Stort byutviklingspotensial i et regionalt perspektiv. Ca 1000 dekar, ca 2,5 km langt Bjørvika (ca 1,0 mill kvm) Fjordbyen, (minimum 1,2 mill kvm)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stort byutviklingspotensial i et regionalt perspektiv. Ca 1000 dekar, ca 2,5 km langt Bjørvika (ca 1,0 mill kvm) Fjordbyen, (minimum 1,2 mill kvm)"

Transkript

1 Eiermøte

2 Agenda Arealet Tidslinjen Regnskapstall, balanse og nøkkelopplysninger Aksjonæravtale, utkast til mandat Forhold til Lovverket Fjordbyen, fremdrift og planstrategi Forhold eier/selskap

3 Stort byutviklingspotensial i et regionalt perspektiv Ca 1000 dekar, ca 2,5 km langt Bjørvika (ca 1,0 mill kvm) Fjordbyen, (minimum 1,2 mill kvm)

4

5 Tidslinjen Lier industriselskap AS (LIAS) ble etablert i 1971 for å forvalte og utvikle eiendommer primært til næringsformål i området Lierstranda Gilhus Vedtak om begrenset havneutvikling 2006 Gjelsten Holding lanserer Fjordbyen 2008 Ny eierstrategi vedtas. (Gjeldende eierstrategi) 2009 Skifte av navn fra LIAS til Eidos Eiendomsutvikling AS 2009 Selskapet fisjonerte til mor og 10 heleide datterselskaper Kommuneplanens arealdel 2011 Parallelloppdrag Fjordbyen 2013 Miljødepartementets godkjennelse av kommuneplanen

6 Regnskapstall (konsern) 2014 Driftsinntekter ,- Driftskostnader ,- Driftsresultat ,- Finansinntekter ,- Finanskostnader ,- Resultat før skatt ,- Skattekostnad ,- (betalbar skatt ,-) Årsoverskudd ,- Avsatt til utbytte ,- Annen egenkapital ,-

7 Balanse (konsern) 2014 Anleggsmidler ,- Omløpsmidler ,- Sum eiendeler ,- Sum innskutt egenkapital ,- Opptjent egenkapital ,- Sum egenkapital ,- Gjeld: Utsatt skatt ,- Gjeld til kredittinstitusjoner ,- Kortsiktig gjeld ,- Sum gjeld ,- Sum egenkapital og gjeld ,-

8 Nøkkelopplysninger Verdivurdering av eiendomsportefølje: 412 mill (Newsec mai 2014) Ledighet: 40 mål ikke utleid. (sykehustomt) Likviditetsgrad = 4,47 = meget god (meget god > 2) Lønnsomhet = 2,7 = svak (svak er 1,0-5,9) Soliditet = egenkapitalprosent = 73,8 = meget god (meget god > 40 %)

9 Hva er en aksjonæravtale Aksjonæravtale og selskapets vedtekter regulerer begge forholdet mellom aksjonærene i et selskap. Noen forskjeller mellom selskapsvedtekter og aksjonæravtaler: Vedtekter er bindende for samtlige aksjonærer, selskapets generalforsamling og styre. Aksjonæravtaler er kun en kontrakt mellom de aksjonærene som har inngått den og binder kun aksjonærer som er del av avtalen Vedtekter er registrert i Foretaksregisteret, mens aksjonæravtaler er en privatrettslig avtale og er ikke offentlig En god aksjonæravtale kan forebygge framtidige konflikter og gir aksjonærene regler for hvordan de skal forholde seg til hverandre

10 Innhold i aksjonæravtaler Hvordan kan man sørge for at aksjonærene er likeverdige partnere? Hva skjer hvis en aksjonær ønsker å trekke seg ut av selskapet? Hvordan skal aksjonærene forholde seg til eventuelle framtidige aksjonærer? Selskapets utbyttepolitikk Rammene for selskapets virksomhet, investeringer og virksomhetsområde Fordeling av styreplasser, krav til styrebehandling Aksjonærenes mulighet til å omsette aksjer, herunder salgsforbud f eks i en grunderfase, forkjøpsrett, og medsalgsrett og -plikt hvordan man unngår uenighet eller låste situasjoner som hindrer avgjørelser fra å bli tatt f eks gjennom såkalt deadlock-klausul plan for senere salg av hele selskapet avtale om at konflikter mellom aksjonærer skal løses med voldgift

11 Forslag til mandat Styret gis i oppgave å utarbeide et forslag til strategidokument som grunnlag for en aksjonæravtale. Strategidokumentet skal behandle mulige posisjoner som selskapet kan ta i prosjektet fremover og mulige strategier for å løse dette. Aksjonæravtalen skal inneholde utbyttepolitikk, oppbygging av egenkapitalbase, organisering av single-purpose (SP)- selskaper og finansiering av disse, aksjeoverdragelser, evt. inngang for nye aksjonærer og øvrige punkter som ansees hensiktsmessig i forhold til strategidokumentet.

12 Forhold til lovverket. Pkt 8 i eierstrategi sier: «Med Lier kommune som majoritetseier er Eidos å regne som et offentlig selskap og skal til enhver tid etterleve regelverket for slike» Selskapet har fått to juridiske vurderinger i forhold til «Offentlighetsloven» og «Forvaltningsloven». Selskapet er ikke omfattet av regelverket. Forholdt til «Lov om offentlige anskaffelser» Selskapet er ikke direkte omfattet av regelverket. Det kan derimot være enkeltanskaffelser som vil være underlagt. Forholdet til ESA-regelverket ved salg av eiendom.

13 Underliggende eierstrategier Eierne ønsker; at Eidos skal ta en aktiv rolle i alle faser for realisering av Fjordbyen å utvikle selskapets verdier med de muligheter som ligger i eksisterende verdier og de muligheter en realisering av Fjordbyen åpner for å legge til rette for at Eidos også etter ferdigstilling av Fjordbyen skal være et selskap som drifter og utvikler eiendomsprosjekter å være en forutsigbar eier med stabile krav til avkastning i de ulike fasene selskapet skal igjennom de neste årene

14 Fjordbyen, fremdrift og planstrategi Nøkkelen til videre fremdrift ligger hos plansamarbeidet. Følgende to punkter må avklares: 1) Planstrategi 2) Organisering PBL 12-2.Områderegulering Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering

15 ALTERNATIVER FOR MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN (Plantype avklares i forprosjektet) 1 Kommunal regi (PBL utgangspunkt og ihht forstudien) 2 Kommunal regi, men organisering utvides 3 Kommunal regi, Finansieres av tiltakshaver.(eidos) Eidos gir innspill i planprosessen etter høring av planprogram og planforslag. Passiv rolle og likestilt med øvrige grunneiere og andre med rett til medvirkning. Lier formannskap Eidos blir deltaker i planorganiseringen Plass i styrings- og arbeidsgruppe gir mulighet for direkte deltakelse og påvirkning i planprosessen. «Leverandør» av ulike planfaglige utredninger. Kun mulig dersom kommunen ønsker det. PBL 12-4, 2. ledd: «Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.«(anm. Planfaglig arbeid) Kommunen har uansett ansvar for rammer, innhold, fremdrift. Ingen har krav på å få behandlet forslag til områderegulering (i motsetning til detaljregulering). Kun mulig dersom kommunene tillater det.

16 Forhold eier/selskap Lier kommune har følgende roller i forhold til selskapet: 1) Planmyndighet 2) Samfunnsutvikler 3) Eier Eidos har følgende roller i forhold til Fjordbyen 1) Grunneier 2) Eiendomsutvikler 3) Samfunnsutvikler.

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Eierskapskontroll For perioden 1995-2009. Nesseby kommune Desember 2009

REVISJONSRAPPORT. Eierskapskontroll For perioden 1995-2009. Nesseby kommune Desember 2009 REVISJONSRAPPORT Eierskapskontroll For perioden 1995-2009 Nesseby kommune Desember 2009 Telefon 78 96 24 05 / 78 96 24 02 forvaltningsrevisjon@ffk.no FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Finnmark kommunerevisjon

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Modum boligeiendom KF etableres med planlagt driftsstart

Detaljer

Generalforsamling Drammen og Opland travselskap 2015 Sak nr. 6: Forespørsel fra Buskerud travforbund om kjøp av aksjer i Drammen travbane AS.

Generalforsamling Drammen og Opland travselskap 2015 Sak nr. 6: Forespørsel fra Buskerud travforbund om kjøp av aksjer i Drammen travbane AS. Generalforsamling Drammen og Opland travselskap 2015 Sak nr. 6: Forespørsel fra Buskerud travforbund om kjøp av aksjer i Drammen travbane AS. 1. Innledning DOT eier 781 av totalt 8000 aksjer i Drammen

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS Innhold 1. Hensikten med en eierskapsmelding... 2 2. Prinsipper for god kommunal eierstyring... 2 3. Anbefalinger fra KS om god eierstyring.... 3 4. Åpenhet i forvaltningen... 4 5. Aksjeselskap som selskapsform...

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune Eierskapsmelding 12.04.2010 Aurskog-Høland kommune Vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 3. mai 2010 sak nr. 25/2010 2 1. Innledning Kommunene har stor frihet til å organisere tjenestene slik det er hensiktsmessig,

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer