De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering"

Transkript

1 De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering Anne Sofie Bjørkholt og Ole Andreas Dimmen Estate-konferanse 11. september 2014

2 Hvorfor nye kontraktsmaler? - Kontraktene i OPS-prosjektene hadde utviklet seg i et separat spor fra tilsvarende avtaler i markedet, og ulike utgangspunkter og utforming skapte uklarheter - Behov for en helhetlig gjennomgåelse utenfor konkurranse (hvor tilbyderne har begrenset forhandlingsrom) - Kommunenes OPS-kontrakter fikk derfor antakelig ikke nok «motstand» fra anbyderne til å utvikle seg i samme takt som kontraktene ellers i markedet - Kontraktsstrukturen skapte utfordringer ved videresalg av OPS-prosjektet - Ønske om debatt knyttet til hensiktsmessig struktur - Håp om på sikt å medvirke til (i) flere tilbydere og (ii) flere aktuelle kjøpere ved videreomsetning 2

3 De nye kontraktsmalene for formålsbygg - Sentrale hensyn ved arbeidet Basere kontraktsmalene på markedsmessige kontrakter (bruke meglerstandarden som utgangspunkt for leiekontrakten osv.) Legge opp en struktur som sikrer muligheten til videresalg av OPS-prosjektet Ønske om balanserte maler som også hensyntar det offentliges behov 3

4 De nye kontraktsmalene for formålsbygg - Prosessen Bred deltakelse og gode innspill fra en rekke type aktører underveis Lansert på Estates OPS-konferanse 19. september 2013 Malene er fremdeles dynamiske vi er takknemlige for nye innspill og kommentarer Neste steg er at kommunene tar malene direkte i bruk ved nye konkurranser, så de blir enda bedre tilpasset kommunenes praktiske behov Uttrykt ønske fra potensielle tilbydere om bruk av de nye malene 4

5 Struktur - de sentrale kontraktene Leietakeren Leieavtalen (m/driftsansvar) Festeavtalen Bortfesteren OPS-selskapet (utleier) Entrepriseavtalen Driftsavtalen Entreprenøren Drifteren 5

6 Utviklingstrekk - Vi har vært i dialog med ulike aktører i perioden etter lanseringen, både offentlige og private - stor interesse for den videre utviklingen av avtaleverket - Det pågår interne prosesser hos flere offentlige aktører mht. OPS-modeller - Arbeidet med malene har avdekket en rekke problemstillinger som har vært diskutert i konkrete saker - Vi opplever særlig økt oppmerksomhet rundt kontraktsstruktur for å få flere tilbydere og kjøpere Viktig både for det offentlige og de private at strukturen og avtaleverket legger til rette for videreomsetning 6

7 Temaer som har vært diskutert i praksis - Klassifiseringsspørsmål - Regnskapsmessig klassifisering operasjonell eller finansiell leieavtale? Søreide Skole i Bergen: Lovlighetskontroll av kommunens regnskapsmessige behandling Skattemessig behandling ved regnskapsmessig finansiell leieavtale skal bygget anses solgt og ikke leiet ut? Hvordan blir i så fall den skattemessige behandlingen i praksis? Hvordan skal leieavtalen klassifiseres hos forsikringsselskap fordring/lån eller eiendom? - I sammenheng med klassifiseringsspørsmålene: Kontraktenes varighet, inkl. utforming av opsjoner 7

8 Klassifiseringsspørsmål - oversikt Risiko hos «leietaker» Risiko hos «utleier» Form: salg Form: leie Regnskap Salg Finansiell leieavtale Operasjonell leieavtale Skatt Salg Leieavtale Mva. Salg Leieavtale Eiendomsskatt Salg Leieavtale Forsikringsselskap, klassifisering Fordring/lån Uavklart/vurderes konkret Eiendom Konsesjonsplikt Nei? Nei 8

9 Temaer som har vært diskutert i praksis - Hvilken innflytelse/kontroll skal kommunen ha ved videresalg av OPS-selskapet krav om samtykke? - Kan det tenkes at leieavtalen medfører konsesjonsplikt for utleier? Konkret tilfelle: Bekreftet av Finanstilsynet at avtalen ikke medførte krav om konsesjon i henhold til finansieringsvirksomhetsloven selv om den regnskapsmessig var å anse som en finansiell leieavtale (og dermed et lån) - Kommunens adgang til å kreve endringer i bygget (sett opp mot anbudsrettslige regler) I kravspesifikasjonen - f.eks. inntil 20 % av byggekostnaden I leieperioden f.eks. inntil 15 % økning av leiesummen Driftstjenester f.eks. nye ytelser inntil 20 % av avtalt årlig fast FDVS-vederlag 9

10 Mulig utvikling hvordan kan fremtidens struktur se ut? - Eierskap og drift OPS-selskapet selges et par år etter ferdigstillelse fra tilbyderen til en profesjonell eiendomsbesitter Daglig drift er outsourcet til en ekstern drifter (som kan byttes ut med en annen ekstern drifter underveis) Det bygges opp et vedlikeholdsfond i OPS-selskapet hvor deler av FDVS-leien avsettes til å møte fremtidige beregnede livsløpskostnader for bygget. Vedlikehold utføres av ekstern drifter etter bestilling 10

11 Mulig utvikling hvordan kan fremtidens struktur se ut? - Finansiering Leieavtalen mellom OPS-selskapet og kommunen er operasjonell regnskapsmessig Finansiøren har pant i bygg, aksjer og vedlikeholdsfond. Finansiøren har rett til å overta OPSselskapet eller bygget ved OPS-selskapets mislighold av leiekontrakten, og overtar da plikten til å sørge for at leiekontrakten oppfylles. Den opprinnelige tilbyderen stiller ingen garantier overfor strukturen eller kommunen, og kan fritt selge OPS-selskapet uten samtykkekrav Det at tilbudet inneholder forpliktelse fra ekstern finansiør og eventuell ekstern investor, sikrer kommunen at tilbudet, strukturen og leveransen er solid. Rent faktisk gir dette en bedre sikkerhet for kommunen enn en garanti fra et entreprenørselskap. 11

12 Mulig utvikling hvordan kan fremtidens struktur se ut? - Regulering ved mislighold: Som i OPS-veiprosjektene? Dersom kommunen hever leiekontrakten som følge av OPS-selskapets vesentlige mislighold: Kan og skal kommunen ha rett og plikt til å overta bygget eller OPS-selskapet til en pris lik utestående ekstern gjeld? Hvis OPS-selskapet hever leiekontrakten som følge av kommunens vesentlige mislighold: Kan og skal kommunen ha rett og plikt til å overta bygget til en pris lik utestående ekstern gjeld pluss beregnet verdi av egenkapitalen? - Forholdet til kommuneloven 51 om forbud om å stille garanti - Alternativt: Put-opsjon for OPS-selskapet til nedskrevet verdi 12

13 Mulig utvikling hvordan kan fremtidens struktur se ut? - Antatte fordeler Flere aktører blir aktuelle som tilbydere, ikke bare entreprenører Egenkapitalkostnaden minimeres ved å tilrettelegge for langsiktige eiere med solid driftskompetanse, herunder kompetansen til å vurdere og håndtere vedlikeholds- og livsløpsrisiko Finansielle aktører som ikke kan eller vil ta livsløpsrisiko for bygget, er finansiører og ikke egenkapitalinvestorer gir større sikkerhet for kommunen Man unngår å gjøre tilbydersiden enda smalere fordi dagens aktuelle tilbydere (entreprenørene) ikke lenger vil stille garantier eller binde kapital i 25 år Kommunen er like godt, eller bedre, sikret ved at soliditeten i strukturen er forankret hos langsiktige eiere og finansiører som ikke har relasjon til den opprinnelige tilbyderen 13

14 Takk for oppmerksomheten Anne Sofie Bjørkholt Ole Andreas Dimmen EIENDOM EIENDOM Advokatfirmaet BA-HR DA Tjuvholmen allé 16, NO-0252 Oslo PO Box 1524 Vika, NO-0117 Oslo T:

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven Deres referanse Vår referanse Dato 17.02.2009 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.014 og maksimum NOK

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR.

Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR. Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR. Norges Eiendomsmeglerforbund har en rekke standarder for næringskontrakter

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Kjell-André Honerud Bergen 20. februar 2013 Tema 1. Presentasjon av prosjektet 1. Behov 2. Politisk forankring 2. Valg

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune

Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune PwC Bergen Advisory Assurance - Tax Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune 04. mars 2010 Illustrasjonsbilde fra forprosjekt Postboks 3984 NO-5835 Bergen Telephone: +47 95 26 00 00 Bergen kommune

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Deloitte. Utredning - «Eier eller leie» Sandnes Eiendomsselskap KF Att: Torbjørn Sterri. Stavanger 11. august 2014.

Deloitte. Utredning - «Eier eller leie» Sandnes Eiendomsselskap KF Att: Torbjørn Sterri. Stavanger 11. august 2014. Sandnes Eiendomsselskap KF Att: Torbjørn Sterri Deloitte AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus 4066 Stavanger Telefon: 51 81 5600 Telefax: 51 81 5601 www.deloitte.no Stavanger 11. august 2014. Utredning

Detaljer

BDO innsikt. Mai 2010

BDO innsikt. Mai 2010 BDO innsikt Mai 2010 LEDER Kjære leser, BDO INNSIKT ble lansert som vår nye publikasjon med fokus på kompetanse tidligere i år. Responsen fra både kunder, samarbeidspartnere og ikke minst ansatte har vært

Detaljer

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012 Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: 13.2.2012 Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høring om finansiering av private barnehager

Høring om finansiering av private barnehager Fylkesinfo 10/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 08.06.2015 Seksjon for samfunn og analyse 15/01007-2 Vår saksbehandler Arkivkode Nicolai Christian Stensig 62 Mottaker Høring om finansiering av private

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33 Update Update 2 2012 Næringseiendom Forhandling av leiekontrakter side 4 «Deres hus og hoteller brenner» side 33 MVA og justering enkelte tema av stor betydning for utleiere side 35 update 2 2012 Næringseiendom

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 500 000 aksjer og maksimum 4 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Fra leie til eie - eller delt eierskap

Fra leie til eie - eller delt eierskap Rolf Barlindhaug og Kim Astrup Fra leie til eie - eller delt eierskap NOTAT 2009:115 Tittel: Forfatter: Fra leie til eie eller delt eierskap Rolf Barlindhaug og Kim Astrup ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-789-9

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer