Saltvern skole, parkeringsløsning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saltvern skole, parkeringsløsning"

Transkript

1 Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet Saltvern skole, parkeringsløsning Sammendrag I forbindelse med planlagt utvidelse av Saltvern tannklinikk har byggesakskontoret i foreløpig svar av til tiltakshaver forutsatt at det lages ny parkeringsløsning som skal dekke parkeringskrav til tannklinikken samt skolens parkeringsbehov. Kostnadene er estimert til kr ,-. Kostnadene forutsettes dekket gjennom tomtesalg og omdisponering av rammemidler til utbygging av Saltvern skole. Det er fremforhandlet en avtale med Nordland fylkeskommune hvor de betaler 2/3 av kostnadene ved en årlig leie på kr ,- i 20 år. Dette er inntekter som eksempelvis kan benyttes til å løse andre uprioriterte investeringer i skolesektoren i Saksopplysninger Parkerings- og trafikkløsningene i og rundt Saltvern skole er ikke tilfredsstillende. Det mangler fortau i deler av tilførselsveiene og areal som i dag brukes til parkering bør omarbeides til leke- og oppholdsformål. Ved trening og arrangementer på ettermiddagstid fører mangel på parkeringsplasser ved skolen til opphoping av biler langs tilførselsveiene og i nabolaget. I forbindelse med planlagt utvidelse av Saltvern tannklinikk har byggesakskontoret i foreløpig svar av forutsatt at det lages ny parkeringsløsning som skal dekke parkeringskrav til tannklinikken samt skolens parkeringsbehov. Utbygger skal også opparbeide fortau langs Bodinveien, langs Reinslettveien forbi tomta til tannklinikken og mellom barnehagen og Bodinveien langs parkeringsplassen. Ny parkeringsplass skal ha atkomst fra Bodinveien, og kostnadene forutsettes dekket av utbygger av tannklinikken. Planen er at det skal etableres 7 plasser for tannklinikken, 49 plasser skolen og 31 plasser for gjestebesøkende på skolen og tannklinikken. Fremforhandlet leiekontrakt gir leieinntekter fra Nordland Fylke for parkeringsplasser til tannklinikken på pr år i 20 år fra Av investeringsmidler ombygging Saltvern skole (ansvar 9027) avsettes midler til å realisere parkeringsplasser. Inntekt fra fylket på tomtesalg til utvidelse av tannklinikken kr benyttes også til dette. Oppstart er beregnet til vår 2011 og ferdigstillelse planlagt til august Tannklinikken er ferdig til å ta parkeringsplassene i bruk Da begynner leiekontrakten på 20 år å løpe. Vurderinger Fremforhandlet avtale med Nordlands fylkeskommune vil være et viktig bidrag til løsning av parkerings- og trafikkforholdene rundt Saltvern skole. Nåværende parkeringsområder blir frigitt til leke- og oppholdsareal, og skolegården blir tilnærmet bilfri sone. Ved å anlegge det antall plasser som her prosjekteres utover tannklikkens behov vil vi få en fremtidsrettet og rasjonell trafikk- og parkeringsløsning i og ved Saltvern skole. Skolen har i dag et personale på 90 årsverk og over Side 60

2 700 elever. En god organisering av parkeringen og trafikkflyten vil være et viktig bidrag til et godt skolemiljø. Innenfor de rammer og prioriteringer som ligger på ansvar 9027 Saltvern skole ombygging i 2010 og i rådmannens forslag til budsjett 2011, vil det være mulig å avsette inn kr for samtidig få finansiert et arbeid til en verdi av 2,75 mill kr. Vi viser til side 67 i rådmannens forslag til Økonomiplan hvor vi skrev at det var 4,5 mill som var restbevilgning for Etter nærmere undersøkelser viser det seg at det ennå ligger ca 2,6 mil kr i restbevilgning fra Dette gjør at det er ramme for å utføre dette tiltaket og samtidig få gjennomført de øvrige tiltakene som er planlagt Utgifter: Planleggingsmidler Prosjektering Øvrige brutto kostnader Totalt Finansiering: Leieavtale * 20 år Salg av tomt Omprioritert på ansvar Totalt Dette betyr at Bodø kommune tilføres en inntekt på hvert år gjennom 20 år dvs 1,9 mill kr noe som gir et grunnlag for å øke den kommunale lånerammen i 2012 med tilsvarende beløp. Dersom det er ønskelig å prioritere inn uprioriterte investeringer for skolesektoren fra økonomiplan inn i neste økonomiplan så viser vi til side 71 i Rådmannens forslag til økonomiplan , hvor det ligger et uprioritert behov på Alstad ungdomsskole for ombygging svømmebasseng til auditorium. Behovet er på 4 mill, men for 1,9 mill vil vi kunne få satt i stand viktige deler av denne ombyggingen. Alstad ungdomsskole betaler i dag for en brakkerigg på grunn av plassmangel, innspart leie vil også kunne brukes til ombygging av bassengarealet. Konklusjon og anbefaling 1. Inntekter fra tomtesalg for areal til tannklinikken på kr benyttes til å opparbeide parkeringsplasser. 2. Kr av midler som er avsatt til ansvar 9027 Saltvern skole ombygging benyttes til parkeringsløsning på Saltvern. Side 61

3 Forslag til vedtak 1. Inntekter fra tomtesalg for areal til tannklinikken på kr benyttes til å opparbeide parkeringsplasser. 2. Kr av midler som er avsatt til ansvar 9027 Saltvern skole ombygging benyttes til parkeringsløsning på Saltvern. Svein Blix Saksbehandler: Dagfinn Krog Trykte vedlegg: Forslag til leieavtale Plantegninger rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Side 62

4 Leieavtale Eiendomskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / / Leieavtale for leie av parkeringsareal ved Saltvern skole Utleier (grunneier): Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø Leietaker: Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø 1. Bakgrunn for avtalen I forbindelse med planlagt utvidelse av Saltvern tannklinikk har byggesakskontoret i foreløpig svar datert forutsatt at det lages en ny parkeringsplass som skal dekke parkeringskrav til tannklinikken samt skolens parkeringsbehov. Ny parkeringsplass skal ha atkomst fra Bodinveien, og kostnadene forutsettes dekket av utbygger av tannklinikken. 2. Leieobjekt Leietaker leier 20 parkeringsplasser for personbiler på eiendommen gnr. 31/486. Parkeringsplassene skal ligge innenfor nytt parkeringsareal som planlegges opparbeidet som skissert på vedlagte tegning datert utarbeidet av Helt Grønn AS. Utleier besørger og bekoster byggingen av parkeringsarealet med nødvendige atkomstveier. 3. Leietid Leieforholdet gjelder fra og løper så lenge leietaker har behov for parkeringsplassene i forbindelse med driften av tannklinikken eller eventuell annen virksomhet som etter leietakers mening har behov for å beholde parkeringsplassene. 4. Leiesum Årlig leie settes til kr ,-, og betales en gang i året etter utsendt faktura fra utleier. Leien kan reguleres hvert annet år i samsvar med endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Første regulering kan skje med virkning fra Basis for regulering er indeks pr Avtalt leie skal betales fram til Deretter skal partene bli enige om et årlig leiebeløp tilsvarende leietakers andel av utleiers vedlikeholdskostnader for parkeringsområdet med avkjørsler. 5. Vedlikehold av parkeringsarealet Utleier har ansvar for å besørge vedlikehold av parkeringsområdet, herunder snørydding, strøing og øvrig drift av parkeringsområdet. Leietakers andel av kostnadene inngår i leiesummen. 6. Framleie Leietaker har ikke rett til å foreta hel eller delvis framleie eller overdragelse av leieavtalen, med mindre det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra utleier. 7. Ansvarsforhold Utleier er ikke ansvarlig for skade som måtte bli påført parkerte kjøretøy, uansett årsak. Side 63

5 8. Avtalens gyldighet Dersom parkeringsområdet ikke skulle bli bygd som planlagt, bortfaller denne avtalen. Denne kontrakten er underskrevet i to eksemplarer - ett til hver av partene. Bodø, den Bodø, den for Bodø kommune for Nordland fylkeskommune Side 64

6 Side 65

7 Side 66

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken

Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.11.2010 66402/2010 2010/16496 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011 Prioritering av tiltak i parker/ byrom-

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål SAMEIEAVTALE for Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) 1 Bakgrunn og formål Denne sameieavtale skal realisere planene om å etablere et sameie med formål å sikre sameierne hensiktsmessige

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.04.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 06.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. "Fra leie til eie". Boligtiltak til rusavhengige i en rehabiliteringsprosess

Saksframlegg. Fra leie til eie. Boligtiltak til rusavhengige i en rehabiliteringsprosess Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/3699-2618/2014 Saksbehandler: Svein Resset Dato: 21.01.2014 Saksframlegg "Fra leie til eie". Boligtiltak til rusavhengige i en rehabiliteringsprosess Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer