Bygging og drift av Høybråten skole og Persbråten videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygging og drift av Høybråten skole og Persbråten videregående skole"

Transkript

1 Bygging og drift av Høybråten skole og Persbråten videregående skole OPS et innovativt valg? februar 2015 Adm. direktør Rigmor Hansen Eiendomsdirektør Tore Fredriksen Undervisningsbygg Oslo KF

2 OPS for eller i mot? 2

3 3 Nøkkeltall Eier og driver 177 skoler med ca. 750 skolebygg i Oslo Ca. 1,4 millioner kvadratmeter, elever og ansatte Investeringer: 2014: 3,5 mrd kr 2015: 2,7 mrd kr Årlige leieinntekter: 2,6 mrd kr 155 fast ansatte Hersleb videregående, ferdig 2014

4 4 Undervisningsbygg Ansatte i Undervisningsbygg utenfor Kuben yrkesarena, mars 2014

5 Ca. 80 større skoleprosjekter gjennomført Totalt sett levert under rammen for porteføljen basert på P50-rammer for det enkelte prosjekt 18 prosjekter levert i 2014, herav 4 prosjekter levert 1 år før fristen i skolebehovsplan Ca. 530 generelle rehabiliteringsprosjekter Vedlikeholdsetterslepet i eiendomsmassen redusert fra 5 mrd i 2002 til 0,9 mrd i 2014 i sammenlignbar kroneverdi (2014)

6 6 Gjennomføringsmodeller Samspillentrepriser Partnering Totalentrepriser Generalentrepriser Delte, byggherrestyrte entrepriser 2 OPS-prosjekter Persbråten skole

7 OPS-prosjekt: Persbråten Videregående Skole Ferdig august

8 OPS-prosjekt: Høybråten barneskole Ferdig april

9 9 Avtalestruktur for OPS-prosjektene Festeavtale for tomt Kjøpekontrakt for eksisterende bygninger Leiekontrakt Avtale om rettigheter og plikter i prosjekterings- og byggetiden Drifts- og vedlikeholdsavtale i byggetiden Drifts- og vedlikeholdsavtale Avtale om tilleggstjenester i byggetiden Avtale om tilleggstjenester, 5 års avtale, reforhandlet i 2012 Avtale om tilbakeføring av eiendommene (etter 25 år)

10 10 Undervisningsbyggs risiko i kontraktene Fornminner Forurensinger i grunnen Sopp og råte i eksisterende bygg Asbest i eksisterende bygg

11 Erfaringer fra byggefasen 11

12 12 Erfaringer fra byggefasen Prosjektorganiseringen var uvant og rolleforståelsen ikke alltid klar for alle. Leietaker var tett involvert i prosjekteringsmøter og tilbød erfaringsutveksling Samarbeidsmøter avholdt jevnlig hvor uoverensstemmelser ble løst. Driftsorganisasjonen var lite involvert i prosjektet Gode samarbeidsevner hos nøkkelpersonell viktig Profesjonelle parter på begge sider som hadde et felles ønske om å lykkes med prosjektene.

13 13 Investeringskostnader Benchmarking av Persbråten og Bjørnholt videregående skoler Sitat: «Rapporten viser at skolene, etter at funksjonelle ulikheter er utlignet og kostnadselementer som ikke lar seg sammenligne er skilt ut, har praktisk talt samme investeringskostnad pr. m2». Reinertsen AS, 16/4-2008

14 14 Erfaringer fra 7 års drift, hvordan fungerer kontraktene? Høybråten skole

15 15 Erfaringer fra driftsperioden 2007/ Brukerne på begge skolene gir positive tilbakemeldinger, bygningene oppleves å ha god estetikk og funksjonalitet Noen oppstartsproblemer i forhold til daglig drift, men fungerer nå bra.

16 16 Rektor / sluttbruker Nordre Aker budstikke

17 Nøkkeltall 17

18 18 Løsninger må velges ut fra hele livsløpet (LCC) investering og drift Store glassruter Sandkasse rett ved inngangsdøren Mdf-dører med 2 hengsler kontra heltre kompakte dører med 4 hengsler 3 trinns mattesystem Duk på bassenget - varmetap og fuktproblematikk For å velge de beste løsningene, må man kjenne brukerne og bruken av byggene!

19 19 Erfaringer og suksessfaktorer Partene har hatt et felles mål og vilje fra byggeprosessen om å ville lykkes. Dette gode samarbeidet er videreført over i driftsfasen! Utleier er løsningsorientert og lydhør overfor innspill fra skolen og Undervisningsbygg. Utleier tar raskt fatt i sakene! Partene stiller med kompetanse og aktivt driftspersonell med lang erfaring.

20 20 Økonomiske betraktninger og risikovurderinger Persbråten videregående

21 21 Benchmarking er det mulig? Sagt om OPS fra et økonomisk perspektiv: «Offentlig-privat samarbeid - Dyrt og dumt.» «OPS er bare en ny måte å privatisere på.» «Beslutninger om OPS er basert på ideologi ikke økonomi.» «OPS en alternativ form for finansiering av kommunale tjenester.» Mange meninger, og til tider ukritisk sammenlikning av OPS versus kommunale prosjekter.

22 22 Persbråten (OPS) vs Bjørnholt (UBF) Data basert på gjennomført benchmarking prosjekt av Reinertsen AS i Nøkkeltallene er basert på tallmateriale, etter at funksjonelle ulikheter er utlignet og kostnadselementer som ikke lar seg sammenligne er skilt ut. Elevtall - Persbråten 700 elever / Bjørnholt 1080 elever Totalareal Persbråten m 2 / Bjørnholt m 2 Investering Persbråten 207 mill kr/ Bjørnholt 569 mill kr Type utdanning Persbråten studiespesialisering / yrkesfaglig Kan LCC analyser sette premissene for valg av modell?

23 Areal og funksjonsprogram Årsaken til arealavvik? Effekt på investering og drift! Bjørnholt: 1090 elever Persbråten: 700 elever

24 Kapital- og utviklingskostnad Ingen forskjell mellom OPS og UBF. Arealavvik påvirker prosjektets totalkostnad! Mangel på kostnadsdekkende FDV vil påvirke utviklingskostnadene.

25 FDV og erfaringer fra drift OPS: høye krav til drift og vedlikehold faste FDV-satser i leieperioden Kostnadsdekkende FDV Oslo kommune: Standard satser FDV Ikke kostnadsdekkende LCC-baserte FDV-satser fra 2014

26 Nåverdiberegninger Grunnlag: Kapitalkostnad, FDV-kostnad og restverdivurdering etter 25 år. Vurdert pengestrømmen ut av kommunen. Begrensning: Prosjektkostnad for UBF / husleie for OPS. Kontrakt for Bjørnholt har ikke kostnadsdekkende FDV Utviklingskostnader er ikke estimert i kontantstrømmen

27 27 Risikoelementer Kontrakter / leieregulering OPS krevende kontraktsstruktur / lang kontrakt mot ekstern part. Oslos kommune - leie 25 år med 80% regulering av KPI OPS kontrakten er basert på NIBOR + margin reguleres hvert 5 år Macro risk på leietagers hånd Generell regulering - renteutvikling Offentligrettslig regulering (nytt bankdirektiv / BASEL III) Større sanksjonsmuligheter ved rett til å holde tilbake leie ved OPS

28 28 Risikoelementer FDV i leieperioden OPS FDV-kostnader er bundet opp mot en eiendom ingen anledning til å allokere kapital for FDV i et porteføljeperspektiv OPS - Større kapitalandel bundet opp i lange kontrakter mindre fleksibilitet til å håndterere andre kritiske behov OPS sikrer en minimumsstandard gjennom leieperioden og ved kontraktens utløp.

29 29 Kommunens kompetansebehov i alle faser av prosessen Høybråten og Persbråten

30 30 OPS krever erfaring og kompetanse i alle deler av leieperioden! Bestillerkompetanse komplekse kontrakter / entydig programkrav Bygging brukermedvirkning / ivareta leietakerbehov og krav Driftsfasen - kontinuitet både på utleier og leietakersiden Kontraktsutløp sikre at teknisk standard / vedlikehold er ivaretatt Profesjonell leietaker med kompetanse på bygg, eiendom, jus og økonomi. Jobben for kommunen er akkurat startet når bygget er satt i drift!

31 31 Oppsumering Innovasjon / optimalisering av prosjekter kan oppnås i ulike prosjektmodeller. Ingen entydig dokumentasjon som viser vesentlige besparelse av OPS med hensyn på investeringskostnader eller levetidskostnader i leieperioden. Benchmarking av FDV viser lavere kostnader i driftsfasen for drift i kommunal regi i Oslo kommune. Viktig med tydelige kriterier for valg av prosjektmodell (OPS/kommunal) Kompetanse er en nøkkelfaktor i alle prosjektfaser ved gjennomføring av OPS.

32 32

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF Fra prosjektering til drift Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF 2 Et skolebygg å være stolt av! Fyrstikkalleen 8-13 skole på Helsfyr 3 Fakta

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Kjell-André Honerud Bergen 20. februar 2013 Tema 1. Presentasjon av prosjektet 1. Behov 2. Politisk forankring 2. Valg

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR OPS OG LCC : AQUARAMA VISER VEI!?

FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR OPS OG LCC : AQUARAMA VISER VEI!? OPS OG LCC : AQUARAMA VISER VEI!? LCC FORUM TORSDAG 15 MAI 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert i 1935 Ca

Detaljer

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER KURSDAGENE 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert

Detaljer

Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør

Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør DiFi 21.11.2014 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom Aquarama i Kristiansand

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader

Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader 1 Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDU kostnader; delrapport 1, okt. 2012 (oah) Bygningsmassen er en av kommunenes største utgiftsposter, men også en stor resurs, og kan utgjøre 15-20 % av det kommunale

Detaljer

Aquarama - OPS KrisAansand kommune BRG og Kruse Smith. Estate konferansen 11.9.14 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom

Aquarama - OPS KrisAansand kommune BRG og Kruse Smith. Estate konferansen 11.9.14 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom Aquarama - OPS KrisAansand kommune BRG og Kruse Smith Estate konferansen 11.9.14 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom KRUSE SMITH - FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse

Detaljer

Utredning av eiendomsforetak

Utredning av eiendomsforetak Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Frogn Kommune Sluttrapport Frogn Kommune Dato: 4. februar 2013 Oppdrag / Rapportnr. 124258 / Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Amin Haddadi og Elen

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Nye Molde sjukehus når og hvordan?

Nye Molde sjukehus når og hvordan? Vista Analyse AS Helse Nordmøre og Romsdal HF Nye Molde sjukehus når og hvordan? Forprosjekt Er OPS et alternativ og en realistisk gjennomføringsmodell for Nye Molde sjukehus? Oslo 1.september 2005 Advokatfirmaet

Detaljer

Vektlegging av kvalitative kriterier ved anskaffelse av en prosjektleder

Vektlegging av kvalitative kriterier ved anskaffelse av en prosjektleder Vektlegging av kvalitative kriterier ved anskaffelse av en prosjektleder John Grindheim Veileder Dr. Ing. Øystein Husefest Meland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Deloitte. Utredning - «Eier eller leie» Sandnes Eiendomsselskap KF Att: Torbjørn Sterri. Stavanger 11. august 2014.

Deloitte. Utredning - «Eier eller leie» Sandnes Eiendomsselskap KF Att: Torbjørn Sterri. Stavanger 11. august 2014. Sandnes Eiendomsselskap KF Att: Torbjørn Sterri Deloitte AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus 4066 Stavanger Telefon: 51 81 5600 Telefax: 51 81 5601 www.deloitte.no Stavanger 11. august 2014. Utredning

Detaljer

LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging

LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging Frokostmøte NTNU 7 juni 2011 www.reinertsen.no Reinertsens hovedaktiviteter Reinertsen Oil & Gas Engineering Fabrication Installation Modification

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ 1 Innhold 1 INNHOLD...2 2 HVORFOR

Detaljer

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference Høvik/Stoppen skoleanlegg Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett Sammendragsrapport Better Planning Reference Worse Prokonsult AS Mai 2008 INNHOLD 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN...3 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer