PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2013"

Transkript

1 PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2013

2 Maurtuere! Et nytt år er i gang og det er tid for å se både tilbake og framover i tid! På våren i fjor fikk vi vite at vi skulle miste en stilling nede på småbarnsavdelingene dette barnehageåret. Dette p.g.a. syv barn som ikke fikk plass på 3-6årsavdelingene. Vi kjempet imot, men det nyttet ikke. I stedet måtte vi finne en løsning vi kunne leve med. Monica tok imot den delte førskolelærerstillingen og avdelingene kom sammen fram til hvordan vi praktisk ville løse dette: Vi delte barna på Maurtua i tre grupper med blandet alder. De dagene vi hadde Monica hos oss trakk hun ut de eldste fra hver gruppe, så de skulle få aktiviteter som passer for deres alder. Vi grudde oss til å miste stillingen, men var enige om å gjøre det beste ut av det. Tilvenningsperioden på en småbarnsavdeling er ofte slitsom fram til de nye barna er trygge. Dette vet vi fra før, men med fokus på å gjøre det best mulig for barna pleier det å gå bra. Denne høsten fikk vi virkelig se hvor viktig det er med nok voksne for å møte alles behov! Vi strakk oss langt for å holde kvaliteten på et nivå vi liker. Etter hvert ble det så tungt at vi bestemte oss for å sende en avviksmelding til kommunen. Den ble basert på hensynet til barnas sikkerhet og personalets helse. Vår hensikt var, i tillegg til å få tilbake personalressursen, å sette spørsmålstegn ved kommunens syn på kvalitet i barnehagen. Etter møter med personalavdelingen og barnehagesjef er avviket nå lukket (avsluttet). Vi fikk vikar to halve dager i uka fram til jul for å komme over kneika. Vi har også gått ned fra fjorten til tretten barn på avdelingen etter at det ble en ledig plass på den ene avdelingen oppe. Denne plassen er det Latifa som har fått. Resultatet av hele prosessen er at vår nye barnehagesjef har fått innblikk i de faktiske forholdene; at flere barnehager i kommunene er fratatt stillinger på småbarnsavdelinger. Dette er ikke en måte hun ønsker å drive på. og fra høsten av skal igjen alle småbarnsavdelinger med 14 barn ha fire i ansatte i grunnbemanningen! I halvåret som ligger foran oss skal vi fortsette å gjøre alt vi kan for at dagene på Maurtua skal bli bra for alle. Vi har gjort om tilknytningsgruppene og samlet de fire yngste i rødgruppa. Dermed blir gruppene delt mer etter alder, og det blir lettere å finne aktiviteter som gruppa har glede av sammen. Nå håper vi å komme videre i «Reggio Emilia-inspirasjonen». Vi skal gjøre om «huset» inne på avdelingen til mattekrok. Vi skal ha mer vannlek inne og ute. Ute skal vi lage vannrenne. Det blir gøy! Til slutt gjenstår det å ønske Latifa lykke til på Brattbakken, Camilla lykke til på Utsikten og velkommen tilbake til Bente! Januar 2013 Solveig Svennevik

3 VURDERING AV PERIODEN SEPTEMBER DESEMBER 2012 Mye er allerede sagt om høsthalvåret som har gått. Tross alt fikk vi gjort mye bra også! Vi har delt mye i mindre grupper for å ro. Da har det også vært lettere for barna å leke. Alle barna ble etter hvert trygge i den nye barnegruppa på avdelingen. Tirsdager har de eldste hatt fine turer i skogen. Det har vært spennende å lage varm mat på bål eller stormkjøkken. Onsdag formiddag har treåringene vært sammen med treåringene på Revehiet. Dette har ført til mer lek på tvers av avdelingene både inne og ute. Vi har ikke kommet ordentlig i gang med «Reggio Emilia-inspirasjon» og fordypning i fagområdet Antall rom og form. Dette gleder vi oss til å jobbe med utover våren! Forutprosjektet gikk greit og vi fikk inn mange penger til en god sak. Tusen takk! Advent ble noen koselige og forholdsvis rolige uker. Juleverksted tidlig i advent gjør at vi kom raskt i gang med gaver og det ble lite stress opp mot selve jula. I tillegg til jobbing i smågrupper er vi på Maurtua godt fornøyd med samlingsstundene våre. Vi har med spennende ting som følge til sanger, rim og regler. To dager i uka deler vi samlingene i to etter alder med innhold som passer for store og små. I det nye året tar vi med det som er positivt fra i fjor. Les mer om planene våre på de neste sidene!

4 PERIODEN JANUAR-JUNI 2011 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Barnet skal kunne ta initiativ til og opprettholde vennskap Begrunnelse: Vi ønsker å styrke samholdet i gruppa Kjennetegn (barn) Barna blir glade for å se hverandre Barna ønsker å være sammen Barna står opp for hverandre Barna gir rom for flere når de er sammen Kjennetegn (personalet) Vi oppmuntrer barna til å være inkluderende Arbeidsmåter Vi deler i små grupper Vi lar barna få være sammen uten å bli avbrutt LEK Mål: Alle skal ha noen å leke sammen med/ved av Begrunnelse: Vi ønsker at barna skal føle at de er en del av fellesskapet på avdelingen. Kjennetegn (barn) Barna spør etter hverandre Barna finner på noe sammen Leken varer over tid Barna tar opp igjen en aktivitet eller lek de har holdt på med tidligere Kjennetegn (personalet) Vi følger opp det barna er interessert i Vi gir ideer til leken

5 Arbeidsmåter Vi deler i små grupper Vi finner fram det barna trenger Vi skjermer leken HVERDAGSAKTIVITETER Vi velger å fokusere på hygiene Mål: Alle barn og voksne skal ha god håndhygiene Begrunnelse: Vi ønsker å gi gode vaner og å redusere smitte Kjennetegn (barn) Barna vasker hender før måltid, etter dobesøk og ellers når de er skitne på hendene Barna såper inn hendene og skyller dem godt Kjennetegn (personalet) Vi veileder barna Vi er gode forbilder Vi minner barna på at de skal vaske seg Arbeidsmåter: Vi har få barn på badet om gangen

6 Pedagogisk arbeid med fagområder TEMA: TITTEL: MÅL: BEGRUNNELSE: FELLES OPPLEVELSER OG LEK MEDVIRKNING JO MERE VI ER SAMMEN! Barna skal utvikle en sammensatt kompetanse gjennom felles opplevelser, aktiviteter og lek. Det beste grunnlaget for utvikling hos barnet skjer i et klima preget av trygghet, trivsel, humor og glede. Kjennetegn: Barna ønsker å være i mattekroken Barna bruker materiellet allsidig Kjennetegn på at de voksne arbeider på riktig måte: Vi er sammen med barna på gulvet Vi setter ord på det vi gjør sammen med barna Vi er bevisst på bruk av begreper Arbeidsmåter: Vi introduserer nytt materiell eller nye bruksmåter for barna Vi deler i små grupper Alle fagområder Finne felles opplevelser som skal gi inspirasjon til lek og aktiviteter, innenfor minst ett fagområde. Barnas interesser skal være utgangspunkt. - Vi valgte å ta opp igjen tråden fra i høst: Antall, rom og form

7 Antall, rom og form Språk og «førmatte» henger sammen; grunnbegrepene i «førmatte» er språk. Antall, rom og form er et fagområde som omfatter o former o rom og posisjon o mønster, likheter og ulikheter o mål og vekt o tall og mengder Lek med/utforske størrelser/antall/mønstre/mengder/form - Vi lager en mattekrok i «huset» inne på avdelingen. Denne bruker vi i organiserte smågrupper (Prosjekt) og ellers i fri lek. - Vi lager renne til vann ute når vinteren gir seg. - Vi er bevisst på egen begrepsbruk. Kommunikasjon, språk og tekst Finne rim, regler og litteratur som passer til leken / aktiviteter/prosjekt - Dette introduserer vi i samlingsstunder, og tar det med videre sammen med barna ellers om dagen. Følg med på «Ukas sang!» Sette av tid til samtaler og refleksjon i forhold til opplevelser og erfaringer. - Vi bruker tid på for og etterarbeid i tillegg til gjennomføring av prosjekt og aktiviteter. Vi snakker om det vi gjør underveis. - Vi tar bilder når vi holder på med prosjekt og aktiviteter. Disse ser vi på etterpå: Vi gjenkaller det vi har opplevd, snakker sammen om hva vi gjorde og om hvordan vi opplevde det. Bruke rollespill til for eksempel barns medvirkning/ konfliktløsning - Kanin og Pinnsvin kommer på besøk i samlingsstunder et par ganger i uka. Vi bruker dette med de eldste barna på de to avdelingene Etikk, religion og filosofi Gi anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. - Vi snakker med barna etter at de har opplevd noe som opptar dem, det kan være noe gøy eller noe trist. Vi lar barna slippe til uten å legge for mye vekt på hva som er rett eller galt.

8 Kunst, kultur og kreativitet Lytte til lyder og musikk i ulike situasjoner Lage lyder og egen musikk med enkle midler - Vi lager «vannorgel» av flasker med vann - Vi lager «strengeleik» med gummistrikk rundt en boks - Vi eksperimenterer med lyder i samlingsstunder Sangleker - Vi leker Hoppe sa gåsa, Bjørnen sover m. fler inne og ute Natur, miljø og teknikk Bruke uteområdet i og utenfor barnehagen til lek i små grupper - Vi bruker nærmiljøet vårt; Ica-skogen, går Tussestien til togbrua, besøker endene m.m. Kropp, bevegelse og helse Ha fysisk aktivitet ute og inne - Vi lager hinderløyper, aker, sparker fotball, klatrer på fjellet, løper om kapp, bruker «mini-røris» Tradisjon og merkedager Etikk, religion og filosofi Karneval 15. februar - Vi bruker to uker før karnevalet til forberedelser: lage rytmeinstrumenter, synge karnevalssanger og kle oss ut. Det er fint om barna har kostymene sine i barnehagen disse ukene. Vi har karnevalsfest sammen med Revehiet. Påske - Vi starter forberedelsene 14. dager før. Påsken på Maurtua markerer vi ved at vi synger sanger som passer til påske/vår og vi lager påskepynt. Vi vil også fokusere på det som skjer rundt oss i naturen; at det igjen blir liv i maurtuene, bladene på trærne spretter og det blir lysere dager. Sanger: Lille Hasse Hare En liten kylling Sangen om vårblomstene Blomster små

9 17. mai forberedelse 16. mai Togtur til kongens slott Vi starter tema om 17. mai 14 dager før. Da hører vi på korpsmusikk, snakker om kongefamilien og leser om Karsten og Petra som besøker Oslo. Vi øver på 17. mai-sanger. I månedsskiftet april-mai tar vi togtur til slottet i Oslo med de eldste. Vi avslutter med vårfest 16. mai. Natur, miljø og teknikk Sommerutflukt i juni - Det er tradisjon med tur til Bygdøy folkemuseum: Morsom busstur, hilse på gårdsdyrene, spise i det grønne og rusle mellom tunene. Dere foreldre betaler reiseutgifter. Vi kommer tilbake til dette når det nærmer seg. Fysisk aktivitet og helse Gå på ukentlige turer i skog og mark. - De fem eldste går tur sammen med Monica og Pia. Når det blir varmere i været tar vi med mat, gjerne varmmat. Det er spennende å lage mat på bål eller stormkjøkken. Gjennomføre ake/aktivitetsdag i februar/mars - Vi har en utedag sammen med Revehiet. Vi ser om det blir føre for aking eller om det blir en aktivitetsdag. Dato og detaljer kommer senere. Kunst, kultur og kreativitet Vi har en foreldrekaffe på avdelingen hvor vi viser fram noe vi har arbeidet med i løpet av året - Dette blir i juni. Detaljer kommer senere.

10 INFORMASJON Tilknytningsgruppene LILLA GRUPPE GRØNN GRUPPE RØD GRUPPE BLÅ GRUPPE Fredrikke Oda Marie Mats Daniel Emil Tuva Helge Diana Noah Alex. Halvor Nicoline Timian Jacob Emil Fredrikke Oda Marie Bente Solveig / Pia Mona / Pia Monica Bursdagskort Av hensyn til barn (og deres foreldre!) som ikke blir invitert, ber vi dere unngå å henge opp bursdagsinvitasjoner i garderoben. Dagsrytme og ukeplan Oversikt over dagsrytme og ukeplan er lagt ved denne planen til slutt. Dagsrytmen vår er ganske fast, men med fleksible klokkeslett og individuelle hensyn. Ukeplanen forandrer vi på når vi ser det er hensiktsmessig. Bokbad Vi vil også i år fortsette med det vi kaller Bokbad. Da får vi besøk av Randi fra Ski bibliotek. Vi snakker med barna om bokbadet i forkant, og når dagen kommer gleder vi oss alle sammen. Randi har med mange bøker som vi kan lese og se i. Hun leser også en bok eller to for oss.

11 Dette er bøker som vi kan bruke på avdelingen. Men det er også bøker som dere kan låne med dere hjem. Noen ganger ber barna om å få låne en bok med hjem, og vi legger den i hylla i garderoben. Bøker i bokhylla i lesekroken og i bokkasser på rommet og i garderoben. Skriv opp i lånemappe som henger i garderoben. Foreldresamtaler Vi skal i utgangspunktet ha en samtale i løpet av våren. Hvis dere eller vi får behov for flere samtaler, avtaler vi det underveis. Førskolelærerne har ansvar for forberedelse og gjennomføring av samtalene. Foreldrearrangement Vi pleier å ha dette omtrent en gang i måneden. På foreldrefrokost og kaffe treffes barn og voksne til en hyggelig prat. Barna synes det er koselig å få mamma og pappa på besøk så de kan se hvordan de har det i barnehagen! Torsdag 17. januar Tirsdag 19. februar Fredag 22. mars Onsdag 24. april Tirsdag 7. mai Torsdag 13. juni Foreldremøte Foreldrekaffe Påskefrokost Foreldrekaffe Dugnad Foreldrekaffe Planleggingsdag er barnehagen stengt. Sommerplan Det kommer egen plan for uke 26, 27 og 30. Barnehagen er sommerstengt i uke 28 og 29.

12 Dokumentasjon og vurdering: VURDERINGSTEMA: Pedagogisk arbeid i hverdagen og med fagområder VURDERINGSMETODER: Observasjoner og evaluering ut fra målsetting og innhold, samtaler mellom de ansatte på avdelingene TIDSPUNKT FOR VURDERING: Avdelingsmøter VURDERINGSANSVARLIG: Pedagogisk leder og de andre ansatte på avd. RAPPORTERING: Månedsbrev eller sommerplan, for enkeltbarn: foreldresamtaler. VURDERINGSTEMA: Barnets utbytte av oppholdet i barnehagen VURDERINGSMETODER: Ulike observasjoner og bruk av foreldresamtaleskjema, samtaler med barna, vurdere ut fra mål for individuell og sosial utvikling. TIDSPUNKT FOR VURDERING: Avdelingsmøter VURDERINGSANSVARLIG: Pedagogisk leder og de andre ansatte på avd. RAPPORTERING: Samtaler med foreldrene Hilsen Bente, Mona, Monica, Pia og Solveig

13 DAGSRYTME PÅ MAURTUA Kl Barnehagen åpner Kl Frokost Kl Lek og aktiviteter i grupper inne og ute Bleieskift Kl Kl Kl Samling Formiddagsmat i grupper Hvil Pauser Avd.møter tirsd. /onsd. Kl Frukt Kl Bleieskift Lek i grupper inne og ute Rydding av avdelingen Kl Barnehagen stenger

14 Div ETTER- MIDDAG FORMIDDAG UKEPLAN FOR MAURTUA våren 2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG L: Inne R: Ute G: Ute R: Forming G: Inne L: Ica B: Tur B: Duplorommet Tuva + Helge: Fysisk aktivitet G: Inne L: Tur R: Ute Lik uke: Ledermøte: Kl B: Inne på Revehiet Tuva + Helge: Fysisk aktivitet R:Inne L + G: Ute G: Forming L: Ute R: Ute B: Forming G: Forming L: Tur R: Tur Saml. Solveig Mona L+R+G: Bente Solveig L+R+G: Pia B: Monica B: Monica OMVENDT INNE/UTE: De som var inne på formiddagen går ut, og de som var ute går inn Revehiet avd.møte ; vi passer deres barn Ledermøte annenhver uke kl Maurtua avd.møte Tidlig Solveig Tidlig Mellom Mellom Sein Mellom Sein Bente Pia Solveig Mona Pia Monica Bente Mona Pia Monica Bente Solveig Bente Pia Solveig Mona Bente, Monica, Mona og Pia rullerer Ledermøte onsdag ca. hver 14. dag. Tirsdager har Solveig ubunden tid, og er på avdelingen første del av tidligvakten. Detaljert ukeplan kommer hver uke på mail og på oppslag i garderoben!

PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014

PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014 PERIODEPLAN MAURTUA JANUAR-JUNI 2014 FULL RULLE! Januar er nesten over og vi er godt i gang med et nytt halvår på Maurtua. Før jul snakket vi i personalet om at vi ville fokusere mer på det barna er opptatt

Detaljer

SOMMERPLAN MAURTUA 2015

SOMMERPLAN MAURTUA 2015 SOMMERPLAN MAURTUA 2015 SOMMER! En sommerplan er mini-utgaven av en vanlig periodeplan: Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene og praktiske

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE Organisasjonsnummer:971 478 926 Telefon:32 71 25 95 mobil: 48 18 45 71 E-post: post@baasheimbarnehage.no Nettside: http://www.baasheimbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret 2012-2013. Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår

Detaljer

INNLEDNING: Totalt har vi 18 barn i alderen 3 4 år. BAMSEBARNA 2014 2015: PERSONALET 2014-2015:

INNLEDNING: Totalt har vi 18 barn i alderen 3 4 år. BAMSEBARNA 2014 2015: PERSONALET 2014-2015: Handlingsplan for Bamsehi 2014-2015 INNLEDNING: Sommerferien er vel overstått og vi skal i gang med BARNEHAGEÅRET 2014-2015. Med ny barnegruppe ser vi, på Bamsehi, frem til et spennende år med mange smil

Detaljer

AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN

AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN Vi ønsker barn og foreldre velkommen til barnehageåret 2013-2014 på Tyrihans. Et nytt barnehageår betyr nye planer. I planen vil

Detaljer

Velkommen til ett nytt og spennende halvår her på Katthult

Velkommen til ett nytt og spennende halvår her på Katthult Innhold Velkommen til ett nytt og spennende halvår her på Katthult... 2 Personalet på Katthult våren 2015.... 3 Februar- International måned.... 3 Sverige og Gambia... 4... 4 Mål for stor og liten:...

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE 2013/2014 Side 1 / 16 INNHOLD: SIDE Generell informasjon 3 Dagsrytme og ukesrytme 4 Barn i balanse - Tårnsvalens satsningsområde 5 Hvordan jobber vi med fagområdene

Detaljer