Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse UiS 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse UiS 2011"

Transkript

1 Kristinelundveien 6 Havnegata 20 Pb Elisenberg 7010 Trondheim 0268 Oslo E-post: Web: Tlf: Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse 2011 Roller Navn Telefon Epost Faglig ansvarlig Lars Asle Einarsen Adm. ansvarlig Berit Hammer IT-ansvarlig Christian Wattengård Faglig ansvarlig Gunhild Bjaalid Adm. ansvarlig Andreas Bjørnsen IT-ansvarlig UIS Kjell Bryne Prosjektfase Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Oktober 2010 Møte med reaktor og adm. dir. Drøfting av rammer for gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen ved UIS UIS/ H24 Sensus deltar /utvikli ng av spørreskjema/ oppfølgingsmeto dikk Oktober 2010 November desember Innen 20. desember Desember 2010 Etablering av faglig ressursgruppe. Presentasjon og drøfting av prosjektplan rammer og mandat fra ledelsen drøfting av spørreskjema benyttet i 2008 Drøfting og evaluering av metode for oppfølging av resultatene fra undersøkelsen Drøfting av endring og tilpasning av spørreskjema - Forankring og lederopplæring - Teknisk gjennomføring Faglig ressursgruppe og/eller H24 Sensus leverer utkast til spørreskjema Møte faglig ressursgruppe Drøfting av tilleggstematikk til MTM spørreskjema Forankring og lederopplæring Teknisk gjennomføring / / Faglig ressursgruppe/ / / Se eget ark om mandat og sammensetning, side fire i dette dok (ikke møte bare utsending av skjema,

2 Prosjektfase Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Innen januar 2011 Drøfting og beslutning av spørreskjema i AMU / g Innen 15. januar Innen 1. februar 4 dager i uke 3 og Opplæring I løpet av januar / februar 2011 Drøfting og beslutning av spørreskjema i ledergruppen Forankring og lederopplæring Teknisk gjennomføring Ledergruppemøter per fakultet og stab/støtte avdelinger ½ dag per ledergruppe, 2 møter per dag Oppdatering/opplæring prosesstøtte hos / / / /Sensus / Uke 3 4 Tlf. møte prosjektsekreteriatet om teknisk gjennomføring. UIS/ Uke 3-5 Informasjonsmøter på fakultet/institutt UIS v/ ledere og prosjektleder /prosesstøtte Forberedelse 10.februar Frist for å oversende e-post adresser til alle deltakere m/organisasjonstilhørighet samt organisasjonskart. Alle ledere må stå med full e-postadresse. Uke 3-5 Opplæring av verneombud UIS/ Sekteriatet Forberedelse 2. februar Frist for å levere informasjon (malverk) til deltakere, herunder informasjonsmail, purr , informasjonsside før spørreskjema, informasjon til ledere vedr rapportering, samt frister Forberedelse 2.februar Web legge inn maler Forberedelse 3.februar Web legge in ev. Logo TEST 4.februar Test til IT/kontakt/etc. og endelig godkjenning før utsendelse Forberedelse 21. februar Siste kvalitetssikring av spørreskjema, tekster i e-poster, spørreskjema etc. Undersøkelse 28. februar 2011 Utsendelse av undersøkelse Kl 09:00 Undersøkelse 3-4. mars Korrigering av ev feil i e-postadresser Undersøkelse 4.mars Automatisk generert påminnelse Undersøkelse 4. mars Svarovervåkning oversendelse av status totalt og pr enhet til Undersøkelse 6.mars Påminnelser internt i organisasjonen til UIS berørte ledere Undersøkelse 9.mars Svarfrist Rapportering 14 og 15. mars Respondentavklaring UIS UIS kan bistå dersom ønskelig. Ikke inkludert i tilbud kan bistå dersom ønskelig. kan bidra med forslag til maler. Berit Hammer kontaktperson hos Side 2 av 5

3 Prosjektfase Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Rapportere Kjøre rapporter iht. avtale 16.mars Rapportere 22.mars Legge ut relevant informasjon på UISs intranettsider om undersøkelsen og vedr fortolkning av rapporter Utviklingsarbeid Uke 9 Feedback til ledergruppen /tillitsvalgte/amu Utviklingsarbeid Uke 9 Feedback til prosjektsekreteriat og den faglige ressursgruppen UIS m/ bistand fra / / Utviklingsarbeid Uke 9 Allmøte Ledelsen / / Utviklingsarbeid Uke 9 Opplæringsdag 2/ Gjennomgang rapporter med prosess støtte Gennomgang resultater, presentasjons og workshoptrening. Veiledning på resultater Utviklingsarbeid Uke 9-10 Feedback ledergrupper alle nivå 4 dager med ledergruppemøter om resultatene ½ dag per ledergruppe Rapportere Uke 9 og 10 Oversende koder til ledere for rapporttilgang / / prosjektleder Utviklingsarbeid Uke Tilbakemeldingsmøter i ledergruppe/fakultet/institutt etc. Utviklingsarbeid Mai ½ dag per ledergruppe Oppfølgingsmøter i ledergruppene på fakultetene/institutt/ adm Ledere/ prosess støtte / ledere/ prosess støtte Utviklingsarbeid 15.mai Frist for registrering av handlingsplaner UIS/ledere/ prosess støtte og evt. konsulent bistår ved behov Evaluering Utviklingsarbeid Mai Oppfølgingsmøter ledergruppene Utviklingsarbeid September 2011 Utvidede statistiske analyser Ledermøte om tilleggsanalyser Utviklingsarbeid September Oppfølgingsmøter ledergruppene Evaluering Oktober 2011 Evaluering Gjennomføringen, nytteverdi Basert på spørreskjema via eab med rapportering per enhet / Side 3 av 5

4 Faglig ressursgruppe for gjennomføring medarbeiderundersøkelse(mtm)ved Gruppen etableres i oktober/november Rektor/adm dir. innleder gruppens arbeid og gir arbeidsmiljøfaglige føringer. Mandat for ressursgruppen: Faglig ressursgruppe skal vurdere og anbefale evt. endringer og forbedringer med spørreskjemaet og arbeidsmetodikken som benyttes for å følge opp resultatene i Spørreskjemaet skal bestå av maksimalt 80 spørsmål. MTM har 59 spørsmål slike den ble benyttet i Direktør og rektor godkjenner endelig utforming og evt. innspill til oppfølgingsmetodikk. Faglig ressursgruppe skal bidra med rådgivning underveis når undersøkelsen er i gang. Bistå med å definere problemstillinger til analysearbeid etter at undersøkelsen er gjennomført. Sammensetning : Organisasjonspsykolog Gunnhild Bjaalid Resten av deltakerne besluttes av ledelsen. Prosess støtte for gjennomføring medarbeiderundersøkelse(mtm) ved Mandat for prosesstøtte Som i 2010 etableres det en gruppe fagpersoner HR/HMS/ressurspersoner fra fakulteter og adm avdelinger som kan bistå ledere med presentasjon av resultater, være en samtale partner eller organisere/bistå leder i workshop arbeide knyttet til resultatene. Gruppen møtes en gang i 2010 og en gang når resultatene foreligger i mars Hensikten med møtene er å oppdatere/revitalisere kunnskapen fra 2008, forberede og veilede prosesstøtteet mht til resultater i den delen av virksomheten de skal ha ansvaret for å bistå. Sammensetning: : Gunnhild Bjaalid I den grad det er mulig å benyttes samme personer som i Prosjektsekreteriat Mandat for prosjekt sekreteriatet: Ansvar for faglig og praktiskgjennomføringen av undersøkelsen Sammensetning: : Gunnhild Bjaalid faglig ansvarlig fra Side 4 av 5

5 Adm. HR medarbeider: IT medarbeider: Informasjonsmedarbeider: Andreas Bjørnsen; ansvar for å sikre e-post adresser og riktig rapporteringsstruktur sikre trygg kommunikasjon mellom og servere sikre god kommunikasjon omkring undersøkelsen, forarbeide, selve undersøkelsen og underveis i etterfølgende utviklingsarbeid Side 5 av 5

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Medarbeidertilfredshets undersøkelse ved UiB. Stig Morten Frøiland personal og organisasjonsavdelingen

Medarbeidertilfredshets undersøkelse ved UiB. Stig Morten Frøiland personal og organisasjonsavdelingen Medarbeidertilfredshets undersøkelse ved UiB Stig Morten Frøiland personal og organisasjonsavdelingen Mandat Som tidligere anbefalt i AMU skal det gjennomføres medarbeidertilfredshetsundersøkelse ved UiB

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Risikovurdering Beredskap Kalnes

Risikovurdering Beredskap Kalnes 1 /13 Risikovurdering Beredskap Kalnes Navn Utarbeidet av: Godkjent av Dato Risikovurdering Beredskap Vigdis Velgaard Adm. dir Just Ebbesen 02.12.2013 Kalnes Lene Merete Osvik Revison Versjon 2.1 Velgaard/Osvik

Detaljer

Organisasjon Navn Dato Signatur

Organisasjon Navn Dato Signatur Forprosjekt Pasientbehandling og Samhandling Dato: 2. mai 2014 Versjonsnr: 1.1 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Signatur Helse Midt-Norge Per Olav Skjesol 02.05.14 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 ENDRINGSHISTORIKK...

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina Rådhuset, 5. et. Møtedato: 29.04.2015 Møtetid:

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder

Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder 1 / 14 Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder (videreføring av pilotering, pleie- og omsorgsmeldinger med Arendal kommune) Sørlandet sykehus HF Februar 2013 1 2 / 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL

SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL SAK 21/14 SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL Saksopplysning SMB-utvikling er eit utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Programmet blir levert som ei rådgjevingsteneste

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg.

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg. 1 av 1 HMS-avdelingen 21.10.2011 AMU-sak 34/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: HMS - organisering og ressurser Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

Evalueringsrapport. Medarbeiderundersøkelsen 2014 i Helse Nord

Evalueringsrapport. Medarbeiderundersøkelsen 2014 i Helse Nord Evalueringsrapport Medarbeiderundersøkelsen 2014 i Helse Nord Evaluering av prosessen med å utvikle, implementere og gjennomføre MU i et nytt felles regionalt konsept og systemløsning Dato: Juli 2015 Forord

Detaljer

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter.

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter. Revisjonsområde Problemstilling Anbefaling tiltak fra Konsernrevisjon Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål Problemstilling 1: I hvilken grad har helseforetaket

Detaljer

Organisasjonsundersøkelsen 2012

Organisasjonsundersøkelsen 2012 Organisasjonsundersøkelsen 2012 Veiledning for GJENNOMFØRING Innhold: Del A: Spørreundersøkelse Del B: Fysisk vernerunde 2 GJENNOMFØRING Del A: Spørreundersøkelsen Spørreundersøkelsen måler den enkelte

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Program SSHF digital samhandling

Program SSHF digital samhandling 1 / 11 Sørlandet sykehus HF GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Styringsgruppen 2 / 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 PROGRAMMETS NAVN... 4 5 PROGRAMMEIER... 4 6 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.1 KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer