PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014"

Transkript

1 PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014

2 FULL RULLE! Januar er nesten over og vi er godt i gang med et nytt halvår på Maurtua. Før jul snakket vi i personalet om at vi ville fokusere mer på det barna er opptatt av og legge til rette for lek og aktiviteter etter dette. Vi var ikke i tvil; etter jul henger vi oss på brannleken! På planleggingsdagen forberedte vi lek og aktiviteter som passer til brann og utrykning. Da barna kom tilbake etter en lang juleferie var vi faktisk ganske spente, - tenk om de er ferdige med brannleken!? Det var de ikke, heldigvis, så nå er det FULL RULLE på Maurtua! Vi skal gjøre om mattekroken til brannstasjon og har brukt en del juletrefestpenger til utstyr. I tillegg oppgraderer vi dukkekroken inne på rommet, så har vi flere muligheter når vi skal leke! Tussestien er med i et prosjekt i Ski kommunes regi. Vår barnehage har valgt disse delmålene: Vi driver bevisst språkstimulering i lek/aktiviteter og alle hverdagssituasjoner. Våre holdninger og handlinger preges av verdiene respekt, åpenhet, raushet og ansvarlighet, hvor refleksjon over egen praksis er i fokus. Vi har barns medvirkning og prosjektarbeid som en viktig del av hverdagen. Vi bruker det fysiske læringsmiljøet bevisst. Som en del av dette skal vi legge opp formiddagene med PLANLEGGING GJENNOMFØRING GJENKALLING Vi har gruppemøter fem over ni hvor barna skal være med på å planlegge hva vi skal gjøre. Rød og grønn gruppe skal møtes på rommet og blå og lilla i sofaen. Vi bruker bilder på magnettavle for å illustrere hvem som skal gjøre hva. Barna får velge mellom to gitte aktiviteter eller vi voksne har bestemt noe på forhånd. Vi snakker sammen om hva vi skal gjøre, hvor vi skal være, hva vi trenger osv. Formen dette blir gjort i kommer vi nok til å justere etter som vi får erfaringer sammen med barna. Tavlene blir hengt i garderoben og vil gi inspirasjon til å reflektere over det vi har gjort, også for dere foreldre når dere henter barna. Vi bruker også formiddagsmåltidet til å snakke sammen om det vi har opplevd sammen. Januar 2014 Solveig Svennevik

3 PERIODEN JANUAR-JUNI 2014 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Barnet skal ta initiativ til og opprettholde vennskap Begrunnelse: Vi ønsker at barna skal være vennlige. At de er hyggelige mot hverandre og tar hensyn til hverandre. Kjennetegn (barn) Barna ler sammen Barna ønsker å være sammen Barna inviterer hverandre inn i fellesskapet Kjennetegn (personalet og foreldre) Vi er imøtekommende Vi er inkluderende Vi setter ord på barnas ønsker Det barna gjør vinkler vi positivt Arbeidsmåter Vi er der hvor barna er LEK Mål: Alle skal gis mulighet til å utvikle lek Begrunnelse: Leken er grunnlag for allsidig utvikling Kjennetegn (barn) Barna leker Barna viser glede i leken Barna kommuniserer med hverandre i leken Kjennetegn (personalet) Vi er der barna er Vi finner fram det de trenger for å drive leken videre Arbeidsmåter Vi deler i små grupper Vi gir barna tid og rom til lek

4 HVERDAGSAKTIVITETER Vi velger å jobbe med gruppemøter Mål: Barna skal være mer med på å planlegge hverdagen sin. Begrunnelse: Vi ønsker at barna skal få mer oversikt over dagen sin. Samtalene i planleggingen er god språktrening. Kjennetegn (barn) Barna deltar aktivt i valg av aktivitet Barna bruker bildekortene til å fortelle om hva de har gjort Kjennetegn (personalet) Vi er engasjerte og positive til aktivitetene Vi passer på at alle får ønskene sine oppfylt over tid Arbeidsmåter: Vi deler i to og gjennomfører gruppemøter hver dag Vi bruker bildetavle

5 Pedagogisk arbeid med fagområder TEMA: TITTEL: MÅL: SPRÅK BARNETS SPRÅK I DAG HAR BETYDNING FOR MORGENDAGEN Barnet kan uttrykke følelser, behov og opplevelser med språket BEGRUNNELSE: Vi synes det er viktig for barnet selv og omgivelsene at det kan uttrykke seg med ord. Kjennetegn: Barna viser glede i leken Barna vil ha mer Barna setter ord på følelsene sine Kjennetegn på at de voksne arbeider på riktig måte: Vi hjelper barna videre i leken Vi følger barnas interesser Vi hjelper barna å sette ord på følelsene Vi bruker forskjellige ord på ulike følelser Arbeidsmåter: Vi har gruppemøter (se innledningen) Vi deler i små grupper OVERORDNEDE AKTIVITETER KNYTTET TIL FAGOMRÅDENE Etikk, religion og filosofi Ukas ord: Reflektere rundt ord som beskriver følelser. La barna bringe inn aktuelle ord Hva gjør vi: Vi snakker med utgangspunkt i hvordan vi opplever valgene vi tar på gruppemøtene. Vi gjør dette i delt samling og ellers når der er naturlig. Vi bruker bilder som støtte. Vi henger opp det aktuelle ordet i garderoben.

6 Kommunikasjon, språk og tekst Samtaler og refleksjon i forhold til opplevelser og erfaringer Hva gjør vi: Vi setter ord på det vi gjør og det vi har opplevd. Dette kan vi gjøre gjennom hele dagen. Lese bøker og samtale om innhold og bilder Hva gjør vi: Vi passer på å lese litt hver dag Bruke rim, regler, sanger og dikt Hva gjør vi: Vi bruker samlingene Bli kjent med tall, bokstaver og bokstavlydene Hva gjør vi: Vi bruker dette i gruppemøtene Tekstskaping Hva gjør vi: Vi er bevisst på å snakke høyt når vi skriver barnas navn, skriver på dagsrapporten osv Antall, rom og form Lek med / utforske størrelser / antall / mønstre / mengder / form Hva gjør vi: Dette gjør vi i naturlige situasjoner: Dele brødskiva i to, finne de røde vottene osv Natur, miljø og teknikk Sommerutflukt i mai/juni Hva gjør vi: Det er tradisjon med tur til Bygdøy folkemuseum: Morsom busstur, hilse på gårdsdyrene, spise i det grønne og rusle mellom tunene. Dere foreldre betaler reiseutgifter. Vi kommer tilbake til dette når det nærmer seg. Småprosjekter /utforsking Hva gjør vi: Vi tar utgangspunkt i barnas interesse for brannbiler og brannmenn. Vi forbereder ulike aktiviteter og ser underveis hva vi får brukt for. Fysisk aktivitet og helse Gå på ukentlige turer i skog og mark Barna på Rød og Grønn gruppe går tur sammen med Mona og Solveig. Når det er varmt nok i været tar vi med mat, gjerne varmmat. Det er spennende å lage mat på bål eller stormkjøkken.

7 Gjennomføre ake- eller aktivitetsdag Vi har en utedag sammen med Revehiet. Vi ser om det blir føre for aking eller om det blir en aktivitetsdag. Dato og detaljer kommer senere. Kunst, kultur og kreativitet Invitere foreldrene på avdelingen hvor vi viser fram noe vi har arbeidet med i løpet av året Detaljer kommer senere. Tradisjon og merkedager Etikk, religion og filosofi Karneval 14. februar - Vi bruker to uker før karnevalet til forberedelser: lage rytmeinstrumenter, synge karnevalssanger og kle oss ut. Det er fint om barna har kostymene sine i barnehagen disse ukene. Vi har karnevalsfest sammen med Revehiet. Påske - Vi starter forberedelsene 14. dager før. Påsken på Maurtua markerer vi ved at vi synger sanger som passer til påske/vår og vi lager påskepynt. Vi vil også fokusere på det som skjer rundt oss i naturen; at det igjen blir liv i maurtuene, bladene på trærne spretter og det blir lysere dager. Forslag til sanger: Lille Hasse Hare En liten kylling Sangen om vårblomstene Blomster små 17. mai forberedelse 16. mai Togtur til kongens slott Vi starter tema om 17. mai 14 dager før. Da hører vi på korpsmusikk, snakker om kongefamilien og leser om Karsten og Petra som besøker Oslo. Vi øver på 17. mai-sanger. I månedsskiftet april-mai tar vi togtur til slottet i Oslo. Foreldrerepresentanten samler inn penger til togturen. Vi avslutter med vårfest 16. mai.

8 INFORMASJON Web-siden Gå inn på Ski kommunes internettsider og les om Tussestien! Der blir det lagt ut stoff som gjelder barnehagen generelt og vår avdeling spesielt! Rebeccas siste dag 28. februar. Fra 1. mars fortsetter Rebecca lærlingstiden sin i Smedsrud barnehage. Vi har vært heldige som har hatt Rebecca hos oss og ønsker henne lykke til videre! Bursdagskort Av hensyn til barn (og deres foreldre!) som ikke blir invitert, ber vi dere unngå å henge opp bursdagsinvitasjoner i garderoben. Dagsrytme og ukeplan Oversikt over dagsrytme og ukeplan er lagt ved denne planen til slutt. Dagsrytmen vår er ganske fast, men med fleksible klokkeslett og individuelle hensyn. Ukeplanen forandrer vi på når vi ser det er hensiktsmessig. Bokbad Vi vil også i år fortsette med det vi kaller Bokbad. Da får vi besøk av Randi fra Ski bibliotek. Vi snakker med barna om bokbadet i forkant, og når dagen kommer gleder vi oss alle sammen. Randi har med mange bøker som vi kan lese og se i. Hun leser også en bok eller to for oss. Dette er bøker som vi kan bruke på avdelingen. Men det er også bøker som dere kan låne med dere hjem. Noen ganger ber barna om å få låne en bok med hjem, og vi legger den i hylla i garderoben. Bøker i bokhylla i lesekroken og i bokkasser på rommet og i garderoben. Skriv opp i lånemappe som henger i garderoben.

9 Foreldresamtaler Vi skal i utgangspunktet ha en samtale i løpet av våren. Hvis dere eller vi får behov for flere samtaler, avtaler vi det underveis. Foreldrearrangement Vi pleier å ha dette omtrent en gang i måneden. På foreldrefrokost og kaffe treffes barn og voksne til en hyggelig prat. Barna synes det er koselig å få mamma og pappa på besøk så de kan se hvordan de har det i barnehagen! Februar/mars Onsdag 12. februar Tirsdag 11. mars Fredag 11. april Tirsdag 13. mai Fredag 13. juni Foreldremøte Foreldrekaffe Foreldrekaffe Påskefrokost Dugnad Foreldrekaffe Planleggingsdag 2.05 er barnehagen stengt. Sommerplan Det kommer egen plan for uke 26, 27 og 30. Barnehagen er sommerstengt i uke 28 og 29. Dokumentasjon og vurdering: VURDERINGSTEMA: Pedagogisk arbeid i hverdagen og med fagområder VURDERINGSMETODER: Observasjoner og evaluering ut fra målsetting og innhold, samtaler mellom de ansatte på avdelingene TIDSPUNKT FOR VURDERING: Avdelingsmøter VURDERINGSANSVARLIG: Pedagogisk leder og de andre ansatte på avd. RAPPORTERING: Månedsbrev eller sommerplan, for enkeltbarn: foreldresamtaler. VURDERINGSTEMA: Barnets utbytte av oppholdet i barnehagen VURDERINGSMETODER: Ulike observasjoner og bruk av foreldresamtaleskjema, samtaler med barna, vurdere ut fra mål for individuell og sosial utvikling. TIDSPUNKT FOR VURDERING: Avdelingsmøter VURDERINGSANSVARLIG: Pedagogisk leder og de andre ansatte på avd. RAPPORTERING: Samtaler med foreldrene Hilsen Helene, Inger, Mona, Monica og Solveig

10 DAGSRYTME PÅ MAURTUA Kl Barnehagen åpner Kl Kl Kl Frokost Gruppemøter Lek og aktiviteter i grupper inne og ute Bleieskift Kl Kl Kl Samling Formiddagsmat i grupper Hvil Pauser Avd.møter tirsd. /onsd. Kl Ettermiddagsmat Kl Bleieskift Lek i grupper inne og ute Rydding av avdelingen Kl Barnehagen stenger

11 ETTERMID DAG FORMIDDAG UKEPLAN FOR MAURTUA 2013/2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG R: inne G: inne G: ute R: ute G: tur R: tur B: inne L: inne R: inne G: inne B: tur L: ute L: inne B: inne L: inne B: inne R: ute G: ute B: ute L: tur Samling R + G /B + L Alle B + L Alle R + G OMVENDT INNE/UTE OMVENDT INNE/UTE OMVENDT INNE/UTE OMVENDT INNE/UTE OMVENDT INNE/UTE Tidlig Tidlig Mellom Sein Mellom Solveig -13 Monica - 14 Helene - 14 Rebecca / Mona -14 Solveig / Monica / Inger Mona Monica Helene Helene Monica Solveig Rebecca Solveig Helene Rebecca Helene, Inger, Monica og Mona/Rebecca rullerer Sein Rebecca Monica Solveig Mona

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 2 1407 Vinterbro Nå kommer vår og sommer! Nå er det slutt på kulde og snø, nå kommer våren med nytt liv og milde solfylte

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA

ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA 1. Generelt om Ytterøy barnehage Høsten 2014 er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Vi vokser stadig og det er jo flott. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer