OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003"

Transkript

1 OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003

2 FREMSTILLING Temaet Definisjoner Utfordringer Kontraktstruktur og kontraktsmodeller Rammeverket EØS reglene Risikofordeling Viktige kontraktsrettslige temaer 2

3 TEMAET Et vidt spekter av kontraktstyper Sale and lease back Leiekontrakt (Leie av nybygg) Tjenestekontrakt (Kjøp av tjenester) Konsesjoner (buss, p-hus m.v.) BOT : Fra England Joint Venture (Asker og Røyken sykehjem) Uansett organisering: Den rettslige oppbygging og organisering er viktig! Fordeler/ulemper: Ikke tema 3

4 DEFINISJONER Kjært barn har mange navn Definisjon av det overbyggende prinsipp som bygger på privat finansiering av offentlige prosjekter: PFI: Private Financed Initiative PPP: Public Private Partnership OPS: Norsk (Offentlig Privat Samarbeid) for PPP En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (eller sammen med det offentlige) etter forespørsel fra det offentlige, og der risiko fordeles mellom private og offentlig sektor. 4

5 UTFORDRINGER Planlegging Grunnerverv Risikofordeling Ansvars- og rolledeling Kravsspesifikasjon fleksibilitet og endringsstyring Vederlag og insentivmekanismer Finansieringsmodell Avslutningsfase Valg av samarbeidspartner tillit, fleksibilitet kommunikasjon, forståelse, samarbeid solid 5

6 ORGANISERING TADISJONELT PROSJEKT Grunneier Offentlig Kunde - bruker Statsmidler Kommunalbank Prosjektledelse Drift og vedlikehold Rådgiver Entreprenør Tjenester Leverandører 6

7 Plan og regulering Offentlige OPS KONTRAKTSTRUKTUR Godkjennelse myndigheter Grunneiere OPS Selskap Långivere Eiere/Investorer A B C Entreprenør Drifter Leverandør A Leverandør B Leverandør C 7

8 OPS - AVTALEN Avtale mellom det offentlige og prosjektselskapet (OPS) Hovedinnhold: Risiko- og ansvarsplassering i henhold til prosjektforutsetningene Utbygging (entreprise) Drift Finansiering (honorering) 8

9 KONTRAKTRETTSLIG RAMMEVERK Partene: Den offentlige part som oppdragsgiver OPS selskapet (prosjektselskapet) Entreprenør Finansieringskilde Drifter En rekke andre (rådgivere, off myndighet) Lovverket: Anskaffelsesregelverket Sektorbaserte lover. Kommuneloven Helseforetaksloven Vegloven 9

10 FORHOLDET TIL EØS OPS - avtalen rammes av EØS Hovedprinsipp: Anbud ikke forhandlinger Unntak: Forhandlinger: Forskriftens 4-2 og Kap 19 (Bygge- og anleggskonsesjon) Eksempel: Ullensaker kommune (Sykehjem) - P - Hus på Ullevål Sykehus (konsesjon) Hvorfor forhandle? 10

11 RISIKOFORDELING (1) Bevisst holdning til risikofordeling: Gjenfinnes i avtaleverket Det offentlige må ha en realistisk holdning til risikooverføringen Vanlig risikoplassering hos OPS - selskapet: Planlegging, prosjektering, bygging, drift og finansiering, men OPS - selskapet må overføre risiko videre 11

12 RISIKOFORDELING (2) Hovedprinsipp: Risikoen skal plasseres hos den som best kan bære den Eksempel: OPS selskapet bør ikke sitte endelig på risikoen for ferdigstillelse i riktig tid og til riktig kostnad. Dette bør overføres til entreprenøren Eksempel: Finansieringsrisiko må være innen markedsmessige betingelser 12

13 RISIKOFORDELING (3) Vanskelige punkter mht. risikofordeling: Prisformat endringer Offentligrettslige endringer (inflasjon, skatt etc) Force majeure Opphørsgrunner ved manglende eller dårlig oppfyllelse (mislighold) Hva skjer ved Opphør? Råd: Risikoanalyse bør gjennomføres 13

14 OPS - KONTRAKTEN VIKTIGE KONTRAKTSTEMAER: Beskrivelsen Rettslig tilknytting til objektet Finansiering/sikkerhet Honorering Ferdigstillelse/varighet Kvalitet Driftsfasen Avvikling/opphør Retningslinjer for OPS - selskapets interne organisering/kontrakter? 14

15 DE ENKELTE FASER FASE Før tilbud Tilbudsevaluering Forhandlinger kontrakt Anleggsfase Drift og vedlikehold Avslutning Videre løp AKTØR Oppdragsgiver Rådgivere Oppdragsgiver Rådgivere Tilbydere Bank/finans Oppdragsgiver Rådgivere OPS selskap Andre Oppdragsgiver OPS selskap Andre Oppdragsgiver OPS selskap Andre Oppdragsgiver Rådgivere OPS selskap Andre TEMA Prosjektutvikling Invitasjon til tilbydere Konkurransegrunnlag Planlegging Grunnerverv Inntekter -Tilbudsgjennomgang -Revidering av konkurransegrunnlaget -Finansmodell -Trepartsavtale -Garantier -Forsikringer -Risikomatrise -Kontrakt -Finansmodell -Trepartsavtale -Risikomatrise -Garantier OPS kontrakt OPS kontrakt Forskjellige alternative 1)Fortsatt leie 2)Overdragelse til nytt selskap 3) Off overtar 15

16 NORSK MODELL? Ingen prinsipiell norsk modell er utformet Enkeltprosjekter er utført eller planlagt utført med forskjellige innfallsvinkler Sannsynlig at norsk modell legger større rett til kontroll og styring hos det offentlige Sannsynligvis liten vilje til markedsbasert honorering, se for eksempel OPS prosjektene fra Vegdirektoratet (kontraktsbasert honorering) og erfaring med P-Hus på Ullevål sykehus. 16

17 OPPSUMMERING AV KONTRAKTSMODELLER Bakgrunnen for OPS-kontrakter er å overføre risiko og ansvar på en annen måte enn før Den private skal gis incentiver til kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektet Valg av modell avhenger av hvor mye risiko og ansvar det offentlige ønsker å overføre til den private Valg av riktig samarbeidspartner svært viktig uavhengig av modell 17

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Kjell-André Honerud Bergen 20. februar 2013 Tema 1. Presentasjon av prosjektet 1. Behov 2. Politisk forankring 2. Valg

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Fergefri E39 Miniseminar med Møreaksen AS Hafast AS Halsafjordsambandet AS Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Sissel Husøy, shusoy@deloitte.no, tlf 930 25 144

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE)

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE) PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) OG TICON EIENDOM AS (TE) 1. Partene MU er et selskap som er etablert for å forestå kjøp og deretter utvikling og salg av deler av Drammen kommunes

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd 4 mars 2014 Dr. ing Øystein H. Meland Svakheter v/ dagens gjennomføringsmodeller (delte modeller, totalentreprise m

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen 04 Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER Regiondirektør Taale Arstad September 2011 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansatte. Omsetning 456 MNOK i 2010 Tilbyr planlegging,

Detaljer

HVORDAN UTARBEIDE BESKRIVELSE AV BYGG SLIK AT LEVERANDØRENE FÅR BRUKT SIN KOMPETANSE

HVORDAN UTARBEIDE BESKRIVELSE AV BYGG SLIK AT LEVERANDØRENE FÅR BRUKT SIN KOMPETANSE HVORDAN UTARBEIDE BESKRIVELSE AV BYGG SLIK AT LEVERANDØRENE FÅR BRUKT SIN KOMPETANSE En tankerekke : byggherre kan funksjon og kjenner brukeren Rådgivere vet hvordan funksjonen kan løses Entreprenørene

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

Benchmarking av prosjektledelse

Benchmarking av prosjektledelse Benchmarking av prosjektledelse Analysehåndbok for vurdering av prosjekter Versjon: 4 Dato: 16. mars 1997 Forfattere: Bjørn Andersen, Bjørn Egil Asbjørnslett og Halvard Kilde Fil: Analysehåndbok.doc Håndbok

Detaljer