Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder"

Transkript

1 Erfaringer OPS Søreide Skole Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder

2 Grunnleggende tanke God Konkurranse Form Bærekraftig modell

3 OPS: Sammensatt oppgave med mange aktører Juridisk MVA/Skatt Juss OPS leverandør BH Entreprenør Teknisk Miljø/Energi RI ARK/LARK Risk management Finans Driftsleverandør Finansiering Vedlikehold Resurskrevende tilbudsfasen

4 Gjenkjennelse av hovedtrekk Avtale struktur Leveranseomfang Risiko fordeling Finansieringsform Flere tilbydere Bedre priser Resurs besparende Mindre konflikter Muligheter for utfordringer Forbedre modellen

5 Balanserte avtalevilkår Hva er utleiers rolle i et OPS prosjekt Prosjektutvikler, entreprenør, finansieringspartner og leverandør av drifts og vedlikeholdstjenester: Livsløpsansvar? Eiendomsutvikler og investor og eier av bygg? OPS gir normalt ingen videreutviklingspotensiale og ingen restverdi Normalt noen vesentlige forskjeller i risikofordelingen mellom entrepriser og eiendomsavtaler/leieavtaler Er det fornuftig at OPS leverandør skal ha risiko for Tomt, med grunnforhold, forurensing, arkeologiske funn osv Regulering Endring i lover og forskrifter Den som er nærmest til å ta risikoen for et forhold tar den

6 Entydig konkurransegrunnlag Avtaleverk Varighet Omfang Ansvarsmatriser Tilstandsgrader på bygg Sikkerhet for gjennomføring Klare evalueringskriterier Pris Design Kompetanse / gjennomføringsevne Andre momenter som: Miljø Energikrav, Energiforbruk Ikke utsett beslutninger

7 Insitamentet i OPS modellen Overordnet funksjonsbeskrivelse Vedlikehold Utvikling Gjennomtenk men ikke for detaljert Klart forhold mellom funksjonskrav og eksplisitte krav Ikke start å tegne Gode grunnundersøkelser Drift Finansiering Beskrivelse av bruk Rasjonell utvikling Klare roller og forståelse Brukermedvirkning Beslutningsdyktighet Bygging Prosjektering

8 Søreide Bra! Lagt til rette for godt samarbeid mellom leietaker/kunde og leverandør Insitamentet i OPS modellen ivaretatt. Leverandør får utnyttet og brukt sin kompetanse Balanserte betingelser. Den som er nærmest til å ta risikoen tar den. I store trekk ivaretatt. Vi ser kanskje noe forskjellig på dette Avtaleverket noe komplisert Forholdet imellom avtalene Normer for entreprise og leieforhold i samme avtale sett Tenk finansiering ved utforming av avtalene Viktig at indeks for regulering av FDVS er så riktig som mulig. OBS MVA forhold Leveranser utenfra eller utenfor området. Justeringsmodell Signering av alle avtaler Mht til finansiering sikkerhet

9 Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder

10 Litt historie: Tilsendt materiell fra Bergen kommune Tilbudsinnlevering Tildeling av kontrakt Prosjekteringsstart

11 Milepæler: Stadfestet reguleringsplan jan 2012 Avtale med antikvariske myndigheter om skoletomt vår 2012 Rammetillatelse vår 2012 Igangsettingstillatelse Oppstart råbygg Tetthus Overlevering

12 Stikkord prosjekt: Utstrakt bruk av tre i bæresystem og overflater Passivhus CO2-regnskap BREEAM Krevende byggetid Fremtidens byer Tid for tre Naturtomt

13 Dag Rune

14 Dag Rune

15 OPS Søreide: Tillit gir gode resultater/godt samarbeid Konkurransegrunnlaget har innbydd til tillit (basert på funksjon og ikke detaljer) Riktig at valg av løsninger ligger hos den som har ansvar for FDV Eksempler på hvordan vi har jobbet med dette Profesjonell prosjektledelse er viktig. Erfaringer, holdninger, gjennomtenkt, profesjonelt, åpenhet.

16 Samarbeid med oppdragsgiver: Avgjørende med godt samarbeid Ikke motsetning mellom struktur og frihet (samspill gir tillit) Tilpasninger basert på funksjon Sentral brukergruppen har skapt ryddige prosesser Kunne/burde hatt en felles plan for, hvordan, når informasjon/involvering av ansatte på eksisterende skole. Godt samarbeid om håndtering av naboer Uavklart reguleringsmessig har skapt forsinkelse Viktig at IARK involveres fra starten for å sikre helhetlige og FDVS-vennlige løsninger

17 Erfaringer med oppdragsgiver: Profesjonelle God balanse mellom struktur og frihet Tillit til byggherre/entreprenør Gir tid og rom til gode løsninger

18 Viktige aspekter i samspillsprosessen: Helhet i prosessen fra konsept/ide til tegning/modell/beskrivelse Roller og begrepsavklaring (bevisstgjøring av roller og ansvar) Faser og verdikjeden (hva/når/hvem) Ledelse, planlegging, metode og samhandling.

19 Fordeler med OPS-modellen: Ideer for direkte anvendelse Inspirasjon til utvikling og endring Øker forståelse av prosess og metodikk I bransjen Øker samhandling mellom aktører (oppside for alle)

20 OPS-prosessen prosjektering, erfaringer: Kreative utviklingsprosesser Håndtering av veldig mye informasjon (og krav) for produksjon Fravær av teori, erfaring og praksis Økt interesse for OPS underveis Økt kompleksitet (alle på samme linje hele tiden) Økt drivkraft til verdiskapning (prosess, læring, bygninger) Økt fokus på integrerte design-prosesser (BIM) Økt fokus på endring

21 Prosjektering generelt nå: Paradigmeskifte som resultat av BIM og integrerte designprosesser. Økt kompleksitet og mangfold I gjennomføringsmodeller. Stort behov for å styrke forståelse for prosess på alle sider av bordet. Kan OPS-prosjekter passe inn I dette bildet?

22 Anbefalinger: Det må foregå klar ledelse og koordinering i alle ledd (rett person på rett plass) Ansvarsområder, myndighet, og kommunikasjon må defineres BIM som samhandlingsplattform (også for kommunikasjon) Kommunikasjon må ha flere former (formell/uformell/arbeids-konstellasjoner, ad-hoc) og spisses (hvem/hva/når/hvor mye/på hvilken måte) Definering av samhandling/kommunikasjon er avgjørende for tillit.

23 BIM som plattform for: Bærekraft Energi Leverandører/leveransemodeller Fremdriftsplaner Teknologiutvikling FDV Kontrakter Nye krav til ledelse

24 Potensielle konfliktområder: Manglende arenaer for samspill (planlegging og ledelse) Tradisjonelle arbeidsmetoder og holdninger står i veien ( gammeldags prosjektledelse.obs: mye bra med det) Ulike mål og suksesskriterier hos aktørene Må skille administativt og faglig arbeid ( hands on skilles fra koordinering og kontroll)

25 OPS kan: Legge til rette for samarbeid Innføre nye arbeidsmetoder Endre holdninger Sørge for tilgjengelig kompetanse I hele prosjektets lengde (pga drift og vedlikehold) Aktørene får/vil bestemme suksesskriterier for å oppnå felles mål

26 Oppdragsgiver må passe på: At prosjektet er rett organisert og strukturert (balanse) Sikre muligheten for integrerende og koordinerende tiltak underveis (mer enn styring) Forankre felles språk og begrepsforståelse og etablere sannheter som felles plattform for tillit. Avklare forventninger om spilleregler og bemanning, og sikre at delatagere aksepterer dette. Velge aktører som kan plan the work og work the plan.

27

28 Dag Rune

29

30

31 Confidential

32 Dag Rune

33 Dag Rune

34 Entreprenørens kostnadspåvirkning OPS prosjekt Tradisjonelt prosjekt Kr Stor Liten Konsept Skisseprosjekt Forprosjekt Bygging Potensial for kostnadsreduksjon Kostnader ved endring Tid 34

35 Takk for oss

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Forord OPS Offentlig-privat samarbeid OPS bidrar ofte til at offentlige prosjekter gjennomføres raskere og koster

Detaljer

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Kjell-André Honerud Bergen 20. februar 2013 Tema 1. Presentasjon av prosjektet 1. Behov 2. Politisk forankring 2. Valg

Detaljer

Feil gir utslag av feil i prosjekteringen Feil hos PRL blir brukt som årsaksforklaring Innleie, oftes kjøttinnleie

Feil gir utslag av feil i prosjekteringen Feil hos PRL blir brukt som årsaksforklaring Innleie, oftes kjøttinnleie Min huskeliste og stikkord Prosjkteringsledesle hva snakker vi om begrepsavklaring Organisering ulike modeller, litt teori og overordnede prinsipper Prosjekteringsfaser hvordan påvirker dette organisasjon

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Fredrik Røyeng Habostad

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Fredrik Røyeng Habostad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/prosjekteringsledelse og kontrakt Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Fredrik Røyeng

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet.

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet. BIM-PROSJEKTERING - de ulike aktørenes oppfatning om effektiv gjennomføring. BIM-DESIGN - the various participants and their perception of efficient execution. June Carlsen Institutt for matematiske realfag

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Resultatrapport prosjekt 14318 Organisasjonsutvikling og læring knyttet til trimmet bygging

Byggekostnadsprogrammet. Resultatrapport prosjekt 14318 Organisasjonsutvikling og læring knyttet til trimmet bygging Byggekostnadsprogrammet Resultatrapport prosjekt 14318 Organisasjonsutvikling og læring knyttet til trimmet bygging Byggekostnadsprogrammet Resultatrapport prosjekt 14318 Trimmet bygging Dokumentnr. 1

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Grete Tvedt og Josefin Persson Begrens Skade Delrapport nr. 6.1 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør

Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør DiFi 21.11.2014 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom Aquarama i Kristiansand

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for lysdesign

Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Utarbeidet av Roar Sande og Hege Mogård Hanssen Revisjon 0.1 2015-08-04 Forsidebilde av Philippe Bompas http://philippebompas.com/ Norske

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Ny organisasjon for IKT I VFK

Ny organisasjon for IKT I VFK Ny organisasjon for IKT I VFK En felles IKT-enhet noen prinsipper Vi skal ikke sentralisere IKT vi skal samle! Lokal tilstedeværelse er viktig vi skal ikke flytte vekk alle Vi skal IKKE bli en stor, fjern

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

ITB Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner: Et lønnsomt valg for byggherrer

ITB Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner: Et lønnsomt valg for byggherrer Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer ITB Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner: Et lønnsomt valg for byggherrer Kjøling kwh måler Ventilasjon Solavskjerming Adgangskontroll Lys Forbruksvann

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer