Periodeplan AUGUST DESEMBER Revehiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periodeplan AUGUST DESEMBER 2015. Revehiet"

Transkript

1 Periodeplan AUGUST DESEMBER 2015 Revehiet 1

2 Velkommen til et nytt barnehageår! Da har vi kommet i gang med det nye barnehageåret, og vi har begynt å finne oss til rette. Med mange nye barn og en helt ny personalsammensetning er det både spennende og utfordrende å finne ut hvordan vi vil ha det her hos oss på Revehiet. Jeg kommer utenifra, Mona har jobbet mange år på Maurtua, mens Mila er den som kjenner Revehiet fra før. Vi har 3 «gamle» barn, og vi har fått 6 nye barn. Vi er godt på vei til å finne ut hvordan vi skal ha det, og har unngått de store oppstartsvanskene man lett kan havne i. Som ny pedagogisk leder har det vært spennende å komme inn utenifra med mine erfaringer, meninger og kunnskap, inn til en barnehage med kolleger som har både lang fartstid og en annen kultur enn det jeg har vært vant til. Og jeg må si det selv: Her i Tussestien er det en god gjeng med kompetente, engasjerte og ålreite folk som gjør alt de kan for at barna skal ha en hyggelig og lærerik hverdag i barnehagen. Vi gleder oss til dette året som kommer, og skal jobbe hardt for å gi barna på Revehiet en lærerik, morsom og trivelig tilværelse sammen med både barn og ansatte! Med vennlig hilsen Helene Øygarden Pedagogisk leder Revehiet Personalet på Revehiet: På Revehiet har vi en grunnbemanning på 3 voksne. Disse fordeler seg slik: Helene Øygarden, pedagogisk leder, 100%. Mona Myhre, barne- og ungdomsarbeider, 80%. Mila Son Bøe, pedagogisk medarbeider, 100%. Inger Aakervik, pedagogisk medarbeider, 20%. Pedagogiske ledere og barnehagelærere har tariffestet minst 4 t ubunden tid i uka som skal brukes til planlegging, oppfølging og tilsvarende. Pedagogisk leder vil derfor være noe mindre på avdelingen. Mona og Mila har også en lesetime i uka som brukes til å lese fagbøker og lignende. 2

3 I tillegg til dette vil vi i år ha en lærling, Arild Balsvik, som skal ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Han skal være hos oss på Revehiet fram til jul. Han vil i hovedsak følge Mona gjennom dagen. Mona skal ha veiledningstimer med Arild med jevne mellomrom, da hun har veiledningskompetanse som fagarbeider. Barna på avdelingen: I år er vi 9 barn med fulltidsplasser i aldersgruppen 0-3 år. Vi kommer til å fortsette å jobbe i tilknytningsgrupper, som Tussestien barnehage har god erfaring med. Hver gruppe består av tre barn og en fra personalet. Vi deler oss ca. kl 9.00, og seinest når seinvakten kommer kl Gruppene har aktiviteter sammen, spiser sammen og går på badet sammen for å gå på do/stelles. Dette gjør at barna og voksne blir godt kjent, barna blir sett og føler trygghet med «sin» voksen og gruppe. Vi vil fortløpende vurdere gruppesammensetningen, og eventuelt gjøre noen forandringer hvis vi ser behovet for dette. Hvilke aktiviteter de ulike gruppene skal gjøre vil dere kunne følge med på planene som sendes ut pr. epost, fargekodet slik: BLÅ GRØNN RØD Helene Mila Mona/Inger Periodeplanen for august-desember 2015 Med utgangspunkt i barnehagens årsplan har de ansatte på Revehiet valgt følgende fokus: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER PEDAGOGISK ARBEID I HVERDAGEN: INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: «Barnet skal kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse.» 3

4 Begrunnelse: Både barn og personalet skal kunne oppleve trygghet, felleskap og omsorg på Revehiet. Kjennetegn: Barna leker sammen/ved siden av hverandre (parallellek) Barna tar kontakt med voksne og sier ifra/uttrykker følelsene sine Kjennetegn på at personalet jobber på riktig måte: Personalet lytter til barna og hjelper de til å sette ord på følelsene Personalet tar i mot barn, foreldre og andre voksne på en god måte Personalet viser følelser Vi deler i små grupper Vi skal være bevisst på at vi er rollemodeller for barna Vi skal være der barna er Vi skal følge barnas initativ. LEK Mål: «Alle skal oppleve et inne- og utemiljø som inspirerer til variert lek.» Begrunnelse: Inne- og utemiljø er viktige elementer som gir næring/inspirasjon til lek. Kjennetegn: Barna slår seg til ro med lek Barna finner fram eller spør etter leker Kjennetegn på at personalet jobber på riktig måte: Personalet leker sammen med barna Personalet setter ut «lekespor» som interesserer barna Personalet har en «ja»-holdning til barnas ønsker/initativ. Vi deler i små grupper Vi bytter ut jevnlig lekene som står framme på avdelingen. Vi lager en «meny» over lekene som står på lageret, som barna kan bruke. Vi bruker alle lekeområdene ute i barnehagen. HVERDAGSAKTIVITETER Refleksjoner fra avdelingsmøter Mål: Å få gode rutiner som bidrar til gode omgivelser for både voksne og barn. Begrunnelse: Gode omgivelser, både fysiske og psykiske, gjør hverdagen bedre for alle, og forhindrer slitasje og sykdom hos barn og voksne. 4

5 Kjennetegn: Barna hjelper til med å rydde etter lek. Måltidet er hyggelig for alle ved bordet. Vi er flinke med håndvask etter dobesøk og lek/turer ute. Kjennetegn på at personalet jobber på riktig måte: Personalet hjelper barna med å rydde, sammen med de. Personalet prøver å gjøre rydding om til noe som kan være gøy. Personalet veileder barna. Vi har faste voksne på tilknytningsgruppene og ved matbordet, men med fleksibilitet. Barna synes håndvask er noe som er greit å gjennomføre. Vi gjør et utvalg av leker som inviterer til lek fremfor å ha fremme mengder av samme type leke. Vi bytter ut lekene som står fremme. Vi legget til rette for at barna kan be om leker som står høyt eller i skap. Vi går til vasken før måltidene. PEDAGOGISK ARBEID MED FAGOMRÅDER: TEMA 1: MÅL: BEGRUNNELSE: TILVENNING HER ER JEG HVEM ER DU? Å skape et godt miljø preget av omsorg, humor, lek og vennskap Nye og gamle barn skal bli kjent med hverandre. Det er viktig at barna blir trygge på de voksne og hverandre. Vi ønsker at alle skal møte hverandre på en positiv måte, bl. a. gjennom humor og glede. Leken er en naturlig møtearena for barna Kjennetegn på barna: Barna uttrykker hvordan de har det Barna søker trøst hos de voksne Barna viser gjensynsglede Kjennetegn på at personalet arbeider på riktig måte: Personalet anerkjenner barnas følelser Personalet er på gulvet sammen med barna Personalet viser gjensynsglede 5

6 OVERORDNEDE AKTIVITETER KNYTTET TIL FAGOMRÅDENE: Nærmiljø og samfunn Utforske inne- og uteområdet i barnehagen og nærområdet rundt barnehagen i tilknytningsgruppene. Vi gjør oss kjent med hva som er bak dørene i første etasje. Etikk, religion og filosofi Bli kjent med hverandre, ha det gøy og leke sammen. Vi leker og finner på ting i små grupper Ta vare på hverandre Barna blir sett og får sitte på fanget når de trenger trøst. Vi snakker om og øver på å dele med hverandre og å vente på tur. Vi tar godt imot de nye barna. Vi viser forståelse for at de «gamle» reagerer på forandringene i barnagruppa og ved å gi dem den positive oppmerksomheten de trenger. Kropp, bevegelse og helse La barna få smake årstidens bær, frukt og grønnsaker Vi smaker på bær vi finner ute. Vi lager høstsuppe av høstens grønnsaker. Ha fysisk aktivitet og lek inne og ute Vi lager hinderløype med for eksempel tunnel og stoler inne Ute lager vi hinderløype med bøtter og kasser Vi går i ulendt terreng i skogen Kunst, kultur og kreativitet Lage et felles formingsarbeid. Vi lager et høst-tre med blader barna har malt selv. Lære sangleker. Vi synger «Historien om de tre små fisk» i samlingsstunden, og lærer bevegelsene. Kommunikasjon, språk og tekst Øve oss på å uttrykke følelser og behov. Vi er anerkjennende og setter ord på barnas ulike følelser og behov. Vi setter ord på det vi gjør sammen. 6

7 Samtale med barnet; om behov, bakgrunn/familie og barnehage Barna har med bilder av seg selv og familien som vi lager bildebok av. Vi bruker denne boka til å bli kjent med nærmeste familie. Denne boka henger framme så vi kan se i den så ofte vi vil. Lære hverandres måter å kommunisere på. Vi er i tilknytningsgrupper så vi lærer hverandre godt å kjenne. Nærmiljø og samfunn Bli-kjent-foreldrekaffe i løpet av uke 36: Vi inviterer alle foreldre og barn til foreldrekaffe der vi finner fram litt leker og blir bedre kjent med hverandre. TEMA 2: Språk mye mer enn bare prat! MÅL: BEGRUNNELSE: Barnet skal oppnå språklig kompetanse i et aktivt og utfordrende lekeog læringsmiljø ute og inne «Språket vårt er det viktigste redskap for å kommunisere og tenke, og det meste av vår kunnskapstilegnelse og læring skjer gjennom språket» (Handlingsplan for barnehage, skole og SFO , s.11) Kjennetegn: Barna kommuniserer ut i fra alder og modningsnivå Barna tar kontakt med barn og voksne Barna bruker språket i lek Kjennetegn på at personalet arbeider på riktig måte: Personalet er med barna i leken Personalet snakker med barna, ikke bare til dem. Personalet lytter til barna, enten de tar i bruk verbalt eller non-verbalt språk. OVERORDNEDE AKTIVITETER KNYTTET TIL FAGOMRÅDENE: Vi fokuserer spesielt på fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst» hvor vi inkluderer de andre fagområdene der det faller naturlig. 7

8 Kommunikasjon, språk og tekst Ha aktiviteter hvor vi bruker bl.a. språkposer, Språkkista, og Snakkepakken Vi bruker disse verktøyene som gruppeaktiviteter. Vi bruker verktøyene som utgangspunkt til samlingsstunder. Samtale om det vi skal gjøre, det vi gjør og det vi har gjort ( PLAGG; Planlegging, Gjennomføring og Gjenkalling) Vi bruker bilderammene ved spisebordene aktivt. Vi snakker med barna om hva vi har gjort/skal gjøre/gjør i samlingsstunder. Kropp, bevegelse og helse Bruke sangleker Vi synger «Hode, skulder, kne og tå» og «Høyt, høyt i et epletre». Gjennomføre turer og uteaktiviteter Vi holder ukentlige turer og bruker PLAGG aktivt underveis. Nærmiljø og samfunn Gjennomføre Forut-prosjektet på hver avdeling i løpet av uke 42 og 43. Vi starter med dette prosjektet 12. oktober, og har en avslutning med foreldre 21. oktober. For mer informasjon, se brosjyre i garderoben på Revehiet i de aktuelle ukene eller lese mer på denne adressen: Vi plukker ut læringsmateriell som passer for våre barn og bruker det i samlingene. 8

9 Gjennomfører høstuke i uke 44 Barn og voksne på Revehiet og Maurtua feier og raker uteplassen vår, så den blir klar for vinteren. Onsdag 28. oktober avslutter vi med pizzasnurrer. Tradisjoner og merkedager: Advent Juleverksted Nissefest Lysfrokost Markering av andre høytider/merkedager som er aktuelle på avdelingen REFLEKSJON/EVALUERING: REFLEKSJONSTEMA: Pedagogisk arbeid i hverdagen og med fagområder REFLEKSJONSMETODER: Observasjoner ut fra målsetting og innhold, samtaler mellom de ansatte på avdelingene TIDSPUNKT FOR REFLEKSJON: Fortløpende på avdelingsmøtene. REFLEKSJONSANSVARLIG: Pedagogisk leder og de andre ansatte på avd. RAPPORTERING: Månedsbrev, for enkeltbarn: foreldresamtaler. REFLEKSJONSTEMA: Barnets utbytte av oppholdet i barnehagen REFLEKSJONSMETODER: Ulike observasjoner og bruk av Alle-medskjemaet, samtaler med barna, vurdere ut fra pedagogisk arbeid i hverdagen. TIDSPUNKT FOR REFLEKSJON: Fortløpende på avdelingsmøtene. REFLEKSJONSANSVARLIG: Pedagogisk leder og de andre ansatte på avd, RAPPORTERING: Samtaler med foreldrene 9

10 Informasjon Skriftlig informasjon: Vi ønsker å gi mest mulig informasjon på e-post. Dette sparer oss for arbeid og papir. Følg også med på internettsiden til Tussestien barnehage (under Ski kommune). I tillegg håper vi dere følger med på oppslag i garderoben. Hvis det oppstår noe uforutsett i løpet av uka, endrer vi ukeplanen og henger denne på tavlen i garderoben. Småbeskjeder blir gitt ved henting/levering, eller det kan komme en liten gul lapp på plassen til barna. Dagsrytmen på Revehiet: Barnehagen åpner Frokost havregrynsgrøt Lek og aktiviteter i grupper inne/ute Samling Lunsj i grupper Sove/hvile Ettermiddagsmat frukt/grønt Lek og aktiviteter i grupper inne/ute Barnehagen stenger. Dagsrytmen er i hovedsak fast, men klokkeslettene varierer etter hvilke aktiviteter vi gjennomfører eller individuelle hensyn. I tillegg til ukeplanen dere får tilsendt på e-post ukentlig. Måltider: Som vi har gjort før, serverer vi havregrynsgrøt til frokost mellom kl Til lunsj får barna brødmat ca. kl Nytt av året er at barna skal ha med én frukt/grønnsak pr. dag, som legges i kurven i garderoben. Dette kutter vi opp og deler mellom alle barna etter sove-/hvilestunden. Hvis dere ønsker at barna skal ha noe mer må dere ta med dette selv, men vi har erfart at fruktmåltidet holder. Samlingsstund: Vi har felles samlingsstund inne på hvilerommet før lunsjen. De voksne rullerer på å lede samlingen. Vi synger og vi bruker rim, regler, historier eller andre aktiviteter. Den voksne har med konkrete ting som støtte til tekst og innhold. Dette pleier å være en koselig aktivitet med høyt engasjement fra barn og voksne. 10

11 Turer: Vi går på turer i smågrupper, og veldig ofte vil vi gå turer sammen med en av de andre tilknytningsruppene. Hvem, hva og hvor vil stå på ukeplanene. For å kunne gå på tur må de ansatte alltid ha førstehjelpskurs spesialtilpasset barn, og dette skal ikke være eldre en 2 år gammelt. I tilvenningsukene (6 uker) så vil vi holde oss til barnehagens inne- og uteområder. Avdelingsmøter: Revehiet og Maurtua avholder avdelingsmøte en time hver i uka, mens barna sover/hviler. Disse brukes til planlegging og evaluering. Når Revehiet har møte passer Maurtua på, og omvendt. Ledermøter: Nesten hver onsdag fra kl avholder alle pedagogiske ledere i barnehagen, pluss styrer, ledermøte. Dette er en ordning som vurderes jevnlig, slik at tidspunkt kan endres. Foreldresamtaler: Vi skal i utgangspunktet avholde to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, en på høsten og en på vårparten. Når det er tid for dette vil vi sende ut mail, og dere får skrive dere opp på en liste. Det er Helene, pedagogisk leder, som vil gjennomføre og planlegge disse, men alle voksne på avdelingen vil være med på forberedelsene. Hvis man har behov for flere samtaler vil vi avtale dette fortløpende. Foreldremøte: Maurtua og Revehiet avholder foreldremøte 22. september. Foreldrearrangement: Vi pleier å ha dette omtrent en gang i måneden. På foreldrefrokost og/eller -kaffe treffes barn og voksne til en hyggelig prat. Barna synes det er stas at mamma og pappa er på besøk og ser hvordan de har det i barnehagen! Foreldremøte Foreldrekaffe (FORUT-prosjekt) kl Lysfest. Frokost kl Planleggingsdager, ferier og fri: På hovedsiden til Tussestien barnehages nettsider vil dere finne skole- og barnehageruta, hvor alle planleggingsdager og ferier står oppført. Disse dagene er barnehagen stengt. Barnehagen bruker planleggingsdager til faglig oppdatering, planlegging og evaluering. Barnehagefotografering: Fotografbyrået «Utestemme» kommer 7. og 8. september, og det vil bli tatt portrett- og 11

12 gruppe-bilder. Vi brukte «Utestemme» i fjor, og har fått gode tilbakemeldinger fra foreldrene på bildene som ble tatt. Bokbadet: Vi vil også i år fortsette med det vi kaller Bokbadet. Da får vi besøk av Randi fra Ski bibliotek. Vi har i forkant fortalt henne hvilket tema vi holder på med, og med dette som utgangspunkt plukker hun ut bøker og har med til oss. I tillegg kan vi bestille bøker i forbindelse med tema eller ut i fra barnas interesser og morsmål. Vi snakker med barna om bokbadet i forkant, så når dagen kommer gleder vi oss alle sammen. Randi har med mange bøker som vi kan lese og se i. Hun leser også en bok for oss før hun drar. Dette er bøker som vi kan bruke på avdelingen. Men det er også bøker som dere kan låne med dere hjem. Når barna forteller oss at de har lyst til å låne en spesiell bok, legger vi den i garderobehylla, - så ser dere den! 12