Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse"

Transkript

1 Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.2 side 1 av 6

2 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Innledning Avtaleforhold Bussanlegget i Eidsvoll Bussanlegget på Årnes Bussanlegget i Nannestad Bussanlegget på Bjørkelangen Bussanlegg for ruteområde Bussanlegget i Enebakk Bilag Innledning Den tilbyder som vinner konkurransen vil være forpliktet til å benytte bussanleggene som er beskrevet i dette vedlegget til den pris og på de vilkår som er fremforhandlet av Oppdragsgiver. Dette gjelder for Eidsvoll, ca kapasitet 54 busser Årnes, ca kapasitet 40 busser Nannestad, ca kapasitet 60 Bjørkelangen, ca kapasitet 40 busser Enebakk, ca kapasitet 50 busser Der hvor det kan være underkapasitet på tilbudt bussanlegget (for eksempel Bjørkelangen) må tilbyder selv skaffe tilveie andre anlegg. Det er for øvrig fritt opp til tilbyder å foreslå å benytte andre (mindre) bussanlegg, i tillegg til disse hovedanleggene. Alle anlegg skal være iht. offentlige bestemmelser og krav. Anleggene ovenfor dekker alle ruteområder med unntak av ruteområde 5 hvor tilbyder selv må tilby et eller flere anlegg. 2. Avtaleforhold Det er forhandlet frem en leieavtale med eierne/ festere av de ulike anlegg. Vinner av konkurransen skal fremleie anlegget av Oppdragsgiver på samme vilkår som i leieavtalen. Den avtalte leiepris vil fremgå av beskrivelsen av de enkelte anlegg. Leietiden følger Generelle kontraktsvilkår, punkt 2. Det er foretatt en gjennomgang av anleggene mht til utførelse og teknisk spesifikasjon. Det vil i det følgende gis en kort beskrivelse av anleggene. Anleggene er dessuten beskrevet i detalj i så vel hovedleieavtalen og dens vedlegg, se bilag til dette dokumentet. Det er forutsatt at operatøren skal tre inn i avtalen med utleier og skal oppfylle alle forpliktelsene i hovedleieavtalen, se bilag 2. side 2 av 6

3 Årlig leiepris skal for alle anleggene betales i fire like deler forskuddsvis den første i hvert kvartal. Operatøren skal som fremleier betale direkte til Oppdragsgiver. Den oppgitte leiepris skal reguleres i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, første gang Det vil bli gjennomført en felles befaring av anleggene jfr. omtale i Tilbudsinnbydelsen. Bilder av anleggene finns i bilag Idet følgende beskrives anleggene. 3. Bussanlegget i Eidsvoll Eier: Rom. Eiendom, Nettbuss (20 år festeavtale) Adresse: Botshaugtangen Byggeår 1999 Bygningstype Stålbygg Årlig leiepris NOK. Anlegget omfatter all bebyggelse på og areal på gnr 57, bnr 12 og gnr 20, heretter kalt anlegget. Anlegget er godt vedlikeholdt og består av: - Anleggets totale størrelse er kvadratmeter - Bygning på 1104 brutto kvm, inneholdende verksted på 544 kvm, kontor, sosiale rom, garderobe og vaskehall på 114 kvm, inkl bussvaskemaskin m/såpebue og underspyler. Lager er på 68 kvm. - Asfaltert oppstillingsplass for 54 busser med el. - og trykkluftanlegg, samt parkeringsplass - Nytt administrasjonsbygg på 200 kvm. - Tank for diesel med påfylling i vaskehall. - Verksted med alt fastmontert utstyr. - Hydrauliske løftebukker medfølger. 4. Bussanlegget på Årnes Eier: KanMer AS, Nettbuss har en festeavtale på 20 år. Adresse: Runniveien 41 Byggeår ca 1960, rehabilitert i 2002 og Bygningstype: Betong med Lecablokker Maksimum takhøyde 4 m. Årlig leiepris NOK Leieavtalen omfatter bebyggelse og areal på gnr167, bnr 172, heretter kalt anlegget. Utleier er fremleietaker hos KanMer AS. Anlegget er middels godt vedlikeholdt og består av: - En tomt på ca 4 mål, tilkoblet elanlegg. - Bussoppstillingsplasser til 40 busser med el tilkobling. - Parkeringsplass til 18 biler med el, flere plasser kan opparbeides. - Kontorbygg med hvilerom, toaletter, med mer, på ca 200 kvm. side 3 av 6

4 - Vaskehall med vaskemaskin, og vedlikeholdsgarasje (enkelt vedlikehold) på ca 610 kvm. 5. Bussanlegget i Nannestad Eier Kjulsveien 15 Adresse Gamle Dahls vei Byggeår 1988 Bygningstype Betongbygg med fasade i dels teglstein, dels med plater Årlig leiepris NOK Leieavtalen omfatter all bebyggelse og del av areal i gnr 145 bnr 132, Gamle Dahls vei i Nannestad Kommune, heretter kalt anlegget. Anlegget er meget godt vedlikeholdt og består av: - Tomteareal er på kvm, alt i det vesentligste asfaltert. - Bygning inneholdende verksted, 5 kontorer og 1 møterom, sosial rom og vaskehall på 1453 kvm i bruttoareal. - Asfaltert oppstillingsplass med plass til 60 busser og 64 personbiler, hvorav alle plasser for buss og bil er opparbeidet med strøm. - Vaskehallen i bygningen er på 338 kvm med bussvaskemaskin m/såpe bue - Verksted og verkstedhallsdelen er på 705 kvm, inklusive 1 kontor. - Løftebukker - Kompressoranlegg m/lufttørke - 2 stk. dieseltanker inkl. diesel pumpe - Anlegget inneholder dessuten fyroljetank, motoroljetank og spilloljetank, samt oljeutskiller og oppsamlingstank på 18 kubikkmeter. 6. Bussanlegget på Bjørkelangen Eier: Nettbuss Adresse: Bjørkelangen Byggeår 1954, rehabilitert sist i 1998, samt Bygningstype Betong, maksimum takshøyde er 3,45m, nybygg 5,5 m. Vedlikeholdstilstand Middels Årlig leiepris Maksimalt NOK Leieprisen vil kunne bli redusert ved endelig kostnadsberegning fra utleier på bygging av verkstedshallen. Leieavtalen omfatter bebyggelse og areal på gnr 73 bnr 8, heretter kalt anlegget, Utleier skal fortsatt drive eget verksted på anlegget, eksternt salg av dekk og diesel, samt utleie av tilleggsarealer til bla. Bjørkelangen Videregående skole. Anlegget består av: - Disponibelt areal er på ca 7 mål. ( totalt 12 mål) - Parkeringsplass ute til 28 busser med strøm- og trykkluftanlegg ute, og i tillegg er det oppstillingsplass for 12 busser i gammelt garasjeanlegg, som vil bli pusset opp av utleier med bla. nytt ventilasjonsanlegg og belysning - Parkeringsplass til 50 biler, 44 med eluttak. side 4 av 6

5 - Ny vaskehall på 30 x 7 meter (210kvm) med 2 børsters vaskemaskin, underspyler og kjemibue og ny vedlikeholdshall på 30*7, 210 kvm med 2 sett løftebukker. Lokalene vil inneholde ventilasjonsanlegg, eksosavtrekk og lysanlegg, samt garderobe, og dusj. - Fyllingsstasjonen for diesel vil bli integrert i vaskehallen. Tank og fyllingsanlegg vil utelukkende bli stilt til disposisjon for den vinnende operatør. - Kontorareal til drift på ca 90 kvm. - Oppholdsrom for sjåfører på til sammen 40 kvm, med skyvedør som kan dele rommet i to deler. I tilknytning til dette rommet ligger det en liten garderobe med vask og 2 toalett - rom, hver på ca 5 kvm. - Lager til hittegods kan tilrettelegges mellom 1. og 2. etg. Rommet er totalt på 31 kvm. - Arkiv på ca 9 kvm. 7. Bussanlegg for ruteområde 5 Operatøren må for ruteområde 5 stille med bussanlegg. Dette skal beskrives i tilbudet og godkjennes av Oppdragsgiver. Oppdragsgiver skal ha opsjon på rett til overtakelse (kjøp eller leie) av bussanlegget(ene), senest ved utløpet av denne kontrakten. Oppdragsgiver vil tilby anlegget ifm fremtidige konkurranser for pliktig leie. 8. Bussanlegget i Enebakk Eier Bussanlegg AS Adresse: Lillestrømveien 906 Byggeår Årlig leiepris NOK Bygningstype Grunnmur i betong. Yttervegger i plasstøpt betong med utvendig brennlakkerte stålplater i fasader. Nedre del med limtegel. Taket er oppforet, og tekket med asfaltpapp. Anlegget er normalt godt vedlikeholdt, teknisk anlegg er oppgitt å være i god stand. Anlegget består av - Tomtearealet er på kvm, med et samlet utbyggingspotensial på ca kvm - Parkeringsplass ute til 50 busser. Av disse er det strøm-, trykkluftanlegg og spyleveske påfylling for 40 busser. Utbyggingspotensiale for ca bussoppstillingsplasser. - Asfaltert parkeringsplass til biler. - Bygning med et bruttoareal på ca 2365 kvm inneholdende med resepsjon og inntil 5 kontorplasser, + plass til tillitsvalgte. Trafikklederrommet er plassert like ved fremmøterommet. Bygningen inneholder også spiserom med opplegg for kantine, kombirom (møte/ opplæringsrom) datarom garderober med dusj, vedlikeholdshall og vaskehall. Godkjent hvelv i kjeller. - Vedlikeholdshallen har 5 stk kjøreporter på begge sider av bygget. - Vaskehallen har en lengde 30 meter med såpebue og underspyler side 5 av 6

6 - Vedlikeholdshallen har en, lengde på 30 meter. Fastmonterte løftebukker medfølger. To oppstillingsplasser innvendig for mindre reparasjoner. Inneholder også smøregrav, samt kontorplass. - To drivstofftanker innlagt i bakken - Kun naglefast utstyr omfattes av leiekontrakten 9 Bilag Bilag Leiekontrakter for de ulike bussanlegg Bilag 2 Fremleiekontrakt med operatør Bilag Bilder og tegninger av anleggene side 6 av 6

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg

Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg Salgsprospekt Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg HOLSNØY Nattlandsveien Mannsverk Hagelia, Knarvik Nesbakken, Lonevåg OSTERØY Liamyrane Nyborg! ASKØY ÅSANE Liamyrane, Nyborg Hagelia Knarvik!

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse.

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse. 1 L E I E A V T A L E Mellom JNS Eiendom AS (o.nr. 985 277 206) som utleier og NAV Nord-Trøndelag (o.nr. ) som leietaker er det inngått slik leieavtale: 1. Gjenstand for leie. JNS Eiendom AS er eier av

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 Side 2 av 16 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 4 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 4 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 4 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK Side 2 NÆROMRÅDET - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE Side 2-4 - Bebyggelsens

Detaljer

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 2 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI, 2012

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 3. Oktober 2012 Koppholen 19 Auglendsmyrå 11 Løkkeveien 10 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Løkkeveien 10 364

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, salgstrinn 2, bygg C Bygg C Leil. nr: C101 4-roms BRA 110 m 2 P-ROM 106 m 2 Areal balkong 24 m 2 4 Bygg C Leil.

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring 09.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring 09.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Hekon - Helgeland Eiendomkontroll Johnny T Pedersen Lars Meyers gt 14, 8622 MO I RANA Tlf: 91186712 E-post: johnny@hekonno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adresse Einmoen,

Detaljer

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus Nydalen Parkering AS legger med dette ut for salg bruksrett på inntil 14 fjorten - parkeringsplasser i parkeringsanlegget Nydalen P-Hus, plan P2. Salg av plassene vil kun skje til beboere i ett av eierseksjonssameiene

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK SIDE 2 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE

Detaljer

Salgsoppgave Hus 12. Eiendommen gnr. 79, bnr. 127 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer.

Salgsoppgave Hus 12. Eiendommen gnr. 79, bnr. 127 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer. Salgsoppgave Hus 12 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate 58-62, 0485 Oslo. Eiendommen gnr. 79, bnr. 127 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer. Eier/ selger Grefsen Utvikling

Detaljer

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED).

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED). BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, KJELLERLOKALE, 2000 LILLESTRØM NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER

Detaljer

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Kontrakten består av dette Avtaledokumentet

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut TRONDHEIM SØR Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut Adresse: Kvenildmyra 6 Totalt areal: Ca.2078 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2002 Prisantydning: Kr. 850/ 1100,- eks mva pr. kvm BTA

Detaljer