PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013"

Transkript

1 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen til nye barn og foreldre. Etter ferien har åtte nye barn begynt hos oss:) De heter Eirik, Ebba, Mille, Eskil, Oliver, Mathias, Jenny og Petter. Vi er nå 14 barn på avdelingen. Det har også begynt to nye voksne på Gullhjerte i august. De heter Therese og Summera. Therese har jobbet i Bakkebygdrenda i to år og jobbet i fjor på Småhjerte, (den andre småbarnsavdelingen i barnehagen) Hun har god erfaring med de yngste barna. Summera har jobbet i Bakkebygdrenda i fem år og har god erfaring både fra storbarnsavdeling og småbarnsavdeling. Anette er pedagogisk leder og har jobbet på Gullhjerte i tre år. Signe er førskolelærer og har jobbet på Gullhjerte i ett år. Vi har hengt opp bilder av oss voksne på tørkeskapet i garderoben slik at dere får en oversikt over hvem vi er:) PERIODEPLAN I tillegg til å skrive periodeplan som går over tre måneder av gangen, vil vi i slutten av hver måned sende dere et månedsbrev. Læringsprosesser synliggjøres også ved bilder og malerier inne på avdelingen. Vi tar mange bilder i løpet av en måned. Bildene legger vi inn på pcen. På ettermiddagen ved henting, setter vi på bildefremvisning slik at dere også får muligheten til å se litt hva barna deres opplever og gjør når de er i barnehagen. Vi ønsker å ha en egen plan for desember måned og neste periodeplan kommer i januar til mars og en i april til juni. GRUPPER Vi deler oss mye inn i mindre grupper på Gullhjerte. På denne måten gir vi barna mulighet for ro og konsentrasjon der de kan få utfolde seg fritt i rommet. Dette er en viktig forutsetning for at barna skal føle seg trygge på oss voksne og med hverandre. Fra september vil vi ha faste inndelte grupper tre ganger i uka. Vi vil ha aldersinndelte grupper der vi deler barnegruppa i to. Etteåringene og toåringene, med faste medlemmer i gruppene med to voksne som har ansvar for hver sin gruppe. Vi er også fleksible til å endre på gruppene om noen barn utvikler felles interesser, eller om det er sykdom og færre barn på avdelingen. Vi har en whiteboard tavle som

2 henger rett innenfor døra på avdelingen. Denne fungerer som en ukeplan så vi sender dere ikke ukeplan på papir hver uke. På tavla vil vi skrive hva vi har funnet på i løpet av dagen og dere vil kunne se hvem som har vært på gruppe sammen disse dagene, på magnetene med barnas ansikt på. Vi vil ha faste inndelte grupper på tirsdager, torsdager og fredager der barna blant annet har hver sin tur dag. Aktivitetene disse dagene vil begynne ca og vare ca en time frem til spisetid. Det er da fint om alle er tilstede til dette tidspunktet eller si ifra om barnet ikke kommer i barnehagen. Øktene vil nok også variere da vi ser an dagsformen til hvert enkelt barn og eventuelt avslutter og spiser tidligere ved behov. Vi har valgt å kalle gruppene for orange og blå. Nedenfor vil dere se en oversikt over gruppene og hvem av de voksne som er ansvarlig for hver gruppe. Denne oversikten henger også på tørkekapet i garderoben. ORANGE GRUPPE Anette og Therese Jenny Petter Eirik Ebba Mille Oliver Eskil BLÅ GRUPPE Signe og Summera Louise Elliott Seerat Mathias Emma Sofie Jessica Sindre TIRSDAG TORSDAG FREDAG Blå gruppe: Tur Orange gruppe: Tur Blå gruppe: inne/uteaktiviteter/ prosjekt/ Orange gruppe: inne/uteaktiviteter/ prosjekt Blå gruppe: inne/ uteaktiviteter/ prosjekt Orange gruppe: inne/uteaktiviteter/ prosjekt Når vi har grupper så ønsker vi ikke å detaljplanlegge hva vi skal gjøre, på denne måten klarer vi bedre å ta utgangspunkt i barnas interesser der og da og kan ta utgangspunkt i dette til videre arbeid. Når vi har grupper så er det viktigste for oss prosessen og læringen som ligger her, heller enn det ferdige resultatet. Små barn lever livet der de til enhver tid er med de menneskene som finnes der. Barnehagen er en arena der barn kan være med og skape sin egen og andres identitet, kultur og kunnskap. Fra barnehagens rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2006.

3 Dagsrytmen på gullhjerte oppdateres dersom vi skulle gjøre noen endringer. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag inne/uteaktivitete r 10.15bleies kift10.30lu nsj11.00hv ilestundpeda gogmøte blå gruppe: TurdagOrang e gruppe: Inne/ute aktiviteter/ prosjekt10.15 Bleieskift1 0.30Lunsj1 1.00Hvilestund 09.30inne/utea ktiviteter10.1 5bleieskift Orange gruppe:turdag småhjertefra 09.30blå gruppe: inne/uteaktivitete r/prosjektora Blå nge gruppe:inne/ute 0.30lunsj11 gruppe:inne/ute aktiviteter/prosje.00hvilestund aktiviteter/prosje kt10.15blei kt10.15blei eskift10.30l 12.30Gull unsj11.00h avdelingsmøte vilestund eskift10.30 varm lunsj11.00 Hvilestund 13.30Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 2 inneaktivit eter

4 BARNESYN På avdeling gullhjerte har vi et positivt syn på barn. Vi har tro på barnas egen kompetanse og mestring. Vi ser barna som likeverdige medborgere som har meninger som er like viktige som våre voksnes meninger. Vi ser at barna er ulike og ser det unike hos hvert enkelt barn. Vår rolle som voksne handler om å vise barna den riktige veien gjennom eksempler og veiledning, heller enn å definere hvem som gjorde rett eller galt. Liten Jeg? Langt i fra Jeg er akkurat stor nok Fyller meg selv helt, På langs og på tvers Fra øverst til nederst Er du større enn deg selv kanskje? BURSDAGSFEIRING Når vi feirer bursdager på Gullhjerte ønsker vi å ha fokus på vennskap og samhold. Bursdagsbarnet får en egen krone og en bursdagssamling der vi synger sanger sammen. Under samlingen får barnet sitte på en egen pute med kappe på seg. I tillegg til dette blåser vi ballonger som alle kan leke med denne dagen. Vi lager muffins i barnehagen, til barnas store begeistring som vi serverer etter andre måltid. Mål for Gullhjerte September til November 2013 Siden vi har fått åtte nye barn på avdelingen, ønsker vi å bruke tid på å bli godt kjent med hverandre. Vi har brukt hele august på å bli litt kjent, men vi vil også bruke høsten til dette. Det tar tid for nye barn å bli kjent med barnehagen, oss voksne og med hverandre og det er veldig

5 viktig for oss at barna føler trygghet med seg selv, andre barn og oss voksne på avdelingen. Holdingsmål: Jeg vil utvikle selvstendighet og trygghet for meg selv som individ i fellesskapet. Arbeidsmåter: Vi jobber med relasjonen barn-barn, hvem er jeg, hvem er du. Vi benevner hverandre med navn og vi synger navnesanger og snakker om hvordan vi ønsker å være mot hverandre. For at barna skal tilegne seg erfaring og forståelse rundt dette skal vi voksne ta ansvar for å skape tilhørighet og fellesskapsfølelse ved blant annet å være aktivt tilstede på gulvet sammen med barna. Vi vil veilede de, der de selv skal få mulighet til å prøve seg frem. Her viser vi engasjement og følelser med barna gjennom tydelig kommunikasjon. Ved å bruke rutinesituasjoner og mindre grupper ønsker vi å gi de ulike erfaringer i samspill med andre. Som voksne må vi være gode rollemodeller, både kroppslig og språklig. Gjennom mimikk og andre følelsesuttrykk, gir barna uttrykk for hvordan de har det og barnas følelser skal vi ta på alvor. Barnehagens satsningsområde i barnegruppene. PROSJEKTARBEID Vi skal gjennom hele dette barnehageåret arbeide med prosjekter der vi vil gi barna mulighet til å fordype seg i et emne ut i fra egne forutsetninger og interesser. Prosjektene skal fenge barna og de skal synes det vi tilrettelegger for er gøy og spennende, derfor kan vi ikke si noe enda om hvor lenge et prosjekt vil vare. Ut i fra observasjoner vi voksne har foretatt oss på avdelingen så ser vi at gullhjerte barna synes det er gøy med vann. De blant annet hopper og plasker i vann ute, strekker ut en hånd for å kjenne på regnet og vil vaske hender lenge. Derfor har vi denne høsten landet på vannprosjekt:) Aktivitetsmål: Barna skal få oppleve glede ved ulike vannaktiviteter både inne og ute. Arbeidsmåter: Vi vil blant annet tilrettelegge for Vannlek på badet og i større rom Lage fargebad bruke natusan for å lage skumbad lage matbrikker med ulike vannbilder som vi kan snakke sammen om når vi spiser lage havbilder lage vannballonger synge sanger fylle hansker som vi henger ut slik at de etterhvert fryser. Hva synker og hva flyter? Vi gleder oss til å begynne med prosjektet og vi tror og håper at barna vil få stor glede av dette:) Vi jobber også i tillegg til dette, tverrfaglig med de syv fagområdene fra rammeplanen

6 -kunst, kultur og kreativitet -kommunikasjon, språk og tekst -Etikk, religion og filosofi -Natur, miljø og teknikk -Nærmiljø og samfunn -Antall, rom og form. VIKTIGE DATOER FOR PERIODEN September- Foreldremøte 17 september. Oktober- FN dagen 24 oktober. Brannvernuker i uke 41 og 42 November- Planleggingsdag 1 november. Vi begynner med foreldresamtaler i november. Oversikt over tider og dager vil bli hengt opp i garderoben. Det er Anette og Signe som kommer til å ha disse samtalene. Viktige datoer vil vi også minne dere på i månedsbrevene dere får i slutten av hver måned. Vi på Gullhjerte ønsker å ha en åpen dialog med dere foreldre. Dersom det er noe dere lurer på eller noe dere føler dere usikre på så er det bare å spørre oss:) Hilsen Anette, Therese, Summera og Signe

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Personalet Brannøvelse

Personalet Brannøvelse ÅS KOMMUNE Nå er vi godt i gang med det nye barnehageåret, barnegruppa er på plass og barna begynner å bli kjent med hverandre. Det er noen endringer i barnegruppen, Ingrid har sluttet og begynt i Knerten

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2013

PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2013 PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2013 Maurtuere! Et nytt år er i gang og det er tid for å se både tilbake og framover i tid! På våren i fjor fikk vi vite at vi skulle miste en stilling nede på småbarnsavdelingene

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage.

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage. Vi er i september og har kommet godt i gang med barnehageåret, men synes likevel at vi kan ønske barn og foreldre velkommen til et nytt år i på Trollskogen. Oppstarten har gått fint og vi ser fram til

Detaljer

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR. I årsplanen til Blåbærskogen vil vi fortelle litt om hvordan vi tenker oss hverdagen hos oss. Barnehageloven: Barnehagen skal

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

INNLEDNING: Totalt har vi 18 barn i alderen 3 4 år. BAMSEBARNA 2014 2015: PERSONALET 2014-2015:

INNLEDNING: Totalt har vi 18 barn i alderen 3 4 år. BAMSEBARNA 2014 2015: PERSONALET 2014-2015: Handlingsplan for Bamsehi 2014-2015 INNLEDNING: Sommerferien er vel overstått og vi skal i gang med BARNEHAGEÅRET 2014-2015. Med ny barnegruppe ser vi, på Bamsehi, frem til et spennende år med mange smil

Detaljer

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 2 1407 Vinterbro Nå kommer vår og sommer! Nå er det slutt på kulde og snø, nå kommer våren med nytt liv og milde solfylte

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

Ideologisk grunnlag for Nygårdshaugen barnehage

Ideologisk grunnlag for Nygårdshaugen barnehage Virksomhetsplan Nygårdshaugen barnehage 2012/13 Velkommen til Nygårdshaugen barnehage 2012/2013. Innledning: I år tar Nygårdshaugen ett steg videre i å la barna medvirke i utformingen av barnehagens innhold.

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014

PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014 PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014 FULL RULLE! Januar er nesten over og vi er godt i gang med et nytt halvår på Maurtua. Før jul snakket vi i personalet om at vi ville fokusere mer på det barna er opptatt

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer