Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår?"

Transkript

1 Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Innlevert av 6A ved Mjølkeråen (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Aslak Hordvik Antall deltagere (elever): 22 Deltagere: Henrikke M., Vilde F., Kristine L., Alida H, Viktoria Aa., Celine G., Silje G., Mia G., Tiril M., Håvard S., Christian T., Sevre- Julian H., Oliver P., Brendo Q., Mikal F., Sebastian M., Antoni S, Henrik V, Juni V., Oliwia Z., Magnus Ø.

2 Dette lurer vi på Hvordan har Trivselslederne påvirket skolen vår? Er det slik at Trivselslederne (TL) har gjort skolen vår til et bedre sted å være, eller har de ikke noe betydning for skolehverdagen til elevene? Hvorfor er det slik? Våre hypoteser: Vi er mer aktive i friminuttene Det er færre elever som er alene i friminuttene Vi får nye venner Elevene trives bedre i friminuttene nå enn før Det er mindre konflikter når trivselslederne er ute Legg en plan Hvordan skal vi hente inn opplysninger? Vi trenger en plan! Skal vi ha spørreundersøkelse? Passer det best å observere elevene i friminutter? Kanskje vi må intervjue lærerne på Mjølkeråen? Ut å hente opplysninger Vi skal ut å hente opplysninger for å teste ut hypotesene våre Dette har vi funnet ut

3 Vi har vært nysgjerrige og kommet fram til noen konklusjoner på hypotesene. Alle hypotesene til sammen gir oss til slutt en hovedkonklusjon: Er virkelig TL viktige for Mjølkeråen skole? Fortell til andre Andre elever på skolen må få vite hva medelevene synes om trivselsledernes arbeid. Det må også lærerne og administrasjonen. Dette lurer vi på Hvordan har Trivselslederne påvirket skolen vår? Skolen vår har hatt Trivselsledere (TL) siden vinteren 2011, altså i godt over to år. I hvert eneste storefriminutt mandag til torsdag er TL på jobb for å sørge for mer aktivitet og glede blant barneskolens nesten 400 elever. Men er det virkelig slik at TL gjør en viktig jobb på Mjølkeråen skole ( trinn)? Klarer disse elev- valgte guttene og jentene å skape god aktivitet, smil og glede på skolen vår? Eller hadde vi klart oss like godt uten den organiserte leken som TL i sine oransje vester styrer? Dette synes vi i 6A hadde vært spennende å finne ut av! Da vi startet opp med årets Nysgjerrigper i starten av mars, var det slett ikke Trivselsledere som de fleste ønsket å forske på. Vi hadde i lekser å tenke på hva de ville ha som årets Nysgjerrigper- prosjekt. Og det manglet ikke på forslag:

4 Hvorfor har dyrene sin egen lyd? Hvorfor er noen folk griske? Hvorfor samler støvet seg i krokene og ikke midt på gulvet? Er det noe som heter jente og guttefarge? Dette var bare noen av forslagene som vi elever hadde tenkt ut. Det var noen ideer som vi med en gang kunne fastslå at det ville være vanskelig å finne ut mer om. For eksempel Hvorfor trodde folk at i 2000 ville all teknologi forsvinne? fant vi fort ut ikke ville være så spennende å finne ut mer om. Nei, vårt nysgjerrigperprosjekt bør være noe som vi kan finne ut av i vårt nærmiljø. Vi ønsker å kunne bruke oss selv til å observere, spørre og intervjue for å finne fram til en konklusjon på det vi undres over. I timen vi skulle bestemme oss for prosjekt, var det noen som fikk den gode ideen: Vi har Nysgjerrigperprosjekt om Trivselslederne! Som sagt, så gjort. Dette er noe som sikkert ikke før har vært forsket så mye på, så det blir nok spennende å se om vi kommer fram til hvor viktige Trivselsledere egentlig er for skolen vår.

5 Hvorfor er det slik? Vi må finne noen gode hypoteser som skal undersøkes! Som tidligere nevnt, er det viktig at vi elever kan være aktive når vi henter inn informasjon. Vi har lyst til å gå rundt på skolen vår (barne- og ungdomstrinnet) for å spørre elevene hvordan de synes det er med TL. Vi kan intervjue barn og voksne for å finne ut hva de mener, og vi kan observere TLaktivitetene i friminuttene. Til slutt landet vi på disse hypotesene: Vi er mer aktive i friminuttene Det er færre elever som er alene i friminuttene Vi får nye venner Elevene trives bedre i friminuttene nå enn før Det er mindre konflikter når trivselslederne er ute Legg en plan for undersøkelsen En god plan er viktig å ha når vi skal hente inn opplysninger! Vi deler klassen inn i 5 grupper, slik at hver gruppe får hovedansvaret for en hypotese. Gruppene har ansvar for at samarbeidet går godt, og at det lages en god plan slik at vi har best mulig sjanse til å kunne svare på om hypotesen stemmer eller ikke. Hypotesene synes vi er gode, og nå gjenstår bare arbeidet med å undersøke om vi har rett i våre påstander. Heldigvis har vi god tilgang til PC er på skolen, slik at det ikke skal bli noe problem i denne perioden. Elevene vil også få en del hjemmelekser der det skal arbeides videre med prosjektet. Vi kommer til å intervjue små og store, vi skal lage spørreskjema og vi skal observere aktiviteten i friminutt med og uten TL. I tillegg skal vi prøve å få tak i Kjartan (han fra Kjetil & Kjartan- show), for å høre hvorfor han startet hele Trivselslederprogrammet. Dette blir spennende!

6 Hypotese 1: Vi er mer aktive i friminuttene Vi har tenkt til å ringe Kjartan Eide (han fra Kjetil & Kjartan- show), som startet TL. Der vil vi høre hvorfor han tok initiativ til å starte opp med TL. Vi har også tenkt til å ha en spørreundersøkelse med 2., 3. og 4. klasse i uke 16 og 17. Vi har tenkt til å observere i friminuttene, da skal vi se hvor mange som ikke er aktive i friminuttene med TL-leker og se hvor mange som ikke er aktive i friminutt uten TL-leker. Vi har planlagt å observere torsdag og fredag i uke 17. Vi har også tenkt til å lage noen søylediagram for å gjøre det enkelt å lese resultatene. På internett skal vi prøve å få tilgang til foreldreundersøkelsen i Bergen kommune, der et av spørsmålene er om fysisk aktivitet i skolen. Da kan vi sammenligne vår skole med skoler i resten av Bergen. Vi har tenkt til å samarbeide om nesten alt.

7 Hypotese 2: Det er færre elever som er alene i friminuttene Vi har tenkt å intervjue 5 ungdommer fra ungdomskolen. Vi skal stille de disse spørsmålene: Er du mye alene? Tror du det blir gøy med TL? Hvordan var det med TL på barneskolen? (hvis du hadde det). Vi skal også ut i store- friminuttet å observere og se hvor mange som er alene når vi har TL. Vi skal ut i et annet friminutt når vi ikke har TL og se om det er flere som er alene da. For å se om hypotesen vår stemmer. Vi skal også spørre elever på barneskolen. Vi skal stille de disse spørsmålene: Er du mye alene? Er du mye på TL stasjonene? Syntes du TL gjør en bra jobb? Vi skal spørre fem elever fra hver klasse. Vi skal spørre elever i 2A, 2B, 3B, 6A og 6B.

8 Hypotese 3: Vi får nye venner Vi har tenkt å spørre 8 fra hver klasse og skrive svarene ned på PC-en etter hvert. Vi har tenkt å spørre elever fra 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, i tillegg til rektor og lærere. Vi skal på Rema 1000 og spørre noen eldre personer om hva de tenker om TL og det å få venner. De eldre har kanskje ikke hatt TL når de gikk på skolen, eller hørt om det før. Vi har tenkt å stille disse spørsmålene til elever på skolen vår: Merker dere forskjell før og etter TL? Har dere fått nye venner på TL? Vist dere ble ertet, blir dere mindre mobbet etter TL kom? Hvilke leker er gøy, og hvilken leker burde vi ha?

9 Hypotese 4: Elevene trives bedre i friminuttene nå enn før Vi har tenkt å undersøke om hypotesen stemmer eller ikke. Vi lager et spørreskjema, og går rundt og spør forskjellige klasser på skolen vår. Vi skriver resultatene inn på PC-en etter hvert, og lager et søylediagram/sektordiagram. Da finner vi ut om hypotesen stemmer eller ikke. Altså om elevene trives bedre i friminuttene nå enn før. Vi skal gå og banke på døren til klasserommene og spørre om vi kan låne noen elever. Vi har tenkt å spørre 28 elever fra 3B, 4A og 4B, 5A, 6B, og 7B og 7A (altså 4 elever fra hver klasse). Vi skriver opp i boken vår hva de svarer og går fornøyde videre. Vi har tenkt å spørre Anne (avdelingslederen vår) om hun har noen gamle resultater fra elevundersøkelsen her på skolen før vi fikk TL og noen nye resultater etter vi fikk TL. Vi har også tenk å spørre voksne/lærerne om de merker forskjell på om elevene er mindre alene nå enn før vi fikk TL og om det ser ut som de trives bedre på skolen nå enn før. Hypotese 5: Det er mindre konflikter når trivselslederne er ute Vi skal intervjue elever for å spørre om det er mindre konflikter og krangler. Vi har tenkt å stille disse spørsmålene: Synes dere det er mindre konflikter nå enn før? Hva går de fleste konflikter ut på? Har TL hjulpet til å få mindre konflikter i friminuttene? Hva synes dere om TL? Til de voksne på skolen har vi tenkt å spørre om dette: Hvorfor tok dere TL inn på skolen vår?

10 Vi skal ta noen bilder og observere ute på plassen. Vi skal også intervjue fremmede folk og elever fra trinn. Vi skal intervjue Anne (avdelingslederen på skolen vår) og logopeden, fordi vi tenkte at det ville vært smart fordi de ser holdningene og oppførselen til de andre på skolen. Vi skal spørre elever og lager gjerne nye spørsmål for å sjekke om hypotesen er riktig. En dag skal vi ut i store friminuttet og se om det er konflikter mens TL er ute. En annen dag skal vi ut å se om det er mer konflikter når TL ikke er ute. Vi skal lage noen diagrammer over svarene vi får.

11 Ut for å hente opplysninger Hypotese 1: Vi er mer aktive i friminuttene Hurra! Vi fikk tak i Kjartan Eide, og vi spurte han 6 spørsmål: Hva var tanken bak TL? Han tenkte det ville bli mer moro og aktivitet i friminuttene. Hvordan tror du det har påvirket oss? Han tenkte at det ble mer aktivitet og det bidrar til og få en bedre skoledag. Hvor mange skoler har TL på skolen her i Norge? Det er 830 skoler i Norge som har TL. Er det flest barneskoler eller ungdomskoler som har TL? Det er flere barneskoler fordi det er flest barneskoler her i Norge, men det er over 100 ungdomskoler som har TL. Syntes du det er viktig at barn og unge er i aktivitet? Og hvorfor? Det er kjempe viktig for barn å være i aktivitet. Det er masse positivt i å være i aktivitet, du kan konsentrere deg mer i timene og du får bedre helse. Savnet du TL da du gikk på skolen? Jeg skulle ønske jeg hadde det, for det er ikke om å være best, men om å delta i aktiviteter. Da har vi fått vite litt om hva Kjartan synes. Han virker veldig opptatt av at barn i Norge er aktive, både på skolen og i fritiden. Han presiserer også tydelig at TL er til for ALLE, ikke bare de som er flinke i aktivitetene. Det synes vi også er viktig! Han tror Trivselsledere rundt omkring på skolene gjør en god jobb for at barn og unge er mye i bevegelse.

12 Spørreundersøkelse av 2., 3. og 4- trinn 1. Er dere mest aktiv i friminuttene med TL eller uten? 9 av 12 vi spurte svarte var mest aktive i friminutt med TL, mens 3 elever sa at de var mest aktive uten TL Er dere mest aktiv i friminuttene med TL eller uten? uten med Serie1 De fleste elevene var i aktivitet hele tiden, med og uten TL. Men det er flest som sier at de er mer i aktivitet uten. De fleste vi spurte var små elever fra småskoletrinnet. Vi ser i friminuttene at de er i aktivitet nesten hele tiden om det er TL eller ikke. Det virker for oss som de yngste elevene er mer aktive enn f. eks. 7.- trinnselever.

13 2. Elever på TL- stasjon: Er dere aktive i de andre friminuttene som ikke har TL? 9 av 12 vi spurte svarte ja, mens 3 elever sa nei er dere aktiv i de andre friminuttene som ikke har TL? ja nei 9 elever svarer at de er aktive i friminuttene, selv om det ikke er TL. 3 av elevene svarer at de ikke er aktive når det ikke er TL. Det betyr faktisk at 25 % av elevene blir dradd med i aktiviteter av TL. Ikke dårlig! Det kan jo godt være at disse elevene ikke ville vært i bevegelse om ikke Trivselslederne hadde organisert aktiviteter i friminuttene 3. Hvilken TL leker er dere mest med på i friminuttene? Slåball 4 Kinball 1 Landhockey 1 Kubb 1 Kanonball 4 Fallskjerm 2 Ingenting 2. Noen gjør flere forskjellige aktiviteter.

14 4,5 3,5 4 2,5 3 1,5 2 0,5 1 0 Serie1 Serie2 Serie3 Vi intervjuet 12 elever, men noen var med på flere ting. Vi ser av diagrammet at slåball og kanonball var veldig populært. Dette ser vi også i friminuttene. Mange elever velger slåball og kanonball når TL er ute. Landhockey er også en stasjon som vi ser er populær, selv om det kommer fram av undersøkelsen av tilfeldige elever. Det er viktig å ha gøye stasjoner for at elvene på skolen skal være med i aktivitetene. Foreldreundersøkelse Hva mener foreldrene om aktiviteten på skolen vår? Det må vi finne ut av! Det øverste bildet er et skjema over hvor fysisk aktiv elevene på vår skole (Mjølkeråen skole, er i Bergen) er ifølge foreldrene. Den grønne er «god», den gule er «middels», den røde er «dårlig» og den hvite er «vet ikke». Den første linjen er i 2007, der er det 39,2 % som har svart «god», 41,2 % har svart «middels», 18,6 % har svart «dårlig». Den neste linjen er 2008, 38,0 % har svart «god», 43,0 % har svart «middels», 10,0 % har svart «dårlig». osv. Foreldrene mener at vi har blitt mer og mer aktive opp gjennom årene. I 2012 er det hele 75 % som svarer «god».

15 Det nederste skjemaet er et skjema over hvor fysisk aktiv elevene i Bergen er ifølge foreldrene. Det begynte med 45,7 % «god» i 2007, så steg det til 56,4 % «god» i det har steget hele veien bortsett fra i 2009 da sank det med 00,6 %. Visst vi sammenligner Mjølkeråen skole og Bergen, kan vi se at i 2007 og 2008 synes Bergen at de er mer fysisk aktiv enn Mjølkeråen skole. Men i 2009, 2010 og 2012 synes Mjølkeråen skoles foreldre at ved skolen er det mye fysisk aktivitet, mye mer enn gjennomsnittet i Bergen kommune. Bra! Etter at TL kom til skolen vår, har altså foreldrene fått inntrykk over at det er mer fysisk aktivitet her nå enn noen gang før.

16 Vi observerer aktivitet i friminuttene Vi har observert i friminuttene med og uten TL-leker. Vi valgte to helt tilfeldige friminutt, et med og et uten TL. Vi har fått et soleklart resultat. Vi har gått rundt på skoleplassen og notert ned hvor mange som løp og var i bevegelse, og hvor mange som ikke løp og ikke var bevegelse i friminutt med og uten TL Serie friminuttene uten TL I bevegelse I ro I friminuttet uten TL-leker var det 265 elever som var i ro, og 62 som var i bevegelse.

17 I friminuttet med TL-leker var det 120 elever som var i ro, og 220 som var i bevegelse. Klare tall, som vi kommer tilbake til i konklusjonen! Trivselsledere sørger for aktivitet på skoleplassen! Hypotese 2: Det er færre elever som er alene i friminuttene Er du mye alene? Ja: 4 Nei: 19 Det er ingen av dem vi spurte i 6A og 6B som er alene i friminuttene. De svarer at de har noen å være med. De har gått lenge på skolen, og har

18 hatt mange år til å få seg venner. Det var to fra 2B som var alene, en fra 2A og en fra 3B. Det var altså flere av de yngre som var alene i friminuttet. Noen liker å være alene, mens andre trives sammen med andre. Vi synes det er bra at det ikke er så mange som er alene. Er du mye på TL stasjonene? Ja: 9 Nei: 15 Vi spurte elever fra 2A, 2B, 3B, 6B og 6A. Vi spurte 5 elever fra hver klasse. Vi spurte noen jenter og noen gutter. Til sammen spurte vi 24 elever. Det er flere som ikke er så mye på TL stasjonene enn de som er. Det er flest av de yngste elevene som er på TL stasjonene. De største elevene sa at TL stasjonene passet for de som var litt yngre. Det var kun en av de eldste elevene som pleier å være med på TL stasjonene. Så vi har funnet ut at TL stasjonene passer best får de yngste elevene. Vi spurte også noen elever på ungdomsskolen. Noen av dem hadde gått på skolen vår når det var TL. De synes at lekene var litt barnslige for dem. De synes ikke at det var så veldig gøy med TL, de hadde sikkert synes at det var gøyere hvis de var litt yngre.

19 Synes du TL gjør en bra jobb? Ja: 23 Nei: 0 Vi spurte 2A, 2B, 3B, 6B og 6A. Vi spurte 5 elever fra hver klasse. Vi spurte noen jenter og noen gutter. Til sammen spurte vi 24 elever. Alle elevene vi spurte svarte at TL gjør en bra jobb. De som ikke er så mye på TL stasjonene synes at TL gjør en bra jobb av det de har sett. De fleste på skolen er fornøyd med TL. Vi er enige i at TL gjør en bra jobb på skolen vår. Vi arbeider flittig med nysgjerrigper

20 Hypotese 3: Vi får nye venner Vi hadde spørreundersøkelse i 4A, 4B, 5B, 7A og 7B. Vi valgte ut minst fire elever pr. gruppe, altså 8 elever på 4. og 7. trinn. De kom frem til et felles svar på spørsmålene våre, slik du ser i diagrammene. Spørsmål 1. Merker dere forskjell før og etter TL kom? 2. Har dere fått nye venner etter at TL kom? 3. Blir dere mindre mobbet? 4. Hvilke leker er gøy og hvilke burde vi ha? Her er svarene: Svar klasse. Gøyere i friminuttene. mobbing Svar 2. 4 klasse. Av og til. Svar 3. 4 klasse. Kanskje. Svar 4. 4 klasse. Bowling og trampoline. B. Gøyere mer aktive mindre B. Blir kjent med folk. B. Mindre mobbing. B. Kanonball og slåball Svar 1. 7 klasse B. Kanskje Svar 2. 7 klasse B. Nei Svar 3. 7 klasse B. Nei Svar 4. 7 klasse B. Gymsal fotball. C. Litt. C. Nei. C. Ja men nei. C. Slåball og kanonball. Svar 1. 5 B : Ja det er gøyere med TL Svar 2. 5 B : Nei Svar 3 5. B: Vi ble ikke mobbet så vi merker ikke forskjell.

21 Svar 4 5. B: Vi burde ha kanonball, fotball og håndball. Her er resultatene litt mer oversiktlig: 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Serie1 0,5 0 Merker dere forskjell før og etter TL kom. gøyere litt gøyere ingen forskjell Merker dere forskjell før og etter TL kom? 3 av elevgruppene syntes det er gøyere med TL. 2 av elevgruppene synes det er litt gøyere. 0 elever syntes det er ingen forskjell. 2,5 2 1,5 1 Serie1 Serie2 0,5 0 ja litt nei Har dere fått nye venner på TL

22 En Trivselsleder skal også være en god venn. Her er Ida fra 4. trinn. Har dere fått nye venner på TL? En av elevgruppene mente de fikk ny venner på TL- stasjonene. En av klassene syntes de fikk av og til nye venner. To av klassene syntes at de ikke fikk noen venner. 4. trinnsgruppen svarte ja, 5. trinnsgruppen svarte litt, mens de på 7. trinn svarte nei. Det viser at de yngre elevene synes det er lettere å få nye venner på TLstasjonene enn de eldre. 2,5 2 1,5 1 0,5 Serie1 0 Blir dere mindre mobbet etter at Tl har kommet? Ja Nei Vet ikke

23 Blir dere mindre mobbet/ertet etter at TL har kommet? To av klassene syntes folk blir mindre mobbet da TL kom. En av klassene sier at hun merker ingen forskjell. En svarte vi vet ikke. 75 % av elevgruppene svarte altså at de ikke er sikker eller at det har blitt mindre mobbing etter TL. Det er bra! Kanskje en er mer opptatt av å være i aktivitet og ha det gøy, enn å plage andre. Vi hører hva noen voksne tenker om TL: Vi har spurt litt eldre mennesker på Rema 1000 om hva de synts om TL og om det høres fornuftig ut. Her er spørsmålet vi spurte: Hvis dere hadde hatt TL på skolen, tror dere at det hadde vært bra? Her er svarene vi fikk: Den første svarte: - Ja men vi var flink å finne på leker i friminuttene. Vi lekte sammen med vennene i klassen. Den andre svarte: Ja, det hørtes fornuftig ut, jeg kunne gjerne tenke meg og hatt TL på skolen min. Den tredje svarte: Ja, men jeg er så gammel, men høres fornuftig og fint ut. Det er nok mange som finner venner i aktivitetene. Her ser vi at alle svarte ja og at det hørtes fornuftig ut, så både unge og eldre syntes TL er en bra ting. De eldre tror også det er lett å skaffe seg venner når en er med på ulike aktiviteter.

24 Hva sier skolens rektor, Johnny Tindvik? Vi spurte rektoren vår om hva han syns om TL. Vi spurte han disse spørsmålene: Merker dere forskjell før og etter TL kom? Blir elevene mindre mobbet/ertet? På spørsmål nr.1 svarte han: - Ja vi merker forskjell etter TL kom. Elevene er mye mer aktiv og har det gøyere i friminuttene. Jeg tror mange har det kjekt med vennene sine. Og på spørsmål nr. 2 svarte han: -Ja, vi tror at elevene blir mindre mobbet/ertet etter TL kom. Til slutt stilte vi sekretæren Nina og skolebibliotekaren Randi ett spørsmål: Hvis du hadde TL på skolen som du gikk på, tror du at det hadde vært bra med tanke på vennskapet i klassen? Nina svarte: - Ja, vi ser jo at TL programmet er veldig vellykket. Men vi var jo bare fire stk. i klassen, men kunnet tenke meg og ha det ja. Randi svarte: - Ja, det tror jeg hadde vært veldig kjekt. En fin måte å få nye venner på. Her ser vi at de voksne på skolen og tilfeldige på Rema 1000 er positive til TL. Alle kunne tenkt seg å ha TL når de gikk på skolen. Kanskje det hadde vært enda enklere å fått seg nye venner da?

25 Hypotese 4: Elevene trives bedre i friminuttene nå enn før Som en ser i planen, ønsket vi å spørre elvene på skolen om hvordan de trives i friminuttene: Trives dere bedre i friminuttene nå enn før vi fikk TL? Trives dere bedre i friminuttene nå enn før vi fikk TL? ja nei merker ikke forskjell Vi gikk ut og spurte elever fra 3, 4, 5, 6, og 7. trinn om de trives bedre i friminuttene nå enn før vi fikk TL. 17 elever sier ja. 5 elever nei. 6 elever sier merker ikke forskjell.

26 Er dere med på TL-lekene? 0 % 29 % 14 % 32 % 25 % svært ofte ofte sjelden svært sjelden Vi ser her at 32 % av de elevene vi spurte er ofte på TL-stasjonene, men ikke like mye som 25 % av elevene vi spurte. De er på TL-stasjonene litt oftere nemlig svært ofte. 29 % av dem vi spurte er aldri på TL-stasjonene, mens 14 % er sjelden på TL-stasjonene. Vi har fått et resultat fra Foreldreundersøkelse i Bergen kommune. Vi ser her at vår skolen har bedre trivsel og trygghet enn skoler i Bergen kommune i gjennomsnitt. Det var best trivsel i 2009 i følge foreldrene. Vi fikk TL i starten av 2011, men undersøkelsen viser at vi hadde ganske god trivsel før vi fikk TL også. Etter at TL kom til skolen, har det ikke vært noen økning i trivsel og trygghet, i følge foreldrene.

27 I samtaler med lærere på skolen, virker det utelukkende som om de mener at trivselen blant elevene har økt etter TL kom til skolen. Det er ingen lærere som har noe negativt å si. Hypotese 5: Det er mindre konflikter når trivselslederne er ute Vi har gått rundt og spurt noen lærere og elever om de synes TL har påvirket skolemiljøet. Alle var enige om at TL har hjulpet med at det blir mindre konflikter. Vi har også talt konflikter når TL var ute. Vi har funnet ut at det er mer konflikter der TL ikke er en der TL er. Vi ser at på TL- stasjonene er det svært lite krangling og konflikter. I friminutt helt uten TL er det mer krangling og uenigheter enn friminutt med TL ute. Vi hører med lærerne på skolen angående TL og konflikter På det første spørsmålet: Synes dere det er mindre konflikter nå enn før? svarte omtrent alle lærere ja. En av lærerne svarte for eksempel ja, mye mindre. En annen svarte ja, tror det og 2 svarte bare ja. En svarte til og med at det var blitt mindre konflikter nå enn før, men at elevene stort sett oppfører seg fint uansett. På det andre spørsmålet: Hva går de fleste konflikter ut på?(bare til lærerne) Der var alle enige om at det var uenighet og regler i spill som gjaldt. Det tredje spørsmålet: Har trivselslederne hjulpet til med å få mindre konflikter i friminuttet? Var det noen som svarte ja på det og var helt klar på det men, andre var litt usikre og svarte litt.

28 På det fjerde spørsmålet: Kan trivselslederne hjelpe med å få mindre konflikter ute i friminuttene? var svarene egentlig det samme: JA! Det nest siste spørsmålet lød som følger: Hva synes dere om trivselslederne/trivselsleder programmet? Der var det litt forskjellige forklaringer på svarende. Noen svarte at trivselslederne er flinke og hjelper til og at de er snille mot andre. Andre svarte at trivselslederprogrammet er et fenomenalt godt tiltak. En lærer var ekstra begeistret over dette programmet og han sa at det er et veldig bra program som ikke er et anti mobbings program men, et program som gjør at vi har det gøyere i friminuttene. På det siste spørsmålet: Hvorfor tok dere trivselslederne inn på skolen vår? Da var det litt forskjellige svar. To svarte at andre skoler i Bergen hadde hatt det og de hadde hatt positiv virkning av dette programmet og der for ville vi prøve det også. En svarte at de som bestemte på skolen trodde på prosjektet. Og at det var grunnen til at prosjektet ble gjennomført. Den siste svarte at det var for å aktivisere elevene og sånn at de ikke var alene.

29 Nysgjerriper! Synes du det er mindre konflikter i friminuttene etter TL kom? Ja Litt Nei Didrik 1 Marthe 1 Heidi 1 Marte 1 Marcus 1 Eric 1 Henrik 1 Silja 1 Sesilia 1 Jennifer 1 Dina 1 Silje 1 Celine 1 Lea 1 Frida 1 Sanne 1 Elias Ja Litt Nei Serie1 Totalt Ja Litt Nei Vi ser her at over 75 % av elevene (fra forskjellige trinn) mener at det er mindre konflikter i friminuttene etter at TL er med å organisere aktiviteter i friminuttene. Fire elever svarer at de ikke er helt sikre, kanskje ikke noe særlig forskjell. Det er ingen elever som mener at det er blitt mer krangling og konflikter etter at TL kom til skolen.

30 LIKER DU TRIVSELSLEKENE? Ja Litt Nei Totalt Marthe 1 Marte 1 Heidi 1 Eric 1 Marcus 1 Henrik 1 Silja 1 Jennifer 1 Silje 1 Celine 1 Dina 1 Sesilia 1 Ukjent 1 Ukjent 1 Ukjent 1 Ukjent Totalt Totalt Ja Litt Nei Ja Litt Nei Totalt Vi har 16 forskjellige elever, fra ulike trinn, om de liker trivselslekene vi har på skolen vår. Det er ingen som svarer nei, og det er kjempebra! 10 svarer at de liker trivselslekene litt, mens 6 liker det godt. Vi har ni ulike stasjoner på skolen vår, så det burde være noen aktiviteter for enhver smak, mener vi.

31 Dette har vi funnet ut Hypotese 1: Vi er mer aktive i friminuttene: Hypotesen stemmer! Vi begynte med å ringe Kjartan (som startet TL), som ville starte TL for at vi skulle bli mer aktive og ha det moro i friminuttene. Han kunne fortelle at TL gjorde til at elevene ble mer aktive i friminuttene. Vi hadde undersøkelse med og 4. klasse. De fleste svarte at de var mer aktiv uten TL, men når vi observerte ute i friminuttene var det stikk motsatt. Det var mange flere som var i aktivitet med TL enn uten TL. Vi mener de yngste elevene er mye i aktivitet om det er TL eller ikke. På vår skole mener foreldrene at vi er aktive, og hele 3 av 4 synes det er god fysisk aktivitet på skolen vår. Vi tror TL har en del av æren for dette. Det beviser at hypotesen vår stemmer og at TL har gjort oss mer aktive i friminuttene. Hypotese 2: Det er færre elever som er alene i friminuttene: Hypotesen stemmer Vi fant ut at barn fra barneskolen liker TL mer enn ungdommer fra ungdomskolen. Veldig mange svarer i undersøkelsen at de ikke er alene i friminuttene når det er TL- aktiviteter. I et friminutt hvor vi hadde TL var det noen barn som gikk alene. I et friminutt uten TL var det oppi 50 barn som gikk alene. Vi synes det er bra at det er færre elever som er alene når vi har TL. Vi synes også at det er dumt at det er så mange barn som går alene når vi ikke har TL. Hypotese 3: Vi får nye venner: Hypotesen stemmer delvis Vår konklusjon er at noen får nye venner og noen ikke. Det ser ut som det spørs fra person til person, og hvor lenge de har gått på skolen. Det ser ut som de eldste elevene får mindre nye venner enn hva de yngre elevene får. Det kan jo være for at de eldste har gått lenge på skolen og funnet seg gode venner opp gjennom årene som de er med. De yngre kjenner kanskje ikke så mange, og vil bli kjent med flere. Elevene i 4. og 5. svarte at de hadde fått nye venner/ noen nye venner. De store 7. trinnselevene hadde ikke fått noen nye venner.

32 Det er kjekt å se at elevene på skolen mener det har blitt mindre mobbing etter at TL kom! De voksne på skolen og de vi traff på butikken, virker veldig positive til TL. De mener at det kan være en god måte å skaffe seg nye venner. Hypotese 4: Elevene trives bedre i friminuttene nå enn før: Hypotesen stemmer ganske bra. Nå er tiden kommet for å komme fram til en konklusjon. Vi har funnet ut at hypotesen stemmer ganske bra. Det er enkelt å se at elevene trives bedre nå enn før vi fikk TL. Foreldrene mener det motsatte, nemlig at elevene trivdes best i 2009 og at de trives litt mindre etter vi fikk TL. Men samtidig er det elevene som er på skolen som nok vet mest om de trives eller ikke. Samtidig er denne foreldreundersøkelsen ikke rettet bare mot TL. Den er om trivsel generelt på skolen. Vi spurte 28 elever og 60 % av dem trives bedre i friminuttene nå enn før vi fikk TL. 17 % sier at de ikke trives bedre etter TL kom til skolen vår, mens 21 % merker ikke forskjell på om de trives bedre nå enn før vi fikk TL. Når vi ser på sektordiagrammet så ser vi at 1/3 er ofte med på TLlekene. 25 % er svært ofte på TL-lekene, mens de siste 43 % består av elever som enten er sjelden eller svært sjelden på TL-lekene. Det viser at langt over halvparten deltar i TL- aktiviteter, og dette gjør de fordi det er gøy. De trives altså.

33 Hypotese 5: Det er mindre konflikter når trivselslederne er ute: Hypotesen stemmer Vi har gått rundt og spurt lærere og elever om de synes TL har påvirket skolemiljøet. Alle var enige om at TL har hjulpet med at det blir mindre konflikter. Vi kan allerede se at hypotesen nok er rett. Under skuret Vi har også talt konflikter når TL var ute. Det var færre konflikter i friminutt med TL enn det var uten TL. Vi så ingen store konflikter noen av gangene vi var ute og observerte, mest uenigheter. Vi har funnet ut at det er mer konflikter der TL ikke er en der TL er. Det er flest konflikter under skuret (mest når det regner) og der er det ingen trivsels ledere! På trivselslederstasjonene er det svært lite konflikter. De aller fleste elvene respekterer at TL styrer aktivitetene på de ulike stasjonene. Hovedkonklusjon: Trivselsledere påvirker skolen vår på en veldig positiv måte! Vi er en aktiv skole, der TL tilrettelegger for lek og moro i friminuttene. TL bidrar til at færre elever er alene i friminuttene, og spesielt de yngste elevene får nye venner på TL- stasjonene. Elevene trives godt ute i friminuttene her på skolen! Både voksne og barn på skolen kan bekrefte at det er lite konflikter generelt på skolen, men spesielt lite konflikter der hvor TL er.

34 Fortell til andre Dette nysgjerrigperarbeidet viser hvor viktig TL er for skolen, og det er viktig å formidle til andre. Først av alt vil vi sende dette prosjektet til Kjartan Eide, han som startet opp TL. Han er sikkert interessert i å se hvor godt TL fungerer på skolen vår. Vi vil også legge det fram for lærerne og ledelsen på skolen. Kanskje vi får bruke litt tid på et lærermøte for å legge fram resultatene? Til slutt vil vi også fortelle om det vi har funnet ut til noen av de andre klassene på skolen, ved å oppsummere det vi fant ut av. Da må vi forberede oss og skrive ned nøkkelord som vi kan prate ut ifra. På skolens bibliotek vil vi printe opp et eksemplar av nysgjerrigperprosjektet, slik at de som vil lese om TL på egenhånd får sjansen til det. Kilder: Nysgjerrigper: Foreldreundersøkelsen i Bergensskolen:

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte?

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Innlevert av 5. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2011 Ansvarlig veileder: Birthe Hodnekvam Antall deltagere

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor kommer det støv? Klasse: 6. trinn Skole: Gjerpen Barneskole (Skien, Telemark) Antall deltagere (elever): 2 Dato: 29.04.2009 Side 1 Vi er to jenter fra 6a

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det slik? Vi er en klasse med 26 smarte, engasjerte og kule elever. Vi har vært med på nysgjerrigperprosjektet for første gang, og vi har hatt det kjempegøy! Vi har lært masse, og hatt det morsomt sammen alle sammen.

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken?

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Innlevert av 7. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi var med i forskningskampanjen der vi målte temperaturen hjemme

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Blir det bedre trivsel på skolen med TL?

Nysgjerrigper-konkurransen Blir det bedre trivsel på skolen med TL? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Blir det bedre trivsel på skolen med TL? Forskere: 6.trinn ved Smeaheia skole (Sandnes, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke

Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke Dette lurer vi på Problemstilling - grenser Vi diskuterte og lagde problemstillinger som

Detaljer

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Innlevert av 7C ved Nord-Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2014 Vi valgte ut dette temaet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor har skolen vår og naboskolene ikke de samme reglene for elevene?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor har skolen vår og naboskolene ikke de samme reglene for elevene? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor har skolen vår og naboskolene ikke de samme reglene for elevene? Forskere: 1.-4. klasse ved Øresvik skole (Rødøy, Nordland) Nysgjerrigper-konkurransen

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor går folks personlige grenser?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor går folks personlige grenser? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvor går folks personlige grenser? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker?

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Innlevert av gruppe i 7A ved Nord- Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2015 COLATESTEN Vi har lyst til

Detaljer

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i. Er

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva får oss til å miste konsentrasjonen? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Hvorfor ser vi lite i mørket?

Hvorfor ser vi lite i mørket? Hvorfor ser vi lite i mørket? Innlevert av 5A ved Volla skole (Skedsmo, Akershus) Årets nysgjerrigper 2015 Hei til dere som skal til å lese dette prosjektet! Har dere noen gang lurt på hvorfor vi ser lite

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Alle kan snakke med alle!

Alle kan snakke med alle! Alle kan snakke med alle! - en undersøkelse av hva elever opplever som bra på Bankgata ungdomsskole og hva voksne og elever gjør for å få til dette Utført av jentegruppa på skolen 1 Hvem har gjort undersøkelsen?

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva slags søppel kaster vi i Rendalen? Forskere: 6. og 7. klasse ved Berger skole (Rendalen, Hedmark) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det?

Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det? Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det? Innlevert av 5. -7.klasse ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2015 Vi går på den Norske skolen i Kenya og vi er

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015.

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015. Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015 Side Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor er det så mye boss rundt bosspannene i Alvøen Idrettspark?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor er det så mye boss rundt bosspannene i Alvøen Idrettspark? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor er det så mye boss rundt bosspannene i Alvøen Idrettspark? Forskere: Klasse 4B ved Alvøen skole (Bergen, Hordaland) Nysgjerrigper-konkurransen

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar.

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Gjennomføring Ant. Inviterte Ant. Besvarte Data oppdatert 14 173 161 11.05.2014 16:02:37 13 174 164 01.07.2013 16:18:40 11

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

BESKJED TIL POLITIKERE OG

BESKJED TIL POLITIKERE OG BESKJED TIL POLITIKERE OG REKTOR! Elevrådenes innspill til kvalitetsplan for Sandnesskolen Sandnes, Desember 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Trivsel... 3 Venner... 3 Mobbefritt... 4 Friminutt... 5 3.

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011.

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. Jenter og SMERTE og gutter Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. 1 Innholdsfortegnelse Innhold s. 2 Deltagere s. 2 innledning s. 3 Problemstilling s. 3 Begrensninger

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 4A

Velkommen til foreldremøte 4A Velkommen til foreldremøte 4A Voksne i klassen May-Britt Hassel: Norsk, matematikk, engelsk, gym, RLE, kunst og håndverk, natur og miljø. Liv Breivik: kunst og håndverk, kurstimer Terje Karlsen: Musikk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Løper vi fortere når vi spiser sukker?

Nysgjerrigper-konkurransen Løper vi fortere når vi spiser sukker? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Løper vi fortere når vi spiser sukker? Forskere: 4.trinn ved Kronstad skole (Bergen, Hordaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor drømmer vi? Forskere: 6.trinn ved Smeaheia skole (Sandnes, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord Fem elever

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet. Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Tema idag Hvordan ser vi på og hvordan vi tenker om barn

Detaljer

Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B

Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B Forord Det har vært gøy å jobbe sammen med 1B i dette prosjektet. Alle i klassen har bidratt med tegninger eller tekst. I løpet av forskningsperioden

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvilken tannkrem er mest brukt? Klasse: 5 trinn Skole: Tynset barneskole (Tynset, Hedmark) Antall deltagere (elever): 3 Dato: 29.04.2009 Side 1 Ansvarlig veileder:

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser?

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Innlevert av 5, 6, & 7 ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2014 Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske

Detaljer

Olweusprogrammet Tema i klassemøter og foreldremøter

Olweusprogrammet Tema i klassemøter og foreldremøter Olweusprogrammet Tema i klassemøter og foreldremøter Fortellinger om mobbereglene ( etter en idé av Skaugdalen skole, Rissa) Prosess (1) Det er en forutsetning at elevene først har arbeidet grundig med

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker?

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c Eiksmarka skole Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c, Eiksmarka skole Deltagere: Wilhelm, Ivar, Oskar, Gustav, Andreas, Anders, Magnus, Kristian,

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer