Rom for oppvekst 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rom for oppvekst 2012"

Transkript

1 Fra idé til virkelighet Rom for oppvekst 2012 Lyngdalsmodellen Erfaringer fra «Oppdragsgiver» og Bruker Rune Berntsen Kruse Smith Eiendom AS

2 FORRETNINGSIDÉ Kruse Smith skal være en ledende entreprenør og eiendomsutvikler med lokal forankring. Resultatene skapes gjennom tilfredse kunder og motiverte medarbeidere. Vår visjon FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET Vårt verdigrunnlag SAMSPILLENDE, TROVERDIG OG ANSVARLIG

3 NØKKELINFORMASJON Omsetning 2010: 3,1 milliarder Ansatte: 950 HAUGESUND Forretningsområder: Anlegg, bygg, byggfornyelse, bolig- og eiendomsutvikling STAVANGER FORUS Kruse Smith ble etablert i 1935, og er i dag Norges største privateide entreprenør. Tomas Leire er hovedaksjonær og arbeidende styreleder. Ansatte har rundt 10% eierandel i selskapet. ÅSERAL (ECO Bygg) ARENDAL LILLESTRØM LYNGDAL KRISTIANSAND Hovedkontor KRAGERØ

4 Hovedfokusområder Ledelse Kruse Smith skal, gjennom tydelig og god ledelse i hele organisasjonen, ivareta kundenes behov og bidra til intern trivsel, faglig utvikling og økt samhandling på tvers av fagområdene Utvikling Kruse Smith skal synliggjøre, både internt og overfor kundene, at vi er en offensiv organisasjon som satser på kompetanseheving, utvikling og nytenkning i alle ledd Risikostyring Kruse Smith skal skape trygge og stabile arbeidsplasser og være en attraktiv leverandør for våre kunder gjennom god risikostyring, grundige kontrakter og solide samarbeidspartnere

5 «LYNGDALSMODELLEN» Pilotprosjekt: Ny Berge ungdomsskole i Lyngdal Utvikling, planlegging og bygging av Ny ungdomsskole i Lyngdal basert på modell Konkurransepreget dialog (KPD) «Lyngdalsmodellen»

6 Brukeren i fokus Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til ein kvar tid anbefaler. Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Fra opplæringsloven

7 Utgangspunkt for konkurransen (Behov) Berge ungdomsskole nedslitt (175 elever) Å ungdomsskole slitt + utvidelsesbehov (145 elever) Sektorplan for skolesektoren utarbeidet i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) Samhandling Kulturskole, gymsal/idrettsanlegg m.fl. Kommunen trenger også en ny stor Barnehage.. ALLE muligheter ÅPNE: - Rehabilitering av kun Berge ungdomsskole - Ny Berge ungdomsskole på 1 av 5 mulige tomter - Ny felles ungdomsskole på 1 av 5 mulige tomter - Salg eller gjenbruk av skoleanlegg til «overs»

8 Prosjektmål «Berge» ungdomsskole Bedre kvalitet for brukere og byggherre - Understøtter effektiv tjenesteyting i sektoren Lavere livsløpskostnader - mht. investering, drift og vedlikehold Bedre opsjonsmuligheter i bygget - Fleksibilitet til ulikt bruk - Generalitet for flerbruksmuligheter - Elastisitet til større eller mindre arealer Lyngdal kommune ønsket å gå nye veier for å oppnå dette (Modell: Konkurransepreget dialog)

9 Nye «Berge» Ungdomsskole Hovedideen i vårt tilbud! Utvikle og bygge Nye Berge ungdomsskole på en optimal måte for å understøtte skolens mål for opplæring med høy kvalitet, til lavest mulig årlig kostnad pr. elev og med nødvendig mulighet for tilpasninger til endrede behov. Dette klarer vi ved å sette sammen det beste Teamet. Dvs. lokale aktører med høy kompetanse, kapasitet og erfaring på gjennomføring av liknende prosesser, supplert med den kompetanse som finnes i prosjektet fra byggherrens side, ikke minst brukerne.

10 Prosjektorganisering Prosjektledelse Kruse Smith HMS, Kvalitet og Miljø Kruse Smith Byggutvikling Kruse Smith Skoleutvikling Asplan Viak/ Rambøll m.fl. Forretningsutvikling Kruse Smith / Rambøll Prosjektering Asplan Viak Utførelse Kruse Smith + ERV Eier-/Driftskonsept Kruse Smith ISS/Rambøll Kontrakt-/Jus PWC / Simonsen

11 Samspillsorganisering Ny ungdomsskole Lyngdal Lyngdal kommune / Byggekomite Prosessleder - UiA PG (Prosjektgruppen) Prosjektleder (PL) Pedagogisk rådgiver (PED) Brukerorganisasjonen (BKO) Prosjekteringsleder (PRL) Anleggesleder (ALED) Eier Arkitekt Entreprenør Bygg Rådgivere Bygg Bruker Teknisk entreprenør Utstyrsplanlegger Driftskompetanse Eier Arkitekt Entreprenør Bygg Rådgivere Bygg Bruker Teknisk entreprenør Utstyrsplanlegger Driftskompetanse

12 Fremtidens skoleanlegg i Lyngdal OL Lyngdal 2050 Oppvekst- og Læringssenter Ny Berge ungdomsskole for 240 elever Planlagt utvidelsesmulighet til 360 elever Ytterligere muligheter på tomta/anlegget Støtter opp om utviklingen av Lyngdal sentrum

13 Helhetlig planlegging og ansvar Spesifikasjon Konsept Prosjektering Utførelse Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling Avhending Gjenbruk (FDVU) Konseptideer Konseptskisser Konseptevaluering Valg av konsept - prinsippet «Team Kruse Smith» har påtatt seg ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av anlegget om kommunen ønsker å sette dette bort. Dette påvirker planleggingsprosessen mht. valg av robuste løsninger, optimalisering av energi, renhold og vedlikehold m.m.

14 Målstyrt planleggingsprosess Romprogram Avklaring av funksjoner og optimalisering av areal. Mål 14 m2/elev Skisse-/Forprosjekt Beslutningsgrunnlag mht. Konsept/Helhetsløsning og Målsum (Investering og FDV) Mål Fremtidsrettet og fleksibelt skoleanlegg og lavest mulig LCC Kommunen/Politikerne beslutter rammebetingelsene. Modellen åpner for fleksibilitet til å vurdere nye muligheter underveis i planleggingen (Idrettshall, Barnehage ++) innenfor Lov om offentlig anskaffelse Detaljprosjekt - Utredninger av alternative løsninger i nært samarbeid med Brukerne. Mål Robuste løsninger som er «gode nok». Optimal ressursbruk Insitamentsordning for Bestiller, Bruker og Tilbyder en del av modellen! «Sparte penger» kan brukes til innhold i skolen!!

15 Hvilke erfaringer har vi så langt? Kommunens klare mål om Kvalitet, Fleksibilitet og lavest mulig Levetidskostnad er svært viktige styringsparametere Beslutningsgrunnlag må være forståelig og etterrettelig Tillit mellom partene er avgjørende for suksess må ikke misbrukes!! Prosjektet «Berge ungdomsskole» resulterte i ny debatt om skolestruktur i Lyngdal og sammenslåing til en felles ny «Lyngdal ungdomsskole». Et helhetlig beslutningsgrunnlag er bakgrunnen for dette. Stikkord: arealeffektiv og 2 nye skoler gir lave LCC-kostnader, klare besparelser på skoledrift og bruk av fraflyttet anlegg til annet formål (barnehage). Brukerorganisasjonen må engasjeres. Brukerkoordinator svært viktig funksjon, må sette av tilstrekkelig tid. Dette fungerer godt! Kontrakten mellom bestiller og leverandør er slik at «alle får betalt for det de gjør» innenfor Målsum. Dette krever åpenhet mellom partene, god styring og felles forståelse av målene.

16 Hvilke erfaringer har vi så langt? forts. Modellen er «annerledes» - viktig at sentrale ressurser forstår modellen og at disse beholdes i prosjektet. Risiko for endringer og kostnad ved endringer reduseres Bestiller kan påvirke valg lengre ut i prosessen Insitamentsavtalen med fordeling til Bestiller/Bruker og Tilbyder motiverer til å finne gode løsninger innenfor Målsum. Partene får 50% av besparelser under målsum og brukerne ekstra midler utover budsjett Samhandling og tillit fungerer meget godt i prosjektet. Lyngdal kommune får et anlegg de kan være stolt av!!

17 LYNGDAL UNGDOMSSKOLE Lyngdal kommune får et fleksibelt, fremtidsrettet skoleanlegg til skolestart Kommunen sparer ca. 4 mill pr. år ved sammenslåing til ett nytt skoleanlegg Kvaliteten i skoleanlegget er god. Dersom skolen tas vare på er kvaliteten på skolen også god om 25 år. Dette er viktig for læringsutbyttet for elevene i Lyngdal!!

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd 4 mars 2014 Dr. ing Øystein H. Meland Svakheter v/ dagens gjennomføringsmodeller (delte modeller, totalentreprise m

Detaljer

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER KURSDAGENE 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Aquarama - OPS KrisAansand kommune BRG og Kruse Smith. Estate konferansen 11.9.14 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom

Aquarama - OPS KrisAansand kommune BRG og Kruse Smith. Estate konferansen 11.9.14 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom Aquarama - OPS KrisAansand kommune BRG og Kruse Smith Estate konferansen 11.9.14 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom KRUSE SMITH - FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Konsernstrategi 2010 2015

Konsernstrategi 2010 2015 Konsernstrategi 2010 2015 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem?

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem? Prosjekt Orkidè Rapport fra delprosjekt: Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest Prosjekteier: Herlof Nilssen Prosjektleder: Per Karlsen Dato for godkjenning av rapporten:

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Gjennomføring ny skolestruktur. kommunestyremøte 20.juni 2013

Gjennomføring ny skolestruktur. kommunestyremøte 20.juni 2013 Gjennomføring ny skolestruktur kommunestyremøte 20.juni 2013 Arbeidet med å planlegge og gjennomføre ny skolestruktur kommet godt i gang I oppstarten fokus på å få oversikt og klarlegge hva prosjektet

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk KIRSTEN ARGE Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk Kirsten arge Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer