Energi i bygg 2015 Heidi Lyngstad, miljøsjef KLP Eiendom. Grønne leieavtaler noe for fremtiden?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi i bygg 2015 Heidi Lyngstad, miljøsjef KLP Eiendom. Grønne leieavtaler noe for fremtiden?"

Transkript

1 Energi i bygg 2015 Heidi Lyngstad, miljøsjef KLP Eiendom Grønne leieavtaler noe for fremtiden?

2

3

4 Folk bryr seg! Bare det ikke er for dyrt? Det handler om å lytte til hverandres behov og fordele kostnadene på en rettferdig måte

5 «Vinn vinn» for både leietaker og utleier Nybygg Avtaler med definerte krav Drift/ eksisterende bygg Samarbeidsavtaler

6 Fornebu S BREEAM-NOR Grønn leieavtale Obligatorisk del av avtale med alle leietakere Hjelp til å definere hvilke BREEAM poeng som var relevant for den enkelte leietaker Konkret på hva det innebar av «endringer» ift standard leveranse Suksesskriterium for å oppnå BREEAM poeng Enklere for byggherre å behandle alle leietakere likt Inneholdt ingenting om driftfase

7 Funksjoner utløser krav Belysning Innvendig overflatebehandlin g vegger og gulv. Inkl. avretting, lim, fugemasser (se sjekkliste A20) Himling Toalett Varmtvannsbe reder, luftfukter, vanninstallasjoner etc Vask Kontor Kjølelager Store energikrevende enheter Man 1 - Teknisk driftsstart Man 4 - Brukerveiledning Hea 1 - Dagslys Hea 2 - Utsyn Hea 3 - Blendingskontroll Hea 4 Høyfrekvent belysning Hea 5 Interne og eksterne lysnivåer Hea 6 Lyssoner og lysstyring Hea 9 Forurensning i innemiljø Hea 10 Termisk komfort Hea 11 Termisk soning Hea 12 Mikrobiell forurensning Hea 13 Akustisk ytelse Ene 2 Delmåling av betydelig energibruk Ene 3 Delmåling av høy energibelastning og utleiearealer * Ene 4 Utebelysning Wat 1 Vannforbruk Wat 2 Vannmåler Wat 4 Avstengning av sanitær tilførsel

8 Eksisterende bygg i drift Samarbeidsavtale Setter energi og miljø på dagsorden, fast tema Enighet om tiltak før de gjennomføres Målet er redusert energiforbruk/lavere driftskostnader, bedre inneklima og fornøyde leietakere Avtalen garanterer at leietaker ikke får økte kostnader utleier tar risikoen Leietaker må «leve med» pågående arbeider, enklere for utleier å gjennomføre tiltak som påvirker utleiearealer Leietaker kan velge å ikke være med på tiltaket, men ikke nekte utleier å gjennomføre

9 Ny mal utarbeides disse dager 1. Innledning MILJØAVTALE Utleier og leietaker skal samarbeide om å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard i leieperioden. Med hevet miljøstandard menes bedre ressursutnyttelse og redusert utslipp/avfall i forbindelse med eiendommens og leieobjektets drift og vedlikehold. Økt miljøstandard skal også søke å bidra til forbedring av det fysiske arbeidsmiljøet i leieobjektet. Alternativ 1: For å heve miljøstandarden skal partene vurdere muligheten for å gjennomføre energibesparende tiltak ( Energitiltak ). Partene skal også i leieperioden vurdere mulighetene for å gjennomføre andre tiltak som kan heve eiendommens og leieobjektets miljøstandard ( Miljøtiltak ), for eksempel bygningsmessige endringer, endring eller montering av nye tekniske installasjoner og endring av driftsog bruksrutiner for eiendommen og leieobjektet. Alternativ 2: For å heve miljøstandarden skal det gjennomføres energibesparende tiltak ( Energitiltak ) som beskrevet i tiltaksplan vedlagt som bilag 1 ( Tiltaksplanen ). Tiltaksplanen inneholder også en prosjektbeskrivelse og en fremdriftsplan, samt en beregning av leietakers bidrag og besparelsen som følge av Energitiltaket, jf. punkt 3 nedenfor. Partene skal også i leieperioden vurdere mulighetene for å gjennomføre andre tiltak som kan heve eiendommens og leieobjektets miljøstandard ( Miljøtiltak ), for eksempel bygningsmessige endringer, endring eller montering av nye tekniske installasjoner og endring av drifts- og bruksrutiner for eiendommen og leieobjektet. 2. Miljømøte Partene skal en gang i året gjennomføre et miljømøte hvor partene skal vurdere mulighetene for å gjennomføre Energitiltak og Miljøtiltak. Dersom partene har avtalt gjennomføring av Energi- eller Miljøtiltak skal status og oppfølging av avtalte tiltak, herunder status for besparelse i foregående år, gjennomgås. De Energi- og Miljøtiltak som partene er/blir enige om å gjennomføre skal nedfelles i en tiltaksplan ( Tiltaksplanen ) som skal inneholde en prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, samt en beregning av leietakers bidrag og besparelse som følge av tiltakene, se punkt 4 under. 3. Gjennomføring av Energitiltak og Miljøtiltak Ved gjennomføring av Energitiltak og Miljøtiltak er utleier oppdragsgiver for prosjektering og utførelse med mindre annet særskilt avtales. Utleier er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser i forbindelse med gjennomføring av Energitiltak og Miljøtiltak. Leietaker skal medvirke til gjennomføring av Energitiltak og Miljøtiltak ved å gi utleier og andre adgang til leieobjektet. Utleier plikter å varsle leietaker med en rimelig frist før gjennomføring av de enkelte tiltak. Arbeidene ved gjennomføring av tiltakene skal utføres på en slik måte at de er minst mulig til ulempe for leietakers virksomhet i leieobjektet.

10 Hvordan beregne besparelser/fordele kost Endring i totalt energiforbruk vanskelig å tilskrive effekt til enkelttiltak Beregning av energibesparelse i forkant legges til grunn. Fastsettes endelig etter 12 mnd med tiltaket i drift Årlig miljøleie tillegges husleien (hele eller deler av kostnad for miljøtiltaket, avskrevet over gjenværende leieperiode med tillegg av (..) % årlig rente) Leietaker skal ikke få økte «bokostnader» som følge av tiltaket (miljøleie + husleie + energikostnader) Utleier tar risikoen for ikke oppnådd besparelse

11 Leietaker kan stille krav til utleier Utleier skal tilrettelegge for at leietaker kan opprettholde «Miljøfyrtårnsertifisering» Utleier skal tilrettelegge for at leietaker kan oppnå et visst BREEAM In-Use nivå

12 Grønne avtaler er noe for fremtiden Rammeverk Forum for å sette energi og miljø på dagsorden (egne miljømøter evt egne punkt i faste møter)

13 Takk for oppmerksomheten!

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.1 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.1 SD 5066A: ISSUE 1.1 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.0 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.0 BES 5066: ISSUE 1.0 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Nybygg økonomiske incentiver og kontraktsregulering som stimulerer miljøvennlig bygging og drift

Nybygg økonomiske incentiver og kontraktsregulering som stimulerer miljøvennlig bygging og drift GRØNNE LEIEAVTALER: Nybygg økonomiske incentiver og kontraktsregulering som stimulerer miljøvennlig bygging og drift Reforhandling av løpende leieavtaler for å styrke miljøfokus Erling Timm, partner og

Detaljer

Praktisk husleierett for næringseiendom

Praktisk husleierett for næringseiendom Praktisk husleierett for næringseiendom Utleie av nybygg/rehabiliterte lokaler Advokat Ottar F. Egset ottar.f.egset@foyen.no Problemstilling 2 Utleiers og leietakers rettigheter og forpliktelser i bygge/rehabiliteringsfasen

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger Veilederen er utarbeidet i forskningsprosjektet UPGRADE Solutions. Prosjektet handler om å kartlegge potensialet for energioppgradering, utvikle og samle gode for å i større grad få i stand ambisiøse oppgraderinger

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

BLI KJENT MED BREEAM-NOR

BLI KJENT MED BREEAM-NOR Katharina Bramslev Seniorrådgiver NGBC BLI KJENT MED BREEAM-NOR HVORDAN KAN OFFENTLIGE BYGGEPROSJEKTER BRUKE BREEAM-NOR STANDARDEN OG HVORFOR? BYGGKONFERANSEN 2012, DIFI Building Research Establishment

Detaljer

Jostein Utstumo Skomagergada 47D 4628 KRISTIANSAND S 18.05.2015. Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo post@dibk.

Jostein Utstumo Skomagergada 47D 4628 KRISTIANSAND S 18.05.2015. Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo post@dibk. Jostein Utstumo Skomagergada 47D 4628 KRISTIANSAND S 18.05.2015 Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo post@dibk.no Ref. 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Viser til høringsbrev

Detaljer

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning RAMMEAVTALE FOR EIENDOM, BYGG OG ANLEGG ARENDAL KOMMUNE(AK) OG ARENDAL EIENDOM KF (AEKF) 1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning Rammeavtalen for eiendom, bygg og anlegg i kommunen fastsetter

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal

Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal Keyserløkka Øst brl. Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal På generalforsamling 19. mai 2005 ble det vedtatt med 30 mot 20 stemmer, at styret skulle fortsette arbeidet

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Forord OPS Offentlig-privat samarbeid OPS bidrar ofte til at offentlige prosjekter gjennomføres raskere og koster

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Hovedverneombudet har ved e-post av 23.05.2014 oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg.

Hovedverneombudet har ved e-post av 23.05.2014 oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg. Universitetet i Stavanger AMU AMU 27/14: HMS-prosedyre "Byggesaker" - revisjon (2014/1161) Til tross for at UiS har hatt HMS-prosedyren «Byggesaker» i noen år, er det fortsatt noe som gjenstår før en kan

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer