skjer på bussen. Av og til har noen opplevd noe dumt, eller skremmende. Ofte er det snakk om det å sitte bakerst i bussen. Alle i 3.klasse vil sitte bakers, men det får de ikke lov til av de eldste elevene. De sier at det er kun de som skal sitte bak i bussen. Å sitte fremme i bilen Noen elever i klassen har større søsken. De sitter bakerst i skolebussen. Når familien skal ut å kjøre bil så vil de samme "storungene" sitte fremme i bilen. Det synes vi er rart. 6

7 Hvorfor er det slik Å jobbe med problemstillingen Alle i 3.klasse var enige om at det var sant at alle på ungdomsskolen sitter bakerst i bussen, og at de vil sitte fremme i bilen. Vi diskuterte i klassen hvorfor det er sånn. Vi snakket om hva en hypotese er, og kom frem til sju hypoteser vi ville undersøke om var riktige. Hypoteser Hypoteser til problemstillingen Hvorfor vil ungdomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men fremme i bilen? De synes det er best plass bak i bussen og fremst i bilen. De passer på at de mindre ungene i bussen har på seg belte og ikke tuller. De vil sitte fremme i bilen for å lære å kjøre bil. Desto eldre du er, desto lenger bak i bussen får du sitte. De bakerste setene i bussen er høyere enn de andre setene. Derfor vi storungene sitte bak i bussen. Storungene føler seg kulere når de sitter bak i bussen, og når de sitter fremme i bilen. Det er viktigere for gutter enn for jenter å sitte bakerst i bussen. 7

8 Legg en plan for undersøkelsen Spørreundersøkelse For å få svar på om hypotesene våre var riktige, eller feil, så bestemte vi oss for å lage en spørreundersøkelse. Vi ville gjennomføre undersøkelsen på elevene i niende og tiende klasse. Utforming av spørreundersøkelsen Etter litt diskusjon kom vi frem til at vi ville lage et spørsmålsskjema med tre svaralternativ. Dette for at vi lettere kunne samle de dataene vi fikk inn. Vi har jobbet med datainnsamling og diagram i matematikken og brukte denne erfaringen da vi bestemte oss. Å lage et spørreskjema Vi så på hypotesene våre. Så lagde vi spørsmål som ville bekrefte eller avkrefte hypotesen. Vi skrev spørreskjemaet på en PC, og læreren vår kopierte de opp i riktig antall ark, et til hver elev i niende og tiende. Her jobber vi med spørsmål Er det gode spørsmål? Før vi gjennomførte undersøkelsen ville vi finne ut om spørreskjemaet fungerte slik vi ønsket. Derfor inviterte vi to "storunger" til å ta undersøkelsen. Vi så at med et par justeringer så ville undersøkelsen være bra. Avtale med lærere på niende og tiende trinn. Vi gjrde avtaler med lærerne på niende og tiende trinn om at vi kunne komme inn i undervisningen å informere om prosjektet vårt, og gjennomføre undersøkelsen. Dette skulle ta omtrent ti minutter. Lærerne var positive til at vi skulle komme. 8

9 Intervju Den andre delen av informasjonsinnhentingen var intervju. Vi ville intervjue en bussjåfør som heter Jan og noen voksne som tok skolebuss da de gikk på skolen. Henrik lager spørsmål Videointervju Vi fant ut at det blir veldig mye å skrive når vi skal intervjue noen. Da var det en som fant ut at vi kunne ta opp intervjuet på video. Det var en god ide som vi ønsket å prøve ut. 9

10 Å lage spørsmål til en intervju Vi satt igang med å lage spørsmål til bussjåføren og de andre voksne. Klassen ble delt i tre grupper, som skulle lage spørsmål. Vi var enge om å lage spørsmål som ikke kunne besvares med ja eller nei. Matilde lager spørsmål til Jan 10

11 Ut for å hente opplysninger Videointervjuene Etter å ha gjennomført fire videointervjuer så klassen gjennom disse, og skrev ned den informasjonen som var viktig for prosjektet. Det var spennende å høre hvordan det var på skolebussen for lenge siden. Her er spørsmålene til bussjåfør Jan 1.Hvor lenge har du kjørt buss? 2.Hvorfor kjører du buss og er assistent? 3.Hvordon vet bussjåføren hvor de skal hen? 4. Hvem er det som sitter bakerst i bussen du kjører? 5. Har det alltid vært sånn? 6. Hvorfor tror du at de store vil sitte bakerst i bussen? 11

12 Spørreundersøkelse i 9. og 10.klasse Vi var ganske spent før vi gikk inn i 9. og 10 klasse for å gjennomføre spørreundersøkelsen. To av elevene i 3. klasse skulle fortelle om prosjektet vårt før vi delte ut skjemaene. Vi leste opp hypotesene våre og fortalte om hva vi skulle bruke undersøkelsen til. Vi delte ut spørreundersøkelsen og sa at de skulle rekke opp handa da de var ferdige. Da kom vi rundt og samlet inn. Vi fikk aplaus av både 9. og 10. klasse da vi gikk. Det var artig. Vi samler inn spørreundersøkelsen 12

13 Dette har jeg funnet ut Forskjeller Jente-Gutt Her har vi sett litt nærmere på 3 spørsmål. Forskjeller jente/gutt, 9 kl./10 kl. og satt de inn i en tabell... Ja Nei Av og til Jente 9 kl Gutt 9 kl Jente 10 kl Gutt 10 kl SUM Vil du sitte fremme i bilen for å gjøre de som er mindre enn deg sjalu? Ja Nei Ikke nøye Jente 9 kl Gutt 9 kl Jente 10 kl Gutt 10 kl SUM Er det viktig for deg å sitte bak i bussen? Ja Nei Ikke nøye Jente 9 kl Gutt 9 kl Jente 10 kl Gutt 10 kl SUM Er det viktig for deg å sitte fremme i bilen? HVA FANT VI UT??? Det ser ut som de fleste ikke syns det er så viktig å sitte bak i bussen eller fremme i bilen... Hvorfor er det sånn da??? Er det tradisjon? Har det noe med alder å gjøre? I intervju med voksne forteller de at det alltid har vært sånn. 13

14 Det ser ikke ut til at kjønn har noe å si for besvarelsen. Det er jevnt fordelt på kjønn og klasse. Noe å tenke på... Vi vil sitte lengre bak i bussen nå som vi går i tredje, MEN vi vil IKKE ha "småungene" bak sammen med oss når vi er blitt store... Er det noen som har bestemt at det skal være slik? Bussjåføren forteller at busselskapet ikke har noen regler som sier at de eldste skal sitte bakerst i bussen. Vi fikk besøk av Celina (Leder i Elevrådet) sånn at vi kunne finne ut om dette var noe som var bestemt i Elevrådet. Hun kunne fortelle at Elevrådet hadde lagd regler for bussen, og dette er reglene... REGLER-ELEVRÅD 7.klasse bak den gule stanga (2 rader) og10.klassse bakerst. 6.klasse og nedover til 1.klasse skal sitte foran den gule stanga. Hatten og Elsfjord: Mulighet for å sitte lengre bak da det er få folk på bussen. Bussvakt: Elevrådet velger hvem som blir bussvakt. Elevrådsleder Celina er på besøk Oppgaver- Bussvakt: Skal passe på at det ikke blir krangel om hvor man skal sitte At alle har plass å sitte. 14

15 At man har på belte. At det er rolige forhold på bussen. Det blir gitt beskjed til lærere/rektor hvis man ikke oppfører seg fint. Det blir tatt opp med vedkommende og eventuelt gitt beskjed hjem til foresatte. Aha Da 3.klasse ikke er representert i elevrådet så var dette nytt for oss. Det var altså regler for hvor man skulle sitte i bussen! Alle var enige om at elevrådet burde gjort en bedre jobb med å fortelle alle på skolen om de reglene som ble bestemt. Men, elevrådet hadde ikke bestemt noen regler for hvem som skal sitte fremme i bilen.. SPØRSMÅL- ELEVRÅD Kan elevrådet bestemme at de minste kan få prøve å sitte bakerst en dag??? Dette skulle Celina ta opp i Elevrådet på neste møte. Om å sitte foran i bilen I følge undersøkelsen er det ikke viktig for så mange å sitte fremme i bilen. Det er flere jenter enn gutter som sier at det ikke er viktig. Dette stemmer ikke med vår hypotese. Kanskje er det viktigere for elever som er yngre enn 9.klasse? Voksne som tok skolebussen da de gikk på Granmoen Gjennom videointervju fant vi ut at det alltid har vært slik at de største elevene sitter bakerst i bussen. Det kan derfor ikke være slik at de sitter bakerst for å passe på at de minste har på seg bilbelte, det var ikke bilbelte i bussen da de voksne var små! De voksne sier også at de syntes det var kult å sitte bakerst, det sier ikke elevene i dag. 15

16 Dette lurer vi på om stemmer. 16

17 Fortell til andre Presentere resultatet for 9. og 10.klasse Vi planlegger å ta med oss resultatet til de som deltok i undersøkelsen. Vi vil bruke SMART board for å vise hva vi kom frem til. Legge rapporten på biblioteket Vi har avtalt med bibliotekaren at vi skal få legge rapporten på biblioteket. På den måten kan de som vil lese om hva vi har forsket på. Henge rapporten på skrivetavla Vi har ei skrivetavle på skolen. Der kan alle lærere og elever se hva de ulike klassene jobber med i skriving. Der skal denne rapporten henges opp. Presentasjon for foreldre Til høsten vil vi på foreldremøtet presentere prosjektet for alle foreldrene. 17

18 Vedlegg Vedlegg på Internett Spørreundersøkelse 18

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken?

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Innlevert av 7. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi var med i forskningskampanjen der vi målte temperaturen hjemme

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte?

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Innlevert av 5. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2011 Ansvarlig veileder: Birthe Hodnekvam Antall deltagere

Detaljer

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Innholdsfortegnelse Hvorfor får man lyst til å danse av musikk?... 1 5A forsker ved

Detaljer

Lengdemål Årets nysgjerrigper 2015

Lengdemål Årets nysgjerrigper 2015 Lengdemål Innlevert av 6.klasse ved Korgen sentralskole (Hemnes, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 "Prosjekt øyemål" har vært veldig morsomt å jobbe med, selv om vi har brukt mye tid til både planlegging

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Myntene på handelsstedet

Myntene på handelsstedet Myntene på handelsstedet Innlevert av 1.-4. trinn ved Kjerringøy skole (Bodø, Nordland) Årets nysgjerrigper 2013 Kjerringøy er ei lita bygd i Nordland, med omtrent 350 innbyggere. Kjerringøy skole er en

Detaljer

Hvorfor spiser barn mer kjøtt enn fisk?

Hvorfor spiser barn mer kjøtt enn fisk? Hvorfor spiser barn mer kjøtt enn fisk? Innlevert av 1.-4 trinn ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2011 Vi har lært mye både barna og lærere. Ungene har vært med på å skrive på rapportene

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor synes vi forskjellige lyder er ekle? Klasse: Eiksmarka - 6d Skole: Eiksmarka skole (Bærum, Akershus) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 30.04.2010 Side

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre? Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre? Innlevert av 1.-4. trinn ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi vil takke alle som tok seg tid til å svare på spørsmål.

Detaljer

Kortryllekunst og matematikk.

Kortryllekunst og matematikk. Kortryllekunst og matematikk. Innlevert av 7. trinn, Ulsmåg skole ved Ulsmåg skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 201 Kjære leser Nå skal du få lese en rapport om et korttriks og mattematikk.

Detaljer

Nettbrett Årets nysgjerrigper 2014

Nettbrett Årets nysgjerrigper 2014 Nettbrett Innlevert av 7b ved Sunde Skole (Stavanger, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2014 Dette er et prosjekt som virkelig har motivert oss i å lære brøk og prosent.vi har gledet oss til timene og til

Detaljer

Hva fiser man mye av?

Hva fiser man mye av? Hva fiser man mye av? Innlevert av 2.klasse ved Uvdal skole (Nore og Uvdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 214 Takk, Birger Svihus, for informasjon om fis. Vi synes det har vært gøy å jobbe med nysgjerrigperprosjektet

Detaljer

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Innlevert av 1-4 ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Så ble det nysgjerrigperprosjekt i år. Elevene får et eierforhold til prosjektet

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor kommer det støv? Klasse: 6. trinn Skole: Gjerpen Barneskole (Skien, Telemark) Antall deltagere (elever): 2 Dato: 29.04.2009 Side 1 Vi er to jenter fra 6a

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Hva skal vi forske på?

Hva skal vi forske på? Hva skal vi forske på? Nysgjerrigpermetoden.no (http://www.nysgjerrigpermetoden.no/) er et verktøy der vi kan opprette et arbeidsområde på nett for å arbeide med et prosjekt. Nysgjerrigpermetoden er en

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2008. Prosjekttittel: Hvorfor er det så enkelt å vise fingeren med langfingeren, men ikke gjøre

Årets nysgjerrigper 2008. Prosjekttittel: Hvorfor er det så enkelt å vise fingeren med langfingeren, men ikke gjøre Årets nysgjerrigper 2008 Prosjekttittel: Hvorfor er det så enkelt å vise fingeren med langfingeren, men ikke gjøre det samme med ringfingeren? Klasse: 7a Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer