LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)"

Transkript

1 LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør Økonomi og HR Strategisk avdeling Byggteknisk avdeling Eiendomsavdeling Prosjektavdeling Oppdragsavdeling 2

2 Eiendomsportefølje EBE forvalter, drifter og vedlikeholder ca kvm (ca 1000 bygg) Mange ulike typer formålsbygg representert 30% av byggene er over 50 år gamle En del er verneverdig/fredet 3 EBE hvor står vi?/utfordringer Vedlikeholdsetterslep 2011: bevilget 127 millioner til D+V 2013: planlagt bevilget 188millioner til D+V Behov 2014: 468 millioner* En stor andel av bygningsmassen har ikke blitt vedlikeholdt i tilstrekkelig grad (90% av midlene har gått til drift) 2012: 18 av 89 skoler manglet helseverngodkjenning Resultat: Strakstiltak, ingen langsiktig vedlikehold. Vi må forholde oss til ulike tilsynsmyndigheter med sine krav Feil prioriteringer (P415, strakstiltak, brannslukking) Positivt: Øynene opp for at forfallet skyldes manglende vedlikehold. Det vil ta flere år å innhente vedlikeholdsetterslepet *F+D-kostnader fra Holte + våre egne vedlikeholdsbehov registrert i vårt eget FDV-system BKBygg. Inkluderer behov for midler til tilstandskartlegging, energimerking, radon og kanalrens. 4

3 BkBygg (D) Kontrollmodul HMS Div krav Rutiner Prinsipp for vedlikeholdsplanlegging 2013 Årlig HMS- Leietakermøte 2014 Årlig HMS- Leietakermøte 2015 Årlig HMS- Leietakermøte 2016 Årlig HMS- Leietakermøte 2017 Osv BkBygg (V) Årlig vedlikeholdsplan Opprettholde HMS krav/ risikoreduksjon Innenfor ordinært vedlikeholdsbudsjett BkBygg (VU) Tilstandskartlegging Bla for å fange opp: Nye krav og behov. Utvikle bygget. Tiltak som ikke lar seg løse innenfor ordinært vedlikeholdsbudsjett Plan 2014 Omtekke tak Ventilasjon Rehab sørfasade Plan 2015 Asfalt skoleplass Rehab fyrrom Gulvbelegg 5 klrom es hvert 4. år Egne ressurser eller eksterne Målsetning Plan 2016 Brannalarmanlegg Varmeanlegg SD-anlegg Plan 2017 Belysninig Lakke gymsal Gulvbelegg 5 klrom Tilstand- Behov- Risikoreduksjon Politisk sak- Økonomiplan Vedlikeholdsmelding Trend og utvikling Plan 2018 Rehab wc Tilbygg lærararb Rehab østfasade Hvordan snu trenden? Tilstandskartlegging fra av 89 skoler kartlagt per i dag. Bli flinke til å synliggjøre kostnader og behov gjennom FDV budsjett og LCC beregninger Ny vedlikeholdsstrategi, se vedlikeholdsplan https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/7055/7060/article Følge opp vedlikeholdsplan. Ny systematikk i drift og oppfølging av bygningsmassen Innspill til årlig revidering av budsjett og økonomiplan Igangsette tiltak for å få byggene opp til et akseptabelt nivå. LCC Offentlig eiendomsforvalter; vi er styrt av politikere bevilger penger riktig.

4 Bergen Kommune hvorfor LCC? LOV Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Synliggjøre alternativer og konsekvenser Ved nybygg Driftsbesparelser ved investeringer Kostnadsdekkende internhusleie. FDV budsjetter Utarbeide nøkkeltall 7 Avklare roller Godt samarbeid EFU og EBE Aktive i LCC forum HVA GJØR VI NÅ? Kursing/ kompetansebygging Aksept/ forståelse fra politisk hold 8

5 Rive eller rehabilitere hjelp! Holen ungdomsskole Ungdomsskole U450 Fra 1953, murbygg Hovedbygg med svømmehall, 7080 m² tilsammen Ikke helseverngodkjent Stort vedlikeholdsetterslep og store mangler i forhold til dagens standard Store overskridelser i CO2 nivå Fuktskader, muggsopputvikling Mangelfull drenering Dårlig isolert Dårlig stand på overflater, vinduer, toaletter Forhøyede radonforekomster Branntekniske mangler Tilkomst; parkering, snuplasser Gymbygg dårlig forfatning Universell utforming Forts. Holen ungdomsskole Avsatte midler i budsjett til rehabilitering: 105,3 millioner Tilstandskartlegging foreslår: 151,7 millioner for rehabilitering av hovedbygg og svømmehall Estimerte kostnader for nybygg: 240,5 millioner Vedtatt å rehabilitere bygget. EBE og EFU ønsket å se på muligheten for å bygge nytt. Brukte blant annet LCC som en betraktning for å belyse argumentet nybygg

6 Hvordan begynne? Forutsetninger Lite input basert på vedtak/bestemmelser på strategisk hold. Vurdert etter føringer fra BBS (Byrådsavdeling for skole og helse): Behov for skole er U450 med flerbrukshall, tilsvarer m² : Ingen alternativsanalyse. Enkel excel beregning for et case i denne fasen Nøkkeltall fra LCCWeb, andre kommuner Programfase nivå to analyse. Rammebetingelser: Betraktningstid? (Føringer må bestemmes på et overordnet nivå. Her: 20 år) Levetid for bygget? (Basert på antakelser rundt byggets forventede levetid basert på og fundamentering samt byggegrunn og tilstandsanalyse. Her: 40 år) Nullstilles bygget etter rehab? Drifte ned? Hvilke nøkkeltall bruker vi? Realrente?

7 ALT. 1 REHAB ALT. 2 NYBYGG Innsparte FDVU kostnader per år: kr Innsparte FDVU kostnader over 20 år: kr Vurderinger Sammenligne epler og pærer i konklusjonen av LCC beregninger Hvordan sammenligne utfallet for LCC beregning når det er bygg med ulike funksjoner? Hvordan sammenligne bygg med ulik arealeffektivitet? Retningslinjer? Vurderingen blir ikke bedre enn de nøkkeltall man har. Alternative vurderinger kvalitative: Tilstand, konstruksjoner: Murbygg, solid. Tilstand utvendig: Dreneringsutfordringer. Planløsning/fleksibilitet: Dårlig. HMS: Radon. Usikkerhet TEK 10: Vanskelig å tilfredsstille. Byantikvar? Fins det retningslinjer for å vurdere disse opp mot hverandre? Prioritering?

8 Konklusjon Holen rives og det bygges nytt bygg uten svømmehall. Ikke nødvendigvis kun basert på LCC! Flere spørsmål enn svar! Kan man sammenligne epler og pærer? Kan man legge vekt på LCC i vurdering riving vs nybygg? Hva etterlyser vi? Retningslinjer? Riving og rehab for Dummies? Anbefalinger for rammebetingelser (betraktningstid, nøkkeltall, drifte ned, etc) Hva kan det lages generelle retningslinjer for? Hvordan gjør andre det? Caser, eksempler Miljøanalyse? Kilder «Levetider i praksis» Multiconsult «Livssykluskostnader for bygninger 3. utgave 2007» Norges Bygg og Eiendomsforening «Veiledning til praktisk bruk av LCC» Multiconsult NS3454:2013 Byggforskserien Definisjoner, etablering og bruk av levetidsdata for bygg og bygningsdeler Byggforskserien Livssykluskostnader for byggverk. Beregningseksempler Beregningseksempler fra Undervisningsbygg 16

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 Innledning Innhold Innledning 3 Kartlegging av bygningsmassen 4 Fordeling av ansvar for drift og vedlikehold 5 Bakgrunn og begrep 6 Historisk tilbakeblikk 7 Nøkkeltall, bevilgninger

Detaljer

Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen

Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen Tor Corneliussen Seksjonssjef Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Bergen kommune Tidligere erfaring fra økonomifunksjonen

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SKEDSMO KOMMUNE SEPTEMBER 2014 INNHOLD SAMMENDRAG I

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD LUND KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD ~~. ROMERIKE """ REVISJON IKS ' - ~" -. - ~ "... ' ". \ Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden september 2010 til og med januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: FotoWeb INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader

Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader 1 Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDU kostnader; delrapport 1, okt. 2012 (oah) Bygningsmassen er en av kommunenes største utgiftsposter, men også en stor resurs, og kan utgjøre 15-20 % av det kommunale

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser.

2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser. Byrådssak 120/13 Tilstandskartlegging/tiltak skoler. Handlingsplan 1. Status pr. 15.4.2013 MEGJ ESARK-1642-201302335-5 Hva saken gjelder: 15. mai 2012 ble det lagt frem en sak (104/12) for Bystyret som

Detaljer

Helhetlig vurdering av den kommunale eiendoms forvaltning i Fauske kommune

Helhetlig vurdering av den kommunale eiendoms forvaltning i Fauske kommune 2013 Helhetlig vurdering av den kommunale eiendoms forvaltning i Fauske kommune Denne rapporten er en forenklet samlerapport som berører hovedrapportene; FDVUkostnader, tilstandsanalyse, boliger, organisering,

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG

SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Tenke langsiktig i bygg, anlegg og eiendom LANGSIKTIGHET Per T. Eikeland Statens bygningstekniske etat http://kobe.be.no Smartere innkjøp gir bedre bygg Langsiktig og kompetent

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

En modell for verdibevaring i offentlig eiendomsforvaltning

En modell for verdibevaring i offentlig eiendomsforvaltning Masteroppgave En modell for verdibevaring i offentlig eiendomsforvaltning Er verdibevaring bare et spørsmål om store nok vedlikeholdsbudsjetter? Oslo 21. Juni 2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer