Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?"

Transkript

1 Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015

2 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall deltagere (elever): 29 Innlevert dato: Deltagere: Martin R., Hånya Anwar A., Kanya Anwar A., Maria Adriana F., Adrian A., Roneta B., Casper L., Anne-Synnøve F., Emil G., Ola G., Eskil H., Jonas E., Christian J., Jaseros T., Julie Justine J., Julie K., Greta K., Iben Q., Edvardt L., Ida R., Linus H., Håziar N., Jakob F., Oskar R., Isak E., Sara V., Camilla O., Stine E., Clara B. 2

3 Dette lurer jeg på Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Problemstillingen vår Hvorfor er det slik Spørreundersøkelse Gi hverandre komplimenter Hei uke Bytte plasser hver dag Aktivitet utenfor skolen Quiz Delta på TL-dag sammen med hele skolen Samarbeidskonkurranse Legg en plan Plan for gjennomføringen av de ulike tiltakene Ut å hente opplysninger Intervju Observasjon Spørreundersøkelse Dette har jeg funnet ut Positiv effekt på klassemiljøet Noen funn fra spørreundersøkelsen Fortell til andre Presentere prosjektet for noen av de andre klassene på skolen 3

4 Dette lurer jeg på Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Vi er en stor klasse med mange elever som alle spiller en viktig rolle for klassemiljøet vårt. Selv om alle elevene hver for seg bidrar til mye positivt for klassen vår, opplevde vi i vinter at samholdet og fellesskapsfølelsen ikke var helt på topp. Vi valgte derfor å bruke årets nysgjerrigperprosjekt som en mulighet til å trekke frem alt det som var bra og sette fokus på ønske om et klassemiljø preget av samhold, respekt, inkludering, fellsskap, aktivitet, læring og mestring. Vi håpet at det å forske på hvilke tiltak som kunne bidra til et slikt klassemiljø forhåpentligvis kunne hjelpe oss i riktig retning. Problemstillingen vår Hvordan kan vi som klasse jobbe for et best mulig klassemiljø? Og er det noen tiltak/faktorer som i spesiell grad kan være med på å påvirke klassemiljøet i en positiv retning. 4

5 Hvorfor er det slik Etter at elevene fikk gjort seg kjent med problemstillingen var de svært ivrige. De hadde mange tanker om hva de mente kunne bidra til et bedre klassemiljø. De fikk først litt tid til å tenke alene, deretter skulle de dele det de hadde kommet frem til med en annen elev, for så å gå sammen i grupper og til slutt presenterte hver gruppe sine forslag. Jeg som lærer ble svært imponert over hvor reflekterte de var og hvor gjennomtenke forlagene var. Spørreundersøkelse Elevene var enige om at det var lurt å ha en spørreundersøkelse om klassemiljøet før vi startet med prosjektet. Og at vi skulle ha den samme undersøkelsen etter at vi var ferdige med prosjektet. Det ville da være en måte å dokumentere om prosjektet har hatt den effekten vi ønsket. Hypoteser: Vi tror at spørreundersøkelsen vil vise at klassemiljøet har blitt bedre etter prosjektet fordi: vi skal gjennomføre mange ulike tiltak som vi tror fører til at hver elev i klassen vil føle at de blir bedre kjent med hverandre, får nye venner, blir trygger på alle elevene, føler seg mer inkludert og respektert og trives bedre i klassen Gi hverandre komplimenter Hypeteser: Det å få et kompliment kan gjøre en person glad og få den til å føle seg tryggere og mer inkludert i fellesskapet. Den som gir et kompilment kan føle seg glad og fornøyd med seg selv og føle seg modig og stolt. Alle får trening i å få og ta i mot komplimenter, som da kan føre til at det blir mer naturlig å gjøre det. Regler for å gi og få komplimenter: Ha blikkontakt med den du gir eller får komplimenter av. Gi et ordentlig kompliment om en konkret egeneskap ved personen du gir komplimneter til. 5

6 Elevene kom frem til at alle elevene skulle trekke en lapp hver fredag morgen med navnet på en medelev. Gjennom dagen skulle eleven da gi flere muntlige komplimenter til medeleven sin. Og i siste økt av dagen skulle alle elevene lage et fint kort til medeleven sin med de tre beste komplimentene den hadde gitt i løpet av dagen. Dette kortet skulle elevene få med seg hjem. Hei uke Elevene ønsket å gjennomføre en hei-uke. De hadde hørt om en videregående skole i nærområdet som hadde hatt suksess med noe av det samme, og var nok litt inspirert av det. Hypoteser: Vi tror at klassemiljøet blir bedre fordi: det er hyggelig å hilse når en møter noen. det kan føre til at en begynner å snakke med noen en ikke pleier å ha så mye kontakt med. en kan bli bedre kjent med en annen person. alle elevene i klassen begynner å snakke mer med hverandre. Regler: Ha øyekontakt når en sier hei. Svare tilbake når noen sier hei. Si hei på en ordentlig måte. Si hei til all en møter, usansett hvem. Ikke si hei mange ganger til samme person, eller alle som sitter i f.eks. klasserommet. Da kan det fort skape mer uro enn hygge. Bytte plasser hver dag Vi er en klasse med mange elever og det er ofte vanskelig å finne plasseringer som fungere bra for den enkelte og for klassen som helhet. Derfor er det som oftest lærerne som bestemmer plasseringene, men med noen innspill fra elevene. Elevene hadde derfor et stort ønske om å få trekke plasser og prøve å sitte ved siden av noen nye. De ville 6

7 derfor trekke en ny plass hver morgen i en uke. Og de hadde gode hypoteser for hvorfor. Hypoteser: Vi tror at dette tiltaket kommer til å hjelpe fordi: en blir kjent med en ny medelev hver dag. en kan lære å respektere og være hyggelig mot de en får sitte ved siden av. det gir trening i å samarbeide med ulike medelever. Regeler: Hilse pent på, og eventuelt gi et kompliment til, den/de en blir sittende ved siden av. Ikke himle med øynene eller gi stygge blikk til den/de en blir sittende ved siden av. Aktivitet utenfor skolen Hypoteser: Når alle gjør noe sammen er det større sjanse for at alle har det bra. Alle kan være med, også de som ikke alltid har noen å være sammen med. Alle kommer til å ha det gøy. Vi kommer til å få fram konkurranseinnstinktet og da er vi aktive samme. Elevene hadde et sterkt ønske om å få gjøre en aktivitet utenfor skolen og forslagene var mange. Blant annet ønsket de å dra på kino, dra i svømmehallen, dra på bowling, dra til Oslo eller dra i skateparken. Vi hadde ingen midler til å gjøre noe som kostet penger. Men vi lærerne lovet å forhøre oss med klassekontaktene for å høre om de kunne bidra med noe. Vi trengte penger både til buss og den aktivteten vi ønsket å gjøre. Klassekontaktene syntes prosjketet vårt var spennede og hadde stor tro på at prosjektet som helhet og en slik aktivitet ville være positivt for samholdet i klassen. De ønsket derfor å bidra i form av å betale det med penger elevene selv hadde samlet inn med loddsalg. Vi lærerne bestemte at aktivteten ble bowling og pizza med buss frem og tilbake til byen. Quiz 7

8 Elevene ønsket å lage en quiz med spørsmål som handlet om klassen. Gruppen som laget quizen bestemte at elevene skulle deles i grupper og at det skulle være en konkurranse mellom gruppene. Hypotese: Vi tror at det å delta på en quiz sammen med et lag vil være bra for klassemiljøet fordi: når en skal svare på spørsmål sammen med flere andre må en samarbeide, diskutere og bli enige om et svar en må arbeide med flere ulike personer, kanskje også noen en ikke pleier å jobbe sammen med det er sosialt og hyggelig å samarbeide med andre Delta på TL-dag sammen med hele skolen Skolen vår er med i Trivselsprogrammet. Dette er et program som skal fremme trivsel og aktivitet i friminuttene. Det er trivselsledere fra 4., 5., 6. og 7.trinn som er trivselsledere og som har ansvaret for aktiviteter i ett av friminuttene fire dager i uken. I den forbindelse ble det bestemt vi skulle arrangere en TL-dag for hele skolen. Elevene ble da delt inn i 12 grupper som skulle rullere på 12 ulike stasjoner med ulike leker og lærende aktiviteter. Denne dagen passet godt inn i prosjektet vårt, da denne dagen hadde som mål å være med på å bidra til et bedre skolemiljø. Bortsett fra for trivselslederne i klassen var ikke dette noe klassen vår var med å arrangerte og vi laget heller ikke noen hypoteser for denne dagen. Men tok dagen som en bonus i forhold til tiltak i vårt prosjekt. Samarbeidskonkurranse Dette tiltaket gikk ut på at elevene igjen skulle gjennomføre en aktivitet i par, der aktivitet og samarbeid var hovedmålene. Aktiviteten baserte seg på leken stikkball, men hvor to og to elever skulle binde sammen 8

9 hvert sitt bein slik at de måtte løpe sammen på tre bein. Hvis paret ble skutt skulle de i stede for å sette seg på benken å vente på å bli fri, løse en oppgave. Oppgavene som skulle løses var "finn fem feil oppgaver". Hypoteser: Vi tror at denne aktiviteten vil bidra til et bedre klassemiljø fordi: en må samarbeide med en annen og da blir en bedre til å samarbeide en får leke sammen med en annen, som en kanskje ikke har lekt så mye med før oppgavene kan gjør en smartere en får trening samtidig som en leker og har det gøy 9

10 Legg en plan for undersøkelsen Plan for gjennomføringen av de ulike tiltakene Uke 10: Jobbe med trinn 3 og 4: Legge en plan og hente opplysninger (gjenomføre noen av tiltakene). Hei uke Spørreundersøkelse om klassemiljøet Komplimenter på fredag Uke 11: Jobbe med trinn 3 og 4: Legge en plan og hente opplysninger (gjenomføre noen av tiltakene). Bytte plasser hver dag Samarbeidskonkurranse Komplimenter på fredag Uke 12: Jobbe med trinn 4 og 5: Hente opplysninger og dette har jeg funnet ut. Intervjuer og observasjoner av tiltakene Quiz Komplimenter på fredag Uke 13: Jobbe med trinn 4 og 5: Hente opplysninger og detter har jeg funnet ut. Buss, bowling og pizza Delta på TL-dag sammen med hele skolen Uke 16: Gjennomføre ny spørreundersøkelse Vi skal gjennomføre trinn 6 ved å invitere noen av de andre klassene på skolen til en kort danseforestilling (et annet prosjektvi har jobbet med) og til å fortelle litt om prosjektet vårt. 10

11 Ut for å hente opplysninger Intervju Elevene ønsket å bruke intervju som en metode for å finne om elevene syntes de tiltakene vi hadde gjort hadde noen effekt på klassmeiljøet. Flere av gruppene intervjuet tre til fem personer fra klassen. De laget da spørsmål på forhånd tilknyttet sitt tiltak. Alle intervjuene ble filmet En av gruppene laget et gruppeintervju der et litt større antall elever satt i en ring og hvor alle fikk ordet når de mottok objektet som ble kastet sendt/kastet rundt. Observasjon Et par av gruppene brukte observasjon som metode for å se om tiltakene hadde noen effekt på klassemiljøet. Det de så etter var blant annet om elevene: samarbeidet godt var hyggelige mot hverandre inkluderte hverandre gav hverandre komplimenter virket blide og fornøyde Spørreundersøkelse En av gruppene gjennomførte en spørreundersøkelse både i forkant og etterkant av prosjektet. 11

12 Spørreundersøkelsen vi gjennomførte både i forkant og etterkant av prosjektet. 12

13 Dette har jeg funnet ut Positiv effekt på klassemiljøet Vi har funnet ut at det å ha satt klassemiljø på dagsordenen i seg selv hadde en positiv effekt. Først å fremst fordi elevene selv fikk sette ord på hva som kjennetegner et godt klassemiljø og derfor ble bevisste på hva som var målet med prosjketet. Det ble et godt utgangspunkt for å planlegge de tiltakene de skulle gjennomføre og for å lage konkrete hypoteser til hvert av dem. Elevene mener at alle tiltakene vi har gjennomført samlet sett har hatt en positiv effekt på klassemiljøet. Dette kommer frem av det elevene har observert, det de svarer i intervjuene og at spørreundersøkelsen viser at elevgruppen på mange områder synes at klassemiljøet har blitt bedre enn det var. Elevene har uttrykt at noen av tiltakene har hatt bedre efffekt enn andre. Disse er: Aktivitet utenfor skolen Det å dra på en liten klassetur var veldig positivt for elevene. Og det at det var en aktivitet de hadde vært med å velge selv og som ikke var typisk å gjøre i skoletiden, gav nok en ekstra motivasjon og forventning. På spørreundersøkelsen i etterkant av prosjektet har flere av elevene skrevet tilleggskommentarer som: det var en veldig fin dag og alle var hyggelige mot meg det var god stemning på gruppa jeg bowlet sammen med, alle gav hverandre komplimenter og positive kommentarer jeg ble bedre kjent med noen fra klassen alle ble inkludert, også de som ikke alltid har noen å være sammen med Komplimenter hver fredag Elevene har uttrykt at det er hyggelig både å få og gi komplimenter og at det gir en god følelse. De sier også at de føler seg tryggere og mer inkludert i klassen. Vi lærerne ser helt tydelig at elevene har blitt flinkere til å gi hverandre komplimenter og at det har blitt naturlig for dem å gjøre det. De gjør det i større grad enn før, også utenom denne aktivteten. Elevene har hatt et strekt ønske om å fortsette med dette tiltaket. Så nå gjør vi dette hver fredag. Noe som skaper en hyggelig avslutning på uka, stemningen er god og alle gleder seg både til å gi og få kortet med komplimentene. 13

14 Bytte plasser hver dag Mange elever synes det var gøy og lærerikt den uka vi byttet plasser hver dag. Flere har sagt at de har snakket mer med og blitt bedre kjent med noen de ikke pleier å være så mye sammen med. De syntes også det var spennende å få en ny sidemann hver dag. Vi lærerne var litt spente på dette tiltaket, og litt redde for at det skulle bli en del uro. Men stort sett fungerte det veldig fint. Elevene var flinke til å være hyggelige mot den de ble sittende ved siden av, selv om de kanskej ikke alltid var like fornøyde. Vi tror de har vokst mye på dette i forhold til det å kunne være hyggelige mot alle, selv om det ikke er ens beste venn. Noen funn fra spørreundersøkelsen Nedenfor kommer noen av de spørsmålene fra spørreundersøkelsen som underbygger at dette prosjektet har gjort at den enkelte elev føler seg mer inkludert i klassen og at tiltakene vi har jobbet med dermed har hatt en positiv effekt på klassemiljøet. 14

15 15

16 16

17 Fortell til andre Presentere prosjektet for noen av de andre klassene på skolen Dette prosjektet har lært klassen vår mye om hva som kan bidra til et godt klassemiljø. Elevene sitter på mange erfaringer som også de andre elevene og lærerne på skolen kan ha nytte av. Vi ønsker derfor å be noen av de andre klassene på skolen til en kort presenetasjon av prosjektet og fortelle litt om de tiltakene som har hatt størst effekt på klassemiljøet vårt. I tillegg til å fortelle om prosjketet vårt kommer vi til å vise en danseforestilling vi har jobbet med tidligere i vinter. Da får de andre elevene og lærerne et kulturelt innslag i tillegg til noen gode forskningsresultater. 17

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte?

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Innlevert av 5. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2011 Ansvarlig veileder: Birthe Hodnekvam Antall deltagere

Detaljer

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Innholdsfortegnelse Hvorfor får man lyst til å danse av musikk?... 1 5A forsker ved

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre? Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre? Innlevert av 1.-4. trinn ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi vil takke alle som tok seg tid til å svare på spørsmål.

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken?

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Innlevert av 7. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi var med i forskningskampanjen der vi målte temperaturen hjemme

Detaljer

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor».

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Foto: Colourbox 5.3.215 «Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Evalueringsrapport VIP-makkerskap - Et skolestartstiltak for bedre læringsmiljø 1 Innhold «Man har alltid noen

Detaljer

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor?

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? 1 Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? Så gøy at du vil vite mer om hvordan du kan gjøre Jesus kjent på skolen din! Dette heftet er kort, enkelt og lettlest, og vil gi deg en liten smakebit på hva

Detaljer

Kan vi lære oss å like mat vi ikke liker hvis vi prøver ofte nok?

Kan vi lære oss å like mat vi ikke liker hvis vi prøver ofte nok? Kan vi lære oss å like mat vi ikke liker hvis vi prøver ofte nok? Innlevert av 7abc ved Workinnmarka skole (Tromsø, Troms) Årets nysgjerrigper 2013 Hvem har vel ikke opplevd at foreldrene sier at du må

Detaljer

Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder»

Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder» ungdom og psykisk helse Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder» 6 lørdag 20. juli 2013 - FÆDRELANDSVENNEN EN LEIR MED MENING: Adrian Severin Jensen, Anne Mai Robinson (i overkøya) og Martine

Detaljer

Add a friend. Jentegruppemanual

Add a friend. Jentegruppemanual Add a friend Jentegruppemanual Mennesket har et driv mot å stadig utvikle seg. Jakob Levi Moreno Innhold Forord Bakgrunn for add a friend - jentegruppe Kort om manualen Målsetting Målgruppe Gruppeledere

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Innlevert av 1-4 ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Så ble det nysgjerrigperprosjekt i år. Elevene får et eierforhold til prosjektet

Detaljer