Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar Martin Mæland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland"

Transkript

1 Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014 Martin Mæland

2 Om OPS modellen I Norge har OPS modellen vært brukt for flere offentlige prosjekter Mest kjent er 3 større veiprosjekter i syd- og midt Norge Veidekke har bygd både offentlige bygg og veier etter OPS-modellen Bogstad Skole, Oslo E39 Lyngdal-Flekkefjord, Agder Bogstad Skole. Bygd av Veidekke som OPSprosjekt for Undervisningsbygg i Oslo OPS Veidekke

3 Hva er OPS? (1) En OPS-kontrakt inngås mellom offentlig instans og OPS-selskapet OPS-selskapet har ansvar for Planlegging og prosjektering av utbyggingsfasen av prosjektet Drift/vedlikehold av prosjektet i en lengre driftsperiode; eksempelvis 25 år driftsperiode Finansiering av utbygging og drift/vedlikehold av prosjektet 3

4 Hva er OPS? (2) Risiki legges til den part som kan håndtere de aktuelle risiki. OPS-modellen medfører overføring av risiki til den private aktøren i forhold til tradisjonelle utbyggingsmodeller; f eks Grunnforhold og mengder Feil og mangler (Produktansvar) 25 års drift Prosjekterings- og dokumentasjonsgrunnlaget Betaling til OPS-selskapet starter når veien åpnes for trafikk/bygget tas i bruk. OPS-selskapet har faste avtalte inntekter gjennom drift- og vedlikeholdsperioden. Betalingsordningen er basert på god tilgjengelighet på veien/innfrir funksjonalitetskrav til bygget og en avtalt drift- og vedlikeholdsstandard for veien/ bygget OPS-anlegget overleveres offentlig instans etter at driftsperioden er avsluttet med en definert vedlikeholdsstandard 4

5 Hva betyr det å ha ansvaret i 25 år? Langsiktig fokus gjennom alle faser Kan gi økte kostnader initielt for å redusere vedlikeholdskostnader Ha fokus på prosedyrer og rutiner Funksjonalitetskrav skal prioriteres 5

6 Veidekkes erfaringer fra OPS(1) 1. Raskere gjennomføring av utbyggingsprosjektet Økt totalansvar gir muligheter for bedre optimalisering 2. Muligheter for langsiktige vurderinger og bedre løsninger Sikrer at prosjektet tilfredsstiller de fastsatte vedlikeholdsstandard i driftsperioden Tvinger frem levetidskostnadsbetraktninger Gir entreprenørene frihet til å optimalisere ut i fra egne forutsetninger og ressurser 6

7 Veidekkes erfaring fra OPS (2) 3. Noen utfordringer for OPS-modellen Høye tilbudskostnader for tilbyderne. For store utbyggingsprosjekter i forhold til entreprenørenes egenkapasitet kan begrense aktuelle aktører og dermed konkurransen Samtidig kan driftsprosjektene bli små for en egen stedlig drift og vedlikeholdsorganisasjon Prosjektene bør ikke være for store (< 2 mrd. kroner) Risikooverføring til privat aktør av enkelte forhold kan være uhensiktsmessig Eks grunnforhold, forsikring i driftsfasen Lang driftsperiode kan skape unødige kostnader pga. usikkerhet om fremtiden, endringer i tekniske krav etc. 7

8 Veidekkes erfaring fra OPS (3) 4. Hva medfører finansiering i OPS-modellen? Privat finansiering gir sterkt fokus (og disiplin) med hensyn til ansvar og risiko Modellen forutsetter samarbeid mellom ulike virksomheter (utbygging, drift og finansiering) noe som er utviklende for bransjen Långiver har sin egen oppfølging gjennom en uavhengig prosjektgransking Krav fra långiverne medfører økt fokus på å møte kravene til ferdigstillelse og kvalitet i driftspasen Finanskostnadene er pga. stor konkurranse ikke nødvendigvis vesentlig dyrere 5. Veidekkes erfaringer er i sum positive Brukt hele våre kompetansebredde Samfunnet får realisert prosjektene raskere, til kortere byggetid, og til en enhetlig kvalitet 8

9 Oppsummert Tidligere inn i planleggingsfasen Bedre dialog og mer fornuftige løsninger Raskere og mer rasjonell utbyggingsform Bedre ressursutnyttelse gir betydelige tidsbesparelser og bidrar til økt kapasitet Mulighet til å se utbygging og drift i sammenheng Innovasjon, nye løsninger og bedre standard

10 OPS Veidekke

11 FORNEBULANDET I DAG Det er planlagt inntil boliger for ca mennesker på Fornebu boliger er ferdigstilt, eller under bygging. OBOS har ca av boliger som inngår i Fase 1. Over mennesker har i dag sin arbeidsplass på Fornebu, og når all næring er ferdig utviklet og bygd, er trolig antallet arbeidsplasser

12 ARCASA Hovedtrekk 5560 boliger totalt 8390 Nærmest KDP2 mht høyder. Torgpunkt med tårnbygg skaper identitet Åpen struktur gir god tilknytning til parken Rasjonelt å bygge ut

13 ASPLAN VIAK Hovedtrekk 5920 boliger totalt 8760 Tyngdepunkt på 8.4 og 9.4 v T- bane, næring og kjøpesenter Storgårdskvartaler tydeliggjør parken og Ringen Store grønne gårdsrom. Forhager og åpninger i strukturen gir tilknytning til parken Rasjonelt å bygge ut Realistisk mht sosial infrastruktur

14 DARK Hovedtrekk 5420 boliger totalt 8260 Aktivitetsakse strukturert med urban bebyggelse. Høyden på bebyggelsen gir en arealeffektiv og åpen plan med mye grøntstruktur. God tilknytning til parken Tyngdepunkt på 9.4

15 KORTE FAKTA FORNEBU TOTALT MED NY UTNYTTELSE Sosial boligprofil Ved å legge til grunn høyeste alternativ på Bærum kommunes tomter 8.1 og 8.3, får man ca 190 flere boliger som er dedikert til bygging med sosial boligprofil

16 ARCASA - 1

17 ARCASA - 2

18 ARCASA - 3

19 ASPLAN 1

20 ASPLAN- 2

21 ASPLAN - 3

22 DARK - 1

23 DARK - 2

24 DARK - 3

25 OPPSUMMERING AV FORSLAGENE Illustrerer høy, men allikevel forsiktig utnyttelse i forhold til kjente og gode bystrukturer Rikelig med grøntarealer og møteplasser Variert boligsammensetning med god bokvalitet Kan bygge by med høy kvalitet i arkitektur

26 Fornebubanen. Hvorfor har det tatt så lang tid? Uenighet om løsning er den viktigste forklaringen. Uten en godkjent reguleringsplan blir ikke et prosjekt tatt med Norsk Veiplan. Derfor er prosjektet bare nevnt, men ikke tatt med budsjettplanene til Norsk Veiplan. Hvis noe skal rakst gjennomføres, må det også raskt planlegges.

27 FORNEBUBANEN OBOS har sammen med IT Fornebu og KLP Eiendom etablert den såkalte Fornebubanealliansen. De tre aktørene har i dialog med fylkeskommunen og kommunene forpliktet seg til å yte et vesentlig bidrag til realisering av Fornebubanen gitt at det gis rom for økt utnyttelse. Som del av denne pakken er det forutsatt at 400 boliger flyttes fra IT Fornebus områder til OBOS områder mot at det gis rett til omdisponering og økt utnyttelse til næringsformål på IT Fornebus tomter. OBOS mener at utbyggingen av Fornebubanen bør kunne starte mellom Lysaker og Fornebu i påvente av alle avklaringer på Oslo-siden. Derfor er også grunneierne på Fornebusiden villig til å ta en større del av regningen enn arealbrøken tilsier for å sikre en rask realisering.

28 Fornebubanen Diskusjonene mellom Bærum kommune, Staten, Oslo kommune, Akershus fylke (Østog Vestfylket) har forsinket Fornebubanen med 10 år.

29 . FRA 6300 TIL 8800 BOLIGER PÅ FORNEBU BK +120 Tabell BK boliger Sum KDP boliger Fase 1: 2500 Fase 2: 3800 Fase1 pr 2013: 2685 boliger + Ny Fase2 OBOS: 4800 boliger * (+1800) Arealbytte Oksenøen gir 590 boliger på 7.2 og 9.7 (+590) Bærum kommune 8.1 og 8.3: 630 boliger (+190) Fase2 KLP: 150 boliger = Ny sum Fornebu: 8855 boliger** * Inkl arealbytte IT Fornebu til OBOS som del av Fornebubanepakken, til sammen 400 boliger. ** Ny sum Fornebu er basert på Asplan Viaks forslag, samt Acasas forslag på 8.3

30

31 OBOS konsernet Etablert i 1929 Eid av medlemmer Har bygget ca boliger Forvalter over boliger i borettslag og eierseksjonssameier herav ca boliger i medlemsborettslag 1744 boliger under bygging pr nye boliger solgt i 2013 (1017) 1291 boliger igangsatt i 2013 (928) OBOS-banken AS etablert i 2013 Eier ca kvm kontorbygg, shoppingsenter og hoteller. Bygger pt bl.a Bergens største hotell og sykehus på Mortensrud i Oslo

Gjennomføringsmodell - Færder videregående skole

Gjennomføringsmodell - Færder videregående skole Arkivsak 200700237 Arkivnr. E: 614 Saksbehandler Pål Enersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 12.06.2007 Fylkestinget 19.06.2007 38/07 Gjennomføringsmodell - Færder videregående skole

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Forord OPS Offentlig-privat samarbeid OPS bidrar ofte til at offentlige prosjekter gjennomføres raskere og koster

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen 04 Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Raskere og smartere samferdselsutbygging

Raskere og smartere samferdselsutbygging Raskere og smartere samferdselsutbygging Innspill til modeller for finansiering og gjennomføring av samferdselsprosjekter Raskere og smartere samferdselsutbygging Innspill til modeller for finansiering

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

Evaluering av OPS i vegsektoren

Evaluering av OPS i vegsektoren Knut Sandberg Eriksen, TØI Harald Minken, TØI Glenn Steenberg, Dovre International AS Thorleif Sunde, Dovere International AS Karl-Erik Hagen, KEH-Consult TØI rapport 890/2007 Evaluering av OPS i vegsektoren

Detaljer

Nye Molde sjukehus når og hvordan?

Nye Molde sjukehus når og hvordan? Vista Analyse AS Helse Nordmøre og Romsdal HF Nye Molde sjukehus når og hvordan? Forprosjekt Er OPS et alternativ og en realistisk gjennomføringsmodell for Nye Molde sjukehus? Oslo 1.september 2005 Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Deloitte Financial Advisory OPS business case for Møreaksen Juli 2014

Deloitte Financial Advisory OPS business case for Møreaksen Juli 2014 åp Deloitte Financial Advisory OPS business case for Møreaksen Juli 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Prosjektbeskrivelse... 2 3. Introduksjon til OPS... 4 4. Organisering og finansiering

Detaljer

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Tidligfasevurdering av aktuelle virkemidler for å realisere større eiendomsprosjekter i kommunen

Detaljer

Realisering av Fornebubanen gjennom fellesskapsfinansiering

Realisering av Fornebubanen gjennom fellesskapsfinansiering Realisering av Fornebubanen gjennom fellesskapsfinansiering Metro fra Majorstuen til Fornebu (Illustrasjon: Placebo Effects AS for Ruter AS) Oslo, juni 2012 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Om OPS OPS eller Offentlig Privat Samarbeid er samlebetegnelsen

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

HVORDAN FÅ TIL ET VELFUNGERENDE BOLIG- OG ARBEIDSMARKED

HVORDAN FÅ TIL ET VELFUNGERENDE BOLIG- OG ARBEIDSMARKED HVORDAN FÅ TIL ET VELFUNGERENDE BOLIG- OG ARBEIDSMARKED INNLEDNING Grunnleggende økonomisk teori tilsier at prisene stiger når det er knapphet på de etterspurte godene. Prisene kan stabiliseres eller

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Kommuneplan "Oslo mot 2030"

Kommuneplan Oslo mot 2030 Til: Oslo kommune ved byrådsavdeling for finans postmottak@byr.oslo.kommune.no Kommuneplan "Oslo mot 2030" Viser til Byrådssak 1013.1/14 Kommuneplan "Oslo mot 2030" Utleggelse til offentlig ettersyn. NHO

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Veipolitisk program per 05.09.12

Veipolitisk program per 05.09.12 Veipolitisk program per 05.09.12 Aksjon Bedre Vei ABV Veipolitisk program 050912 1.0.doc Side 1 av 18 Aksjon Bedre Vei (ABV) er en tverrpolitisk stiftelse som samler veiallianser, organisasjoner, bedrifter

Detaljer

Veipolitisk program per 05.09.12

Veipolitisk program per 05.09.12 Veipolitisk program per 05.09.12 Aksjon Bedre Vei ABV Veipolitisk program 050912.doc Side 1 av 18 Aksjon Bedre Vei (ABV) er en tverrpolitisk stiftelse som samler veiallianser, organisasjoner, bedrifter

Detaljer

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER KURSDAGENE 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer