Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B"

Transkript

1 RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper døgn døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT indv. gruppe Antall brukere Median oppholdsdøgn/dager døgn døgn døgn indv. gruppe indv. gruppe indv. gruppe Antall brukere Median oppholdsdøgn/dager Andel i undergrupper % tendens Hofteartose Kneartrose Osteoporose < Revma.kirurgi RA Bechterew Psoriasis artritt Andre infl.artr Kombinerte tilstander 9 Annet m. hovedvekt artrose Eldre med behov for opptrening Fordeling kjønn og alder tendens Prosent kvinner Gj.snitt alder 65,3 64,9 6, 6, ,9 64,6 -

2 Helsestatus ved Referanse verdier NORGE VERDEN Generell helse 4,6 (dårlig) 4,5 (dårlig) 4,4 (dårlig) 4,4 (dårlig) 4,4 (dårlig) - - Fysisk helse 49,8 43, 4,6 39,7 4,5 8, 76, Psykisk helse 6,8 6,7 57,6 58, 55,9 73, 68,7 Sosiale relasjoner 64,4 67, 63,6 65,3 6,4 6,9 64,4 Miljø faktorer 64,4 68,3 65,6 66,0 64, 6, 59,4 N=08-30 Gj.score og median svar på spørsmålet Stort sett, vil du si helsa di er:.utmerket,.meget god, 3.God, 4.Ganske god, 5.Dårlig, 6.Meget dårlig Gj.score fra WHOQOL-Bref skjema (0-00 skala der 00 er perfekt) Referanseverdier hentet fra: Skevington, SM. Lofty M., O Connel KA The World Health Organization s WOQOL Bref quality of life assessment: 3Psychometric properties and results of the international field trail. A report from the WHOQOL Group. Quality of Life Research, Demografi-kommentar for 04 I 04 har det ikke skjedd noen større er i fordeling mot tidligere år en tendens til at andelen RA langsomt krymper, og at andelen Bechterew langsomt øker, kan dog sees. Ikke heller i 04 er dagplasser benyttet for Ytelsesgruppe B. Sammenliknet med tidligere år hadde pasientene tilnærmet samme helsestatus ved i 04, men for første gang med lavere score på «sosiale relasjoner» enn det normative befolkningsgjennomsnittet i Norge.

3 -5 skala (i liten til stor grad) Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER ANKOMST TIL AVREISE Jeg har blitt mer bevisst på hva som er viktig for meg på lang sikt Gjennomsnitt besvarelse 04 - ved avreise Jeg har tro på at jeg kan ta fatt på mine langsiktige mål Det har blitt tydeligere for meg hvordan jeg kan ta fatt på mine langsiktige mål Jeg har oppnådd de mål for oppholdet jeg siktet på Jeg har tilegnet meg nye ferdigheter og/eller kunnskaper jeg kan ha nytte av Jeg er fornøyd med oppholdet >4 i gj.snitt N=8-8 Forandring fra til avreise avreise % Generell helse 4,4 3,7 0,7 6 % bedring 0,9 stor JA Tretthet VRS Smerte VRS Stivhet VRS Morgenstivhet VRS Depresjon VRS 6,5 5,0,5 3 % bedring 0,6 - moderat JA 6,0 4,6,4 4 % bedring 0,7 moderat JA 5,9 4,5,4 4 % bedring 0,7 moderat JA 6, 4,7,4 3 % bedring 0,6 moderat JA 3,9,6,3 3 % bedring 0,5 moderat JA SES score 65,9 7,7 6,8 0 % bedring 0,5 moderat JA FES-I score 3 35,6 3,4 4,3 % bedring 0,5 moderat JA Deltakelse 4,7 3,4 0,7 9 % bedring,0 stor JA Mobilitet 5 3,4 3,8 0,4 0 % bedring 0,4 liten JA N=99-9 (N 3 =) Gj.snitt score på spørsmålet Stort sett, vil du si helsa di er:.utmerket,.meget god, 3.God, 4.Ganske god, 5.Dårlig, 6.Meget dårlig Gj.snitt score fra Self Efficacy Scale skjema, (evne til å påvirke giktsykdommen) for brukere med inflammatorisk eller degenerativ revmatologisk sykdom >0 % bedring på alle faktorer

4 3 Gj.snitt score fra Fall Efficacy Scale International skjema, (frykt for å falle) for eldre brukere med sammensatt sykdomsbilde 4 Gj.snitt score på spørsmålet I hvilken grad har du mulighet for å delta i fritidsaktiviteter?:.ikke i det hele tatt,.litt, 3.Til en viss grad, 4.I høy grad, 5.Fullstendig 5 Gj.snitt score på spørsmålet Hvor godt er du i stand til å komme deg dit du vil?.svært dårlig,.dårlig, 3.Verken godt eller dårlig, 4.Godt, 5.Svært godt Hva med de med markante symptomer - f.eks. mye smerter? Oversikten her oven dekker alle pasienter og noen ankommer uten smerter og andre har uutholdelige smerter og angir 0 av 0. Ser vi på de som minst angitt 7 ved så fremkommer følgende resultat: Forandring fra til avreise for de med store smerteplager (minst angitt 7 v/ank) Smerte VRS 04 N=49 Smerte VRS 00-4 N=05 avreise % 7,9 5,5,4 30 % bedring,6 stor JA 7,8 5,5,3 30 % bedring,5 stor JA Hva med de med bekymring/usikkerhet - f.eks. liten tiltro til å kunne påvirke sin sykdom? Oversikten på forrige side dekker alle pasienter og noen ankommer med gode evner og strategier til å fungere med sin sykdom og andre er meget usikre og angir lav score på SES-skjema. Ser vi på de som maksimalt oppnådde score 50 (av 00) ved, så fremkommer følgende resultat: Forandring fra til avreise for de med usikkerhet kring egen evne til å påvirke sin sykdom (angitt svar som maksimalt gir score 50 (av00) på SES skjema v/ank) SES score 04 (0-00 skala) N=6 SES score 00-4 (0-00 skala) N=66 avreise % 4,7 59, 7,5 4 % bedring,5 stor JA 4,6 6,9 0,3 48 % bedring,7 stor JA

5 Andel som krysset grensen fra opplevd dårlig helse til opplevd god helse: 70 % 67 (av 30 = 5 %) angav ved at helsen var dårlig eller meget dårlig 47 av disse opplevde at helsen ved avreise var ganske god, eller bedre = 70 % >50 % Resultat v/avreise, kommentar for 04 Godt fornøyde pasienter som både opplevd markant og statistisk signifikant helsebedring og måloppnåelse i løpet av oppholdet, men også langsiktig strategi og målsetting har blitt tydeligere i løpet av oppholdet. Med stor variasjon i symptomer og grad av symptomtrykk har vi i år også presentert resultater for de dårligste og som synes så kan vi konstatere at de dårlige har bedre fremgang enn gjennomsnittet på sine respektive hoved-områder. Uansett er teamets generelle resultatmålsetting som har vært den samme i et par år stort sett innfridd med margin.

6 prosent Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER TRE MÅNEDER ETTER AVREISE Frivillig besvarelse av spørreskjema utsendt til alle med registrert ank-avr data på. Periode: Sept 0 Okt 04 Compliance: 9 av 353 = 38% Hvor fornøyd var du med (det siste) oppholdet du hadde på Skogli? >80 % svært fornøyde Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd N=9 85 % vil anbefale noen i samme situasjon (som de var i for et halvt år siden) om å søke seg til Skogli % svarer KANSKJE og 4 % svarer NEI (N=6) 89 % ga Skogli æren for livsstilsendringer de gjennomført etter hjemkomst (Noe Svært mye, N=5) 83 % angav oppstart av en eller flere nye regelmessige mosjonsaktiviteter etter hjemkomst (N=99) Forandring fra til 3mnd etter opphold LIVSKVALITET 3mnd % Fysisk helse 4, 48,6 7,3 7 % bedring 0,5 moderat JA Psykisk helse 58,3 6,6 3,3 5 % bedring 0, liten JA Sosiale relasjoner 64, 64,3 0, < % bedring NEI Miljø faktorer 66,9 67,4 0,5 < % bedring NEI N=-4 Gj.snitt score fra WHOQoL-Bref skjema (0-00 skala der 00 er perfekt) Bedre status 3mnd etter avreise enn v/

7 Forandring fra til tre måneder etter avreise 3mnd % Generell helse 4,5 4, 0,4 9 % bedring 0,5 middels JA Tretthet VRS Smerte VRS Stivhet VRS Morgenstivhet VRS Depresjon VRS 6,5 5,8 0,7 % bedring 0,3 liten JA 5,9 5,7 0, 4 % bedring 0, liten NEI 5,7 5,6 0, % bedring NEI 5,9 5,4 0,5 8 % bedring 0, liten NEI 3,8 3,0 0,8 % bedring 0,3 liten JA SES score 64,4 68,5 4, 6 % bedring 0,3 liten JA Deltakelse 3,7,9 0, 7 % bedring 0, liten JA Mobilitet 4 3,5 3,6 0, 3 % bedring NEI N=7-6 Gj.snitt score på spørsmålet Stort sett, vil du si helsa di er:.utmerket,.meget god, 3.God, 4.Ganske god, 5.Dårlig, 6.Meget dårlig Gj.snitt score fra Self Efficacy Scale skjema, (evne til å påvirke giktsykdommen) for brukere med inflammatorisk eller degenerativ revmatologisk sykdom 3 Gj.snitt score på spørsmålet I hvilken grad har du mulighet for å delta i fritidsaktiviteter?:.ikke i det hele tatt,.litt, 3.Til en viss grad, 4.I høy grad, 5.Fullstendig 4 Gj.snitt score på spørsmålet Hvor godt er du i stand til å komme deg dit du vil?.svært dårlig,.dårlig, 3.Verken godt eller dårlig, 4.Godt, 5.Svært godt Bedre status 3mnd etter avreise enn v/ Hva med de i utgangspunktet dårligste i et 3mnd perspektiv? Som fremgikk ved avreise hadde de dårligste ved større grad av bedring enn gjennomsnittet (v/eksemplene smerte og SES-score). Forandring i 3mnd perspektiv fremgår her: Forandring fra til 3mnd etter avreise for de v/ank med minst angitt 7 (av 0) på smerte, eller maks 50 (av 00) på SES score Smerte VRS N=54 SES score (0-00 skala) N=7 avreise % 7,8 6,5,3 7 % bedring 0,9 stor JA 39,6 60,9,3 54 % bedring,4 stor JA

8 Forandring fra til 3mnd etter opphold Frekvens fysisk aktivitet (Likert skala) 3mnd % Trening,,5 0,4 % økning 0,5 moderat JA Hverdagstrim,7 3,0 0,3 % økning 0,3 liten NEI N=- Gj.snitt score på spørsmålet Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder mosjonert/trent så mye at du har blitt andpusten/svett?:. Sjeldnere enn hver uke,.en gang per uke, ganger per uke, 4. 4 ganger eller mer per uke Gj.snitt score på spørsmålet Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder vært fysisk aktiv i mer enn 30 min? (eks gåturer, hagearbeid, snømåking):.sjeldnere enn hver uke,.en gang per uke, ganger per uke, 4. 4 ganger eller mer per uke >3 i gj.snitt (= minst -3ggr/uke) Andel som krysset grensen fra opplevd dårlig helse v/ til opplevd god helse 3mnd etter avreise: 5 % 7 (av 4 = 57 %) angav ved at helsen var dårlig eller meget dårlig 36 av disse opplevde at helsen 3mnd etter avreise var ganske god, eller bedre = 5 % >5 % Resultat 3 måneder etter avreise kommentar: Også 3 måneder etter avreise er pasientene meget godt fornøyde med sitt Skogli opphold. Det er også hyggelig å konstatere enn økning i trim- og deltakelsesnivå og økning i opplevd livskvalitet. Når nå også 04 data er inkludert er frekvens-nivået for første gang oppe på tidligere anbefalt nivå (- 3ggr/uke) siden anbefalt nivå nå er hver dag, så er det rom for forbedring... At også symptomnivåer er mildere 3 måneder etter avreise enn før er oppsiktsvekkende. Siden det er snakk om kronisk og progredierende sykdomstilstand er også liten bedring over tid et markant brudd på en ellers nedadgående forventet trend. Spesielt i forhold til størst bedring for de dårligste ved! Anmerkingsverdt er også at over halvdelen av de som ved angav sin helse som «dårlig» eller «meget dårlig», tre måneder etter avreise anger den som «ganske god» - eller bedre! Teamets resultatmålsetting 3mnd etter rehab.opphold som har vært den samme i et par år er derved stort sett innfridd med margin.

9 prosent Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER MÅNEDER ETTER AVREISE Frivillig besvarelse av spørreskjema utsendt til alle med registrert ank-avr data på. Periode: 03 Compliance: 8 av = 5 % Med en slik liten populasjon, så viser vi kun til noen generelle tendenser Hvor fornøyd var du med oppholdet du hadde på Skogli for et år siden? >80 % svært fornøyde Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd N=8 86 % vil anbefale noen i samme situasjon (som de var i for et år siden) om å søke seg til Skogli 0 % svarer KANSKJE og 4 % svarer NEI N=8 Forandring fra til mnd etter opphold LIVSKVALITET mnd % Fysisk helse 39,7 48, 8,5 % bedring 0,6 moderat JA Psykisk helse 60,0 6,3,3 4 % bedring 0, liten NEI Sosiale relasjoner 67,4 6,7 4,7 7 % nedgang 0,3 liten NEI Miljø faktorer 67,4 69,3 0,9 3 % bedring 0, liten NEI N=4-5 Gj.snitt score fra WHOQOL-Bref skjema (0-00 skala der 00 er perfekt) Bedre status mnd etter avreise enn v/

10 Forandring fra til mnd etter opphold Frekvens fysisk aktivitet (Likert skala) mnd % Trening,0,5 0,5 6 % økning 0,6 moderat JA Hverdagstrim,5,9 0,4 3 % økning 0,4 liten NEI N=4 Gj.snitt score på spørsmålet Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder mosjonert/trent så mye at du har blitt andpusten/svett?:. Sjeldnere enn hver uke,.en gang per uke, ganger per uke, 4. 4 ganger eller mer per uke Gj.snitt score på spørsmålet Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder vært fysisk aktiv i mer enn 30 min? (eks gåturer, hagearbeid, snømåking):.sjeldnere enn hver uke,.en gang per uke, ganger per uke, 4. 4 ganger eller mer per uke >3 i gj.snitt (= minst -3ggr/uke) Andel som krysset grensen fra opplevd dårlig helse v/ til opplevd god helse 3mnd etter avreise: 47 % 7 (av 58 = 6 %) angav ved at helsen var dårlig eller meget dårlig 8 av disse opplevde at helsen 3mnd etter avreise var ganske god, eller bedre = 47 % >5 % Resultat måneder etter avreise kommentar: Med kun en fjerdedel av mulige respondenter med opphold i 03 og kun 8 stk. totalt, så bør man være forsiktig ved å trekke konklusjoner men: Også måneder etter avreise er pasientene meget godt fornøyde med sitt Skogli opphold. Det er også hyggelig å konstatere at oppnådde nivåer hva gjelder trim-frekvens og opplevd livskvalitet holder i seg fra 3mnd nivået Teamets resultatmålsetting et år etter rehab-opphold er derved stort sett innfridd med margin.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H og I «Hjerte sykdommer» og «Lungesykdommer»

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H og I «Hjerte sykdommer» og «Lungesykdommer» DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB 8 9 4 Avtaletyper Indv Indv Indv Indv Gruppe Indv Gruppe Indv Gruppe Indv Gruppe Antall brukere 4 98 4 96 66 56 54 Median oppholdsdøgn 8 8-8 8 Andel i undergrupper 8 9

Detaljer

Fagpersoner som kan involveres:

Fagpersoner som kan involveres: Utredning og tverrfaglig behandling av ME Oslo 0801113 Presentasjon av Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS v/fagleder ergoterapi Nina Almås Hva møter våre brukere? Grønt team Hjerte/lunge Blått team

Detaljer

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Pensjonisiforbundet har i flere år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. Som en følge av dette ble det i 2013

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

Ung i Oslo 2015. Patrick Lie Andersen Anders Bakken HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Ung i Oslo 2015. Patrick Lie Andersen Anders Bakken HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS rapport nr /1 rapport nr /1 skolen, er aktive på fritiden, har god helse, ruser seg lite og begår ikke kriminalitet. Et hovedfunn er at Oslo er et godt og trygt sted å vokse opp for de aller fleste av

Detaljer

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Sammendrag Bakgrunn. Oppmerksomhetstrening har utviklet seg over 25 år til å bli en metode for behandling av stress og helseplager.

Detaljer

Et rehabiliteringsopphold for personer med fibromyalgi, -effekt på kort og lang sikt.

Et rehabiliteringsopphold for personer med fibromyalgi, -effekt på kort og lang sikt. Et rehabiliteringsopphold for personer med fibromyalgi, -effekt på kort og lang sikt. Pia Foss, Anders Orpana, Alf Magne Foss. Fysioterapeuter Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Innledning: Fibromyalgi

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO

HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO LEVANGER KOMMUNE Evalueringsrapport Tema: HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO Innholdsfortegnelse Sammendrag- anbefalinger 3 1. Bakgrunn, mål og mandat 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Mål for prosjektfasen

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Det gode liv med LAR?

Det gode liv med LAR? ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering av Vegard Johansen ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

Kartlegging og analyse av prosjektet Raskere tilbake

Kartlegging og analyse av prosjektet Raskere tilbake 1 / 63 prosjektet Raskere tilbake GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 63 OPPSUMMERING På oppdrag for Helse Sør-Øst har Deloitte gjennomført en kartlegging og systematisering av evaluering av tilbud

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Ingvild Kjeken, professor i ergoterapi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Diakonhjemmet Sykehus, og Institutt

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for bibliotektjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av brukerundersøkelsen... 6 5

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Utvidet rett til egenmelding

Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune INDIVIDUELL MESTRING FRA KOLLEKTIVE TIL INDIVIDUELLE TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆR

Evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune INDIVIDUELL MESTRING FRA KOLLEKTIVE TIL INDIVIDUELLE TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆR Evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune INDIVIDUELL MESTRING FRA KOLLEKTIVE TIL INDIVIDUELLE TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆR Rapport 2009 1 Sammendrag Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFF)

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer