Samarbeid offentlig og privat sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid offentlig og privat sektor"

Transkript

1 Samarbeid offentlig og privat sektor Bjørndalen Eiendom AS har som strategi å etablere et nærmere samarbeid med offentlig sektor med sikte på å avtale finansiering, utleie og drift av allmennyttige bygg. Vi ønsker også å ta del i den pågående debatten omkring fremtidig organisering av offentlig bygg- og eiendomsvirksomhet hvor vi har som mål at vi skal kunne tilby de beste total-løsningene. Eie eller leie?? Vi vil med vår presentasjon forsøke å gi et enkelt og balansert bilde av mulighetene. 1

2 Vårt mål med presentasjonen Informere om mulighetene for offentlig og privat samarbeid, samt fokusere på våre OPS modeller. Hva er OPS? Regelverk! Økonomiske fordeler med OPS leiemodell Våre OPS modeller Gjennomføring av OPS konkurranse Tidslinjen Fordeler OPS 2

3 Bjørndalen Eiendom AS Bjørndalen Eiendom AS ivaretar CG Holding konsernets eiendomsbehov og eiendomsmasse som er ca kvm. Vi utvikler eiendomsprosjekter i egenregi eller i samarbeid med offentlig sektor eller andre aktører. Bjørndalen Drift AS er selskapets driftsselskap. Bjørndalen Eiendom AS og Bjørndalen Drift AS er ISO sertifisert. Selskapet er 100% eid av CG Holding. Av søsterselskaper kan blant annet nevnes: Porsgrunds Porselænsfabrik Hadeland Glassverk AS Christiania Glasmagasin Smart Club 3

4 Hva er OPS? OPS kan som navnet sier, innebære alt som har med avtaler mellom offentlig og privat sektor - Drifts- og tjenesteelementet Eierelementet Finansieringselementet Det offentlige overfører ansvar og risiko til private aktører. Det betyr at en privat aktør skal planlegge, finansiere, bygge og vedlikeholde prosjektet i år. 4

5 Regelverk for OPS Basisen som skal følges ved offentlige konkurranser er EØS konkurranseregler. Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter Hovedprinsippene er Åpenhet Likebehandling Forretningsmessighet Følges disse prinsipper kan konkurransen gjennomføres på flere måter og hvis ønskelig kan Lov om offentlig anskaffelse bli ivaretatt i en tidlig fase. 5

6 Økonomiske fordeler med OPS leiemodell Økonomisk forutsigbarhet Fast leie ingen økonomisk risiko, prosjektrisikoen bæres 100% av utvikler Forutsigbar og fleksibel FDV-avtale Leieavtalen kombineres med bygningsmessig driftsavtale (FDV), eventuelt med garanterte drifts- og energikostnader Forutsigbar avslutning på leieforholdet Rett til kjøp, evt. forlengelse av kontrakt, evt. vederlagsfri overtagelse av eiendommen (ca års leieavtale) Kapitalfrigjøring Finansieringen er utleiers / samarbeidspartenes ansvar 6

7 Vår OPS modell Det offentlige: Utarbeider funksjonsbeskrivelse, romprogram og konkurranseregler. Gjennomfører kun en konkurranse. Den private som vinner konkurransen Tar på seg det totale ansvaret for å gjennomføre prosjekt-prosessen, i samhandling med leietaker/oppdragsgiver, for å finansiere, prosjektere og bygge et optimalt tilpasset prosjekt til fast avtalt årlig leie. 7

8 Gjennomføring av OPS-konkurranse Hva gjør den offentlige leietaker? Definerer krav til funksjon, kvalitet og FDV samt konkurranseregler. Utarbeider romprogram og funksjonsbeskrivelse. Definerer pedagogisk plattform. Utarbeider miljøkrav til tekniske anlegg samt beskrivelse av prosjektet. Ivaretar godkjennelse av tegninger og endelig kravspesifikasjon før konkurranseutsetting av byggeentreprisen. Ber om pris på leie og FDV (Forvalting, Drift og Vedlikehold) for et skreddersydd prosjekt. 8

9 Gjennomføring av OPS-konkurranse Hva gjør vinneren/utleier? Setter sammen et optimalt prosjekteringsteam inkl. arkitekt. Samhandler med den offentlige leietaker utarbeidelse av ferdige anbudstegninger og kravspesifikasjon. Gjennomfører prosjektet med fullt ansvar for pris og kvalitet, samt leverer til avtalt tid. Iverksetter FDV i henhold til avtale for hele leieperioden. 9

10 Gjennomføring av vår OPS-modell Hva oppnår den offentlige leietaker? Minimale planleggings- og prosjekteringskostnader frem til beslutning om realisering. Ivaretakelse av Lov om offentlig anskaffelse kun en gang. Faste og konkurranseutsatte priser og overtakelsestidspunkt. Frihet til å styre og godkjenne prosjektet. Optimalt utarbeidede prosjektløsninger, 100 % etter det offentlige behov. Full økonomisk fleksibilitet og forutsigbarhet. En samarbeidspartner som tar ansvar fra første dag og ut hele leieperioden. Utnytte vår kunnskap som eiendomsutvikler (kompetanse, nettverk, markedskunnskap/markedsmekanikk). 10

11 Tidslinjen 11

12 Hvor ligger problemene? 12

13 Vår fokus på samhandling i OPS-prosjekter Leietaker deltar i planleggingen fra første stund både med hensyn til utforming av skisseprosjektet og frem til det endelige prosjekt. En privat aktør står friere til å utnytte spesialkompetansen i markedet og sette sammen den optimale prosjektgruppen ut fra leietaker ønsker og målsettinger. Samhandling mellom utvikler og offentlig leietaker skal sikre at alle forventninger og ønsker til produkt og prosess blir ivaretatt. Etablering av brukergruppe som skal følge prosessen fra idéen er unnfanget til byggearbeidene er avsluttet og bygget tatt i bruk. 13

14 Fordeler OPS: Den økonomiske risiko er 100% utleiers ansvar Leietaker deltar i planleggingen fra første stund både med hensyn til utforming av skisseprosjektet til det endelige prosjekt Riktig konkurranse og kontraktsform kan tilføre et prosjekt flere innspill og løsninger enn en tradisjonell prosess Eventuelle overskridelser i byggeperioden blir ikke belastet leietaker Leietaker er sikret at byggets tekniske funksjoner, samt at vedlikehold ivaretas på en slik måte at bygget til enhver tid fremstår som attraktivt for bruker Finansieringer er utleiers ansvar Eventuelle offentlige tilskudd / investeringsmidler kan brukes til å redusere investeringskostnadene og direkte redusere husleien Vi fokuserer på sammenhengen mellom kvalitet, funksjon og estetikk. En helhetsvurdering av anlegget, der hensynet til formål, ansatte, andre brukere, investerings- og driftsøkonomi, bygnings- og landskapsarkitektur og god ressursbruk inngår. 14

15 Erfaringer fra utlandet OPS trenden er økende i alle vestlige land. 23 av 65 offentlige tjenester i en gjennomsnittsby i USA utføres med en form for OPS Kapasitet: En vei å gå, for å få til mer på samme tid Kvalitet: Opprettholde kvalitet med trange off. budsjetter Mulighetsfokus: Vinn vinn vinn Lønnsomhet: Besparelser ved å involvere privat sektor Godt organiserte prosjekter fra idé til gjennomføring Klare ansvarsforhold og godt avklarte roller (kontrakter) 15

16 Anskaffelsesregelverket Gjennomføring av et prosjekt 16

17 Anskaffelsesregelverket Gjennomføring av et prosjekt 17

18 Finansieringsalternativer Private finansinstitusjoner (eksempler) nasjonale og internasjonale Forretningsbanker Sparebanker Forsikringsselskaper Kredittforetak Livselskaper Finansmeglerforetak Offentlige finansinstitusjoner (eksempler) - Husbanken - Kommunalbanken - Kommunalkreditt - KLP - Andre offentlig eide pensjonskasser 18

19 Selskapsstruktur Det stiftes et aksjeselskap for prosjektet. Aksjeselskapet (Sykehus, sykehjem, skole, kulturhus etc.) finansierer prosjektet i samarbeide med BE via signert leieog driftsavtale med offentlig leietaker. - Utvikler eier normalt majoriteten av aksjene i tidlig fase. - Den offentlige leietaker kan være medeier i selskapet - Samarbeidspartnere kan inviteres med i prosjektet (F. eks. lokale eiere av tomt og bygg) - Aksjeselskapet inngår separate avtaler med driftsansvarlige selskaper (Simens AS, kommunal drift eller andre aktører) - Aksjene i selskapet må være omsetlig 19

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 16.05.2012 Kongsberg kommunestyre 13.06.2012 KUNNSKAPS- OG KULTURPARK

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Kjell-André Honerud Bergen 20. februar 2013 Tema 1. Presentasjon av prosjektet 1. Behov 2. Politisk forankring 2. Valg

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Tidligfasevurdering av aktuelle virkemidler for å realisere større eiendomsprosjekter i kommunen

Detaljer

Utredning av eiendomsforetak

Utredning av eiendomsforetak Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Frogn Kommune Sluttrapport Frogn Kommune Dato: 4. februar 2013 Oppdrag / Rapportnr. 124258 / Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Amin Haddadi og Elen

Detaljer

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER KURSDAGENE 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer

Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune

Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune PwC Bergen Advisory Assurance - Tax Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune 04. mars 2010 Illustrasjonsbilde fra forprosjekt Postboks 3984 NO-5835 Bergen Telephone: +47 95 26 00 00 Bergen kommune

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ 1 Innhold 1 INNHOLD...2 2 HVORFOR

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

4 Beskrivelse av rammebetingelser

4 Beskrivelse av rammebetingelser 3.2.1 Regler for plassering av garasjer og uthus Regelsjekk kan baseres på disse eksemplene på regler. Merk: Dette er ikke utfyllende regler for garasjer og uthus. Bygning < 50m2 Bygning > 50 m2 Hjemmel

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Nye Molde sjukehus når og hvordan?

Nye Molde sjukehus når og hvordan? Vista Analyse AS Helse Nordmøre og Romsdal HF Nye Molde sjukehus når og hvordan? Forprosjekt Er OPS et alternativ og en realistisk gjennomføringsmodell for Nye Molde sjukehus? Oslo 1.september 2005 Advokatfirmaet

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer