Busstjenester på Akershus vest Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busstjenester på Akershus vest 2009. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse"

Transkript

1 Busstjenester på Akershus vest 2009 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.0 side 1 av 5

2 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Innledning Avtaleforhold Beskrivelse av hele bussanlegget Furubakken Beskrivelse av bussanlegget i Furubakken som tilbys vinnende operatør Beskrivelse av bussanlegget i Ringeriksveien Beskrivelse av bussanlegget i Slemmestadveien Bilag Innledning De tilbydere som vinner konkurransene vil være forpliktet til å benytte bussanleggene som er beskrevet i dette vedlegget til den pris og på de vilkår som er fremforhandlet av Oppdragsgiver. Dette gjelder for: Ruteområde 1: Furubakken, ca kapasitet 50 busser Ruteområde 3: Ringeriksveien, ca kapasitet 45 busser Ruteområde 4: Slemmestadveien, ca kapasitet 40 busser Der hvor det kan være underkapasitet på tilbudt bussanlegget må tilbyder selv skaffe tilveie andre anlegg. Det er for øvrig fritt opp til tilbyder å foreslå å benytte andre (mindre) bussanlegg, i tillegg til disse hovedanleggene. Alle anlegg skal være iht. offentlige bestemmelser og krav. 2. Avtaleforhold Det er forhandlet frem en leieavtale med eierne/ festere av de ulike anlegg. Vinner av konkurransen (Operatør) skal fremleie anlegget av Oppdragsgiver på samme vilkår som i leieavtalen. For anlegget Furubakken gjelder at Operatør skal dele tilgangen til anlegget med et annet busselskap. Den avtalte leiepris vil fremgå av beskrivelsen av de enkelte anlegg. Leietiden følger Kontrakten, punkt 3. Det er foretatt en gjennomgang av anleggene mht til utførelse og teknisk spesifikasjon. Det gis i det følgende en kort beskrivelse av anleggene. Anleggene er også beskrevet i så vel hovedleieavtalen og dens vedlegg, se bilag til dette dokumentet. Det er forutsatt at operatøren skal tre inn i avtalen med utleier og skal oppfylle alle forpliktelsene i hovedleieavtalen, se bilag 2. For anlegget Furubakken angir Fremleieavtalen leiepris, arealer og fasiliteter som stilles til rådighet. Årlig leiepris skal for alle anleggene betales i fire like deler forskuddsvis den første i hvert kvartal. Operatøren skal som fremleier betale direkte til Oppdragsgiver. Den oppgitte leiepris skal reguleres i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, første gang Det vil bli gjennomført en felles befaring av anleggene jfr. omtale i Prosedyrereglene. Bilder av anleggene finns i bilag side 2 av 5

3 3. Beskrivelse av hele bussanlegget Furubakken Bussanlegg AS Furuveien Bærum Byggeår: 1985 Betongbygg Tomteareal kvm Asfaltert parkeringsplass ute til 93 busser Asfaltert parkering ute til 53 personbiler Bygning kvm som inneholder kontorer, kantine, verksted, vaskehall Hybelbygg 34 hybler/leiligheter Enebolig Furuveien 6 2 hybler/leiligheter Det er tidligere inngått avtale med Norgesbuss om benyttelse av anleggets verksted, vaskehall med maskin, kontorlokaler, kantine m.m. Andelen som Norgesbuss vil disponere etter utgjør 30%. Det er i tillegg inngått en separat avtale for leie av hybelbygg/leiligheter som nåværende leietaker disponerer. Leietiden for begge avtalene sammenfaller i leietid med Ruters anbud Vestre Aker som løper til (pluss et års opsjon) og Østensjø som løper til (pluss to års opsjon). Operatøren som vinner konkurransen disponerer 14 av 36 hybler på anlegget fra side 3 av 5

4 4. Beskrivelse av den delen av bussanlegget i Furubakken som tilbys vinnende operatør Inndelingen skjer på basis av antall busser operatørene drifter. Pt. er fordelingen 27/50. Dvs at vinnende operatør får tilgang til minimum 70% av anlegget. Se bilag 3.1 for fordeling av arealer. Vinnende operatør skal disponere: Asfaltert parkeringsplass ute til 50 busser Verksted 7 spor Kantinerom Garderober Lager Vaskehall Kontorer 5 stk Møterom 14 hybler. Oppstår det uenighet mellom operatørene om bruk av anlegget vil Ruter i denne sammenheng være oppmann og definere løsning. Årlig leiepris NOK (2009 priser). 5. Beskrivelse av bussanlegget i Ringeriksveien Hele anlegget tilbys vinnende operatør Bussanlegg AS Ringeriksveien 272 B, Skui Byggeår 1974 Betong Maksimum takhøyde: 5.0 meter Årlig leiepris: NOK (2009 priser) Tomteareal Leieareal 2025 kvm 45 bussplasser o 38 asfalterte plasser tilkoblet varme o 1 plass uten varme o 2 plasser i vaskehall o 4 plasser i den gamle garasjen Kontorer, sjåførrom etc. 112 kvm Verksted/vaskehall 510 kvm Tekniske rom /kjeller 124 kvm Hybler/leiligheter 880 kvm (12 stk) Verksted/lager ca. 400 kvm side 4 av 5

5 6. Beskrivelse av bussanlegget i Slemmestadveien Hele anlegget tilbys vinnende operatør Kappa Eiendom AS Slemmetad Byggeår: 1983 Betong Maximum takhøyde: 5.10 meter Årlig leiepris: (2009 priser) Anlegget omfatter all bebyggelse på og areal på gnr 38, bnr 372 og 440 i Røyken kommune, heretter kalt anlegget. Anlegget består av: Verksted inkl messanin 345 kvm Vaskehall/vaskemaskin og teknisk rom, smøregrav 320 kvm Kontor, ekspedisjon, personalrom 1.etg + møterom på messanin 105 kvm Personalrom og garderober 104 kvm Kaldtlager 300 kvm Tomt (bussoppstilling og parkering for personbiler samt evt. utelager) 8 mål 40 asfalterte bussplasser med motorvarmer + 20 plasser uten strøm 2 mål for andre formål Verksted med 3 spor, hvorav ett med smøregrav og ett med vaskemaskin 3 kontorer + div rom og nytt møterom 7. Bilag Bilag Leiekontrakter for de ulike bussanlegg Bilag Fremleiekontrakter Bilag Bilder og tegninger av anleggene side 5 av 5