Drifts- og renholdslederkonferansen 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts- og renholdslederkonferansen 2011"

Transkript

1 Oslo kommune Drifts- og renholdslederkonferansen 2011 Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune Steinar W. A. Jarlsbo & Øystein E. Johansen

2 Agenda Kort om OEC Consulting AS og foredragsholderne Kort om Oslo kommunes eiendomsforetak Undervisningsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Boligbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune Bakgrunn Målsetninger med prosjektet Prosjektorganisering Fremdrift Leveranser i prosjektet 2

3 Kort om OEC Consulting AS

4 OEC Consulting - et selskap i OEC Gruppen 1984: Grunnlagt, Lysaker 2000: Oppkjøp 51 % aksjer i Hospitalitet 2006: Etablering OEC Sør, Mandal 2008: Oppkjøp 51 % aksjer i OptioFM 2011: Etablering av OEC Consulting Midt-Norge, Trondheim Uavhengig, eid av medarbeidere Ca 100 ansatte, teknisk/økonomisk bakgrunn Spesialister i store, kompliserte utbyggingsprosjekter 4

5 OEC Gruppen OEC Consulting OEC Sør OEC Consulting Midt-Norge Hospitalitet OptioFM Olje og gass Olje og gass Olje og gass Helse FDV Bygg og eiendom Bygg og eiendom Bygg og eiendom Industri og fornybar energi Industri og fornybar energi Industri og fornybar energi Strategi og utvikling Strategi og utvikling Strategi og utvikling 5

6 Tjenester Prosjektledelse Prosjekteringsledelse Kontraktsrådgivning Ferdigstillelse og idriftssetting Forvaltning, drift og vedlikehold Bedriftsrådgivning 6

7 Kort om foredragsholderne Steinar W. A. Jarlsbo - Partner - Sektorleder Bygg og eiendom - Prosjektleder utviklings- og investeringsprosjekter Øystein E. Johansen - Styremedlem - Fagansvarlig prosjektledelse - Prosjektleder utviklings- og investeringsprosjekter 7

8 Kort om Oslo kommunes eiendomsforetak Undervisningsbygg Oslo KF Utvikler, bygger, drifter og forvalter skolebyggene i Oslo Oslos største eiendomsforvalter med ca. 1,3 millioner m2 fordelt på 177 skoler og 750 bygninger elever og lærere bruker daglig Undervisningsbyggs lokaler Investerer for over to milliarder kroner årlig i både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse Foretakets tjenester inkluderer for øvrig: Kjøp, salg og utbygging av eiendommer for skoleformål Utvikling, drift, vedlikehold og rehabilitering av eiendomsmassen Utleie av arealer til skolene og andre brukere 8

9 Kort om Oslo kommunes eiendomsforetak Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg skal eie, forvalte og utvikle kommunale formålsbygg og bidra til høy kvalitet på kommunens pleie- og omsorgstjenester, tiltak for barn og unge og kulturtilbud. Eier og forvalter ca. 0,9 millioner m2 fordelt på 658 eiendommer Investerer for over 1,5 milliarder kroner årlig i både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse 9

10 Kort om Oslo kommunes eiendomsforetak Boligbygg Oslo KF Et kommunalt foretak som eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune Boligbygg har ansvar for forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold av over boliger Det bor omlag personer i deres boliger. Foretaket har en balanse på ca. 7 mrd. kroner og har litt over 100 ansatte 10

11 Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune Bakgrunn Målsetninger med prosjektet Prosjektorganisering Fremdrift Leveranser i prosjektet 11

12 Bakgrunn Oslo byråd sitt forslag til budsjett 2010 og økonomiplan del 2: Bystyrets har vedtatt følgende målsetning for kommunens eiendomsforvaltning: Forvaltningen av kommunens eiendomsforvaltning skal være kostnadseffektiv. Ved valg av løsninger som dekker bestillers behov, skal foretaket tilby det prosjektet som gir den mest kostnadsoptimale løsningen for kommunen samlet. Ved nybygging og rehabilitering skal det legges vekt på standardiserte løsninger for å redusere kommunens kostnader. Der det avvikes fra standardiserte løsninger, skal dette begrunnes særskilt. For å velge den mest kostnadsoptimale løsningen for kommunen samlet sett, bør byggeier og virksomheten i bygget synliggjøre summen av byggets og virksomhetens årlige kostnader. 12

13 Målsetninger med prosjektet Hovedmål Hovedmålet med prosjektet er å utvikle entydige og felles kravspesifikasjoner for livsløpet til Oslo kommunes bygningsmasse Delmål med prosjektet Optimale bygg tilpasset leietakers virksomhet, med lave virksomhetskostnader Enhetlig drift og vedlikehold med optimale og forutsigbare livssykluskostnader Strukturert prosess for rett omfang på prosjekter, sikre tilbakeføring av erfaringer Standardisert bygningsmasse, oppnå stordriftsfordeler Få et verktøy for beregning av virksomhetens årlige kostnader og byggets årskostnader som gir den mest kostnadsoptimale løsningen for kommunen samlet med tilhørende enhetlig husleiemodell. Dette for å sikre et enhetlig og godt grunnlag for KS1 og KS2. Samle gjeldende politiske vedtak og ivaretakelse av disse, herunder energi-, klima- og miljøkvalitet. 13

14 Styringsgruppe Byrådsavdeling for byutvikling Byrådsavdeling for finans og næring Prosjektorganisering Byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Undervisningsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Boligbygg Oslo KF Prosjektansvarlig Arbeidet ledes av Undervisningsbygg Oslo KF på vegne av de andre aktørene. Prosjektledelse OEC Consulting AS er engasjert som prosjektleder av Undervisningsbygg Oslo KF Arbeidsgrupper/representanter Representanter fra prosjekt-, utvikling-, utbyggings- og eiendomsavdelingene i foretakene, bestillerenhetene (byrådsavdelinger/etater), HMS-seksjon, S-AMU, EHVO, fagforbund, driftsledere hos leietaker, Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten 14

15 Fremdrift Oppstart årsskiftet 2009/2010 Godkjenning og vedtak i bystyret våren 2012 Kravspesifikasjonene innføres formelt i Oslo kommune høsten 2012 Kravspesifikasjonene forvaltes av en egen forvaltningsorganisasjon i kommunen etter innføring 15

16 Leveranser 16

17 Overordnet kravspesifikasjon Kapittel A Orientering er felles for alle bøkene i serien Kapittel B Politiske vedtak Politiske vedtak Kapittel C Overordnede krav Livssykluskostnader og Virksomhetskostnader Husleie Miljø Tilpasningsdyktighet Bevaring Universell utforming Krav drift og vedlikehold Kapittel D Felles leveransekrav for investeringsprosjekter i Oslo kommune Konseptvalgutredning Forprosjekt Detaljprosjekt Detaljprosjekt Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsdokumentasjon 17

18 Sykehjem Kapittel A Orientering er felles for alle bøkene i serien Kapittel B Virksomhetskrav Kapittel C Tekniske krav Avlastningslokaler Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Inventar og kunst 18

19 Omsorgsboliger Kapittel A Orientering er felles for alle bøkene i serien Del 1: Kapittel B Virksomhetskrav Botilbud, generelt Støtteareal for botilbudene Personareal for botilbudene Teknisk areal for botilbudene Fellesareal for botilbudene Uteareal for botilbudene Serviceareal, spesialrom for botilbudene Del 2: Kapittel C Tekniske krav Avlastningslokaler Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Inventar og kunst 19

20 Barnehager Kapittel A Orientering er felles for alle bøkene i serien Kapittel B Virksomhetskrav Standard funksjons- og arealprogram Kapittel C Tekniske krav Avlastningslokaler Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Inventar og kunst 20

21 Boliger Kapittel A Orientering er felles for alle bøkene i serien Kravspesifikasjon for enkeltleiligheter Orientering Krav til innvendig oppussing av enkeltleiligheter Kravspesifikasjon for boligbygninger Orientering Virksomhetskrav tilpasset boligtype Tekniske krav tilpasset boligbygning 21

22 Skoleanlegg Kapittel A Orientering er felles for alle bøkene i serien Kapittel B Virksomhetskrav Krav og forventninger Standard areal- og funksjonsprogram Standardiserte og eksemplifiserte løsninger Kapittel C Tekniske krav Avlastningslokaler Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Inventar og kunst IKT Styring av tekniske anlegg 22

23 Livløpskostnad, virksomhetskostnad og miljø Kapittel A Orientering er felles for alle bøkene i serien Kapittel B Prosessbeskrivelse B1 Innledning B2 Livssykluskostnader (LCC) B3 Virksomhetskost B4 Miljø B5 Alternativsanalyse Kapittel C Beregningstekniske krav C1 Innledning C2 Livssykluskostnader (LCC) C3 Virksomhetskost C4 Miljø C5 Alternativsanalyse C6 Krav til dataverktøy 23

24 Bygningsinformasjonsmodell (BIM) Kapittel A Orientering er felles for alle bøkene i serien Kapittel B Prosessbeskrivelse Kapittel C Oppsett og leveransekrav 24

25 FDV-manual Innledning Bruk av dokumentet og vedleggene Prosjektplan og fremdrift Ansvar Generelle krav til FDVU-leveransen Egenkontroll Innsamlingsverktøy Opplæring og opplæringsplan Krav til branndokumentasjon Tegningsleveranse Utarbeidelse av drift- og vedlikeholdsplaner Renholdsplan Dokumenttyper Maler sjekklister Stikkordsliste 25

26 DAK-manual Orientering Generisk del Generelle krav Krav til programvare Tegnetekniske krav Layout Generiske vedlegg Foretaksspesifikke vedlegg 26

27 Merkesystem Merke system for tekniske og bygningsmessige installasjoner Definisjoner Normative referanser Ansvar Grense mellom gammel og ny merking Kodeforklaring Tilleggsinformasjon Fysisk merking 27

28 Drift og vedlikehold Kapittel A Orientering er felles for alle bøkene i serien Kapittel B Prinsipper for drift og vedlikehold Drift og vedlikehold Drifts-, vedlikeholds- & renholdsplaner Ansvarsdeling byggeier leietaker Overordnede mål for drift og vedlikehold Kapittel C Drift-, service- og vedlikeholdstiltak Drifts- og vedlikeholdsaktiviteter Standardiserte renholdsplaner 28

29 Oppsummering Kort om OEC Consulting AS og foredragsholderne Kort om Oslo kommunes eiendomsforetak Undervisningsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Boligbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune Bakgrunn Målsetninger med prosjektet Prosjektorganisering Fremdrift Leveranser i prosjektet 29

OEC Consulting as. Miljørettet helsevern Byggeprosjekter kravspesifikasjoner. Tønsberg, 12. mai 2009 Steinar W. A. Jarlsbo & Øystein E.

OEC Consulting as. Miljørettet helsevern Byggeprosjekter kravspesifikasjoner. Tønsberg, 12. mai 2009 Steinar W. A. Jarlsbo & Øystein E. OEC Consulting as Miljørettet helsevern Byggeprosjekter kravspesifikasjoner Tønsberg, 12. mai 2009 Steinar W. A. Jarlsbo & Øystein E. Johansen Vi gjør det Vi gjør det kompliserte enklere Vi gjør det kompliserte

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 38 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 38 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 44

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 44 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 44 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012 Forord Oslo kommune stiller,

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Planlegging av vedlikehold i skoler og barnehager

Planlegging av vedlikehold i skoler og barnehager Planlegging av vedlikehold i skoler og barnehager Maren Ormestad Christiansen, seksjonsleder forvaltning Undervisningsbygg Kristin Fagerhaug, eiendomsdirektør Omsorgsbygg 100982 1.2 2 Undervisningsbygg

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Kravspesifikasjon 2010 D R I F T O G V E D L I K E H O L D - D E L 1 : D r i f t

Kravspesifikasjon 2010 D R I F T O G V E D L I K E H O L D - D E L 1 : D r i f t D R I F T O G V E D L I K E H O L D - D E L 1 : D r i f t Kravspesifikasjon 2009 I N N H O L D A Orientering... 5 A1 Hensikt med bøkene... 5 A2 Visjon og mål med bøkene... 7 A3 Brukere av bøkene... 9 A4

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport nr. 15/2006 2006 Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Bergen, 19. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Orientering til formannskapet om arbeidet med eierstrategi for Drammen Eiendom KF. Drammen, 13. mai 2014

Orientering til formannskapet om arbeidet med eierstrategi for Drammen Eiendom KF. Drammen, 13. mai 2014 Orientering til formannskapet om arbeidet med eierstrategi for Drammen Eiendom KF Drammen, 13. mai 2014 Bakgrunn Som tidligere varslet har rådmannen startet arbeidet med å utarbeide eierstrategi for Drammen

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger:

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger: MØTEINNKALLING Utvalg: Bydelsutvalg Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30 Møtested: Kristiansandsgt. 2 Møterom: Sagene samfunnshus Til behandling foreligger: Utv.saksnr Arkivsaksn Sakstittel 0. Åpen halvtime

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer