OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap"

Transkript

1 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003

2 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være for entreprenørbransjen Husk at utenom vegsektoren blir de aller fleste byggeoppdrag i Norge utført av den private entreprenørbransjen Det som skiller OPS fra andre entrepriseformer er at privat sektor tar ansvar for en større del av verdikjeden Videre vil vil bransjens ulike profesjoner ha ulike posisjoner i OPS prosjekter sammenlignet med andre entrepriseformer Også andre enn entreprenørene kan være i førersetet Det avgjørende er evne og vilje til å påta seg risiko

3 Hvorfor da vise interesse for OPS? 3 Grunnen til at vi finner OPS interessant er at vi oppfatter OPS som en modell som bør være av interesse for offentlig sektor Ser planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold i sammenheng Gir en bedre risikofordeling mellom offentlig og privat sektor Risikoen legges der den kan best håndteres Konkurranse gir grunnlag for innovasjon og dermed bedre tjenester Leie kan i noen grad være gunstig rent økonomisk Avlastning av offentlige budsjetter er mindre aktuelt i Norge

4 4 Kontraktsformer Krav Kompetanse Inntjening Ressurser Erfaring Styring Fullservice / FDV OPS Complete contract Total entrepriser Hoved entrepriser Delte entrepriser Risiko / Muligheter

5 Begrunnelse for tidlig valg av samarbeidspartnere i et byggeprosjekt 5 PÅVIRKNINGSMULIGHET Påløpte byggekostnader PÅLØPTE KOSTNADER BYGGESTART TID

6 OPS Prosjekter innen vegsektoren i Norge Beslutning i Stortinget om å teste ut OPS-konseptet Høsten 1998: Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag til vegprosjekter som prøveprosjekter for OPS 6 Nasjonal Transportplan Februar 2001: Stortinget vedtar at tre vegprosjekter skal gjennomføres som OPS-prosjekter. Ønsker å teste effektivitet i gjennomføring og måloppnåelse gjennom OPS-modellen E 39 Klett Bårdshaug Juni 2001: Stortinget vedtar finansieringen av E39 Øysand- Thamshamn med delvis bompengefinansiering og ber Vegdirektoratet om å starte anskaffelsesprosessen for OPSprosjektet Klett - Bårdshaug

7 Samferdselsdepartementets vurdering 7 Departementet legger opp til en OPS modell for prøveprosjektene der prosjektselskapet får stor frihet til å velge løsninger, så lenge vegen oppfyller de funksjons- og kvalitetskrav som blir nedfelt i avtalen med Vegdirektoratet. Dette innebærer også at prosjektselskapet vil ta store deler av risikoen knyttet til utbygging-, drifts- og vedlikeholdskostnader. På denne måten får man testet hvorvidt denne formen for vegutbygging kan gi effektivitetsgevinster.

8 OPS Prosjekter 8 Det er vedtatt gjennomført følgende tre (prøve) prosjekter, med tidspunkter som følger: Prosjekt Verdi Anbud ut Byggestart Byggetid Klett - Bårdshaug ca.1,45 mrd.nok Mars 2002 April mnd. E39 Vest-Agder 0,8 1,2 mrd.nok Mars mnd. Mars Andre E18 Aust-Agder Uavklart Et større 2004 antall prosjekter 2005 er foreslått Uavklart gjennomført etter OPS-modellen, men foreløpig er det ikke flertall på Stortinget for flere enn 3 prosjekter.

9 Andre muligheter innenfor OPS - Anlegg 9 OPS Jæren - Tospors jernbane Stavanger Sandnes og ny godsterminal Monorail til Fornebu - Fornebubanen Noen aktuelle vegstrekninger i Oslo ønskes gjennomført etter OPS modellen 05/2000

10 Fordeler ved OPS-modellen 10 Vegmyndighetene får det prosjekt som ut fra en totalvurdering er den beste løsningen Det oppnås stordriftsfordeler ved at entreprenørene kan planlegge og utnytte ressursbruk på en optimal måte En større del av risikoen overføres dit den kan påvirkes; til entreprenørsiden Økt ansvarsfokusering og klarere rollefordeling mellom partene Raskere realisering (ca. halve tiden for Orkdalsveien) Totalt sett: Mer veg for pengene

11 Risikohåndtering 11 En effektiv risikohåndtering er nøkkelen til en stabil kontantstrøm, gunstig finansiering og lønnsomhet for investorene. Risikofordeling er et sentralt element i kontrakten mellom Prosjektselskap - Vegdirektoratet - Entreprenør Fordeling av sentrale risikoelementer Myndigheter Reguleringsplaner, kjøp av eiendommer, arkeologiske forhold, opinionsprotester, politiske / legale endringer, trafikkvolum. Entreprenør Fastpris på objekt, fastpris på daglig og rutinemessig vedlikehold, grunnforhold, tid, teknologisk og funksjonsansvar, sikkerhet. Prosjektselskap Risikokapital ( kommersiell risiko), rentenivå, leveranserisiko. Lånegivere Kreditt risiko 05/2000

12 Orkdalsveien: - et Skanska prosjekt 12

13 Hvorfor vant Orkdalsvegen 13 En stabil gruppe som arbeidet mot ett felles mål gjennom hele anbudsfasen Størst kompetanse på BOT og Finansiering gjennom Skanska BOT, Laing Roads Ltd og Skanska Financial Services. Satte på våre beste folk innen alle sentrale fagfelt. Solid entreprenør som kan ta et ansvar over 25 år Valgte de beste konsulentene for arbeidet og ga de nok tid ( og penger ) til å gjøre en grundig jobb. 05/2000

14 14 Eiere Skanska BOT Laing Roads Ltd. Myndigheter Lånegivere Gjeld Egenkapital OPS kontrakt Orkdalsvegen AS Veg - direktoratet Selmer Skanska AS Utbygging og vedlikeholdskontrakt Finansierin g Planlegging/ bygging Drift og Vedlikehold

15 15 Organisasjonskart Aksjonærer: Laing Roads Ltd. Skanska BOT Styret i Orkdalsvegen AS Adm. direktør Ketil Sand Administrasjon Teknikk Public Relations 05/2000

16 16 Hva skal Orkdalsvegen AS gjøre? Orkdalsvegen AS tegnet den 7 april 2003 kontrakt med Statens Vegvesen Vegdirektoratet om: Finansiering Prosjektering og bygging og Drift og vedlikehold av E39 Klett Bårdshaug. Første oppgave: Påse at prosjektet blir gjennomført som planlagt, innenfor fastsatt tid og med bestemt kvalitet, slik at veien blir åpnet den 1 september Dvs ca 40 måneder fra utlysning og frem til åpning Dette er ca. halve tiden av hva en normal prosess ville tatt!

17 17 Hva er viktig for et OPS-selskap: Vegen bygges uten alvorlige uhell eller personskader Holde riktig fremdrift, kvalitet og gjennomføring Samspillet mellom oppdragsgiver, eier og utførende må fungere Gode kommunikasjonsformer og beslutningsprosesser OPS-kontrakten og rammebetingelsene må ligge i bunnen

18 Gevinster ved å vinne et OPS-prosjekt 18 Gevinsten kommer på tre felter: Som eier av selskapet Som entreprenør for byggingen Som driver av veien i kontraktsperioden Gevinsten må igjen vurderes opp mot risikoen på de samme felter

19 OPS-selskapets situasjon 19 Gevinst Avtalt avkastning på investert kapital Når avtalen inngås vurderes avkastningen opp mot alternativ anvendelse Langsiktig sikker kontrakt så lenge betingelsene oppfylles Ekstra inntekter dersom det blir færre ulykker enn det normtall tilsier Risiko Overskridelser i byggekostnader som ikke dekkes av entreprenør Reduserte inntekter som følge av at vegen ikke er klar til tiden Reduserte inntekter som følge av at vegen ikke oppfyller kravene til tilgjengelighet Risiko for renteutviklingen

20 Entreprenørens situasjon 20 Gevinst Avtalt avkastning så lenge prosjektet kan realiseres etter planen Ingen risiko på oppdragsgiver Langsiktig avtale om drift av vegen Risiko Høyere investeringskostnader som ikke dekkes av OPS-selskapet Høyere driftskostnader som ikke dekkes av OPSselskapet

21 Avslutning 21 OPS kan være en gunstig modell for offentlig sektor i ulike prosjekter Risikoen overføres i større grad til privat sektor; Vegvesenet vet i dag at for Orkdalsvegens vedkommende er nåverdien av fremtidig betaling for finansiering, prosjektering, bygging, drift i 25 år, samt et vedlikeholdsprogram som sikrer god teknisk standard ved overlevering etter 25 år, ca mill.kr. Tilsvarende kan skje på byggeprosjekter for kommuner Vi som entreprenør vil gjerne være med på å konkurrere om de OPS prosjekter som offentlig sektor ønsker å gjennomføre Det å ta ansvar for en større den av verdikjeden gir interessante inntjeningsmuligheter på flere felter

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer