ÅRSPLAN 2013/14 FOR TUSSESTIEN BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2013/14 FOR TUSSESTIEN BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2013/14 FOR TUSSESTIEN BARNEHAGE TUSSESTIEN 4, 1405 LANGHUS. TLF E-POST-ADRESSE:

2 INNHOLD INNLEDNING s. 3 I MÅL OG FORUTSETNINGER FOR BARNAS OPPHOLD I BARNEHAGEN 1. Eiers/etatens satsnings- og skoleringsområde s Barnehagens satsningsområde s Barnehagens skoleringsområde s Spesielt for 5- og 6-åringene s. 7 II INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER Perioden august desember 2013 s. 8 Perioden januar juni 2014 s. 12 Sommerplan 2014 s. 13 PERSONALET I TUSSESTIEN BARNEHAGE s. 15 KALENDER FOR TUSSESTIEN BARNEHAGE 2013/ og Planleggingsdager barnehagen er stengt Foreldremøte, småbarna Foreldremøte, storbarna Uke 43 Forut-prosjekt Planleggingsdag barnehagen er stengt Nissefest Lysfrokost Planleggingsdag - barnehagen er stengt Jan/febr. Foreldremøte Karneval Feb/mars Aktivitetsdag Planleggingsdag - barnehagen er stengt Dugnad oppe og nede Gå i tog - Vårfest Mai/Juni Sommerutflukt Uke 28 og 29 Barnehagen stengt Nytt barnehageår 2

3 INNLEDNING Velkommen til barnehageåret 2013/2014! Informasjonsheftet inneholder våre daglige rutiner, tradisjoner, innhold som gjentas årlig (inkl. Teddy-klubben), samarbeidspartnere og utdrag fra Barnehageloven og Rammeplanen. Årsplanen er ment å være en presentasjon av våre tanker og planer for barnehagens innhold akkurat dette barnehageåret (2013/2014), og er et viktig arbeidsdokument for vårt pedagogiske arbeid. Barnehagens personale er pålagt å følge lov og rammeplan for barnehagene. Årsplanen er laget ut fra gjeldende lover og rammer. Rammeplanen har syv fagområder: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, kultur og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form I tillegg til lov og rammeplan, er det utarbeidet en felles Handlingsplan for barnehager, skoler og SFO i Ski kommune. Denne gjelder fra 2013 til 2022, og vil dermed prege innhold og satsningsområder i årsplanen. Språk og språkstimulering, samt fysisk fostring er noe som vi ønsker å prioritere dette barnehageåret. Disse satsningsområdene ønsker vi å trekke inn i vårt arbeid med å utvikle et stimulerende læringsmiljø, refleksjon rundt pedagogisk arbeid, pedagogisk dokumentasjon og barns rett til medvirkning (noe inspirert av Reggio Emilia-tankegang). De andre fagområdene (se ovenfor) vil samtidig være en naturlig del i dette arbeidet. Barnehagen har søkt om å få delta i prosjekt. I den forbindelse skal vi kartlegge hvilke behov og ønsker for egen utvikling det er hos personalet, og på den måten finne ut hva vi sammen skal satse på mht. prosjekt. Språk, læringsmiljø og voksenrollen, kan for eksempel være aktuelle tema mht. fordypning/prosjekt. Her står vi helt i startfasen, og skal bruke litt tid sammen for å finne ut av dette. Ski kommune har følgende verdier som skal være retningsgivende for oss som arbeider her; åpenhet og respekt. Dette er to verdier som vi skal etterstrebe i vårt arbeid i forhold til barn, foreldre, medarbeidere og andre samarbeidspartnere. Raushet og ansvarlighet er likeledes verdier som personalet 3

4 i Tussestien ønsker å vise overfor barn, foreldre og samarbeidspartnere. Vi ønsker å utøve et barnesyn som tar hensyn til at barnet i selv er kompetent og har iboende ressurser. Det enkelte barn har ressurser og en iboende nysgjerrighet som må tas vare på fordi de er viktige drivkrefter for barnets læring og egenutvikling. Derfor ønsker vi å jobbe med den voksnes holdninger og kompetanse, slik at ovennevnte drivkrefter og verdier blir ivaretatt. Kompetente barn skal kunne forvente kompetente voksne, som er reflekterte, har nødvendig kunnskap om barn, og som kan iverksette nødvendige tiltak ut i fra enkeltbarns og barnegruppens behov. Barnehageåret vil starte med en felles planleggingsdag med eksterne foredragsholdere, hvor språk og språkstimulering vil være tema. I tillegg vil vi bruke faglitteratur som går på språkstimulering, barns trivsel, holdninger og verdier hos oss som arbeider med barn. Lesetid, ubunden tid, personalmøter og planleggingsdager vil bl.a. benyttes til disse temaene. Samarbeid mellom foreldre og barnehage er viktig. Det er bedre å ta kontakt en gang for mye. Ta kontakt med avdelingsleder dersom det er noe du/dere lurer på, eller ta kontakt med styrer. Vår erfaring er at muntlig kommunikasjon fungerer best mht. vanskelige temaer, ellers kan e-post fungere bra. Jeg kan nås på telefon (legg igjen beskjed dersom jeg ikke er til stede, så jeg kan ringe opp igjen), eller e-post Karin W. Austreim - styrer - 4

5 I MÅL OG FORUTSETNINGER FOR BARNAS OPPHOLD I BARNEHAGEN BARNEHAGESEKSJONENS SATSNINGS-/SKOLERINGSOMRÅDE De siste tre årene har flere barnehager deltatt i et pilotprosjekt vedr. Reggio Emilia og læringsmiljø. De har vært på kurs og ekskursjoner for å la seg inspirere, og har kommet godt i gang med eget arbeid ute i sine barnehager. Flere andre barnehager vil nå søke om å delta i prosjekt. Som nevnt innledningsvis, vil sannsynligvis også Tussestien barnehage søke om deltakelse. Satsningsområdet vårt vil være innenfor språk/språkstimulering og stimulerende læringsmiljø (både med tanke på det fysiske rommet og de ansattes rolle og betydning). BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE DETTE ÅRET NAVN: Språk mye mer enn bare prat! MÅL: Barnet skal oppnå språklig kompetanse i et aktivt og utfordrende læringsmiljø ute og inne BEGRUNNELSE: «Språket vårt er det viktigste redskap for å kommunisere og tenke, og det meste av vår kunnskapstilegnelse og læring skjer gjennom språket» (Handlingsplan for barnehage, skole og SFO , s.11) Vi ønsker at barna bruker språket til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær (Rammeplanen s.40) Språk og «førmatte» henger sammen; grunnbegrepene i «førmatte» er språk. KJENNETEGN: Barna virker fornøyde og imøtekommende Barna uttrykker egne behov Barna lytter til hverandre Barna bruker språket aktivt i her og nå-situasjoner Barna formidler opplevelser ved hjelp av språk Barnet bruker språket som støtte til tenkning og refleksjon 5

6 BARNEHAGENS SKOLERINGSOMRÅDE NAVN: Språk mye mer enn bare prat! MÅL: Barnehagens personale skal tilegne seg kompetanse innenfor språkutvikling og språkstimulering. Personalet skal være bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst. (Rammeplanen s. 41) BEGRUNNELSE: «Språket vårt er det viktigste redskap for å kommunisere og tenke, og det meste av vår kunnskapstilegnelse og læring skjer gjennom språket» (Handlingsplan for barnehage, skole og SFO , s.11) Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner har betydning for deres læring. (Språk i barnehagen, Utdanningsdirektoratet, s. 7) KJENNETEGN PÅ GODT ARBEID MED SPRÅK I BARNEHAGEN ER AT DEN ANSATTE: Er bevisst alle hverdagssituasjoner, lek og aktiviteter som en god arena for systematisk språkstimulering Er bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst Er bevisst sin bruk av tid og er til stede, lytter, observerer og gir respons i samhandling med barna Bruker et variert ordforråd tilpasset barnets forutsetninger Støtter barn i å bruke språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer Gir barna spennende og utfordrende opplevelser med språk, tekst og bilder som inspirerer til undring og nysgjerrighet (Handlingsplan for barnehage, skole og SFO , s.15) PLAN FOR GJENNOMFØRING: Personalet får opplæring internt og eksternt: Planleggingsdag 15. august Språk (felles for barnehagene i Ski, eksterne foredragsholdere) Planleggingsdag 16. august Periodeplan m.m. Personalmøtet 3. september Periodeplan IBedrift 17. september Lettere psykiske plager Kveldskurs for hele personalet Førstehjelp Personalmøtet 1. oktober Foreldresamtaler Planleggingsdag 1. november (innhold bestemmes senere) 6

7 Personalmøtet 5.november Planleggingsdag 2. januar Personalmøtet 4. februar Personalmøtet 4. mars Planleggingsdag 2. mai Personalmøtet 6. mai (innhold bestemmes senere) Periodeplan (innhold bestemmes senere) Foreldresamtaler (innhold bestemmes senere) Sommerplan Eksempler på litteratur: Språk i barnehagen, Utdanningsdirektoratet Barns trivsel - Voksnes ansvar, Utdanningsdirektoratet Rammeplan for barnehagen Handlingsplan for barnehage, skole og SFO TILBUD TIL 5- og 6-ÅRINGER Dere vil finne mer om dette i Informasjonsheftet for Tussestien barnehage, under Andre samarbeidspartnere om SFO/Skole. Her står det litt om overgang barnehage/skole, vennegrupper og språkleker. Dette barnehageåret vil vi ha tretten 5- og 6-åringer i Tussestien barnehage. Avdeling Brattbakken og Utsikten vil samarbeide noe på tvers i forhold til Teddyklubben og Teddy-barna, som de eldste barna i Tussestien ofte blir kalt. Se også periode- og ukeplaner, som kommer etter hvert. 7

8 II INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER PERIODEN AUGUST - DESEMBER 2013 A. Pedagogisk arbeid i hverdagen Se Informasjonsheftet B. Pedagogisk arbeid med fagområder TEMA 1: TITTEL MÅL: BEGRUNNELSE: TILVENNING (CA 6 UKER) HER ER JEG HVEM ER DU? Å skape et godt miljø preget av omsorg, humor, lek og vennskap Nye og gamle barn skal bli kjent med hverandre. Det er viktig at barna blir trygge på de voksne og hverandre. Vi ønsker at alle skal møte hverandre på en positiv måte, bl.a. gjennom humor og glede. Leken er en naturlig møtearena for barna. OVERORDNEDE AKTIVITETER KNYTTET TIL FAGOMRÅDENE: Nærmiljø og samfunn Utforske inne- og uteområdet i barnehagen og nærområdet rundt barnehagen, i tilknytningsgruppene Etikk, religion og filosofi Bli kjent med hverandre, ha det gøy og leke sammen Ta vare på hverandre Kropp, bevegelse og helse La barna få smake årstidens bær, frukt og grønnsaker Ha fysisk aktivitet og lek inne og ute Kunst, kultur og kreativitet Lage et formingsarbeid med barnet som utgangspunkt Lære sangleker 8

9 Kommunikasjon, språk og tekst Øve oss på å uttrykke følelser og behov Samtale med barnet; om behov, bakgrunn/familie og barnehage Lære hverandres måter å kommunisere på Tradisjoner og merkedager Nærmiljø og samfunn Bli-kjent-foreldrekaffe TEMA 2: TITTEL: MÅL: BEGRUNNELSE: Språkstimulering Språk mye mer enn bare prat! Barnet skal oppnå språklig kompetanse i et aktivt og utfordrende læringsmiljø ute og inne «Språket vårt er det viktigste redskap for å kommunisere og tenke, og det meste av vår kunnskapstilegnelse og læring skjer gjennom språket» (Handlingsplan for barnehage, skole og SFO , s.11) OVERORDNEDE AKTIVITETER KNYTTET TIL FAGOMRÅDENE Vi fokuserer spesielt på fagområdene Kropp, bevegelse og helse og Kommunikasjon, språk og tekst. I tillegg inkluderer vi de andre fagområdene der det faller naturlig. Kropp, bevegelse og helse Sangleker Turer og uteaktiviteter Kommunikasjon, språk og tekst Språkposer. Bruke språkkista og snakkepakken Samtaler om det vi skal gjøre, det vi gjør og det vi har gjort (PLAGG) Tradisjoner og merkedager: Nærmiljø og samfunn Forut Gjøre uteområdene klare til vinteren 9

10 TEMA 3: TITTEL: MÅL: BEGRUNNELSE: JULEFORBEREDELSER SNART ER DET JUL! Barnet skal oppleve tradisjoner, den kristne julehøytid og barnehagens spesielle tradisjoner. Dette skal være en rolig og hyggelig tid. Vi ønsker å forberede jula. Vi synes det er viktig at barna får innblikk i tradisjoner. Vi ønsker å stresse ned i en tid som kan oppleves som hektisk. OVERORDNEDE AKTIVITETER KNYTTET TIL FAGOMRÅDENE Etikk, religion og filosofi Formidle julebudskapet Formidle barnehagens tradisjoner Kunst, kultur og kreativitet Arrangere juleverksted Pynte barnehagen til jul Lære julesanger og juleleker Kommunikasjon, språk og tekst Samtale om julens tradisjoner med vekt på glede, undring og forventninger Lese julefortellinger Kunst, kultur og kreativitet Nissefest Tradisjoner og merkedager: Natur, miljø og teknikk Snakke om vintersolverv og forberede lysfrokost 10

11 VURDERING: VURDERINGSTEMA: Pedagogisk arbeid i hverdagen og med fagområder VURDERINGSMETODER: Observasjoner ut fra målsetting og innhold, samtaler mellom de ansatte på avdelingene TIDSPUNKT FOR VURDERING: Se periodeplanene for avdelingene VURDERINGSANSVARLIG: Pedagogisk leder og de andre ansatte på avd. RAPPORTERING: Påfølgende periodeplan, evt. månedsbrev, for enkeltbarn: foreldresamtaler. VURDERINGSTEMA: Barnets utbytte av oppholdet i barnehagen VURDERINGSMETODER: Ulike observasjoner og bruk av Alle-med - skjemaet, samtaler med barna, vurdere ut fra mål for individuell og sosial utvikling (se Informasjonsheftet, s. 14). TIDSPUNKT FOR VURDERING: Se periodeplanene for avdelingene VURDERINGSANSVARLIG: Pedagogisk leder og de andre ansatte på avd. RAPPORTERING: Samtaler med foreldrene 11

12 PERIODEN JANUAR JUNI 2014 A. Pedagogisk arbeid i hverdagen Se Infoheftet Årsplan del II B. Pedagogisk arbeid med fagområder TEMA: TITTEL: MÅL: BEGRUNNELSE: SPRÅK BARNETS SPRÅK I DAG HAR BETYDNING FOR MORGENDAGEN Barnet kan uttrykke følelser, behov og opplevelser med språket Vi synes det er viktig for barnet selv og omgivelsene at det kan uttrykke seg med ord. OVERORDNEDE AKTIVITETER KNYTTET TIL FAGOMRÅDENE Etikk, religion og filosofi Ukas ord: Reflektere rundt ord som beskriver følelser. La barna bringe inn aktuelle ord Kommunikasjon, språk og tekst Samtaler og refleksjon i forhold til opplevelser og erfaringer Lese bøker og samtale om innhold og bilder Bruke rim, regler, sanger og dikt Bli kjent med tall, bokstaver og bokstavlydene (tilpasset alder/modenhet) Tekstskaping Antall, rom og form Lek med/utforske størrelser/antall/mønstre/mengder/form/ Natur, miljø og teknikk Sommerutflukt i mai/juni Småprosjekter /utforsking 12

13 Fysisk aktivitet og helse Gå på ukentlige turer i skog og mark Gjennomføre ake- eller aktivitetsdag Kunst, kultur og kreativitet Invitere foreldrene på avdelingen hvor vi viser fram noe vi har arbeidet med i løpet av året Tradisjon og merkedager: Etikk, religion og filosofi Karneval 14. februar Påske 17. mai-forberedelse 16. mai SOMMERPLAN JULI - UT BARNEHAGEÅRET Uke 26, uke 27 og uke 30: Forslag til aktiviteter: Småkryp, blomster, lek med sand og vann OBS! BARNEHAGEN ER STENGT I UKE 28 og 29 VURDERING: VURDERINGSTEMA: Pedagogisk arbeid i hverdagen og med fagområder VURDERINGSMETODER: Observasjoner ut fra målsetting og innhold, samtaler mellom de ansatte på avdelingene TIDSPUNKT FOR VURDERING: Se periodeplanene for avdelingene VURDERINGSANSVARLIG: Pedagogisk leder og de andre ansatte på avd. RAPPORTERING: Påfølgende periodeplan, evt. månedsbrev, for enkeltbarn: foreldresamtaler. VURDERINGSTEMA: Barnets utbytte av oppholdet i barnehagen VURDERINGSMETODER: Ulike observasjoner og bruk av Alle-med - skjemaet, samtaler med barna, vurdere ut fra mål for individuell og sosial utvikling (se Årsplan II, s. 14). TIDSPUNKT FOR VURDERING: Se periodeplanene for avdelingene. VURDERINGSANSVARLIG: Pedagogisk leder og de andre ansatte på avd. RAPPORTERING: Samtaler med foreldrene. 13

14 VURDERINGSTEMA: Barnehagens satsnings- og skoleringsområde og etatens felles satsningsområde VURDERINGSMETODER: Observasjoner ut fra målsetting og innhold, samtaler mellom de ansatte på avdelinga TIDSPUNKT FOR VURDERING: mai 2014 VURDERINGSANSVARLIG: Styrer og pedagogisk leder på avdelingene RAPPORTERING: Påfølgende årsplan 14

15 PERSONALET I TUSSESTIEN BARNEHAGE 2013/2014 Styrer, direkte telefon til kontor : Karin W. Austreim Revehiet, 0-4 år, dir. tlf : Kristin Tørresen pedagogisk leder 100 % Yasin Abdirisak Adareh fagarbeider 100 % Elin Kalland Johansen fagarbeider 100 % (vikariat, foreløpig til ) Maurtua, 0-4 år, dir. tlf : Solveig Svennevik pedagogisk leder 80 % Monica Knutsen pedagogisk leder (konst.) 20 % Monica Knutsen førskolelærer (konst.) 80 % Mona Myhre førskolelærer (konst.) 20 % Mona Myhre fagarbeider 60 % Helene Bilden assistent 100 % (vikar, utdannet sykepleier) Inger Aakervik assistent 40 % (vikar) Rebecca O. Hansen lærling Utsikten, 3-6 år, dir. tlf : Anne Marie Haug pedagogisk leder 100 % Bente Osmundnes assistent 100 % Hilde Grønnerød assistent 100 % (vikar for Wenche Karlsen) Wenche Karlsen styrket bemanning 100 % (vikariat) Marianne Kristiansen styrket bemanning 20% Brattbakken, 3-6 år, dir. tlf : Alexandra Hetland pedagogisk leder 80 % Eva Henning pedagogisk leder (konst.) 20 % Eva Henning assistent 80 % Vivi Vatnbakk assistent 100 % Inger Aakervik assistent 20 % (vikar) Tilkallingsvikar: Line Warhuus (fagarbeider) 15

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET Våren på Revehiet Dette halvåret ønsker vi å jobbe med vennskap. Vi ser at barna har blitt gode venner gjennom høsten, og dette vil vi hjelpe dem med å opprettholde

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TUSSESTIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TUSSESTIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TUSSESTIEN BARNEHAGE TUSSESTIEN 4, 1405 LANGHUS. TLF. 64 91 46 80 E-POSTADRESSE: karinm.wrang.austreim@ski.kommune.no Innhold 1. Styrers innledning s. 3 2. Barnehagens mål og forutsetninger

Detaljer

Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise med følelse

Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise med følelse SEPTEMBER DESEMBER 2014 INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER Velkommen til et nytt år på Utsikten. Fra vi startet opp på nytt barnehage år har vi hatt tilvenning for nye og gamle barn. I denne fasen har vi vært opptatt

Detaljer

Evaluering av våren 2015

Evaluering av våren 2015 Evaluering av våren 2015 INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner Vi opplever at barna har hatt mange gode lekestunder, men det har vært noen utfordringer

Detaljer

PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014

PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014 PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014 FULL RULLE! Januar er nesten over og vi er godt i gang med et nytt halvår på Maurtua. Før jul snakket vi i personalet om at vi ville fokusere mer på det barna er opptatt

Detaljer

SOMMERPLAN REVEHIET 2015

SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMER! En sommerplan er miniutgaven av en vanlig periodeplan. Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene, praktiske

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

SOMMERPLAN MAURTUA 2015

SOMMERPLAN MAURTUA 2015 SOMMERPLAN MAURTUA 2015 SOMMER! En sommerplan er mini-utgaven av en vanlig periodeplan: Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene og praktiske

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER

INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER SEPTEMBER DESEMBER 2015 INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER Vi er nå godt i gang med et nytt barnehageår. Det er alltid spennende å se hvordan barnegruppen fungerer. Gamle og nye barn har funnet seg godt til rette

Detaljer

Finstadbekken barnehage. Årsplan for 2016/2017. Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski

Finstadbekken barnehage. Årsplan for 2016/2017. Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski Finstadbekken barnehage Årsplan for 2016/2017 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. Da har et år allerede gått og vi er klare for å ta fatt på et nytt barnehageår Året som er gått har vi hatt

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Periodeplan AUGUST DESEMBER 2015. Revehiet

Periodeplan AUGUST DESEMBER 2015. Revehiet Periodeplan AUGUST DESEMBER 2015 Revehiet 1 Velkommen til et nytt barnehageår! Da har vi kommet i gang med det nye barnehageåret, og vi har begynt å finne oss til rette. Med mange nye barn og en helt ny

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN Sykehusbarnehagen Anders Sandvigsgt 13 2609 Lillehammer Tlf 61 27 25 74 ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN 2011 2012 Fastsatt av SU 10.10.2011 BARNEHAGEN HAR FOKUS PÅ LEDELSE - LEK OG LÆRING - VURDERING HOVEDMÅL:

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER 2011 1 INNHOLD FORORD s.2 ORGANISERING..s.3 KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3 - Kommunikasjon, språk og tekst Materiell.s.5 Andre fagområder.s.5

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK»

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK» «BARNA DELTAR I LEK» PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, tlf 64 853150 (kontor), 64 85 3154(Grønn). Pedagogisk leder; Kjersti Holt, kjersti.holt@ ski.kommune.no

Detaljer

Pedagogisk årsplan Smedsrud barnehage 2013-2014

Pedagogisk årsplan Smedsrud barnehage 2013-2014 Pedagogisk årsplan Smedsrud barnehage 2013-2014 INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår i Smedsrud barnehage. Barnehagen vår er en kommunal barnehage i Ski kommune. Vi har 65 barn fordelt på fire

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Sammen klatrer vi høyest

Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken Barnehage 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i! Vi starter dette året som en 3 avdelings

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten 2.periode - Våren 2017

Periodeplan for Nøtteliten 2.periode - Våren 2017 Periodeplan for Nøtteliten 2.periode - Våren 2017 Å få erfaring med delta i lek er viktig for barns allsidige utvikling, utforskning og læring. Mål: Barna deltar i lek Barnehagens visjon: Glade, lekende

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN

ÅRSPLAN FOR VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN ÅRSPLAN FOR VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN HVEM ER VI? Barnehagen Hundre ligger i naturskjønne landlige omgivelser på Holt. Vi er en privat foreldreeid barnehage som våren 2010 flyttet inn i nyrenoverte lokaler.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Vevelstadåsen barnehage. Årsplan for Godhet, glede og gode opplevelser

Vevelstadåsen barnehage. Årsplan for Godhet, glede og gode opplevelser Vevelstadåsen barnehage Årsplan for 2016-17 Godhet, glede og gode opplevelser 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i Vevelstadåsen barnehage Nå er vi godt i gang med et nytt barnehageår i Vevelstadåsen

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer