GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART"

Transkript

1 GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV

2 Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Stafettpinne fra prosjekterende til prosjektoppstart Tar utgangspunkt i byggeprogrammet Får ikke alltid dette på romnivå. Hvilke krav skal prosjektet oppfylle? Krav-BIM fra Rom- og funksjonsdatabase. IFC import og eksport. Ønsker å hente inn romprogrammet med IFC. Definere målsettinger med informasjonsutveksling IDM.

3 Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Stafettpinne fra prosjekterende til prosjektoppstart Definere manualen. Hvordan skal vi jobbe sammen (merking, geografisk, teknisk, verktøy, prosedyrer). Ideell bruk av BIM innebærer tidligere involvering av flere aktører i prosjekteringsfasen. Entreprenører Leverandører Bruker Etter arkitektkonkurranse har man gjerne valgt konsept. Betinger tidlig involvering av tekniske rådgivere.

4 Deltakere i arbeidsgruppen Øystein Mejlænder-Larsen Multiconsult (Gruppeleder) Karl Oscar Sandvik Helsebygg Midt-Norge Beate Adams Størkson Software Innovation Gabrielle Bergh Arkitektfirmaet C.F. Møller Norge Rupert Hanna Skanska Norge Inger Hokstad BA-Nettverket Kaare Kleven Sweco Steen Sunesen buildingsmart Norge Åste Liland buildingsmart Norge Lars Chr. Christensen MultiBIM

5 HVORDAN LEGGE TIL RETTE FOR BRUK AV ÅPEN BIM I OPPSTARTSFASEN?

6 Nøkkelroller Byggherre PGL/BIM-koordinator Prosjekterende Entreprenør

7 Grunnleggende forutsetninger Byggherre BIM prosjekt er ny type bestilling som krever kompetanse. Byggherre* må derfor være åpen på muligheter ved bruk av åpen BIM Bruk av åpen BIM** bør være beskrevet som krav /arbeidsmetodikk i konkurransegrunnlag for prosjekteringstjenester fra byggherre Bruk av åpen BIM bør være en del av tildelingskriteriene for prosjekteringstjenester Synliggjøre forventninger med anvendelse av åpen BIM Viktig for bunnlinjen? raskest mulig bygging, 0 feil, redusere endringsmeldinger, lavest mulig byggekostnad Langsiktige løsninger, lave driftskostnader? Bærekraftige løsninger? Mer attraktiv aktør? * Gjelder også entreprenør hvis de tar på seg totalentreprise ** Åpne formater, som IFC, brukes til å utveksle og dele BIM data mellom prosjekteringsverktøy utviklet av ulike programvareleverandører, uten nødvendigheten av å støtte en rekke proprietære formater. IFC er åpen BIM i motsetning til proprietær BIM.

8 Grunnleggende forutsetninger Prosjekterende Velge en verktøystrategi som sørger for bruk av BIM-verktøy og modellutveksling med bruk av åpne format (IFC) Valg og bruk av egnede verktøy for tverrfaglig kontroll og kollisjonskontroll Definert metodikk for prosjektering ved bruk av åpen BIM og gjennomføring av denne i oppdrag/prosjekt Sørge for nødvendig opplæring Sørge for at PGL som minimum kjenner til metodikk for bruk av åpen BIM i oppdrag, kan håndtere verktøy for tverrfaglig kontroll og gjennomføre dette i oppdraget (samt stille relevante BIM krav til disiplinene) PGL må være hands-on og selv bruke åpen BIM koordineringsmodell Kan benytte BIM koordinator som støtte ved større integrerte oppdrag Felles enighet om dokumenthåndtering og samhandling Hvem skal levere hva når? Hvordan overleverer man sine leveranser til prosjektet? Samlokalisering?

9 Grunnleggende forutsetninger Entreprenør Alle prosjekterende (samtlige disipliner) blir kontrahert tidlig slik at tverrfaglig koordinert prosjektering er mulig. Entreprenør blir involvert i oppstartsfasen istedenfor kontrahert når prosjektering er ferdig. Hensikten er at utvikling av prosjektet også ivaretar produksjonshensyn for å forbedre kvalitet og effektivisere bygging. Vi ser for oss at nye kontraktsformer og innkjøpsløsninger oppstår for å møte behovet for å få entreprenør tidlig inn. BIM gir mulighet til tryggere å gå tidlig ut til entreprenører! Mer detaljering og beslutninger i tidligere faser kostnader og risiko optimaliseres og reduseres i senere faser, og da spesielt bygge- og driftsfasene, hvor mesteparten av kostnadene påløper.

10 BIM arbeidsflyt Effekt / Kostnad / Innsats Evne til å påvirke kostnad og utførelse Kostnad på prosjekteringsendringer Tegnings-sentrisk arbeidsflyt 3 4 BIM arbeidsflyt Grafikk opprinnelig fra Patrick MacLeamy, AIA/HOK Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Bygging FDV

11 BIM arbeidsflyt Effekt / Kostnad / Beslutninger Evne til å påvirke kostnad og utførelse Kostnad på prosjekteringsendringer Tegnings-sentrisk arbeidsflyt BIM arbeidsflyt Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Bygging FDV Grafikk opprinnelig fra Patrick MacLeamy, AIA/HOK Bearbeidet av Multiconsult

12 Oppstartsmøte Oppstartsmøte etablerer felles forståelse for gjennomføringsprosess med bruk av åpen BIM for byggherre og prosjekterende: Visjon, mål og ambisjoner for bruk av åpen BIM Plan for opplæring av alle involverte Sikre felles grunnlag og implementering Enes om informasjonsinnhold og anvendelse Kvalitetssikringsnivåer og faser Resultere i en overordnet BIM målsettingsrapport Fra resultatene utarbeides en BIM manual for prosjektet. Etter oppstartsmøte er det viktig med oppfølgingsmøter i hele prosessen for å verifisere oppstartsmøtets mål og metode, samt forpliktelser fra respektive fag i hele prosessen og i kontraktene.

13 Oppstartsmøte Byggherre og prosjekterende Forutsetning at byggherre må ha BIM kompetanse (internt eller leie inn) Definere type kontrakt Sette opp plan for besluttingsrekkefølge Definere behov for BIM-koordinator som støtte til PGL Definere krav til prosjekterende med gjeldende BIM-manual Synliggjøre kost/nytte bruk av BIM

14 Oppstartsmøte Prosjekterende Kartlegge kompetansenivå seminar/kurs for utjevning av kompetansenivå Testing av samordningsmodell fra alle fag Avstemming verktøy Modellutveksling/Dokumenthåndtering (prosjekthotell/modellserver etc.) Statsbyggs BIM manual Betydning for prosjektet Tid, faseinndeling, delmål Ansvarsfordeling Avklare rolle og ansvarsområde BIM Koordinator (hvis aktuelt) Avklaring med entreprenør hva som trengs av modeller/tegninger

15 Karl Oscar Sandvik KUNNSKAPSSENTERET

16 Rupert Hanna BOLIGPROSJEKT (SKANSKA BOLIG)

17 UTFORDRINGER

18 Utfordringer Byggherre Åpen BIM ikke definert som krav i konkurransegrunnlag Ikke ønsket av byggherre, og dermed større utfordringer med å sikre gjennomføring og bruk av åpen BIM i oppdrag. Ofte vil prosjekterende bruke BIM uavhengig av om kunden ønsker det eller ikke Manglende kompetanse hos byggherre for å utnytte åpen BIM og for å kunne velge egnede prosesser og teknologi

19 Utfordringer Prosjekterende Manglende vilje fra byggherre til å bruke nødvendig tid/ressurser på bruk av åpen BIM i oppdrag Viktig å synliggjøre effekt ved bruk av BIM Manglende vilje fra PGL å lære seg metodikk og bruk av åpen BIM i oppdrag, benytte åpen BIM til tverrfaglig (og kostnadsstyrt) prosjektering Manglende vilje fra disiplinledere for bruk av åpen BIM og manglende vilje til å stille krav til utførende/prosjekterende Manglende kompetanse hos de prosjekterende på bruk av BIM, manglende kjennskap og bruk av åpen BIM for utveksling av informasjon/modeller og manglende kjennskap til tverrfaglig prosjektering Manglende vilje fra entreprenør om bruk av åpen BIM i byggefase Manglende kontraktuelle avklaringer mht bruk av åpen BIM

20 Utfordringer Entreprenør Manglende kompetanse eller innsikt i potensiale fra entreprenør om å bruke BIM som kvalitetssikring i byggefasen - i tillegg til tegninger og annen dokumentasjon

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

BIM strategi for Helse Sør Øst

BIM strategi for Helse Sør Øst BIM strategi for Helse Sør Øst 30.11.2011 Revisjon 1.0.1 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 2. BygningsInformasjonsModell (BIM)... 3 3. Målsetting for BIM i Helse Sør Øst... 4 4. Byggets

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for lysdesign

Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Utarbeidet av Roar Sande og Hege Mogård Hanssen Revisjon 0.1 2015-08-04 Forsidebilde av Philippe Bompas http://philippebompas.com/ Norske

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utgitt førsteversjon 02.10.2014 Versjon 1.1 Språkvasket Samtext 03.06.2015 buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Økt kompetanse er i tillegg til

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven 27.08.14 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 1 av 30 Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven Sak 139/2012 i Fylkesutvalget. Prosjektets varighet: Sept. 12 juni 13. Kartlegging

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FMie (Facility Management information exchange)

PROSJEKTBESKRIVELSE FMie (Facility Management information exchange) PROSJEKTBESKRIVELSE FMie (Facility Management information exchange) Versjon og dato: Revisjon 0, 17.09.2012. Vedlegg: 1. Bakgrunn 2. Prosjekt sponsorer Hvordan spiser man en elefant? Jo, man spiser én

Detaljer

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen.

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK HOVEDPROSJEKT Rapportens tittel (norsk): BIM i byggeprosessen. Rapportens tittel (engelsk): BIM in the construction phase.

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

Hva jeg skal snakke om?

Hva jeg skal snakke om? OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER 6. MAI 2013 Rådgiverne er viktig for en god ferdigstillelse Utviklingssjef Ari Soilammi, RIF Hva jeg skal snakke om? Hva må byggherren tenke på for at de skal få : Prosjektering

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL. Versjon 2.0. November 2012 Boligprodusentenes Forening

BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL. Versjon 2.0. November 2012 Boligprodusentenes Forening BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL Versjon 2.0 November 2012 Boligprodusentenes Forening 2 Innhold Forord... 4 1. Introduksjon til BIM brukermanual... 5 1.1. Bakgrunn... 5 1.2. Mål... 5 1.3. Målgruppe... 5

Detaljer

NSP konferanse 2011-09-26. Fremtidens prosjektering - fra et prosjektlederperspektiv Kaare Kleven

NSP konferanse 2011-09-26. Fremtidens prosjektering - fra et prosjektlederperspektiv Kaare Kleven NSP konferanse 2011-09-26 Fremtidens prosjektering - fra et prosjektlederperspektiv Kaare Kleven Vår hverdag vår fremtid noen postulater fra bransjen: 2 Fremtidens prosjektering? Fremtiden er her, vi har

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

Trafikkstasjonen på Risløkka

Trafikkstasjonen på Risløkka Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg Trafikkstasjonen på Risløkka Samhandling med BIM i prosjekteringsfasen Inger Marie Hagen Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg Trafikkstasjonen på Risløkka

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Grete Tvedt og Josefin Persson Begrens Skade Delrapport nr. 6.1 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg - Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter?

Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg - Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter? Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg - Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter? Standard Norges komité SN/K 534 Sluttrapport avgitt 2. april 2013 Innhold 1. Innledning....... 3

Detaljer

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet.

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet. BIM-PROSJEKTERING - de ulike aktørenes oppfatning om effektiv gjennomføring. BIM-DESIGN - the various participants and their perception of efficient execution. June Carlsen Institutt for matematiske realfag

Detaljer

Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013. Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller

Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013. Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013 Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Helge Kokslien Juni 2015 Forord Hensikten med rapporten er å gi Styret i Virke

Detaljer

SHO6261. Mastergradsoppgave i teknologi. Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie

SHO6261. Mastergradsoppgave i teknologi. Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie SHO6261 Mastergradsoppgave i teknologi Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie Aleksei Tkachenko August, 2014 Avdeling for teknologi Høgskolen i Narvik Tittel: Energiberegninger

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer