Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer"

Transkript

1 Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept

2 Om OPS OPS eller Offentlig Privat Samarbeid er samlebetegnelsen for gjennomføringsmodeller der det private og det offentlige samarbeider om å gjennomføre et prosjekt eller en tjeneste. En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av det private (eller sammen med det offentlige) der risiko fordeles mellom privat og offentlig sektor (KPMG 2003) I "vår" sammenheng knyttet i hovedsak til prosjektering, oppføring, forvaltning og drift av anlegg for "oppvekst" 2

3 Bakgrunn 3

4 Livsløps/OPS I dette ligger det at en privat aktør gir det offentlige et samlet tilbud/avtale om å bygge, eie og lei tilbake et bygg eller anlegg Eie eller leie av tomten vil være en del av avtalen samt Tilbakekjøp/eierskap til anlegget/tomten etter avtalens utløp 4

5 Pluss for OPS Garanti for byggekostnaden - kapitaldelen av leien Kan sammenlignes med mer ekte fastpris enn den en kommune kan gi seg selv. Incentiver for å designe og bygge anlegget mht forvaltning og drift i lang tid fremover Åpner for helhetlige kreative løsninger OPS gir også mulighet for benchmarking av kommunens egen form for utvikling, bygging og drifting av (oppvekst)anlegg En får lokale eksempler å sammenligne seg med og lære av 5

6 Minus for OPS For samme byggekostnad blir kapitaldelen noe dyrere. Man må inn i en form for forhandlinger hvis rammene endrer seg og man ønsker å utvide eller endre anlegget vesentlig. Litt dyrere prosesskostnad i startfasen, men erfaring fra OPS-konkurranser tilsier at det ikke er særlig mye dyrere eller mer komplisert Et mindre antall aktører vil komme med tilbud enn dersom anlegget legges ut i en vanlig konkurranse. Det vil kreves mer i forhold til kompetanse og kapital ved en OPS. Likevel er det grunn til å tro at det vanligvis vil være et tilstrekkelig antall tilbydere men her spiller markedet inn! 6

7 Verken pluss eller minus for OPS I et offentlig perspektiv bør investeringer ses over et langt tidsperspektiv (40 år), og da vil forskjellen i valgt kvalitetsnivå og forskjeller i driftskostnad dominere over forskjellen i kapitalkostnaden. Aktører vi har kontaktet og andre kilder bekrefter at OPS eller salg/tilbakeleie ikke gir fordeler eller ulemper mht. MVA. 7

8 Fremgangsmåte ved OPS (I) Programmeringen og programskisse bør legges til grunn for OPS-konkurransen, der tilbyderne selv får mulighet for 1. optimalisering av anlegget, 2. tilrettelegge for en samlet kostnadseffektiv drift og 3. et rasjonelt renhold Men eiendomsselskapet/kommunen/brukerne kan sikre både grunnleggende brukerkrav og/eller andre forhold ved å gå lenger i spesifisering av utgangspunktet for konkurransen (forprosjekt). 8

9 Fremgangsmåte ved OPS (II) Prosjekttiden kan variere mye; Ullensakerprosjektet (Bo- og aktivitetssenter): 2 ½ år etter Herredsstyrevedtaket Persbråten VS i Oslo: ca 4 år etter at byggeprogrammet var klart Det er nå gått 2 ½ år siden vedtaket om OPS for Jessheim Videregående skole og Akershus Fylkeskommune avsatte i mai 10 mill. til gjennomføring av OPS-konkurranse i 2013 Prekvalifiseringen klargjører interesse og kvalifikasjoner. Ved manglende interesse er det da mulig å snu. Den offentlige virksomheten må gjøre en vurdering av egen kompetanse i forhold til eventuell satsing på OPS mht. økte krav til kvalifisert innsats i oppbygging av OPS-grunnlag/konkurranse, men med mindre innsats videre 9

10 Årskostnader og dekomponering i drift/kapital Sett over 40 år er det ikke store forskjeller hva gjelder lånekostnader i forhold til neddiskonterte totale årskostnader Eksempelet regnet på (evaluering av Persbråten og Høybråten skoler i Oslo) antar at en også at OPSselskapet vil legge seg på de samme driftskostnadene som i kommunen / eiendomsselskapet Det er trolig heller slik at et eventuelt vinnende OPS-tilbud vil ha høyere driftskostnader, mye fordi at de er forpliktet til å levere jevn og høy kvalitet og kan bli straffet økonomisk via kontrakten hvis de ikke leverer det de skal I et kommunalt perspektiv bør investeringen ses over et langt tidsperspektiv (40 år), og da vil forskjellen i valgt kvalitetsnivå og forskjeller i driftskostnad dominere over forskjellen i kapitalkostnaden 10

11 Markedsbetraktninger Det vil trolig være tilstrekkelig interesse i markedet, hvis en kommune/fylkeskommune velger å gå for en OPSkontrakt 10 mulige tilbydere deltok på en "workshop" i regi av Akershus Fylkeskommune og sommeren 2011 Et skoleanlegg (til en kostnad fra ca 100 mill NOK eller mer) er svært godt egnet for OPS og til å få flere/mange nok til å delta 11

12 Prinsipper i gjennomføringen av en OPS-kontrakt sett i et offentlig kjøp/leieperspektiv 12

13 Anbefalt fremgangsmåte ved valg av OPS (1) Representanter for OPS-selskap : Ønsker å komme inn så tidlig som mulig i prosessen, f.eks. når kun programmeringen og programskissene (funksjonsprogram, konsept) legges til grunn for OPSkonkurransen, de har da selv mulighet for å optimalisere anlegget, tilrettelegge for en samlet kostnadseffektiv drift og ikke minst, et rasjonelt renhold Ønsker ikke at konkurransen settes ut på grunnlag av et forprosjektmateriale/arkitektkonkurranse, da dette reduserer deres mulighet til optimalisering basert på egne foretrukne løsningsvalg. 13

14 Anbefalt fremgangsmåte ved valg av OPS (2) Men det er forståelig at eiendomsselskapet/kommunen/brukerne ønsker å sikre både grunnleggende pedagogiske og/eller andre forhold i ved anlegget. Særlig for å unngå løsninger/prinsipper som kan hindrer endinger tilpasset fremtidige krav til undervisning og utnyttelse 14

15 Anbefalt fremgangsmåte ved valg av OPS (3) Det er også et spørsmål om vurdering av løsningene i forhold til grunnen/tomta og anleggets fotavtrykk også skal inngå i OPS-konkurransen eller om oppdragsgiver/kommunen selv skal stå for disse utredninger/valg En prekvalifisering som første trinn i prosessen vil klargjøre interesse og kvalifikasjoner. Tiden dette kan ta ligger mellom 3 5 uker 15

16 Neste trinn (4) Når kommunen/eiendomsselskapet har valgt ut hvem som skal inviteres til å delta i OPS-konkurransen gjøres en samordning av partenes behov i anskaffelsesprosessen (ulike brukere, interessenter og berørte) samt en synliggjøring av det samarbeidet som skal ligge i OPS-prosessen. Kommunen/eiendomsselskapet vil på bakgrunn av prekvalifiseringen velge ut (f.eks.) to/tre kvalifiserte deltakere 16

17 Neste trinn (5) OPS-kontrakten tildeles i samsvar med anskaffelsesregelverkets bestemmelser om konkurranse med forhandling* Tid fra utlysing til avsluttet forhandling ca 4 mnd. Tildelingen av kontrakt vil gå til den som har det mest fordelaktige tilbudet angitt i tildelingskriteriene Det må legges opp til en honorering av deltakerne da det å delta i så omfattende tilbudskonkurranser i rimelig grad må kompenseres 17

18 Konkurranseutsetting av OPS Prinsippene for konkurranseutsettingen må klarlegges og gjennomføres innenfor rammene i de offentlige innkjøpsordningene Antall trinn i konkurranse- og kontraheringsprosessen må klarlegges, være prinsipielt, juridisk og praktisk forankret i bestillerorganisasjonen SINTEF/Publikasjon/?pubid=SINTEF+A11241 Se også 18

19 gprivat_samarbeid_ops 19

20 Erfaringer med OPS-kontrakter Flere offentlige aktører begynner nå å få erfaringer med ulike fremgangsmåter for utlysning og gjennomføring av OPS-konkurranser Kontakt og dialog med andre (fylkes)kommuner som har erfaring med eller som vurderer å gjennomføre Livsløps- /OPS-kontakter bør etableres Prosjektet i Skedsmo (Asak skole og barnehage) er trolig et som er relevante i øyeblikket, sammen utsettingen av skoler i Groruddalen i Oslo. Ullensakerprosjektet som nå har vært gjennom en lengre driftsperiode, vil også kunne formidle erfaringer over tid. 20

21 Ullensaker 21

22 Skedsmo 22

23 23

24 24

25 Side 34 og utover 0-brukervalg_og_konkutsetting.pdf 25

26 26

27 Forskere/sivilingeniører/-arkitekter Energi og miljø, innemiljø, arkitektur, byggeteknikk, byggeprosess Takk for oppmerksomheten 27

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Forord OPS Offentlig-privat samarbeid OPS bidrar ofte til at offentlige prosjekter gjennomføres raskere og koster

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer Norsk tunnelbygging Entreprenørens syn på norske byggherrer Entreprenørene sitter med stor kompetanse som kan komme prosjektene til gode dersom de blir gitt muligheter Jeg skal forsøke å nærme meg problemstillingen

Detaljer

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Tidligfasevurdering av aktuelle virkemidler for å realisere større eiendomsprosjekter i kommunen

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41

Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41 Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41 HMS-egenerklæring. Som følge av at det skal brukes en særskilt egenerklæring for et HMS-system, kan det være hensiktsmessig at oppdragsgiver i

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER KURSDAGENE 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert

Detaljer

Organisering av eierskap og tjenesteleveranse

Organisering av eierskap og tjenesteleveranse Organisering av eierskap og tjenesteleveranse Sammendrag og konklusjon Prosjektgruppen finner det hensiktmessig at man organiserer tjenestetilbudet og eierskapet av den aktuelle bygningsmassen på separate

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Oppføring av kulturhuset Buen og kjøp av Fundia tomta, Nedre Malmø i Mandal. Halse Eiendom AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Oppføring av kulturhuset Buen og kjøp av Fundia tomta, Nedre Malmø i Mandal. Halse Eiendom AS KONKURRANSEGRUNNLAG Oppføring av kulturhuset Buen og kjøp av Fundia tomta, Nedre Malmø i Mandal Halse Eiendom AS Dato : 18.02. 09 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Generell del... 3 Innledning... 3 Utvikling

Detaljer

Offentlige anskaffelser endringer 2014

Offentlige anskaffelser endringer 2014 Survey om forenklingsutvalgets forslag «Enklere regler, bedre anskaffelser» gjennomført av NBEF i perioden 2.1 5. 214 Offentlige anskaffelser endringer 214 Skreddersydd rapport Link til spørreskjema: https://easyfact.no/reply/zspkfvoohxp

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser Håndbok for Offentlige anskaffelser INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM ER OMFATTET AV REGLENE?... 4 1.1 HVILKE REGELVERK GJELDER FOR GIVAS?... 4 2 HVILKE KONTRAKTER ER OMFATTET AV REGELVERKET?... 5 3 TERSKELVERDIENE...

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG - Eller: Kjøpes arkitektur i meter og kilo? Foredrag ved Difi-konferansen 2. november 2010 ved Konkurransesjef Per Rygh Norske Arkitekters Landsforbund

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer