Smarthusteknologi i Omsorg+

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smarthusteknologi i Omsorg+"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdelingene Smarthusteknologi i Omsorg+ Dialogkonferanse Nasjonalt program for Leverandørutvikling Regionalt program for Leverandørutvikling Hovedstadsregionen Eva Hurtig, fagsjef Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune

2 Smarthusteknologi i Omsorg+ Innhold Investeringsprosessen i Oslo kommune Kravspesifikasjoner for formålsbygg Politiske mål for Omsorg+ Omsorgstrappen Konsept Omsorg+ Krav for Omsorg+ Smarthusteknologi i Omsorg Aktuelle prosjekter

3 Smarthusteknologi i Omsorg+ Oslo kommunes felles investeringssystem Imple mentering Oppdrag Konseptvalgutredning Oppdrag KS1 Forprosjekt KS2 Det. prosj. Alle investeringsprosjekter, uansett størrelse, skal følge prosjektmetodikken. Etterlevelsen må kunne etterprøves i en uavhengig gjennomgang (intern eller ekstern kvalitetssikring)

4 Smarthusteknologi i Omsorg+ Roller i investeringsprosessen i Oslo kommune Overordnet utfører/eier (Byrådsavd FIN.) Overordnet bestiller (Byrådsavd. fag) Styre Utfører (eiendomsforetak) Operativ bestiller (etater, bydeler)

5 Kravspesifikasjoner formålsbygg Budsjett 2010 : Smarthusteknologi i Omsorg+ Kommunens eiendomsforvaltning skal være kostnadseffektiv. Ved valg av løsninger som dekker bestillers behov, skal foretaket tilby det prosjektet som gir den mest kostnadsoptimale løsningen for kommunen samlet. Ved nybygging og rehabilitering skal det legges vekt på standardiserte løsninger for å redusere kommunens kostnader. Der det avvikes fra standardiserte løsninger, skal dette begrunnes særskilt.

6 Smarthusteknologi i Omsorg+ Bystyremelding 1/2008 om fremtidens eldreomsorg i Oslo Byrådet vil at det i de nye Omsorg+ prosjektene skal vurderes i hvilken grad bruk av smarthusteknologi kan bedre tryggheten og sikkerheten for beboerne. Sak 409/10 Omsorg+ - Innhold og organisering - Byrådssak 243 av Mange eldre opplever i dag ikke tilstrekkelig trygghet i eget hjem, samtidig som de ut fra en funksjonsvurdering har en helsetilstand som tilsier at sykehjem ikke er det rette tilbudet. Omsorg+ skal dekke dette behovet, og bidra til at Oslo kommune får en mer helhetlig og differensiert tiltakskjede.

7 Oslo kommunes Omsorgstrapp Tjenestetrapp Boligtyper Sykehjemstjenester Resepsjon døgnet rundt. Aktivitetssenter Hjemmebaserte tjenester. Personalbase* Sykehjem Omsorg + Innsatsteam Tjenester i korttidsopphold Hjemmesykepleie Omsorgsbolig Praktisk bistand. Omsorgslønn, Dagsenter. Trygghetsplasser Trygghetsalarm. Matombringing Eid eller leid bolig Eldre-(senior)senter * Tjenester på lavere trinn kan også gis

8 Effektmål Smarthusteknologi i Omsorg+ Omsorg+ skal gi trygghet, sosialt samvær, være helseforebyggende, fremme til aktivitet og frivillig innsats. Omsorg+ skal bidra til at beboerne gjennom aktivisering, sosialt samvær og trygghet opplever at funksjonstap bremser eller stopper opp. Resultatmål leiligheter i Omsorg+ frem til Minimum et Omsorg+ bygg i hver bydel.

9

10 Smarthusteknologi i Omsorg+ Kommunale prosjekter Etablering i eksisterende bygg, i drift Myrer Omsorg+ 91 Omsorg+ Skøyen terrasse 61 Rodeløkka Omsorg+ 97 Sum leiligheter 249 Ombygging Ljabrubakken Omsorg+ 54 Øivind Omsorg+ 63 Sum leiligheter 117 Private prosjekter Treschows gate 2 76 Ensjøtunet Omsorg+ 62 Kampen Omsorg+ 90 Lovisenberg omsorg+ 50 Sum leiligheter 378 Samlet sum (2011) 744

11 Smarthusteknologi i Omsorg+ Omsorg+ innhold: Samlokaliserte omsorgsboliger, i hvert bygg Serviceareal med husvert i resepsjon på døgnbasis aktivitets(eldre)senter personalbase for hjemmetjenesten lokaler for private serviceytere av f.eks. hårpleie, hudpleie, fotpleie

12 Smarthusteknologi i Omsorg+ Beboerne Eldre, i hovedsak over 67 år. Behov for en egnet bolig av medisinske, sosiale eller fysiske årsaker samt for trygghet med fast personale og sosial stimulans for å motvirke isolasjon. Samtidig som beboerne har behov for en bedre egnet bolig må de være i stand til å kunne nyttiggjøre seg tilbudene i aktivitetssenteret ved innflytting. Beboerne kan være fra nærmest selvhjulpne når det gjelder dagliglivets gjøremål til å være i behov for pleie og omsorg de fleste av døgnets timer.

13

14 Smarthusteknologi i Omsorg+ Krav til eiendommen Eiendommen skal ligge i nær tilknytting til kollektivtransport og kommersiell og offentlig service. Det skal være mulighet for biltransport helt frem til døren. Parkering etter norm for omsorgsboliger. Utearealer med hage og universell utforming.

15

16 Smarthusteknologi i Omsorg+ Utforming Personer med funksjonshemninger må oppleve at huset er godt å bruke, bo, og bevege seg i. Tilrettelagt for personer med fysisk funksjonsnedsettelse med bruk av rullator eller rullestol, synssvakhet, hørselshemninger og allergi. Utformingen av leilighetene i henhold til Husbankens retningslinjer for omsorgsbolig i fellesskapsform. Slike leiligheter er rundt 45 kvm for en person og noen kvm større for to personer med et større soverom eller to soverom. Cirka 90 % for en person og 10 % for to personer.

17 Smarthusteknologi i Omsorg+ Leiekontrakten Kommunen har ansvar for fremleie av leilighetene til brukerne. Beboerne betaler husleie for sin leilighet. Kommunen betaler husleie for servicearealene. Minstepensjonister skal ha råd til å bo i Omsorg+ med bostøtte. Tak for maksimal bostøtte er kroner i månedsleie.

18 Smarthusteknologi i Omsorg+ Basistjenester/Servicetjenester Tjenester til husvert og aktivitetssenter skal ses samlet. Aktivitetssenteret skal være et sosialt møtested for eldre beboere i Omsorg+ og eldre mennesker fra nærmiljøet og stimulere til frivillig innsats og aktivitet og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Aktivitetssenteret skal fremme psykisk og somatisk helse hos eldre og være et sentralt ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i kommunen.

19

20 Smarthusteknologi i Omsorg+ Husvert Bemannet dag, kveld og natt 7 dager i uken året rundt med kontorplass ved mottakskrank i inngangsetasjen helsefaglig bakgrunn. gjøre seg kjent med alle beboere og ansatte i huset. bli en trygg kontakt for de eldre, en ekstra pårørende ha oversikt, organisere tiltak og være løsningsrettet. koordinere bistand til beboerne og ta hjelp av frivillige. ha evne til å vurdere reelle behov og kunne sette grenser når beboere selv kan utføre oppgaver. ha teknisk kompetanse til å kunne følge opp brannvarslingssystem, smarthussystem m.m.

21 Smarthusteknologi i Omsorg+ Aktivitetssenter Aktivitetssenteret skal fungere som et eldresenter. Ha tilbud om middagsservering alle dager i uken. Utvikle aktiviteter til beboerne i huset og åpne seg mot nærmiljøet. Tjenester i aktivitetssenter og for husvert planlegges som en helhet, dvs. personell i aktivitetssenteret kan delta i bemanningen av husvertstjenesten og personell i husvertstjenesten skal kunne bidra i aktiviteter i aktivitetssenteret.

22 Smarthusteknologi i Omsorg+ Funksjoner som skal ivaretas med smarthusteknologi Hjelpemidler ved funksjonsnedsettelser Sikkerhet Trygghet helse Kommunikasjon Inneklima/miljø

23 Hjelpemidler ved funksjonsnedsettelser - eksempler Åpning av dør fjernkontroll Automatisk åpning av dør, inngangsdør, dører i fellesarealer Nøkkelkort Regulering av belysning, TV, radio med mere Lys som slås på automatisk når en person står opp på natt På/av knapp som slår av all strøm ved inngangsdør og seng Telefon ved seng Lydslinger Hjelpemidler for synssvake Sikkerhet Brann tåkeanlegg, boligsprinkling, brannalarm og røykvarsling til husvert og BRE, aut. opplåsing dører Komfyrvakt med mere Vannskade vannsensor, alarm husvert Innbrudd kikkehull, kameraovervåking inngangsdør Varsling med alarm Automatisk avstengning av apparat

24 Trygghet - helse Varsling ved fall Telemedisin for personer med kroniske lidelser Varsling når person med demens forlater leilighet, område Oppsporing av person som vandrer Kommunikasjon BredbåndTelefoni Signaler til husvert og tjenesteapparat Infotavle felles og i hver leilighet - toveis Helserapportering Inneklima/miljø Regulering av varme Ventilasjon Solavskjerming Belysning

25 Smarthusteknologi i Omsorg+ Behov for system til smarthusteknologi Styring og integrasjon av tekniske installasjoner tilrettelegges og utføres iht. NS 3935 De ulike kommunikasjonssystemene skal være kompatible. System og produkter skal være brukervennlige og tilpasset personer med funksjonsnedsettelser. Smarthussystem skal være utbyggbart for nye produkter og ved endrede behov.

26 System for smarthusteknologi skal samordne følgende funksjoner Boligsprinkling Adresserbart brannvarslingsanlegg Opplegg for TV i aktivitetssenter, leiligheter og kontorer, også utenlandske kanaler for eldre fra etniske minoriteter Opplegg for et trådløst nettverk for internett Tilknytting til fast telefonnett og mulighet for installasjon av trygghetsalarm (foreløpig krav) Internt og trådløst signalanlegg til husvert/mottaksskrank Automatisk og regulerbar solavskjerming Låssystem Passivalarmer Smarthusteknologi i Omsorg+

27 Smarthusteknologi i Omsorg+ Treschows gate 2 Eier Maya Eiendom AS Arkitekt Birgit Hessner Leiekontrakt for 76 omsorgsboliger i år Innflytting våren 2012 Leietaker Bydel Sagene

28

29

30

31

32

33

34

35 Veien videre Frist for påmelding til dialogkonferanse del II Frist for oversendelse av løsningsforslag Dialogkonferanse del II Våren 2011 Ferdigstillelse av kravspesifikasjon Høsten 2011 Konkurranse pilotprosjekt Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 Oslo Merk dialogkonferanse smarthusteknologi Omsorg+

should a senior center contain?

should a senior center contain? NTNU Norges teknisk-naturvitenska apelige universitet Fakultet for arkite ktur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjekte ering og forvaltning Masteroppg gave Hvilke kvaliteter og egenskaper bør

Detaljer

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEID... 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

2011-2013. Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester. Vedtatt kommunestyre sak 11/8 09.02.11

2011-2013. Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester. Vedtatt kommunestyre sak 11/8 09.02.11 2011-2013 Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester Vedtatt kommunestyre sak 11/8 09.02.11 1 GENERELT OM KOMMUNEPLANLEGGING 3 1.1 Plansystemet 2 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 4 2.1 Innledning 2.2 Planavgrensning

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen)

mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen) AVTALE OM TILSKUDDD TIL DRIFT AV SENIORSENTER mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen) og Nasjonalforeningen for folkehelse, Oslo fylkeslag (leverandøren)og Skøyen Smestad seniorsenter,

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Innledning... 2 1 Sammendrag... 3 2 Evaluering av boligsosial handlingsplan fra 2002 2007... 4 3 Bakgrunnsdata... 5 3.1 Befolkningen i Stange... 5 3.2 Levekår i Stange...

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2012. Bydel Østensjø

Boligsosial handlingsplan 2009-2012. Bydel Østensjø Oslo kommune Bydel Østensjø Boligsosial handlingsplan 2009-2012 Bydel Østensjø Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen www.bydel-ostensjo.oslo.kommune.no Postadresse: Postboks 157, Manglerud Ryensvingen

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 Velferdsteknologi En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 I løpet av de neste 30 årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, fra dagens ca. 600 000 til ca. 1,2 millioner. Ansettelse

Detaljer

KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON

KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON TILDELINGSPRAKSIS OG INTERNKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE MAI 2015 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål med prosjektet i Revisjonens oppsummering i Revisjonens

Detaljer

MODUM KOMMUNE. Bildet er fra sansehagen på Modumheimen. Prosjektrapport sykehjem

MODUM KOMMUNE. Bildet er fra sansehagen på Modumheimen. Prosjektrapport sykehjem MODUM KOMMUNE Bildet er fra sansehagen på Modumheimen Prosjektrapport sykehjem 31. oktober 2011 Innhold 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Noen hovedpunkter 4 2. Situasjonsbeskrivelse 5 2.1 Befolkningsdata

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG NOTAT: MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG Utarbeidet av: Helse-og omsorgssjef Anne Marte Libakken Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 MODIG ROMSLIG SUNN Den gode og aktive omsorg Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 Sandnes - i sentrum for fremtiden Innhold 1 Innledning... 3 2 Statlige mål og styringssignal... 4 2.1 Lovgrunnlag...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2013-2016. Bydel Østensjø. Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Telefon: 23 43 85 00 Telefaks: 23 43 85 01

Boligsosial handlingsplan 2013-2016. Bydel Østensjø. Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Telefon: 23 43 85 00 Telefaks: 23 43 85 01 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2013-2016 Bydel Østensjø Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen www.bydel-ostensjo.oslo.kommune.no Postadresse: Postboks 157,

Detaljer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer Tryggere Hjem høyere livskvalitet, færre bekymringer Mulighet til å bli boende i eget hjem - også i vanskelige faser av livet Tryggere Hjem er et konsept som gjør det mulig å bo lengre, tryggere og bedre

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Planutkast til høring med høringsfrist 01.februar 2014. Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1 Innledning...

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer