Unified, relevant, fair, agreed and of Value for every one.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unified, relevant, fair, agreed and of Value for every one."

Transkript

1

2

3 Released Unified, relevant, fair, agreed and of Value for every one. Energimerke EcoProduct Svanemerke Klimagassregnskap.no Klif s prioriteringsliste Substitusjonsplikten Lavenergibygg Passivhus EPD LCC LCA Emisjoner Luftkvalitet NAAF Forurensningsnivåer

4 Hva er BREEAM? En miljøklassifiseringsmetode, egnet som kvalitetsreferanse Skjema for sertifisering Frivilling Uavhengig og troverdig Helhetlig Kunden i fokus Emne basert

5 BREEAM Verdens eldste og mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygninger lansert i 1990 Over bygninger er sertifisert, over bygninger er registrert Nettverk av mer enn uavhengige revisorer (Assessor) over hele verden. Eks. UK: 663 skolert 284 autoriserte revisorer

6 Portugal UK China Canada Estonia Romania Hungary Iceland Argentina France Turkey Spain Bulgaria Norway Sweden Latvia

7 Nytteverdien av BREEAM Redusert energi og miljøbelastning Økt funksjonalitet, fleksibilitet og bestandighet Høyere brukertilfredshet Dokumenterer gode ytelser (design og drift) Bedre pant Økt attraktivitet ved salg

8 Number of buildings Regulatory minimum Pass Good Very Good Excellent Outstanding BREEAM Minimal Aspirational Environmental Standards

9

10

11

12 Intergovernmental Panel on Climate Change Most Opportunity

13

14

15 FN/UNEP The building sector is responsible for more than a third of global resource consumption annually, including 12 per cent of all fresh water use, and produces 40 per cent of solid waste. Concerned 20 % Activ 70 % Positive 95 %

16 2010 Trends Source: Johnson Controls Survey 2010 executives and managers worldwide participated in the survey. 2,800 respondents

17

18 Hvorfor i all verden skal vi gi avkall på: - Sentral beliggenhet (transport, nærservice) - Tilpasset og velfungerende kollektivtilbud - Lave driftskostnader (til energi, avfall og vann) - En forståelig bruksanvisning - Frisk luft - Utsyn, dagslys og gode lysforhold - Skjermete lokaler (lyd, lys (natt), - Behovsstyrt klima (luft & temp) - God tilgjengelighet pr kollektiv, sykkel, gående og bil - Et godt, lunt og tett bygg - Samfunnsansvar og omdømme - Velfungerende og fleksible lokaler

19 Hvorfor i all verden skal jeg ikke være sikker på at: - Bygget ikke overbeskatter eller forgifter miljøet - Klima-anlegget fungerer - Bygget (og uteområdet) ikke sjenerer meg eller andres helse - Bygget ikke er fukt og råteutsatt - Vannforbruk og avrenning/flom er under kontroll - Det ikke er utøvet miljøkriminalitet - Sikkerheten er ivaretatt (utforming av bygget) Det hadde jo vært fint om: - Vi kunne formidle de (miljø)kvalitetene bygget har - Vi ikke ødela vakre bygningsmiljøer - Vi ikke unødig bruker jomfruelig mark

20 I want to have fun! (impact, form) I see the social benefits. (norms, structur) I understand why I should do it. (clear difference) I see what`s in it for me. (economy, quality)

21

22 Norwegian Green Building Council Etablert i september 2010 Høyne miljøstandarden i norske bygg En forening bestående av mer enn 150 markedsledere fra hele bygg og eiendomssektoren i Norge Ikke kommersiell

23 170 medlemmer 3 Byer Oslo, Bergen, Trondheim 2 Leietaker 50 Eiendom 52 Industri Entreprenører 53 Arkitekter og konsulenter 10 NGOs og andre

24 Tall Ca 80 prosjekter (38 registrert) 170 medlemmer 140 eksperter (AP) skolert 25 revisorer 120 frivillig Dugnad verdt NOK

25

26 Leietakers nytte Innemiljøet er sunt og velfungerende. Lokalene er komfortable og velfungerende. Du eller andre slipper å bli eksponert for sopp, råte eller farlige stoffer. Alternativene til privatbilen, som kollektivt-, gang- og sykkelmuligheter, er fullt på høyde. Behovet for daglig service er i nærheten. Grøntområder øker artsmangfoldet og skjermer allergikere. Driftskostnadene til energi, avfall og vedlikehold blir lave..

27 Green buildings may affect: Direct expenditures Energy, water and waste Carbon emissions Insurance premiums Rental Income Lower service costs Reputation, corporate perferences (IEQ) Tenant retention Property value Higher rental income Obsolescence risk, longer economic life Cost of capital

28

29 Results Lower efficient, non-rated buildings Rents: 3 % Effictive cost flows: 7 % Transaction prices: 13 % LEED sertifisert bygningsmasse eksploderer

30 Juli 2012 Study finds that energy-efficient homes often command higher prices Washington Post

31 BREEAM-NOR describes how and why X 5 % Scource: UNEP - Buildings and climate change Source: SINTEF CO2 emissions, January 2011

32

33

34

35 Statoilbygget, IT Fornebu

36

37 Åsane Sentrum Steen & Strøm

38 FS4 Skattedirektoratet, Entra Eiendom

39 Brattørkaia 15 AB, Entra

40 Søreide Skole, Bergen kommune

41 Miljøhuset GK

42 Fornebu senter, KLP

43 Wilbergjordet 10, Fredriksborg Eiendom

44 Sandstuveien 70, Linstow

45 Østensjøveien 27, NCC PD

46 BG14B. KLP

47

48

49 Planlegging Nybygg Drift Riving Gjenvinning

50 Energi Transport Vann Arealbruk Ledelse Avfall Forurensning Materialer Helse og innemiljø

51 Helse og innemiljø Hea 1 Dagslys (1) Hea 2 Utsyn (1) Hea 3 Blendingskontroll (1) Hea 4 Høyfrekvente lysarmaturer (1) Hea 5 Lysnivåstyring (1) Hea 6 Lys-soner og styring (1) Hea 7 Bidrag fra naturlig ventilasjon (1) Hea 8 Innendørs luftkvalitet (2) Hea 9 Emisjoner (VOC) (2) Hea 10 Temperaturkontroll (2) Hea 11 Temperatursoner (1) Hea 12 Smittefare (legionella) (1) Hea 13 Lydegenskaper (1) Hea 14 Sekundære kontorer (2) Hea 20 Fukt i bygg (3)

52 Energi Ene 1 Energieffektivitet (13) Ene 23 Bygningskonstr. Energiytelse (2) Ene 2 Energimåling bruksområder (1) Ene 3 Sonedelt energimåling (1) Ene 4 Utendørs belysning (1) Ene 5 Lokal fornybar energi (3) Ene 6 Varmetap i forbindelse med varemottak (1) Ene 7 Kjølelager (2) Ene 8 Heis (1) Ene 9 Rulletrapper (1) Ene 11 Avtrekksskap (1) Ene 12 Varmetap i svømmehaller (1) Ene 19 Laboratorier (1) Ene 20 Datasenter (1)

53 Ledelse Man 1 Teknisk driftsstart (2) Man 2 Entreprenørens samfunnsansvar (2) (Social Code of Conduct) Man 3 Miljøfokusert byggeplass (4) Man 4 Brukerveiledning (1) Man 12 Life Cycle Cost (LCC) analyse (2) Man 13 (3) Stedlig undersøkelse Konsultasjon Fleksibilitet (sambruk) Sikkerhet Offentliggjøring Vedlikeholdsvennlig

54 Materialer Mat 1 LCA-basert materialvalg (8) Mat 3 Gjenbruk av fasade (1) Mat 4 Gjenbruk av eksisterende bærekonstruksjoner (1) Mat 5 Innkjøp og dokumentasjon av bærekraftig råmateriale (2) Mat 7 Robuste konstruksjoner (1)

55 Inntil 3 poeng: < 50 % CO2 utslipp 1 poeng: Bruk av LCA verktøy på 2 av 7 spesifiserte bygningsdeler 1 poeng: < 10 EPDr Inntil 2 poeng: > 15 Svanemerke / EcoProduct

56 Avfall Wst 1 Avfallshåndtering på byggeplass (4) Wst 2 Resirkulerte tilslag (1) Wst 3 Kildesortering i avfallsrom (2) Wst 4 Komprimator/presse (1) Wst 5 Kompostering (1) Wst 6 Gulvbelegg (1)

57 Arealbruk og økologi LE1 Gjenbruk av arealer (1) LE2 Forurenset areal (1) LE3 Skjerme viktige naturområder (1) LE4 Redusere miljøkonsekvenser (5) LE6 Langsiktig påvirkning på artsmangfold (2) LE7 Konsultasjon studenter og administrasjon (1)

58 Forurensning Pol 1 Kuldemedier med GWP (1) Pol 2 Forebygge lekkasjer fra kjøleanlegg (2) Pol 3 Kjøleanlegg med GWP (1) Pol 4 NOx-utslipp fra oppvarmingssystem (3) Pol 5 Flomsikring (3) Pol 6 Redusere vannforurensning (1) Pol 7 Nattlig lysforurensning (1) Pol 8 Skjerme støysensitive områder (1)

59 Transport Tra 1 Kollektivtransporttilbud (4) Tra 2 Avstand til nærservice (1) Tra 3 Alternative transportformer (2) Tra 4 Sikkerhet for gående og syklister (2) Tra 5 Reisealternativer (1) Tra 6 Parkeringskapasitet (2) Tra 7 Reiseinformasjon (1) Tra 8 Manøvrering ved leveranser (1)

60 Vann Wat 1 Vannforbruk (3) Wat 2 Vannmåler (1) Wat 3 Lekkasjedeteksjon (1) Wat 4 Stenge av vann til sanitærutstyr (1) Wat 6 Vanningssystemer (1) Wat 7 Bilvask (1) Wat 8 Gjenbruk av avløpsvann (2)

61 Pass Good Very Good Excellent Outstanding Minimum Standarder (M) BREEAM-NOR Minste antall poeng Man 1 Teknisk driftsstart Mat 1 Materialspesifikasjon ( unngå miljøgifter) Hea 4 Høyfrekvent lys Man 4 Brukerveileder Hea 8 Ventilasjonsløsning for å sikre innendørs luftkvalitet Hea 9 Forurensning i innemiljø Hea 20 Fuktsikring Ene 2 Delmåling av betydelig energibruk Ene 1 Energieffektivisering 7 9 Ene 23 Bygningskonstruksjonens energiytelse 1 2 Man3 Byggeplassen 1 2 Ene 5 Energiforsyning med lavt klimagassutslipp 1 1 Wst 3 Lagring av gjenvinnbart avfall 1 1

62 BREEAM-NOR har etablert mønstergyldig nivå innenfor følgende områder(i) Man 3 Påvirkning på byggeplass Hea 1 Dagslys Hea 9 Forurensning i innemiljø Hea 14 Kontorarealer (gjelder industri og varehandel) Ene 5 Energiforsyning med lavt klimagassutslipp Tra 3 Alternative transportformer Wat 2 Vannmåler Mat 1 Materialspesifikasjon (Vurderingskriterie 5 unngå miljøgifter Mat 5 Ansvarlig innkjøp av materialer Wst 1 Avfallshåndtering på byggeplass Pol 4 Nox-utslipp fra varmekilde

63 Bygge kunnskap sammen med

64

65 decision-making De gode prosessene cost integration isolated improvement opportunity feasibility design construction occupancy stages

66 Prosjekteier Revisor utdanning og lisensiering Revisor-engasjement Engasjert AP 3 poeng Registrere prosjekt Preanalyse Leveransestrategi for BREEAM-NOR Tekn.avklaring Dokumentinnsamling Designfase rapport Rapport ferdig bygg QA BRE Global Sertifikat

67 Incentiver og sortering en kvalitetsreferanse som sorterer på energi- og miljøegenskaper og fjerner hinder for innovative produkter og løsninger

68 «Vi er ute etter lavrisikoprosjekter, og gode miljøbygg har lavere risiko enn bygg som ikke har en god miljøkvalitet. De vil dermed også lettere få bedre vilkår, altså bedre renter», sier banksjef i DNB seksjon Eiendom & Entreprenør, Olav T Løvstad. For DNB handler det om kontantstrøm. «Sånn sett hjelper det lite dersom man har et A-bygg så lenge kontantstrømmen er dårlig», sier Løvstad.

69 Source: Nils Kok

70

71

72 In-Use Bygget Driften Bruken

73 Planlegging

74 Public sector as role model All governmental consumption of buildings of not worse BREEAM Very Good within 2017 Achievable by tested technology No extra rents Lower operation and maintenance cost Saves 650 GWh/year* = 1 Alta power-plant A big boost to the building sector * 16 mill m2 20 % energy saving Ref 193 kwh/m2

75 Vi trenger incentiver Lavere byggesaksgebyr, som i Oslo Prioritet i byggesakskøen, som i San Fransico Høyere utnyttelsesgrad, som i Arlington VA. Assistere carbon-bekjempelse, som i UK. Redusert gevinstbeskatning, som i Nederland. Lavere rente, som i Nederland. Bedre pant. Politisk føring for offentlige virksomheter, som i UK, USA,.

76 TAKK FOR MEG

BREEAM-NOR. Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar. Anders Nohre-Walldén. Protecting People, Property and the Planet

BREEAM-NOR. Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar. Anders Nohre-Walldén. Protecting People, Property and the Planet Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar Anders Nohre-Walldén Part of the BRE Trust Agenda Kort om BREEAM? Hvorfor BREEAM (utfordringen)?

Detaljer

BREEAM NOR IN-USE. Roy Frivoll Forvaltningsdirektør

BREEAM NOR IN-USE. Roy Frivoll Forvaltningsdirektør BREEAM NOR IN-USE Roy Frivoll Forvaltningsdirektør Avantor - Eiendom for hodet og hjertet Visjon om å være Norges ledende bydelsutvikler Har utviklet Nydalen til å bli et attraktivt sted å bo, jobbe, studere

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.1 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.1 SD 5066A: ISSUE 1.1 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.0 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.0 BES 5066: ISSUE 1.0 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN

SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN - Bygg21 strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring - Hva betyr det for eier og bruk? Sverre Tiltnes, Bygg21 SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN Ledelse i tidligfase Symbiose Indeksbygget Oppdatering

Detaljer

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst NYHETSBREV NORWEGIAN GREEN BUILDING COUNCIL Nyhetsbrev Norwegian Green Building Council Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. 29. juli

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjektene - Er enkelte innemiljøkriterier lettere oppnåelig enn andre?

Erfaringer fra pilotprosjektene - Er enkelte innemiljøkriterier lettere oppnåelig enn andre? Erfaringer fra pilotprosjektene - Er enkelte innemiljøkriterier lettere oppnåelig enn andre? Fagmøte 12. november 2012 Norsk innemiljøorganisajson Randi Nordseth, Multiconsult Seksjon Energibruk og bygningsfysikk

Detaljer

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU Ida Edrikke Orseth Løvik Ingrid Nesbakken Lillegraven Masteroppg gave BREEAM i Norge Et forslag til norsk tilpasning av utvalgte kategorier Trondheim juni 2010 NTNU Norges teknisk-na aturvitenskapelige

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust

Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR In- Use Brukerkurs - selvstudium Part of the BRE Trust Velkommen til BREEAM In-Use Dette er kursunderlaget for rollen som «Bruker» i BREEAM In-Use

Detaljer

Miljø- og helseklassifisering av byggprodukter Arbeide i Norge. Kent Hart, ph.d. Seniorrådgiver NAAF

Miljø- og helseklassifisering av byggprodukter Arbeide i Norge. Kent Hart, ph.d. Seniorrådgiver NAAF Miljø- og helseklassifisering av byggprodukter Arbeide i Norge. Kent Hart, ph.d. Seniorrådgiver NAAF Innemiljøet vårt I Norden oppholder vi oss ca. 80-90% av tiden innendørs! Det betyr at inneklimaet har

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke?

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? En casestudie av byggeprosjektet Åsveien skole Marianne Røstadli Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Rolf

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY BR DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 9 DESEMBER 2013 FREMTIDENS BY 4BYGG FOR FREM- TIDEN Silurveien 2 går foran som et grønt eksempel FOTO: MIR LES MER PÅ WEB Prestisjeprosjekt: 23 energibrønner

Detaljer

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Miljø MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Januar 2014 Denne rapporten er utarbeidet av Bergfald Miljørådgivere på vegne av Bratsberg Gruppen. Skien, januar 2014. Bratsberg Gruppen Ferjegaten 5, N-3921

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

FREMTIDENS BY SENTRUM ER VIKTIG FOR BYENS LIV OG BÆREKRAFT. Gunhild Stordalen Det handler om å legge til rette for de riktige valgene

FREMTIDENS BY SENTRUM ER VIKTIG FOR BYENS LIV OG BÆREKRAFT. Gunhild Stordalen Det handler om å legge til rette for de riktige valgene Lysende besparelser Effektivisering av lysbruk i byen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Smart Skolevarme 100 prosent fornybar energi Elektrisk miljøsatsing Hvordan planlegger Oslo en by for

Detaljer

Fikssumkontrakter. hvorfor brukes det ikke mer? Asker 7. feb 2013. Harald Andersen. NKF - kompetansedeling for et bedre samfunn

Fikssumkontrakter. hvorfor brukes det ikke mer? Asker 7. feb 2013. Harald Andersen. NKF - kompetansedeling for et bedre samfunn Fikssumkontrakter hvorfor brukes det ikke mer? Asker 7. feb 2013 Harald Andersen Min erfaring i byggprosjekter Jobbet i en «grønn» kommune, vedtatt bærekraftig utvikling Fokus på energibruk miljø Brukt

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 3.1 Avfallsforskriften...8 3.1.1 Hvem har ansvaret for avfallet?...9 3.1.2 Krav om innhold

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen. BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom

Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen. BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Pecunia Vital Eiendom Oslo S Utvikling Siemens Eiendom Norwegian Property Skanska Eiendomsutvikling

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vinduer Tett varmelekkasjene, slutt å fyre for kråka Varmeanlegg Unngå høyere strømregning i tørt vær ENERGI- Nr. 3 / Nov. 09 EFFEKTIVISERING 6TIPS TIL REDUSERT

Detaljer