INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s."

Transkript

1 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING s.9 o SOSIAL KOMPETANSE, STEG FOR STEG s.10 o FORESTILLING; «Mælumenga snurrer film» s.11 o SOMMEREN I BARNEHAGEN s.12 o MERKEDAGER s.12 2

3 ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ Første halvår av dette barnehageåret er over og vi på Saltkråkan har nå blitt godt kjent med hverandre. Mye av høsten har vi jobbet med å bli kjent, både barn med barn, barn og personalet og personalet og foreldre. Vi har også jobbet mye med rutiner på avdelingen. Nå fungerer rutinene godt og vi har fornøyde og blide barn og voksne. Vi på Saltkråkan er opptatt av selvstendighet og mestringsfølelse. Vi oppmuntrer barna til å prøve selv, og opplever ofte uttrykk som «Jeg klarte det». Barnegruppa på Saltkråkan oppleves som ei barnegruppe med mye glede, humor og positivitet. Når vi har hatt aktivitetsgrupper har vi delt oss i tre grupper og rullert på gruppene slik at alle barna er innom alle tre gruppene hver gang. Barna gir uttrykk for at de liker aktivitetsgrupper og er veldig opptatt av om de får være på alle gruppene. Eksempler på aktiviteter vi har hatt på gruppene; bevegelsesleik, ulike formingsaktiviteter, språk-leiker hvor rim og regler har vært i fokus. På utedagene har vi gjort mye forskjellig, vi har brukt akebakken mye, lagd bobb-akebakke, lagd snølykt og leika mye rolleleik. Aldersgruppene på onsdager koser vi oss masse på, og det ble for sjelden å ha jerv- og revegruppe annen hver uke så etter nytt år har vi begynt å ha det hver onsdag. Høstens temaer jobbet vi med to dager i uken, vi har vært igjennom temaene troll og kroppen. Vi opplevde at vi i høst har hatt en veldig satt ukeplan med lite mulighet til å være spontane. Vi har nå endret strukturen slik at vi har en temadag i uka så har vi fredager hvor barna får tilbud om en aktivitet. Barna velger da om de blir med på aktiviteten eller om de finner på noe annet. Vi gleder oss til et nytt halvår med alle de herlige barna 3

4 BILDEDRYSS FRA HØSTEN 2013 OG FREM TIL NÅ 4

5 INNLEDNING Denne halvårsplanen er del to av årsplanen til Saltkråkan. Høstens halvårsplan var del 1 og den inneholdt en generell del som gjelder for hele året. Vi har gjort noen endringer på den generelle delen fra i høst slik at det også i denne planen kommer en liten generell del. Så vil planen for det meste inneholde fokus på temaer vi skal jobbe med på Saltkråkan. Temaer vi skal ha fokus på dette halvåret er tidslinjejobbing, språkstimulering, sosial kompetanse og voksenrollen. STRUKTUR PÅ SALTKRÅKAN Vi på Saltkråkan ønsker å skape forutsigbarhet og trygghet for store og små, og har derfor valgt å ha faste aktiviteter på faste dager. Oversiktsplan for Saltkråkans aktiviteter ser slik ut; Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Aktivitets- Tidslinje- Aldersinndelte Tirsdag er Leikedag, grupper; vi jobbing grupper hver utedagen vår. barna får deler uke. Bjørnene Vi går ut på tilbud om en barnegruppa i Se info om møtes hver morgenen og aktivitet eller 3-4 grupper det på side 8 i uke er ute store de kan velge å og har denne planen Bjørnene:barn deler av leike med noe aktiviteter i har født 2008 dagen. som de er smågrupper. og Janniche opptatt av. Vi jobber 15- Jervene: barn 20min på hver født 2009 og gruppe og Rita/Lone rullerer slik at Revene: barn alle barna er født 2010, med på alle Nina og Ulla gruppene 5

6 Månedsplan med oversikt over tema og aktiviteter sendes ut en gang i måneden. Saltkråkaninfo sendes ut ved behov. Det skrives egne planer for Revene, Jervene og Bjørnene som deles ut til foresatte. Personalet på Saltkråkan har avdelingsmøte hver tirsdag kl Junibakken passer barna våre når vi har møte. UKAS BARN I januar begynner vi med ukas barn. Vi trekker ukas barn på mandags morgen i samlingen. Målet med ukas barn er å sette fokus på enkeltbarn. Uka hvor barna er ukas barn har de litt ekstra oppgaver, de er med og henger opp dato, dag og vær på samlingstavla. De velger bordsang og noen ganger er de med og dekker bordet før maten. På slutten av uka får de ha med seg bamsen Teddy hjem. Teddy har en sekk på ryggen med en bok i, hvor foreldre kan skrive litt om hva Teddy og barnet har gjort sammen. Mandager har vi Teddy-samling hvor vi hører med barnet om hva det har gjort sammen med Teddy og vi leser i boka. 6

7 DAGSRYTME SALTKRÅKAN Barnehagen vår har åpningstid fra kl Frokost: vi spiser frokost fra kl Barn som kommer etter 9.00 må spise frokost før de kommer i barnehagen. På morgenen har vi samling med barna. Tidspunktet for samling vil variere noe. Vi synger morgensang, har opprop, henger opp kort med dato, dag og været. Snakker om hva som står på månedsplanen.. Morgensangen vår: God morgen, god morgen, her er vi igjen. Vi kommer så glade til barnehagen hen. Vi synger, vi leker, vi har det så godt, vi vil ikke bytte med kongens høye slott God morn. Kl har vi fokustid på Saltkråkan. Det vil si at vi er opptatt med aktiviteter og ønsker ikke forstyrrelse i denne tiden. Berit (styrer) kan ta imot beskjeder til oss i denne tiden. Kl spiser vi lunsj, vi har smøremåltid hver dag. En gang i blant serveres det varmmat. Vi har faste plasser når vi spiser og er fordelt på 3 bord. Under måltidene er vi opptatt av å ha gode samtaler med barna. Vi jobber med bordskikk og det å spørre og hjelpe hverandre hvis det er noe du trenger. Etter lunsj går vi ut og er ute til ca kl Kl har vi sistemåltid. Barna må ha med mat til dette måltidet. Vi serverer frukt. Etter sistemåltidet har vi frileik inne eller ute fram til barna hentes. Barnehagen stenger kl og alle må være ute av barnehagen innen Henting seinere enn dette medfører et gebyr på kr 210 for hver påbegynte halve time. 7

8 TIDSLINJEJOBBING Barnas prosjekt! Fram mot forestillingsukene vil vi jobbe med tidslinje. Å lage en tidslinje er en dokumentasjons form hvor man jobber sammen med barna om det temaet barna har valgt. Vi jobber først med hva barna vet om dette tema og dokumenterer det på starten av "linja" DETTE VET VI. Så må vi finne ut hva vi ønsker å lære mer om DETTE VIL VI VITE! Så utforsker og undersøker vi. Tilslutt sitter vi igjen med en del ny lærdom DETTE HAR VI LÆRT. Vi vil evaluere prosjektet sammen med barna. Alt dette vil komme opp på en linje som viser start og slutt på prosjektet. Og hele prosjektet blir til gjennom samtaler og refleksjoner sammen med barna. Dette vil henge inne på avdelingen, slik at vi kan reflektere over bilder vi har tatt og snakke om det vi har gjort og funnet ut. Gjennom dette prosjektet vil barns medvirkning bli synliggjort. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet(rp06). Målet vil være å gi barna et eierskap til prosjektet. De er med på og «sette spor» i egen hverdag. Vi voksne kan med fordel begi oss ut på et samtaleemne eller temaarbeid hvor kunnskapen er liten eller helt fraværende. Dermed får barna anledning til å dele sin kunnskap og sitt engasjement med de voksne, og definisjonsmakten når det gjelder hvilken kunnskap som er aktuell blir fordelt på barn og voksne i et likeverdig fellesskap(moser, Sanna, 2007). Om vi voksene har «svarene» kan vi være med-undrene og hjelpe barna med og filosofere og finne svarene de søker selv. Dette kan bidra til at barna får mer troen på seg selv og gjennom mestringsfølelsen det gir. KLARE SELV! De små, de skjønner allting, de. De skjønner til og med det som står mellom linjene. Anne-Cath Vestly 8

9 BARNS MEDVIRKNING Vi på Saltkråkan er opptatt av at barna skal få medvirke i egen hverdag. Gjennom tidslinjejobbingen håper vi å synliggjøre dette på en god måte. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) På Saltkråkan legger vi vekt på samtaler med barna og det å være lyttende voksne. Det at barna skal være medvirkere innebærer ikke bare at barna skal gjøre som de ønsker, for det kan være vanskelig for barn å uttrykke seg og de kan bli lett påvirket av hva de andre rundt ønsker. Her er det viktig at vi voksne ser alle barna og at vi har samtaler og kan lese kroppsspråket til barna. Rammeplanen for barnehagene sier ; Barnehagen må ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. Personalet må lytte og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk. Barna på Saltkråkan er så store at de har et godt utviklet verbal språk slik at når vi jobber med barns medvirkning vil fokus på det verbale være sentralt. 9

10 SOSIAL KOMPETANSE OG STEG FOR STEG Vi er opptatt av sosial kompetanse som vil si hvordan vi forholder oss til andre mennesker på en god måte. En faglig definisjon på sosial kompetanse er de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med, samtidig som de trives og kan opprettholde er positivt selvbilde(garbarino, 1995). I det daglige snakker vi mye om hvordan vi er mot hverandre og har fokus på å gi anerkjennelse for positiv samhandling mellom barna. Vi setter ord på positive handlinger, og har troen på at hvis man får positiv oppmerksomhet for noe vil den positive adferden forsterkes. Vi har valgt å bruke Steg for Steg på vår avdeling. Det er et opplegg som har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse gjennom å øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. I steg for steg kassa vår er det mange flotte bilder i stor plakat størrelse som er utgangspunkt for samtaler i forhold til sosial kompetanse. 10

11 Fore FORESTILLING 2014 Det å ha en stor forestilling hvor alle barn og voksne i barnehagen deltar har blitt en tradisjon som vi er veldig stolte av. I minst to uker før forestillingen er, legger vi alle planer og møter til side. Da jobber vi kun med forberedelser til forestillingen, vi jobber avdelingsvis med forestillingen. Temaet for forestillingen blir satt av personalet, hva vi skal gjøre på de ulike avdelingene blir planlagt av de ulike avdelingene. Her ønsker vi at barna skal få medvirke på sin gruppe og komme med ideer og forslag til hva de ønsker å gjøre. Temaet for årets forestilling er «Mælumenga snurrer film». Forestillingsuker i år er uke 22 og 23 for hele barnehagen, vi på Saltkråkan setter også av uke 21 til forestillingsjobbing. Forestillingsdatoen er 5.juni, hold av denne ettermiddagen forestillingen starter kl

12 SOMMEREN I BARNEHAGEN Den norske sommeren kan by på litt skiftende vær, så ha med klær for varme dager, litt kjølige dager og regnværsdager. Dette er lurt å ha i garderobehylla på sommeren; Solkrem Badetøy/håndkle Solbriller I august starter vi et nytt barnehageår, og hilser nye og gamle kjente tilbake i barnehagen vår. God sommer MERKEDAGER VÅREN 2014 Torsdag 20.februar Onsdag 9.april Karneval Påskefrokost, foreldre blir invitert til å spise frokost sammen med barna i barnehagen Tirsdag 22.april April/mai Torsdag 5.juni Fredag 6.mai Planleggingsdag, barnehagen er stengt Dugnad på ettermiddag/kveld Forestilling Planleggingsdag, barnehagen er stengt 12

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 2013 / 2014 AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 INNHOLD 1. Personalet s.2 2. Barnegruppen s. 3 3. Smågrupper og planer s.4 4. Dagsrytme

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 2 1407 Vinterbro Nå kommer vår og sommer! Nå er det slutt på kulde og snø, nå kommer våren med nytt liv og milde solfylte

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLESTARTERNE 2014 / 2015 BILDE

ÅRSPLAN FOR SKOLESTARTERNE 2014 / 2015 BILDE ÅRSPLAN FOR SKOLESTARTERNE 2014 / 2015 BILDE Velkommen som foreldre til skolestartergruppa I denne planen vil dere få vite hva vi tenker oss hverdagen blir for skolestarterne dette barnehageåret, og høsten

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2010/ 2011

ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2010/ 2011 1 Innhold INNLEDNING... 3 HVEM JOBBER HVOR?... 4 OM AVDELINGENE... 4 TEMAARBEID OG SATSNINGSOMRÅDER... 4 IKT... 5 NATUR OG MILJØVERN... 5 Kildesortering... 5 Hagen

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

INNLEDNING: Totalt har vi 18 barn i alderen 3 4 år. BAMSEBARNA 2014 2015: PERSONALET 2014-2015:

INNLEDNING: Totalt har vi 18 barn i alderen 3 4 år. BAMSEBARNA 2014 2015: PERSONALET 2014-2015: Handlingsplan for Bamsehi 2014-2015 INNLEDNING: Sommerferien er vel overstått og vi skal i gang med BARNEHAGEÅRET 2014-2015. Med ny barnegruppe ser vi, på Bamsehi, frem til et spennende år med mange smil

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014

PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014 PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014 FULL RULLE! Januar er nesten over og vi er godt i gang med et nytt halvår på Maurtua. Før jul snakket vi i personalet om at vi ville fokusere mer på det barna er opptatt

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer